Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Casa-spv Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000617259
 4. Casa-tbr Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000616420
 5. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 6. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 7. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 8. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 9. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 10. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
  Pakiety
  Pakiet Nr 1 Odczynniki chemiczne , wzorce pehametryczne
  Pakiet Nr 2 Podłoża mikrobiologiczne, krążki antybiogramowe
  Pakiet Nr 3 Lateksy 7
  Pakiet Nr 4 Surowice, sporale
  Pakiet Nr 5 Filtry: membranowe , sterylne, bibułowe
  Pakiet Nr 6 Szczepy wzorcowe, materiały laboratoryjne
  Pakiet Nr 7 Materiały jednorazowego użytku, pomocnicze materiały laboratoryjne
  Pakiet Nr 8 Testy do aparatu mini- Vidas, materiały pomocnicze
  Pakiet Nr 9 Wzorce do chromatografii
  Pakiet Nr 10 Tipsy, kuwety, probówki PCR
  Pakiet Nr 11 Wzorce do analiz, materiały odniesienia
  Pakiet Nr 12 Odczynniki do analiz śladowych/ materiały laboratoryjne
  Pakiet Nr 13 Odczynniki i wzorce do innych specyficznych oznaczeń
  Pakiet Nr 14 Kolumienki powinowactwa immunologicznego
  Pakiet Nr 15 Materiały eksploatacyjne do chromatografii, odczynniki chemiczne
  Pakiet Nr 16 Testy do aparatu LisaScan, materiały pomocnicze
  Pakiet Nr 17 Odczynniki do PCR 1
  Pakiet Nr 18 Odczynniki do PCR 2
  Pakiet Nr 19 Testy immunologiczne 1
  Pakiet Nr 20 Testy immunologiczne 2
  Pakiet Nr 21 Testy immunologiczne 3
  Pakiet Nr 22 Testy immunologiczne 4
  Pakiet Nr 23 Rękawice lateksowe, nitrylowe
  Pakiet Nr 24 Środki dezynfekcyjne i BHP
  Pakiet Nr 25 Szkło laboratoryjne, naczynia miarowe z tworzyw sztucznych
  Pakiet Nr 26 Testy Colilert i materiały pomocnicze
 2. Dostawa odczynników
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników niezbędnych do oznaczenia krzemionki w wodzie oraz odczynników do oznaczeń na aparatach HACH6000
 3. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  : 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie szczegółowo wskazane w umowie o zamówienie publiczne sporządzonej po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej z części. 5.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 odrębnych części.
 4. Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i testów na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów kuwetowych, odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części:
  Część A – Odczynniki i materiały eksploatacyjne.
  Część B –Testy kuwetowe
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
 5. Dostawa materiałów, urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Dostawa materiałów, urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Zamówienie zostało podzielone na 5 części (5 zadań):
  Zadanie nr 1: Dostawa sprzętu medycznego niezbędnego o prowadzenia zajęć
  Zadanie nr 2: Dostawa wagi analitycznej
  Zadanie nr 3: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego niezbędnego do prowadzenia zajęć
  Zadanie nr 4: Dostawa dynamometrów
  Zadanie nr 5: Dostawa sprzętu medycznego dla pracowni Technologii Żywienia (pracowni sensorycznej)

  opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do siwz (formularz cenowy)
 6. Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 7. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań laboratoryjnych z podziałem na dwadzieścia siedem części, zwane dalej „ Pakietami”, których ilości i opisy znajdują się w załącznikach nr 2-28 do SIWZ tj:
  Pakiet I - Odczynniki chemiczne,
  Pakiet II - Materiały do badania mętności,
  Pakiet III - Odczynniki o specjalnej czystości do chromatografii,
  Pakiet IV - Odczynniki o specjalnej czystości do ASA,
  Pakiet V - Testy,
  Pakiet VI- Kwasy o specjalnej czystości do ASA,
  Pakiet VII - Wzorce do sporządzania krzywej wzorcowej,
  Pakiet VIII - Wzorce do kontroli,
  Pakiet IX - Podłoża bakteriologiczne,
  Pakiet X – Lateksy,
  Pakiet XI - Preparaty diagnostyczne,
  Pakiet XII - Szkło laboratoryjne miarowe,
  Pakiet XIII - Drobny sprzęt,
  Pakiet XIV - Materiały pomocnicze,
  Pakiet XV – Kolumna do HPLC,
  Pakiet XVI - Materiały do chromatografii,
  Pakiet XVII - Materiały do chromatografii- części wymienne do aparatów,
  Pakiet XVIII - Części wymienne do chromatografu jonowego,
  Pakiet XIX - Części wymienne do Stacji Uzdatniania Wody MILLIPORE,
  Pakiet XX - Materiały do ASA,
  Pakiet XXI - Części wymienne do systemu oczyszczania wody RiOs3,
  Pakiet XXII - Wzorce,
  Pakiet XXIII - Odczynniki do oznaczania Escherichia coli,
  Pakiet XXIV - Materiały diagnostyczne Colilert,
  Pakiet XXV - Filtry,
  Pakiet XXVI – Szkło laboratoryjne niemiarowe,
  Pakiet XXVII – Probówki jednorazowe
 8. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” ma określone znaczenie tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały jak i jego części, przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane. 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie "Opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 14 odrębnych części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części.
 9. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych (DZ-2501/364/16)
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na 64 części (zadania)
 10. Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych i wyrobów farmaceutycznych dla Wydziału Inżynierii Materiałowej
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych i wyrobów farmaceutycznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g do Formularza oferty - Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy. 3.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp pod warunkiem, iż produkt równoważny będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Udowodnienie równoważności będzie leżało po stronie Wykonawcy. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany
  wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4.Przez
  produkt równoważny Zamawiający rozumie produkty o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1a, 1b, 1c,
  1d, 1e, 1f, 1g do Formularza oferty – Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu
  zamówienia w SIWZ i załącznikach do SIWZ, wskazano jakiekolwiek znaki towarowe lub oznaczenia, które mogą być uznane
  za znaki towarowe, należy przyjąć, że wskazane oznaczenia lub znaki towarowe określają parametry techniczne równoważne
  od opisanych. 6. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji: Zamawiający wymaga aby dostarczony
  przedmiot zamówienia posiadał okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, lub najdłuższy oferowany przez
  producenta jeśli jest krótszy niż 12 miesięcy
 11. Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopów, sprzętu pomiarowego oraz laboratoryjnego dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni.
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 12. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych wg pakietów zamkniętych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, według potrzeb Zamawiającego różnych odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych według pakietów zamkniętych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określają załączone pakiety zamknięte od nr 1 do nr 14 do SIWZ.
  1) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 1:
  Pakiet zamknięty nr 1 - Odczynniki chemiczne
  2) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 2:
  Pakiet zamknięty nr 2 - Podłoża mikrobiologiczne - Pseudomonas
  3) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 3:
  Pakiet zamknięty nr 3 - Agar m-CP, osocze królicze, Sporal S
  4) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 4:
  Pakiet zamknięty nr 4 - Podłoża mikrobiologiczne podstawowe
  5) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 5:
  Pakiet zamknięty nr 5 - Agary odżywcze
  6) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 6:
  Pakiet zamknięty nr 6 - Sączki jakościowe, ilościowe i różne
  7) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 7:
  Pakiet zamknięty nr 7 - Podłoża i testy mikrobiologiczne - Legionella
  8) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 8:
  Pakiet zamknięty nr 8 - Filtry membranowe, paski wskaźnikowe
  9) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 9:
  Pakiet zamknięty nr 9 - Wzorce chemiczne
  10) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 10:
  Pakiet zamknięty nr 10 - Wzorce - chromatografia gazowa
  11) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 11:
  Pakiet zamknięty nr 11 - Materiały odniesienia
  12) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 12:
  Pakiet zamknięty nr 12 - Wzorce - pehametria, konduktometria
  13) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 13:
  Pakiet zamknięty Nr 13 - Materiały pomocnicze GC
  14) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 14:
  Pakiet zamknięty Nr 14 - Materiały pomocnicze

 13. Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście części, z których poszczególne obejmują dostawę, instalację i uruchomienie następującego sprzętu laboratoryjnego:• I Część – Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt.; • II Część – Młynek nożowy – 1 zestaw; • III Część – Jednostka destylacyjna do szybkiej destylacji produktów zawierających alkohol etylowy z generatorem pary wodnej – 1 zestaw; • IV Część – Waga laboratoryjna – 1 szt.; • V Część – Zestaw wentylowanych szafek chemoodpornych pod dygestorium – 1 zestaw; • VI Część – Waga analityczna – 1 szt.; • VII Część – System do wody ultraczystej – 1 szt.; • VIII Część – Automatyczny podajnik próbek i pompa dwutłokowa do zestawu HPLC – 1 szt.; • IX Część – Chłodziarka – 1 szt.; • X Część – Aparat do miareczkowania – 1 zestaw; • XI Część – Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS – 1 zestaw; • XII Część – Zestaw do oznaczania azotu metodą Kjeldahla składający się z jednostki do destylacji z parą wodną oraz bloku do mineralizacji – 1 zestaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 14. Dostawa z montażem dygestorium chemoodpornego dla Laboratorium Kontrolno –Analitycznego UOKiK z siedzibą w Kielcach
  Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem dygestorium chemoodpornego dla Laboratorium Kontrolno –Analitycznego UOKiK z siedzibą w Kielcach.
  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  • przygotowania stanowiska dla nowego dygestorium, co obejmuje m.in. demontaż aktualnie funkcjonującego w Laboratorium dygestorium i przygotowanie miejsca na nowe;
  • dostawy i montażu dygestorium wraz z podłączeniem do mediów,
  • przeszkolenia pracowników laboratorium z obsługi dygestorium.
  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 15. Zakup i dostarczenie akcesoriów oraz odczynników chemicznych
  Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Centralnego Laboratorium w Toruniu akcesoriów oraz odczynników chemicznych.
 16. Dostawa pH metrów dla Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pH metrów dla Akademii Morskiej w Szczecinie Dokładny opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1a – 1c do SIWZ. 2. Nomenklatura wg CPV 38300000-8 Przyrządy do pomiaru 3. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
 17. Sprzęt laboratoryjny II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 18. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/134/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej w ilości i wymaganiach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia określony został w częściach 1 - 4
 19. Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby LBM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Olsztyn
  1. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę specjalistycznego sprzętu zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia zawartą w formularzach ofertowych - załącznikach do SIWZ (wymagania minimalne). 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną cześć. Część 1 – Pipetor ręczny – 1 sztuka Cześć 2 – Wirówka mini – 1 sztuka 3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (graniczne warunki techniczno- eksploatacyjne) zawiera formularz ofertowy. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę specjalistycznego sprzętu do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Bydgoska 7 w Olsztynie, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, z transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. 4. Wykonawca, może zaoferować sprzęt o parametrach wyższych lub rozwiązaniach technologicznych lepszych, w tym korzystniejszych dla środowiska. Udowodnienie rozwiązania równoważnego lub lepszego leży po stronie Wykonawcy i musi mieć odzwierciedlenie w materiałach/dokumentach producenta. 5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem XXII pkt. 8 SIWZ) materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych (tj. broszura, folder, instrukcja obsługi itp.) przez oferowany sprzęt. Dostarczone materiały muszą potwierdzać parametry określone w specyfikacji przedmiotu zamówienia. 1. Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia: 1.1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 1.2. Przedmiot zamówienia powinien być produktem wysokiej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. 1.3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 1.4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające jego montaż, uruchomienie i bezawaryjną pracę. 1.5. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami jego producentów. 1.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy. 1.7. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim. 1.8. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezkolizyjnej pracy w zakresie wszystkich składowych części i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w formularzu ofertowym. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego: 2.1. Wymagana gwarancja: minimum 12 miesięcy (dotyczy części 1 i 2). 2.2. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy, autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela. 2.3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis przedmiotu zamówienia. 2.4. W przypadku wymiany uszkodzonego elementu sprzętu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. 2.5. Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego sprzętu
 20. Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 24 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostaw wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 24 części:
  Część 1 – Zestaw do wyposażenia pracowni in vitro - kamera do pomiarów morfometrycznych oraz ilościowej analizy fluorescencji do mikroskopu Olympus oraz automatyczny licznik komórek dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Zakład Patofizjologii,
  Część 2 – Mikroskop laboratoryjny dla Katedry Botaniki,
  Część 3 – Wgłębnik Vickersa do pomiaru mikrotwardości dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego,
  Część 4 – Kriostat dla Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt, Zakładu Anatomii Zwierząt,
  Część 5 – Inkubator z wytrząsaniem dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności,
  Część 6 – Homogenizator ręczny z wyposażeniem dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności
  Część 7 – Automatyczny analizator immunochemiczny do oznaczania aktywności hormonalnej dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt,
  Część 8 – Schładzarko-zamrażarka szokowa dla Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz,
  Część 9 – Suszarka laboratoryjna próżniowa w komplecie z pompą próżniową dla Katedry Techniki Cieplnej,
  Część 10 – Termocykler dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności,
  Część 11 – System do dokumentacji żeli i blotów dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności,
  Część 12 – Waga laboratoryjna 2 szt. dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Część 13 – Minihomogenizator ręczny z wyposażeniem dla Katedry Fitopatologii i Mykologii, Część 14 – Wyżarzacz wielofunkcyjny do błyskawicznej sterylizacji ez, pętli bakteriologicznych, igieł preparacyjnych za pomocą podczerwieni, bez użycia otwartego płomienia. dla Katedry Fitopatologii i Mykologii,
  Część 15 – Zamrażarka 2 szt. dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,
  Część 16 – Autoklaw dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,
  Część 17 – Zamrażarka niskotemperaturowa dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,
  Część 18 – Segmentowy analizator składu ciała dla Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz,
  Część 19 – Stacja meteorologiczna dla Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody,
  Część 20 – Autoklaw klasy B dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,
  Część 21 – Komora do PCR dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,
  Część 22 – Fluorymetr do pomiaru stężenia DNA lub RNA lub białek w próbie z pakietem odczynników startowych dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,
  Część 23 – Kamera mikroskopowa wraz z łącznikiem, dla Katedry Fizjologii Roślin,
  Część 24 – Czytnik testów Veratox, dla Katedry Inżynierii i Technologii Zbóż.
 21. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 22. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 23. Dostawa chłodziarki laboratoryjnej, dwudrzwiowej,jednokomorowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 24. Dostawa urządzeń laboratoryjnych wraz z usługą wzorcowania dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 25. Dostawa warzyw i owoców
  Zamawiający: Zakład Karny w Kłodzku, Kłodzko
 26. Dostawa zamrażarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 27. Dostawa pirometru dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 28. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 29. Dostawa komory laminarnej
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 30. Dostawa armatury głębinowej z miernikiem tlenu i sondą
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 31. Dostawy warzyw świeżych,ziemniaków do Zakładu Karnego w Garbalinie
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
 32. Dostawa termostatu o pojemności 18 litrów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 33. Dostawa materiałów różnych metalowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 34. Dostawa chłodziarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 35. Dostawa wirówek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 36. Produkty z tworzyw sztucznych II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 37. Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 38. Dostawa chłodziarko - zamrażarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 39. Dostawa wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
  Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
 40. Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
 41. Dostawa materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 42. Dostawa wytrząsarki oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 43. dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 44. Dostawa materiałów jednorazowych i materiałów zużywalnych w 2 częściach dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Gdańsk
 45. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 46. Dostawa materiałów jednorazowych, końcówek specjalistycznych, materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz odzieży ochronnej w 8 częściach dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku"
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Gdańsk
 47. Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej z nakładkami na butelki, rozdzielacze i falkony dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 48. Dostawa odczynników wzorców i materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 49. Dostawa odczynników laboratoryjnych.
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych, Zielona Góra
 50. Dostawa cieplarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 51. Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
  Zamawiający: Wójt Gminy, Bukowina Tatrzańska
 52. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 53. Dostawy warzyw świeżych (znak sprawy 06/2016)
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
 54. Dostawa wytrząsarki przenośnej do zestawu QuECHERS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 55. Dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 56. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 57. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie” Część 1: Rozbudowa posiadanego chromatografu PerkinElmer CLARUS o dodatkowy detektor FID wraz z instalacją. Część 2: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym."
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów
 58. Dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej dla potrzeb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanego w Puławach, z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 59. Dostawa standardów i wzorców GC, HPLC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 60. Aparatura kontrolna i badawcza dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 61. Dostawa probówek i różnych materiałów plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 62. Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 63. Dostawa oczomyjki dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 64. Dostawa akcesoriów i części do aparatury
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 65. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 66. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 67. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/92/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 68. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów w oryginalnych opakowaniach producenta: odczynników, testów, wzorców, surowic na potrzeby Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ełku.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Ełk
 69. Dostawa mineralizatora automatycznego
  Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa
 70. Dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów diagnostycznych, surowic, materiałów pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Bielsko-Biała
 71. Przebudowa drogi - ul. Królewskiej - w miejscowości Koścelisko
  Zamawiający: Gmina Kościelisko, Kościelisko
 72. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, Białystok
 73. Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki o nazwach lokalnych Do Kuspra, Do boiska sportowego, Do Zonia oraz ul. Jana Pawła II o nazwie lokalnej Koło Sióstr na terenie Gminy Biały Dunajec
  Zamawiający: Urząd Gminy Biały Dunajec, Biały Dunajec
 74. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 75. AZP/261/D/66/AZ-231/0/41/12/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kapilaroskopu, narzędzi do chirurgii oka, końcówek do urządzenia COBLATOR II, wytrząsarki kołyskowej, kolumn chromatograficznych, materiałów eksploatacyjnych do drukarki etykiet, soczewek, mebli, lampy ksenonowej, do celów naukowo – badawczych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 76. Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 77. Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 78. Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego, terenowego oraz AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 79. Dostawa materiałów różnych plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 80. Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 81. Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Kościelisko w sezonie 2016/2017
  Zamawiający: Gmina Kościelisko, Kościelisko
 82. Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 83. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 84. Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Katowicach; 40 -074 Katowice, ul. Raciborska 39
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice
 85. dostawa materiałów pomocniczych i aparatury laboratoryjnej
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 86. Odczynniki chemiczne II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 87. DOSTAWA PRODUKTÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
 88. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/81/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 89. Zakup aparatury do monitorowania jakości wód w zakresie zanieczyszczenia związkami biogennymi
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 90. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2016/2017
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 91. Dostawa sprzętu specjalistycznego. Numer postępowania: MŚ-ZP-WW-333-20/16. Zadanie 1 Meble laboratoryjne i drobne wyposażenie
  Zamawiający: Muzeum Śląskie, Katowice
 92. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 93. Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 5 pakietów. AD.272.2.4.2016
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
 94. Sukcesywna dostawa szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 95. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku, barwników, odczynników chemicznych.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 96. SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH. Postępowanie Nr WCH.2420.17.2016.HS
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 97. Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Olsztynie z podziałem na 2 zadania
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 98. Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 99. Dostawa oraz uruchomienie aparatury naukowo - badawczej oraz urządzeń pomocniczych w podziale na dwie części zamówienia: 1) Część 1: dostawa dwufunkcyjnej przepływowej lampy bakteriobójczej; 2) Część 2: dostawa komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej (komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa).
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 100. Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Olsztyn
 101. DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO. Postępowanie Nr WCH.2420.19.2016.HS
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław