Kogo reprezentuje osoba

Okońska Marlena

w KRS

Marlena Okońska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marlena
Nazwisko:Okońska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1980 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Stryków (Łódzkie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adrjańczyk Maria, Bednarek Małgorzata, Bet Barbara, Budziński Tomasz Sławomir, Błaszczyk Ewa Katarzyna, Celińska Aleksandra, Dobroszek Justyna, Drążkiewicz Adam, Fabijańska Daria, Gajewska Wiesława, Grzejdziak Roman Ignacy, Guzicka Justyna, Jassa Tadeusz Wacław, Jędrzejczak Przemysław Michał, Joachimiak Aneta Magdalena, Juszczyk Kamila, Juźwin Urszula, Kapusta Ewa, Kępa Grzegorz, Klarecka Małgorzata Maria, Kołodkiewicz Anna, Kołodziejski Krzysztof Mariusz, Kubicka Wioletta, Kuleczka Radosław Marian, Kuźniarek Hensel Grażyna, Kłos Paweł, Lewandowska Marta, Marszał Anita, Matczak Małgorzata, Niewieczerzał Justyna, Ogorzałek Beata, Pawełoszek Halina, Pawlak Sylwester, Polit Czesław, Rudnicka Emilia, Smulczyk Irena, Sokół Kornela, Szadkowska Barbara, Tomczak Marta Henryka, Tutak Wioletta, Urbaniak Ewa, Urbańska Więtczak Katarzyna, Wachowiec Izabella, Walter Teresa, Wojciechowska Anna, Wojciechowski Dariusz, Wojtczak Pełka Anna, Wolanowska Anna, Woźny Mateusz, Wyrwa Tomasz, Zwierzchowska Edyta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukomski Paweł Janusz

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzezińska Krystyna Ewa, Jędrzejczak Przemysław Michał, Kapusta Ewa Jadwiga, Kuna Grzegorz, Majchrzak Wincenty Jerzy, Pałka Aleksandra Magdalena, Piestrzeniewicz Agnieszka, Tomczak Marta Henryka, Reks Roman Waldemar, Rogowski Zbigniew, Sobieszczyk Stanisław, Szczepaniak Piotr Izydor, Tomczak Ryszard Paweł, Tomczyk Mirosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Walczewski Mirosław Szczepan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aniro Andrzej Romanowski Sp. J., Łódź − KRS 0000259100
 2. Budo-hurt Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000787325
 3. Business Amp; Work Sp. Z O.O., Jadwinin − KRS 0000439235
 4. Cech Piekarzy i Przedsiębiorców, Łódź − KRS 0000098729
 5. Cech Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych, Łódź − KRS 0000158486
 6. Izba Rzemieślnicza W Łodzi, Łódź − KRS 0000022135
 7. Łódzki Bank Spółdzielczy, Łódź − KRS 0000123953
 8. Opal Compensation Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000306429
 9. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa − KRS 0000201305
 10. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Łódź − KRS 0000189740
 11. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Szubsk Duży, Szubsk Duży − KRS 0000355471
 12. Stowarzyszenie Koźle-nasz Dom, Koźle − KRS 0000392458
 13. Stowarzyszenie Nasza Wieś, Rasy − KRS 0000513277
 14. Tommark Adamczyk, Langner, Rogozińska Sp. J., Konstantynów Łódzki − KRS 0000255923
 15. Tommark Sp. Z O.O., Konstantynów Łódzki − KRS 0000174544
 16. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-polesie, Łódź − KRS 0000216300
 17. Zieleń - Pawlak Sp. J., Łódź − KRS 0000649110

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agrotex S.A., Łódź − KRS 0000053468
 2. Alfa- Z Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000019090
 3. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe Pa-co-bank W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000034927
 4. Bank Spółdzielczy W Bełchatowie, Bełchatów − KRS 0000026381
 5. Bank Spółdzielczy W Strykowie, Stryków − KRS 0000064461
 6. Bank Spółdzielczy W Zawierciu, Zawiercie − KRS 0000177392
 7. Bank Spółdzielczy W Zgierzu, Zgierz − KRS 0000115917
 8. Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej W Łęczycy, Łęczyca − KRS 0000066222
 9. Centrum Handlu Zagranicznego Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000112913
 10. Centrum Kupiectwa S.A., Łódź − KRS 0000023483
 11. Centrum Pojazdów Użytkowych - Sp. Z O.O., Orlina Duża − KRS 0000099070
 12. Chema Sp. Z O.O., Olesin − KRS 0000507205
 13. Chema Sp. Z O.O., Olesin − KRS 0000303121
 14. Danagri-invest Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000099694
 15. Ekotrend Sp. Z O.O., Leśmierz − KRS 0000335738
 16. Instytut Postępowania Twórczego Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000094536
 17. Jogo - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź − KRS 0000044958
 18. Km-service Sp. Z O.O., Łęczyca − KRS 0000041320
 19. Lenta S.A., Łódź − KRS 0000118325
 20. Łódzkie Zakłady Futrzarskie -spółdzielnia Pracy Kuśnierz, Łódź − KRS 0000288848
 21. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Głowno − KRS 0000171058
 22. Relationship Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000509188
 23. Spak Korczewski Sp. J., Warszawa − KRS 0000490666
 24. Wnw Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000132111
 25. Wonderful House Sp. Z O.O., Konstantynów Łódzki − KRS 0000875209

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego o wartości 3 511 936,13 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 511 936,13 PLN Gminie Stryków, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce:

  1. Kwota kredytu 3 511 936,13 (słownie złotych: trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych trzynaście groszy) postawiona do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy:

  - transza w kwocie 3 511 936,13 PLN 23.12.2013 r.

  2. Okres kredytowania: do dnia 31.12.2022 r.
  3. Spłata kredytu: w złotych polskich w okresach kwartalnych, w terminach określonych w załączniku do umowy utworzonym z kosztorysu ofertowego, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej i odsetkowej do dnia 30.03.2014 r.
  4. Do naliczenia oprocentowania kredytu w okresie karencji i w okresie spłaty należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M, ustaloną na koniec miesiąca poprzedzającego każdy kwartał, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferenta - stałą w okresie obowiązywania umowy.
  5. Spłata odsetek: w okresach kwartalnych, określonych dla spłaty pierwszej raty odsetkowej dnia 31.03.2014 r.
  6. Koszt kredytu Co [P L N ] składać się będzie z:
  1. prowizji przygotowawczej Pp [P L N ] ustalonej przez Wykonawcę,
  2. opłat i prowizji bankowej Wo [ P L N ] z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z przepisów ustawy Prawo bankowe - ustalonych przez oferenta, w tym jednorazowe koszty manipulacyjne i inne,
  3. oprocentowanie kredytu Ko [P L N ] - zmienne dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego, obliczone w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 1 M, ustalony na koniec miesiąca poprzedzającego każdy kwartał.
  Przeznaczenie kredytu: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
  7. Wymagany termin wykonania umowy:
  Zamawiający wymaga przekazania na konto bankowe Zamawiającego ustalonej w części § 5 transzy kredytu w kwocie 3 511 936,13 PLN w dniu 23.12.2013 r. z zakończeniem spłat rat kapitałowych i odsetek do 31 grudnia 2022 r.


  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  1. wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej, jak też rezygnacji z uruchomienia części kredytu i wymaga, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat od wartości z których Zamawiający zrezygnował,
  2. możliwości wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, odsetek, prowizji.

  W okolicznościach wymienionych w pkt 1 i 2 Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowny wniosek.

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66.11.30.00 - 0

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Inne osoby dla Okońska (67 osób):