Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Pol-lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000429689
 6. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bielsko-biała − KRS 0000440193
 7. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 5. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 6. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 7. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
 2. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, dostawa odczynników chemicznych, dostawa soli platyny, dostawa odkuwek na koła zębate, dostawa przecinarki taśmowej, dostawa stali do procesu hartowania indukcyjnego.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pakiet 3)
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pakiet 4)
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa odczynników chemicznych (pakiet 2)
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa soli platyny o nazwie cis-diamine dinitroplatinum [cis-dinitrodiaminoplatyna(II)] o stężeniu 99,5%.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa odkówek na koła zębate
  Odkuwki na koła zębate w gat.17HNM/18CRNiMo7-6 o wymiarach:
  1. o120±3 x 49±3 mm - 22 szt.
  2. o158±3 x 49±3 mm - 20 szt.;
  Dostawa przecinarki taśmowej.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  ;
  Dostawa stali do procesu hartowania indukcyjnego.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ZP/57/2014.
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku Nr 3 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - dostawa: 1. komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego - szt. 1 2. inkubator CO2 - szt. 1 3. wytrząsarka- szt.1 4. chłodziarko-zamrażarka - szt. 1 Pakiet nr 2 - dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem - szt. 1 Pakiet nr 3 - dostawa aparatu do elektroforezy pionowej - szt. 1 Pakiet nr 4 - dostawa płuczki do mikropłytek i pasków - szt. 1 Pakiet nr 5 - dostawa cieplarki laboratoryjnej- szt. 1 Pakiet nr 6 - dostawa nastołowej komory do pracy sterylnej do badań PCR - szt. 1 Pakiet nr 7 - dostawa urządzenia do oznaczania gęstości optycznej zawiesiny bakteryjnej - szt. 1 Pakiet nr 8 - dostawa ssaku elektrycznego napółkowego - szt. 1 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 8 Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet lub pakiety..
 4. Dostawa cartrige do oznaczania formaldehydu oraz BTX dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (wraz z transportem i rozładunkiem), materiałów pomocniczych - cartrige do oznaczania formaldehydu oraz BTX - dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz pokrycie usługi kurierskiej związanej ze zwrotem opakowań (kaucjonowanych i niekaucjonowanych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca przy dostawie powinien dostarczyć Karty charakterystyki, zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r.(Dz. U. z 2011 r, Nr 63 poz. 322) o substancjach i preparatach chemicznych oraz chemicznych oraz certyfikaty jakości
 5. Dostawa tensiometru ręcznego i homogenizatora ultradźwiękowego
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Dostawa tensiometru ręcznego i homogenizatora ultradźwiękowego. szczegółowy opis stanowi załacznik nr 2 SIWZ.
 6. Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg II)
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku - zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres zamówienia został określony w zadaniach od 1 do 10.
 7. Dostawa płytek titracyjnych, taśmy do zaklejania płytek i pipet serologicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa płytek titracyjnych, taśmy do zaklejania płytek i pipet serologicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 8. Dostawa i montaż dygestoriów oraz sprzętu i wyposażenia laboratorium chemicznej preparacji skamieniałości w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB w Kielcach
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dygestoriów oraz sprzętu i wyposażenia laboratorium chemicznej preparacji skamieniałości w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB w Kielcach polegające na realizacji dwóch zadań: ZADANIE I: dostawę dwóch dygestoriów wraz z montażem i dostosowaniem potrzebnych instalacji ZADANIE II: dostawę (wraz z montażem) mebli, sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego
 9. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, dostawa odczynników chemicznych, dostawa drobnych narzędzi warsztatowych, dostawa części zużywających się do systemu APS, dostawa proszków metali, dostawa wkładów termopar w ilości 50 szt.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Dostawa drobnego sprzetu laboratoryjnego (pakiet 1)
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pakiet 2)
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pakiet 3)
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pakiet 4)
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pakiet 5)
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa odczynników chemicznych (pakiet 1)
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa odczynników chemicznych (pakiet 2)
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa drobnych narzędzi warsztatowych
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa zapasowych części do systemu APS - zużywające się - palnik F-4 z innymi elementami eksploatacyjnymi.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa proszków metali.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa 50 wkładów termopar typu B o średnicy drutów 0,2 mm i długości 600mm. Wkłady termopar powinny być wzorcowane w punktach 1100, 1300 i 1500 oC i posiadać świadectwo wzorcowania laboratorium akredytowanego.
 10. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, wzorców do analiz i chromatografii oraz materiałów laboratoryjnych i szkła laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
  PAKIETY
  Pakiet nr 1 Odczynniki chemiczne
  Pakiet nr 2 Wzorce do analiz
  Pakiet nr 3 Wzorce do chromatografii
  Pakiet nr 4 Odczynniki chemiczne do innych specyficznych oznaczeń, materiały laboratoryjne
  Pakiet nr 5 Materiały eksploatacyjne do chromatografii
  Pakiet nr 6 Szkło laboratoryjne, naczynia miarowe z tworzyw sztucznych
  Pakiet nr 7 Testy immunologiczne
 11. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w materiałów: Zadanie nr 1 - Końcówki do analizatora ETI-MAX 3000 Zadanie nr 2 - Pipety i ezy Wielkości dostaw i szczegółowe warunki opisane są w siwz.
 12. dostawa wyposażenia pomiarowego LAB-EL
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  dostawa wyposażenia pomiarowego LAB-EL
 13. Dzierżawa nefelometru wraz z dostawą odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa nefelometru wraz z dostawą odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu Diagnostyki Biochemicznej na okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy
 14. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do siedziby Zamawiającego dla Katedr Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu..
 15. Dostawa trójosiowego przyrządu pomiarowego, dostawa niskotemperaturowej zamrażarki laboratoryjnej, dostawa rejestratora danych do inklinometru SISGEO, dostawa przecinarki taśmowej, dostawa komory antenowej, dostawa zasilaczy laboratoryjnych, dostawa przyrządu do pomiaru właściwości termicznych gleb, cieczy i innych materiałów.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  1.Dostawę akcelerometru trójosiowego - 3 szt.
  2.Dostawę akcelerometru o czułości 1000mV/g - 1 szt.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  ;
  Dostawa niskotemperaturowej zamrażarki laboratoryjnej.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  ;
  Dostawa rejestratora danych do inklinometru SISGEO.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  ;
  Dostawa przecinarki taśmowej.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa komory antenowej.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;
  Dostawa zasilaczy laboratoryjnych szt 2.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  ;
  Dostawa przyrządu do pomiaru właściwości termicznych gleb, cieczy i innych materiałów.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 16. Dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB w Puławach
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB w Puławach - inkubator z wymuszonym obiegiem powietrza 2 szt.
 17. Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
  Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego - wartość zamówienia poniżej 207 000 EURO.
 18. Przetarg nieograniczony na dostawę drobnej aparatury laboratoryjnej do Instytutu Nafty i Gazu - PIB
  Zamawiający: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedzib Instytutu Nafty i Gazu - PIB, montaż oraz uruchomienie drobnej aparatury laboratoryjnej w podziale na zadania
 19. Wyposażenie laboratorium do badań chemicznych i mikrobiologicznych - zakup sprzętu laboratoryjnego i mebli do laboratorium
  Zamawiający: Miasto Ełk, Ełk
  Przedmiotem zamówienia jest
  dostarczenie: 1. Anaerostat 2. Cieplarka laboratoryjna 3. Komora laminarna 4. Termostat z łaźnią wodną 5. pHmetr
  6. Szafa mroźna 7. Wirówka laboratoryjna 8. Szafa chłodnicza 9. Wytrząsarka laboratoryjna 10.
  Wagosuszarka 11. Automatyczna jednostka destylacyjna do oznaczania azotu i białka metodą Kjeldahla 12. Waga
  analitycznaMineralizator 13. Urządzenie do ekstrakcji 14. Mieszadło mechaniczne 15. Homogenizator wirnikowy
  16. Sterylizator powietrzny 17. Automatyczny czytnik do mikropłytek i mikropasków 18. Mikroskop biologiczny
  19. Spektrometr absorpcji atomowej 20. Statyw - stojak do podtrzymywania na 10 worków 21. Tacka ociekowa
  do worków nieszczelnych, umieszczona w mieszalniku 22. Statyw - stojak do trzymania worków 23. Statyw typu
  płytowego do mieszadła laboratoryjnego 24. Łącznik krzyżowy do statywu - wykonanie stal nierdzewna , typu
  240-03-3,mocujący 2 pręty 25. Nóż homogenizacyjny 26. Wzorcowanie pierwotne dla wymaganych urządzeń 27.
  Statyw z drutu na 30 próbówek 28. Kuchenka mikrofalowa - o pojemności 25L i mocy 900 Watt - kolor srebrny
  29. Stół laboratoryjny 30. Szafka wisząca 31. Stanowisko do mycia 32. Biurko pojedyncze 33. Fotele biurowe 34.
  Szafa biurowa 35. Stołek laboratoryjny 36. Szafki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
  nr 6 do SIWZ.
 20. Dostawa odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych i urządzeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 9 części ze względu na różne zespoły badawcze
  Część 1 - odczynniki chemiczne specjalistyczne, cześć 2 - akcesoria laboratoryjne, część 3 - wytrząsarka, część 4 - waga analityczna, część 5 - mieszadło magnetyczne, część 6 - szybkoobrotowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, część 7 - odczynniki i materiały do oznaczeń mikrobiologicznych, część 8 - urządzenia do przechowywania prób mleka ludzkiego-zamrażarka niskotemperaturowa i inkubator z chłodzeniem i wymuszonym obiegiem powietrza , część 9 - urządzenia laboratoryjne-zamrażarka laboratoryjna, wyparka próżniowa, wirówka laboratoryjna z chłodzeniem,czasze grzejne i kontrolery mocy.
 21. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uczelni - liczba części 2
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 22. Kultury mikrobiologiczne IV
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 23. Dostawa warzyw, ziemniaków i jabłek jadalnych wczesnych
  Zamawiający: Zakład Karny w Koronowie, Koronowo
 24. Dostawa materiałów jednorazowych, końcówek specjalistycznych, materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz odzieży ochronnej
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Gdańsk
 25. Dostawy warzyw strączkowych i świeżych
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
 26. ZP/3/MiR/2014 dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych, wyrobów laboratoryjnych dla potrzeb projektu pn. Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej - Instytut Chemicznej Technologii Żywności
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 27. Dostawa urządzeń i innego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 28. Zakup wyposażenia i aparatury służącej do prowadzenia monitoringu GMO
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, Rzeszów
 29. Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego z wyjątkiem szklanego, przyrządów pomiarowych, akcesoriów laboratoryjnych, podstawowych materiałów laboratoryjnych, oznaczenie sprawy WIM/ZP/16/2014
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa
 30. Dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław
 31. Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 2 pakiety. AD.272.2.7.2014
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
 32. Zakup odczynników na potrzeby projektu Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy realizowanego przez Politechnikę Białostocką w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową UDA-POKL.04.01.01-00-143/09-05, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 33. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk
 34. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę materiałów jednorazowego użytku..
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 35. dostawa zestawu do pomiaru pH i materiałów pomocniczych dla IUNG-PIB w Puławach Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów - II postepowanie
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 36. Dostawa plastików laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, Białystok
 37. Produkty z tworzyw sztucznych I
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 38. Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium II
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 39. BZP/PN/73/2014 Dostawa komory cieplnej na potrzeby projektu CLW PL
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 40. Dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 41. Dostawa środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 42. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej, Nr sprawy:DO-120.362/65/14
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 43. Dostawa odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 44. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 45. Dostawa sprzętu laboratoryjnego do analizy żywności w zawodzie technik technologii żywności przy Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku w ramach projektu /Nowoczesna edukacja-kompetentny pracownik/
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, Ełk
 46. Akcesoria techniki kryminalistycznej i materiały pomocnicze do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - znak sprawy: ZP-6/CLKP/2014
  Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
 47. dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 48. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych w Gdyni, nr sprawy GI-BAD-231-10/14
  Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
 49. Dostawa zestawu filtracyjnego jednostanowiskowego dla WGGiOŚ.
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 50. jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych, znak sprawy DZ-2501/96/14
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 51. Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne - Jurgów w miejscowości Rzepiska w km 7+185 - 9+535
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 52. Dostawa torebek do homogenizatora dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 53. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, nr sprawy GI-BAD-231-7/14
  Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
 54. Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, sprzętu laboratoryjnego oraz optycznego dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
 55. znak sprawy: AEZ/S-064/2014 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 56. Dostawa podłoży hodowlanych, odczynników, materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z kolumnami chromatograficznymi w ramach Projektu: Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych realizowanego w ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. POIG, Poddziałanie 1.3.1. Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-00-129/09; Nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-05 zadanie 6 - z podziałem na części. (Sprawa RAP.272.38.2014).
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 57. REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ ULICY JANA PAWŁA II DROGA NR K420012 W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEC W KM 0+460
  Zamawiający: Urząd Gminy Biały Dunajec, Biały Dunajec
 58. Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 59. Dostawa materiałów filtracyjnych dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław
 60. Dostawa przyrządów do badania właściwości fizycznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
 61. Dostawa wzorców laboratoryjnych i materiałów odniesienia
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, Białystok
 62. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (drobny sprzęt laboratoryjny, szkło laboratoryjne) dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. A-2401-14/14
  Zamawiający: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin
 63. Dostawa aparatury naukowo-badawczej oraz materiałów i narzędzi dla PRz.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 64. Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/11-2014/DOP-a)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 65. A120-211-226/13/WW - dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części I-XII
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 66. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 67. Płytki Petriego
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 68. Sukcesywne dostawy standardów analitycznych oraz plastików i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 69. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 70. Dostawa urządzenia do wyznaczania właściwości elastycznych materiałów metodą wzbudzania impulsu akustycznego zgodnie normą ASTM E 1876 lub równoważną, dostawa pompy próżniowej rotacyjnej łopatkowej, olejowej, dostawa utwardzacza do trójfunkcyjnej żywicy epoksydowej
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 71. Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu specjalistycznego do pracowni chemicznej i analitycznej dla Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie w ramach projektu systemowego Podkarpacie stawia na zawodowców
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
 72. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 73. Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 74. dostawa aparatury laboratoryjnej
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 75. Dostawa pieca rurowego do kontroli i pomiaru temperatury wraz z wyposażeniem. Oznaczenie sprawy: OZ/D/36/JP/14
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 76. Jednorazowa dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz aparatury dla Katedry Chemii Fizycznej.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 77. Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 78. Dostawa materiałów referencyjnych hormonów, wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i witamin oraz wzorców pestycydów
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, Poznań
 79. W-5 ZP/1/2014 dostawa wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 80. zakup i dostawę artykułów laboratoryjnych wykonanych ze szkła
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, Krosno
 81. zakup i dostawa artykułów laboratoryjnych wykonanych z plastiku
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, Krosno
 82. Zakup lasera HE-NE, licencji programu CES, oprogramowania do analizy ruchu sieciowego oraz wyparki próżniowej,
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 83. Dostawa odczynników laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, Częstochowa
 84. ZP/14/2014 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 85. dostawy odczynników i materiałów pomocniczych dla IUNG-PIB w Puławach Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 86. dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników DP/2310/33/14
  Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
 87. dostawy odczynników i materiałów pomocniczych dla IUNG-PIB w Puławach Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 88. Dostawa odczynników chemicznych i wzorców
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 89. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  Zamawiający: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin
 90. Zakup odczynników dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej - Nr sprawy:DO-120.362/32/14
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 91. Zakup i dostarczenie akcesoriów i urządzeń laboratoryjnych - SZ-23/05/2014.
  Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa
 92. Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego miernika obrazowania temperatury dla Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 93. Dostawa wytrząsarki o ruchu wibracyjnym do mikropłytek 96 dołkowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 94. Dostawa testów, odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
 95. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 96. Dostawa sprzętu i szkła laboratoryjnego, odczynników i certyfikowanych materiałów odniesienia
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 97. Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Stacji Badawczej w Świnoujściu.
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 98. Przedmiotem zamówienia dostawa odczynników, testów diagnostycznych, szkła i probówek jednorazowego użytku dla potrzeb pracowni patomorfologii i cytologii w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Wrocław
 99. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 100. DOSTAWA TESTÓW KUWETOWYCH, TESTÓW ODCZYNNIKOWYCH, ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W TYCHACH - URBANOWICACH
  Zamawiający: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Tychy
 101. spr.: 324/WBiIŚ/SGGW/2013 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjneg.
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa