Kogo reprezentuje osoba

Nowak Lech Antoni

w KRS

Lech Antoni Nowak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lech
Drugie imię:Antoni
Nazwisko:Nowak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Rzadkwin (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kasztelan Alina Joanna, Nowacki Stanisław Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gospodarstwo Rolne Wienc-rol Sp. Z O.O., Wieniec − KRS 0000194558
 2. Przedsiębiorstwo Rolno-przemysłowe Sp. Z O.O., Rzadkwin − KRS 0000206928

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Dostawy mięs i wędlin z wieprzowiny oraz drobiu dla DPS w Siemionkach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach, Jeziora Wielkie
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięs i wędlin z wieprzowiny oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Formularzu Cenowym stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ. Zawiera on szacunkowy asortyment i ilości mięs oraz wędlin w przewidywanym okresie obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje półtusze wieprzowe zaklasyfikowane do klasy -S- jakości handlowej tusz wieprzowych zgodnie z przepisami prawa w sprawie ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych (Rozporządzenie z dnia 4 lutego 2009r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz. U. z 2009r. Nr 28, poz. 181). Ilości oraz asortyment mięs oraz wędlin są szacunkowe i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego
 2. Dostawy mięs i wędlin z wieprzowiny oraz drobiu dla DPS w Siemionkach.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach, Jeziora Wielkie
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięs i wędlin z wieprzowiny oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Formularzu Cenowym stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ. Zawiera on szacunkowy asortyment i ilości mięs oraz wędlin w przewidywanym okresie obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje półtusze wieprzowe zaklasyfikowane do klasy S jakości handlowej tusz wieprzowych zgodnie z przepisami prawa w sprawie ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych (Rozporządzenie z dnia 4 lutego 2009r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz. U. z 2009r. Nr 28, poz. 181). Ilości oraz asortyment mięs oraz wędlin są szacunkowe i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 3. Dostawa mięs i wędlin z wieprzowiny oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach, Jeziora Wielkie
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięs i wędlin z wieprzowiny oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Formularzu Cenowym stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ. Zawiera on szacunkowy asortyment i ilości mięs oraz wędlin w przewidywanym okresie obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje MIN. półtusze wieprzowe zaklasyfikowane do klasy -S- jakości handlowej tusz wieprzowych zgodnie z przepisami prawa w sprawie ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych (Rozporządzenie z dnia 4 lutego 2009r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz. U. z 2009r. Nr 28, poz. 181). Ilości oraz asortyment mięs oraz wędlin są szacunkowe i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 4. Dostawy mięs i wędlin z wieprzowiny oraz drobiu dla DPS w Siemionkach.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach, Jeziora Wielkie
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięs i wędlin z wieprzowiny oraz drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Formularzu Cenowym stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ. Zawiera on szacunkowy asortyment i ilości mięs oraz wędlin w przewidywanym okresie obowiązywania umowy. 2.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje półtusze wieprzowe zaklasyfikowane do klasy -S- jakości handlowej tusz wieprzowych zgodnie z przepisami prawa w sprawie ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych (Rozporządzenie z dnia 4 lutego 2009r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz. U. z 2009r. Nr 28, poz. 181). 3.4 Ilości oraz asortyment mięs oraz wędlin są szacunkowe i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 5. Dostawa mięs i wędlin z wieprzowiny oraz drobiu do DPS w Siemionkach.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach, Jeziora Wielkie
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięs i wędlin z wieprzowiny oraz drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Formularzu Cenowym stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ (wraz z późn. zm. - z dnia 21.04.2010r. Zmiany dotyczą ilości zamawianej półtuszy wieprzowej -zmniejszono szacunkową ilość zamawianej półtuszy wieprzowej i po zmianie wynosi ona 1682kg). Formularz cenowy zawiera szacunkowy asortyment i ilości mięs oraz wędlin w przewidywanym okresie obowiązywania umowy. Ilości oraz asortyment mięs oraz wędlin są szacunkowe i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje półtusze wieprzowe zaklasyfikowane do klasy -S- jakości handlowej tusz wieprzowych zgodnie z przepisami prawa w sprawie ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych (Rozporządzenie z dnia 4 lutego 2009r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz. U. z 2009r. Nr 28, poz. 181).

Inne osoby dla Nowak Lech Antoni (78 osób):