Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 4. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 5. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 6. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 7. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/73/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania
 2. Dostawa asortymentu laboratoryjnego oraz specjalistycznych odczynników chemicznych na potrzeby projektu nr POKL.04.01.02-00-057/12 pt. Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa asortymentu laboratoryjnego oraz specjalistycznych odczynników chemicznych na potrzeby projektu nr POKL.04.01.02-00-057/12 pt. Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ
 3. Dostawa preparatów do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach. AD.272.2.3.2015
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
  Dostawa preparatów do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 9 pakietów: 1.Odczynniki chemiczne; 2.Odczynniki do chromatografii gazowej; 3.Pożywki granulowane; 4.Podłoża mikrobiologiczne; 5.Podłoże chromogenne; 6.Krążki, testy; 7.Odczynniki do API; 8.Odczynniki do neuroblastomy; 9.Surowice do aglutynacji Salmonella
 4. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego.
  2. Zaoferowane odczynniki z uwagi na specjalistyczne ich przeznaczenie muszą być oryginalnymi katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania szczegółowe Zamawiającego określone załącznikach od nr 6.1 do nr 6.21 do siwz, w tym wszystkie określone liczbowo parametry, odpowiednio dla części zamówienia.
  3. Wykonawca oferujący odczynniki wskazane załącznikach od nr 6.1 do nr 6.21 do siwz zobowiązany był załączyć do oferty:
  - opis oferowanych odczynników i materiałów w formie tabelarycznej z podaniem: pozycji ewidencyjnych dla materiałów wg załączników od nr 6.1 do nr 6.21 do siwz, ich nazwy, numery katalogowe nazwę producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki, odnosząc się do każdego zapisu przedstawionego przez Zamawiającego w załącznikach od nr 6.1 do nr 6.21 do siwz, z zachowaniem takich samych jednostek przy opisywaniu ich za pomocą parametrów liczbowych, odpowiednio dla części zamówienia.
  4. Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi oznakowane znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty charakterystyki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki, o których mowa w kolumnie Wymagania w załącznikach od nr 6.1 do nr 6.21 do siwz w trakcie realizacji umowy, odpowiednio dla części na którą Wykonawca złożył ofertę.
  5. Wszystkie odczynniki muszą być dostarczone w opakowaniach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
  6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,15, 21. Mając
  na uwadze,iż prowadzone badania i wydane na ich podstawie ekspertyzy wymagają zastosowania specjalistycznych odczynników i materiałów z uwagi na ich przeznaczenie, zaproponowany przez Wykonawcę asortyment równoważny winien posiadać skład chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne lub nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które należy dołączyć do oferty: aktualne karty charakterystyki, świadectwa jakości, oferty katalogowe wraz z opisem, na podstawie których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie określić, iż zaoferowany równoważny asortyment spełnia parametry przez niego wymagane. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywał na Wykonawcy. Wykonawca oferujący asortyment równoważny przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
  7. Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części zgodnie z opisem w załącznikach od nr 6.1 do nr 6.21 do siwz odpowiednio dla części przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert na jedną lub więcej części zamówienia.
  8. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz dla każdej części przedmiotu zamówienia.
  9. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
  33.69.65.00-0 - część 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21 ; 33.14.10.00-0 - części 4,9 ; 33.14.13.00-3- część 18 ; 33.19.25.00-7 -część 19.
 5. Remont drogi gminnej droga k/Tyrlitego nr ewid. 4458, 936 w miejscowości Poronin/ Murzasichle w km 0+000 - 0+600 wraz z remontem przepustu w km 0+580 i odwodnieniem w km 0+000-0+400
  Zamawiający: Gmina Poronin, Poronin
  Remont drogi gminnej na odcinku 1305 mb obejmuje: 1. Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm. 2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm. 3. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową. 4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie. 5. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy. 6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca). 7. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. 8. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych. 9. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo piaskowej. 10. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 11. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. 12. Nawierzchnie jezdni i chodników z tłucznia kamiennego - warstwa górna -obsypanie krawędzi nawierzchni bitumicznej.
 6. Dostawa: CZĘŚĆ I - Drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników oraz wzorców CZEŚĆ II - Rurek sorpcyjnych wraz z akcesoriami do poboru próbek gazowych CZEŚĆ III - 4 rotametrów stołowych CZEŚĆ IV - Materiałów eksploatacyjnych do chromatografu gazowego CZEŚĆ V - Drobnego sprzętu warsztatowego CZEŚĆ VI - Profili aluminiowych wraz z osprzętem
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
  Dostawa: CZĘŚĆ I - Drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników oraz wzorców
  CZEŚĆ II - Rurek sorpcyjnych wraz z akcesoriami do poboru próbek gazowych
  CZEŚĆ III - 4 rotametrów stołowych
  CZEŚĆ IV - Materiałów eksploatacyjnych do chromatografu gazowego
  CZEŚĆ V - Drobnego sprzętu warsztatowego
  CZEŚĆ VI - Profili aluminiowych wraz z osprzętem
 7. Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo- cenowy, z podziałem na części: - Część Nr 1 - odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora; - Część Nr 2 - odczynniki do diagnostyki HIV i Toksoplasma gondii z dzierżawą analizatora; - Część Nr 3 - odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: Chlamydia trachomatis, wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i Mycoplasma genitalium metodą RT-PCR; - Część Nr 4 - testy VDRL i USR; - Część Nr 5 - test TPHA; - Część Nr 6 - odczynniki do wykrywania przeciwciał przeciw Giardia lamblia metodą immunofluorescencji pośredniej; - Część Nr 7 - podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis; - Część Nr 8 - test do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis metodą immunofluorescencji bezpośredniej; - Część Nr 9 - test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis klasy IgA i IgG w surowicy krwi; - Część Nr 10 - dopełniacz liofilizowany świnki morskiej; - Część Nr 11 - testy immunochromatograficzne: do oznaczania przeciwciał przeciw Helicobakter pylori we krwi i antygenu Helicobakter pylori w kale; - Część Nr 12: Podłoża do diagnostyki mikologicznej i oznaczania mechanizmów oporności; - Część Nr 13 - środki do dezynfekcji powierzchni; - Część Nr 14 - środki do dezynfekcji rąk; - Część Nr 15 - środki do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego; - Część Nr 16 - środek piorąco-dezynfekujący, - Część Nr 17 - środek dezynfekcyjny do odzieży ochronnej; Część Nr 18 - krążki do oznaczania lekowrażliwości.
 8. Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie w ilościach i o parametrach zawartych w SIWZ
 9. DOSTAWA TESTÓW KUWETOWYCH, TESTÓW ODCZYNNIKOWYCH I PASKÓW TESTOWYCH, ROZTWORÓW WZORCOWYCH, ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W TYCHACH - URBANOWICACH.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Tychy
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - w części 1 zamówienia dostawę testów kuwetowych, - w części 2 zamówienia dostawę testów odczynnikowych i pasków testowych, - w części 3 zamówienia dostawę roztworów wzorcowych, - w części 4 zamówienia dostawę odczynników chemicznych i laboratoryjnych, - w części 5 zamówienia dostawę akcesoriów laboratoryjnych, - w części 6 zamówienia dostawę sprzętu laboratoryjnego, - w części 7 zamówienia dostawę przyrządu pomiarowego. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia. Oferta składana na każdą z części zamówienia musi zawierać pełen zakres danej części. Oferty nie zawierające wszystkich pozycji z danej części zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią siwz. Informacje szczegółowe dotyczące zamówienia: Część 1 zamówienia (testy kuwetowe): 1. Dostawy testów kuwetowych będą realizowane sukcesywnie, po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego zamówienia Zamawiającego. 2. Testy kuwetowe muszą posiadać kod kreskowy umożliwiający odczytanie danego testu przez spektrofotometr firmy HACH LANGE DR2800. 3. Testy kuwetowe muszą być dostarczane z kartą charakterystyki, certyfikatem analizy i metodyką wykonywania w języku polskim. 4. Zużyte testy kuwetowe będą odbierane przez dostawcę bez dodatkowych opłat. Część 2 zamówienia (testy odczynnikowe i paski testowe): 1. Dostawy testów odczynnikowych będą realizowane sukcesywnie, po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego zamówienia Zamawiającego. 2. Testy odczynnikowe muszą być kompatybilne ze spektrofotometrem HACH LANGE DR2800. 3. Testy odczynnikowe muszą być dostarczane z kartą charakterystyki, certyfikatem analizy i metodyką wykonywania w języku polskim. Część 3 zamówienia (roztwory wzorcowe): 1. Dostawy roztworów wzorcowych będą realizowane w miarę potrzeb, po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego zamówienia Zamawiającego 2. Roztwory wzorcowe muszą być dostarczone z certyfikatem jakości. Część 4 zamówienia (odczynniki chemiczne i laboratoryjne): 1. Dostawy odczynników chemicznych i laboratoryjnych będą realizowane w miarę potrzeb, po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego zamówienia Zamawiającego. 2. Odczynniki chemiczne muszą być dostarczane z kartą charakterystyki i świadectwem jakości. Część 5 zamówienia (akcesoria laboratoryjne): 1. Dostawy akcesoriów laboratoryjnych będą realizowane w miarę potrzeb, po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego zamówienia Zamawiającego. 2. Szkło miarowe musi być dostarczone z certyfikatem jakości serii. 3. Pipety automatyczne muszą być dostarczone z warunkami gwarancji. Część 6 zamówienia (sprzęt laboratoryjny): Sprzęt laboratoryjny i urządzenia pomiarowe muszą być dostarczone z DTR urządzenia zawierającą listę części zamiennych i warunki gwarancji. Część 7 zamówienia (przyrząd pomiarowy): 1. Przyrząd pomiarowy musi być kompatybilny z elektrodami INTELLICAL. 2. Przyrząd pomiarowy musi być dostarczony z DTR urządzenia zawierającą listę części zamiennych i warunki gwarancji
 10. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
  1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego, w szczególności obejmującego swym zakresem: 1) Wykonanie robót rozbiórkowych i transportowych, 2) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi z obcięciem krawędzi mechanicznie, 3) Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi, 4) Wykonanie odtworzenia nawierzchni, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik Nr 10 do SIWZ oraz zgodnie z jednostkowym przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 11 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - Załącznik Nr 10 do SIWZ - w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 2) Przedmiar robót (jednostkowy) - Załącznik Nr 11 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ i dokumentacji, o której mowa wyżej, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji, o której mowa wyżej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty przetargowej dołączył stosowne dokumenty uwiarygodniające, że te materiały i urządzenia posiadają w szczególności parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze od określonych w tej dokumentacji. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji technicznej koszty jej przeprojektowania poniesie Wykonawca. Ponadto Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone w dokumentacji, o której mowa wyżej, posiadają parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne gorsze od określonych w tej dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona
 11. Zakup mikroskopu w ramach projektu: Projekt robota mobilnego (łazika marsjańskiego) na zawody University Rover Challenge 2015 umowa nr MNiSW/2014/DIR/378/GPII
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest zakup mikroskopu w ilości i wymaganiach określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ
 12. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest
  sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla
  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, zgodnie z pakietami wskazanymi poniżej.
  PAKIETY PAKIET nr 1 Odczynniki chemiczne podstawowe i do innych specyficznych oznaczeń PAKIET nr 2
  Podłoża mikrobiologiczne PAKIET nr 3 Lateksy PAKIET nr 4 Surowice, sporale PAKIET nr 5 Filtry:
  polipropylenowe, z mikrowł. szkl., sterylne, bibułowe, rurki sorbentowe i wskaźnikowe PAKIET nr 6 Szczepy
  wzorcowe PAKIET nr 7 Mat. jednorazowego użytku, pomocnicze mat. laborat. PAKIET nr 8 Testy do aparatu
  mini- Vidas, wykrywające i potwierdzające, mat. pomocnicze PAKIET nr 9 Wzorce do chromatografii PAKIET nr
  10 Tipsy, kuwety, probówki do PCR PAKIET nr 11 Wzorce do analiz PAKIET nr 12 Odczynniki / materiały
  laboratoryjne do analiz śladowych/ materiały laborat. PAKIET nr 13 Materiały laboratoryjne do SPE, roztwory
  wzorcowe PAKIET nr 14 Kolumienki powinowactwa immunol. PAKIET nr 15 Zestawy diagnostyczne do analiz
  żywności gnetycznie modyfikowanej PAKIET nr 16 Materiały diagnostyczne do analiz żywności gnetycznie
  modyfikowanej PAKIET nr 17 Odczynniki do PCR PAKIET nr 18 Testy immunologiczne 1 PAKIET nr 19 Testy
  immunologiczne 2 PAKIET nr 20 Testy immunologiczne 3 PAKIET nr 21 Testy immunologiczne 4 PAKIET nr 22
  Materiały eksploatacyjne do chomatografii, odczynniki chemiczne PAKIET nr 23 Testy do aparatu LisaScan, mat.
  Pom.
 13. Dostawa nanoproszku Al2O3
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Al2O3 - Nanoproszek, faza gamma (op 100 g) x 15 opakowań
  firmy PlasmaChem lub równoważne
  Kształt cząstek: sferyczne
  Średnia wielkość cząstek: 40 nm
  Rozwinięcie powierzchni: > 40 m2/g
  Czystość: > 99,9 w. procent
 14. Dostawa przyrządów do badania właściwości fizycznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
  Cz. 1: Miernik laboratoryjny - 1 szt. Cz. 2: Myjka ultradźwiękowa - 3 szt. Cz.3: Termostat zawieszany - 1 szt. Cz. 4: Eksykator szafkowy o wym. zewn. 320x385x540 mm (+-1mm) - 4 szt. Eksykator szafkowy o wym. zewn. 420x485x640 mm (+-1mm) - 2 szt. Cz.5: Myjka ultradźwiękowa - 1 szt. Cz.6: Eksykator próżniowy PP/PC średnica ww./zew. 200/235 mm - 2 szt. Eksykator próżniowy PP/PC średnica ww./zew. 250/285 - 2 sz
 15. Dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników chemicznych i wzorców (Kod CPV: 33696300-8 Odczynniki chemiczne) dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu.

  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 12 pakietów (pakiety od 1 do 12).
 16. Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 17. Dostawa monitorowanych elementów grzejnych do pieca Monotherm, Dostawa mocowania próbek do prowadzenia badań zjawisk na powierzchni blach ze stopów żelaza i niklu za pomocą urządzenia Instron 5982, Dostawa młyna do mielenia proszków metalicznych i ceramicznych do natryskiwania plazmowego wraz z akcesoriami
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Zad.1- Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorowanych elementów grzejnych oraz termopary do pieca Monotherm HK 446 VC 10 gr posiadanego przez Zamawiającego. ;
  Zad. 2- Zamówienie dotyczy oprzyrządowania do mocowania próbek wykonanego w badaniach wytrzymałościowych blach z żelaza i nadstopów niklu. Wszystkie elementy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404, wg schematów przedstawionych w załaczniku nr 2.
  1) Detal 1- Podstawa- 1 szt,
  2) Detal 2- Blok usztywniający- 1 szt,
  3) Detal 3- Stolik przesuwny- 1 szt,
  4) Detal 4- Obciążenie- 4 szt,
  5) Detal 5 - Nakładka- 1 szt,
  6) Detal 6 - Mocowanie próbki- 2 szt.;
  Zad.3- Przedmiotem zamówienia jest młyn do mielenia proszków metalicznych i ceramicznych do natryskiwania plazmwego wraz z akcesoriami.
  Młynek planetarny dwustanowiskowy - 1 szt,
  Akcesoria:
  - Ucierak moździerzowy - 1 szt.
  - Akcesoria do pomiaru masy proszku - małe naważki
  - Akcesoria do pomiaru masy proszku - duże naważki
  - Akcesorium do czyszczenia elementów młyna po mieleniu
  - Akcesorium do obserwacji uziarnienia proszku po mieleniu
  Szczegółowy opis stanowi załączniknr 3 SIWZ
 18. AZP/261/D/30/AZ-231/0/41/3/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, urządzeń do monitorowania aktywności fizycznej, kuwet grafitowych do spektrometru absorpcji atomowej Z-2000, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 20 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, urządzeń do monitorowania aktywności fizycznej, kuwet grafitowych do spektrometru absorpcji atomowej Z-2000, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 20 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jak niżej: CZĘŚĆ 1 - odczynniki laboratoryjne firmy Biomaxima / Emapol CZĘŚĆ 2- odczynniki laboratoryjne firmy Echelon CZĘŚĆ 3 - odczynniki laboratoryjne firmy Santa Cruz CZĘŚĆ 4- odczynniki laboratoryjne firmy Immuno Chemistry CZĘŚĆ 5 - odczynniki laboratoryjne firmy USCN Life CZĘŚĆ 6 - odczynniki laboratoryjne firmy Seegene CZĘŚĆ 7 - odczynniki laboratoryjne firmy Sigma, Fluka CZĘŚĆ 8 - odczynniki laboratoryjne firmy Roth CZĘŚĆ 9 - odczynniki laboratoryjne firmy Life Technologies CZĘŚĆ 10 - odczynniki laboratoryjne firmy Roche CZĘŚĆ 11 - odczynniki laboratoryjne firmy Kapa Biosystem CZĘŚĆ 12 - odczynniki laboratoryjne firmy Merck Millipopre CZĘŚĆ 13 - odczynniki laboratoryjne firmy Biovision CZĘŚĆ 14 - odczynniki laboratoryjne firmy Mercodia CZĘŚĆ 15 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Bionovo CZĘŚĆ 16 - drobny sprzęt laboratoryjny firmy Hirshmann CZĘŚĆ 17 - urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej firmy ActiGraph CZĘŚĆ 18 - klatki z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych CZĘŚĆ 19 - kuwety grafitowe do spektrometru absorpcji atomowej Z-2000 CZĘŚĆ 20 - materiały eksploatacyjne do systemów oczyszczania wody 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 1 - FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część SIWZ.
 19. BZP.271.20.2015 wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych dla których zarządca jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
  Przedmiotem zamówienia : wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych dla których zarządca jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane. Przewidywany zakres wykonania nawierzchni 3.1.Zadanie 1- obejmujące swoim zakresem następujące ulice: - ul. Bilinówka - ok. 800 m² -ul. Szkolna - ok. 726 m ² - ul. Furmanowa - ok.2380 m² -ul. Droga przez Gubałowkę - ok. 1020 m² -ul. Stanislawa Zubka -ok. 1700 m² -ul. Kasprusie -ok.450 m² 3.2.Zadanie 2- obejmujące swoim zakresem następujące ulice: -ul. Spyrkówka - ok.110 m² -ul.Bachledy - ok.200 m² -ul. Guty - ok. 315 m² -ul.Walowa Góra -ok.820 m² -ul.Harenda -ok.1240 m² -Plac przed dworcem PKP - ok. 3000 m² Charakterystyka i zakres prac objętych zadaniem 1 i 2 : - frezowanie nawierzchni, -wyrównanie nawierzchni, -wykonanie nakładki z asfaltobetonu, -regulacje pionowa studni, -regulacje pionowa studni z wymiana włazu z koszem, -przebudowa
  studni wraz z wymianą włazu na właz z koszem - inne nie wyszczególnione prace konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia, które będą rozliczane według składników cenotwórczych podanych w ofercie wykonawcy 3.3. Zakres robót będzie ustalony przez Zamawiającego (sukcesywnie) podczas wspólnych objazdów ulic z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru. Z objazdów będzie sporządzony harmonogram z terminami wykonania prac zatwierdzony przez Zamawiającego, do przestrzegania którego zobowiązuje się Wykonawca. Zakres robót będzie sukcesywnie zlecany pisemnymi zleceniami. 3.4. Przedmiot zamówienia opisuje załącznik nr 1 do siwz na który składają się : - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR), - przedmiar robót - formularz ofertowo-cenowy 3.5.Przedmiotem zamówienia jest również taki element składowy nieujęty w STWiOR bez wykonania, którego odbiór i eksploatacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn prawnych i technicznych. 3.6.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem danego zadania. 3.7 Zamawiający dopuszcza do zastosowania w stosunku do wymienionych opisie przedmiotu zamówienia materiały lub urządzenia równoważne o parametrach jakościowych cechach
  użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego materiału lub urządzenia, uznając tym samym każdy materiał lub urządzenie o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia
 20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nr sprawy GI-BAD-231-3/15
  Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o szacowanej wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w pkt 3 SIWZ oraz w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ)
 21. Zakup i dostawę testów diagnostycznych, odczynników, wzorców oraz szczepów
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, Krosno
 22. Dostawa materiałów metalowych i wyposażenia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 23. Jednorazowy sprzęt laboratoryjny
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 24. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 25. Odczynniki chemiczne I
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 26. Dostawę odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 27. Dostawa płytek, materiałów jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 28. Dostawa vialek filtracyjnych, ligniny, waty, chusteczek bibułowych, krążków bibułowych antybiotykowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 29. Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego pracowni technologicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego
  Zamawiający: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Oświęcim
 30. Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 31. Dostawa odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 87 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 32. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla jednostek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/9/2015).
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
 33. Dostawa ez bakteriologicznych, głaszczek i łyżek miarowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 34. .Dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 35. Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus sublitis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 36. Dostawy podłóż, odczynnikó chemicznych, wzorców i materiałów odniesienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 37. Dostawa odczynników chemicznych i wzorców
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 38. Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i testów na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
 39. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 40. Zakup odczynników i materiałów niezbędnych do realizacji zadań badawczych
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
 41. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 42. Dostawa testów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiocznej w Szczecinie na rok 2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 43. Dostawa probówek i cryobanków dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 44. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 45. Dostawa stołów laboratoryjnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych z wyposażeniem
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 46. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 47. Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 48. Dostawa odczynników chemicznych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach.
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 49. ZAKUP USG, SPEKTOFOTOMETRU ORAZ DEMINERALIZATORA DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
 50. Dostawa demineralizatora
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 51. Dostawa wirówek i cieplarek
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 52. Dostawa mikroskopu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 53. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 54. Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych
  Zamawiający: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 55. Dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowobudowanego centrum Geo-Info-Hydro. Nr sprawy RAP.272.85.2014.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 56. Dostawa materiałów do badan laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 57. dostawa zamrażarki laboratoryjnej niskotemperaturowej, skrzyniowej, wolnostojącej
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 58. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 59. Dostawa aparatury laboratoryjnej.
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 60. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, Łódź
 61. Dostawa odczynników na potrzeby dydaktyczne i naukowe dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - ZP/347/018/D/14
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk
 62. Dostawa iodczynników laboratoryjnych oraz wyrobów jednorazowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, Częstochowa
 63. Dostawa asortymentu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 64. dostawa aparatury laboratoryjnej
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 65. Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 66. ZP/138/2014 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 67. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego
  Zamawiający: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
 68. Dostawa zasilacza hydraulicznego do samolotu Piper PA-31. Dostawa wsadu z tlenku cyrkonu do preparatyki próbek przeznaczonych do prowadzenia procesu EB-PVD za pomocą urządzenia SMART Coater. Dostawa zestawu śrub, podkładek i nakrętek niezbędny do mocowania próbek w komorze roboczej urządzenia SMART Coater. Dostawa zestawu do pomiaru stężenia jonów. Dostawa oprawek narzędziowych ze wzbudnikiem drgań ultradźwiękowych. Dostawa płyty izolacyjnej ogniotrwałej. Dostawa stopu Inconel 713C 100 kg. Dostawa dwóch kompletów opraw do ściernic. Dostawa narzędzi skrawających.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 69. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 70. Dostawa specjalistycznych odczynników i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
 71. Dostawa odczynników chemicznych, chemikaliów i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 72. dostawa chemikaliów, produktów chemicznych i rozpuszczalników dla Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa
 73. Zamówienie na dostawę akcesoriów do chromatografii i laboratoryjnych
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 74. Zamówienie na dostawę odczynników dla laboratorium i repelentów
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 75. Zamówienie na dostawę roztworów wzorcowych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 76. Dostawa odczynników chemicznych, roztworów wzorcowych i materiałów pomocniczych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Toruń
 77. Dostawa aparatury laboratoryjnej- przetarg powtórzony
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Toruń
 78. Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 79. Dostawa i montaż cieplarki laboratoryjnej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 80. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 81. DOSTAWY WZORCÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2014.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 82. Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego i laboratoryjnego
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 83. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pózn. zm.) na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie..
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 84. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 85. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Zielona Góra
 86. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 87. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnych artykułów laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych III tura. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 82 Pakiety
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
 88. Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
 89. Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego oraz fabrycznie nowych urządzeń i akcesoriów niezbędnych do wykonywania badań
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
 90. Dostawa wag i automatycznej biurety dla Instytutu Chemii
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
 91. Dostawa wirówki laboratoryjnej
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
 92. Dostawa testów ELISA do wykrywania pozostałości hormonów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 93. Dostawa środków ochrony osobistej, narzędzi, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-02.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 94. Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 95. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (drobny sprzęt laboratoryjny, szkło laboratoryjne) oraz akcesoriów komputerowych (dysk SSD, dysk wewnętrzny HDD, projektor LED) dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  Zamawiający: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin
 96. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uczelni
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 97. STANOWISKO DYDAKTYCZNE DO ROZPOZNANIA SKAŻEŃ W ZAKRESIE POBIERANIA I PRZYGOTOWANIA PRÓBEK SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DO ANALIZY
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 98. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych.
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 99. Sprzęt laboratoryjny II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 100. Numer sprawy: 24/2014-DZP/PNO. Nazwa zadania: Zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń medycznych wraz ze szkoleniem personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń w ramach Planu Modernizacji Technicznej.
  Zamawiający: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Ełk
 101. Wyposażenie Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie w meble biurowe, w sprzęt elektroniczno-informatyczny oraz w sprzęt i meble laboratoryjne
  Zamawiający: Urząd Miejski w Radzionkowie, Radzionków