Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Casa-spv Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000617259
 4. Casa-tbr Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000616420
 5. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 6. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 7. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 8. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 9. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 10. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 2. AZP/261/D/66/AZ-231/0/41/12/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kapilaroskopu, narzędzi do chirurgii oka, końcówek do urządzenia COBLATOR II, wytrząsarki kołyskowej, kolumn chromatograficznych, materiałów eksploatacyjnych do drukarki etykiet, soczewek, mebli, lampy ksenonowej, do celów naukowo – badawczych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
  1. Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kapilaroskopu, narzędzi do chirurgii oka, końcówek do urządzenia COBLATOR II, wytrząsarki kołyskowej, kolumn chromatograficznych, materiałów eksploatacyjnych do drukarki etykiet, soczewek, mebli, lampy ksenonowej, do celów naukowo – badawczych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB, jak niżej: Część 1 - odczynniki Laboratoryjne firmy Indoor Biotechnologies Część 2 - odczynniki Laboratoryjne firmy Illumina Część 3 - odczynniki Laboratoryjne firmy Biolegend Część 4 - odczynniki Laboratoryjne firmy Cytodiagnostics Część 5 - odczynniki Laboratoryjne firmy Sigma-Aldrich Część 6 - odczynniki Laboratoryjne firmy Santa Cruz Część 7 - odczynniki Laboratoryjne firmy BioAssay System Część 8 - odczynniki Laboratoryjne firmy BioVision Część 9 - odczynniki Laboratoryjne firmy ThermoFisher Część 10 - odczynniki Laboratoryjne firmy Sunred Bio., DRG Część 11 - odczynniki Laboratoryjne firmy Nanostring Część 12 - odczynniki Laboratoryjne firmy Qiagen Część 13 - odczynniki Laboratoryjne firmy Abcam Część 14 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy VWR Część 15 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy LabHut Część 16 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Nunc, Nalgene Część 17 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Corning Część 18 - kapilaroskop firmy Dino-Lite Część 19 - narzędzia do chirurgii oka firm A1 Medical, Duckworth & Kent i MicroSurgical Technology Część 20 – końcówki do urządzenia COBLATOR II firmy Smith&Nephew Część 21 - wytrząsarka kołyskowa firmy Benchmark Scientific Część 22 - materiały eksploatacyjne do drukarki etykiet BMP51-53 firmy Brady Część 23 - kolumny chromatograficzne firmy Agilent Część 24 - soczewki firmy Ocular Część 25 - meble na wyposażenie pomieszczenia pod badania behawioralne Część 26 - lampa ksenonowa do LightCycler 480 firmy Roche Diagnostics Część 27 - odczynniki Laboratoryjne firmy Blirt, Bioline Część 28 - odczynniki Laboratoryjne firmy Wuhan EIAab Część 29 - odczynniki Laboratoryjne firmy ATCC, SERO Część 30 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy StarLab 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 – FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część SIWZ.
 3. Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 16 odrębnych części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części. 5.Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia, opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ. 6.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp. 7.Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
 4. Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 5. Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego, terenowego oraz AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego, terenowego oraz AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 6. Dostawa materiałów różnych plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa materiałów różnych plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgonie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 7. Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Kościelisko w sezonie 2016/2017
  Zamawiający: Gmina Kościelisko, Kościelisko
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu, posypywaniu i wywozie zalegającego śniegu na drogach w sołectwie Kościelisko w sezonie zimowym 2016/2017 Zakres zamówienia: - Odśnieżanie dróg, - Posypywanie dróg w celu usunięcia śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, śliskości śniegowej), - Odśnieżanie placów, - Załadowanie i wywóz śniegu z poboczy w miejsca niekolidujące z ruchem pojazdów i pieszych, - Prowadzenie dyżurów w celu sprawnego przeprowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.
 8. Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 9. Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 30 części wyszczególnionych w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz w opisie przedmiotu zamówienia, zamieszczonym jako Załącznik nr 1 do SIWZ na stronie Zamawiającego tj. www.uwm.edu.pl/zamowienia, postępowanie nr 152/2015/PN/DZP.
 10. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Zamówienie obejmuje 23 odrębne pakiety. 3) Wymagane są materiały fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE. 4) Zamawiający wymaga dostarczenia plastików i szkła laboratoryjnego w oryginalnych opakowaniach producenta oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5) Szkło powinno być dobrej jakości, skala w szkle miarowym odporna na ścieranie. 6) Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem lub e-mailem przez upoważnionych pracowników IO. 7) Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w przeciągu 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Planowane dostawy raz w miesiącu. 8) Ubezpieczenie i transport materiałów do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. 9) Wielkości opakowań opisane w formularzu cenowym są wielkościami preferowanymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania plastików i szkła laboratoryjnego w innych opakowaniach pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie określone przez Zamawiającego w kolumnie ilość planowana. 10) Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 nazwy i numery katalogowe zostały podane w celu określenia oczekiwanej klasy materiałów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę materiały równoważne muszą posiadać właściwości i cechy jakościowe nie gorsze niż materiały podane w załączniku nr 1. Wykonawca w celu udowodnienia jakości zaoferowanych materiałów równoważnych załączy do oferty katalog, kopie kart katalogowych lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi. 11) Wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ww. zakresie. 12) Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy za dany Pakiet. 13) Zamawiający gwarantuje zakup 60% wartości plastików i szkła laboratoryjnego. Nie wykupienie przez Zamawiającego 40% wartości przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia. 14) Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany Pakiet (z wyłączeniem Pakietu nr 13). 15) Warunki skorzystania z prawa opcji: a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne; b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie trwania umowy; c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych); d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i we wzorze umowy. 16) Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 17) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ
 11. Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Katowicach; 40 -074 Katowice, ul. Raciborska 39
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice
  Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Katowicach; 40 -074 Katowice, ul. Raciborska 39. Poniżej 135 000 Euro
 12. Odczynniki chemiczne II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
  Odczynniki chemiczne. Zamówienie do 135.000 euro
 13. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/81/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej w ilości i wymaganiach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 14. DOSTAWA PRODUKTÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do badań mikrobiologicznych.
  Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na 55 pakietów.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w załączniku nr 2 do SIWZ.
 15. dostawa materiałów pomocniczych i aparatury laboratoryjnej
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 16. Zakup aparatury do monitorowania jakości wód w zakresie zanieczyszczenia związkami biogennymi
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z wniesieniem, montażem i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz demonstracją poprawności pracy, skorelowaną z realizacją szkolenia instalacyjnego, następującej aparatury do monitorowania związkami biogennymi: 1) Część I - zestaw do analizy azotu Kjeldahla - 3 szt., 2) Część II - zestaw systemu do zmiękczania i produkcji ultra-czystej wody na potrzeby wykonywania analiz laboratoryjnych - 4 szt., 3) Część III - zestaw do oznaczania CHZT metodą probówkową - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i jego wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, transportem dostosowanym do warunków komunikacyjnych panujących na terenie Inspektoratu w Rzeszowie i delegaturach; miejsce dostawy: a) zestaw do analizy azotu Kjeldahla - po jednym zestawie do Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie ul. Langiewicza 26, pracowni laboratorium w Delegaturze w Jaśle, ul. Floriańska 108 oraz pracowni laboratorium w Przemyślu, Pl. Dominikański 3; b) zestaw systemu do zmiękczania i produkcji ultra-czystej wody na potrzeby wykonywania analiz laboratoryjnych po jednym zestawie do Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie ul. Langiewicza 26, pracowni laboratorium w Delegaturze w Jaśle, ul. Floriańska 108, pracowni laboratorium w Przemyślu, Pl. Dominikański 3 oraz pracowni laboratorium w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 4a; c) zestaw do oznaczania CHZT metodą probówkową dostawa do pracowni laboratorium w Przemyślu Pl. Dominikański 3. 2) zainstalowania i uruchomienia dostarczonego sprzętu; 3) przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu, szkolenia z oprogramowania oraz aplikacyjnego, we wcześniej uzgodnionym terminie; 4) Dostarczenia wraz z urządzeniem, karty gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi w języku polskim, świadectwa wzorcowania respektowanego przez PCA dla: część I - biureta, część II - konduktometr, część III - spektrometr, metoda badawcza (zestaw odczynników), blok grzewczy; 5) Wykonywania bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji; 6) zapewnienia wsparcia technicznego w oparciu o telefon, fax lub e-mail. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. W przypadku części I (dostawa zestawu do analizy azotu Kjeldahla) oraz części II (dostawa zestawu systemu do zmiękczania i produkcji ultra-czystej wody na potrzeby wykonywania analiz laboratoryjnych) gwarancja powyżej tego okresu będzie dodatkowo punktowana w ramach kryterium oceny ofert (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert - waga tego kryterium 9 %). Wykonawca udzieli gwarancji na następujących warunkach: 1) Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonywać bezpłatnych napraw, wymiany części lub innych czynności koniecznych do utrzymania prawidłowej pracy i sprawności przedmiotu zamówienia; Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawami gwarancyjnymi; 2) w przypadku awarii urządzenia w okresie gwarancji, naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu, chyba, że rodzaj uszkodzenia wymaga naprawy w siedzibie Wykonawcy; przewóz do i z miejsca naprawy następuję na koszt i ryzyko Wykonawcy; 3) przywrócenie zdolności pomiarowej urządzenia nastąpi w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia awarii w przypadku mierników, 7 dni od momentu zgłoszenia awarii w przypadku chłodziarek i zamrażarek; 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie gwarancji pełną obsługę serwisową, w tym wykonywanie bezpłatnych przeglądów serwisowych, zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem przewidzianych przez niego oraz dostarczonych przez dostawcę materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych; 5) Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny; 6) w przypadku wystąpienia napraw gwarancyjnych, okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużenia o czas trwania naprawy; 7) przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń.
 17. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2016/2017
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
  1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi polegające na realizacji zadania pod nazwą: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na 3 (trzy) Zadania wg szczegółowego zakresu oraz podziału określonego w punkcie 3.5 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Szczegółowy wykaz dróg, na których będą wykonywane usługi objęte niniejszym postępowaniem, wraz z podziałem na Zadania został przedstawiony na mapie, która stanowi Załacznik Nr 9 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa powyżej w szczególności polegać będnie na wykonywaniu: 1) Czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zwane dalej ZUD, które polegać będą na ośnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni, poboczy i chodników oraz zwalczaniu śliskości zimowej polegające na zapobieganiu i usuwaniu wszystkich jej postaci za pomocą materiału uszorstniającego i/lub środków chemicznych zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z dnia 24 listopada 2005 roku Nr 230, poz. 1960), a także na ręcznym odśnieżaniu i posypywaniu miejsc w rejonie małej architektury deptaka estakady ulicy Powstańców Śląskich, 2) Czynności związanych z pozimowym mechanicznym i ręcznym sprzątaniem dróg, 3) Czynności związanych z załadunkiem i wywozem śniegu. 4. W każdym Zadaniu obejmującym kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych, będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego Wykonawca musi zapewnić odśnieżenie zatok postojowych oraz przystankowych, miejsc manewrowych służących do zawracania środków komunikacji publicznej oraz ciągów pieszo - rowerowych, kap chodnikowych i bezpieczników na mostach i estakadach. 5. Zamawiający zastrzega, że szczegóły prowadzenia akcji zimowego utzymiania dróg (zwanej dalej ZUD), rozliczenia ZUD, zasad kontroli przez Zamawiającego akcji ZUD oraz innych spraw związanych z ZUD zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 18. Dostawa sprzętu specjalistycznego. Numer postępowania: MŚ-ZP-WW-333-20/16. Zadanie 1 Meble laboratoryjne i drobne wyposażenie
  Zamawiający: Muzeum Śląskie, Katowice
  Zadanie 1 Meble laboratoryjne i drobne wyposażenie. Przedmiot zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych i drobnego wyposażenia z przeznaczeniem dla Działu Archeologii i Działu Etnologii. Przedmiot zamówienia obejmuje: dygestorium, stanowisko do mycia eksponatów, szafę na odczynniki chemiczne, stół wagowy antywibracyjny, meble laboratoryjne przyścienne z nadstawką, urządzenie chłodnicze, lampy ręczne z lupą, elektroniczny przyrząd do mierzenia kości, stół warsztatowy, lampki biurkowe z możliwością regulacji strumienia światła, szkło laboratoryjne, zlewy, stoły warsztatowe, brodziki przemysłowe laboratoryjne, wagi jubilerskie, lampy ręczne z lupą. Realizacja przedmiotu zamówienia do dnia 10.04.2017 r., przy czym Zamawiający udostępni docelowe pomieszczenia najpóźniej do 2 tygodni przed upływem terminu zakończenia umowy. Miejsce realizacji: Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, Katowice. Zadanie 2 Mikroskopy.
  Przedmiot zamówienia obejmuje: mikroskop stereoskopowy z kamerą cyfrową, mikroskop metalograficzny.Realizacja przedmiotu zamówienia w ciągu 56 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Miejsce realizacji: Muzeum Śląskiego w Katowicach, al. W. Korfantego 3, Katowice
 19. Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 5 pakietów. AD.272.2.4.2016
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
  Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 5 pakietów. 1.Materiały do badań laboratoryjnych (ezy, płytki i inne). 2.Materiały do badań laboratoryjnych (końcówki, sączki i inne). 3.Materiały do badań laboratoryjnych (szalki, worki i inne). 4.Materiały do hodowli komórkowej. 5.Końcówki konduktometryczne grafitowe do platformy dozującej Xantus
 20. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie obejmuje 21 odrębnych pakietów. 3. Wymagane są odczynniki, które pochodzą z bieżącej produkcji oraz posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE. 4. Okres ważności dostarczanych odczynników nie może być krótszy niż 75% okresu deklarowanego przez producenta. 5. Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników w oryginalnych opakowaniach producenta, opatrzonych terminem ważności oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem lub e-mailem przez upoważnionych pracowników IO. 7. Planowane dostawy raz w miesiącu. 8. Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia szczegółowego. 9. Ubezpieczenie oraz transport odczynników do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. 10. Wielkości opakowań opisane w formularzu cenowym są wielkościami preferowanymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów w innych opakowaniach pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie określone przez Zamawiającego w kolumnie ilość planowana. 11. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 nazwy i numery katalogowe zostały podane w celu określenia oczekiwanej klasy materiałów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę materiały równoważne muszą posiadać właściwości i cechy jakościowe nie gorsze niż materiały podane w załączniku nr 1. Wykonawca w celu udowodnienia jakości zaoferowanych materiałów równoważnych załączy do oferty specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, katalog, kopie kart katalogowych lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi. 12. Wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ww. zakresie. 13. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy za dany Pakiet. 14. Zamawiający gwarantuje zakup 60% wartości odczynników chemicznych. Nie wykupienie przez Zamawiającego pozostałych 40% wartości przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia. 15. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych odczynników laboratoryjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany Pakiet (z wyłączeniem Pakietu nr 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21). 16. Warunki skorzystania z prawa opcji: a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na odczynniki chemiczne; b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie trwania umowy; c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych); d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i we wzorze umowy. 17. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 18. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
 21. Sukcesywna dostawa szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku, barwników, odczynników chemicznych.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 23. SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH. Postępowanie Nr WCH.2420.17.2016.HS
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 24. Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Olsztynie z podziałem na 2 zadania
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 25. Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 26. Dostawa oraz uruchomienie aparatury naukowo - badawczej oraz urządzeń pomocniczych w podziale na dwie części zamówienia: 1) Część 1: dostawa dwufunkcyjnej przepływowej lampy bakteriobójczej; 2) Część 2: dostawa komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej (komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa).
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 27. Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Olsztyn
 28. DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO. Postępowanie Nr WCH.2420.19.2016.HS
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 29. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego i wyposażenia różnego, z podziałem na 3 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 30. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 31. Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 32. Zakup urządzenia do badania parametrów jakościowych wody
  Zamawiający: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Głubczyce
 33. Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na trzy części: 1. Część nr 1 - Sukcesywna dostawa plastikowych wyrobów laboratoryjnych, 2. Część nr 2 - Sukcesywna dostawa materiałów oraz szklanych wyrobów laboratoryjnych, 3. Część nr 3 - Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego stosowanego w laboratoriach
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 34. Dostawa testów i odczynników diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kraków
 35. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 36. Dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 37. DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ-8 CZĘŚCI.Znak sprawy W-3/ZP-04/2015.
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny W-3, Wrocław
 38. Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu, akcesoriów i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 39. Dostawa środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 40. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 41. W-5 ZP/6/2016 - dostawa wyrobów laboratoryjnych dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 42. Dostawa materiałów eksploatacyjnych, pipet pomiarowych i ez, worków na odpady, drobnego sprzętu do hodowli komórkowej oraz zestawów do pobierania wymazów, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.09.2016.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
 43. ZP/55/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 44. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej DO-120.362/49/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 45. Dostawa czynników diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych, produktów innych niż farmaceutyczne
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 46. Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, sączek i bibuł filtracyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 62 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 47. Remont i przebudowa drogi ul. Staszelówka w miejscowości Kościelisko
  Zamawiający: Gmina Kościelisko, Kościelisko
 48. Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
 49. Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 50. Dostawa przepływowego zestawu respirometrycznego dla Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 51. dostawa:odczynników chemicznych, kwasów do analiz instrumentalnych, wzorców chemicznych, wzorców kalibracyjnych, wzorców pehametrycznych, wzorców pH i konduktometrycznych, testów do kontroli sterylizacji, testów chemicznych, testów i podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych, filtrów strzykawkowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu, Zamość
 52. Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 53. BZP.271.28.2016 wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
 54. Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice
 55. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 56. Produkty z tworzyw sztucznych. Zestawy diagnostyczne do badań techniką real time PCR I.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 57. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
 58. DOSTAWY WARZYW STRĄCZKOWYCH I ŚWIEŻYCH
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
 59. Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz PSSE w Zielonej Górze - II ed.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 60. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 61. Dostawa odczynników i wyrobów medycznych do badań laboratoryjnych dla UCK.
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 62. Dostawa drobnego sprzętu do chromatografii
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Lublin
 63. Dostawa wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 64. Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 65. Dostawa mikropłytek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 66. Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 67. Dostawa ez, głaszczek, wymazówek, łyżek miarowych, pipet Pasteura, probówek, membrany do dializy dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 68. Dostawa aparatury naukowo-badawczej oraz klatek do hodowli zwierząt laboratoryjnych dla Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 69. Dostawę fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 70. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 71. Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus subtilis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 72. Dostawa odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 61 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 73. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 74. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 75. DOSTAWA AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 76. Dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie odczynników chemicznych i wzorców wraz z odbiorem pustych opakowań kaucjonowanych i niekaucjonowanych po dostarczonych odczynnikach.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Lublin
 77. Dostawa materiałów laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 78. DOSTAWA TOREBEK DO HOMOGENIZATORA DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 79. Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 80. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni poboczy gruntowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 81. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 82. : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku..
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 83. DOSTAWA BUFORU FOSFORANOWEGO DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 84. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białystok
 85. Dostawa plastików laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, Białystok
 86. Dostawa nowych szaf do wyposażenia laboratorium Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 87. Dostawa inkubatora do prowadzenia hodowli kultur komórkowych z kontrolą temperatury i stężenia CO2 do katedry Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 88. Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
  Zamawiający: Wójt Gminy, Bukowina Tatrzańska
 89. Dostawa taśmy grzewczej i dmuchawy powietrza.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 90. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 91. Dostawa termostatu, wagi analitycznej, wyparki obrotowej z pompą próżniową, termoanemometru.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 92. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 93. Dostawa odczynników chemicznych, roztworów wzorcowych i materiałów pomocniczych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Toruń
 94. Dostawy odczynników, wzorców, materiałów odniesienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2016
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 95. Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
 96. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 7 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 97. Dostawa materiałów laboratoryjnych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 98. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 99. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 100. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 101. Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok