Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hajdasz Bogusław Mieczysław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hajdasz Bogusław Mieczysław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Casa-tbr Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000616420
 4. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 5. Fundacja Im. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Poznań − KRS 0000723671
 6. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 7. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 8. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 9. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 10. Th. Geyer Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000705687
 11. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Aral Polska Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000032216
 3. Arkadia Smaków Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000485814
 4. Bostik Sp. Z O.O., Kleszczewo − KRS 0000177256
 5. Cembrit Production S.A., Trzemeszno − KRS 0000044235
 6. Cembrit Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000234877
 7. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 8. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 9. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 10. Meqa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000617259
 11. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 12. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 13. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 14. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa odczynników, gazów, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016
  Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa
  Sukcesywna dostawa odczynników, gazów, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016, o minimalnych wymaganych parametrach użytkowych i ilościowych określonych w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. Dostawa artykułów będzie następowała etapami w ciagu 7 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach 8:30 -15:30, średnio 1 raz na miesiąc. Zapłata następować będzie na podstawie faktur, określających ilość faktycznie dostarczonego towaru,którego ceny jednostkowe określone będą w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Formularzu Asortymentowo-Cenowym. Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów jednego rodzaju kosztem zmniejszenia ilości zamawianych towarów innych rodzajów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych towarów.Zamawiający deklaruje realizację zamówienia na poziomie min. 70%.
 2. „ Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie”
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych,
  materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
  Epidemiologicznej w Rzeszowie, zgodnie z pakietami wskazanymi poniżej oraz opisem wskazanym w
  załączniku do SIWZ – Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Pakiety Pakiet Nr 1 Odczynniki
  chemiczne, wzorce pehametryczne Pakiet Nr 2 Podłoża mikrobiologiczne, krążki antybiogramowe
  Pakiet Nr 3 Lateksy Pakiet Nr 4 Surowice, sporale Pakiet Nr 5 Filtry: membranowe , sterylne,
  bibułowe , rurki sorbentowe Pakiet Nr 6 Szczepy wzorcowe Pakiet Nr 7 Materiały jednorazowego
  użytku, pomocnicze materiały laboratoryjne Pakiet Nr 8 Testy do aparatu mini- Vidas, materiały
  pomocnicze Pakiet Nr 9 Wzorce do chromatografii Pakiet Nr 10 Tipsy, kuwety Pakiet Nr 11 Wzorce
  do analiz, materiały odniesienia Pakiet Nr 12 Odczynniki, materiały laboratoryjne do analiz śladowych
  https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d7...
  4 z 13 20.06.2017, 12:43
  Pakiet Nr 13 Odczynniki i wzorce do innych specyficznych oznaczeń Pakiet Nr 14 Materiały
  eksploatacyjne do chromatografii, odczynniki chemiczne Pakiet Nr 15 Zestawy diagnostyczne,
  certyfikowane materiały odniesienia do analiz żywności genetycznie modyfikowanej Pakiet Nr 16
  Materiały diagnostyczne do analiz żywności genetycznie modyfikowanej Pakiet Nr 17 Odczynniki do
  PCR 1 Pakiet Nr 18 Odczynniki do PCR 2 Pakiet Nr 19 Testy immunologiczne 1 Pakiet Nr 20 Testy
  immunologiczne 2 Pakiet Nr 21 Testy immunologiczne 3 Pakiet Nr 22 Testy immunologiczne 4 Pakiet
  Nr 23 Rękawice lateksowe, nitrylowe Pakiet Nr 24 Środki dezynfekcyjne Pakiet Nr 25 Odczynniki do
  biologii molekularnej Pakiet Nr 26 Testy Colilert i materiały pomocnicze Pakiet Nr 27 Kolumienki
  powinowactwa immunologicznego Pakiet Nr 28 Materiały laboratoryjne do SPE
 3. Dostawa plastikowych artykułów laboratoryjnych i wyrobów jednorazowego użytku do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2017
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa plastikowych artykułów laboratoryjnych i wyrobów jednorazowego użytku do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2017; kod CPV: 38437110-0, 38437000-7, 33141320-9, 19520000-7, 33199000-1, 42956000-2, 33141000-0. 2. Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci formularza ofertowego i formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1a i 1b do siwz), który określa potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego w okresie do 30 listopada 2017 r. 3. W załączniku nr 1a i 1b określono wymogi jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. 4. Planowany termin związania umową – do dnia 30 listopada 2017 r. – obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych (sukcesywnych) zamówień dokonywanych przez Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane transportem i w opakowaniach Wykonawcy (bądź producenta) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.
 4. Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 2/296369/5/NCBR/2016
  Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 2/296369/5/NCBR/2016, w tym: wytrząsarki laboratoryjnej z inkubacją - 1 szt.,wirówki laboratoryjnej - 1 szt.,mieszadła magnetycznego -1 szt.
 5. „Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń i sprzętu
  laboratoryjnego dla Instytutu Zarządzania i Inżynierii rolnej w Kalsku - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, składająca się z następujących części: a) Część 1: Doposażenie pracowni chromatografii b) Część 2: Dostawa elementów filtracyjnych do systemu filtracji wody
  laboratoryjnej Milli Q lub równoważnych c) Część 3: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego d)Część 4: Dostawa urządzeń laboratoryjnych e) Część 5: Dostawa elementów doposażenia podajnika próbek headspace TurboMatrix HS40 f) Część 6: Dostawa specjalistycznych urządzeń
  gastronomicznych 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z parametrami określonymi w Załącznikach nr: a) 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 1 niniejszego postępowania, b) 1b do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 2 niniejszego postępowania, c) 1c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 3 niniejszego
  postępowania, d) 1d do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 4 niniejszego postępowania, e) 1e do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 5 niniejszego postępowania, f) 1f do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 6 niniejszego postępowania, - opisy
  przedmiotu zamówienia stanowią jednocześnie zestawienie parametrów wymaganych. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed uszkodzeniem. 4. Miejsce dostawy: - Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku (Laboratorium) - Kalsk 67,
  66-100 Sulechów, - Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku - Kalsk 122, 66-100 Sulechów. Szczegółowe miejsca dostaw określono w opisach przedmiotu zamówienia odrębnie dla każdej części. 5. Podane w załącznikach parametry stanowią parametry minimalne dla
  stanowiska. Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych przy zachowaniu dokładności i funkcjonalności stanowiska pomiarowego. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki
  opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. Na potwierdzenie zgodności (równoważności) oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy
  techniczne, itp.). W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącej każdej części przedmiotu zamówienia znajdują się odnośniki dotyczące norm, dopuszcza się posiadanie równoważnych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanego sprzętu podanego w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. 8. Przedmiot zamówienia musi spełnić wszystkie normy bezpieczeństwa, gwarantujące użytkownikowi bezpieczną eksploatację. Zaoferowane urządzenia
  muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej w innych projektach, posiadająca odpowiednie certyfikaty, spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne. 9. Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta. 10. Po zrealizowaniu przedmiot umowy Wykonawca
  dostarczy instrukcje i opisy techniczne konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy w języku polskim.
 6. Dostawa odczynników dla Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Zamówienie zostało podzielone na 3 (części) zadania:
  Zadanie nr 1: Dostawa odczynników pakiet 1 dla Wydziału Medycznego
  Zadanie nr 2: Dostawa odczynników pakiet 2 dla Wydziału Medycznego
  Zadanie nr 3: Dostawa odczynników do mikrobiologii i szkła laboratoryjnego

  opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do siwz (formularz cenowy- zał. 1.1 do siwz )
 7. Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej
  Zamawiający: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
  Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej
 8. Dostawa nablatowej komory laminarnej do PCR z filtrem HEPA oraz dwoma niezależnymi stanowiskami pracy w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków
  1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy nablatowej komory laminarnej do PCR z filtrem HEPA oraz dwoma niezależnymi stanowiskami pracy w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ.
 9. „Dostawa indywidualnych aspiratorów powietrza z wyposażeniem dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”
  Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest:

  Dostawa indywidualnych aspiratorów powietrza z wyposażeniem dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Pakiet 1. Indywidualne aspiratory powietrza

  Aspirator powietrza
  Parametry techniczne Wymagane parametry
  Indywidualny aspirator powietrza z akumlatorem
  (np. Airchek Touch
  lub równoważny)  zakres przepływu 5 – 5000 ml/min
  (np. z adapterem niskiego przepływu)
   automatyczny restart w przypadku błędów w przepływie
   wyświetlacz LCD pokazujący bieżący czas pracy, całkowity czas pracy oraz aktualny przepływ
   cicha praca poniżej 52 dB
   chroniony ekran LCD
   możliwość przesyłu danych do komputera
   krótki czas ładowania ok. 3h
   aspirator kompatybilny z wyposażeniem dodatkowym do firmy SKC

  Obudowa apsiratora Umożliwiająca pracę na stanowiskach pracy, iskrobezpieczna.
  Czas pracy urządzenia min. 20 h przy przepływie 2 l/min,
  min. 10 h przy przepływie 5 l/min,
  Korekta przepływu Przy zmianach temperatury i ciśnienia np. opatentowany system kontroli przepływu
  Inne - certyfikat producenta
  - cerytyfikat iskrobezpieczny
  - Instrukcja obsługi w języku polskim
  - Bezpłatny serwis w okresie gwarancji na koszt dostawcy (bezpłatny dojazd lub transport urządzenia, części, usługa)
  Ilość sztuk 10

  Wyposażenie do aspiratorów
  Opis wyposażenia Ilość sztuk
  Stacja dokująca z możliwością przesyłu danych do komputera 1 szt.
  Interfejs i oprogramowanie 1 szt.
  Zasilacz do 5 stacji 1 szt.
  Stacja dokująca 4 szt.
  Pokrowiec do pompki 3 szt. 10. Dostawa warzyw wczesnych, owoców i ziemniaków jadalnych wczesnych.
  Zamawiający: Zakład Karny w Koronowie, Koronowo
  GRUPA 1:

  1. Pietruszka (korzeń) ( Pietruszka zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku ) – 2 000 kg, nomenklatura CPV:03221110-0, PN-72/R-75360;
  2. Por ( Por zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku ) –1 500 kg, nomenklatura CPV: 03221300-9, PN-72/R-75360;
  3. Seler (korzeń) ( Seler zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku ) – 2 500 kg, nomenklatura CPV: 03221110-0, PN-72/R-75360;
  4. Kalafior ( zdrowy, świeży, czysty , nienadmarznięty, jednoodmianowy, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w skrzynkach od 10-30 kg ) – 500 kg nomenklatura CPV: 03221420-6, PN-72/R-75360;
  5. Marchew świeża ( Marchew zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych) – 5 000 kg, nomenklatura CPV: 03221112-4, PN-84/R-75358;
  6. Buraki czerwone - ( Buraki czyste, o kształcie charakterystycznym dla odmiany i zabarwieniu przekroju ciemnoczerwonym, charakterystycznym dla odmiany ) – 2 500 kg, nomenklatura CPV: 03221111-7, PN-72/R-75360;
  7. Kapusta świeża biała ( Kapusta głowiasta biała, zdrowa, czysta, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych) – 3 000 kg, nomenklatura CPV:03221410-3, PN-72/R-75362;
  8. Cebula ( Cebula zdrowa, czysta,sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych ) –3 000 kg, nomenklatura CPV: 03221113-1, PN-87/R-75357;
  9. Botwinka ( zdrowa, świeża, czysta , nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w skrzynkach od 10-30 kg ) – 400 kg, nomenklatura CPV: 03221300-9, PN-R-75381:1997.

  GRUPA 2:

  1. Ogórki świeże ( zdrowe, świeże, czyste , nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w skrzynkach od 10-30 kg ) -
  4 000 kg, nomenklatura CPV: 03221270-9, PN-75/R-74450
  2. Pomidory ( zdrowe, świeże, czyste , jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w skrzynkach od 10-25 kg ) – 5 000 kg, nomenklatura CPV:03221240-0, PN-91/-75368,


  GRUPA 3:

  1. Jabłka jadalne ( Jabłka słodko winne, jadalne, soczyste, zdrowe, czyste, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych ) – 1 500 kg, nomenklatura CPV: 03221300-9, PN-77/R-75024


  GRUPA 4:

  1. Ziemniaki jadalne wczesne o średnicy poprzecznej min. 4 cm i podłużnej min. 5 cm bulwy dojrzałe, zdrowe, niezzieleniałe, czyste, suche, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o kształcie typowym dla danej odmiany, o dobrym smaku, bez pustych miejsc w środku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych– 30 000kg, nomenklatura CPV: 03212100-1, PN-75/R-74450
 11. Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
  Zamawiający: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Rzeszów
  Dostawa i montaż specjalistycznego fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, oraz dostawa specjalistycznego fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach i Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach, obejmująca:
  aparat do pomiaru temperatury topnienia – 1 szt., dygestorium - 2 szt., konduktometr z wyposażeniem – 1 szt., pehametr z wyposażeniem – 1 szt., piec elektryczny – 1 szt., suszarkę laboratoryjną - 2 szt., wagę analityczną - 3 szt., wagę laboratoryjną - 3 szt., wytrząsarkę – 1 szt., doposażenie drobne do pracowni techniki laboratoryjnej i pracowni chemicznej (termometry, biurety, kolby, cylindry) – zestaw, komorę chromotograficzną – 1 szt., lepkościomierze – 1 szt., miernik wielofunkcyjny - pomiar pH, mV, konduktancji – 1 szt., mieszadło magnetyczne – 1 szt., nefelometr – 1 szt., polarymetr – 1 szt., spektrofotometr UV - VIS i bliska podczerwień – 1 szt., autoklaw – 1 szt., cieplarkę – 1 szt., licznik kolonii z pisakiem – 1 szt., mikroskop – 1 szt., stomacher – 1 szt., komorę laminarną- 1 szt., pryzmat w oprawie – 1 szt., pehametry (miernik gleby) – 5 szt., płyn Helliga – 5 szt.
 12. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1. 2. Zamówienie obejmuje 7 odrębnych pakietów. 3. Wymagane są materiały fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE. 4. Zamawiający wymaga dostarczenia plastików i szkła laboratoryjnego w oryginalnych opakowaniach producenta oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Szkło powinno być dobrej jakości, skala w szkle miarowym odporna na ścieranie. 6. Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem przez upoważnionych pracowników IO. 7. Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w przeciągu 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Planowane dostawy raz w miesiącu. 8. Ubezpieczenie i transport materiałów do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie materiałów, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. 9. Wielkości opakowań opisane w formularzu cenowym są wielkościami preferowanymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania plastików i szkła laboratoryjnego w innych opakowaniach, pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie Zamawiającego określone w kolumnie „ilość planowana”. 10. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 nazwy zostały podane w celu określenia oczekiwanej klasy materiałów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę materiały równoważne muszą posiadać właściwości i cechy jakościowe nie gorsze niż materiały podane w załączniku nr 1. Składając ofertę równoważną Wykonawca będzie zobowiązany w celu udowodnienia „równoważności” złożyć na wezwanie Zamawiającego karty charakterystyki lub inne równoważne dokumenty, które umożliwią porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi. 11. Wykonawca dla poszczególnych pozycji w ramach oferowanego Pakietu zobowiązany jest w tabeli Formularza cenowego w rubrykach „Nazwa producenta” wpisać nazwę/markę/oznaczenie firmy produkującej dany materiał, zaś w rubryce „Numer katalogowy”- numer katalogowy, symbol pozwalający na identyfikację danego produktu. 12. Wskazane w Załączniku nr 1 ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ww. zakresie. 13. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych materiałów wymienionych w załączniku nr 1 wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy za dany Pakiet. 14. Zamawiający gwarantuje zakup 60% wartości plastików i szkła laboratoryjnego. Nie wykupienie przez Zamawiającego pozostałych 40% wartości przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia. 15. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w załączniku nr 1, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany Pakiet. 16. Warunki skorzystania z prawa opcji: a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne; b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie trwania umowy; c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych); d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i we wzorze umowy. 17. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 18. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 19. Miejsca dostawy: 96-100 Skierniewice: ul. Pomologiczna 13B.
 13. Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety. 1)Pakiet 1 – dostawa chłodziarko zamrażarki, 2)Pakiet 2 – dostawa lodówki i zamrażarki szufladowej, 3)Pakiet 3 – dostawa zamrażarek szufladowych, 4)Pakiet 4 – dostawa chłodziarko zamrażarki, 5)Pakiet 5 – dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, 6)Pakiet 6 – dostawa zestawu back-up CO2 do posiadanej zamrażarki Haier DW-86W100, 7)Pakiet 7 – dostawa lodówki, 8)Pakiet 8 – dostawa zamrażarki niskotemperaturowej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby zamawianych urządzeń, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią Załączniki od nr 2.1 do nr 2.8 do SIWZ.
 14. DOSTAWY WARZYW STRĄCZKOWYCH I ŚWIEŻYCH
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
  Artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Towar musi charakteryzować się dobrą jakością i walorami smakowymi, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Towar musi być świeży, czysty, suchy, nienadmarznięty.
  Część nr 1 – WARZYWA ŚWIEŻE
  BOTWINA – pęczki od 1 kg do 1,5 kg - 200 kg
  BURAKI CZERWONE - 1 700 kg
  CEBULA - 4 000 kg
  KALAFIOR - 1 100 kg
  KAPUSTA PEKIŃSKA - 350 kg
  KAPUSTA ŚWIEŻA BIAŁA - 2 200 kg
  KAPUSTA ŚWIEŻA CZERWONA - 500 kg
  MARCHEW ŚWIEŻA - 6 200 kg
  OGÓREK ŚWIEŻY - 1 100 kg
  PIETRUSZKA KORZEŃ - 1 300 kg
  POMIDOR ŚWIEŻY - 800 kg
  SELER KORZEŃ - 2 000 kg
  Część nr 2 – ZIEMNIAKI
  ZIEMNIAKI JADALNE WCZESNE, bulwy dojrzałe, niezzieleniałe, bez pustych miejsc w środku - 24 000 kg
  Część nr 3 – WARZYWA STRĄCZKOWE
  FASOLA BIAŁA (suszona) - 2 800 kg
  GROCH (suszony) - 1 700 kg
 15. Produkty z tworzyw sztucznych i zestawy diagnostyczne
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
  Zamówienie do 135.000 euro. Przedmiot zamówienia: 1. Płytki Petriego; 2. Ezy plastikowe; 3. Butelki do hodowli komórkowej; 4. Worki do stomachera i końcówki do pobierania przesącza; 5. Zestawy do izolacji czystego DNA; 6. Jednorazowe końcówki do pipet o pudełka Finnpipette; 7. Zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach; 8. Zestaw do izolacji DNA z hodowli próbek żywności i próbek środowiskowych; 9. Plastiki.
 16. Dostawa odczynników chemicznych i wzorców.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Lublin
  Dostawa odczynników chemicznych i wzorców-9 pakietów
 17. Zakup i dostawa artykułów laboratoryjnych wykonanych ze szkła
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, Krosno
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów laboratoryjnych wykonanych ze szkła wyszczególnionych w załącznikach nr 5 -12 do SIWZ
 18. Dostawa materiałów laboratoryjnych ze szkła, plastiku i innych materiałów na potrzeby Zakładów Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.
  Zamawiający: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (realizowana etapami) dostawa laboratoryjnych wyrobów ze szkła, plastiku i innych materiałów (zwanych dalej „materiałami”) na potrzeby Zakładów Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, podzielona na 16 (szsnaście) odrębnych Części, tj. a) Część I – materiały laboratoryjne - pipety i końcówki do pipet wskazanego producenta lub równoważne; b) Część II – materiały laboratoryjne wskazanego producenta lub równoważne; c) Część III – materiały laboratoryjne do przygotowania próbek dla oznaczeń EPO wskazanego producenta lub równoważne; d) Część IV – materiały laboratoryjne wykorzystywane do wstępnego przygotowania próbek do analiz wskazanego producenta lub równoważne; e) Część V – materiały laboratoryjne do przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne; f) Część VI – materiały laboratoryjne do immunooczyszczania EPO wskazanego producenta lub równoważne; g) Część VII – materiały laboratoryjne wykorzystywane do przygotowania próbek i wykonania analiz chromatograficznych wskazanego producenta lub równoważne; h) Część VIII – materiały laboratoryjne wykorzystywane do porcjowania próbek wskazanego producenta lub równoważne; i) Część IX – materiały laboratoryjne PP wykorzystywane do przygotowywania odczynników wskazanego producenta lub równoważne; j) Część X – materiały laboratoryjne wykorzystywane w analizach instrumentalnych wskazanego producenta lub równoważne; k) Część XI – materiały laboratoryjne szklane wykorzystywane do przygotowywania odczynników wskazanego producenta lub równoważne; l) Część XII – materiały laboratoryjne - probówki wskazanego producenta lub równoważne; m) Część XIII – materiały laboratoryjne wykorzystywane przy pobieraniu krwi żylnej wskazanego producenta lub równoważne; n) Część XIV - kody kreskowe do oznaczania próbek podawczych wskazanego producenta lub równoważne; o) Część XV – materiały laboratoryjne pomocnicze wskazanego producenta lub równoważne p) Część XVI – materiały laboratoryjne wykorzystywane w analizach immunoluminometrycznych wskazanego producenta lub równoważne. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy dla poszczególnych Części zamówienia, zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa”, który stanowi Załączniki nr 1 do dokumentacji przetargowej. 3. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnymi lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach i właściwościach równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane przez niego przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę z materiałami równoważnymi, musi spełnić warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 3.1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, w szczególności za uszkodzenie sprzętu. 3.2 W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn nr 4 Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez podanie odpowiednio: nazwy PRODUCENTA / dostawcy oferowanego materiału, nr katalogowego i charakterystyki oferowanego produktu oraz załączenia dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII pkt 2 SIWZ. 3.3 W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego jako referencyjny (zgodnie z kolumną nr 2 i nr 3 w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa) dopuszczalne jest niewypełnienie kolumny nr 4. Wykonawca zobowiązany jest, w każdym przypadku, obowiązkowo wskazać w kolumnie nr 5 informację o nr katalogowym producenta oferowanego materiału. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na zakup mniejszej ilości materiałów, w stosunku do ilości określonych w formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej) oraz zmniejszenia asortymentu określonego w formularzu cenowym spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. 5. Wykonawca zapewni, że dostarczone materiały, będą miały odpowiedni dla danego rodzaju materiałów okres przydatności. Materiały, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć jeszcze nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
 19. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i odczynników dla Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego i odczynników dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

  Zamówienie zostało podzielone na 3 części (3 zadania):
  Zadanie nr 1: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Zadanie nr 2: Dostawa odczynników do analiz mleka i przetworów mlecznych
  Zadanie nr 3: Dostawa odczynników do zajęć na Wydziale Medycznym

  opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do siwz (formularz cenowy- zał. 1.1 do siwz )
 20. Zakup i dostawa artykułów laboratoryjnych wykonanych ze szkła
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, Krosno
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na zakup i dostawę artykułów laboratoryjnych wykonanych ze szkła wyszczególnionych w załącznikach nr 5 -12 do SIWZ
 21. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 22. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 23. Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich w 2017 r. w podziale na 5 zadań.
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 24. Dostawa urządzeń laboratoryjnch
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 25. Odczynniki chemiczne i laboratoryjne - II tura
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 26. dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 27. Dostawa wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 28. Dostawa odczynników chemicznych i odczynników laboratoryjnych na potrzeby Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.
  Zamawiający: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 29. Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus subtilis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 30. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni poboczy gruntowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
  Zamawiający: Powiat Tatrzański, Zakopane
 31. Dostawa urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 32. sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 33. Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 34. Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 35. Rozbudowa drogi gminnej „Koziniec” na odcinku km 0+178,20 – 0 +688,30 w miejscowości Czarna Góra, gmina Bukowina Tatrzańska”, wraz z przekazaniem do użytkowania
  Zamawiający: Wójt Gminy, Bukowina Tatrzańska
 36. Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
  Zamawiający: Wójt Gminy, Bukowina Tatrzańska
 37. Dostawa oczynników chemicznych, wzorców i materiałów odniesienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemologicznej w Szczecinie na rok 2017
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 38. Dostawa łaźni wodnej, starterów oraz sprzętu kuchennego do wyposażenia pracowni Technologii Żywności.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 39. Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów od km 0+000 do km 1+054 w miejscowości Bustryk
  Zamawiający: Powiat Tatrzański, Zakopane
 40. Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu część A Zamrażarka niskotemperaturowa -86 stopni C na potrzeby Katedry Onkologii
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
 41. „Dostawa indywidualnych aspiratorów powietrza z wyposażeniem oraz kalibratora przepływu dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”
  Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
 42. Sukcesywna dostawa czynników diagnostycznych, odczynników chemicznych i wyrobów diagnostycznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siedlcach
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach, Siedlce
 43. „Dostawa odczynników medycznych”
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 44. Dostawa różnych urządzeń laboratoryjnych oraz odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 45. Dostawa odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i mikroskopów
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 46. sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 47. Dostawa sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 48. Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
 49. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 50. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 51. Dostawa odczynników
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 52. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 53. Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i testów na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk
 54. Dostawa materiałów, urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 55. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 56. Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 57. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 58. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych (DZ-2501/364/16)
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 59. Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych i wyrobów farmaceutycznych dla Wydziału Inżynierii Materiałowej
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa
 60. Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopów, sprzętu pomiarowego oraz laboratoryjnego dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni.
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 61. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych wg pakietów zamkniętych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Wrocław
 62. Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
 63. Dostawa z montażem dygestorium chemoodpornego dla Laboratorium Kontrolno –Analitycznego UOKiK z siedzibą w Kielcach
  Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
 64. Dostawa pH metrów dla Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
 65. Zakup i dostarczenie akcesoriów oraz odczynników chemicznych
  Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa
 66. Sprzęt laboratoryjny II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 67. Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 24 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 68. Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby LBM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Olsztyn
 69. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/134/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 70. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 71. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 72. Dostawa chłodziarki laboratoryjnej, dwudrzwiowej,jednokomorowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 73. Dostawa urządzeń laboratoryjnych wraz z usługą wzorcowania dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 74. Dostawa warzyw i owoców
  Zamawiający: Zakład Karny w Kłodzku, Kłodzko
 75. Dostawa zamrażarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 76. Dostawa pirometru dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 77. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 78. Dostawa komory laminarnej
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 79. Dostawa armatury głębinowej z miernikiem tlenu i sondą
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 80. Dostawy warzyw świeżych,ziemniaków do Zakładu Karnego w Garbalinie
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
 81. Dostawa termostatu o pojemności 18 litrów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 82. Dostawa chłodziarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 83. Dostawa materiałów różnych metalowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 84. Dostawa wirówek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 85. Dostawa chłodziarko - zamrażarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 86. Produkty z tworzyw sztucznych II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 87. Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 88. Dostawa wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
  Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
 89. Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
 90. Dostawa materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 91. Dostawa wytrząsarki oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 92. dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 93. Dostawa materiałów jednorazowych i materiałów zużywalnych w 2 częściach dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Gdańsk
 94. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 95. Dostawa materiałów jednorazowych, końcówek specjalistycznych, materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz odzieży ochronnej w 8 częściach dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku"
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Gdańsk
 96. Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej z nakładkami na butelki, rozdzielacze i falkony dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 97. Dostawa odczynników wzorców i materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 98. Dostawa odczynników laboratoryjnych.
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych, Zielona Góra
 99. Dostawa cieplarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 100. Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
  Zamawiający: Wójt Gminy, Bukowina Tatrzańska
 101. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów