Kogo reprezentuje osoba

Niedziela Małgorzata Aldona

w KRS

Małgorzata Aldona Niedziela

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Aldona
Nazwisko:Niedziela
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1966 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Grzybowo (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dobrosielska Maria, Jerzykiewicz Natalia, Kosmala Władysław, Tłoczek Katarzyna, Wilińska Anna, Wrzeszcz Dagmara Ewa, Zalepa Mariola Teresa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Surdyk Joanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-kulturalno-turystyczne Szansa, Grzybowo − KRS 0000239659

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Września − KRS 0000049981
 2. Towarzystwo Przyjaciół Grodu W Grzybowie, Grzybowo − KRS 0000078847

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Realizacja zajęć dydaktycznych wspierających indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych w Gminie Września w ramach programu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Września
  Zamawiający: Gmina Września, Września
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych klas I-III Gminy Września: Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni, Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni, Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie, Samorządowej Szkoły Podstawowej Kaczanowie Zespole Szkół w Otocznej, Zespole Szkół w Nowym Folwarku oraz Zespole Szkół w Marzeninie w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Piorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. 2) W Gminie Września znajduje się 8 szkół podstawowych w których kształci się 620 uczennic i 668 uczniów-łącznie w kl I-III 1288 dzieci. W projekcie uczestniczyć będzie: w SSP 1 odpowiednio 57 uczennic i 78 uczniów, w SSP 2: 132 uczennice i 130 uczniów, w SSP 6: 63 uczennice i 72 uczniów, w SSP w Chwalibogowie: 39 uczennic i 29 uczniów, w SSP w Kaczanowie: 52 uczennice i 54 uczniów, w Zespole Szkół w Marzeninie 18 uczennic i 25 uczniów, w ZS w Nowym Folwarku: 53 uczennice i 57 uczniów, w ZS w Otocznej: 34 uczennice i 51 uczniów.
  3) Do celów szczegółowych zamówienia i projektu należą:
  zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
  zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania,
  podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły,
  podjęcie działań przyczyniających się do zmniejszenia zdiagnozowanych problemów, w tym:
  a) korygowanie wad wymowy
  b) przezwyciężanie trudności w czytaniu i pasaniu,
  c) podnoszenie umiejętności logicznego i matematycznego myślenia u uczniów,
  d) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza życie, umiejętności współżycia z innymi oraz znajdowania oparcia w innych trudnych sytuacjach,
  d) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych
  e) korygowanie wad postawy,
  f) rozwijanie aktywności ruchowej.

Inne osoby dla Niedziela (174 osoby):