Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 4. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 5. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 6. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 7. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 8. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, odważek oraz środków do mycia szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kraków
  Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, odważek oraz środków do mycia szkła laboratoryjnego. Zamówienie składa się z 7 części. Wielkość zamówienia ok. 35 500 zł netto
 2. Zamówienie na dostawę odczynników, wzorców i materiałów referencyjnych.
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Zadanie 1. 2 poz. Odczynniki do chromatografii jonowej Zadanie 2. 2 poz. Wzorce kationów do AAS Zadanie 3. 1 poz. Odczynniki do analiz śladowych Zadanie 4. 1 poz. Referencyjne materiały odniesienia Zadanie 5. 2 poz. Certyfikowane materiały odniesienia Zadanie 6. 1 poz. Odczynniki do chromatografii gazowej Zadanie 7. 1 poz. Odczynniki do analiz chromatograficznych Zadanie 8. 1 poz. Odczynniki do analiz chromatograficznych Zadanie 9. 3 poz. Odczynniki do chromatografii Zadanie 10. 7 poz. Wzorce do chromatografii.
 3. 35/WNoŻCiK/SGGW/2015 Dostawa wyposażenia do ph-metru oraz odczynników chemicznych i laboratoryjnych w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody.
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
  Dostawa wyposażenia do ph-metru oraz odczynników chemicznych i laboratoryjnych w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią ,od widelca do zagrody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku 4a, 4b do SIWZ. CPV: 31711140-6, 38416000-4, 33696300-8, 33696500-0 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1 - odczynniki chemiczne i laboratoryjne. CPV: 33696300-8, 33696500-0 Krótki opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie odczynników chemicznych i laboratoryjnych opisanych szczegółowo w załączniku nr 4a do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa. Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2 - wyposażenie do ph-metru. CPV: 38416000-4, 31711140-6 Krótki opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie wyposażenia do ph-metru opisanego szczegółowo w załączniku nr 4b do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa..
 4. Dostawa suszarki laboratoryjnej dla Katedry Ewolucji Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa suszarki laboratoryjnej- 1 sztuki zwanej w dalszej części sprzętem,
  dla Katedry Ewolucji Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego.
  Miejsce dostawy: Wydział Biologii, Katedra Ewolucji Molekularnej, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pokój A/132.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz przedmiotowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
  Dostawa obejmuje:
  1)montaż/instalację sprzętu,
  2)szkolenie w zakresie obsługi sprzętu (dla 3 osób),
  3)transport sprzętu na własny koszt.
  Sprzęt musi:
  1)być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego
  do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania,
  2)zostać dostarczony i wniesiony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
  3)być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,
  4)posiadać oznakowanie CE umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 138 poz. 935 z późn. zmianami),
  5)jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają, sprzęt wykorzystujący energię musi mieć dołączoną, etykietę i kartę produktu sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej i podstawowych parametrach sprzętu, np. zużyciu energii i poziomie hałasu (wydane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14.09.2012r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203).
 5. BZP.271.37.2015 wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Sabały w granicach istniejącego pasa drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/149 Modernizacja drogi ul. Sabały w Zakopanem na odcinku od km 0+000,00 do km 0+349,39
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Sabały w granicach istniejącego pasa drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/149 Modernizacja drogi ul. Sabały w Zakopanem na odcinku od km 0+000,00 do km 0+349,39.
 6. Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 7. akup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu: nr WND-RPPD.01.01.00-20-015/12, pt. Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
 8. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/190/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania
 9. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/110/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania
 10. Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
  1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi (instruktaż dotyczy części od A do C zamówienia) sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego z wyposażeniem dostarczonego zgodnie ze specyfikacją techniczną (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz wymaganiami SIWZ. 2.Zamawiający podzielił zamówienie na dziewięć części (od A do I): Część A: Suszarka uniwersalna z wymuszonym obiegiem powietrza, Część B: Mikroskop badawczy, Część C: Destylarka parowa, Część D: Zestaw do ekstrakcji próżniowej SPE, Część E: Termoblok, Część F: Ręczna zgrzewarka szczękowa stałocieplna, Część G: Zestaw aplikatorów spiralnych z uchwytem, Część H: Sprzęt laboratoryjny I, Część I: Sprzęt laboratoryjny II. 3.Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 4.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny wraz z wyposażeniem musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony (powyższe nie dotyczy Komory do ekstrakcji próżniowej SPE wymienionej w części D zamówienia oraz Zestawu aplikatorów spiralnych z uchwytem wymienionego w części G zamówienia). 5.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem, będący przedmiotem zamówienia, będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 6.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem, będący przedmiotem zamówienia, musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 7.Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem będzie zaopatrzony w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia i eksploatacji. 8.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej będzie wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 9.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany sprzęt równoważny wszystkich podanych przez zamawiającego w specyfikacji technicznej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej (zał. nr 4 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez zamawiającego. Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane w specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie przykładowo. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 10.Wykonawca zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia instruktaż (dotyczy części od A do C zamówienia), co najmniej dwom osobom wskazanym przez zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia na dostarczonym i uruchomionym sprzęcie z wyposażeniem w laboratorium zamawiającego i trwać będzie co najmniej 5 godzin. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. 11.W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych z jego realizacji. 12.Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania sprzętu fizyko-chemicznego i laboratoryjnego z wyposażeniem dostarczonego w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń wykonawcy.
 11. ZP/40/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i
  medycznego ujętego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Na przedmiot zamówienia składają się
  następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - spektrofotometr VIS - szt. 2; Pakiet nr 2 -
  generator azotu kompatybilny z detektorem masowym Acquity QDa - szt. 1; Pakiet nr 3 - monitor do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną
  - szt. 1; Pakiet nr 4 - rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi - szt. 2; Pakiet nr 5 - suszarka laboratoryjna - szt. 1; Pakiet nr 6 -
  wytwornica do lodu - szt. 1; Pakiet nr 7 - pojemnik do przechowywania próbek w oparach ciekłego azotu - szt. 1; Pakiet nr 8 - laboratoryjna
  waga precyzyjna - szt. 1; Pakiet nr 9 - laboratoryjna waga analityczna - szt. 1; Pakiet nr 10 - waga weterynaryjna - szt. 1;.
 12. Dostawa roztworów buforowych, wzorców, materiałów do filtracji i sterylizacji oraz opakowań monitoringowych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, pipet i ez, worków do stomachera oraz zestawów do pobierania wymazów w zadaniach:
  Zadanie nr 1 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń Brand,
  Zadanie nr 2 - Końcówki do pipet Finnpippette,
  Zadanie nr 3 - Końcówki do pipet Eppendorf,
  Zadanie nr 4 - Końcówki do pobierania przesączu Interscience,
  Zadanie nr 5 - Końcówki do analizatora ETI-MAX 3000,
  Zadanie nr 6 - Pipety pomiarowe i ezy,
  Zadanie nr 7 - Worki do stomachera i na odpady,
  Zadanie nr 8 - Drobny sprzęt do hodowli komórkowej,
  Zadanie nr 9 - Materiały do pobierania wymazów,
  Zadanie nr 10 - Zestawy do pobierania wymazów podeszwowych,
  Zadanie nr 11 - Zestawy do pobierania wymazów powierzchniowych,
  Zadanie nr 12 - Krioprobówki.
 13. Odczynniki chemiczne do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 19 Pakietów. Opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja rodzajowo-ilościowa stanowiąca Załączniki nr 2.1. - 2.19. do SIWZ. Oferowane produkty z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie, muszą być oryginalnymi, katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi z załączonymi kartami charakterystyk i dokumentami (np. certyfikatami). Zaoferowane odczynniki jednocześnie powinny spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji rodzajowo-ilościowej stanowiącej Załączniki nr 2.1. - 2.19 do SIWZ, w tym wszystkie określone liczbowo parametry. Parametry muszą być wyrażone w jednostkach porównywalnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników w opakowaniach o mniejszej lub większej zawartości danego towaru w opakowaniu, ale tylko wówczas, gdy bez naruszania oryginalnych opakowań fabrycznych, łączna ilość towaru (wyrażona wagowo, objętościowo lub w liczbie sztuk) będzie tożsama z wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, gdzie przez określenie równoważny, Zamawiający rozumie produkt zgodny z charakterystyką określoną w opisie przedmiotu zamówienia, który umożliwi uzyskanie w 100% porównywalnych wyników w każdym wykonywanym przy ich pomocy badaniu bez konieczności używania dodatkowego sprzętu. Ponadto odczynniki muszą spełniać określone wymagania gwarancyjne, rozumiane jako zapewnienie prawidłowości ich działania przez okres: Pakiet 1 (poz. 1, 2), Pakiet 2 - 8: co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo-ilościowego w siedzibie użytkownika (Zakład Biologii CLKP, ul. Iwicka 14 w Warszawie); Pakiet 9 - 11: co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo-ilościowego w siedzibie użytkownika (Zakład Biologii CLKP, ul. Iwicka 14 w Warszawie); Pakiet 13 - 17: co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo-ilościowego w siedzibie użytkownika (Zakład Chemii CLKP, Al. Ujazdowskie 7 w Warszawie); Pakiet 12, 18 - 19: co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo-ilościowego w siedzibie użytkownika (Zakład Daktyloskopii CLKP, ul. Wiśniowa 58A w Warszawie). Termin przydatności zamawianych odczynników nie może być krótszy niż okres gwarancji
 14. Wykonanie druku 3D modeli metodą SLS oraz dostawa aparatury dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Cyfrowy analizator szumu Barkhausena;
  chemoodporna pompa próżniowa z wbudowanym kontrolerem próżni;
  System do pomiaru momentu obrotowego na elementach wirujacych ;
  mineralizator wysokotemperaturowy, aparat do destylacji z parą wodną
  zestaw do automatycznego miareczkowania z elektroda pH, wagi analityczne - 2 szt.;
  przewody - 4 szt. ;
  1. Multimetr stołowy; 2x LCD 4,5 cyfry; Próbkowanie:25x/s - 2 szt.
  2. Oscyloskop cyfrowy - 2 sztuki
  3. Generator funkcyjny z wyjściem mocy - 1 sztuka
  4. Zasilacz laboratoryjny - 1 sztuka
  5. Zestaw: przewody w pojemniku z przegrodami; 22AWG; Właściwości: końcówki cynowane; 350sz., - 4 zestawy
  6. Płytka: uniwersalna; prototypowa, stykowa; 160x190mm - 4 sztuki
  7. Przewód BNC - 2x krokodylek do oscyloskopu - 12 sztuk

  ;
  wydruk 93 modeli (zgodnie z dostarczonymi plikami STL), technikami szybkiego prototypownia metodą SLS
 15. Dostawa odczynników, pożywek i wzorców do metody 5- płytkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa odczynników, pożywek i wzorców do metody 5- płytkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 16. Dostawa miernika wieloparametrowego; Dostawa sonifikatora; Dostawa osuszacza chłodniczego; Dostawa modułu pomiarowego DAQ z oprogramowaniem; Test myszki ekranowej BlinkMouse obsługiwanej za pomocą mrugnięć; Opracowanie wideotutoriala do myszki ekranowej BlinkMouse obsługiwanej za pomoca mrugnięć
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Temat: Dostawa miernika wieloparametrowego Temat: Dostawa sonifikatora. Temat: Dostawa osuszacza chłodniczego. Temat: Dostawa modułu pomiarowego DAQ z oprogramowaniem. Temat: Test myszki ekranowej BlinkMouse obsługiwanej za pomocą mrugnięć. Temat: Opracowanie wideotutoriala do myszki ekranowej BlinkMouse obsługiwanej za pomocą mrugnięć..
 17. dostawa odczynników chemicznych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  dostawa odczynników chemicznych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach: Pakiet nr 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Alfa Chem lub równoważne. W skład pakietu wchodzi 7 pozycji o wartości szacunkowej netto 933,20 euro. Pakiet nr 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Tecom Analytical Systems lub równoważne. W skład pakietu wchodzi 1 pozycja o wartości szacunkowej netto 169,99 euro
 18. Dostawa różnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Dostawa różnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR
  Zamówienie zostało podzielone na 7 zadań (części):
  Zadanie 1: Dostawa Konduktometru z wyposażeniem- 2szt.
  Zadanie 2: Dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem-2 szt.
  Zadanie 3: Dostawa mieszadła magnetycznego -2szt.
  Zadanie 4: Dostawa miniwirówek przenośnych -2szt.
  Zadanie 5: Dostawa ph-metru z wyposażeniem - 2 szt.
  Zadanie 6: Dostawa wag laboratoryjnych - 2 szt.
  Zadanie 7: Dostawa wirówki laboratoryjnej mini - 2szt
 19. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia siedziby Zamawiającego, tj.: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków , Oddział Laboratoryjny WSSE w Wadowicach (mieszczący się w siedzibie PSSE w Wadowicach) ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice oraz Oddział Laboratoryjny WSSE w Tarnowie (mieszczący się w siedzibie PSSE w Tarnowie) ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów, w godzinach urzędowania tj. od 7:30 do 15:00. Przedmiot zamówienia obejmował 31 części szczegółowo opisanych w Załączniku 1A do siwz Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie udzielono w 27 częściach
 20. Dostawa odczynników do ZDL przy ul. Warszawskiej
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do ZDL przy ul. Warszawskiej na okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, przetarg nieograniczony poniżej 134 000 euro
 21. Dostawa szkła laboratoryjnego i materiałów pomocniczych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Opole
 22. Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach. AD.272.2.5.2015
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
 23. Zakup zestawu aparatury do badania wody dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 24. Dostawa inteligentnego systemu pomiarowego; Dostawa i montaż systemu odwróconej osmozy (RO); Dostawa aparatury do realizacji prac badawczych dla ZSEiT cz.4; Rozbudowa twardościomierza.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 25. Dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa, znak sprawy: D/Kw-220/4/2015
  Zamawiający: Zakład Karny we Włocławku, Włocławek
 26. KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE - III EDYCJA
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 27. W-5 ZP/8/2015 dostawa wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku..
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 29. Dostawy warzyw strączkowych i świeżych
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
 30. Dostawa i montaż 6 dygestoriów dla potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 31. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 32. Odczynniki chemiczne II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 33. Kompleksowe wyposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej
  Zamawiający: MEGREZ Sp. z o.o., Tychy
 34. SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 35. Dostawa środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 36. zakup i dostawę drobnych artykułów pomocniczych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, Krosno
 37. DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 38. Produkty z tworzyw sztucznych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 39. jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/73/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 40. Dostawa asortymentu laboratoryjnego oraz specjalistycznych odczynników chemicznych na potrzeby projektu nr POKL.04.01.02-00-057/12 pt. Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 41. Dostawa preparatów do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach. AD.272.2.3.2015
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
 42. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 43. Remont drogi gminnej droga k/Tyrlitego nr ewid. 4458, 936 w miejscowości Poronin/ Murzasichle w km 0+000 - 0+600 wraz z remontem przepustu w km 0+580 i odwodnieniem w km 0+000-0+400
  Zamawiający: Gmina Poronin, Poronin
 44. Dostawa: CZĘŚĆ I - Drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników oraz wzorców CZEŚĆ II - Rurek sorpcyjnych wraz z akcesoriami do poboru próbek gazowych CZEŚĆ III - 4 rotametrów stołowych CZEŚĆ IV - Materiałów eksploatacyjnych do chromatografu gazowego CZEŚĆ V - Drobnego sprzętu warsztatowego CZEŚĆ VI - Profili aluminiowych wraz z osprzętem
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 45. Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, Białystok
 46. Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 47. DOSTAWA TESTÓW KUWETOWYCH, TESTÓW ODCZYNNIKOWYCH I PASKÓW TESTOWYCH, ROZTWORÓW WZORCOWYCH, ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W TYCHACH - URBANOWICACH.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Tychy
 48. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 49. Zakup mikroskopu w ramach projektu: Projekt robota mobilnego (łazika marsjańskiego) na zawody University Rover Challenge 2015 umowa nr MNiSW/2014/DIR/378/GPII
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 50. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 51. Dostawa nanoproszku Al2O3
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 52. Dostawa przyrządów do badania właściwości fizycznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
 53. Dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław
 54. Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 55. Dostawa monitorowanych elementów grzejnych do pieca Monotherm, Dostawa mocowania próbek do prowadzenia badań zjawisk na powierzchni blach ze stopów żelaza i niklu za pomocą urządzenia Instron 5982, Dostawa młyna do mielenia proszków metalicznych i ceramicznych do natryskiwania plazmowego wraz z akcesoriami
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 56. AZP/261/D/30/AZ-231/0/41/3/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, urządzeń do monitorowania aktywności fizycznej, kuwet grafitowych do spektrometru absorpcji atomowej Z-2000, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 20 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 57. BZP.271.20.2015 wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych dla których zarządca jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
 58. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nr sprawy GI-BAD-231-3/15
  Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
 59. Zakup i dostawę testów diagnostycznych, odczynników, wzorców oraz szczepów
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, Krosno
 60. Jednorazowy sprzęt laboratoryjny
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 61. Dostawa materiałów metalowych i wyposażenia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 62. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 63. Odczynniki chemiczne I
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 64. Dostawę odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 65. Dostawa płytek, materiałów jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 66. Dostawa vialek filtracyjnych, ligniny, waty, chusteczek bibułowych, krążków bibułowych antybiotykowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 67. Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego pracowni technologicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego
  Zamawiający: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Oświęcim
 68. Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 69. Dostawa odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 87 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 70. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla jednostek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/9/2015).
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
 71. Dostawa ez bakteriologicznych, głaszczek i łyżek miarowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 72. .Dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 73. Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus sublitis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 74. Dostawa odczynników chemicznych i wzorców
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 75. Dostawy podłóż, odczynnikó chemicznych, wzorców i materiałów odniesienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 76. Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i testów na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
 77. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 78. Zakup odczynników i materiałów niezbędnych do realizacji zadań badawczych
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
 79. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 80. Dostawa testów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiocznej w Szczecinie na rok 2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 81. Dostawa probówek i cryobanków dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 82. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 83. Dostawa stołów laboratoryjnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych z wyposażeniem
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 84. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 85. Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 86. Dostawa odczynników chemicznych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach.
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 87. ZAKUP USG, SPEKTOFOTOMETRU ORAZ DEMINERALIZATORA DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
 88. Dostawa demineralizatora
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 89. Dostawa mikroskopu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 90. Dostawa wirówek i cieplarek
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 91. Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych
  Zamawiający: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 92. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 93. Dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowobudowanego centrum Geo-Info-Hydro. Nr sprawy RAP.272.85.2014.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 94. Dostawa materiałów do badan laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 95. dostawa zamrażarki laboratoryjnej niskotemperaturowej, skrzyniowej, wolnostojącej
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 96. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 97. Dostawa aparatury laboratoryjnej.
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 98. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, Łódź
 99. Dostawa odczynników na potrzeby dydaktyczne i naukowe dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - ZP/347/018/D/14
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk
 100. Dostawa iodczynników laboratoryjnych oraz wyrobów jednorazowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, Częstochowa
 101. Dostawa asortymentu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn