Kogo reprezentuje osoba

Nosarzewska Adrianna Katarzyna

w KRS

Adrianna Katarzyna Nosarzewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adrianna
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Nosarzewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1978 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Łomianki (Mazowieckie), Łomna (Mazowieckie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bojanowska Jadwiga, Borzęcki Lech Stanisław, Bulaszewska Mirosława, Choroś Halina Marianna, Dyguła Wojciech, Dylicki Dariusz, Franczewski Marcin Krzysztof, Fronczak Anna, Gall Milena, Grzybowski Cezary, Jończyk Liza, Kaliński Jan, Kałuski Marek Ambroży, Klimek Urszula, Kowalska Agnieszka, Kozarzewska Justyna, Kręźlewicz Hanna, Królak Bogdan, Kucharski Dominik, Malińska Katarzyna, Mariański Jarosław, Mikosz Marta Kinga, Pacek Anna, Radzikowski Andrzej Maria, Salak Roman Józef, Skubisz Anna, Skwarska Justyna, Śmigielska Edyta, Socha Anna Jolanta, Sosnowski Artur, Synoradzki Jarosław Józef, Szewczyk Henr Yk, Urbańska Iwona, Wasilewska Ewa, Ziółkowska Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zarodkiewicz Bożena

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Drużba Agnieszka, Franiewski Jarosław, Gromadka Maciej, Kwaśniewska Katarzyna, Nosarzewska Anna, Stefaniak Dobiesław Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Jasieńcu, Jasieniec − KRS 0000065261
 2. Bank Spółdzielczy W Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000024730
 3. Broplast-cukry Sp. Z O.O., Kiełpin − KRS 0000224794
 4. Centrum Kompozytów Sp. Z O.O., Czosnów − KRS 0000218431
 5. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 6. Mazowiecki Bank Spółdzielczy W Łomiankach, Łomianki − KRS 0000126714
 7. Med Investment Group Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000470246
 8. Omig S.A., Warszawa − KRS 0000121247
 9. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 10 W Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000209353
 10. Softnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000181332
 11. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Czosnowie, Czosnów − KRS 0000173418
 12. Spółdzielnia Rzemieślnicza Varia W Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000095446
 13. Stowarzyszenie Między Wisłą A Kampinosem, Czosnów − KRS 0000315116
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów, Czosnów − KRS 0000171664
 15. Stowarzyszenie Nasze Łomianki, Łomianki − KRS 0000061374
 16. Stowarzyszenie Osiedla Tęcza, Łomianki − KRS 0000212034
 17. Stowarzyszenie Ośrodka Kultury Regionalnej Wsi Eko-kiełpin, Kiełpin − KRS 0000236522
 18. Uniwersytet Trzeciego Wieku W Łomiankach, Łomianki − KRS 0000337794

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Legionowie, Legionowo − KRS 0000050125
 2. Broplast - Jan Bronikowski, Piotr Bronikowski Sp. J., Kiełpin − KRS 0000031474
 3. Dom Maklerski Banku Bps S.A., Warszawa − KRS 0000304923
 4. Genet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000067963
 5. Jsf Leasing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000151703
 6. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. Z O.O., Kiełpin − KRS 0000099681
 7. Mdi Energia S.A., Warszawa − KRS 0000029456
 8. Plast-cuk Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000123429
 9. Polska Izba Pogrzebowa, Warszawa − KRS 0000122282
 10. Polska Izba Spawalnicza, Warszawa − KRS 0000129065
 11. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agromaw Likwidacji, Ząbki − KRS 0000028420
 12. Rut-pasz Sp. Z O.O., Cybulice Małe − KRS 0000045549
 13. Spółdzielnia Handlowo-usługowa Samopomoc Chłopska W Łomiankach, Łomianki − KRS 0000175392
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Dążność W Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000087904
 15. Stowarzyszenie Razem Dla Czosnowa, Łomna − KRS 0000651021
 16. Strawa Sp. Z O.O., Sady − KRS 0000154563
 17. Warszawska Spółdzielnia Ogrodnicza, Warszawa − KRS 0000013106
 18. Wysga S.A., Łomianki − KRS 0000154944
 19. Zakład Kompozytów Sp. Z O.O., Czosnów − KRS 0000150128

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy
  Zamawiający: Urząd Gminy Zakroczym, Zakroczym
  Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy
  a) rodzaj transakcji: kredyt finansujący
  b) kwota i waluta kredytu: 2.000 000,00 PLN,
  c) okres kredytowania: - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022r.
  d) okres spłaty rat kredytu - 120 miesięcy
  e) okres karencji w spłacie kredytu: do dnia 31.12.2012r.
  spłata kredytu nastąpi:
  2013r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2014r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2014r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2016r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2017r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2018r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2019r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2020r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2021r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2022r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  f) terminy spłaty kapitału : miesięcznie,
  g) oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa,
  h) raty kredytowe będą spłacane na dzień 30/31 każdego miesiąca (w przypadku dni wolnych od pracy spłata kredytu nastąpi w dzień następny po dniu wolnym od pracy)
  i) kredyt będzie wykorzystany jednorazowo i spłacony ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022r.
  j) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona w oparciu o średnią stawkę WIBOR 1M z dnia 27.09.2012r.wynoszącą 4,89% powiększona o marżę banku. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. Stawka WIBOR 1M na kolejne okresy kredytowania powinna być ustalona wg jej stanu na ostatni dzień miesiąca
  k) termin spłaty odsetek: miesięcznie,
  l) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji w spłacie odsetek
  ł) łączna wysokość opłat i prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu
  nie może być wyższa niż 0,5 % kwoty kredytu
  m) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco i deklaracja wekslowa
  n) pożądany termin zawarcia umowy i podjęcia kredytu 12.11.2012r.
  o) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu - 0%,
  p) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem - 0%,
  r) wszelkie wyliczenia ceny należy podac do dwóch miejsc po przecinku
 2. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000 zł w roku 2012.
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 1 400 000 zł przeznaczony na:
  - monitoring sieci kanalizacji sanitarnej - 60 000,00 zł
  - budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych - 250 000,00 zł
  - wykonanie podbudowy z tłucznia lub pospółki na drogach gminnych - 590 000,00 zł
  - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kazuniu Nowym dla potrzeb przedszkola - 500 000,00 zł
  Okres wykorzystania kredytu w dwóch transzach:
  I transza od 20.10.2012 r. - 650 000,00 zł
  II transza od 30.11.2012 r. - 750 000,00 zł
  Karencja w spłacie rat kapitałowych - do 30.11.2013r.
  Spłata kapitału:
  - do 30.11.2013 - 112 500,00 zł
  - do 30.11.2014 - 112 500,00 zł
  - do 30.11.2015 - 192 500,00 zł
  - do 30.11.2016 - 192 500,00 zł
  - do 30.11.2017 - 192 500,00 zł
  - do 30.11.2018 - 192 500,00 zł
  - do 30.11.2019 - 192 500,00 zł
  - do 30.11.2020 - 212 500,00 zł
  Raty będą spłacane w poszczególnych latach w/w terminach.
  Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR - 1M powiększone/pomniejszone o marżę banku. Stawka WIBOR - 1M dla kolejnych okresów spłaty według notowania z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy.
  Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  Prowizja przygotowawcza płatna jednorazowo.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 3. Udzielenie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł w roku 2011.
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 1 400 000 zł przeznaczony na sfinansowanie zadania budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czeczotki gm. Czosnów.
  Okres wykorzystania kredytu - od zawarcia umowy do 30.12.2011r.
  Karencja w spłacie rat kapitałowych - do 30.11.2012r.
  Spłata kapitału:
  - do 30.11.2012 - 40 000
  - do 30.11.2013 - 40 000
  - do 30.11.2014 - 140 000
  - do 30.11.2015 - 140 000
  - do 30.11.2016 - 140 000
  - do 30.11.2017 - 140 000
  - do 30.11.2018 - 140 000
  - do 30.11.2019 - 140 000
  - do 30.11.2020 - 480 000
  Raty będą spłacane w poszczególnych latach w/w terminach.
  Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR - 1M powiększone/pomniejszone o marżę banku. Stawka WIBOR - 1M dla kolejnych okresów spłaty według notowania z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy.
  Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 30.12.2011r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego.
  Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  Prowizja przygotowawcza płatna jednorazowo.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 4. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat
  Zamawiający: Gmina Naruszewo, Naruszewo
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat wraz z możliwością udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000,00 zł. 2) wielkość i zakres zamówienia: a) kwota kredytu odnawialnego do 1 000 000,00 zł, b) liczba rachunków: 35, c) szacunkowa roczna kwota wpłat gotówkowych do banku: 2 000 000,00 zł, d) szacunkowa roczna kwota wypłat gotówkowych z banku: 4 260 000,00 zł, e) szacunkowa liczba przelewów w skali roku na rachunki w oddziałach wykonawcy 2 400 szt., f) szacunkowa liczba przelewów w skali roku na rachunki w innych bankach 8 000 szt. 3) Podana ilość rachunków bankowych jest ilością przewidywaną i może być zmieniona w zależności od potrzeb Zamawiającego.
  4) Bank nie będzie pobierał od jednostek gminnych innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w zamówieniu. 5) Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane Gminie inne jednostki organizacyjne, zostaną one włączone do tej usługi bez dodatkowych opłat.
  Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Gminy, nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie. 6) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie bądź
  utworzenie w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy placówki bankowej o strukturze organizacyjnej nie niższej niż oddział, usytuowanej w miejscowości Naruszewo. 2. W zakresie bieżącej obsługi bankowej zamówienie
  obejmuje: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy Naruszewo. 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych następujących gminnych jednostek organizacyjnych: a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie, b) Gminna Biblioteka Publiczna w
  Naruszewie, c) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie, d) Zespół Szkół w Naruszewie, e) Zespół Szkół w Nacpolsku, f) Szkoła Podstawowa w Krysku, g) Szkoła Podstawowa w Radzyminku, h) Szkoła Podstawowa w Sobanicach, i) Szkoła Podstawowa w Zaborowie. 3) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków
  bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 4) Możliwość zamykania rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego. 5) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 6) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat
  gotówkowych z rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Naruszewo przez osoby upoważnione w imieniu posiadacza rachunku. 7) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 8) Przyjmowanie lokat terminowych jednomiesięcznych lM. 9) Przyjmowanie lokat terminowych trzymiesięcznych 3M. 10) Udostępnienie
  usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez Zamawiającego, umożliwiającej dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie kont i obrotów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 11) Przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych w
  okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. Wykonawca powinien zapewnić instalację (uruchomienie) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy
  Naruszewo. Ponadto powinien dostarczyć wszelkie dodatkowe, niezbędne do pracy w systemie akcesoria, zarówno dla osób sporządzających dokumenty w systemie bankowości elektronicznej, jak i dla podpisujących w ilości wymaganej przez Zamawiającego. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie
  miał zapewnione w szczególności: a) podłączenie do systemu elektronicznego każdego nowo otwartego rachunku w trakcie trwania umowy rachunku, b) uzyskiwanie na bieżąco wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na
  rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach, d) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych
  środków, e) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, generowanie wydruk wyciągów nie wymagających stempla bankowego, f) informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o jej przyczynie, g) możliwość wykonywania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez
  jednego lub kilku użytkowników systemu, h) przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu, co najmniej przez okres 3 miesięcy od daty dokonania operacji, i) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, j) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, k) możliwość
  sporządzenia wyciągu w formie elektronicznej, możliwość sprawdzenia obrotów i stanów na rachunkach bankowych w dowolnej chwili. 12) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych. 13) Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego. 14) Prowadzenie
  rachunku obejmuje: a) wykonywanie przelewów w formie elektronicznej wewnątrz banku pomiędzy rachunkami, b) wykonywanie przelewów elektronicznych na zewnątrz do innych banków, c) dokonywanie przelewów w formie
  papierowej, d) sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku, 15) Potwierdzenie realizacji przelewu w dniu przyjęcia do realizacji. 16) Zmiana karty wzorów podpisów. 17) Umożliwienie Zamawiającemu pobieranie opłat z tytułu kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 18)
  Umożliwienie osobom upoważnionym przez Zamawiającego uzyskiwania informacji telefonicznych o stanie salda oraz wszelkich operacjach dokonywanych na rachunkach bankowych danego dnia bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 19) Dopisywanie odsetek bankowych do rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy za miesiąc grudzień w dniu 31 grudnia oraz przeksięgowanie z tą samą datą środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ze wskazanych na podstawie pisma rachunków, na podstawowy rachunek budżetu Gminy. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji. 20) Wypłata przyznanego stypendium socjalnego dla uczniów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty list z wyodrębnionego przez Bank konta. Zamawiający określa termin realizacji świadczeń po przekazaniu środków
  finansowych. Bank przedkłada pisemną informację o zrealizowaniu zlecenia lub zwrocie niezrealizowanych wypłat. 21) Wypłata świadczeń dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zgodnie z dyspozycjami zawartymi na listach wypłat opracowanych przez pracowników GOPS. Wypłaty dokonywane będą z wyodrębnionego przez Bank konta. Zamawiający określa termin realizacji świadczeń po przekazaniu środków finansowych. Bank przedkłada pisemną informację o zrealizowaniu zlecenia lub zwrocie niezrealizowanych wypłat.
  22) Lokowanie wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie automatycznie lokaty typu over night z rachunku bieżącego budżetu Gminy w kwocie powyżej 200 000,00 zł, (200 000,00 zł, pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID 1M (ustalony o godz.11.00 w dniu założenia lokaty)+ - wskaźnik korekty, przy czym lokata typu over night będzie dokonywana, o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. 23) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych (stopa procentowa ustalana jest w stosunku rocznym, do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni). Kapitalizacja odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na
  podstawie stawki WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy plus, minus marża określona w złożonej przez Bank ofercie. Marża Banku jest stała w całym okresie trwania umowy. 3. Udzielanie Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym,
  w okresie trwania umowy, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000, 00 zł. Kredyt uruchamiany będzie na wniosek Zamawiającego. Szczegółowe warunki kredytu określi umowa kredytu w rachunku bieżącym, w której wyszczególnione zostaną: 1) Prowizja za uruchomienie kredytu. 2) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym. 3) Termin postawienia kredytu do dyspozycji zostanie określony przez Zamawiającego. 4) Wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt. 5) Kredyt będzie oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy
  procentowej. Odsetki wynikające z uruchomienia kredytu będą naliczane od rzeczywistego zadłużenia i płatne przez Zamawiającego jako posiadacza rachunku. 6) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej,
  powiększony o marżę (dodatnią lub ujemną) w wysokości wynikającej z oferty. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M. Do celów oceny oferty należało
  przyjąć WIBOR 1M na dzień 31.05.2011 r. (wysokość 4,36%). 7) Marża Banku będzie stała przez cały okres trwania umowy. 8) Odsetki płatne będą ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu miesięcznego okresu obrachunkowego. Pierwszy okres obrachunkowy liczony będzie od dnia wypłaty pierwszej kwoty kredytu i kończy
  się ostatniego dnia miesiąca. Kolejny okres obrachunkowy rozpoczyna się w dniu następnym, a kończy się ostatniego dnia miesiąca. Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. 9) Zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowa. 4. Dokumenty udostępnione do wglądu każdorazowo na życzenie
  Wykonawcy: 1) Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z. 2) Bilans za 2010 r. 3) Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2011. 4) Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. 5) Stan posiadanych kredytów i pożyczek
 5. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat.
  Zamawiający: Gmina Łomianki, Łomianki
  Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych Gminy Łomianki obejmuje w szczególności : 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla Urzędu Miejskiego w ilości ok. 22. 2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w ilości ok. 40 następujących gminnych jednostek organizacyjnych: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach, 2) Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym, 3) Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim, 4) Szkoła Podstawowa w Sadowej, 5) Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach, 6) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, 7) Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach, 8) Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, 9) Przedszkole samorządowe w Dąbrowie, 10) Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym. 3. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych nowo powoływanych jednostek organizacyjnych. 4. Zamknięcie rachunku bieżącego po wygaśnięciu umowy z opcją powolnej likwidacji przez okres 3 m - cy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy bankowej, prowadzić przez okres 3 m - cy, wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie wykonywane na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowy rachunek wskazany przez zamawiającego. 5. Udostępnienie elektronicznego systemu rozliczeń bankowych (home banking). 6. Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, przyjmowanie automatyczne lokat typu over night, weekend z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 200 000 zł (200 000 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu w WIBID 1M (ustalony o godz. 11,00 w dniu założenia lokaty) +- wskaźnik korekty, przy czym lokaty typu over-night i weekend będą dokonywane o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. 7. Zapewnienie możliwości korzystania z kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 złotych w skali roku, w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M (ustalony o godz. 11,00 na dzień złożenia wniosku) +-wskaźnik korekty. 8. Prowadzenie kasy dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostki budżetowej ICDS oraz zapewnienie punktu kasowego znajdującego się w siedzibie banku na terenie miasta Łomianki, czynnego w dni robocze od godz.8,00 do 15,45, a w poniedziałki od godz. 8,00 do 17,45. 9. Pozostałe usługi bankowe: wydawanie zaświadczeń dot. posiadanych rachunków, przechowywanie depozytów. Prowadzenie rachunku obejmuje: 1) wykonywanie przelewów w formie elektronicznej wewnątrz banku pomiędzy rachunkami - ok. 1.000 miesięcznie, 2) wykonywanie przelewów elektronicznych na zewnątrz do innych banków - ok. 700 miesięcznie, 3) dokonywanie przelewów w formie papierowej w sytuacji awaryjnej, 4) możliwość sporządzenia wciągu w formie elektronicznej, możliwość sprawdzania obrotów i stanów na rachunkach bankowych w dowolnej chwili, 5) potwierdzenie stanu salda dokonanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy wyciągami bankowymi w formie papierowej wraz załączonymi dokumentami (m. in. odcinkami przelewów, czeków, not memoriałowych), przy czym bank musi zapewnić możliwość odbioru tych dokumentów z banku od godziny 11 następnego dnia, 6) zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych . Prowadzenie kasy dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostki budżetowej ICDS, obejmuje: 1) wpłaty gotówkowe dokonywane przez podmioty zewnętrzne, w tym przez inkasentów podatków i opłat lokalnych (w szczególności opłaty za zezwolenia wydawane przez Burmistrza Łomianek, opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne, czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym, opłaty za usługi świadczone przez przedszkola i inne wpłaty będące dochodami budżetu gminy) - ok. 165.000 zł miesięcznie, 2) zwroty wpłat o których mowa w punkcie 1), 3) wypłaty gotówkowe dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych w szczególności: wynagrodzenia, zwrot kosztów podróży służbowych, zaliczki na wydatki, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz wypłaty diet radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - łącznie ok. 135.000 zł miesięcznie, 4) wypłaty świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - ok. 35.000 zł miesięcznie, 5) przyjmowanie zwrotów udzielonych zaliczek dla pracowników. Ww. operacje prowadzone są bez pobierania opłat od kontrahentów. Usługa home bankingu winna obejmować: 1) po podpisaniu umowy z Wykonawcą na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych Gminy, Zamawiający na piśmie wskaże stanowiska, na których w ciągu 7 dni roboczych Wykonawca powinien zainstalować elektroniczny system rozliczeń bankowych., 2) każdy nowo otwarty rachunek będzie podłączany do systemu elektronicznego, w momencie jego otwarcia, 3) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiającego) w zakresie obsługi systemu elektronicznego, 4) bieżące doradztwo i pomoc techniczna z zakresu obsługi systemu. System elektroniczny musi spełniać następujące warunki: 1) warunki ściśle związane z bezpieczeństwem - musi posiadać możliwość definiowania użytkowników z różnymi uprawnieniami: pisania przelewów, podgląd operacji na rachunkach bankowych i ich sald, akceptacja (podpisywanie przelewów), ograniczenia kwotowe operacji dla poszczególnych użytkowników, 2) system musi zapewnić autoryzację poprzez wprowadzenie indywidualnego loginu i hasła użytkownika, 3) transmisja z bankiem musi następować połączeniem szyfrowanym, 4) autoryzacja transakcji musi następować przy pomocy kluczy prywatnych w formie kart chipowych, tokenów, pendrive, 5) system musi umożliwiać jednoczesną prace na wielu stanowiskach.
 6. Bankowa obsługa budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych oraz Przyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim
  Zamawiający: Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Bankowa obsługa budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych oraz Przyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
 7. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1000000 zł w roku 2009
  Zamawiający: Urząd Gminy Czosnów, Czosnów
  Przetarg nieograniczony
  na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1000000 zł w roku 2009