Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Casa-spv Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000617259
 4. Casa-tbr Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000616420
 5. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 6. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 7. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 8. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 9. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 10. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Odczynniki chemiczne i laboratoryjne - II tura
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
  Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych
  Część I Odczynniki cz.d.a
  Część II Odczynniki do analizy śladowej
  Część III Odczynniki specjalistyczne
  Część IV Materiały referencyjne
  Część V Zestawy do oznaczania mikotoksyn
  Część VI Roztwory pH
  Część VII Roztwory wzorcowe
  Część VIII Zestawy QuEChERS
  Część IX Wzorce kokcydiostatyków
  Część X Wzorce pestycydów i WWA
  Część XI Wzorce substancji aktywnych
  Część XII Wzorce witamin
  Część XIII Materiały do hodowli komórek
  1) Odczynniki powinny spełniać ogólne wymagania przyjęte dla poszczególnych zadań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
  2) W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz cenowy) umieszczono jedynie minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia i dopuszczone będzie każde rozwiązanie spełniające te wymagania.
  3) Dodatkowo powinny spełniać wymagania odnośnie terminów ważności:
  a) Część I - minimalny termin ważności – 3 lata.
  b) Części: II, VI, VII, X- minimalny termin ważności – 2 lata
  c) Pozostałe części - minimalny termin ważności – 1 rok
  4) Odczynniki powinny mieć określony termin ważności dla dostarczanej serii (najlepiej na opakowaniu).
  5) Termin ważności odczynników i wzorców w dniu dostawy powinien wynosić nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
  6) Odczynniki muszą być dostarczone w opakowaniach oryginalnych, Zamawiający dopuszcza dostarczanie odczynników w opakowaniach o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabelach, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania oryginalne mniejsze, w których łączna ilość odczynnika jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego w tabelach.
  7) Po podpisaniu umowy wykonawca jest zobowiązany dostarczyć razem z towarem, do wszystkich zamawianych przedmiotów zamówienia Certyfikaty Kontroli Jakości każdej serii, oraz dołączyć do każdej dostawy karty charakterystyki zgodne z rozporządzeniem REACH.
  8) Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Szczecinie przy ul. Ostrawickiej 2, oraz w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 70-72.
  9) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego do godz. 13:00.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W załączniku nr 1 do SIWZ umieszczono jedynie minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia i dopuszczone będzie każde rozwiązanie spełniające te wymagania.
 2. dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania
 3. Dostawa wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 4. Dostawa odczynników chemicznych i odczynników laboratoryjnych na potrzeby Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.
  Zamawiający: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (realizowana etapami) dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych (wskazanych w opisie dla danej Części zamówienia), podzielona na 16 (szesnaście) odrębnych Części, tj. a) Część I – odczynniki do przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne; b) Część II – odczynniki do przygotowania próbek oraz faz ruchowych do chromatografii cieczowej wskazanego producenta lub równoważne; c) Część III – odczynniki chemiczne wskazanego producenta lub równoważne; d) Część IV – odczynniki do radioimmunologii dla oznaczeń IGF - 1 wskazanego producenta lub równoważne; e) Część V – odczynniki do fluorometrii dla oznaczeń hormonu wzrostu wskazanego producenta lub równoważne; f) Część VI – odczynniki do immunochemii wskazanego producenta lub równoważne; g) Część VII – odczynniki do radioimmunologii dla oznaczeń PIIINP wskazanego producenta lub równoważne; h) Część VIII – odczynniki do ELISA dla oznaczeń hCG wskazanego producenta lub równoważne; i) Część IX – odczynniki dla elektroforezy dla oznaczeń EPO wskazanego producenta lub równoważne; j) Część X – odczynniki do przygotowania próbek dla oznaczeń EPO wskazanego producenta lub równoważne; k) Część XI – odczynniki do upochadniania próbek wskazanego producenta lub równoważne; l) Część XII – odczynniki do hydrolizy i innych etapów przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne; m) Część XIII – odczynniki i przeciwciała do cytometrii przepływowej wskazanego producenta lub równoważne; n) Część XIV - odczynniki serologiczne do cytometrii przepływowej wskazanego producenta lub równoważne. o) Część XV – odczynniki do przygotowania fazy ruchomej wskazanego producenta lub równoważne; p) Część XVI – odczynniki do przygotowania próbek – ekstrakcja, wskazanego producenta lub równoważne. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy dla poszczególnych Części zamówienia, zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa”, który stanowi Załączniki nr 1 do dokumentacji przetargowej. 3. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnymi lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie odczynników gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach i właściwościach równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane przez niego przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę z odczynnikami równoważnymi, musi spełnić warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 3.1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę odczynników, w szczególności za uszkodzenie sprzętu, na których wykonywane są analizy laboratoryjne. 3.2 W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn nr 4 Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez podanie odpowiednio: nazwy PRODUCENTA / dostawcy oferowanego odczynnika, nr katalogowego i charakterystyki oferowanego produktu oraz załączenia dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII pkt 2 SIWZ. 3.3 W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego jako referencyjny (zgodnie z kolumną nr 2 i nr 3 w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa) dopuszczalne jest niewypełnienie kolumny nr 4. Wykonawca zobowiązany jest, w każdym przypadku, obowiązkowo wskazać w kolumnie nr 5 informację o nr katalogowym producenta oferowanego odczynnika. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na zakup mniejszej ilości odczynników, w stosunku do ilości określonych w formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmniejszenia asortymentu określonego w formularzu cenowym spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 4 oraz z zastrzeżeniem że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 5. Wykonawca zapewni, że dostarczone odczynniki, będą miały odpowiedni dla danego odczynnika okres ważności. Odczynniki chemiczne lub laboratoryjne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć jeszcze nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
 5. Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus subtilis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus subtilis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni poboczy gruntowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
  Zamawiający: Powiat Tatrzański, Zakopane
  1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni poboczy gruntowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego, w szczególności obejmującego swym zakresem: 1) Robóty rozbiórkowe i transport, 2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi, 3) Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi, 4) Odtworzenie nawierzchni bitumicznej, 5) Ręczne i mechaniczne ścinanie poboczy, 6) Uzupełnienie nawierzchni poboczy kruszywem łamanym, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zwanej dalej „STWiORB” stanowiącą załącznik nr 7 do przedmiotowej SIWZ oraz zgodnie z jednostkowym przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do przedmiotowej SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera: 1) STWiORB – załącznik nr 7 do SIWZ – w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 2) Przedmiar robót (jednostkowy) – załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że ilekroć w opisach SIWZ w tym dokumentacji technicznej występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej, pod warunkiem wykazania ich równoważności pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia. W takiej sytuacji zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał poprzez dołączenie do składanej oferty przetargowej stosowne dokumenty wskazujące, że te materiały i urządzenia są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji technicznej koszty tej zmiany poniesie wykonawca. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Mając na uwadze powyższe zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy wykonawca w złożonej ofercie przetargowej nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone w dokumentacji technicznej, są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. 4. Jeśli w opisach SIWZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Zamawiający zastrzega, iż roboty będące przedmiotem postępowania są przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne w tym pracowników zamawiającego w związku, z czym wymaga wykonania robót z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 7. Dostawa urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony.
 8. sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
  1.Przedmiotem
  zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w
  Szczecinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 4.1-4.7 do siwz. 3.
  Zaoferowane odczynniki/materiały z uwagi na specjalistyczne ich przeznaczenie muszą być oryginalnymi
  katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania
  szczegółowe Zamawiającego określone w załącznikach nr 4.1-4.7 do siwz., w tym wszystkie określone liczbowo
  parametry. 4. Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami
  chemicznymi oznakowane znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty charakterystyki, zgodnie z
  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki o
  których mowa w kolumnie „Wymagania” w załącznikach nr 4.1-4.7 do siwz. w trakcie realizacji umowy. 5.
  Przedmiot zamówienia podzielono na 7 części: 1) Odczynniki chemiczne do analizy chemicznej 2) Włókna do
  badań materiałów i pozostałości wybuchowych oraz przeciwpożarowych 3) Wzorce środków odurzających i
  substancji psychotropowych 4) Wzorce środków odurzających i substancji psychotropowych II 5) Wzorce
  substancji psychoaktywnych 2 sygn. postępowania: ZZ-2380-38/17 6) Wzorce nowych substancji
  psychoaktywnych 7) Wzorce nowych substancji psychoaktywnych II. 6. Zamawiający przewiduje jednorazową
  dostawę dla części 3, 4, 5, 6 i 7.
 9. Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
  1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)
  2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU.
  3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jako część zamówienia należy traktować osobno każdy pakiet wymieniony w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU – aby oferta na dany pakiet była ważna należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w ramach danego pakietu).
  4.Zamawiający nie ogranicza w żaden sposób ilości części (pakietów) na jakie ten sam Wykonawca może złożyć ofertę – każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie ilość
  i rodzaj części (pakietów).
  5.Zamawiający nie przewiduje żadnego ograniczenia odnośnie maksymalnej liczby części (pakietów), na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.
  6.Zamawiający informuje, że ilości wskazane w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na okres związania przedmiotową umową, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania umowy jedynie do limitu środków finansowych przyznanych w swoim budżecie.
  7.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski.
 10. Rozbudowa drogi gminnej „Koziniec” na odcinku km 0+178,20 – 0 +688,30 w miejscowości Czarna Góra, gmina Bukowina Tatrzańska”, wraz z przekazaniem do użytkowania
  Zamawiający: Wójt Gminy, Bukowina Tatrzańska
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej „Koziniec” na odcinku km 0+178,20 – 0 +688,30 w miejscowości Czarna Góra, gmina Bukowina Tatrzańska wraz z przekazaniem do użytkowania zgodnie z wymaganiami określonymi w Decyzji Starosty Tatrzańskiego nr 1/16, z dnia 16.08.2016r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz w prawie budowlanym. W projekcie docelowej organizacji ruchu uwzględniono oznakowanie aktywne (solarne) na znaku D-6 przy przejściu dla pieszych w ilości 2szt. (strona lewa i prawa), które również należy wycenić i zrealizować.
  Szczegółowy zakres prac został określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności w dokumentacji projektowej, STWiOR, Docelowej organizacji ruchu.
 11. Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 12. Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
  Zamawiający: Wójt Gminy, Bukowina Tatrzańska
  Przedmiotem zamówienia jest całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska. Szczegółowy zakres prac został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 13. Dostawa oczynników chemicznych, wzorców i materiałów odniesienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemologicznej w Szczecinie na rok 2017
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, wzorców i materiałów odniesienia do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2017; kod CPV: 24000000-4, 15994200-4, 33698100-0, 33696500-0 2. Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci formularza ofertowego i formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1a i 1b do siwz), który określa potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego w okresie do 18 grudnia 2017 r. 3. W załączniku nr 1a i 1b określono wymogi jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. 4. Planowany termin związania umową – do dnia 18 grudnia 2017 r. – obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych (sukcesywnych) zamówień dokonywanych przez Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane transportem i w opakowaniach Wykonawcy (bądź producenta) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.
 14. Dostawa łaźni wodnej, starterów oraz sprzętu kuchennego do wyposażenia pracowni Technologii Żywności.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Dostawa łaźni wodnej, starterów oraz sprzętu kuchennego do wyposażenia pracowni Technologii Żywności.
  Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania (części):
  Zadanie 1: Dostawa łaźni wodnej
  Zadanie 2: Dostawa starterów do reakcji PCR.
  Zadanie 3: Dostawa sprzętu kuchennego do wyposażenia pracowni Technologii Żywności.
  Zadanie 4: Dostawa starterów-pakiet II
 15. Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów od km 0+000 do km 1+054 w miejscowości Bustryk
  Zamawiający: Powiat Tatrzański, Zakopane
  1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów od km 0+000 do km 1+054 w miejscowości Bustryk, który w szczególności swym zakresem obejmują wykonanie robót w zakresie: 1) Likwidacji przełomów ciężkich, 2) Plantowania poboczy i czyszczenia rowów, 3) Odbudowy nawierzchni bitumicznych, 4) Montażu stalowych barier ochronnych, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 7 do przedmiotowej SIWZ oraz zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do przedmiotowej SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zamówieniem jest zobowiązany do: 1) Sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz do przedstawienia go do zatwierdzenia Staroście Tatrzańskiemu, zgodnie z postanowieniami roporządzenia Ministra Infrastruktury w dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 roku Nr 177, poz. 1729 ze zm.); 2) Wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzonych prac (wg opracowanego przez wykonawcę projektu organizacji ruch, o którym mowa wyżej) wraz z bierzącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidację po zakończeniu robót; 3) Ponadto wykonawca przed rozpoczęciem prac winien dostarczyć do zamawiającego harmonogram realizacji robót. Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zakopanem przed rozpoczęciem wykonywania prac. 3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana dalej STWiORB) – załącznik nr 7 do SIWZ – w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 2) Przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że ilekroć w opisach przedmiotowej SIWZ w tym dokumentacji technicznej występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej, pod warunkiem wykazania ich równoważności pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia. W takiej sytuacji zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał poprzez dołączenie do składanej oferty przetargowej stosowne dokumenty wskazujące, że te materiały i urządzenia są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji technicznej koszty tej zmiany poniesie wykonawca. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Mając na uwadze powyższe zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy wykonawca w złożonej ofercie przetargowej nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone w dokumentacji technicznej, są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. 5. Jeśli w opisach przedmiotowej SIWZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi na dzień odbioru przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie powodują zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne. Roboty te nazwane są zaniechanymi, a sposób potrącenia ich wartości z wynagrodzenia wykonawcy określa projekt umowy. 9. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 10. Zamawiający zastrzega, iż roboty będące przedmiotem postępowania są przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne w tym pracowników zamawiającego w związku, z czym wymaga wykonania robót z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 16. Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu część A Zamrażarka niskotemperaturowa -86 stopni C na potrzeby Katedry Onkologii
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
  część A Zamrażarka niskotemperaturowa -86 stopni C na potrzeby Katedry Onkologii
  Miejsce dostaw: Katedra Onkologii, Zakład Chirurgii Onkologicznej, pl. L. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. – na miejsce wskazane przez Użytkownika danej Katedry - na własny koszt i ryzyko z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezpieczną i bezusterkową dostawę.
  Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na minimum:
  12 m-cy
  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 A (Arkusz informacji technicznej) do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy (zał. nr 5 do Siwz).
  Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz spełniał wymogi zawarte w Arkuszu informacji technicznej - załącznik nr 2 A do Siwz.
  Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 A do Siwz) cenę realizacji przedmiotu zamówienia.
 17. „Dostawa indywidualnych aspiratorów powietrza z wyposażeniem oraz kalibratora przepływu dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”
  Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
  Pakiet 1. Indywidualne aspiratory powietrza

  Aspirator powietrza
  Parametry techniczne Wymagane parametry
  Indywidualny aspirator powietrza z akumlatorem
  (np. Airchek XR 5000 wysokiej mocy
  lub równoważny)  Zakres przepływu 5 – 5000 ml/min
  (np. z adapterem niskiego przepływu)
   Elektroniczny system kontroli przepływu
   Automatyczny restart w przypadku błędów w przepływie
   Wyświetlacz LCD pokazujący bieżący czas pracy oraz całkowity czas pracy, klawiatura

  Obudowa apsiratora Umożliwiająca pracę na stanowiskach pracy, iskrobezpieczna.
  Czas pracy urządzenia min. 24 h przy przepływie 2 l/min.
  Korekta przepływu Przy zmianach temperatury
  Inne - certyfikat producenta
  - Instrukcja obsługi w języku polskim
  - Bezpłatny serwis w okresie gwarancji na koszt dostawcy (bezpłatny dojazd lub transport urządzenia, części, usługa)
  Ilość sztuk 10

  Wyposażenie do aspiratorów
  Opis wyposażenia Ilość sztuk
  Niezbędne, kompletne, wyposażenie do pracy w opcji niskich przepływów, w tym:
  - Regulatory ciśnienia
  - Adaptery niskich przepływów jednokanałowe
  - Adaptery niskich przepływów dwukanałowe

  10 szt.
  10 szt
  10 szt
  Osłona na rurkę sorbentową:
  - SKC nr kat. 226-119 (rozmiar rurki ODxL: 6x110 mm)
  - SKC nr kat. 226-01 (rozmiar rurki ODxL: 6x70 mm)
  10 szt.
  10 szt.
  Wężyki łączące próbnik z aspiratorem 20 szt.
  Torba/Pokrowiec ograniczające hałas z pasami 10 szt.
  Ładowarki (osobna dla każdego aspiratora) 10 szt.
  Zestaw narzędzi do obsługi aspiratorów 1 szt.
  Walizki transportowe (umożliwiające umieszczenie 4 – 5 aspiratorów w jednej) np.: 2 - 3 szt.
  Ilość walizek umożliwiająca transport 10 aspiratorów z ładowarkami

  Pakiet 2. Wzorcowy kalibrator przepływu

  Parametry techniczne Wymagane parametry
  Kalibrator elektroniczny (np. kalibrator
  Defender M
  lub równoważny)
  - wyświetlacz LCD wskazujący aktualne wartości przepływu chwilowego i średniego
  - dokładność ±1%
  - zakres 50 mL—5.0 L/min
  - zasilanie: wbud. akumulator
  - ładowarka sieciowa 220V
  - przeciętny czas pracy 6 - 8 godz.
  - walizka transportowa
  Inne Świadectwo wzorcowania uznawane przez PCA
  Bezpłatny serwis w okresie gwarancji na koszt dostawcy (dojazd lub transport + usługa)
  Ilość sztuk 1


 18. Sukcesywna dostawa czynników diagnostycznych, odczynników chemicznych i wyrobów diagnostycznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siedlcach
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach, Siedlce
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 11 części (pakiety);
  1/ Pakiet I - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 1- 62 poz.
  2/Pakiet II - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 2 - 18 poz.
  3/ Pakiet III - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 3- 6 poz.
  4/ Pakiet IV - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 4- 3 poz.
  5/ Pakiet V - Surowice - 25 poz.
  6/ Pakiet VI - Lateksy - 31 poz.
  7/ Pakiet VII -Odczynniki chemiczne - 105 poz.
  8/ Pakiet VIII - Filtry, sączki, papierki - 16 poz.
  9/ Pakiet X - Taśma i folia - 8 poz.
  10/ Pakiet X- Płytki Petriego plastikowe - 2 poz.
  11/ Pakiet XI - Wskaźniki biologiczne - 2 poz.
 19. „Dostawa odczynników medycznych”
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa odczynników medycznych”
  Zamówienie zostało podzielone na 14 zadań (części):
  Zadanie nr 1: System zapewniający wykonanie oznaczeń ekspresji mikroRNA.
  Zadanie Nr 2: Dostawa MikroRNA cel-miR-39-3p.
  Zadanie Nr 3: Odczynniki chemiczne.
  Zadanie Nr 4: Końcówki do pipet automatycznych.
  Zadanie Nr 5: Probówki.
  Zadanie Nr 6: Płytki do aparatu Real Time PCR.
  Zadanie Nr 7: Startery do amplifikacji DNA.
  Zadanie Nr 8: Zestaw do izolacji DNA z ludzkiej krwi obwodowej.
  Zadanie Nr 9: Kontrole zawierające ludzkie genomowe DNA służące do oceny metylacji DNA.
  Zadanie Nr 10: Gotowy mix reakcyjny do reakcji typu qReal-Time PCR.
  Zadanie Nr 11: Zestaw do konwersji genomowego ludzkiego DNA .
  Zadanie Nr 12: Końcówki do pipet automatycznych.
  Zadanie Nr 13: Premix zawierający specyficzne startery oraz sondy typu TaqMan.
  Zadanie Nr 14: Sprzęty medyczne do prowadzenia zajęć.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do Siwz (Formularz cenowy).
 20. Dostawa różnych urządzeń laboratoryjnych oraz odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Dostawa różnych urządzeń laboratoryjnych oraz odczynników laboratoryjnych
  Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania (części):
  Zadanie1: Dostawa różnych urządzeń laboratoryjnych
  Zadanie 2: Dostawa odczynników laboratoryjnych
 21. Dostawa odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i mikroskopów
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 22. sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 23. Dostawa sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 24. Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
 25. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 26. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 27. Dostawa odczynników
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 28. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 29. Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i testów na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk
 30. Dostawa materiałów, urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 31. Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 32. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 33. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 34. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych (DZ-2501/364/16)
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 35. Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych i wyrobów farmaceutycznych dla Wydziału Inżynierii Materiałowej
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa
 36. Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopów, sprzętu pomiarowego oraz laboratoryjnego dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni.
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 37. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych wg pakietów zamkniętych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Wrocław
 38. Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
 39. Dostawa z montażem dygestorium chemoodpornego dla Laboratorium Kontrolno –Analitycznego UOKiK z siedzibą w Kielcach
  Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
 40. Dostawa pH metrów dla Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
 41. Zakup i dostarczenie akcesoriów oraz odczynników chemicznych
  Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa
 42. Sprzęt laboratoryjny II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 43. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/134/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 44. Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby LBM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Olsztyn
 45. Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 24 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 46. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 47. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 48. Dostawa chłodziarki laboratoryjnej, dwudrzwiowej,jednokomorowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 49. Dostawa urządzeń laboratoryjnych wraz z usługą wzorcowania dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 50. Dostawa warzyw i owoców
  Zamawiający: Zakład Karny w Kłodzku, Kłodzko
 51. Dostawa zamrażarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 52. Dostawa pirometru dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 53. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 54. Dostawa komory laminarnej
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 55. Dostawa armatury głębinowej z miernikiem tlenu i sondą
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 56. Dostawa termostatu o pojemności 18 litrów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 57. Dostawy warzyw świeżych,ziemniaków do Zakładu Karnego w Garbalinie
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
 58. Dostawa materiałów różnych metalowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 59. Dostawa chłodziarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 60. Dostawa wirówek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 61. Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 62. Dostawa chłodziarko - zamrażarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 63. Produkty z tworzyw sztucznych II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 64. Dostawa wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
  Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
 65. Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
 66. Dostawa materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 67. Dostawa wytrząsarki oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 68. dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 69. Dostawa materiałów jednorazowych i materiałów zużywalnych w 2 częściach dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Gdańsk
 70. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 71. Dostawa materiałów jednorazowych, końcówek specjalistycznych, materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz odzieży ochronnej w 8 częściach dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku"
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Gdańsk
 72. Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej z nakładkami na butelki, rozdzielacze i falkony dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 73. Dostawa odczynników wzorców i materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 74. Dostawa odczynników laboratoryjnych.
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych, Zielona Góra
 75. Dostawa cieplarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 76. Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
  Zamawiający: Wójt Gminy, Bukowina Tatrzańska
 77. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 78. Dostawy warzyw świeżych (znak sprawy 06/2016)
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
 79. Dostawa wytrząsarki przenośnej do zestawu QuECHERS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 80. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 81. Dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 82. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie” Część 1: Rozbudowa posiadanego chromatografu PerkinElmer CLARUS o dodatkowy detektor FID wraz z instalacją. Część 2: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym."
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów
 83. Dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej dla potrzeb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanego w Puławach, z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 84. Dostawa standardów i wzorców GC, HPLC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 85. Dostawa probówek i różnych materiałów plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 86. Aparatura kontrolna i badawcza dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 87. Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 88. Dostawa oczomyjki dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 89. Dostawa akcesoriów i części do aparatury
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 90. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 91. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 92. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/92/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 93. Dostawa mineralizatora automatycznego
  Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa
 94. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów w oryginalnych opakowaniach producenta: odczynników, testów, wzorców, surowic na potrzeby Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ełku.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Ełk
 95. Dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów diagnostycznych, surowic, materiałów pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Bielsko-Biała
 96. Przebudowa drogi - ul. Królewskiej - w miejscowości Koścelisko
  Zamawiający: Gmina Kościelisko, Kościelisko
 97. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, Białystok
 98. Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki o nazwach lokalnych Do Kuspra, Do boiska sportowego, Do Zonia oraz ul. Jana Pawła II o nazwie lokalnej Koło Sióstr na terenie Gminy Biały Dunajec
  Zamawiający: Urząd Gminy Biały Dunajec, Biały Dunajec
 99. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 100. AZP/261/D/66/AZ-231/0/41/12/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kapilaroskopu, narzędzi do chirurgii oka, końcówek do urządzenia COBLATOR II, wytrząsarki kołyskowej, kolumn chromatograficznych, materiałów eksploatacyjnych do drukarki etykiet, soczewek, mebli, lampy ksenonowej, do celów naukowo – badawczych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 101. Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce