Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 4. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 5. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 6. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 7. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 8. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
  1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi (instruktaż dotyczy części od A do C zamówienia) sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego z wyposażeniem dostarczonego zgodnie ze specyfikacją techniczną (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz wymaganiami SIWZ. 2.Zamawiający podzielił zamówienie na dziewięć części (od A do I): Część A: Suszarka uniwersalna z wymuszonym obiegiem powietrza, Część B: Mikroskop badawczy, Część C: Destylarka parowa, Część D: Zestaw do ekstrakcji próżniowej SPE, Część E: Termoblok, Część F: Ręczna zgrzewarka szczękowa stałocieplna, Część G: Zestaw aplikatorów spiralnych z uchwytem, Część H: Sprzęt laboratoryjny I, Część I: Sprzęt laboratoryjny II. 3.Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 4.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny wraz z wyposażeniem musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony (powyższe nie dotyczy Komory do ekstrakcji próżniowej SPE wymienionej w części D zamówienia oraz Zestawu aplikatorów spiralnych z uchwytem wymienionego w części G zamówienia). 5.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem, będący przedmiotem zamówienia, będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 6.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem, będący przedmiotem zamówienia, musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 7.Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem będzie zaopatrzony w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia i eksploatacji. 8.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej będzie wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 9.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany sprzęt równoważny wszystkich podanych przez zamawiającego w specyfikacji technicznej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej (zał. nr 4 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez zamawiającego. Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane w specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie przykładowo. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 10.Wykonawca zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia instruktaż (dotyczy części od A do C zamówienia), co najmniej dwom osobom wskazanym przez zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia na dostarczonym i uruchomionym sprzęcie z wyposażeniem w laboratorium zamawiającego i trwać będzie co najmniej 5 godzin. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. 11.W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych z jego realizacji. 12.Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania sprzętu fizyko-chemicznego i laboratoryjnego z wyposażeniem dostarczonego w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń wykonawcy.
 2. ZP/40/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i
  medycznego ujętego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Na przedmiot zamówienia składają się
  następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - spektrofotometr VIS - szt. 2; Pakiet nr 2 -
  generator azotu kompatybilny z detektorem masowym Acquity QDa - szt. 1; Pakiet nr 3 - monitor do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną
  - szt. 1; Pakiet nr 4 - rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi - szt. 2; Pakiet nr 5 - suszarka laboratoryjna - szt. 1; Pakiet nr 6 -
  wytwornica do lodu - szt. 1; Pakiet nr 7 - pojemnik do przechowywania próbek w oparach ciekłego azotu - szt. 1; Pakiet nr 8 - laboratoryjna
  waga precyzyjna - szt. 1; Pakiet nr 9 - laboratoryjna waga analityczna - szt. 1; Pakiet nr 10 - waga weterynaryjna - szt. 1;.
 3. Dostawa roztworów buforowych, wzorców, materiałów do filtracji i sterylizacji oraz opakowań monitoringowych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, pipet i ez, worków do stomachera oraz zestawów do pobierania wymazów w zadaniach:
  Zadanie nr 1 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń Brand,
  Zadanie nr 2 - Końcówki do pipet Finnpippette,
  Zadanie nr 3 - Końcówki do pipet Eppendorf,
  Zadanie nr 4 - Końcówki do pobierania przesączu Interscience,
  Zadanie nr 5 - Końcówki do analizatora ETI-MAX 3000,
  Zadanie nr 6 - Pipety pomiarowe i ezy,
  Zadanie nr 7 - Worki do stomachera i na odpady,
  Zadanie nr 8 - Drobny sprzęt do hodowli komórkowej,
  Zadanie nr 9 - Materiały do pobierania wymazów,
  Zadanie nr 10 - Zestawy do pobierania wymazów podeszwowych,
  Zadanie nr 11 - Zestawy do pobierania wymazów powierzchniowych,
  Zadanie nr 12 - Krioprobówki.
 4. Odczynniki chemiczne do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 19 Pakietów. Opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja rodzajowo-ilościowa stanowiąca Załączniki nr 2.1. - 2.19. do SIWZ. Oferowane produkty z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie, muszą być oryginalnymi, katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi z załączonymi kartami charakterystyk i dokumentami (np. certyfikatami). Zaoferowane odczynniki jednocześnie powinny spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji rodzajowo-ilościowej stanowiącej Załączniki nr 2.1. - 2.19 do SIWZ, w tym wszystkie określone liczbowo parametry. Parametry muszą być wyrażone w jednostkach porównywalnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników w opakowaniach o mniejszej lub większej zawartości danego towaru w opakowaniu, ale tylko wówczas, gdy bez naruszania oryginalnych opakowań fabrycznych, łączna ilość towaru (wyrażona wagowo, objętościowo lub w liczbie sztuk) będzie tożsama z wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, gdzie przez określenie równoważny, Zamawiający rozumie produkt zgodny z charakterystyką określoną w opisie przedmiotu zamówienia, który umożliwi uzyskanie w 100% porównywalnych wyników w każdym wykonywanym przy ich pomocy badaniu bez konieczności używania dodatkowego sprzętu. Ponadto odczynniki muszą spełniać określone wymagania gwarancyjne, rozumiane jako zapewnienie prawidłowości ich działania przez okres: Pakiet 1 (poz. 1, 2), Pakiet 2 - 8: co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo-ilościowego w siedzibie użytkownika (Zakład Biologii CLKP, ul. Iwicka 14 w Warszawie); Pakiet 9 - 11: co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo-ilościowego w siedzibie użytkownika (Zakład Biologii CLKP, ul. Iwicka 14 w Warszawie); Pakiet 13 - 17: co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo-ilościowego w siedzibie użytkownika (Zakład Chemii CLKP, Al. Ujazdowskie 7 w Warszawie); Pakiet 12, 18 - 19: co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo-ilościowego w siedzibie użytkownika (Zakład Daktyloskopii CLKP, ul. Wiśniowa 58A w Warszawie). Termin przydatności zamawianych odczynników nie może być krótszy niż okres gwarancji
 5. Wykonanie druku 3D modeli metodą SLS oraz dostawa aparatury dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Cyfrowy analizator szumu Barkhausena;
  chemoodporna pompa próżniowa z wbudowanym kontrolerem próżni;
  System do pomiaru momentu obrotowego na elementach wirujacych ;
  mineralizator wysokotemperaturowy, aparat do destylacji z parą wodną
  zestaw do automatycznego miareczkowania z elektroda pH, wagi analityczne - 2 szt.;
  przewody - 4 szt. ;
  1. Multimetr stołowy; 2x LCD 4,5 cyfry; Próbkowanie:25x/s - 2 szt.
  2. Oscyloskop cyfrowy - 2 sztuki
  3. Generator funkcyjny z wyjściem mocy - 1 sztuka
  4. Zasilacz laboratoryjny - 1 sztuka
  5. Zestaw: przewody w pojemniku z przegrodami; 22AWG; Właściwości: końcówki cynowane; 350sz., - 4 zestawy
  6. Płytka: uniwersalna; prototypowa, stykowa; 160x190mm - 4 sztuki
  7. Przewód BNC - 2x krokodylek do oscyloskopu - 12 sztuk

  ;
  wydruk 93 modeli (zgodnie z dostarczonymi plikami STL), technikami szybkiego prototypownia metodą SLS
 6. Dostawa odczynników, pożywek i wzorców do metody 5- płytkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa odczynników, pożywek i wzorców do metody 5- płytkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 7. Dostawa miernika wieloparametrowego; Dostawa sonifikatora; Dostawa osuszacza chłodniczego; Dostawa modułu pomiarowego DAQ z oprogramowaniem; Test myszki ekranowej BlinkMouse obsługiwanej za pomocą mrugnięć; Opracowanie wideotutoriala do myszki ekranowej BlinkMouse obsługiwanej za pomoca mrugnięć
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Temat: Dostawa miernika wieloparametrowego Temat: Dostawa sonifikatora. Temat: Dostawa osuszacza chłodniczego. Temat: Dostawa modułu pomiarowego DAQ z oprogramowaniem. Temat: Test myszki ekranowej BlinkMouse obsługiwanej za pomocą mrugnięć. Temat: Opracowanie wideotutoriala do myszki ekranowej BlinkMouse obsługiwanej za pomocą mrugnięć..
 8. dostawa odczynników chemicznych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  dostawa odczynników chemicznych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach: Pakiet nr 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Alfa Chem lub równoważne. W skład pakietu wchodzi 7 pozycji o wartości szacunkowej netto 933,20 euro. Pakiet nr 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Tecom Analytical Systems lub równoważne. W skład pakietu wchodzi 1 pozycja o wartości szacunkowej netto 169,99 euro
 9. Dostawa różnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Dostawa różnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR
  Zamówienie zostało podzielone na 7 zadań (części):
  Zadanie 1: Dostawa Konduktometru z wyposażeniem- 2szt.
  Zadanie 2: Dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem-2 szt.
  Zadanie 3: Dostawa mieszadła magnetycznego -2szt.
  Zadanie 4: Dostawa miniwirówek przenośnych -2szt.
  Zadanie 5: Dostawa ph-metru z wyposażeniem - 2 szt.
  Zadanie 6: Dostawa wag laboratoryjnych - 2 szt.
  Zadanie 7: Dostawa wirówki laboratoryjnej mini - 2szt
 10. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia siedziby Zamawiającego, tj.: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków , Oddział Laboratoryjny WSSE w Wadowicach (mieszczący się w siedzibie PSSE w Wadowicach) ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice oraz Oddział Laboratoryjny WSSE w Tarnowie (mieszczący się w siedzibie PSSE w Tarnowie) ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów, w godzinach urzędowania tj. od 7:30 do 15:00. Przedmiot zamówienia obejmował 31 części szczegółowo opisanych w Załączniku 1A do siwz Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie udzielono w 27 częściach
 11. Dostawa szkła laboratoryjnego i materiałów pomocniczych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego i materiałów pomocniczych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, pogrupowanych w VII częściach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ
 12. Dostawa odczynników do ZDL przy ul. Warszawskiej
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do ZDL przy ul. Warszawskiej na okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, przetarg nieograniczony poniżej 134 000 euro
 13. Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach. AD.272.2.5.2015
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
  Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 4 pakiety: 1.Materiały pomocnicze jednorazowego użytku (ezy, końcówki, płytki i inne); 2.Materiały pomocnicze jednorazowego użytku (filtry, probówki, worki i inne); 3.Materiały pomocnicze jednorazowego użytku do hodowli komórkowej; 4.Końcówki konduktometryczne grafitowe do platformy dozującej Xantus.
 14. Zakup zestawu aparatury do badania wody dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa
  fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego- zgodnie z poniżej wskazanymi wymaganiami odnośnie warunków
  dostawy. PAKIET I Chromatograf jonowy do analizy kationów nieorganicznych PAKIET II Zmywarka do szkła
  laboratoryjnego z wyposażeniem startowym PAKIET III Autoklaw laboratoryjny pionowy.
 15. Dostawa inteligentnego systemu pomiarowego; Dostawa i montaż systemu odwróconej osmozy (RO); Dostawa aparatury do realizacji prac badawczych dla ZSEiT cz.4; Rozbudowa twardościomierza.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Temat: Dostawa inteligentnego systemu pomiarowego. Temat: Dostawa i montaż systemu odwróconej osmozy (RO). Temat: Dostawa aparatury do realizacji prac badawczych dla ZSEiT cz.4. Temat: Rozbudowa twardościomierza.
 16. Dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa, znak sprawy: D/Kw-220/4/2015
  Zamawiający: Zakład Karny we Włocławku, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa (kod CPV-03000000-1), których szczegółowy opis zawarto poniżej:
  1. GRUPA I :
  1) ziemniaki (jadalne) - 47 000 kg , nomenklatura CPV: 03212100-1, Polska Norma: PN-75/R-74450. Ziemniaki jadalne, żółte, bulwy dojrzałe, zdrowe, niezzieleniałe, czyste, suche, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o kształcie typowym dla danej odmiany, o dobrym smaku, bez pustych miejsc w środku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o średnicy poprzecznej min. 5,5 cm i podłużnej 6,5 cm. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
  2. GRUPA II :
  1) buraki ćwikłowe - 6 000 kg, nomenklatura CPV: 03221111-7, Polska Norma: PN-72/R-75360. Buraki ćwikłowe świeże, bez liści, zdrowe, czyste, suche, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
  2) marchew (bez naci) - 8 500 kg, nomenklatura CPV: 03221112-4, Polska Norma: PN-84/R-75358. Marchew świeża, zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
  3) pietruszka (korzeń) - 1 750 kg, nomenklatura CPV: 03221110-0, Polska Norma: PN-85/R75359. Pietruszka świeża, zdrowa, czysta, sucha, jednoodmianowa, o dobrym smaku. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
  4) por - 1 750 kg, nomenklatura CPV: 03221300-9, Polska Norma: PN-R-75521. Por świeży, zdrowy, czysty, suchy, jednoodmianowy, o dobrym smaku. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 10 kg.
  5) seler (korzeń) - 2 000 kg (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221110-0, Polska Norma: PN-85/R75359. Seler świeży, zdrowy, czysty, suchy, jednoodmianowy, o dobrym smaku. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
  6) cebula - 11 000 kg, nomenklatura CPV: 03221113-1, Polska Norma: PN-87/R-75357. Cebula świeża, bez szczypioru, zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
  7) kapusta głowiasta biała - 7 000 kg, nomenklatura CPV: 03221410-3, Polska Norma: PN-72/R-75362.Kapusta głowiasta biała, zdrowa, czysta, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
  8) ogórki - 4 000 kg, nomenklatura CPV: 03221270-9, Polska Norma: PN-85/R-75359. Ogórki świeże, zdrowe, czyste, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 10 kg.
  9) pomidory - 5 000 kg, nomenklatura CPV: 03221240-0, Polska Norma: PN-91/R-75368.
  Pomidory świeże, zdrowe, czyste, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w skrzynkach od 10 kg do 25 kg.
  3. GRUPA III :
  1) jabłka słodko winne (jadalne) - 6 000 kg, nomenklatura CPV: 03222321-9, Polska Norma: PN- 84/ R-75024. Jabłka słodko winne, soczyste, zdrowe, czyste, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w skrzynkach 20 kg.

  4. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, Grupa I i Grupa II - nie częściej niż dwa razy w tygodniu, Grupa III - nie częściej niż jeden raz w tygodniu, do magazynu zamawiającego transportem wykonawcy i na jego koszt. Dostawca zobowiązany jest dostarczać zamawiany towar w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
  5. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.
 17. KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE - III EDYCJA
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaopatrzenie laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz PSSE w Zielonej Górze, polegające na sukcesywnych dostawach: Pakiet I Dostawa odczynników chemicznych/laboratoryjnych Części: 2, 5, 6. Dostawa szkła laboratoryjnego Część: 7. Dostawa testów analitycznych Części: 11, 12. Dostawa artykułów do chromatografii i aparatury analitycznej Części: 14. Miejsce dostaw: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 12B, 66-400 Gorzów Wlkp. Pakiet II Dostawa odczynników chemicznych/laboratoryjnych (ZG) Część: 3. Dostawa szkła laboratoryjnego (ZG) Część: 5. Miejsce dostaw: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
 18. W-5 ZP/8/2015 dostawa wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
  <br />Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, w postaci:
  <br />Część I - Instytut Podstaw Chemii Żywności
  <br />Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br />Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br />Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
  <br />Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br />Pakiet Nr 5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny, szklany
  <br />Pakiet Nr 6 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  <br />Pakiet Nr 7 - Końcówki do pipet
  <br />Pakiet Nr 8 - Filtry strzykawkowe
  <br />Pakiet Nr 9 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników
  <br />Pakiet Nr 10 - Rękawice jednorazowe
  <br />Pakiet Nr 11 - Inny asortyment
  <br />Pakiet Nr 12 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br />Pakiet Nr 13 - Laboratoryjne wyroby szkalne, pojemniki
  <br />Pakiet Nr 14 - Laboratoryjne wyroby szklane, fiolki do GC
  <br />Pakiet Nr 15 - Inny asortyment
  <br />Pakiet Nr 16 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br />Pakiet Nr 17 - Produkty z tworzyw sztucznych, plastik do GC
  <br />Część II - Instytut Biochemii Technicznej
  <br />Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br />Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br />Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
  <br />Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br />Pakiet Nr 5 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  <br />Pakiet Nr 6 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników
  <br />Pakiet Nr 7 - Materiały ochronne i zabezpieczające
  <br />Pakiet Nr 7A - Nośnik z pianki poliuretanowej
  <br />Pakiet Nr 8 - Rękawice jednorazowe
  <br />Pakiet Nr 9 - Akcesoria do biotransformacji
  <br />Pakiet Nr 10 - Zestaw akcesoriów do optymalizacji warunków hodowli
  <br />Pakiet Nr 11 - Akcesoria laboratoryjne metalowe
  <br />Pakiet Nr 12 - Wyroby plastikowe do hodowli
  <br />Pakiet Nr 13 - Wyroby plastikowe do hodowli
  <br />Część III - Instytut Chemicznej Technologii Żywności
  <br />Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br />Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br />Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
  <br />Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br />Pakiet Nr 5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, szklany
  <br />Pakiet Nr 6 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  <br />Pakiet Nr 7 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników
  <br />Pakiet Nr 8 - Wyroby laboratoryjne inne
  <br />Pakiet Nr 9 - Inny asortyment
  <br />Część IV - Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
  <br />Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br />Pakiet Nr 2 - Laboratoryjne wyroby szklane-alkoholomierze, balingomierze
  <br />Pakiet Nr 3 - Wyroby szklane - butelki
  <br />Pakiet Nr 4 - Wyroby szklane - butelki sterylizowalne w wysokich temperaturach
  <br />Pakiet Nr 5 - Wyroby szklane - kolby Erlenmayera
  <br />Pakiet Nr 6 - Wyroby szklane - kolby miarowe
  <br />Pakiet Nr 7 - Wyroby szklane - kolby kuliste
  <br />Pakiet Nr 8 - Wyroby szklane - pipety szklane
  <br />Pakiet Nr 9 - Wyroby szklane - zlewki
  <br />Pakiet Nr 10 - Wyroby porcelanowe
  <br />Pakiet Nr 11 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br />Pakiet Nr 12 - Papier tłuszczodporny i inne wyroby papierowe
  <br />Pakiet Nr 13 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br />Pakiet Nr 14 - Płytki Petriego (plastik)
  <br />Pakiet Nr 15 - Pipety laboratoryjne
  <br />Pakiet Nr 16 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników
  <br />Pakiet Nr 17 - Korki metalowe, korki celulozowe
  <br />Pakiet Nr 18 - Anaerogen, anaerostat
  <br />Pakiet Nr 19 - Butelki do hodowli, pipety pasterowskie serologiczne, płytki 96-dołkowe
  <br />Pakiet Nr 20 - Cryobank
  <br />Pakiet Nr 21 - Filtry membranowe/Filtry strzykawkowe
  <br />Pakiet Nr 22 - Worki do autoklawu, worki do stomachera
  <br />Pakiet Nr 23 - Wąż gumowy, wąż silikonowy
  <br />Pakiet Nr 24 - Gruszki, pompki do pipet
  <br />Pakiet Nr 25 - Wialki, korki
  <br />Pakiet Nr 26 - Palnik Bunsena
  <br />Pakiet Nr 27 - Wyroby metalowe
  <br />Pakiet Nr 28 - Wytrząsarka
  <br />Pakiet Nr 29 - Pompa próżniowa
  <br />Pakiet Nr 30 - Fartuchy jednorazowe
  <br />Pakiet Nr 31 - Spektrofotometria - zestaw do zagęszczania białek
  <br />Pakiet Nr 32 - Spektrofotometria - pipety
  <br />Pakiet Nr 33 - Spektrofotometria płytki mikrotitracyjne
  <br />Pakiet Nr 34 - Spektrofotometria - stojak do pipet
  <br />Pakiet Nr 35 - Akcesoria do mycia
  <br />Pakiet Nr 36 - pH-metry
  <br />Pakiet Nr 37 - Miernik do pomiaru pH
  <br />Pakiet Nr 38 - Papierki wskaźnikowe
  <br />Pakiet Nr 39 - Folia aluminiowa z podajnikiem
  <br />o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
  <br />Opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
  <br />Zamawiający dopuszcza składania ofert na poszczególne części oraz w ramach części na pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w ramach pakietów na pozycje
 19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku..
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
  Zadanie 1 - Laboratorium w Elblągu - Naczynka z polietylenu do aparatu ASA z kuwetą grafitową - 1 pozycja Zadanie 2 - Lab. w Elblągu, LBŚiŻ - Płytki Petriego - 8 pozycji Zadanie 3 - Lab. w Elblągu, LBEK, LBŚiŻ - Rękaw foliowo-papierowy, folia aluminiowa, łyżeczki z tworzywa - 29 pozycji Zadanie 4 - Lab. w Elblągu, LBEK, LBŚiŻ - Rękawice, maseczki, fartuchy, wata, gaza, lignina, kompresy gazowe, strzykawki, igły i pojemniki - 45 pozycji Zadanie 5 - Lab. w Elblągu, LBEK, LBŚiŻ - Pipety i końcówki do pipet - 53 pozycje Zadanie 6 - Lab. w Elblągu, LBEK, LBŚiŻ - Leje i filtry do oczyszczania próbek wody, do zestawu Millipore - 21 pozycji Zadanie 7- LBŚiŻ - Mikropłytki, płytki i probówki do aparatu Light Cycler 480 Roche - 3 pozycje Zadanie 8 - LBŚiŻ - Membrana do dializy MWCO:6000-8000 Daltonów wraz z zamknięciami - 2 pozycje Zadanie 9 - LBŚiŻ - butelki HDPE - 1 pozycja Zadanie 10 - LBŚiŻ - Probówki - 9 pozycji Zadanie 11 - LBEK, LBŚiŻ - Rękawice - 2 pozycje.
 20. Dostawy warzyw strączkowych i świeżych
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
  1. Warunki klasyfikacyjne:
  Artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Towar musi charakteryzować się dobrą jakością i walorami smakowymi, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Towar musi być świeży, czysty, suchy, nienadmarznięty.
  Część nr 1: WARZYWA ŚWIEŻE
  Botwina (pęczki od 1 kg do 1,5 kg): 300 kg, CPV: 03221300-9 / PN-R-75381:1997
  Buraki czerwone: 2 000 kg, CPV: 03221111-7 / PN-72/R-75360
  Cebula: 4 000 kg, CPV: 03221113-1 / PN-87/R-75357
  Kalafior: 700 kg, CPV: 03221420-6 / PN-72/R-75360
  Kapusta pekińska: 300 kg, CPV:03221410-3 / PN-72/R-75362
  Kapusta świeża biała: 3 000 kg, CPV:03221410-3 / PN-72/R-75362
  Kapusta świeża czerwona: 500 kg, CPV:03221410-3 / PN-72/R-75362
  Marchew świeża: 6 000 kg, CPV: 03221112-4 / PN-84/R-75358
  Ogórek świeży: 300 kg, CPV: 03221270-9 / PN-75/R-74450
  Pietruszka korzeń: 1 000 kg, CPV: 03221110-0 / PN-72/R-75360
  Pomidor świeży: 400 kg, CPV: 03221240-0 / PN-91/-75368
  Seler korzeń: 1 800 kg, CPV: 03221110-0 / PN-72/R-75360

  Część nr 2: ZIEMNIAKI
  Ziemniaki jadalne wczesne, bulwy dojrzałe, niezzieleniałe, bez pustych miejsc w środku: 25 000 kg, CPV: 03212100-1 / PN-75/R-74450

  Część nr 3: JABŁKA
  Jabłka, słodko winne, jadalne, soczyste: 1 500 kg, CPV: 03222321-9 / PN-77/R-75024

  Część nr 4: WARZYWA STRĄCZKOWE
  Fasola biała (suszona): 2 500 kg, CPV: 03212210-5 / PN- 75/R-65031
  Groch (suszony): 1 500 kg, CPV: 03212213-6 / PN- 72/A-77603
 21. Dostawa i montaż 6 dygestoriów dla potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 22. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 23. Odczynniki chemiczne II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 24. Kompleksowe wyposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej
  Zamawiający: MEGREZ Sp. z o.o., Tychy
 25. SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 26. Dostawa środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 27. zakup i dostawę drobnych artykułów pomocniczych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, Krosno
 28. DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 29. Produkty z tworzyw sztucznych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 30. jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/73/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 31. Dostawa asortymentu laboratoryjnego oraz specjalistycznych odczynników chemicznych na potrzeby projektu nr POKL.04.01.02-00-057/12 pt. Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 32. Dostawa preparatów do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach. AD.272.2.3.2015
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
 33. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 34. Remont drogi gminnej droga k/Tyrlitego nr ewid. 4458, 936 w miejscowości Poronin/ Murzasichle w km 0+000 - 0+600 wraz z remontem przepustu w km 0+580 i odwodnieniem w km 0+000-0+400
  Zamawiający: Gmina Poronin, Poronin
 35. Dostawa: CZĘŚĆ I - Drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników oraz wzorców CZEŚĆ II - Rurek sorpcyjnych wraz z akcesoriami do poboru próbek gazowych CZEŚĆ III - 4 rotametrów stołowych CZEŚĆ IV - Materiałów eksploatacyjnych do chromatografu gazowego CZEŚĆ V - Drobnego sprzętu warsztatowego CZEŚĆ VI - Profili aluminiowych wraz z osprzętem
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 36. Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, Białystok
 37. Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 38. DOSTAWA TESTÓW KUWETOWYCH, TESTÓW ODCZYNNIKOWYCH I PASKÓW TESTOWYCH, ROZTWORÓW WZORCOWYCH, ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W TYCHACH - URBANOWICACH.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Tychy
 39. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 40. Zakup mikroskopu w ramach projektu: Projekt robota mobilnego (łazika marsjańskiego) na zawody University Rover Challenge 2015 umowa nr MNiSW/2014/DIR/378/GPII
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 41. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 42. Dostawa nanoproszku Al2O3
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 43. Dostawa przyrządów do badania właściwości fizycznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
 44. Dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław
 45. Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 46. Dostawa monitorowanych elementów grzejnych do pieca Monotherm, Dostawa mocowania próbek do prowadzenia badań zjawisk na powierzchni blach ze stopów żelaza i niklu za pomocą urządzenia Instron 5982, Dostawa młyna do mielenia proszków metalicznych i ceramicznych do natryskiwania plazmowego wraz z akcesoriami
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 47. AZP/261/D/30/AZ-231/0/41/3/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, urządzeń do monitorowania aktywności fizycznej, kuwet grafitowych do spektrometru absorpcji atomowej Z-2000, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 20 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 48. BZP.271.20.2015 wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych dla których zarządca jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
 49. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nr sprawy GI-BAD-231-3/15
  Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
 50. Zakup i dostawę testów diagnostycznych, odczynników, wzorców oraz szczepów
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, Krosno
 51. Jednorazowy sprzęt laboratoryjny
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 52. Dostawa materiałów metalowych i wyposażenia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 53. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 54. Dostawę odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 55. Odczynniki chemiczne I
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 56. Dostawa płytek, materiałów jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 57. Dostawa vialek filtracyjnych, ligniny, waty, chusteczek bibułowych, krążków bibułowych antybiotykowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 58. Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego pracowni technologicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego
  Zamawiający: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Oświęcim
 59. Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 60. Dostawa odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 87 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 61. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla jednostek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/9/2015).
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
 62. Dostawa ez bakteriologicznych, głaszczek i łyżek miarowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 63. .Dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 64. Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus sublitis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 65. Dostawa odczynników chemicznych i wzorców
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 66. Dostawy podłóż, odczynnikó chemicznych, wzorców i materiałów odniesienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 67. Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i testów na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
 68. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 69. Zakup odczynników i materiałów niezbędnych do realizacji zadań badawczych
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
 70. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 71. Dostawa testów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiocznej w Szczecinie na rok 2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 72. Dostawa probówek i cryobanków dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 73. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 74. Dostawa stołów laboratoryjnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych z wyposażeniem
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 75. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 76. Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 77. Dostawa odczynników chemicznych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach.
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 78. ZAKUP USG, SPEKTOFOTOMETRU ORAZ DEMINERALIZATORA DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
 79. Dostawa wirówek i cieplarek
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 80. Dostawa mikroskopu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 81. Dostawa demineralizatora
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 82. Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych
  Zamawiający: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 83. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 84. Dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowobudowanego centrum Geo-Info-Hydro. Nr sprawy RAP.272.85.2014.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 85. Dostawa materiałów do badan laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 86. dostawa zamrażarki laboratoryjnej niskotemperaturowej, skrzyniowej, wolnostojącej
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 87. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 88. Dostawa aparatury laboratoryjnej.
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 89. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, Łódź
 90. Dostawa odczynników na potrzeby dydaktyczne i naukowe dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - ZP/347/018/D/14
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk
 91. Dostawa iodczynników laboratoryjnych oraz wyrobów jednorazowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, Częstochowa
 92. Dostawa asortymentu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 93. dostawa aparatury laboratoryjnej
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 94. Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 95. ZP/138/2014 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 96. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego
  Zamawiający: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
 97. Dostawa zasilacza hydraulicznego do samolotu Piper PA-31. Dostawa wsadu z tlenku cyrkonu do preparatyki próbek przeznaczonych do prowadzenia procesu EB-PVD za pomocą urządzenia SMART Coater. Dostawa zestawu śrub, podkładek i nakrętek niezbędny do mocowania próbek w komorze roboczej urządzenia SMART Coater. Dostawa zestawu do pomiaru stężenia jonów. Dostawa oprawek narzędziowych ze wzbudnikiem drgań ultradźwiękowych. Dostawa płyty izolacyjnej ogniotrwałej. Dostawa stopu Inconel 713C 100 kg. Dostawa dwóch kompletów opraw do ściernic. Dostawa narzędzi skrawających.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 98. Dostawa specjalistycznych odczynników i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
 99. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 100. Dostawa odczynników chemicznych, chemikaliów i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 101. dostawa chemikaliów, produktów chemicznych i rozpuszczalników dla Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa