Kogo reprezentuje osoba

Niewiadomska Barbara Jadwiga

w KRS

Barbara Jadwiga Niewiadomska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Drugie imię:Jadwiga
Nazwisko:Niewiadomska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1952 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Oświęcim (Małopolskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowski Henryk, Niewiadomska Olga, Niewiadomski Jerzy
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarczyk Tadeusz, Marecka Agnieszka, Niewiadomska Olga, Niewiadomski Jerzy
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Karolczuk Adam, Malinowski Henryk, Niewiadomska Olga, Niewiadomski Jerzy, Ordak Krzysztof, Łukaszewska Iwona

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarczyk Tadeusz, Marecka Agnieszka, Niewiadomska Olga, Niewiadomski Jerzy
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Karolczuk Adam, Marecka Agnieszka, Marecki Tomasz Grzegorz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Saja Edyta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. A.t. Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000272181
 2. Best - Oil Niewiadomski, Jaskółowski, Kowal Sp. J., Ciechanów − KRS 0000008753
 3. Biosanti Sp. Z O.O., Mysłowice − KRS 0000794861
 4. Bt Com Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000441177
 5. Fenix Bio Solutions Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000686997
 6. Fundacja Na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych Przyjść Z Pomocą, Ciechanów − KRS 0000384334
 7. Hb Łeba Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000007147
 8. Ittm Bio Solutions Sp. Z O.O., Jaworzno − KRS 0000521176
 9. Jba Chemicals Sp. Z O.O., Oświęcim − KRS 0000562631
 10. M5 Sp. Z O.O., Ciechanów − KRS 0000516767
 11. Marpol Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000487140
 12. Miejski Klub Sportowy Jurand W Ciechanowie, Ciechanów − KRS 0000012934
 13. Morgan S Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000267802
 14. N-recykling Sp. Z O.O., Oświęcim − KRS 0000435331
 15. N1 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000515263
 16. Nicola Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000298205
 17. Npl Investments Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000412690
 18. On Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000409198
 19. Polonia Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000621886
 20. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ł M Sp. Z O.O., Ciechanów − KRS 0000152562
 21. Spółdzielnia Mieszkaniowa Tamaz, Warszawa − KRS 0000113552
 22. Stowarzyszenie Na Rzecz Dialogu Społecznego, Warszawa − KRS 0000172210
 23. Tamaz - 1 Sp. Z O.O. W Warszawie, Warszawa − KRS 0000133352
 24. Tamaz S.A., Warszawa − KRS 0000046206
 25. Vellia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000694409
 26. Warszawsko - Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej, Warszawa − KRS 0000251743

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dentalife Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000270477
 2. Miejski Klub Sportowy Ciechanów, Ciechanów − KRS 0000323098
 3. Onv Sp. Z O.O., Stary Gózd − KRS 0000238544
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Telkaz Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000037077
 5. Sea Oil Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000163508
 6. Smart Engineering Technology Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000590447
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dostępny Dom W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000022736

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Remont części II piętra w budynku Urzędu Skarbowego w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 58 - III etap
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Ciechanowie, Ciechanów
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na II piętrze budynku Urzędu Skarbowego w Ciechanowie ul. Warszawska 58 polegające na:
  - wykonaniu dwóch pomieszczeń biurowych w miejsce aktualnie istniejących 6 pomieszczeń biurowych i 1 pomieszczenia magazynowego oraz części korytarza zgodnie z rysunkiem poglądowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
  - remoncie hallu przy w/w pomieszczeniach oraz wyremontowanych pomieszczeniach socjalnych - zgodnie z rysunkiem poglądowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - rozbiórkę istniejących ścianek działowych murowanych (pomieszczeń biurowych, pomieszczenia magazynowego) oraz montaż nowych z płyt gipsowo kartonowych zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym,
  - demontaż szaf wnękowych,
  - zeskrobanie, zmycie starej farby ze ścian, skucie nierówności oraz wykonanie gładzi na ścianach,
  - montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu, obudowę pionów z płyt GK,
  - malowanie ścian, sufitów - kolor i rodzaj farby taki jak w wyremontowanych pomieszczeniach na I piętrze budynku - do uzgodnienia z Zamawiającym,
  - remont instalacji elektrycznej - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej instalacji w tym m.in. wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, wymiana przewodów, puszek i gniazd instalacyjnych, opraw oświetleniowych, włączników, podłączenie do istniejącej tablicy rozdzielczej na II piętrze, przesunięcie 4 punktów ZPK sieci komputerowej. Wykonaniu pomiarów nowej instalacji elektrycznej oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z w/w pomiarów - włączniki, oprawy oświetleniowe do uzgodnienia z Zamawiającym,
  - remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana grzejników c.o. żeliwnych T-1 i TA-1 na stalowe, płytowe (np. Purmo) z zaworem i głowicą termostatyczną oraz zaworem odpowietrzającym, wykonanie nowych gałązek przyłączeniowych z ukryciem ich w bruzdach, wykonanie prób ciśnieniowych,
  - remont podłoży - zerwanie istniejącej posadzki, rozebranie listew przypodłogowych, wyrównanie podłoża, wykonanie warstwy wyrównawczej i nowych posadzek z płytek gresowych - rodzaj płytek gresowych i ich kolorystyka taki jak wykonane na korytarzu I piętra budynku Urzędu do uzgodnienia z Zamawiającym;
  Płytki gresowe powinny być położone na całej powierzchni remontowanej podłogi, w taki sposób, aby po ewentualnym zdemontowaniu ściany działowej pomiędzy dwoma nowopowstałymi pomieszczeniami, wygląd podłogi stanowił jednolity wzór.
  - wymiana stolarki drzwiowej - wykucie ościeżnic drzwiowych, montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych - kolor i wzór drzwi identyczny z drzwiami zamontowanymi do pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku. Obustronne listwowanie drzwi, montaż listew progowych i odbojów. Demontaż 1 sztuki drzwi stalowych z ościeżnicą oraz ich zamontowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  - rysunek poglądowy - załącznik nr 1 do SIWZ,
  - przedmiar - załącznik nr 2 do SIWZ,
  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załączniki nr 3.1 - 3.5 do SIWZ .

  Oprócz robót wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia w zakres prac wchodzą także wszelkie roboty przygotowawcze, roboty porządkowe, zabezpieczenia pomieszczeń i poszczególnych elementów budowlanych przed ich uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac, a w szczególności:
  - zabezpieczenie istniejącej sieci komputerowej przed uszkodzeniem,
  - zabezpieczenie okien w remontowanych pomieszczeniach,
  - zabezpieczenie drzwi w pobliżu prowadzonych robót,
  - szczelne wydzielenie remontowanych pomieszczeń na II piętrze od pozostałych użytkowanych pomieszczeń biurowych (zbudowanie ścianek działowych z płyt zabezpieczających przed możliwością przenikania kurzu do pozostałych pomieszczeń),
  - utrzymanie w czystości klatki schodowej w trakcie trwania prac remontowych,
  - ręczne wynoszenie gruzu ze zdemontowanych elementów,
  - zagospodarowanie placu budowy,
  - utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,
  - uporządkowanie placu budowy,
  - utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac,
  - inne prace związane z prawidłową realizacją zamówienia.

  Prace muszą uwzględniać warunki szczególne polegające na wykonywaniu prac w obiekcie, w którym będzie toczyła się praca biurowa. Wyłączenia prądu, wody i centralnego ogrzewania oraz wykonywanie prac hałaśliwych, a także prac po godzinach pracy Urzędu należy uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym. Stacja trafo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości Urzędu (ok. 15 m). Na zapleczu budynku znajduje się utwardzony plac, który może być wykorzystany na zlokalizowanie zaplecza. Roboty zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy. Wszystkie materiały wykończeniowe, w tym ich rodzaj i kolorystyka podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.


  Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej w dniu 19.09.2011r. o godz. 12.00. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w tym zakresie jest - Justyna Filipczyk - tel. 23 672-35-38 wew.188.

  2. Szczegółowy zakres prac opisany jest przez przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2 i załączniki nr 3.1-3.5 do SIWZ.
  Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz SIWZ.

  3. Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia nazwy, marki wyrobów, nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych wyrobów pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, co najmniej identycznych z parametrami wyrobów wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia.