Kogo reprezentuje osoba

Obracaj Stanisława

w KRS

Stanisława Obracaj

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisława
Nazwisko:Obracaj
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Skoczów (Śląskie)
Przetargi:26 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bażanowski Ryszard Jan, Bijok Stanisław Jan, Chrapek Andrzej Edward, Cieślar Andrzej, Drózd Jan Karol, Gąsior Piotr, Krupa Grażyna, Kubala Ewa, Kuc Agata, Kukucz Andrzej Henryk, Macura Marek, Madzia Władysław Franciszek, Mazurek Stanisław, Pezda Józef, Pieczonka Alojzy, Pieczonka Krzysztof, Śliwka Jerzy Jan, Stekla Jan Jóżef, Żwak Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ustroniu, Ustroń − KRS 0000114918
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Wiśle, Wisła − KRS 0000074252
 3. Kółko Rolnicze W Harbutowicach, Harbutowice − KRS 0000527228
 4. Kółko Rolnicze W Ustroniu Centrum, Ustroń − KRS 0000300775
 5. Kółko Rolnicze W Ustroniu Lipowcu, Ustroń − KRS 0000287039
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Iskrzyczynie, Iskrzyczyn − KRS 0000018154
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Zamarskach, Zamarski − KRS 0000056345
 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Skoczowie, Skoczów − KRS 0000139376
 9. Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Bydła Ziemi Cieszyńskiej, Cisownica − KRS 0000183172
 10. Stowarzyszenie Ustrońskie Dożynki W Ustroniu, Ustroń − KRS 0000092005

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Ustroniu, Ustroń − KRS 0000180140

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4, Cieszyn
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2016r na potrzeby stołówki szkolnej z podziałem na następujące pakiety:
  Pakiet 1 - Art. spożywcze
  Pakiet 2 - Jaja
  Pakiet 3 - Nabiał
  Pakiet 4 - Warzywa i owoce
  Pakiet 5 - Pieczywo
  Pakiet 6 - Drób
  Pakiet 7 - Mięso i przetwory
  Pakiet 8 - Mrożonki
  Pakiet 9 - Ryby
 2. DOSTAWA NABIAŁU
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej, Istebna
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa nabiału wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy nabiału według zamówień składanych przez Zamawiającego loco magazyn żywności w siedzibie Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oferowane artykuły w zakresie objętym przedmiotem zamówienia muszą posiadać zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania w kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówiony towar Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu własnym środkiem transportu spełniającym wymogi do przewozu artykułów żywnościowych, zgodnie z wymogami HACCP i przepisów obowiązujących w tym zakresie, na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę, bez udziału podwykonawców
 3. DOSTAWA NABIAŁU
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej, Istebna
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa nabiału wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy nabiału według zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oferowane artykuły w zakresie objętym przedmiotem zamówienia muszą posiadać zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania w kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówiony towar Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu własnym środkiem transportu spełniającym wymogi do przewozu artykułów żywnościowych, zgodnie z wymogami HACCP i przepisów obowiązujących w tym zakresie, na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę, bez udziału podwykonawców
 4. Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w 2014 roku dla potrzeb Gimnazjum nr 2 w Cieszynie
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kubisza w Cieszynie, Cieszyn
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem artykułów spożywczych w roku 2014 dla potrzeb Gimnazjum nr 2 w Cieszynie z podziałem na części (pakiety): Część 1 - Pakiet 1 - Artykuły spożywcze, koncentraty, przyprawy Część 2 - Pakiet 2 - Jaja Część 3 - Pakiet 3 - Mleko i przetwory mleczarskie Część 4 - Pakiet 4 - Świeże warzywa i owoce Część 5 - Pakiet 5 - Wyroby piekarskie Część 6 - Pakiet 6 - Mięso drobiowe Część 7 - Pakiet 7 - Mięso i przetwory Część 8 - Pakiet 8 - Mrożone artykuły spożywcze Część 9 - Pakiet 9 - Wyroby mączne 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar pierwszej klasy jakości, świeży, spełniający normy jakościowe (PN) dla danego asortymentu; wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej. Każdy z produktów musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z warunkami określonymi w SIWZ oraz musi posiadać aktualny termin przydatności do spożycia. 2) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dowozu towaru do magazynu Zamawiającego zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. 3) Wykonawcy zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. Odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu wyrobów ponosi Wykonawca. 4) Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego w jego magazynie w oparciu o obowiązujące normy jakościowe, złożone zamówienie oraz fakturę. Odpowiedzialność za dostarczony i odbierany towar określa moment odbioru (przekazania) towaru
 5. Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w 2014 roku
  Zamawiający: Żłobki Miejskie w Cieszynie, Cieszyn
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem artykułów spożywczych w roku 2014 z podziałem na części (pakiety): Część 1 - Pakiet 1 - Mięso i wyroby wieprzowe Część 2 - Pakiet 2 - Mięso wołowe Część 3 - Pakiet 3 - Nabiał Część 4 - Pakiet 4 - Artykuły spożywcze Część 5 - Pakiet 5 - Warzywa Część 6 - Pakiet 6 - Przetwory mięsne Część 7 - Pakiet 7 - Owoce Część 8 - Pakiet 8 - Ryby Część 9 - Pakiet 9 - Drób i przetwory Część 10 - Pakiet 10 - Jaja Część 11 - Pakiet 11 - Pieczywo Część 12 - Pakiet 12 - Wyroby garmażeryjne Część 13 - Pakiet 13 - Przyprawy Część 14 - Pakiet 14 - Podroby Część 15 - Pakiet 15 - Drób (indyk) Część 16 - Pakiet 16 - Mrożonki Część 17 - Pakiet 17 - Pozostałe artykuły spożywcze Część 18 - Pakiet 18 - Królik Część 19 - Pakiet 19 - Cielęcina. 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar pierwszej klasy jakości, świeży, spełniający normy jakościowe (PN) dla danego asortymentu; wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej. Każdy z produktów musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z warunkami określonymi w SIWZ oraz musi posiadać aktualny termin przydatności do spożycia. 2) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dowozu towaru do magazynu Zamawiającego zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. 3) Wykonawcy zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. Odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu wyrobów ponosi Wykonawca. 4) Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego w jego magazynie w oparciu o obowiązujące normy jakościowe, złożone zamówienie oraz fakturę. Odpowiedzialność za dostarczony i odbierany towar określa moment odbioru (przekazania) towaru. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w Formularzu ofertowym
 6. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem artykułów spożywczych w roku 2014 dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie z podziałem na części (pakiety):
  Część 1 - Pakiet 1 - Artykuły spożywcze, koncentraty, przyprawy
  Część 2 - Pakiet 2 - Jaja
  Część 3 - Pakiet 3 - Mleko i przetwory mleczarskie
  Część 4 - Pakiet 4 - Świeże warzywa i owoce
  Część 5 - Pakiet 5 - Wyroby piekarskie
  Część 6 - Pakiet 6 - Mięso drobiowe
  Część 7 - Pakiet 7 - Mięso i przetwory
  Część 8 - Pakiet 8 - Mrożone artykuły spożywcze
  Część 9 - Pakiet 9 - Ryby mrożone
 7. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4, Cieszyn
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem artykułów spożywczych w roku 2014 dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie z podziałem na części (pakiety):
  Część 1 - Pakiet 1 - Mięso i przetwory
  Część 2 - Pakiet 2 - Drób i przetwory
  Część 3 - Pakiet 3 - Jaja
  Część 4 - Pakiet 4 - Nabiał
  Część 5 - Pakiet 5 - Artykuły sypkie
  Część 6 - Pakiet 6 - Ryby
  Część 7 - Pakiet 7 - Pieczywo
  Część 8 - Pakiet 8 - Mrożonki warzywne i owocowe
  Część 9 - Pakiet 9 - Warzywa i owoce
  Część 10 -Pakiet 10 - Ziemniaki
  Część 11 -Pakiet 11 - Cukier
  Część 12 -Pakiet 12 - Pozostałe art. spożywcze
  Część 13 -Pakiet 13 - Przyprawy
  Część 14 -Pakiet 14 - Makarony
 8. Dostawa nabiału dla Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.
  Zamawiający: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabiału dla jednostek OHP w województwie śląskim w 2 pakietach, po 1 dla każdej jednostki. Jednostki do których należy dostarczyć przedmiot zamówienia: - Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wiśle ul. 11 Listopada 35. Pakiet dotyczący dostaw do tej jednostki Pakiet A - Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej ul. Ząbkowicka 44. Pakiet dotyczący dostaw do tej jednostki Pakiet B
 9. DOSTAWA NABIAŁU
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej, Istebna
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa nabiału wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy nabiału według zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oferowane artykuły w zakresie objętym przedmiotem zamówienia muszą posiadać zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania w kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówiony towar Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu własnym środkiem transportu spełniającym wymogi do przewozu artykułów żywnościowych, zgodnie z wymogami HACCP i przepisów obowiązujących w tym zakresie, na własny koszt i ryzyko
 10. Dostawa nabiału dla Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.
  Zamawiający: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabiału dla jednostek OHP w województwie śląskim w 2 pakietach, po 1 dla każdej jednostki. Jednostki do których należy dostarczyć przedmiot zamówienia: - Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wiśle ul. 11 Listopada 35. Pakiet dotyczący dostaw do tej jednostki Pakiet A - Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej ul. Ząbkowicka 44. Pakiet dotyczący dostaw do tej jednostki Pakiet B
 11. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4, Cieszyn
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki z podziałem na następujące pakiety:
  Pakiet 1 - Mięso i przetwory
  Pakiet 2 - Drób i przetwory
  Pakiet 3 - Jaja
  Pakiet 4 - Nabiał
  Pakiet 5 - Artykuły sypkie
  Pakiet 6 - Ryby
  Pakiet 7 - Pieczywo
  Pakiet 8 - Mrożonki warzywne i owocowe
  Pakiet 9 - Warzywa i owoce
  Pakiet 10 - Ziemniaki
  Pakiet 11 - Cukier
  Pakiet 12 - Pozostałe art. spożywcze
  Pakiet 13 - Przyprawy
  Pakiet 14 - Makarony
 12. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki z podziałem na następujące pakiety:
  Pakiet 1 - Mięso i przetwory
  Pakiet 2 - Drób i przetwory
  Pakiet 3 - Jaja
  Pakiet 4 - Nabiał
  Pakiet 5 - Artykuły sypkie
  Pakiet 6 - Pieczywo
  Pakiet 7 - Mrożonki
  Pakiet 8 - Ryby
  Pakiet 9 - Warzywa i owoce
 13. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie, Cieszyn
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki z podziałem na następujące pakiety:
  Pakiet 1 - Mięso i przetwory
  Pakiet 2 - Drób i przetwory
  Pakiet 3 - Jaja
  Pakiet 4 - Nabiał
  Pakiet 5 - Ryby
  Pakiet 6 - Pieczywo
  Pakiet 7 - Artykuły spożywcze
  Pakiet 8 - Mrożonki
  Pakiet 9 - Warzywa
  Pakiet 10 - Warzywa świeże, zielenina
  Pakiet 11 - Ziemniaki
  Pakiet 12 - Warzywa kwaszone
  Pakiet 13 - Warzywa strączkowe
  Pakiet 14 - Owoce
  Pakiet 15 - Przyprawy
  Pakiet 16 - Słodycze
 14. Dostawa nabiału dla Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.
  Zamawiający: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Katowice
  1. Przedmiotem zamówienie jest dostawa nabiału dla jednostek OHP w województwie 2 Jednostki do których należy dostarczyć przedmiot zamówienia Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wiśle ul. 11 Listopada 35. Pakiet dotyczący dostaw do tej jednostki Pakiet A Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej ul. Ząbkowicka 44. Pakiet dotyczące dostaw do tej jednostki Pakiet B
 15. DOSTAWA NABIAŁU
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej, Istebna
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa nabiału wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy nabiału według zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie winien posiadać odpowiednie normy.
 16. Dostawa nabiału dla Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
  Zamawiający: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Katowice
  Przedmiotem zamówienie jest dostawa nabiału dla jednostek OHP w województwie śląskim w 2 pakietach, po 1 dla każdej jednostki.

  Jednostki do których należy dostarczyć przedmiot zamówienia
  Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wiśle ul. 11 Listopada 35. Pakiet dotyczący dostaw do tej jednostki Pakiet A
  Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej ul. Ząbkowicka 44. Pakiet dotyczące dostaw do tej jednostki Pakiet B
 17. Dostawa artykułów spożywczych.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4, Cieszyn
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej z podziałem na następujące pakiety:
  Pakiet 1 - Mięso i przetwory
  Pakiet 2 - Drób i przetwory
  Pakiet 3 - Jaja
  Pakiet 4 - Nabiał
  Pakiet 5 - Artykuły sypkie
  Pakiet 6 - Ryby
  Pakiet 7 - Pieczywo
  Pakiet 8 - Mrożonki warzywne i owocowe
  Pakiet 9 - Warzywa i owoce
  Pakiet 10 - Ziemniaki
  Pakiet 11 - Cukier
  Pakiet 12 - Pozostałe art. spożywcze
  Pakiet 13 - Przyprawy
  Pakiet 14 - Makarony
 18. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej z podziałem na następujące pakiety:
  Pakiet 1 - Mięso i przetwory
  Pakiet 2 - Drób i przetwory
  Pakiet 3 - Jaja
  Pakiet 4 - Nabiał
  Pakiet 5 - Artykuły sypkie
  Pakiet 6 - Makarony
  Pakiet 7 - Pieczywo
  Pakiet 8 - Mrożonki warzywne
  Pakiet 9 - Pozostałe artykuły spożywcze
  Pakiet 10 - Przyprawy i sosy instant
  Pakiet 11 - Owoce mrożone
  Pakiet 12 - Ryby
  Pakiet 13 - Warzywa z długim terminem ważności
  Pakiet 14 - Warzywa świeże
  Pakiet 15 - Warzywa sezonowe
  Pakiet 16 - Ziemniaki
  Pakiet 17 - Owoce
  Pakiet 18 - Owoce południowe
  Pakiet 19 - Owoce i warzywa konserwowe
  Pakiet 20 - Desery
 19. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie, Cieszyn
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej z podziałem na następujące pakiety:
  Pakiet 1 - Mięso i przetwory
  Pakiet 2 - Drób i przetwory
  Pakiet 3 - Jaja
  Pakiet 4 - Nabiał
  Pakiet 5 - Ryby
  Pakiet 6 - Pieczywo
  Pakiet 7 - Artykuły spożywcze
  Pakiet 8 - Mrożonki
  Pakiet 9 - Warzywa
  Pakiet 10 - Warzywa świeże, zielenina
  Pakiet 11 - Ziemniaki
  Pakiet 12 - Warzywa kwaszone
  Pakiet 13 - Warzywa strączkowe
  Pakiet 14 - Owoce
  Pakiet 15 - Przyprawy
  Pakiet 16 - Słodycze
 20. DOSTAWA NABIAŁU
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej, Istebna
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa nabiału wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy nabiału według zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie winien posiadać odpowiednie normy.
 21. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn
 22. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4, Cieszyn
 23. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie, Cieszyn
 24. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kubisza w Cieszynie, Cieszyn
 25. DOSTAWA NABIAŁU
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej, Istebna
 26. Dostawa żywności w 7 pakietach
  Zamawiający: Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka, Ustroń