Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 4. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 5. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 6. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 7. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 8. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. AZP/261/D/69/AZ-231/0/41/8/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, filtrów do stacji nawiewno-wyciągowych, stacji usuwania ściółki i stacji wymiany klatek, akcesoriów do tromboelastometru ROTEM, wyposażenia do klatek dla zwierząt laboratoryjnych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, filtrów do stacji nawiewno-wyciągowych, stacji usuwania ściółki i stacji wymiany klatek, akcesoriów do tromboelastometru ROTEM, wyposażenia do klatek dla zwierząt laboratoryjnych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jak niżej: CZĘŚĆ 1 - odczynniki laboratoryjne firmy Dako CZĘŚĆ 2- odczynniki laboratoryjne firmy OriGene CZĘŚĆ 3 - odczynniki laboratoryjne firmy Abcam CZĘŚĆ 4- odczynniki laboratoryjne firmy Novus Biological CZĘŚĆ 5 - odczynniki laboratoryjne firmy Agilent CZĘŚĆ 6 - odczynniki laboratoryjne firmy Promega CZĘŚĆ 7 - odczynniki laboratoryjne firmy Alsahim CZĘŚĆ 8 - odczynniki laboratoryjne firmy DRG CZĘŚĆ 9 - odczynniki laboratoryjne firmy USCN Life Science CZĘŚĆ 10 - odczynniki laboratoryjne firmy Santa Cruz CZĘŚĆ 11 - odczynniki laboratoryjne firmy Beckman CZĘŚĆ 12 - odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies CZĘŚĆ 13 - odczynniki laboratoryjne firmy Bachem CZĘŚĆ 14 - odczynniki laboratoryjne firmy Abbott CZĘŚĆ 15 - odczynniki laboratoryjne firmy Sigma CZĘŚĆ 16 - odczynniki laboratoryjne firmy BioMerieux CZĘŚĆ 17 - odczynniki laboratoryjne firmy Diasource CZĘŚĆ 18 - odczynniki laboratoryjne firmy Wako CZĘŚĆ 19 - odczynniki laboratoryjne firmy Horiba CZĘŚĆ 20 - odczynniki laboratoryjne firmy Baxter CZĘŚĆ 21 - odczynniki laboratoryjne firmy Acros CZĘŚĆ 22 - odczynniki laboratoryjne firmy IBL CZĘŚĆ 23 - odczynniki laboratoryjne firmy Wuhan CZĘŚĆ 24 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Eppendorf CZĘŚĆ 25 - drobny sprzęt laboratoryjny CZĘŚĆ 26 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy La-Pha-Pack CZĘŚĆ 27 - akcesoria i materiały eksploatacyjne firmy Agilent CZĘŚĆ 28 - filtry do stacji nawiewno-wyciągowych, stacji usuwania ściółki i stacji wymiany klatek produkcji firmy TECNIPLAST CZĘŚĆ 29 - akcesoria do tromboelastometru ROTEM firmy TEM CZĘŚĆ 30 - wyposażenie do klatek dla zwierząt laboratoryjnych produkcji firmy TECNIPLAST 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 - FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część SIWZ
 2. sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice
  sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39 - 16 pakietów.
 3. Dostawa materiałów laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
  Materiały laboratoryjne.
 4. Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
  . Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. 2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamówienie, którego Wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.( załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. specjalistyczne odczynniki, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę sukcesywnej dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. Odczynniki 4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do: a) załączenia wraz z ofertą karty charakterystyki odczynnika i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika; b) załączenia certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości. c) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i są tożsame pod względem charakterystyki analitycznej; d) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że zaoferowane przez niego odczynniki spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji; e) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że użycie zaoferowanych odczynników specjalistycznych o parametrach właściwościach równoważnych, nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. 5. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów i próbek, wskazanych w pkt. II.1.3) 4 a-d. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: a) dołączone do oferty próbki odczynników muszą wystarczyć do przeprowadzenia testu analizy na min. 50 powtórzeń; b) fiolki i pojemniki zawierające odczynniki muszą być dostarczone w zbiorczym opakowaniu (osobna koperta lub inne opakowanie, poza złożona ofertą), z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i znaku sprawy postępowania, z dopiskiem próbki odczynników do testów potwierdzających równoważność; c) każda fiolka lub pojemnik z odczynnikiem muszą być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację wyspecyfikowanego odczynnika zgodnie z numerami w załączniku nr 1 oraz nazwą oferowanego odczynnika zgodnie z załącznikiem nr 1. 7. Testy analizy dostarczonych odczynników będą przeprowadzone w okresie badania ofert, zgodnym z terminem związania ofertą, wykonane przez pracowników naukowych, dla których dany odczynnik jest zamawiany. Otrzymane wyniki będą porównane z wynikami testów,analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego w okresie 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania, na odczynnikach zgodnych z ze specyfikacją, producentem i nr katalogowym wskazanym w SIWZ (dalej zwanym wzorcem). Zamawiający dopuści zaoferowane odczynniki, których wyniki w przeprowadzonych testach analizach nie będą wskazywały większych różnic niż 5% (w zakresie powtarzalności otrzymywanych wyników, wartości badanego szeregu prób wyższych lub niższych od wzorca). Wyniki przeprowadzonych testów analiz, będą przesłane mailem i w wersji papierowej do Zamawiających, którzy złożyli oferty. 8. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 - 1 (spełnia nie spełnia). 9. Wykonawca dostarcza próbki odczynników do testów analiz na własny koszt. Wszystkie próbki po przeprowadzeniu badania równoważności pozostają w załączeniu dokumentacji przetargowej. Warunki realizacji dla całości przedmiotu zamówienia 10. Termin udzielonej gwarancji na odczynniki nie może być krótszy niż 75% terminu standardowo oferowanego przez producenta, licząc od dnia jego dostawy
 5. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, pipet i ez, worków do stomachera oraz zestawów do pobierania wymazów
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, pipet i ez, worków do stomachera oraz zestawów do pobierania wymazów w zadaniach:
  Zadanie nr 1 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń Brand
  Zadanie nr 2 - Końcówki do pipet Finnpippette
  Zadanie nr 3 - Końcówki do pipet Eppendorf
  Zadanie nr 4 - Końcówki do pobierania przesączu Interscience
  Zadanie nr 5 - Końcówki do analizatora ETI-MAX 3000
  Zadanie nr 6 - Pipety pomiarowe i ezy
  Zadanie nr 7 - Worki do stomachera i na odpady
  Zadanie nr 8 - Drobny sprzęt do hodowli komórkowej
  Zadanie nr 9 - Materiały do pobierania wymazów
  Zadanie nr 10 - Zestawy do pobierania wymazów podeszwowych
  Zadanie nr 11 - Zadnie do pobierania wymazów powierzchniowych
  Zadanie nr 12 - Krioprobówki
 6. Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
  . Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. specjalistyczne materiały zużywalne i akcesoria laboratoryjne wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę sukcesywnej dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. 2. Pozycje z opisem aktualnie zużywanych materiałów w badaniach - Wykonawca przy oferowaniu produktu zgodnego z numerem katalogowym nie musi załączać materiałów producenta. 3. W specyfikacji zaznaczono pozycje, do których w przypadku produktu równoważnego oprócz materiałów producenta należy dostarczyć próbkę. 4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: a. dołączona do oferty próbka musi zawierać minimum 5 sztuk oferowanych produktów; b. Próbki muszą być dostarczone w zbiorczym opakowaniu (osobna koperta lub inne opakowanie, poza złożoną ofertą), z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i znaku sprawy postępowania, z dopiskiem próbki do testów potwierdzających równoważność; c. każde opakowanie musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację z nr Części, nr poz. wyspecyfikowanego produktu zgodnie z numerami w załączniku nr 1 i 3, nazwą oferowanego produktu zgodnie z załącznikiem nr 3; d. ocena równoważności próbki: kompatybilność, dokładność powtarzalność pobierania materiału do badań. 5. Oferowane zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne muszą spełniać wymagania w zakresie wymiarów, rodzaju materiału, dodatkowych parametrów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowane materiały laboratoryjne muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE. 6. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe, materiały, specyfikacje techniczne, broszury, foldery lub instrukcja obsługi producenta potwierdzające, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Dostarczone materiały muszą potwierdzać parametry określone w specyfikacji - załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wraz z ofertą materiałów producenta zawierających podstawowe dane oraz wymagania fizyczne/chemiczne dotyczące oferowanych materiałów. 8. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 9. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 - 1 (spełnia nie spełnia). 10.Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów i próbek, wskazanych w pkt. II.1.3) 4 a-d. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 12.Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję dla części 1. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się jedynie do zamówienia podstawowego w liczbie wskazanej w Załączniku nr 1. Na dostawę materiałów i akcesoriów laboratoryjnych objętych opcją zostanie z Wykonawcą podpisany aneks do umowy. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający ustanowił opcję
 7. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Palniki-2 szt. Pipety - 1 szt. Płyty grzejne do kolb - 2 szt.
 8. Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
  1.Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamówienie, którego Wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.( załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. specjalistyczne odczynniki, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę sukcesywnej dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. Odczynniki 4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do: a) załączenia wraz z ofertą karty charakterystyki odczynnika i lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika; b) załączenia certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości. c) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i są tożsame pod względem charakterystyki analitycznej; d) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że zaoferowane przez niego odczynniki spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji; e) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że użycie zaoferowanych odczynników specjalistycznych o parametrach właściwościach równoważnych, nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. 5. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów i próbek, wskazanych w pkt. II.1.3) 4 a-d. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: a) dołączone do oferty próbki odczynników muszą wystarczyć do przeprowadzenia testu/analizy na min. 50 powtórzeń; b) fiolki i pojemniki zawierające odczynniki muszą być dostarczone w zbiorczym opakowaniu (osobna koperta lub inne opakowanie, poza złożona ofertą), z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i znaku sprawy postępowania, z dopiskiem próbki odczynników do testów potwierdzających równoważność; c) każda fiolka lub pojemnik z odczynnikiem muszą być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację wyspecyfikowanego odczynnika zgodnie z numerami w załączniku nr 1 oraz nazwą oferowanego odczynnika zgodnie z załącznikiem nr 1. 7. Testy analizy dostarczonych odczynników będą przeprowadzone w okresie badania ofert, zgodnym z terminem związania ofertą, wykonane przez pracowników naukowych, dla których dany odczynnik jest zamawiany. Otrzymane wyniki będą porównane z wynikami testów/analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego w okresie 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania, na odczynnikach zgodnych z ze specyfikacją, producentem i nr katalogowym wskazanym w SIWZ (dalej zwanym wzorcem). Zamawiający dopuści zaoferowane odczynniki, których wyniki w przeprowadzonych testach analizach nie będą wskazywały większych różnic niż 5% (w zakresie powtarzalności otrzymywanych wyników, wartości badanego szeregu prób wyższych lub niższych od wzorca). Wyniki przeprowadzonych testów/analiz, będą przesłane mailem i w wersji papierowej do Zamawiających, którzy złożyli oferty. 8. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 - 1 (spełnia nie spełnia). 9. Wykonawca dostarcza próbki odczynników do testów analiz na własny koszt. Wszystkie próbki po przeprowadzeniu badania równoważności pozostają w załączeniu dokumentacji przetargowej. Warunki realizacji dla całości przedmiotu zamówienia 10. Termin udzielonej gwarancji na odczynniki nie może być krótszy niż 75% terminu standardowo oferowanego przez producenta, licząc od dnia jego dostawy
 9. Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych, specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 90 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych, specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 90 części,
  zgodnie z załącznikami nr 1-90 do siwz
 10. Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, odważek oraz środków do mycia szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kraków
  Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, odważek oraz środków do mycia szkła laboratoryjnego. Zamówienie składa się z 7 części. Wielkość zamówienia ok. 35 500 zł netto
 11. Zamówienie na dostawę odczynników, wzorców i materiałów referencyjnych.
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Zadanie 1. 2 poz. Odczynniki do chromatografii jonowej Zadanie 2. 2 poz. Wzorce kationów do AAS Zadanie 3. 1 poz. Odczynniki do analiz śladowych Zadanie 4. 1 poz. Referencyjne materiały odniesienia Zadanie 5. 2 poz. Certyfikowane materiały odniesienia Zadanie 6. 1 poz. Odczynniki do chromatografii gazowej Zadanie 7. 1 poz. Odczynniki do analiz chromatograficznych Zadanie 8. 1 poz. Odczynniki do analiz chromatograficznych Zadanie 9. 3 poz. Odczynniki do chromatografii Zadanie 10. 7 poz. Wzorce do chromatografii.
 12. 35/WNoŻCiK/SGGW/2015 Dostawa wyposażenia do ph-metru oraz odczynników chemicznych i laboratoryjnych w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody.
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
  Dostawa wyposażenia do ph-metru oraz odczynników chemicznych i laboratoryjnych w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią ,od widelca do zagrody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku 4a, 4b do SIWZ. CPV: 31711140-6, 38416000-4, 33696300-8, 33696500-0 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1 - odczynniki chemiczne i laboratoryjne. CPV: 33696300-8, 33696500-0 Krótki opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie odczynników chemicznych i laboratoryjnych opisanych szczegółowo w załączniku nr 4a do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa. Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2 - wyposażenie do ph-metru. CPV: 38416000-4, 31711140-6 Krótki opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie wyposażenia do ph-metru opisanego szczegółowo w załączniku nr 4b do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa..
 13. Dostawa suszarki laboratoryjnej dla Katedry Ewolucji Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa suszarki laboratoryjnej- 1 sztuki zwanej w dalszej części sprzętem,
  dla Katedry Ewolucji Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego.
  Miejsce dostawy: Wydział Biologii, Katedra Ewolucji Molekularnej, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pokój A/132.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz przedmiotowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
  Dostawa obejmuje:
  1)montaż/instalację sprzętu,
  2)szkolenie w zakresie obsługi sprzętu (dla 3 osób),
  3)transport sprzętu na własny koszt.
  Sprzęt musi:
  1)być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego
  do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania,
  2)zostać dostarczony i wniesiony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
  3)być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,
  4)posiadać oznakowanie CE umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 138 poz. 935 z późn. zmianami),
  5)jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają, sprzęt wykorzystujący energię musi mieć dołączoną, etykietę i kartę produktu sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej i podstawowych parametrach sprzętu, np. zużyciu energii i poziomie hałasu (wydane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14.09.2012r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203).
 14. BZP.271.37.2015 wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Sabały w granicach istniejącego pasa drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/149 Modernizacja drogi ul. Sabały w Zakopanem na odcinku od km 0+000,00 do km 0+349,39
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Sabały w granicach istniejącego pasa drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/149 Modernizacja drogi ul. Sabały w Zakopanem na odcinku od km 0+000,00 do km 0+349,39.
 15. Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 16. akup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu: nr WND-RPPD.01.01.00-20-015/12, pt. Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
 17. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/190/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania
 18. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/110/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania
 19. Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
  1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi (instruktaż dotyczy części od A do C zamówienia) sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego z wyposażeniem dostarczonego zgodnie ze specyfikacją techniczną (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz wymaganiami SIWZ. 2.Zamawiający podzielił zamówienie na dziewięć części (od A do I): Część A: Suszarka uniwersalna z wymuszonym obiegiem powietrza, Część B: Mikroskop badawczy, Część C: Destylarka parowa, Część D: Zestaw do ekstrakcji próżniowej SPE, Część E: Termoblok, Część F: Ręczna zgrzewarka szczękowa stałocieplna, Część G: Zestaw aplikatorów spiralnych z uchwytem, Część H: Sprzęt laboratoryjny I, Część I: Sprzęt laboratoryjny II. 3.Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 4.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny wraz z wyposażeniem musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony (powyższe nie dotyczy Komory do ekstrakcji próżniowej SPE wymienionej w części D zamówienia oraz Zestawu aplikatorów spiralnych z uchwytem wymienionego w części G zamówienia). 5.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem, będący przedmiotem zamówienia, będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 6.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem, będący przedmiotem zamówienia, musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 7.Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem będzie zaopatrzony w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia i eksploatacji. 8.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej będzie wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 9.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany sprzęt równoważny wszystkich podanych przez zamawiającego w specyfikacji technicznej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej (zał. nr 4 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez zamawiającego. Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane w specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie przykładowo. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 10.Wykonawca zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia instruktaż (dotyczy części od A do C zamówienia), co najmniej dwom osobom wskazanym przez zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia na dostarczonym i uruchomionym sprzęcie z wyposażeniem w laboratorium zamawiającego i trwać będzie co najmniej 5 godzin. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. 11.W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych z jego realizacji. 12.Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania sprzętu fizyko-chemicznego i laboratoryjnego z wyposażeniem dostarczonego w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń wykonawcy.
 20. ZP/40/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i
  medycznego ujętego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Na przedmiot zamówienia składają się
  następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - spektrofotometr VIS - szt. 2; Pakiet nr 2 -
  generator azotu kompatybilny z detektorem masowym Acquity QDa - szt. 1; Pakiet nr 3 - monitor do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną
  - szt. 1; Pakiet nr 4 - rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi - szt. 2; Pakiet nr 5 - suszarka laboratoryjna - szt. 1; Pakiet nr 6 -
  wytwornica do lodu - szt. 1; Pakiet nr 7 - pojemnik do przechowywania próbek w oparach ciekłego azotu - szt. 1; Pakiet nr 8 - laboratoryjna
  waga precyzyjna - szt. 1; Pakiet nr 9 - laboratoryjna waga analityczna - szt. 1; Pakiet nr 10 - waga weterynaryjna - szt. 1;.
 21. Dostawa roztworów buforowych, wzorców, materiałów do filtracji i sterylizacji oraz opakowań monitoringowych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
 22. Odczynniki chemiczne do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
 23. Wykonanie druku 3D modeli metodą SLS oraz dostawa aparatury dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 24. Dostawa odczynników, pożywek i wzorców do metody 5- płytkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 25. Dostawa miernika wieloparametrowego; Dostawa sonifikatora; Dostawa osuszacza chłodniczego; Dostawa modułu pomiarowego DAQ z oprogramowaniem; Test myszki ekranowej BlinkMouse obsługiwanej za pomocą mrugnięć; Opracowanie wideotutoriala do myszki ekranowej BlinkMouse obsługiwanej za pomoca mrugnięć
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 26. dostawa odczynników chemicznych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 27. Dostawa różnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 28. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 29. Dostawa odczynników do ZDL przy ul. Warszawskiej
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok
 30. Dostawa szkła laboratoryjnego i materiałów pomocniczych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Opole
 31. Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach. AD.272.2.5.2015
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
 32. Zakup zestawu aparatury do badania wody dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 33. Dostawa inteligentnego systemu pomiarowego; Dostawa i montaż systemu odwróconej osmozy (RO); Dostawa aparatury do realizacji prac badawczych dla ZSEiT cz.4; Rozbudowa twardościomierza.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 34. Dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa, znak sprawy: D/Kw-220/4/2015
  Zamawiający: Zakład Karny we Włocławku, Włocławek
 35. KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE - III EDYCJA
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 36. W-5 ZP/8/2015 dostawa wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 37. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku..
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 38. Dostawy warzyw strączkowych i świeżych
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
 39. Dostawa i montaż 6 dygestoriów dla potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 40. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 41. Odczynniki chemiczne II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 42. Kompleksowe wyposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej
  Zamawiający: MEGREZ Sp. z o.o., Tychy
 43. SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 44. Dostawa środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 45. zakup i dostawę drobnych artykułów pomocniczych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, Krosno
 46. DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 47. Produkty z tworzyw sztucznych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 48. jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/73/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 49. Dostawa asortymentu laboratoryjnego oraz specjalistycznych odczynników chemicznych na potrzeby projektu nr POKL.04.01.02-00-057/12 pt. Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 50. Dostawa preparatów do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach. AD.272.2.3.2015
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
 51. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 52. Remont drogi gminnej droga k/Tyrlitego nr ewid. 4458, 936 w miejscowości Poronin/ Murzasichle w km 0+000 - 0+600 wraz z remontem przepustu w km 0+580 i odwodnieniem w km 0+000-0+400
  Zamawiający: Gmina Poronin, Poronin
 53. Dostawa: CZĘŚĆ I - Drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników oraz wzorców CZEŚĆ II - Rurek sorpcyjnych wraz z akcesoriami do poboru próbek gazowych CZEŚĆ III - 4 rotametrów stołowych CZEŚĆ IV - Materiałów eksploatacyjnych do chromatografu gazowego CZEŚĆ V - Drobnego sprzętu warsztatowego CZEŚĆ VI - Profili aluminiowych wraz z osprzętem
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 54. Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, Białystok
 55. Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 56. DOSTAWA TESTÓW KUWETOWYCH, TESTÓW ODCZYNNIKOWYCH I PASKÓW TESTOWYCH, ROZTWORÓW WZORCOWYCH, ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W TYCHACH - URBANOWICACH.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Tychy
 57. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 58. Zakup mikroskopu w ramach projektu: Projekt robota mobilnego (łazika marsjańskiego) na zawody University Rover Challenge 2015 umowa nr MNiSW/2014/DIR/378/GPII
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 59. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 60. Dostawa nanoproszku Al2O3
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 61. Dostawa przyrządów do badania właściwości fizycznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
 62. Dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław
 63. Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 64. Dostawa monitorowanych elementów grzejnych do pieca Monotherm, Dostawa mocowania próbek do prowadzenia badań zjawisk na powierzchni blach ze stopów żelaza i niklu za pomocą urządzenia Instron 5982, Dostawa młyna do mielenia proszków metalicznych i ceramicznych do natryskiwania plazmowego wraz z akcesoriami
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 65. AZP/261/D/30/AZ-231/0/41/3/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, urządzeń do monitorowania aktywności fizycznej, kuwet grafitowych do spektrometru absorpcji atomowej Z-2000, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 20 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 66. BZP.271.20.2015 wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych dla których zarządca jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
 67. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nr sprawy GI-BAD-231-3/15
  Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
 68. Zakup i dostawę testów diagnostycznych, odczynników, wzorców oraz szczepów
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, Krosno
 69. Jednorazowy sprzęt laboratoryjny
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 70. Dostawa materiałów metalowych i wyposażenia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 71. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 72. Dostawę odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 73. Odczynniki chemiczne I
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 74. Dostawa płytek, materiałów jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 75. Dostawa vialek filtracyjnych, ligniny, waty, chusteczek bibułowych, krążków bibułowych antybiotykowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 76. Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego pracowni technologicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego
  Zamawiający: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Oświęcim
 77. Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 78. Dostawa odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 87 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 79. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla jednostek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/9/2015).
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
 80. Dostawa ez bakteriologicznych, głaszczek i łyżek miarowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 81. .Dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 82. Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus sublitis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 83. Dostawa odczynników chemicznych i wzorców
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 84. Dostawy podłóż, odczynnikó chemicznych, wzorców i materiałów odniesienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 85. Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i testów na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
 86. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 87. Zakup odczynników i materiałów niezbędnych do realizacji zadań badawczych
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
 88. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 89. Dostawa testów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiocznej w Szczecinie na rok 2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 90. Dostawa probówek i cryobanków dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 91. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 92. Dostawa stołów laboratoryjnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych z wyposażeniem
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 93. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 94. Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 95. Dostawa odczynników chemicznych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach.
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 96. ZAKUP USG, SPEKTOFOTOMETRU ORAZ DEMINERALIZATORA DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
 97. Dostawa mikroskopu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 98. Dostawa demineralizatora
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 99. Dostawa wirówek i cieplarek
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 100. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 101. Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych
  Zamawiający: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań