Kogo reprezentuje osoba

Nowak Antoni

w KRS

Antoni Nowak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Antoni
Nazwisko:Nowak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Jankowice (Śląskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Burda Bogdan Piotr, Kiermaszek Barbara Agnieszka, Owczorz Andrzej Kazimierz, Podleśny Benedykt, Pyszny Stanisława Elżbieta, Rek Bożena, Szulik Gabriela Róża

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piskuła Bogdan Jan

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Produkcyjno-usługowo-handlowa Spółdzielnia Rolnicza, Jankowice − KRS 0000155545

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie zimowym 2015r.
  Zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Świerklany
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa Zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie 2015, która polega na:
  a/ bieżącym odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi, odgarnianiu muld i zasp śniegowych oraz usuwaniu błota pośniegowego, niezwłocznie po wystąpieniu śliskości i opadach śniegu utrudniających komunikację, bądź stwarzających zagrożenia w ruchu kołowym i pieszym, bez względu na porę doby, według ustalonej kolejności zimowego
  utrzymania (zasad zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie zimowym 2015r. - załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ), b/ zabezpieczeniu dróg przed gołoledzią i ślizgawicą, poprzez ich profilaktyczne posypywanie materiałami uszorstniającymi według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960), c/ zabezpieczenie części dróg polegać będzie tylko i wyłącznie na posypywaniu materiałami uszorstniającymi (bez soli) według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.Nr 230, poz 1960) - wykaz dróg załącznik Nr 2 do umowy,
  2. Realizacja zamówienia będzie polegać na :a/ dyżur (dyżur bierny) zadaniem Wykonawcy jest obserwacja warunków atmosferycznych, objazd dróg - brak działania sprzętu na drogach. Pełnienie dyżurów w dni robocze w godzinach od 16.00 do 6.00. w dni wolne od pracy i święta 24 godziny. Dyżur pełni jedna osoba i jest on
  wykonywany w dni w których Wykonawca nie wykonuje akcji czynnej.
  b/ akcja czynna (dyżur czynny) - w momencie stwierdzenia przez Wykonawcę, zaistnienia złych warunków pogodowych (lub na wezwanie Zamawiającego) prowadzenie czynności związanych z odśnieżaniem, posypywaniem dróg, usuwaniem gołoledzi, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu itp. W okresach prowadzenia akcji czynnej Wykonawca zapewnia dyżury całodobowe, które wykonywać będą pracownicy Wykonawcy we własnej siedzibie.
  c/ droga musi zostać odśnieżona na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia, d/ Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia się kolein i bruzd na drogach. W przypadku zaistnienia konieczności wywozu nadmiaru śniegu, Wykonawca
  we własnym zakresie usunie zalegające hałdy śniegu, e/ w/w usługi Wykonawca wykonywać będzie sprzętem zapewniającym wykonanie umowy na pochyłościach terenu większych niż 30%, f/ Wykonawca zapewnia łączność telefoniczną ze swoimi jednostkami transportowymi pracującymi w terenie, g/ Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostawę i wykonanie mieszanek do utrzymania szorstkości w ilości zapewniającej ciągłe wykonanie usługi 3. Wykazy ulic do zimowego utrzymania stanowią załączniki Nr 2, do wzoru umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ (załącznik Nr 9 do SIWZ). 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 1. Część I - Rejon I - zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Świerklany 2. Część II - Rejon II - zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Świerklany
 2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie zimowym 2013/2014
  Zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Świerklany
  Przedmiotem zamówienia jest usługa Zimowego utrzymania dróg gminnych
  w Gminie Świerklany w sezonie 2013/2014, które polegają na bieżącym odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi, odgarnianiu muld i zasp śniegowych
  oraz usuwaniu błota pośniegowego, niezwłocznie po wystąpieniu śliskości i opadach
  śniegu utrudniających komunikację, bądź stwarzających zagrożenia w ruchu
  kołowymi pieszym, bez względu na porę doby, według ustalonej kolejności zimowego
  utrzymania (zasad zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Świerklany
  w sezonie zimowym 2013/2014r. - załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej
  integralną część niniejszej SIWZ), zabezpieczeniu dróg przed gołoledzią i ślizgawicą, poprzez ich prifilaktyczne posypywanie materiałami uszorstniającymi według Rozporządzenia Ministra Środowiska
  z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie
  mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.Nr 230,
  poz 1960), zabezpieczenie części dróg polegać będzie tylko i wyłącznie na posypywaniu materiałami uszorstniającymi (bez soli) według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.Nr 230, poz 1960) - wykaz dróg załącznik Nr 2 i 3 do umowy, posprzątaniu powierzchni dróg (pozimowe sprzątanie dróg), należy przeprowadzić
  najpóźniej do 15 kwietnia 2014r. W przypadku przedłużających się warunków
  zimowych termin oczyszczenia dróg należy ustalić z Zamawiającym.
  Oczyszczanie poziome dróg obejmuje usunięcie piasku oraz innych nieczystości
  z nawierzchni drogi z wywozem zebranych nieczystości do zakładu utylizacyjnego.
  Sprzątanie dróg można wykonać mechanicznie a miejsca gdzie nie można użyć
  sprzętu specjalistycznego należy czyścić ręcznie. Sprzątanie dróg obejmuje:
  robociznę, pracę sprzętu oraz wywóz materiału. Realizacja zamówienia będzie polegać na : dyżur (dyżur bierny) zadaniem Wykonawcy jest obserwacja warunków atmosferycznych, objazd dróg - brak działania sprzętu na drogach. Pełnienie dyżurów w dni robocze w godzinach od 16.00 do 6.00. w dni wolne od pracy i święta 24 godziny. Dyżur pełni jedna osoba i jest on wykonywany w dni w których
  Wykonawca nie wykonuje akcji czynnej. akcja czynna (dyżur czynny) - w momencie stwierdzenia przez Wykonawcę, zaistnienia złych warunków pogodowych (lub na wezwanie Zamawiającego) prowadzenie czynności związanych z odśnieżaniem, posypywaniem dróg, usuwaniem gołoledzi, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu itp. W okresach prowadzenia akcji czynnej Wykonawca zapewnia dyżury całodobowe, które wykonywać będą pracownicy Wykonawcy we własnej siedzibie. droga musi zostać odśnieżona na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia, Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia się kolein i bruzd na drogach. W przypadku zaistnienia konieczności wywozu nadmiaru śniegu, Wykonawca we własnym zakresie usunie zalegające hałdy śniegu, w/w usługi Wykonawca wykonywać będzie sprzętem zapewniającym wykonanie umowy na pochyłościach terenu większych niż 30%
  Wykonawca zapewnia łączność telefoniczną ze swoimi jednostkami transportowymi
  pracującymi w terenie, Wykonawca zapewnia dostawę i wykonanie mieszanek do utrzymania szorstkości w ilości zapewniającej ciągłe wykonanie usługi
  pozimowe sprzątanie dróg należy przeprowadzić najpóżniej do 15.04.2014r.
  Sprzątanie dróg obejmuje usunięcie piasku i innych nieczystości z nawierzchni drogi
  z wywozem zebranego piasku wraz z nieczystościami. Sprzątanie można wykonać
  mechanicznie, a miejsca gdzie nie można użyć sprzętu specjalistycznego należy
  czyścić ręcznie.
 3. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE ŚWIERKLANY W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013
  Zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Świerklany
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie zimowym 2012/2013 tj. od dnia 01.11.2012r. do 30.04.2013r., które polegają na:
  a)bieżącym odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi, odgarnianiu muld i zasp śniegowych oraz usuwaniu błota pośniegowego, niezwłocznie po wystąpieniu śliskości i opadach śniegu utrudniających komunikację, bądź stwarzających zagrożenia w ruchu kołowym i pieszym, bez względu na porę doby, według ustalonej kolejności zimowego utrzymania (zasad zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie zimowym 2012/2013r. - załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ), b)zabezpieczaniu dróg przed gołoledzią i ślizgawicą, poprzez ich profilaktyczne posypywanie materiałami uszorstniającymi według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.Nr 230, poz 1960). c)posprzątaniu powierzchni dróg (poziomowe sprzątanie dróg), które obejmuje: robociznę, pracę sprzętu oraz wywóz materiału pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg.
  2. Realizacja zamówienia będzie polegać na: a) dyżur (dyżur bierny) zadaniem Wykonawcy jest obserwacja warunków atmosferycznych, objazd dróg - brak działania sprzętu na drogach. Pełnienie dyżurów w dni robocze w godzinach od 16.00 do 6.00. W dni wolne od pracy i święta 24 godziny. Dyżur pełni jedna osoba i jest on wykonywany w dni w których Wykonawca nie wykonuje akcji czynnej.
  b) akcja czynna (dyżur czynny) - w momencie stwierdzenia przez Wykonawcę, zaistnienia złych warunków pogodowych (lub na wezwanie Zamawiającego) prowadzenie czynności związanych z odśnieżaniem, posypywaniem dróg, usuwaniem gołoledzi itp. W okresach prowadzenia akcji czynnej Wykonawca zapewnia dyżury całodobowe, które wykonywać będą pracownicy Wykonawcy we własnej siedzibie.
  c) droga musi zostać odśnieżona na całej szerokości jezdni. d) Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia się kolein i bruzd na drogach. W przypadku zaistnienia konieczności wywozu nadmiaru śniegu, Wykonawca we własnym zakresie usunie zalegające hałdy. e) W/w usługi Wykonawca wykonywać będzie sprzętem zapewniającym wykonanie umowy na pochyłościach terenu większych niż 30%. f) Wykonawca zapewnia łączność telefoniczną ze swoimi jednostkami transportowymi pracującymi w terenie. g) Wykonawca zapewnia dostawę i wykonanie mieszanek do utrzymania szorstkości w ilości zapewniającej ciągłe wykonywanie usługi.
  3. Wykazy ulic do zimowego utrzymania stanowią załączniki Nr 2, Nr 3 do wzoru umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ).
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
  Część I - zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Świerklany - Rejon I
  Część II - zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Świerklany - Rejon II
 4. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE ŚWIERKLANY W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012
  Zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Świerklany
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie zimowym 2011/2012 tj. od dnia 01.11.2011r. do 30.04.2012r., które polegają na:
  a)bieżącym odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi, odgarnianiu muld i zasp śniegowych oraz usuwaniu błota pośniegowego, niezwłocznie po wystąpieniu śliskości i opadach śniegu utrudniających komunikację, bądź stwarzających zagrożenia w ruchu kołowym i pieszym, bez względu na porę doby, według ustalonej kolejności zimowego utrzymania (zasad zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie zimowym 2011/2012r. - załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ),
  b)zabezpieczaniu dróg przed gołoledzią i ślizgawicą, poprzez ich profilaktyczne posypywanie materiałami uszorstniającymi według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.Nr 230, poz 1960).
  c)posprzątaniu powierzchni dróg (poziomowe sprzątanie dróg), które obejmuje: robociznę, pracę sprzętu oraz wywóz materiału pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg.

  2. Realizacja zamówienia będzie polegać na:
  a)dyżur (dyżur bierny) zadaniem Wykonawcy jest obserwacja warunków atmosferycznych, objazd dróg - brak działania sprzętu na drogach. Pełnienie dyżurów w dni robocze w godzinach od 16.00 do 6.00. W dni wolne od pracy i święta 24 godziny. Dyżur pełni jedna osoba i jest on wykonywany w dni w których Wykonawca nie wykonuje akcji czynnej.
  b)akcja czynna (dyżur czynny) - w momencie stwierdzenia przez Wykonawcę, zaistnienia złych warunków pogodowych (lub na wezwanie Zamawiającego) prowadzenie czynności związanych z odśnieżaniem, posypywaniem dróg, usuwaniem gołoledzi itp. W okresach prowadzenia akcji czynnej Wykonawca zapewnia dyżury całodobowe, które wykonywać będą pracownicy Wykonawcy we własnej siedzibie.
  c)droga musi zostać odśnieżona na całej szerokości jezdni.
  d)Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia się kolein i bruzd na drogach. W przypadku zaistnienia konieczności wywozu nadmiaru śniegu, Wykonawca we własnym zakresie usunie zalegające hałdy.
  e)W/w usługi Wykonawca wykonywać będzie sprzętem zapewniającym wykonanie umowy na pochyłościach terenu większych niż 30%.
  f)Wykonawca zapewnia łączność telefoniczną ze swoimi jednostkami transportowymi pracującymi w terenie.
  g)Wykonawca zapewnia dostawę i wykonanie mieszanek do utrzymania szorstkości w ilości zapewniającej ciągłe wykonywanie usługi.
  3. Wykazy ulic do zimowego utrzymania stanowią załączniki Nr 2, Nr 3 do wzoru umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ).
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
  Część I - zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Świerklany - Rejon I
  Część II - zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Świerklany - Rejon II

Inne osoby dla Nowak Antoni (61 osób):