Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Casa-spv Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000617259
 4. Casa-tbr Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000616420
 5. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 6. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 7. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 8. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 9. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 10. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej DO-120.362/49/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby różnych Pracowni i Laboratoriów Politechniki Białostockiej w ilościach i wymaganiach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Zakres zamówienia został określony w zadaniach od 1 do 4
 2. Dostawa czynników diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych, produktów innych niż farmaceutyczne
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa czynników diagnostycznych (część 4, 5, 6, 9), odczynników laboratoryjnych (część 13, 14) dla WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz produktów innych niż farmaceutyczne (część 28) dla PSSE w Zielonej Górze według harmonogramu dostaw, w okresie od daty zawarcia umowy do 31.03.2017r., którego zestawienie ilościowe oraz szczegółowy opis (wymagane parametry użytkowo-techniczne oraz jakościowe) określa załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, sączek i bibuł filtracyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 62 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
  Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, sączek i bibuł filtracyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 62 części, zgodnie z załącznikami nr 1-62 do SIWZ
 4. Remont i przebudowa drogi ul. Staszelówka w miejscowości Kościelisko
  Zamawiający: Gmina Kościelisko, Kościelisko
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie 895 mb drogi ul. Staszelówka w miejscowości Kościelisko. Zakres zamówienia obejmuje: roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, zagęszczenie i wyprofilowanie podłoża, wyrównanie podbudowy kruszywem, remont elementów odwodnienia: odmulenie istniejącego rowu, czyszczenie przepustów i wymiana zniszczonych elementów przepustów, uzupełnienie powstałych ubytków i pęknięć istniejących ścianek czołowych na wlotach i wylotach, wykonanie ścianek czołowych z bruku kamiennego na wlocie i wylocie przepustu, wymiana elementów odwodnienia liniowego (korytka ściekowe), wykonanie kraty drogowej; korytowanie, profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża, ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw, ułożenie nowej warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wymiana istniejącego podłoża gruntowo-żwirowego na poboczach drogi na podłoże tłuczniowe, uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach (w granicach pasa drogowego), regulacja wysokości sączków-wodopustów
 5. Dostawa przepływowego zestawu respirometrycznego dla Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę przepływowego zestawu respirometrycznego wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem użytkowników dla Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 6. Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
  Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do zajęć dydaktycznych
  i analiz mikrobiologicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, budynek HYDRO, pomieszczenia Katedry Technologii Wody i Ścieków (laboratorium 209 II piętro lub 305 III piętro) w godz. 9:00 - 14:00. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na siedem części, dopuszczając jednocześnie możliwość składania ofert na poszczególne części zamówienia:
  Część A - Odczynniki, Część B - Odczynniki do metali ciężkich, Część C - Sączki, szkło i artykuły z tworzyw sztucznych, Część D - Środki ochrony indywidualnej - rękawiczki jednorazowe i preparaty do dezynfekcji, Część E - Materiały eksploatacyjne do aparatu ELIX3
  Część F - Testy kuwetowe do spektrofotometru CADAS 30S dr Lange, Część G - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do mikrobiologii.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w rożdziale III SIWZ.
 7. Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z rozdziałem XVII SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 8. dostawa:odczynników chemicznych, kwasów do analiz instrumentalnych, wzorców chemicznych, wzorców kalibracyjnych, wzorców pehametrycznych, wzorców pH i konduktometrycznych, testów do kontroli sterylizacji, testów chemicznych, testów i podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych, filtrów strzykawkowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu, Zamość
  Sukcesywna dostawa do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu przy ul. Peowiaków 96, produktów wyszczególnionych w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących integralną część do siwz (załącznik nr 2). Załącznik ten zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje 13 pakietów (części).Termin ważności dostarczanych produktów nie powinien być krótszy niż 80 % terminu ważności ustalonego przez producenta
 9. Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego z podziałem na zadania
 10. BZP.271.28.2016 wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
  3.Przedmiot zamówienia: wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane : Zadanie 1- zakres remontów obejmuje
  następujące ulice na terenie miasta Zakopane: 1) ul. Kaszelewskiego 2) ul. Zoniówka 3) ul. Huty 4) ul.Wyskówki 5) ul.Guty Charakterystyka i zakres robót dla Zadania I : -frezowanie nawierzchni, -wyrównanie nawierzchni, -wykonanie nakładki z asfaltobetonu, -regulację pionowa studni, -regulację pionową studni z wymianą włazu, -przebudowa studni wraz z wymianą włazu, -wykonanie dolnej w-wy podbudowy grubości 20 cm, -wykonanie
  górnej w-wy podbudowy grubości 15 cm, -ułożenie geowłókniny -ułożenie krawężników, -wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce piaskowej i betonowej, -uzupełnienie poboczy grubości 6 cm, -inne nie wyszczególnione prace konieczne do wykonania. Zadanie 2- zakres remontów obejmuje następujące ulice na terenie miasta Zakopane: 1)ul. Mrowce 2)ul. Klusie 3)ul. Droga do Daniela 4)ul. Słoneczna 5)ul. Króle
  Charakterystyka i zakres robót dla Zadania 2 : -frezowanie nawierzchni, -wyrównanie nawierzchni, -wykonanie nakładki z asfaltobetonu, -regulację pionowa studni, -regulację pionową studni z wymianą włazu, -przebudowa studni wraz z wymianą włazu, -wykonanie dolnej w-wy podbudowy grubości 20 cm, -wykonanie górnej w-wy podbudowy grubości 15 cm, -ułożenie krawężników, -wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce piaskowej i betonowej, -uzupełnienie poboczy grubości 6 cm, -układanie betonowych płyt drogowych -inne nie wyszczególnione prace konieczne do wykonania. Przedmiot zamówienia poszczególnych Zadań opisuje załącznik nr 1 do siwz na który składają się : - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR), - przedmiar robót - formularz ofertowo-cenowy Przedmiotem zamówienia jest również taki element składowy nieujęty w STWiOR bez wykonania, którego odbiór i eksploatacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z
  przyczyn prawnych i technicznych. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem danego zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w STWiOR pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Szczegółowy rodzaj zamawianych robót
  danego Zadania określają przedmiary zawierające przewidywane ilości planowanych robót . Ilości robót podane w przedmiarze są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb stwierdzonych w terenie. Wstępny zakres i rodzaj zamawianych robót na poszczególnych ulicach będą każdorazowo określane przez zamawiającego w przekazywanym na piśmie zleceniu częściowym. Wykonane na podstawie zlecenia częściowego roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie ofertowym(formularz ofertowo-cenowy) . W przypadku konieczności wykonania robót nie ujętych w zestawieniu uzgodnionych cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowo-cenowym możliwe będzie ich
  skalkulowanie na podstawie składników cenotwórczych (roboczogodzina ,koszty zakupu, koszty ogólne i zysk) podane przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym ( formularzu ofertowo-cenowym) Roboty objęte danym Zadaniem należy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do siwz)
 11. Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice
  Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39.
 12. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
  Pakiet nr 1 - myjka ultradźwiękowa - szt. 1
  Pakiet nr 2 - termostat blokowy - szt. 2
  Pakiet nr 3 - mikroskop dydaktyczny z torem wizyjnym - szt. 1
 13. Produkty z tworzyw sztucznych. Zestawy diagnostyczne do badań techniką real time PCR I.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
  Zamówienie do 135.000 euro
 14. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim - zwana dalej przedmiotem zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy na dostawę akcesoriów laboratoryjnych - zał. nr 2A, 2B, 2C do SIWZ. Zamówienie podzielono na 3 części (pakiety)
 15. DOSTAWY WARZYW STRĄCZKOWYCH I ŚWIEŻYCH
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
  1. Warunki klasyfikacyjne:
  Artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Towar musi charakteryzować się dobrą jakością i walorami smakowymi, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Towar musi być świeży, czysty, suchy, nienadmarznięty.
  Część nr 1: WARZYWA ŚWIEŻE
  Botwina (pęczki od 1 kg do 1,5 kg): 300 kg, CPV: 03221300-9 / PN-R-75381:1997
  Buraki czerwone: 3 000 kg, CPV: 03221111-7 / PN-72/R-75360
  Cebula: 4 500 kg, CPV: 03221113-1 / PN-87/R-75357
  Kalafior: 800 kg, CPV: 03221420-6 / PN-72/R-75360
  Kapusta pekińska: 550 kg, CPV:03221410-3 / PN-72/R-75362
  Kapusta świeża biała: 2 500 kg, CPV:03221410-3 / PN-72/R-75362
  Kapusta świeża czerwona: 250 kg, CPV:03221410-3 / PN-72/R-75362
  Marchew świeża: 7 500 kg, CPV: 03221112-4 / PN-84/R-75358
  Ogórek świeży: 250 kg, CPV: 03221270-9 / PN-75/R-74450
  Pietruszka korzeń: 1 000 kg, CPV: 03221110-0 / PN-72/R-75360
  Pomidor świeży: 350 kg, CPV: 03221240-0 / PN-91/-75368
  Seler korzeń: 1 800 kg, CPV: 03221110-0 / PN-72/R-75360

  Część nr 2: ZIEMNIAKI
  Ziemniaki jadalne wczesne, bulwy dojrzałe, niezzieleniałe, bez pustych miejsc w środku: 27 000 kg, CPV: 03212100-1 / PN-75/R-74450

  Część nr 3: JABŁKA
  Jabłka, słodko winne, jadalne, soczyste: 1 500 kg, CPV: 03222321-9 / PN-77/R-75024

  Część nr 4: WARZYWA STRĄCZKOWE
  Fasola biała (suszona): 2 500 kg, CPV: 03212210-5 / PN- 75/R-65031
  Groch (suszony): 1 500 kg, CPV: 03212213-6 / PN- 72/A-77603
 16. Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz PSSE w Zielonej Górze - II ed.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaopatrzenie laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz PSSE w Zielonej Górze, polegające na sukcesywnych dostawach odczynników laboratoryjnych, chemicznych, szkła laboratoryjnego, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz produktów z tworzyw sztucznych, czynników diagnostycznych oraz środków dezynfekcyjnych według poniższego zestawienia: Część: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16. Miejsce dostaw: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 12B, 66-400 Gorzów Wlkp. Części: 23, 28, 29. Miejsce dostaw: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra.
 17. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia siedziby Zamawiającego, tj.: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, Oddział Laboratoryjny WSSE w Wadowicach (mieszczący się w siedzibie PSSE w Wadowicach) ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice oraz Oddział Laboratoryjny WSSE w Tarnowie (mieszczący się w siedzibie PSSE w Tarnowie) ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów, w godzinach urzędowania tj. od 7:30 do 15:00. Przedmiot zamówienia obejmował 27 części szczegółowo opisanych w Załączniku 1A do siwz Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienia udzielono w 26 częściach.
 18. Dostawa odczynników i wyrobów medycznych do badań laboratoryjnych dla UCK.
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i wyrobów medycznych do badań laboratoryjnych dla UCK w asortymencie oraz szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Dostawa odczynników będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 7 dni od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Laboratorium Genetyki Klinicznej. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części. 4. W zakresie części 5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert na pojedyncze pozycje ustalone w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka pozycji. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
 19. Dostawa wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
 20. Dostawa drobnego sprzętu do chromatografii
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie drobnego do chromatografii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 pakietów
 21. Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 22. Dostawa mikropłytek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 23. Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 24. Dostawa ez, głaszczek, wymazówek, łyżek miarowych, pipet Pasteura, probówek, membrany do dializy dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 25. Dostawa aparatury naukowo-badawczej oraz klatek do hodowli zwierząt laboratoryjnych dla Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 26. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 27. Dostawę fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 28. Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus subtilis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 29. Dostawa odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 61 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 30. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 31. DOSTAWA AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 32. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 33. Dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie odczynników chemicznych i wzorców wraz z odbiorem pustych opakowań kaucjonowanych i niekaucjonowanych po dostarczonych odczynnikach.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Lublin
 34. Dostawa materiałów laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 35. DOSTAWA TOREBEK DO HOMOGENIZATORA DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 36. Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 37. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni poboczy gruntowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 38. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 39. : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku..
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 40. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białystok
 41. DOSTAWA BUFORU FOSFORANOWEGO DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 42. Dostawa plastików laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, Białystok
 43. Dostawa nowych szaf do wyposażenia laboratorium Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 44. Dostawa inkubatora do prowadzenia hodowli kultur komórkowych z kontrolą temperatury i stężenia CO2 do katedry Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 45. Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
  Zamawiający: Wójt Gminy, Bukowina Tatrzańska
 46. Dostawa taśmy grzewczej i dmuchawy powietrza.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 47. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 48. Dostawa termostatu, wagi analitycznej, wyparki obrotowej z pompą próżniową, termoanemometru.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 49. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 50. Dostawa odczynników chemicznych, roztworów wzorcowych i materiałów pomocniczych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Toruń
 51. Dostawy odczynników, wzorców, materiałów odniesienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2016
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 52. Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
 53. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 7 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 54. Dostawa materiałów laboratoryjnych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 55. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 56. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 57. Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 58. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 59. Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2016r
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 60. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 61. Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
 62. Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 63. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2016r
  Zamawiający: Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
 64. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie..
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 65. Dostawa testów z odczynnikami, antygenów i surowic do identyfikacji antygenów, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.1.03.2016
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
 66. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 67. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/15/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 68. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 69. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 70. Dostawa terenowego miernika do pomiaru zawartości chlorofilu, flawonoidów oraz antocyjanów w liściach.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 71. Dostawa, montaż i instalacja urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 72. Dostawa mikroskopu optycznego
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 73. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 74. Dostawa przetworników i wagosuszarki. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/3/EO
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 75. Dostawa wzorców, odczynników chemicznych, chemikaliów, fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 76. Dostawa szalek Petriego z polistyrenu i ze szkła
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
 77. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 78. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń : Część 1. Kruszarka Część 2 . Mieszadła i łaźnia wodna
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 79. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 80. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę testów wraz z dzierżawą systemu Real Time PCR, standardów do toksyny gronkowcowej, probówek i materiałów jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 81. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę odczynników, testów, standardów, wzorców, buforów, podłoży oraz materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 82. Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 83. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Zielona Góra
 84. Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnych
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 85. Dostawa odczynników laboratoryjnych, szkła laboratoryjnego oraz wyrobów jednorazowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, Częstochowa
 86. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, DROBNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH, MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU - PAKIETY - Szp/FZ-2/KNOW/2015.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 87. Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz wyrobów jednorazowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, Częstochowa
 88. Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych - znak sprawy DZ-2501/399/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 89. Dostawa akcesoriów i wyposażenia do aparatury
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 90. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych wg pakietów zamkniętych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Wrocław
 91. DD/ZP 220/14/2015 POSTĘPOWANIE NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW
  Zamawiający: Zakład Karny w Kłodzku, Kłodzko
 92. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Warszawa-Wesoła
 93. Dostawa sprzętu i aparatury laboratoryjnej do badań z zastosowaniem metody PCR
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, Katowice
 94. Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, akcesoriów oraz sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
 95. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz medycznej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 96. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu norweskiego pn. Product and Process Management. Environmental Focus.
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 97. Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 98. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 99. Odczynniki chemiczne, akcesoria techniki kryminalistycznej, materiały i akcesoria laboratoryjne do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
 100. Dostawa sprzętu pomiarowego oraz urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
 101. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej DO-120.362/206/15
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok