Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Casa-spv Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000617259
 4. Casa-tbr Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000616420
 5. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 6. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 7. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 8. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 9. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 10. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. DOSTAWA AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych. Wykaz opisu technicznego i ilościowego przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 2. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, zgodnie z pakietami wskazanymi poniżej.
  Pakiety Pakiet Nr 1 Odczynniki chemiczne podstawowe i do innych specyficznych oznaczeń Pakiet Nr 2 Podłoża mikrobiologiczne Pakiet Nr 3 Lateksy Pakiet Nr 4 Surowice, sporale Pakiet Nr 5 Filtry: polipropylenowe, z mikrowłókien szklanych, sterylne, bibułowe, rurki sorbentowe i wskaźnikowe Pakiet Nr 6 Szczepy wzorcowe,materiały laboratoryjne Pakiet Nr 7 Materiały jednorazowego użytku, pomocnicze mat. laboratoryjne Pakiet Nr 8Testy do aparatu mini- Vidas, materiały pomocnicze Pakiet Nr 9 Wzorce do chromatografii Pakiet Nr 10 Tipsy,kuwety, probówki PCR Pakiet Nr 11 Wzorce do analiz, materiały odniesienia Pakiet Nr 12 Odczynniki do analiz śladowych/ materiały laboratoryjne Pakiet Nr 13 Materiały laboratoryjne do SPE Pakiet Nr 14 Kolumienki powinowactwa immunologicznego Pakiet Nr 15 Zestawy diagnostyczne, certyfikowane materiały odniesienie do analiz żywności genetycznie modyfikowanej Pakiet Nr 16 Materiały diagnostyczne Pakiet Nr 17 Odczynniki do PCR 1 Pakiet Nr 18 Odczynniki do PCR 2 Pakiet Nr 19 Testy immunologiczne 1 Pakiet Nr 20 Testy immunologiczne 2 Pakiet Nr 21 Testy immunologiczne 3 Pakiet Nr 22 Odczynniki do biologii molekularnej Pakiet Nr 23 Materiały eksploatacyjne do chromatografii, odczynniki chemiczne Pakiet Nr 24 Szkło laboratoryjne, naczynia miarowe z tworzyw sztucznych Pakiet Nr 25 Drobny sprzęt laboratoryjny.
 3. Dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie odczynników chemicznych i wzorców wraz z odbiorem pustych opakowań kaucjonowanych i niekaucjonowanych po dostarczonych odczynnikach.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Lublin
  Dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie odczynników chemicznych i wzorców. IX pakietów
 4. Dostawa materiałów laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
  Materiały laboratoryjne.
 5. DOSTAWA TOREBEK DO HOMOGENIZATORA DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Torebki do homogenizatora z filtrem bocznym o wymiarach 300 mm x 190 mm, pojemności 400 ml, sterylne. Zhomogenizowana próbka przy użyciu oferowanych przez Wykonawcę torebek musi umożliwiać wykonanie badania przy użyciu zautomatyzowanego wskaźnika jakości Tempo firmy Biomerieux, zgodnie z instrukcją wykonania testu TEMPO. Ilość zamawiana: 2 opakowania po 500 sztuk. Gwarancja: minimum 12 miesięcy od dnia dostawy
 6. Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
  Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu laboratoryjnego: Zamrażarka niskotemperaturowa poj. 250-260l szt.1; Zamrażarka niskotemperaturowa poj. 90-100l szt.1; Komora nablatowa do badań molekularnych szt.1; Wstrząsarka laboratoryjna typu Vortex szt.1; Wirówka do probówek typu Eppendorf szt. 1; Pipetor półautomatyczny szt. 1; Mieszadło magnetyczne szt. 1; Pipety automatyczne szt. 7 szt; Probówki typu Eppendorf z zamknięciem typu Safe-Lock op. 3; Probówki typu Eppendorf z zamknięciem typu Safe-Lock szt. 3; Statyw na probówki reakcyjne szt. 3.
 7. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni poboczy gruntowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
  1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni poboczy gruntowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego, w szczególności obejmującego swym zakresem: 1) Robót rozbiórkowych i transportowych, 2) Remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi, 3) Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi, 4) Odtworzenie nawierzchni bitumicznej, 5) Ręczne i mechaniczne ścinanie poboczy, 6) Uzupełnienie nawierzchni poboczy kruszywem łamanym, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik Nr 10 do SIWZ oraz zgodnie z jednostkowym przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 11 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - Załącznik Nr 10 do SIWZ - w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 2) Przedmiar robót (jednostkowy) - Załącznik Nr 11 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ i dokumentacji, o której mowa w punkcie 3.2. SIWZ, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji, o której mowa w punkcie 3.2. SIWZ, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty przetargowej dołączył stosowne dokumenty uwiarygodniające, że te materiały i urządzenia posiadają w szczególności parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze od określonych w tej dokumentacji. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji technicznej koszty jej przeprojektowania poniesie Wykonawca. Ponadto Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone w dokumentacji, o której mowa w punkcie 3.2. SIWZ, posiadają parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne gorsze od określonych w tej dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona
 8. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, zgodnie z pakietami wskazanymi poniżej.
  Pakiety Pakiet Nr 1 Odczynniki chemiczne podstawowe i do innych specyficznych oznaczeń Pakiet Nr 2 Podłoża mikrobiologiczne Pakiet Nr 3 Lateksy Pakiet Nr 4 Surowice, sporale Pakiet Nr 5 Filtry: polipropylenowe, z mikrowłókien szklanych, sterylne, bibułowe, rurki sorbentowe i wskaźnikowe Pakiet Nr 6 Szczepy wzorcowe,
  materiały laboratoryjne Pakiet Nr 7 Materiały jednorazowego użytku, pomocnicze mat. laboratoryjne Pakiet Nr 8 Testy do aparatu mini- Vidas, materiały pomocnicze Pakiet Nr 9 Wzorce do chromatografii Pakiet Nr 10 Tipsy, kuwety, probówki PCR Pakiet Nr 11 Wzorce do analiz, materiały odniesienia Pakiet Nr 12 Odczynniki do analiz
  śladowych/ materiały laboratoryjne Pakiet Nr 13 Materiały laboratoryjne do SPE Pakiet Nr 14 Kolumienki powinowactwa immunologicznego Pakiet Nr 15 Zestawy diagnostyczne, certyfikowane materiały odniesienia do analiz żywności genetycznie modyfikowanej Pakiet Nr 16 Materiały diagnostyczne Pakiet Nr 17 Odczynniki do
  PCR 1 Pakiet Nr 18 Odczynniki do PCR 2 Pakiet Nr 19 Testy immunologiczne 1 Pakiet Nr 20 Testy immunologiczne 2 Pakiet Nr 21 Testy immunologiczne 3 Pakiet Nr 22 Odczynniki do biologii molekularnej Pakiet Nr 23 Materiały eksploatacyjne do chromatografii, odczynniki chemiczne Pakiet Nr 24 Szkło laboratoryjne,
  naczynia miarowe z tworzyw sztucznych Pakiet Nr 25 Drobny sprzęt laboratoryjny.
 9. : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku..
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
  Zadanie 1 - Laboratorium w Elblągu - Naczynka z polietylenu do aparatu ASA z kuwetą grafitową - 1 pozycja Zadanie 2 - Lab. w Elblągu, LBŚiŻ - Płytki Petriego - 5 pozycji Zadanie 3 - Lab. w Elblągu, LBEK, LBŚiŻ - Głaszczki, ezy, folia, rękaw foliowo-papierowy, folia aluminiowa, pojemniki na odpady,wskaźniki chemiczne, worki - 37 pozycji Zadanie 4 - Lab. w Elblągu, LBEK, LBŚiŻ - Fartuchy, lignina, gaza, wata, kompresy, maseczki, igły, strzykawki - 23 pozycje Zadanie 5 - Lab. w Elblągu, LBEK, LBŚiŻ - Pipety i końcówki do pipet - 19 pozycji Zadanie 6 - Lab. w Elblągu, LBEK, LBŚiŻ - Leje, filtry, bibuła filtracyjna - 18 pozycji Zadanie 7 - LBŚiŻ - probówki i końcówki do pipet stosowane do oznaczania wirusów w żywności - 16 pozycji Zadanie 8 - LBEK - materiały laboratoryjne jednorazowego użytku pasujące do stacji pipetującej NIMBUS - 8 pozycji Zadanie 9 - LBŚiŻ, Laboratorium w Elblągu - rękawice ochronne - 9 pozycji Zadanie 10 - LBEK - Probówki - 4 pozycje Zadanie 11 - LBŚiŻ - Rękawice ochronne o obniżonej grubości - 2 pozycje.
  II.1.5)
 10. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białystok
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
 11. DOSTAWA BUFORU FOSFORANOWEGO DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Bufor fosforanowy (PBS) w postaci tabletek, pozbawiony jonów wapnia i magnezu, jałowy w ilości 5 op. (opakowanie 100 tabletek)
 12. Dostawa plastików laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa plastików laboratoryjnych, szczegółowo wyspecyfikowanych w formularzach cenowych załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 13. Dostawa nowych szaf do wyposażenia laboratorium Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  : Dostawa nowych szaf do wyposażenia laboratorium Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 14. Dostawa inkubatora do prowadzenia hodowli kultur komórkowych z kontrolą temperatury i stężenia CO2 do katedry Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawa inkubatora do prowadzenia hodowli kultur komórkowych z kontrolą temperatury i stężenia CO2 do katedry Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie . Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ
 15. Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
  Zamawiający: Wójt Gminy, Bukowina Tatrzańska
  Przedmiotem zamówienia jest całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska. Szczegółowy zakres prac został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 16. Dostawa taśmy grzewczej i dmuchawy powietrza.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Dostawa taśmy grzewczej elastycznej, do podgrzewania elementów o różnych kształtach z regulacją temperatury przy pomocy regulatora mocy. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 SIWZ.;
  Dostawa dmuchawy powietrza. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 SIWZ.
 17. Dostawa termostatu, wagi analitycznej, wyparki obrotowej z pompą próżniową, termoanemometru.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Dostawa termostatu, wagi analitycznej, wyparki obrotowej z pompą próżniową, termoanemometru.
 18. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Dostawa aparatury dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej tj. taśmy grzewczej, rejestratora, dmuchawy powietrza, modułu wagowego.;
  Dostawa rejestratora do monitorowania temperatury i wilgotności w jednym punkcie. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 SIWZ.;
  Dostawa dmuchawy powietrza. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 SIWZ.;
  Dostawa modułu wagowego.Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 SIWZ.
 19. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników (wraz z transportem i rozładunkiem), wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz pokrycie usługi kurierskiej związanej ze zwrotem opakowań (kaucjonowanych i niekaucjonowanych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części: a) Część I - dostawa odczynników b) Część II - dostawa wzorców c) Część III - dostawa materiałów pomocniczych d) Część IV - dostawa materiałów chromatograficznych Wykonawca udzieli gwarancji na produkty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z gwarancją producenta. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty posiadały minimum 12 miesięcy terminu ważności licząc od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego, z wyjątkiem poz. nr 30 części IV Formularza cenowego dla którego wymagany jest 6 miesięczny termin ważności gwarantowany przez producenta licząc od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego. Wykonawca przy dostawie powinien dostarczyć Karty charakterystyki, zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r.(Dz. U. z 2011 r, Nr 63 poz. 322) o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz certyfikaty jakości (dotyczy części I i II)
 20. Dostawa odczynników chemicznych, roztworów wzorcowych i materiałów pomocniczych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Toruń
  Odczynniki chemiczne, roztwory wzorcowe i materiały pomocnicze
 21. Dostawy odczynników, wzorców, materiałów odniesienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2016
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 22. Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
 23. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 7 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 24. Dostawa materiałów laboratoryjnych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 25. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 26. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 27. Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 28. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 29. Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2016r
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 30. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 31. Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
 32. Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 33. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2016r
  Zamawiający: Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
 34. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie..
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 35. Dostawa testów z odczynnikami, antygenów i surowic do identyfikacji antygenów, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.1.03.2016
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
 36. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 37. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/15/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 38. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 39. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 40. Dostawa terenowego miernika do pomiaru zawartości chlorofilu, flawonoidów oraz antocyjanów w liściach.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 41. Dostawa, montaż i instalacja urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 42. Dostawa mikroskopu optycznego
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 43. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 44. Dostawa przetworników i wagosuszarki. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/3/EO
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 45. Dostawa wzorców, odczynników chemicznych, chemikaliów, fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 46. Dostawa szalek Petriego z polistyrenu i ze szkła
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
 47. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 48. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń : Część 1. Kruszarka Część 2 . Mieszadła i łaźnia wodna
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 49. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 50. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę testów wraz z dzierżawą systemu Real Time PCR, standardów do toksyny gronkowcowej, probówek i materiałów jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 51. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę odczynników, testów, standardów, wzorców, buforów, podłoży oraz materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 52. Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 53. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Zielona Góra
 54. Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnych
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 55. Dostawa odczynników laboratoryjnych, szkła laboratoryjnego oraz wyrobów jednorazowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, Częstochowa
 56. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, DROBNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH, MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU - PAKIETY - Szp/FZ-2/KNOW/2015.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 57. Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz wyrobów jednorazowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, Częstochowa
 58. Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych - znak sprawy DZ-2501/399/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 59. Dostawa akcesoriów i wyposażenia do aparatury
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 60. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych wg pakietów zamkniętych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Wrocław
 61. DD/ZP 220/14/2015 POSTĘPOWANIE NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW
  Zamawiający: Zakład Karny w Kłodzku, Kłodzko
 62. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Warszawa-Wesoła
 63. Dostawa sprzętu i aparatury laboratoryjnej do badań z zastosowaniem metody PCR
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, Katowice
 64. Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, akcesoriów oraz sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
 65. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz medycznej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 66. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu norweskiego pn. Product and Process Management. Environmental Focus.
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 67. Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 68. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 69. Odczynniki chemiczne, akcesoria techniki kryminalistycznej, materiały i akcesoria laboratoryjne do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
 70. Dostawa sprzętu pomiarowego oraz urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
 71. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej DO-120.362/206/15
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 72. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 73. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, Poznań
 74. Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 75. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 76. Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
 77. Dostawa aparatury i urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 78. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 79. Dostawa drobnych artykułów laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
 80. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 81. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 82. Dostawa sprzętu laboratoryjnego ZP.272.13.2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wrocław
 83. Dostawa wyposażenia laboratoriów dla kierunku lekarskiego; znak sprawy RA-TL-Z-17/2015
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski - Dział Aparatury, Zielona Góra
 84. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku PN-36/15/5
  Zamawiający: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Białystok
 85. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Opole
 86. Dostawa aparatury i oprogramowania dla Wydziału Mechanicznego znak sprawy RA-TL-Z-20/2015
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski - Dział Aparatury, Zielona Góra
 87. Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 88. jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów pomocniczych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 89. Dostawa specjalistycznej aparatury na potrzeby Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
 90. Dostawa standardów i wzorców do GC, HPLC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 91. Dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego - rurki sorpcyjne.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice
 92. Dostawa odczynników chemicznych. Dostawa kolumny chromatograficznej do analizy białek analitycznych, kolumny analitycznej i kolumny guard. Dostawa elektrod do pH. Dostawa wiernika i wkłdów do wiernika. Dostawa polimeraza. Dostawa barwników.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 93. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Opole
 94. Dostawa butelek do produkcji leków w aptece
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok
 95. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DO/DZ-381-1-59/15.
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
 96. Zakup oprogramowania w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej: projekt Nr POPW.01.03.00-20-019/12 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Działania I.3 Wspieranie Innowacji; Umowa nr POPW.01.03.00-20-019/12-00 z dnia 30.10.2012 r. - DO-120.362/194/15.
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 97. Kultury mikrobiologiczne III
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 98. TL/01/2015 - Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych
  Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, Legnica
 99. EZP.272.21.2018
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 100. Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań genetycznych i chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
 101. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice