Kogo reprezentuje osoba

Olejnicki Ryszard Andrzej

w KRS

Ryszard Andrzej Olejnicki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Olejnicki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Szczecin (Zachodniopomorskie), Wapnica (Zachodniopomorskie)
Przetargi:246 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kłoda Wojciech, Olejnicka Danuta Barbara
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Niebieszczańska Mirosława, Tymecki Ireneusz Krzysztof, Żywicka Anna Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sajewicz Ireneusz
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bgf Media Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000000727
 2. Businesstrader Sp. Z O.O., Bezrzecze − KRS 0000549362
 3. E- System Consulting Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000261729
 4. Mamp;i Myjnie Samochodowe Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000222064
 5. Perła Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000023069
 6. Profinance Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000235470
 7. Profit Inwest Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000060782
 8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test Kłoda W. i Olejnicka D. Sp. J., Szczecin − KRS 0000112716
 9. Relax Media Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000139144
 10. Scubaspa Service Sp. Z O.O., Nowogard − KRS 0000688981

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Arspo Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000009993
 2. Deep Ocean Discovery Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000439846
 3. Deep Ocean Technology Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000357823
 4. Eko Oil Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000346470
 5. Family Fund Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000422430
 6. Fintech Solutions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000426713
 7. Intralog Sp. Z O.O., Dobra − KRS 0000104225
 8. Moto 46 Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000227081
 9. Mpt Stanro Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000350984
 10. Niebieszczański Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Szczecin − KRS 0000257758
 11. Niebieszczański i Wspólnicy Sp. J., Szczecin − KRS 0000308293
 12. Przedsiębiorstwo Budowlane Pomorski Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000162151
 13. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Transocean Trading Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000032411
 14. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-usługowe Rybołóstwa Morskiego Transocean S.A., Szczecin − KRS 0000037199
 15. Seacon Poland Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000134305
 16. Ship - Service S.A., Warszawa − KRS 0000130927
 17. Spółdzielnia Mieszkaniowa Młodość, Bezrzecze − KRS 0000096956
 18. Zakłady Mechaniczne Gorzów Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000169871

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, pokrycia dachowego oraz technicznych środków materiałowych na rzecz 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu oraz jednostek i instytucji będących na jego zaopatrzeniu. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ.

 2. Dostawa materiałów do naprawy sprzętu kwaterunkowego
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Dostawa materiałów do naprawy sprzętu kwaterunkowego
 3. ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH, W TYM MATERIAŁÓW SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH, BUDOWLANYCH I NARZĘDZI
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, armatury sanitarnej, narzędzi, materiałów i osprzętu elektrycznego, maszyn ogrodniczo-gospodarczych, urządzeń i akcesoriów wyposażenia warsztatu samochodowego , w zakresie i ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na
  10 części. Oferta w danej części, w której Wykonawca bierze udział musi być kompletna, tzn. musi zawierać wycenę całości kosztów tj. wszystkich pozycji asortymentowych objętych tą częścią. Nieuwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty w tej części. Każda część zamówienia posiada oddzielny opis przedmiotu zamówienia i jest on obowiązujący tylko dla danej części. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do: Jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji przedmiotu zamówienia (każdy asortyment) o maksimum 20% ilości ujętych w formularzu ofertowym; Zwiększenia ilości jednej lub kilku pozycji przedmiotu zamówienia do 20%, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej części zamówienia. Kompensacja nie może zmienić całkowitej wartości zamówienia danej części zamówienia. Kompensacja nie może zmienić całkowitej wartości zamówienia. Dostawy będą realizowane w dni robocze (z wyłączeniem dostaw w soboty, niedziele i dni świąteczne) w godzinach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą (w godzinach pracy Zamawiającego – 8.00-13.00). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt własny. Miejscem dostawy sprzętu jest siedziba Zamawiającego: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109 Wrocław. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym, w trakcie przyjmowania dostaw, przez Służbę Dyżurną Zamawiającego. Za wniesienie towaru do magazynu odpowiada Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przedmiotu zamówienia równoważnego pod warunkiem, że przedmiot zamówienia będzie posiadał parametry wskazane przez Zamawiającego lub lepsze. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia równoważnego należy podać nazwę handlową przedmiotu, symbol urządzenia i nazwę producenta. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia i maszyny muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim wraz z Certyfikatem CE oraz dowodem urządzenia. Dostawy w częściach I-IV będą realizowane sukcesywnie, w partiach dostaw towaru na każdorazowe zamówienie Zamawiającego przesyłane faksem w terminie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia realizowany w partiach, nie później niż 5 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia (lub zgodnie z ofertą Wykonawcy - jeżeli dotyczy). Dostawy w częściach V-X będą realizowane jednorazowo w terminie przewidzianym na realizację zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych.
 4. Dostawa materiałów i wyrobów dla zabezpieczenia ćwiczeń poligonowych oraz do konserwacji strzelnicy garnizonowej 7 BOW
  Zamawiający: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Ustka

  Zadanie I – Dostawa elementów drewnianych
  Zadanie II – Dostawa wyrobów metalowych
  Zadanie III – Dostawa wyrobów betonowych
 5. Dostawa materiałów malarskich w 2017 r.
  Zamawiający: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, Elbląg
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów malarskich w 2017 r. w trzech częściach zamówienia. Część zamówienia nr 1 Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników, impregnatów- 89 pozycji asortymentowych.Część zamówienia nr 2 - Dostawa wyrobów ściernych- 39 pozycji asortymentowych.Część zamówienia nr 3 - Dostawa akcesoriów malarskich- 45 pozycji asortymentowych. Zamówienie realizowane jest z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.
 6. Dostawa materiałów i wyrobów dla zabezpieczenia ćwiczeń poligonowych oraz do konserwacji strzelnicy garnizonowej 7 BOW
  Zamawiający: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Ustka
  Zadanie I – Dostawa elementów drewnianych
  Zadanie II – Dostawa wyrobów metalowych
  Zadanie III – Dostawa wyrobów betonowych
 7. Dostawa materiałów budowlanych, ogólnobudowlanych i tarcicy (zamówienie z podziałem na 3 części)
  Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części: 1) część nr 1: asortyment I – dostawa materiałów budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia. 2)część nr 2: asortyment II – dostawa materiałów ogólnobudowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1B do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia. 3)część nr 3: asortyment III – dostawa tarcicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1C do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia.
 8. Zakup wraz z dostawą materiałów hydraulicznych dla Działu Technicznego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Zakup wraz z dostawą materiałów hydraulicznych dla Działu Technicznego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
 9. Dostawa materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje
  Zamawiający: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 10. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4340, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych wyszczególnionych i opisanych w załączniku nr 4 „ Formularz cenowy”.
  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na podany poniżej adres:
  Na teren Jednostki Wojskowej 1749 w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin.
  Na teren Jednostki Wojskowej 2901 w Szczecinie- Podjuchy ul. Metalowa 39, 70-727 Szczecin.
  Do magazynu w kompleksie wojskowym w Bielkowie gmina Kobylanka
 11. Dostawa różnych materiałów z branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, elementów wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych dla warsztatów, elektronarzędzi, oświetlenia LED, papy, orynnowania i płyt drogowych dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz dla jednostek będących na zaopatrzeniu
  Zamawiający: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych materiałów z branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, elementów wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych dla warsztatów, elektronarzędzi, oświetlenia LED, papy, orynnowania i płyt drogowych dla22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz dla jednostek będących na zaopatrzeniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 osobnych Części. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach Cenowych oraz pozostałych załącznikach do SIWZ.
 12. DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW, FARB, LAKIERÓW, MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH I SPECJALNYCH PREPARATÓW ORAZ DOSTAW URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO I NARZĘDZI - SPRAWA NR 97/2016
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Grudziądz
  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa części zamiennych do pojazdów, farb, lakierów, materiałów technicznych i specjalnych preparatów oraz dostaw urządzeń wyposażenia warsztatowego i narzędzi, według zadań następująco: ZADANIE NR 1: Dostawa części zamiennych do pojazdów ZADANIE NR 2: Dostawa farb, materiałów lakierniczych i materiałów technicznych ZADANIE NR 3: Dostawa farb i preparatów specjalnych ZADANIE NR 4: Dostawa urządzeń wyposażenia warsztatowego ZADANIE NR 5: Dostawa narzędzi do wyposażenia warsztatowego 2. Warunki wymagane przy realizacji zamówienia: 1) Dostawy winny być zrealizowane jednorazowo do magazynu służby czołgowo-samochodowej w miejscowości Grudziądzu przy ul. Bema 2 na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2) Wykonawca winien oferować i dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany i w kategorii pierwszej, spełniający wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu. Ponadto powyższy przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta danego typu pojazdu – o ile dotyczy. 3) Oferowane części zamienne do samochodów, akcesoria i materiały techniczne muszą być zgodne z oznaczeniem katalogowym danego Producenta wyszczególnionym w Załączniku nr 1 (jeżeli dotyczy). Dopuszcza się zaoferowanie przedmiotu zamówienia o innych oznaczeniach katalogowych pod warunkiem zachowania parametrów i wymogów dla danego produktu i zapewnienia kompatybilności i prawidłowego działania (o ile dotyczy). 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r, poz. 655 z późn. zm.) – o ile dotyczy. 5) Oferowane i dostarczone wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych w okresie minimum 6 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 6) Wykonawca udziela w zakresie zadania nr 1,4,5 gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej 12 miesięcy niezawodnej pracy licząc od dnia zamontowania do pojazdów (maszyn) urządzeń przy założeniu, iż okres przechowywania w warunkach magazynowych wynosi 6 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru dostawy lub gdy nie dotyczy od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy. 7) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. 8) Wykonawca winien zaoferować i dostarczyć przedmiot zamówienia o terminie przydatności do użycia – zadanie nr 2 poz.1-10, 12, 22 Formularza ofertowego, zadanie nr 3 – min. 18 miesięcy licząc od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy. 9) Zastosowanie produktów chemicznych i podobnych będących przedmiotem zamówienia powinno spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwo użytkowania oraz powinno zapewniać odpowiednie warunki zdrowotne i warunki ochrony środowiska. 10) Przedmiot zamówienia (o ile dotyczy) musi posiadać odpowiednią homologację uzyskaną na podstawie odpowiedniego regulaminu EKG ONZ. Każdy przedmiot zamówienia, który posiada homologacje winien być odpowiednio oznaczony czytelnym znakiem homologacji w taki sposób, aby nie można go było zetrzeć np. E4 (dotyczy np. zamków i elementów mocowania drzwi, klocków hamulcowych, okładzin hamulcowych, bębnów hamulcowych, kierunkowskazów). 11) Dostarczony sprzęt powinien być oznakowany symbolem CE (Conformité Européenne) umieszczonym na wyrobie (deklaracja producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. ,,Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE) (o ile dotyczy). 12) Dostarczone urządzenia i materiały wyposażenia warsztatowego winny być zgodne z minimalnymi parametrami określonymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się dostawy przedmiotu o wyższych parametrach i funkcjach przy zachowaniu funkcjonalności i przeznaczenia danego przedmiotu, urządzenia.

 13. Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 14. zakup wraz z dostawą materiałów hydraulicznych dla Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Zakup wraz z dostawą materiałów hydraulicznych dla Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stosownie do Pakietu nr 1 – 7

 15. Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
  GRUPA I: Dostawa części zamiennych do silników jachtowych GRUPA II: Dostawa materiałów pokładowych do jachtów GRUPA III: Dostawa sprzętu jachtowego
 16. Przetarg nieograniczony n 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, Pyrzyce
  Dostawa i zakup materiałów budowlanych
 17. Dostawa materiałów do naprawy sprzętu kwaterunkowego
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Dostawa materiałów do naprawy sprzętu kwaterunkowego
 18. Dostawa materiałów budowlanych
  Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Wrocław
  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro na dostawę materiałów budowlanych; nr sprawy: INFR/383/2016
 19. DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego, Świnoujście
  DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 20. dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych i sprzętu infrastruktury, na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, Znak sprawy: 67/WOG/D/Infrastr./16.
  Zamawiający: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Koszalin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych i sprzętu infrastruktury, na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, Znak sprawy: 67/WOG/D/Infrastr./16.

  2. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:
  1) Materiały do konserwacji obiektów budowlanych i sprzętu infrastruktury, będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, w pierwszej kategorii i gatunku. Artykuły powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych. Powinny posiadać wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.
  2) Materiały do konserwacji obiektów budowlanych i sprzętu infrastruktury powinny odpowiadać parametrom określonym przez Polską Normę i właściwe przepisy branżowe oraz powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania.
  3) Gwarancja na materiały do konserwacji obiektów budowlanych i sprzętu infrastruktury powinna wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do magazynów Sekcji Obsługi Infrastruktury za wyjątkiem artykułów, dla których producent określił termin ważności krótszy niż rok.
  4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, zgodny z SIWZ na koszt własny. Artykuły, które nie będą spełniały wymogów określonych przez Zamawiającego, zostaną zwrócone Wykonawcy na jego koszt i będą traktowane jako niedostarczone.
  5) Na realizację zamówienia zostanie podpisana umowa. Projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Informacja o miejscu i sposobie realizacji zamówienia: Miejscem dostawy są magazyny Służby Obsługi Infrastruktury znajdujące się w:
  1) w m. Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66
  2) w m. Kołobrzeg, ul. Koszalińska 76
  3) w m. Darłowo, ul. Zwycięstwa 2
  4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na własny koszt i ryzyko zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego szczegółowym wykazem wskazujących asortyment, ilość - wskazanym w rozdzielniku dostawy materiałów do konserwacji obiektów budowlanych i sprzętu infrastruktury - załącznik nr 7 do SIWZ oraz zgodne z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
  4. Informacja o Podwykonawcy:
  1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
  2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,
  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
  3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  4) Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne.
  5) Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474 KC) jak za własne zachowanie.
  5. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy - projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5 SIWZ.
 21. Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych
  Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Bydgoszcz
 22. Dostawa narzędzi i materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 23. Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, materiałów do konserwacji branży budowlanej, materiałów do konserwacji branży elektrycznej oraz materiałów do konserwacji branży sanitarnej
  Zamawiający: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, Świdwin
 24. Dostawa materiałów tapicerskich, wyrobów ściernych, wyrobów z drewna i drewna ciętego
  Zamawiający: 1 Regionalna Baza Logistyczna, Wałcz
 25. ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH, W TYM MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, BUDOWLANYCH I NARZĘDZI BUDOWLANYCH nr sprawy WNP/158/PN/2016
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
 26. Dostawa materiałów budowlanych, drewnianych, farb i podobnych
  Zamawiający: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, Świdwin
 27. Dostawa materiałów ogólnobudowlanych w 2016 r
  Zamawiający: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, Elbląg
 28. Dostawa z podziałem na dwie części: Część nr 1 - materiałów branży budowlanej Część nr 2 - materiałów branży budowlanej - materiały sypkie
  Zamawiający: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Wędrzyn
 29. ZAKUP MATERIAŁÓW MALARSKICH, spr. 8/KPW/STO/2016
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
 30. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów w asortymencie i ilościach podanych w pakietach od nr 1 do nr 4
  Zamawiający: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stargard
 31. Dostawa farb, materiałów malarskich, środków do konserwacji oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi pojazdów i urządzeń warsztatowych
  Zamawiający: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, Olsztyn
 32. DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH I INNYCH - SPRAWA NR 123/2015
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Grudziądz
 33. ZAKUP I DOSTAWĘ FARB, LAKIERÓW, SZPACHLI, PĘDZLI I TAŚMY IZOLACYJNEJ , PREPARATÓW CHEMICZNYCH ODRDZEWIAJĄCO-KONSERWUJĄCYCH,PŁYNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB, MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, SILIKONÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH STOSOWANYCH W MYJKACH ULTRADŹWIĘKOWYCH .
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4340, Szczecin
 34. ZP-2380-313-51/2015 Zakup materiałów budowlanych dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
 35. Dostawa części zamiennych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4228, Kraków
 36. Dostawa materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 37. ZP35/CZ-BA/2015Dostawa materiałów do remontu dachu w budynku nr 4M w Zakładzie Karnym w Barczewie ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo dostawa drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu.
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Czarne
 38. Zakup akcesoriów meblowych i materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Szczecin
 39. DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWALNYCH, ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, MTERIAŁÓW ŚCIERNYCH I ELKTROD.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4340, Szczecin
 40. Zakup i dostawa farb, pędzli oraz produktów antykorozyjnych na potrzeby Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie Znak postępowania: 714/2015.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie, Oleszno
 41. Dostawa farb i akcesoriów malarskich
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4217, Gliwice
 42. Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do konserwacji i remontów obiektów budowlanych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4220, Ustka
 43. Dostawa artykułów hydraulicznych
  Zamawiający: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 44. Dostawa farb, lakierów oraz artykułów malarskich (zamówienie z podziałem na 2 części).
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4784, Rzeszów
 45. Dostawa materiałów do naprawy sprzętu kwaterunkowego
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 46. DOSTAWA FARB, LAKIERÓW, SZPACHLI, PĘDZLI I TAŚMY IZOLACYJNEJ , OSTRZEGAWCZEJ, PREPARATÓW CHEMICZNYCH ODRDZEWIAJĄCO-KONSERWUJĄCYCH,PŁYNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB, MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, KLEI, SILIKONÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH SILNIE ZABRUDZONYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4340, Szczecin
 47. Dostawa materiałów budowlanych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4620, Toruń
 48. Dostawa farb, lakierów i akcesoriów malarskich
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4224, Wałcz
 49. Dostawa materiałów tapicerskich, wyrobów ściernych, wyrobów z drewna i drewna ciętego.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4224, Wałcz
 50. Zakup wraz z dostawą materiałów hydraulicznych i łożysk dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 51. Przetarg nieograniczony nr 1/2015
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, Pyrzyce
 52. Dostawa materiałów budowlanych, w tym: Część I - Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych dla Sekcji Obsługi Infrastruktury;Część II - Dostawa materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do obsługi rocznej sprzętu wojskowego; Część III - Dostawa materiałów budowlanych sypkich z przeznaczeniem dla Sekcji Obsługi Infrastruktury
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
 53. Dostawa farb i materiałów eksploatacyjnych dla Jednostki Wojskowej Nr 5350 w Świętoszowie..
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 54. DOSTAWA NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA, FARB, WYROBÓW MALARSKICH, TECHNICZNYCH ORAZ KONSERWACYJNO-KOSMETYCZNYCH - Sprawa nr 115/2014
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), Grudziądz
 55. DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
 56. Dostawa farb, lakierów, wyrobów ściernych, produktów chemicznych, pędzli oraz różnych produktów gotowych
  Zamawiający: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Zamość
 57. Dostawa artykułów technicznych przez okres 24 miesięcy dla Szpitala Zdunowo.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, Szczecin-Zdunowo
 58. ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH, W TYM MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, BUDOWLANYCH I NARZĘDZI BUDOWLANYCH nr sprawy 50/PN/2014 o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO i poniżej 207.000 EURO
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
 59. Dostawa materiałów budowlanych , elektrycznych, sanitarnych, baterii , akumulatorków, elektrod spawalniczych oraz materiałów zabezpieczenia szkolenia.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4340, Szczecin
 60. Dostawa farb, rozpuszczalników oraz wyrobów ściernych.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3294, Świdwin
 61. MATERIAŁÓW DLA INFRASTRUKTURY Część I: MATERIAŁY OGÓLNOBUDOWLANE Część II: MATERIAŁY SANITARNE
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
 62. Zakup wraz z dostawą materiałów metalowych, hutniczych i hydraulicznych dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 63. Dostawa papieru, folii i opakowań
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4228, Kraków
 64. Dostawa farb i materiałów technicznych jednorazowego użytku - nr referencyjny P/08/IW/14
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4620, Toruń
 65. Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do konserwacji i remontów obiektów budowlanych.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4220, Ustka
 66. DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Międzyrzecz
 67. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I METALOWYCH DLA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4809 W ZEGRZU.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
 68. Dostawa materiałów malarskich.
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
 69. Zakup i dostawa farb i akcesoriów malarskich, farb kamuflażowych dla Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4809, Zegrze
 70. DOSTAWĘ MATERIAŁÓW KONSERWACYJNYCH I JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, Wejherowo
 71. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów dla Jednostki Wojskowej Nr 5350 w Świętoszowie
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 72. Dostawa taśm i czyściwa.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4228, Kraków
 73. Dostawa materiałów ogólnobudowlanych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3293, Powidz
 74. Dostawa materiałów ogólnobudowlanych i sanitarnych
  Zamawiający: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, Elbląg
 75. Zakup sprzętu kwaterunkowego dla jednostek i instytucji wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Szczecin
 76. DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH, GAZÓW TECHNICZNYCH, NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH-SPRAWA NR 16/2014
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), Grudziądz
 77. Dostawa materiałów technicznych na potrzeby JW. 5308 - 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, znak sprawy 24/WOG/Inż.-Sap./14
  Zamawiający: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Koszalin
 78. Dostawa materiałów sanitarnych.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4784, Rzeszów
 79. Dostawa materiałów ogólnobudowlanych realizowana w ramach czterech zadań
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Kraków
 80. Dostawa farb, lakierów, szpachli, pędzli i taśmy malarskiej maskującej , preparatów chemicznych odrdzewiająco - konserwujących , płynów do spryskiwaczy szyb, materiałów ściernych , klei silikonów ,środków myjących silnie zabrudzonych części pojazdów i broni strzeleckiej.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4340, Szczecin
 81. dostawa materiałów i akcesoriów stolarskich
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno
 82. Dostawa farb, pędzli i wyrobów ściernych.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3294, Świdwin
 83. Sukcesywne dostawy artykułów technicznych i produktów chemicznych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Kalisz
 84. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO PRAC REMONTOWYCH W OBIEKTACH SZPITALNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
 85. Dostawa materiałów budowlanych dla Oddziału WDW Międzyzdroje
  Zamawiający: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., Warszawa
 86. Dostawa farb emulsyjnych , nitro i rozpuszczalników dla JW 3378
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie, Oleszno
 87. Dostawa materiałów malarskich, instalacyjnych, wod.-kan, ślusarskich, stolarskich i murarskich
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
 88. Zakup wraz z dostawą materiałów hydraulicznych dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 89. DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - 12 zadań
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1128, Malbork
 90. POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SANITARNYCH. SPRAWA NR 150/PN/2013
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5286, Krosno Odrzańskie
 91. Dostawa materiałów budowlanych dla Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Resku - postępowanie nr BPzp-262-185/13
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 92. Dostarczanie farb, lakierów i akcesoriów malarskich dla JW 4224 Wałcz
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4224, Wałcz
 93. Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych (sprawa nr 15/13)
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Koszalin
 94. Dostawa materiałów budowlano-technicznych na 2014 rok
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 95. Dostawa materiałów budowlanych do celów remontowych budynku Centrum Integracji Społecznej w Gminie Pobiedziska
  Zamawiający: Gmina Pobiedziska, Pobiedziska
 96. Dostawa materiałów sanitarnych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu
  Zamawiający: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Zamość
 97. Dostawa materiałów z branży malarskiej i budowlanej
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
 98. DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW DO REMONTU SPRZĘTU POLOWEGO
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4229, Wrocław
 99. Dostawa narzędzi, akumulatorów, materiałów ogólnobudowlanych.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 3293, Powidz
 100. Dostawa materiałów budowlanych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów Projekt 1/14/EFPI/2012 Organizowanie powrotów przymusowych - część V
  Zamawiający: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, Krosno Odrzańskie
 101. Dostawa materiałów hydraulicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, ogrodniczych i BHP.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz