Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 4. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 5. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 6. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 87 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 87 części, zgodnie z załącznikami nr 1-87 do siwz
 2. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla jednostek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/9/2015).
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieeksploatowanego, produkowanego seryjnie i niewadliwego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Politechniki Opolskiej z podziałem na 4 części: Część I Dostawa wytrząsarki typu vortex z czujnikiem podczerwieni dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (wykaz rzeczowo-cenowy) stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ. Część II Dostawa mikrowirówki dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (wykaz rzeczowo-cenowy) stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ. Część III Dostawa biologicznych mikroskopów cyfrowych oraz biologicznych mikroskopów trójokularowych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (wykaz rzeczowo-cenowy) stanowiącym załącznik nr 2c do SIWZ. Część IV Dostawa cieplarki laboratoryjnej oraz sterylizatora laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (wykaz rzeczowo-cenowy) stanowiącym załącznik nr 2d do SIWZ.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieeksploatowanego, produkowanego seryjnie i niewadliwego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Politechniki Opolskiej z podziałem na 4 części: Część I Dostawa wytrząsarki typu vortex z czujnikiem podczerwieni dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (wykaz rzeczowo-cenowy) stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ. Część II Dostawa mikrowirówki dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (wykaz rzeczowo-cenowy) stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ. Część III Dostawa biologicznych mikroskopów cyfrowych oraz biologicznych mikroskopów trójokularowych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (wykaz rzeczowo-cenowy) stanowiącym załącznik nr 2c do SIWZ. Część IV Dostawa cieplarki laboratoryjnej oraz sterylizatora laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (wykaz rzeczowo-cenowy) stanowiącym załącznik nr 2d do SIWZ.
 3. Dostawa ez bakteriologicznych, głaszczek i łyżek miarowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa ez bakteriologicznych, głaszczek i łyżek miarowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. .Dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
 5. Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus sublitis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus sublitis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 6. Dostawa odczynników chemicznych i wzorców
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
  1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.
  2.W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy PZP.
  3.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i wzorców na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU.
  4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jako część zamówienia należy traktować osobno każdy pakiet wymieniony w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU - aby oferta na dany pakiet była ważna należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w ramach danego pakietu).
  5.Zamawiający informuje, że ilości wskazane w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na okres związania przedmiotową umową, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania umowy jedynie do limitu środków finansowych przyznanych w swoim budżecie.
  6.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski.
 7. Dostawy podłóż, odczynnikó chemicznych, wzorców i materiałów odniesienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
  Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci Formularza Cenowego (Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ), który określa potrzeby asortymentowo - ilościowe Zamawiającego w okresie do 18 grudnia 2015 r. W Załączniku tym określono wymogi jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. Planowany termin związania umową - do dnia 18 grudnia 2015 r. i obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych (sukcesywnych) zamówień dokonywanych przez Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane transportem i w opakowaniach Wykonawcy (bądź producenta) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.
 8. Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i testów na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i testów kuwetowych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do analiz jakości ścieków i odcieków przewidzianych w analityce laboratoryjnej, zgodnie z polskimi, europejskimi i międzynarodowymi standardami. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części: dopuszczając jednocześnie możliwość składania ofert na poszczególne części zamówienia:Część A - Odczynniki i materiały eksploatacyjne, Część B - Testy kuwetowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SIWZ
 9. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa posiadające wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny: Zad. nr 1: Odczynniki podstawowe, Zad nr 2: Odczynniki specjalistyczne, Zad. nr 3: Odczynniki do chromatografii, Zad. nr 4: Roztwory wzorcowe , Zad. nr 5: Odczynniki chemiczne i wzorcowe, Zad. nr 6: Zestawy do oznaczania mykotoksyn, Zad. nr 7: Wzorce do mikotoksyn, Zad. nr 8: Wzorce kokcydiostatyków, Zad. nr 9: Materiały referencyjne , Zad. nr 10: Zestawy do PCR I Zad. nr 11: Zestawy do PCR II, Zad. nr 12: Materiały filtracyjne, Zad. nr 13: Zestawy QuEChERS, Zad. nr 14: Materiały do hodowli komórek wyszczególnionych i opisanych SIWZ
 10. Zakup odczynników i materiałów niezbędnych do realizacji zadań badawczych
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do realizacji zadań badawczych, szczegółowo określonych w
  załączniku nr 5 (zakładki od 5.1 do 5.9); 2. Przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku nr 5 do SIWZ
  (zakładki od 5.1 do 5.9) poprzez określenie minimalnych parametrów funkcjonalno - technicznych. Zgodnie z art. 29
  PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne lecz nie gorsze pod względem parametrów technicznych niż
  określone w Załączniku nr 5 do SIWZ (zakładki od 5.1 do 5.9). 3. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób
  jednoznaczny, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności
  mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia opisano w sposób nie utrudniający uczciwej
  konkurencji. 4. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadzał
  dialogu technicznego. 5. Zakupy w ramach poszczególnych części zamówienia realizowane będą w sposób
  sukcesywny, w terminach określonych w Rozdziale 6 SIWZ oraz Wzorach Umów (Zał. Nr 6 i 7 do SIWZ) 6.
  Zamawiający zastrzega, ze ilości określone w Załączniku nr 5 do SIWZ (zakładki od 5.1 do 5.9) są ilościami
  szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty na daną część zamówienia, w celu porównania ofert i
  wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę na daną część zamówienia
  nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Załączniku nr 5 do SIWZ (zakładki od
  5.1 do 5.9). Jednak łączna wartość zamówień częściowych nie przekroczy całkowitej ceny brutto w danej części
  zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek..
 11. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (10 odrębnych pakietów). 2. Wymagane są odczynniki, które pochodzą z bieżącej produkcji oraz posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE. 3. Okres ważności dostarczanych odczynników nie może być krótszy niż 75% okresu deklarowanego przez producenta. 4. Zamawiający wymaga dostarczania odczynników w oryginalnych opakowaniach producenta, opatrzonych terminem ważności oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Wielkości opakowań opisane w formularzu cenowym są wielkościami preferowanymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynników w innych opakowaniach pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie Zamawiającego określone w kolumnie ilość planowana. 6. Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem lub pocztą elektroniczną przez upoważnionych pracowników IO. 7. Planowane dostawy raz w miesiącu. 8. Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w następujących terminach: - dla Pakietów nr 1, 2, 3, 9 do 30 dni - dla Pakietów nr 4, 5, 6, 7, 8, 10 do 14 dni od dnia złożenia zamówienia szczegółowego. 9. Ubezpieczenie i transport odczynników do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. 10. Zamawiający wymaga aby do każdej dostarczanej partii odczynników dostarczany był Certyfikat jakości lub Świadectwo kontroli jakości, a w przypadku pierwszej dostawy również karta charakterystyki. 11. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 nazwy i numery katalogowe zostały podane w celu określenia oczekiwanej klasy odczynników. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę odczynniki równoważne muszą posiadać właściwości i cechy jakościowe nie gorsze niż odczynniki podane w załączniku nr 1. Wykonawca w celu udowodnienia jakości zaoferowanych odczynników równoważnych załączy do oferty specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie odczynników oferowanych z wymaganymi. 12. Zamawiający zastrzega, że ilości wyszczególnione w formularzu cenowym są planowane i mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych odczynników, wymienionych w formularzu cenowym, przy niezmiennej wartości przedmiotu umowy za dany Pakiet. 14. Dokonanie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy zakupu mniejszych ilości i asortymentu odczynników w stosunku do zawartych w formularzu cenowym nie spowoduje obowiązku ich zakupu w ilościach planowanych, ani też nie stanowi podstawy dochodzenia wynagrodzenia lub roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę. 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie zakupione odczynniki wykorzystywane będą do analiz laboratoryjnych/chemicznych
 12. Dostawa testów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiocznej w Szczecinie na rok 2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
  Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci Formularza Cenowego (Załącznik nr 1 do SIWZ), który określa potrzeby asortymentowo - ilościowe Zamawiającego w okresie do 18 grudnia 2015 r. W Załączniku tym określono wymogi jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. Planowany termin związania umową - do dnia 18 grudnia 2015 r. i obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych (sukcesywnych) zamówień dokonywanych przez Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane transportem i w opakowaniach Wykonawcy (bądź producenta) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.
 13. Dostawa probówek i cryobanków dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa probówek i cryobanków dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 14. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
  Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części
 15. Dostawa stołów laboratoryjnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych z wyposażeniem
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  stoły laboratoryjne z wyposazeniem - 4 szt.
 16. Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania
 17. Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 18. Dostawa odczynników chemicznych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach.
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  dostawa odczynników chemicznych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach: Pakiet nr 1 - Roztwory wzorcowe firmy Merck lub równoważne. W skład pakietu wchodzą 4 pozycje o wartości szacunkowej netto 198,55 euro; Pakiet nr 2 - Odczynniki chemiczne firmy VWR lub równoważne. W skład pakietu wchodzi jedna pozycja o wartości szacunkowej netto 444,27 euro; Pakiet nr 3 - Odczynniki chemiczne firmy AlfaChem lub równoważne. W skład pakietu wchodzi 10 pozycji o wartości szacunkowej netto 1406,74 euro.
 19. ZAKUP USG, SPEKTOFOTOMETRU ORAZ DEMINERALIZATORA DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście", Opole
  ZAKUP USG, SPEKTOFOTOMETRU ORAZ DEMINERALIZATORA DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
 20. Dostawa wirówek i cieplarek
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
  Dostawa:
  -wirówek laboratoryjnych - szt 2
  -cieplarek laboratoryjnych - szt 5
 21. Dostawa mikroskopu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 22. Dostawa demineralizatora
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 23. Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych
  Zamawiający: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 24. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 25. Dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowobudowanego centrum Geo-Info-Hydro. Nr sprawy RAP.272.85.2014.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 26. Dostawa materiałów do badan laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 27. dostawa zamrażarki laboratoryjnej niskotemperaturowej, skrzyniowej, wolnostojącej
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 28. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 29. Dostawa aparatury laboratoryjnej.
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 30. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, Łódź
 31. Dostawa odczynników na potrzeby dydaktyczne i naukowe dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - ZP/347/018/D/14
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk
 32. Dostawa iodczynników laboratoryjnych oraz wyrobów jednorazowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, Częstochowa
 33. Dostawa asortymentu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 34. dostawa aparatury laboratoryjnej
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 35. Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 36. ZP/138/2014 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 10 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 37. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego
  Zamawiający: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
 38. Dostawa zasilacza hydraulicznego do samolotu Piper PA-31. Dostawa wsadu z tlenku cyrkonu do preparatyki próbek przeznaczonych do prowadzenia procesu EB-PVD za pomocą urządzenia SMART Coater. Dostawa zestawu śrub, podkładek i nakrętek niezbędny do mocowania próbek w komorze roboczej urządzenia SMART Coater. Dostawa zestawu do pomiaru stężenia jonów. Dostawa oprawek narzędziowych ze wzbudnikiem drgań ultradźwiękowych. Dostawa płyty izolacyjnej ogniotrwałej. Dostawa stopu Inconel 713C 100 kg. Dostawa dwóch kompletów opraw do ściernic. Dostawa narzędzi skrawających.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 39. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 40. Dostawa specjalistycznych odczynników i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
 41. Dostawa odczynników chemicznych, chemikaliów i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 42. dostawa chemikaliów, produktów chemicznych i rozpuszczalników dla Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa
 43. Zamówienie na dostawę akcesoriów do chromatografii i laboratoryjnych
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 44. Zamówienie na dostawę odczynników dla laboratorium i repelentów
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 45. Zamówienie na dostawę roztworów wzorcowych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 46. Dostawa odczynników chemicznych, roztworów wzorcowych i materiałów pomocniczych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Toruń
 47. Dostawa aparatury laboratoryjnej- przetarg powtórzony
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Toruń
 48. Dostawa i montaż cieplarki laboratoryjnej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 49. Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 50. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 51. DOSTAWY WZORCÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2014.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 52. Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego i laboratoryjnego
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 53. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pózn. zm.) na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie..
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 54. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 55. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Zielona Góra
 56. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 57. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnych artykułów laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych III tura. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 82 Pakiety
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
 58. Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
 59. Dostawa wag i automatycznej biurety dla Instytutu Chemii
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
 60. Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego oraz fabrycznie nowych urządzeń i akcesoriów niezbędnych do wykonywania badań
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
 61. Dostawa wirówki laboratoryjnej
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
 62. Dostawa testów ELISA do wykrywania pozostałości hormonów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 63. Dostawa środków ochrony osobistej, narzędzi, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-02.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 64. Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 65. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (drobny sprzęt laboratoryjny, szkło laboratoryjne) oraz akcesoriów komputerowych (dysk SSD, dysk wewnętrzny HDD, projektor LED) dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  Zamawiający: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin
 66. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uczelni
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 67. STANOWISKO DYDAKTYCZNE DO ROZPOZNANIA SKAŻEŃ W ZAKRESIE POBIERANIA I PRZYGOTOWANIA PRÓBEK SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DO ANALIZY
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 68. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych.
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 69. Sprzęt laboratoryjny II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 70. Numer sprawy: 24/2014-DZP/PNO. Nazwa zadania: Zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń medycznych wraz ze szkoleniem personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń w ramach Planu Modernizacji Technicznej.
  Zamawiający: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Ełk
 71. Wyposażenie Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie w meble biurowe, w sprzęt elektroniczno-informatyczny oraz w sprzęt i meble laboratoryjne
  Zamawiający: Urząd Miejski w Radzionkowie, Radzionków
 72. <br> Dostawa urządzeń chłodniczych ZP/PN-33/14
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Białystok
 73. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krakowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kraków
 74. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 75. Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego, termohigrometrów przenośnych z funkcją rejestracji wyników pomiarowych oraz sit analitycznych na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ze środków pozyskanych z projektu realizowanego w ramach programu ERA-NET BIOENERGY pt. Małe i wydajne - efektywna ekonomicznie i energetycznie produkcja biometanu
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 76. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych.
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 77. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 78. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów w oryginalnych opakowaniach producenta: odczynników, testów, wzorców, surowic na potrzeby Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ełku.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Ełk
 79. W-5 ZP/14/2014 - Sprzęt laboratoryjny i dydaktyczny dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 80. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2014/2015
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 81. Produkty z tworzyw sztucznych III
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 82. Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
 83. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej.
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 84. ZP/104/2014 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 85. Dostawa elementów do budowy laboratoryjnej oczyszczalni scieków
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk
 86. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Poronin w sezonie zimowym 2014/2015 - IIIA.
  Zamawiający: Gmina Poronin, Poronin
 87. BZP.271.85.2014 wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi wraz z odwodnieniem ułożenie płyt ażurowych na ul. Choćkowskie w Zakopanem
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
 88. Dostawa pomp. Oznaczenie sprawy: OZ/D/104/AS/14
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 89. Dostawa ez, głaszczek, łyżek miarowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 90. Dostawa wraz z montażem urządzeń laboratoryjnych i akcesoriów dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 91. Dostawa odczynników laboratoryjnych , preparatów diagnostycznych, surowic, materiałów pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Bielsko-Biała
 92. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych oraz odczynników chemicznych dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w podziale na 17 części zamówienia.
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 93. Zakup z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Opole
 94. dostawa wieloparametrowego kolorymetru ze skalą DCO
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 95. Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. A-2401-47/14
  Zamawiający: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin
 96. Dostawa aparatury: wytrząsarki, sprężarki , łaźni, wirówki, zaworów FPLC, wytrząsarki laboratoryjnej, urządzenia do monitoringu zagrożenia rozwoju parcha, urządzenia do monitoringu zagrożenia rozwoju parcha - aparatu do poboru zarodników z powietrza metodą zderzeniową i urządzenia do monitoringu zagrożenia rozwoju parcha- systemu do analizy powierzchni liści do projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice współfinansowanego ze środków UE.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 97. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 98. Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych do analiz chromatograficznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 99. Dostawa wyposażenia stanowiska dydaktycznego do badań surowców i produktów biotechnologicznych w aparaturę naukowo-badawczą
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
 100. Dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa, znak sprawy D/Kw-220/6/2014
  Zamawiający: Zakład Karny we Włocławku, Włocławek
 101. Zakup odczynników dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok