Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 4. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 5. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 6. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 7. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 8. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Opole
  Zakup wraz z dostawą nowego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu
 2. Dostawa odczynników chemicznych. Dostawa kolumny chromatograficznej do analizy białek analitycznych, kolumny analitycznej i kolumny guard. Dostawa elektrod do pH. Dostawa wiernika i wkłdów do wiernika. Dostawa polimeraza. Dostawa barwników.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Dostawa odczynników.;
  Dostawa kolumny analitycznej, kolumny guard.;
  Dostawa kolumny chromatograficznej do analizy białek.;
  Dostawa elektrod do pH.;
  Dostawa wirnika i wkładki do wirówki.;
  Dostawa białek;
  Dostawa polimeraza
 3. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DO/DZ-381-1-59/15.
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia była dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty był w formularzach -Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowiących załączniki nr 2.1- 2.14 do SIWZ 4. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 14 odrębnych zadań w tym: 1. Suszarka laboratoryjna 2. Wirówka laboratoryjna 3. Palnik automatyczny 4. Pompa próżniowa 5. Rotor do wirówki laboratoryjnej MPW223e 6. Mini wirówka 7. Zgrzewarka do drenów 8. Zgrzewarka 9. Urządzenie do podciśnieniowego formowania wgłębnego 10. Wirówka laboratoryjna wolnostojąca z chłodzeniem 11. Mieszadło magnetyczne 12. Sumator hematologiczny 13. Cieplarka laboratoryjna 14. System do wykonywania badań metodą ELSA.
 4. Dostawa butelek do produkcji leków w aptece
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: butelek, korków i nakrętek do produkcji leków recepturowych w Aptece na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
 5. Zakup oprogramowania w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej: projekt Nr POPW.01.03.00-20-019/12 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Działania I.3 Wspieranie Innowacji; Umowa nr POPW.01.03.00-20-019/12-00 z dnia 30.10.2012 r. - DO-120.362/194/15.
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup oprogramowania w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej: projekt Nr POPW.01.03.00-20-019/12 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Działania I.3 Wspieranie Innowacji; Umowa nr POPW.01.03.00-20-019/12-00 z dnia 30.10.2012 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres zamówienia został określony w częściach od 1 do 2..
 6. EZP.272.21.2018
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z montażem, uruchomieniem w siedzibie Zamawiają-cego oraz przeszkolenie pracowników zgodnie z załącznikiem nr 1.
 7. Kultury mikrobiologiczne III
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
  Pożywki, testy i odczynniki mikrobiologiczne niezbędne do wykonywania badań mikrobiologicznych
 8. TL/01/2015 - Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych
  Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, Legnica
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli laboratoryjnych, wraz z akcesoriami, w miejscu dostawy (pkt 4.3). Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie zamawianych mebli, ich rozładunek, wniesienie do pomieszczenia Zamawiającego, oraz montaż. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych, gotowych do użycia mebli ich ustawieniu, wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej ,wyciągowej, elektrycznej.
  4.1. Opis przedmiotu zamówienia
  Podane wymiary należy potraktować jako wstępne. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rzeczywistych pomiarów. Meble i wyposażenie muszą być nowe (nieużywane).

  Lp Nazwa wyrobu Ilość
  1
  Stół wyspowy
  Stół wyspowy o wymiarach ( szer. x gł. x wys. ) 3000 x 1500 x 900 mm.
  Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z podniesionym obrzeżem wokół stołu.
  W blacie 2 zlewy umieszczone pośrodku z żywicy epoksydowej w kolorze szarym o wymiarach
  406x406x191oraz 2x chemoodporną armaturę ( woda ciepła/zimna , 1 x oczomyjka dwuoczna )
  W zestawie mały zlewik zlokalizowany koło końcowej kolumny.
  Konstrukcja stołu oparta na stelażach wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach
  zamkniętych prostokątnych , pokrytych proszkową farbą epoksydową , zakończonych regulowanymi
  nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości-typoszereg C
  Pod blatem znajdują się podwieszane szafki metalowe w następującej kombinacji :
  szafka trzyszufladowa 600 mm
  szafka jednodrzwiowa 600 mm
  szafka jednodrzwiowa 600 mm instalacyjna pod zlew
  szafka jednodrzwiowa 600 mm
  szafka trzyszufladowa 600 mm
  Zawiasy wykonane z chemoodpornego odlewu pokrytego farbą epoksydową o kącie otwarcia 270°
  (Hetal lub równoważne)
  Na blacie znajduje się nadstawka o łącznej długości 2400 mm : w trzech kolumnach połączonych
  półkami umieszczono podwójne gniazdka sieciowe ( 230V) w kolumnie przy zlewisku armatura wody zimnej.
  2
  2  DYGESTORIUM
  Dygestorium o wymiarach zewnętrznych ( szer. x gł. x wys.) 1200 x 940 x 2325/2527 wysokość
  z zamkniętym i otwartym oknem.

  Ściany komory manipulacyjnej z wielkogabarytowej ceramiki kwasoodpornej
  o grubości 8mm, ściany zewnętrzne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą
  epoksydową chemoodporną.
  Blat roboczy - lity spiek ceramiczny o grubości 35-40mm, ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym
  z czterech stron , w blacie zlewik ceramiczny o wymiarach ok. 280 x 80mm - podklejony od spodu ,
  krawędź blatu glazurowana, wlewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem; listwa aparaturowa : 1x gniazdo prądowe 230V , 1 x gniazdo siłowe 380V , 1x zawór wody , sterowanie
  oświetleniem dygestorium z panela czujnika przepływu.
  Okno podnoszone i opuszczane z możliwością zatrzymania w dowolnym miejscu
  Okno przesuwne w pionie , wyposażone w blokadę podniesienia na wysokość 500 mm
  Dolna szafka malowana proszkowo, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej, kuweta PP , czujnik przepływu powietrza ( typ Q- flow Advanced lub równoważny )


  1

  3
  DYGESTORIUM
  Dygestorium o wymiarach zewnętrznych ( szer. x gł. x wys. ) 1200 x 940 x 2325/2527mm wysokość
  z zamkniętym i otwartym oknem.
  Ściany komory manipulacyjnej z wielkogabarytowej ceramiki kwasoodpornej o grubości 8 mm, ściany zewnętrzne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farba epoksydową chemoodporną.
  Blat roboczy - lity spiek ceramiczny o grubości 35-40mm , ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym z czterech stron.
  Listwa aparaturowa 1x gniazdo prądowe 230V , 1x gniazdo siłowe 380V sterowanie oświetleniem
  dygestorium z panela czujnika przepływu .
  Okno podnoszone i opuszczane z możliwością zatrzymania w dowolnym miejscu.
  Okno przesuwne w pionie , wyposażone w blokadę podniesienia na wysokość 500mm.
  Dolna szafka malowana proszkowo o podwyższonej odporności chemicznej, sterowanie oświetleniem
  dygestorium z panela czujnika przepływu , czujnik powietrza typu Q-flow Advanced lub równoważny
  1
  4.2 Wymagania ogólne

  4.2.1 Meble muszą być niepalne, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne, zabezpieczone przed korozją galwanicznie i powłoką lakierniczą, odporne na czynniki chemiczne. Meble i dygestoria powinny być
  w kolorze jasny popiel (RAL 7035). Metalowe meble muszą posiadać certyfikat zgodności z normami: PN-EN 13150 oraz PN-EN 14727 (należy dołączyć do oferty). Malowane proszkowo farbą epoksydową -farby muszą posiadać atest PZH oraz certyfikat, jakości np. Qualicoat lub równoważny ( należy dołączyć do oferty).

  4.2.2 Boki i fronty szafek muszą być wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej odporne na korozję. Grubość stali min.0,8mm.
  4.2.3 Konstrukcja stołów musi być oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach typu C zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Nogi stelaży spawane (nieskręcane). Grubość stali, z których wykonane są profile min 2 mm.

  4.2.4 Szafki podwieszane na stelażu ( wykonane ze stali ocynkowanej typ DX51D+Z275)
  Wewnątrz każdej szafki (z wyjątkiem instalacyjnej) półka z możliwością regulacji wysokości. Narożniki
  w szafkach spawane. Drzwi w szafkach wygłuszane, wnętrze wypełnione. Prowadnice z systemem cichego domyku (Blum lub równoważne). Zawiasy wykonane z chemoodpornego odlewu pokrytego farbą epoksydową o kącie otwarcia 270° (Hetal lub równoważne). Uchwyty o szerokości 125 mm.

  4.2.5 Nadstawki - kolumny z półkami - metalowe kolumny z kasetami, w których umieszczono
  gniazdka elektryczne. W jednej kolumnie armatura wodna, pod kolumną umieszczony mały zlewik
  z tworzywa sztucznego (umieszczony koło końcowej kolumny) wysokość kolumny 720 mm (liczona od blatu) z możliwością montażu dwóch półek. Regulacja wysokości, co 50mm.

  4.2.6 Blaty - wykonane z konglomeratu kwarcowo-granitowego z dodatkiem żywic poliestrowych z podniesionym obrzeżem wokół stołu. Grubość blatu 20mm.

  4.2.7 Armatura wodna: bateria z mieszaczem, ruchoma wlewka o dł.250mm, dwa pokrętła - ciepła i zimna woda materiał - korpus mosiężny tłoczony na gorąco.

  4.2.8 Dygestorium - konstrukcja dygestorium powinna być stalowa, bez materiałów drewnopochodnych. Komora robocza wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbami epoksydowymi. Blat roboczy z litego spieku ceramicznego o grubości 35mm-40mm, ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym z czterech stron. Przesuwne okno ze stali ocynkowanej pokrytej powłoką epoksydową, z pojedynczą szybą. Przesuwanie okna ręczne, w pionie, wyposażone w blokadę podniesienia na wysokości 500 mm. W ścianie czołowej listwa armaturowa Układ kontroli przepływu powietrza zapewniający sygnalizację optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza poniżej minimalnej wartości zadanej (zgodnie z normą PN EN 14175). Bieżące wartości przepływu mają być sygnalizowane na wyświetlaczu.

  4.2.9 Układ elektryczny ma zapewnić:
  - kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych
  - rozpoznanie i sygnalizację zaniku napięcia zasilania
  - pracę nawet po zaniku zasilania (wbudowany akumulator)

  - sterowanie zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych
  - sterowanie oświetleniem dygestorium
  4.3 Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy - Laboratorium, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica).
  IMN O/Legnica zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia mebli niespełniających założonych w SIWZ wymagań.
  Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie projektu graficznego zabudowy przez Wykonawcę i jego zatwierdzenie przez Zamawiającego.
  4.4 Czas realizacji: do 8 tygodni od podpisania umowy
  4.5 Gwarancja- minimum 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru
  4.6 Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
  Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół bezusterkowego odbioru montażu i jakości wykonania mebli i wyposażenia, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia wad zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia tych wad. Realizacja płatności nastąpi w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
 9. Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań genetycznych i chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań genetycznych i chemicznych tj.: zestawów do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny, odczynników laboratoryjnych do wykrywania ludzkiego nasienia metodą mikroskopową oraz wzrokową, drucika platynowego, akcesoriów, materiałów i odczynników laboratoryjnych, testów paskowych do ujawniania śladów krwi i spermy. 2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 10. Wykonanie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska w miejscowości Groń na odcinku od km 3+167,13 do km 3+458,57
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
  1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska w miejscowości Groń na odcinku od km 3+167,13 do km 3+458,57, który w szczególności swym zakresem obejmują wykonanie robót polegających na: 1) Zabezpieczeniu terenu prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu sporządzonym przez zarządcę drogi, 2) Wykonaniu chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej, 3) Wykonaniu odwodnienia pasa drogowego, poprzez: a) wykonaniu wpustów ulicznych, przykanalików oraz studni rewizyjnych odprowadzających wodę z nawierzchni drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej, b) remont istniejących przepustów - studnie wlotowe, ścianki wylotowe, 4) Wykonaniu zabezpieczenia uczestników ruchu pieszego poręczami ochronnymi na przepustach i wysokich nasypach, 5) Wykonaniu zabezpieczenia urządzeń teletechnicznych oraz regulacji istniejących studni kanalizacji deszczowej oraz teletechnicznej, 6) Wykonaniu elementów oświetlenia ulicznego (montaż słupów i opraw), zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik Nr 10 do SIWZ oraz zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 11 do SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zamówieniem jest zobowiązany do: 1) Wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzonych prac (wg projektu organizacji ruch opracowanego przez zarządcę drogi) wraz z bierzącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidację po zakończeniu robót; 2) Ponadto Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien dostarczyć do Zamawiającego harmonogram realizacji robót. Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zakopanem przed rozpoczęciem wykonywania prac. 3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB - Załącznik Nr 10 do SIWZ - w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 2) Przedmiar robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ i dokumentacji, o której mowa powyżej, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji, o której mowa wyżej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty przetargowej dołączył stosowne dokumenty uwiarygodniające, że te materiały i urządzenia posiadają w szczególności parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze od określonych w tej dokumentacji. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji technicznej koszty jej przeprojektowania poniesie Wykonawca. Ponadto Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone w dokumentacji, o której mowa wyżej, posiadają parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne gorsze od określonych w tej dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona
 11. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Zamówienie obejmuje 28 odrębnych pakietów. 3) Wymagane są odczynniki, które pochodzą z bieżącej produkcji oraz posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE. 4) Okres ważności dostarczanych odczynników nie może być krótszy niż 75% okresu deklarowanego przez producenta. 5) Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników w oryginalnych opakowaniach producenta, opatrzonych terminem ważności oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6) Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem lub e-mailem przez upoważnionych pracowników IO. 7) Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w terminach: dla Pakietów nr 1 - 21 oraz 23 - 28 w przeciągu 28 dni od dnia złożenia zamówienia dla Pakietu nr 22 w przeciągu 56 dni od dnia złożenia zamówienia. Planowane dostawy raz w miesiącu. 8) Ubezpieczenie i transport odczynników do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. 9) Zamawiający wymaga aby wraz z odczynnikami dostarczony był Certyfikat jakości lub Świadectwo kontroli jakości oraz karta charakterystyki. 10) Wielkości opakowań opisane w formularzu cenowym są wielkościami preferowanymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynników w innych opakowaniach pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie określone przez Zamawiającego w kolumnie ilość planowana. 11) Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 nazwy i numery katalogowe zostały podane w celu określenia oczekiwanej klasy odczynników. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę materiały równoważne muszą posiadać właściwości i cechy jakościowe nie gorsze niż materiały podane w załączniku nr 1. Wykonawca w celu udowodnienia jakości zaoferowanych materiałów równoważnych załączy do oferty specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi. 12) Wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ww. zakresie. 13) Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy za dany Pakiet. 14) Zamawiający gwarantuje zakup 50% odczynników chemicznych. Nie wykupienie przez Zamawiającego 50% przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia. 15) Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych odczynników chemicznych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany Pakiet (z wyłączeniem Pakietów nr 4, 5, 6, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26). 16) Warunki skorzystania z prawa opcji: a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na odczynniki chemiczne i plastiki laboratoryjne; b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie trwania umowy; c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych); d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i we wzorze umowy. 17) Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 18) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 19) Zamawiający oświadcza, że wszystkie zakupione odczynniki wykorzystywane będą do analiz laboratoryjnych/chemicznych. Miejsca dostawy: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 lub 24-100 Puławy, ul. Kazimierska 2 Miejsce dostawy zostanie każdorazowo określone w zamówieniu szczegółowym
 12. dostawa sprzętu laboratoryjnego nr sprawy ZP.272.11.2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wrocław
  przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu laboratoryjnego: spektrofotometr, -urządzenie do sterylizacji powietrza w technologii plazmowej (2szt.), - szafy chłodnicze (2 szt.), - zamrażarka laboratoryjna (2 szt.), - lodówka laboratoryjna (2 szt.), - zamrażarka laboratoryjna, - zlewozmywak ze stali kwasoodpornej, - digestoria z szafkami (3 szt.) - wagi laboratoryjne, - chłodziarka
 13. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów w oryginalnych opakowaniach producenta: odczynników, testów, wzorców, surowic na potrzeby laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Ełk
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów w oryginalnych opakowaniach producenta: odczynników, testów, wzorców, surowic na potrzeby laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Przedmiot zamówienia obejmuje 13 zadań.
 14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę odczynników chemicznych, mikrobiologicznych, materiałów jednorazowego użytku, podłoży.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
  Zadanie 1 - LBŚiŻ - Odczynniki GC, HPLC
  Zadanie 2 - LBŚiŻ, Laboratorium w Elblągu -Bufory
  Zadanie 3 - Laboratorium w Elblagu - Zestaw do kalibracji nefelometru
  Zadanie 4 - LBŚiŻ, Laboratorium w Elblągu - Osocze królicze
  Zadanie 5 - LBŚiŻ, Laboratorium w Elblągu- Materiały certyfikowane do mikrobiologicznych badań żywności
  Zadanie 6 - LBŚiŻ- Materiały certyfikowane do mikrobiologicznych badań wody
  Zadanie 7- Laboratorium w Elblągu, LBŚiŻ - Testy do badań mikrobiologicznych
  Zadanie 8 - LBŚiŻ, Laboratorium w Elblągu -Testy do badania wody
  Zadanie 9- LBŚiŻ - Wzorce do oznaczania aktywności wody oraz materiały pomocnicze
  Zadanie10-LBŚiŻ - Odczynniki do reakcji Real Time PCR
  Zadanie 11-LBŚiŻ - Chusteczki bezpyłowe i preparat do dekontaminacji pow. lab. z DNA
  Zadanie 12-LBEK - Test-chlamydia i materiały pomocnicze
  Zadanie 13 - LBEK-Testy diagnostyczne do grypy
  Zadanie 14- LBŚiŻ, LBEK, Laboratorium w Elblągu - Pożywki odciskowe na płytkach
  Zadanie 15 - LBEK-podłoże czekoladowe do hodowli Neisseria Meningitidis
  Zadanie 16 - LBEK-E-testy
  Zadanie 17 - Laboratorium w Elblągu - podłoża
  Zadanie 18 - LBŚiŻ - Membrana do dializy MWCO:6000-8000 Daltonów wraz z zamknięciami
  Zadanie 19 - LBŚiŻ - Probówki
 15. Dostawa sprzetu laboratoryjnego ujetego w 6 pakietach dla potrzeb Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2.Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - aparat do pomiaru temperatury topnienia - szt. 1 Pakiet nr 2 - stacjonarny miernik pH, potencjału oksydoredukcyjnego i temperatury - szt. 1 Pakiet nr 3 - homogenizator laboratoryjny - szt. 1 Pakiet nr 4 - destylator elektryczny - szt. 1 Pakiet nr 5 - automatyczny licznik komórek - szt. 1 Pakiet nr 6 - zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi u szczurów kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem akwizycji danych PowerLab 8/30 oraz oprogramowaniem LabChart 5 firmy ADInstruments - zestaw 1
 16. Dostawa produktów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu 2012/06/A/N27/00014 Trzecia grupa receptorów metabotropowych dla glutaminianu jako punkt działania przyszłych leków antypsychotycznych finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach Konkursu Maestro 3
  Zamawiający: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów laboratoryjnych, tj.: 1)kultur mikrobiologicznych, 2) odczynników do reakcji PCR, 3) odczynników laboratoryjnych, 4) plastików laboratoryjnych, 5) zestawów analitycznych, zwanych dalej produktami do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu 2012/06/A/N27/00014 Trzecia grupa receptorów metabotropowych dla glutaminianu jako punkt działania przyszłych leków antypsychotycznych finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach Konkursu Maestro 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na 9 części zawiera Załącznik A do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdej z 9 części oznaczonych numerami od I do IX. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
 17. dostawa sprzętu laboratoryjnego nr sprawy ZP.272.8.2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu laboratoryjnego:
  -wirówki laboratoryjne - 2 szt.
  -cieplarki laboratoryjne - 7 szt.
  - próbnik do poboru powietrza
  -suszarka laboratoryjna
  -urządzenie do pomiaru gęstości optycznej zawiesiny w podłożu płynnym
  -wagi
  -chłodziarko - zamrażarka
  -system odparowania próbek z wyparką
  spektrometr wielokanałowy
 18. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników (wraz z transportem i rozładunkiem), wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz pokrycie usługi kurierskiej związanej ze zwrotem opakowań (kaucjonowanych i niekaucjonowanych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części: a) Część I - dostawa odczynników b) Część II - dostawa wzorców pakiet A c) Część III - dostawa wzorców pakiet B d) Część IV - dostawa materiałów pomocniczych Wykonawca udzieli gwarancji na produkty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z gwarancją producenta. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty posiadały minimum 12 miesięcy terminu ważności licząc od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego, z wyjątkiem poz. nr 11 części IV Formularza cenowego dla którego wymagany jest 6 miesięczny termin ważności gwarantowany przez producenta licząc od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego. Wykonawca przy dostawie powinien dostarczyć Karty charakterystyki, zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r.(Dz. U. z 2011 r, Nr 63 poz. 322) o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz certyfikaty jakości (dotyczy części I, II, III)
 19. Dostawa warzyw świeżych do Zakładu Karnego w Potulicach ( znak sprawy 15/2015)
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
  1. Grupa 1:
  1) Buraki ćwikłowe - 18 934 kg netto (ilość szacunkowa), o zdrowym korzeniu, bez liści, bez uszkodzeń powodujących obniżenie jego wartości. Buraki jednoodmianowe, czyste, o kształcie charakterystycznym dla odmiany i zabarwieniu ciemnoczerwonym, charakterystycznym dla odmiany. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze 30 kg netto - 50 kg netto. Nomenklatura CPV: 03221111-7, Polska Norma: PN-R-75360:1972.
  2) Cebula świeża - 1 237 kg netto (ilość szacunkowa), czysta, zdrowa bez uszkodzeń, jędrna, dojrzała z szyjką zaschniętą, barwa charakterystyczna dla bulwy, średnica nie mniej niż 3,5 cm. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze do 25 kg netto. Nomenklatura CPV: 03221113-1, Polska Norma: PN-R-75357:1987.
  3) Seler świeży korzeń - 7 542 kg netto (ilość szacunkowa)wygląd korzenia: całe, zdrowe, czyste, kształtne, niezwiędnięte, niesparciałe, z krótko przyciętymi korzeniami bocznymi, z nacią obcięta do około 1 cm, o miąższu białym lub kremowo-białym. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze do 25 kg netto. Nomenklatura CPV: 03221110-0, Polska Norma: PN-R-75371:1996
  4) Pietruszka świeża korzeń - 7 498 kg netto (ilość szacunkowa)wygląd korzenia: całe, zdrowe, czyste, niezwiędnięte, bez rozgałęzień i narośli. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze do 25 kg netto. Nomenklatura CPV: 03221110-0, Polska Norma: PN-R-75371:1996
  2. Grupa 2:
  1) Kapusta biała - 23 591 kg netto (ilość szacunkowa), jednoodmianowa, główki kapusty świeże, zdrowe, czyste, bez szkodników i uszkodzeń przez nich spowodowanych, niepopękane, nieprzerośnięte, zwarte i ścisłe. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze 30 kg netto - 50 kg netto. Nomenklatura CPV: 03221410-3, Polska Norma: PN-R-75362:1972.
  2) Kapusta czerwona - 10 881 kg netto (ilość szacunkowa) jednoodmianowe, główki kapusty świeże, zdrowe, czyste, bez szkodników i uszkodzeń przez nich spowodowanych, niepopękane, nieprzerośnięte, zwarte i ścisłe. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze 30 kg netto - 50 kg netto. Nomenklatura CPV: 03221410-3, Polska Norma: PN-R-75362:1972.
  3. Grupa 3:
  1) Groch - 4 481 kg netto (ilość szacunkowa), cały lub łuskany, zdrowy, o jednolitej odmianie i partii, świeżym wyglądzie, właściwym kształcie, zapachu, smaku i barwie oraz stopniu dojrzałości. Dostawy w workach, o wadze 20 kg netto -50 kg netto. Nomenklatura CPV: 03221220-4, Polska Norma: PN-R-65032:1981.
  2) Fasola - 3 578 kg netto (ilość szacunkowa), łuskana, zdrowa, o jednolitej odmianie i partii, świeżym wyglądzie, właściwym kształcie, zapachu, smaku i barwie oraz stopniu dojrzałości. Dostawy w workach, o wadze 20 kg netto - 50 kg netto. Nomenklatura CPV: 03221210-1, Polska Norma: PN-R-65031:1975.
  4. Ilości szacunkowe dostarczanych artykułów mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do nieodebrania całości zamówienia, z zastrzeżeniem, że ilość dostarczonego asortymentu nie będzie mniejsza niż 70 % wielkości całego zamówienia i z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne.
  5. Miejsce, sposób, terminy dostaw oraz forma i termin płatności:
  1. Dostawy warzyw do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Zakładzie Karnym w Potulicach.
  2. Wykonawcy dostarczać będą warzywa na własny koszt, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych.
  3. Realizacja dostaw do magazynu w uzgodnionych terminach, w godz. 7:00-11:00.
  6. Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew.
  Termin wykonania zamówienia.
  Pożądany termin realizacji zamówienia dla wszystkich grup: od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r.
 20. dostawa suszarki laboratoryjnej, wirówki stołowej, pieca muflowego, młynka laboratoryjnego, wytrząsarki laboratoryjnej, płyty grzejnej z mieszadłem magnetycznym i grzaniem dla Laboratorium Ochrony Środowiska I Radiochemii w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej CE KC-zp.272-510/15
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  dostawa suszarki laboratoryjnej, wirówki stołowej, pieca muflowego, młynka laboratoryjnego, wytrząsarki laboratoryjnej, płyty grzejnej z mieszadłem magnetycznym i grzaniem dla Laboratorium Ochrony Środowiska I Radiochemii w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej CE KC-zp.272-510/15, opis zgodnie z punktem 3.1. SIWZ. - 1 sztuka suszarki laboratoryjnej, - 1 sztuka wirówki stołowej, - 1 sztuka pieca muflowego, - 1 sztuka młynka laboratoryjnego, - 2 sztuki wytrząsarki laboratoryjnej, - 2 sztuki płyty grzejnej z mieszadłem magnetycznym i grzaniem.
 21. Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej wraz z transportem i montażem dla Centrum Nowych Technologii UW.
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 22. W-5 ZP/12/2015 dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do aparatury znajdującej się na wyposażeniu zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 23. Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń drobnych do budynku 9A z podziałem na 20 części
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
 24. Dostawa wyposażenia Centrum Badań Klinicznych oraz Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 25. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2015/2016
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 26. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby różnych Pracowni i Laboratoriów w ramach projektu: INNO - EKO - TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno - badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej POIS.13.01.00-00-066/08 w ramach działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-066/08-00 z 22.06.2011 r..
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 27. Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 28. Dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów diagnostycznych, surowic, materiałów pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Bielsko-Biała
 29. Dostawa wyposażenia laboratorium OPBMR (nr sprawy: TECH/235-381/2015).
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4229, Wrocław
 30. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 31. ZP/8/MiR/2015 dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do aparatury znajdującej się na wyposażeniu zamawiającego dla potrzeb projektu pn. Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej - Instytut Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 32. Produkty z tworzyw sztucznych II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 33. sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2014r. - postępowanie powtórzone
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 34. dostawa 2 szt. termometrów elektronicznych z czujnikiem zewnętrznym wraz ze świadectwem wzorcowania w temperaturach 37, 5, -20 st.C.
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 35. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 36. DOSTAWA DROBNEGO WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO ORAZ MATERIAŁÓW I SUROWCÓW W TYM: ODCZYNNIKI I INNE MATERIAŁY - PAKIETY - Szp/FZ-221/WROVASC/2015
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 37. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 38. Dostawa szkła i wyposażenia laboratoryjnego
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 39. Dostawy warzyw świeżych
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
 40. Dostawa odczynników chemicznych, roztworów wzorcowych i materiałów pomocniczych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 41. BZP/PN/130/2015 Dostawa urządzeń do syntezy i charakteryzacji nanocząstek: piec muflowy i precyzyjna waga laboratoryjna dla CLW Politechniki Lubelskiej
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 42. Wykonanie przebudowy drogi gminnej -Droga Ciasna oraz ul. Staszelówka, Gmina Kościelisko
  Zamawiający: Gmina Kościelisko, Kościelisko
 43. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 44. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby różnych Pracowni i Laboratoriów w ramach projektu: INNO - EKO - TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno - badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej POIS.13.01.00-00-066/08 w ramach działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-066/08-00 z 22.06.2011 r.
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 45. jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 46. Dostawa ziemniaków jadalnych późnych ( znak sprawy 11/2015)
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
 47. Dostawa pierścieni rozprężno-zaciskowych, dostawa odczynników chemicznych oraz dostawa 2 kg proszku Ti2AlC
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 48. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i odczynników
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 49. Dostawa urządzeń na potrzeby laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Gdańsk
 50. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, wzorców, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 51. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 52. DOSTAWA AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 53. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu: nr WND-RPPD.01.01.00-20-015/12, pt. Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013.
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 54. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby różnych Pracowni i Laboratoriów w ramach projektu: INNO - EKO - TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno - badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej POIS.13.01.00-00-066/08 w ramach działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-066/08-00 z 22.06.2011 r.
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 55. Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 56. Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej jednorazowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 57. Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt - liczba części 2
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 58. Dostawa wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku surowym dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 59. Jednorazowy sprzęt laboratoryjny
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 60. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 61. Dostawa sprzętu do analizy
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 62. Akcesoria techniki kryminalistycznej i materiały pomocnicze do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
 63. Dostawę środków chemicznych oraz drobnego wyposażenia warsztatowego, dostawę ściernic garnkowych do szlifowania kół stożkowych, dostawa pierścieni rozprężno-zaciskowych, dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 64. AZP/261/D/69/AZ-231/0/41/8/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, filtrów do stacji nawiewno-wyciągowych, stacji usuwania ściółki i stacji wymiany klatek, akcesoriów do tromboelastometru ROTEM, wyposażenia do klatek dla zwierząt laboratoryjnych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 65. sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice
 66. Dostawa materiałów laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 67. Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
 68. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 69. Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
 70. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, pipet i ez, worków do stomachera oraz zestawów do pobierania wymazów
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
 71. Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
 72. Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych, specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 90 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 73. Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, odważek oraz środków do mycia szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kraków
 74. Zamówienie na dostawę odczynników, wzorców i materiałów referencyjnych.
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 75. 35/WNoŻCiK/SGGW/2015 Dostawa wyposażenia do ph-metru oraz odczynników chemicznych i laboratoryjnych w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody.
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
 76. Dostawa suszarki laboratoryjnej dla Katedry Ewolucji Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 77. BZP.271.37.2015 wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Sabały w granicach istniejącego pasa drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/149 Modernizacja drogi ul. Sabały w Zakopanem na odcinku od km 0+000,00 do km 0+349,39
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
 78. Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 79. akup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu: nr WND-RPPD.01.01.00-20-015/12, pt. Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 80. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/190/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 81. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/110/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 82. ZP/40/2015 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 83. Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 84. Dostawa roztworów buforowych, wzorców, materiałów do filtracji i sterylizacji oraz opakowań monitoringowych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
 85. Odczynniki chemiczne do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
 86. Dostawa odczynników, pożywek i wzorców do metody 5- płytkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 87. Wykonanie druku 3D modeli metodą SLS oraz dostawa aparatury dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 88. Dostawa miernika wieloparametrowego; Dostawa sonifikatora; Dostawa osuszacza chłodniczego; Dostawa modułu pomiarowego DAQ z oprogramowaniem; Test myszki ekranowej BlinkMouse obsługiwanej za pomocą mrugnięć; Opracowanie wideotutoriala do myszki ekranowej BlinkMouse obsługiwanej za pomoca mrugnięć
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 89. dostawa odczynników chemicznych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 90. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 91. Dostawa różnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 92. Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach. AD.272.2.5.2015
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
 93. Dostawa odczynników do ZDL przy ul. Warszawskiej
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok
 94. Dostawa szkła laboratoryjnego i materiałów pomocniczych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Opole
 95. Zakup zestawu aparatury do badania wody dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 96. Dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa, znak sprawy: D/Kw-220/4/2015
  Zamawiający: Zakład Karny we Włocławku, Włocławek
 97. Dostawa inteligentnego systemu pomiarowego; Dostawa i montaż systemu odwróconej osmozy (RO); Dostawa aparatury do realizacji prac badawczych dla ZSEiT cz.4; Rozbudowa twardościomierza.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 98. KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE - III EDYCJA
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 99. W-5 ZP/8/2015 dostawa wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 100. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku..
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 101. Dostawy warzyw strączkowych i świeżych
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz