Kogo reprezentuje osoba

Nowicka Grażyna Halina

w KRS

Grażyna Halina Nowicka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Drugie imię:Halina
Nazwisko:Nowicka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Chełmno (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bryda Krzysztof, Ćwik Stefania, Kamiński Tadeusz Czesław, Kubacki Jan Franciszek, Marchlik Maciej Piotr, Mikiewicz Stanisław, Obczyński Piotr Tadeusz, Ramowski Kazimierz Walenty, Skorupski Jerzy Edward, Sobieralski Henryk Mieczysław

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Chełmnie, Chełmno − KRS 0000141804
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kijewie Królewskim Likwidacyjnej, Brzozowo − KRS 0000133230
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Chełmno − KRS 0000123109
 4. Wiejska Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna, Stolno − KRS 0000122374

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, Chełmno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2014/2015. Całkowita długość dróg objętych przedmiotem zamówienia wynosi 232,863 km. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz w opracowaniu Organizacja zimowego utrzymania dróg (załącznik nr 8 do SIWZ).
 2. Usługi zimowego utrzymania dróg Gminy Chełmno w sezonie 2013/2014 r.
  Zamawiający: Gmina Chełmno, Chełmno
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługi zimowego utrzymania dróg Gminy Chełmno w sezonie 2013/2014 r. polegające na : Usługi odśnieżania - kod CPV 90.62.00.00-9 Usługi usuwania oblodzeń - kod CPV 90.63.00.00-2 Zamówienie obejmuje następujące zadania: Zadanie I - usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie następujących miejscowości gminy Chełmno - Rejon I : Nowe Dobra, Kolno, Górne Wymiary, Ostrów Świecki, Dolne Wymiary, Podwiesk, Łęg, Dorposz Chełmiński, Wielkie Łunawy, Małe Łunawy, Nowawieś Chełmińska, Klamry polegające na : Usługi odśnieżania - kod CPV 90.62.00.00-9 Usługi usuwania oblodzeń - kod CPV 90.63.00.00-2 a) odśnieżanie koparko - spycharką - 100 godz. b) odśnieżanie ciągnikiem lub samochodem z pługiem - 100 godz c) zwalczanie gołoledzi przy pomocy ciągnika lub samochodu z rozrzutnikiem - 90 godz (w cenie 1 godziny zwalczania gołoledzi uwzględnić zakup i transport piasku i soli oraz mieszanie piasku z solą i załadunek ). Zadanie II - usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie następujących miejscowości gminy Chełmno - Rejon II : Osnowo, Kałdus, Starogród, Starogród Dolny, Bieńkówka, Borówno, Różnowo polegające na Usługi odśnieżania - kod CPV 90.62.00.00-9 Usługi usuwania oblodzeń - kod CPV 90.63.00.00-2 a) odśnieżanie koparko - spycharką - 110 godz. b) odśnieżanie ciągnikiem lub samochodem z pługiem - 90 godz. c) zwalczanie gołoledzi przy pomocy ciągnika lub samochodu z rozrzutnikiem - 90 godz.(w cenie 1 godziny zwalczania gołoledzi uwzględnić zakup i transport piasku i soli oraz mieszanie piasku z solą i załadunek ). Ilości godzin wskazane w zadaniu I i II są wielkościami ustalonymi na podstawie wykonywania ich przez okres poprzednich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie zamówienia, które jest zależne od warunków atmosferycznych występujących w okresie zimowym. Wykonawca zakupi w swoim zakresie materiał do zwalczania śliskości i gołoledzi - sól i piasek w proporcji 1 : 5 oraz przez okres wykonywania usługi likwidacji gołoledzi winien zabezpieczyć miejsce do składowania mieszanki solno - piaskowej i odpowiada za prawidłowe jej składowanie. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do rozpoczęcia wykonania usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w ciągu 1 godz. od telefonicznego zawiadomienia go przez wyznaczoną osobę. W przypadku, gdy jeden wykonawca będzie obsługiwał więcej niż jeden rejon, to wymóg max 1 godziny zwłoki w rozpoczęciu usługi zimowego utrzymania dotyczy każdego rejonu (jednoczesny wyjazd do wszystkich rejonów objętych umową). Akcja w zależności od warunków atmosferycznych prowadzona będzie na wezwanie we wszystkie dni tygodnia , w tym w wolne soboty, niedziele i święta. Wykonawca zobowiązuje się do posypywania chodników piaskiem bez soli oraz nie może dopuścić do powstawania lokalnych zasp utrudniających widoczność i ruch samochodów. Przy zgarnianiu śniegu z jezdni nie należy zasypywać przejść, przystanków autobusowych oraz skrzyżowań. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecone prace terminowo i dokładnie, zachowując kolejność odśnieżania wskazaną przez Zamawiającego. 3. Zakres usług jest ściśle uzależniony od warunków atmosferycznych. 4. Sprzęt odśnieżający ma być wyposażony w środki łączności (np. telefon komórkowy). 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Chełmno. 6. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 7. Wykonawca będzie składał miesięczne sprawozdania z wykonanych prac.. Sprawozdanie powinno uwzględniać liczbę godzin świadczenia usług z zakresu zimowego utrzymania w każdym dniu tygodnia i rodzaj użytego sprzętu. 8. Podstawą wystawienia faktury jest codzienne potwierdzenie wykonania usług z zakresu zimowego utrzymania przez sołtysa lub osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
 3. WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, Chełmno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2013/2014.
  1) Całkowita długość dróg objętych przedmiotem zamówienia wynosi 232,863 km.
  2) Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz w opracowaniu Organizacja zimowego utrzymania dróg (załącznik nr 8 do SIWZ) na bazie, których należy opracować kosztorys ofertowy.
 4. WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, Chełmno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2012/2013.
  1)Całkowita długość dróg objętych przedmiotem zamówienia wynosi 232,863 km.
  2)Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz w opracowaniu Organizacja zimowego utrzymania dróg (załącznik nr 8 do SIWZ) na bazie, których należało opracować kosztorys ofertowy.
 5. Usługi zimowego utrzymania dróg Gminy Chełmno w sezonie 2012/2013r.
  Zamawiający: Gmina Chełmno, Chełmno
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługi zimowego utrzymania dróg Gminy Chełmno w sezonie 2012/2013r. polegające na: Usługi odśnieżania-kod CPV 90.62.00.00-9 Usługi usuwania oblodzeń-kod CPV 90.63.00.00-2 Zamówienie obejmuje następujące zadania: Zadanie I-usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie następujących miejscowości gminy Chełmno-Rejon I: Nowe Dobra, Kolno, Górne Wymiary, Ostrów Świecki, Dolne Wymiary, Podwiesk, Łęg, Dorposz Chełmiński, Wielkie Łunawy, Małe Łunawy, Nowawieś Chełmińska, Klamry polegające na: Usługi odśnieżania-kod CPV 90.62.00.00-9 Usługi usuwania oblodzeń-kod CPV 90.63.00.00-2 a) odśnieżanie koparko-spycharką-110 godz. b) odśnieżanie ciągnikiem lub samochodem z pługiem-100 godz c) zwalczanie gołoledzi przy pomocy ciągnika lub samochodu z rozrzutnikiem-80 godz d) mieszanie piasku z solą koparko-ładowarką lub ładowaczem-12 godz e) załadunek piasku z solą koparko-ładowarką lub ładowaczem-30 godz Zadanie II-usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie następujących miejscowości gminy Chełmno-Rejon II: Osnowo, Kałdus, Starogród, Starogród Dolny, Bieńkówka, Borówno, Różnowo polegające na Usługi odśnieżania-kod CPV 90.62.00.00-9 Usługi usuwania oblodzeń-kod CPV 90.63.00.00-2 a) odśnieżanie koparko-spycharką-110 godz. b) odśnieżanie ciągnikiem lub samochodem z pługiem-60 godz. c) zwalczanie gołoledzi przy pomocy ciągnika lub samochodu z rozrzutnikiem-60 godz. d) mieszanie piasku z solą koparko-ładowarką lub ładowaczem-10 godz. e) załadunek piasku z solą koparko-ładowarką lub ładowaczem-20 godz. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie zamówienia, które jest zależne od warunków atmosferycznych występujących w okresie zimowym. Jeżeli Wykonawca przystąpi do I i II zadania, to musi posiadać potencjał techniczny oraz zaplecze osobowe na każde zadanie osobno. Zamawiający zakupi materiał do zwalczania śliskości i gołoledzi, który będzie składowany w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę, który na czas wykonania usługi likwidacji gołoledzi winien zabezpieczyć miejsce do składowania mieszanki solno-piaskowej i odpowiada za prawidłowe jej składowanie. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w ciągu 1 godz. od telefonicznego zawiadomienia go przez wyznaczoną osobę o konieczności odśnieżania drogi w danym rejonie. W przypadku, gdy jeden wykonawca będzie obsługiwał więcej niż jeden rejon to wymóg max 1 godziny zwłoki w rozpoczęciu odśnieżania dotyczy każdego rejonu (jednoczesny wyjazd do wszystkich rejonów objętych umową). Akcja w zależności od warunków atmosferycznych prowadzona będzie na wezwanie we wszystkie dni tygodnia, w tym w wolne soboty, niedziele i święta. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecone prace terminowo i dokładnie, zachowując kolejność odśnieżania wskazaną przez Zamawiającego. 3. Zakres usług jest ściśle uzależniony od warunków atmosferycznych. 4. Sprzęt odśnieżający ma być wyposażony w środki łączności (np. telefon komórkowy). 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Chełmno. 6. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 7. Wykonawca będzie składał miesięczne sprawozdania z wykonanych prac. Sprawozdanie powinno uwzględniać liczbę godzin świadczenia usług z zakresu zimowego utrzymania w każdym dniu tygodnia i rodzaj użytego sprzętu. 8. Podstawą wystawienia faktury jest codzienne potwierdzenie wykonania usług z zakresu zimowego utrzymania przez sołtysa lub osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
 6. Usługi zimowego utrzymania dróg Gminy Chełmno w sezonie 2011/2012 r.
  Zamawiający: Gmina Chełmno, Chełmno
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługi zimowego utrzymania dróg Gminy Chełmno w sezonie 2011/2012 r. polegające na : odśnieżaniu - kod CPV 90.62.00.00-9 usuwaniu śliskości i oblodzeń - kod CPV 90.63.00.00-2 Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadanie. Zamówienie obejmuje następujące części: 1. Opis części zamówienia 1.1 Zadanie I - usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie następujących miejscowości gminy Chełmno - Rejon I : Nowe Dobra, Kolno, Górne Wymiary, Ostrów Świecki, Dolne Wymiary, Podwiesk, Łęg, Dorposz Chełmiński, Wielkie Łunawy, Małe Łunawy, Nowawieś Chełmińska, Klamry polegające na : odśnieżaniu - kod CPV 90.62.00.00-9 usuwaniu śliskości i oblodzeń - kod CPV 90.63.00.00-2 1.2 Zadanie II - usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie następujących miejscowości gminy Chełmno - Rejon II : Osnowo, Kałdus, Starogród, Starogród Dolny, Bieńkówka, Borówno, Różnowo polegające na odśnieżaniu - kod CPV 90.62.00.00-9 usuwaniu śliskości i oblodzeń - kod CPV 90.63.00.00-2 Zamawiający zakupi materiał do zwalczania śliskości i gołoledzi, który będzie składowany w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę, który na czas wykonania usługi likwidacji gołoledzi winien zabezpieczyć miejsce do składowania mieszanki solno piaskowej i odpowiada za prawidłowe jej składowanie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w ciągu 3 godz. po otrzymaniu informacji oraz wskazaniu ciągu dróg przez Zamawiającego. Akcja w zależności od warunków atmosferycznych prowadzona będzie na wezwanie we wszystkie dni tygodnia , w tym w wolne soboty, niedziele i święta. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecone prace terminowo i dokładnie, zachowując kolejność odśnieżania wskazaną przez Zamawiającego. 3. Zakres usług jest ściśle uzależniony jest od warunków atmosferycznych. 4. Sprzęt odśnieżający ma być wyposażony w środki łączności (np. telefon komórkowy). 5. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Chełmno. 6. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 7. Wykonawca będzie składał miesięczne sprawozdania z wykonanych prac.. Sprawozdanie powinno uwzględniać liczbę godzin świadczenia usług z zakresu zimowego utrzymania w każdym dniu tygodnia i rodzaj użytego sprzętu.
 7. Wywóz nieczystości płynnych z terenów kompleksów wojskowych
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
  Wywóz nieczystości płynnych z terenów kompleksów wojskowych
 8. Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z terenów kompleksów wojskowych.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
  Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z terenów kompleksów wojskowych.
 9. Wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego w sezonach zimowych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, Chełmno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego w sezonach zimowych 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012, polegających na odśnieżaniu oraz usuwaniu oblodzeń.
  Całkowita długość dróg powiatowych wynosi 228,259 km.
  Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz w opracowaniu Organizacja zimowego utrzymania dróg.