Kogo reprezentuje osoba

Olesińska Grażyna

w KRS

Grażyna Olesińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Nazwisko:Olesińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:89 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Olesiński Waldemar Włodzimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Panalytica Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością, Warszawa − KRS 0000217970

Powiązane przetargi (89 szt.):
 1. Dostawa testów diagnostycznych, odczynników i sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania badań antygenów HLA klasy I i II metodą PCR-SSO z wykorzystaniem urządzenia hybrydyzacyjno - detekcyjnego "MR SPOT"
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów diagnostycznych, odczynników, i sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania badań antygenów HLA klasy I i Ii metodą PCR-SSO, z wykorzystaniem urządzenia hybrydyzacyjno – detekcyjnego „MR SPOT”.
 2. Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest Za łącznikiem nr 1 do SIWZ
 3. Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest Za łącznikiem nr 1 do SIWZ.
 4. Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 33 części wyszczególnionych w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz w opisie przedmiotu zamówienia, zamieszczonym jako Załącznik nr 1 do SIWZ na stronie Zamawiającego tj. http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow.html
 5. Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego z podziałem na zadania
 6. Dostawa półautomatycznego analizatora hemicelulozy, celulozy i ligniny w biomasie Filter Bag wraz z akcesoriami na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ze środków pozyskanych z projektu realizowanego w ramach programu ERA-NET BIOENERGY pt. Małe i wydajne - efektywna ekonomicznie i energetycznie produkcja biometanu.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawa półautomatycznego analizatora hemicelulozy, celulozy i ligniny w biomasie Filter Bag wraz z akcesoriami na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ze środków pozyskanych z projektu realizowanego w ramach programu ERA-NET BIOENERGY pt. Małe i wydajne - efektywna ekonomicznie i energetycznie produkcja biometanu - 1 sztuka. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ..
 7. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 9 pakietów: Pakiet nr 1: cyrkulator agregatowy Pakiet nr 2: urządzenie do oznaczania NO2 w wydychanym powietrzu Pakiet nr 3: zestaw akcesoriów do spectrofluometru F2500 Hitachi Pakiet nr 4: płuczka Pakiet nr 5: czytnik i płuczka Pakiet nr 6: przystawka wymywająca próbki z płytek TLC/HPTLC Pakiet nr 7: wirówka z chłodzeniem Pakiet nr 8: czytnik mikropłytek Pakiet nr 9: monitor jakości powietrza
 8. Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ
 9. A120-211-55/15/WW - dostawa aparatury naukowej według części I-IX
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Dostawa aparatury naukowej według części I-IX: I. autoklawu poj. 24l - 1 szt., II. fotometru - 1 szt., III. inkubatora z wytrząsaniem, z akcesoriami - 1 szt., IV. komory PCR z akcesoriami - 1 szt., V. lodówko-zamrażarki - 1 szt., VI. termomiksera z blokiem na probówki 1.5ml - 1 szt., VII. wirówki stołowej z chłodzeniem z akcesoriami - 1 szt., VIII. zamrażarki - 1 szt., IX. zestawu pomiarowego do oznaczania biochemicznego zużycia tlenu metodą manometryczną/respirometryczną - 1 szt.
 10. Dostawa asortymentu laboratoryjnego do Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt: Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany w ramach programu Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo - BIOSTRATEG (Umowa nr BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015).
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa asortymentu laboratoryjnego do Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ
 11. dostawa i montaż aparatury laboratoryjnej
  Zamawiający: Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., Łódź
  dostawa i montaż aparatury laboratoryjnej
 12. Dostawa półautomatycznego aparatu do oznaczania włókna surowego, ADF oraz NDF wraz z wyposażeniem do Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt: Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany w ramach programu Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo - BIOSTRATEG (Umowa nr BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015).
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa półautomatycznego aparatu do oznaczania włókna surowego, ADF oraz NDF wraz z wyposażeniem do Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ
 13. Dostawa zestawu do korekcji kwantowej do spektrofluorymetru
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu do korekcji kwantowej w zakresie 500-800 nm do spektrofluorymetru F-7000 HITACHII. 2. Dostawa obejmuje: dostarczenie i instalację przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego; przeprowadzenie szkolenia w języku polskim dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego Sprzętu, sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu. 3. Miejsca dostawy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Chemii Organicznej, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, piętro 0, pokój 22
 14. Dostawę kompletnego zestawu odczynników do typowania specyficzności HLA locus A, B, C, DRB1 i DQB1 metodą PCR-SSO dedykowanych do aparatu Mr. SPOT, u chorych, najbliższych członków rodziny, dawców niespokrewnionych i potencjalnych dawców szpiku w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego zestawu odczynników do typowania specyficzności HLA locus A, B, C, DRB1 i DQB1 metodą PCR-SSO dedykowanych do aparatu Mr. SPOT, u chorych, najbliższych członków rodziny, dawców niespokrewnionych i potencjalnych dawców szpiku w okresie 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie realizować dostawy odczynników stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie otrzymanego zapotrzebowania określającego zamawiany asortyment oraz ilości odczynników, w czasie nie dłuższym niż 20 dni od daty złożenia zamówienia.
  Wykonawca będzie dostarczał zamawiane odczynniki na własny koszt i ryzyko.

  Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 15. Dostawa spektrofotometru
  Zamawiający: Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE I - spektrofotometr mikropłytkowy - 1 sztuka - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. ZADANIE II - spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS - 1 sztuka - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. ZADANIE III - spektrofotometr - 2 sztuki - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
 16. Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Dostawa obejmuje: dostarczenie i instalację przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego;przeprowadzenie szkolenia w języku polskim dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego Sprzętu przez co najmniej 1 dzień roboczy w siedzibie Zamawiającego
 17. Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Dostawa obejmuje: dostarczenie i instalację przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego;przeprowadzenie szkolenia w języku polskim dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego Sprzętu przez co najmniej 1 dzień roboczy w siedzibie Zamawiającego.
 18. Dostawa spektrofotometru UV-VIS oraz wyposażenia dodatkowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru UV-VIS umożliwiającego podłączenie układu pomiarowego - miareczkowania spektrofotometrycznego oraz wyposażenia dodatkowego - komputer stacjonarny i urządzenie wielofunkcyjne dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Dostawa obejmuje: - dostarczenie i instalację przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego; - przeprowadzenie szkolenia w języku polskim dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu przez co najmniej 1 dzień roboczy w siedzibie Zamawiającego; Miejsce dostawy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Wydziałowe Laboratorium Doświadczalne ul. Seminaryjna 3 85-326 Bydgoszcz
 19. WB.2420.13.2014.NG.
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wrocław
  dostawa spektrofotometrów (5 sztuk) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników. Zadanie 1. 1.Spektrofotometr UV-VIS (2 sztuki) 2.Spektrofotometr UV-VIS dedykowany do badań DNA/RNA (1 sztuka) Zadanie 2. 3.Spektrofotometr UV / VIS posiadający długość fali w granicach: 190-840 nm, pełny zakres skanowania, długość drogi optycznej w granicach: 0.03, do 0,5 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki; (1 sztuka) Zadanie 3. 4.Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS z oprogramowaniem komputerowym do sterowania i obróbki danych (1 sztuka).
 20. Dostawa wraz z montażem urządzeń laboratoryjnych i akcesoriów dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń laboratoryjnych i akcesoriów dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 6 Pakietów: Pakiet nr 1 -Wyposażenie łaźni wodnej, Pakiet nr 2 - Komora do spryskiwania płytek, Pakiet nr 3- Łaźnie wodne, Pakiet nr 4- Wyposażenie mineralizatora mikrofalowego Magnum II, Pakiet nr 5- Wyposażenie analizatora rtęci Millenium Merlin, Pakiet nr 6- Wyposażenie spektrometrów ICP i ASA,.
 21. Dostawa spektrometru fluorescencyjnego z wyposażeniem (1 zestaw) dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN SONATA 6: Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH.
  Zamawiający: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin
 22. Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 23. Dostawa kompletnego zestawu odczynników i urządzeń do typowania specyficzności HLA locus A, B, DR metodą PCR-SSO u 1400 osób (chorych i potencjalnych dawców szpiku) wraz z dzierżawą aparatu w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, Wrocław
 24. Aparatura i sprzęt dla medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, Kielce
 25. Dostawa spektrometru Ramana dla Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/WTiICH/ITCHNiIŚ/393/2013
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 26. Dostawa spektrofotometru UV-VIS (Sprawa nr RAP.272.98.2013).
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 27. Dostawa drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 28. dostawa zestawu do pastylkowania dla WEiP- KC-zp.272-205/1
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 29. Dostawa spektrofluorymetru oraz modelu dydaktycznego - laboratoryjny model sortownicy kulek na potrzeby projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 30. Dostawa zestawu spektrofotometrycznego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Sprawa znak: DZP/CM/242/3-29/ZP/13
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 31. Dostawa probówek, woreczków teflonowych, szkiełek do analizatora, zestawów do znakowania i izolacji na potrzeby Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 32. dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 33. Przetarg nieograniczony na dostawę spektrometrów i spektrofluorymetrów - V partii. 907/PN/62/12
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 34. Dostawa spektrometrów.
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 35. Dostawa asortymentu laboratoryjnego na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze środków pozyskanych z projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Projekt Strategiczny - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Zadanie nr 4 - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 36. Dostawa - Część 1: Spektrofotometr UV/VIS; Część 2: Fitotron z wyposażeniem
  Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 37. dostawa wraz z montażem urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 38. AM/AZ/PN-72/12 Dostawa i uruch. następujących urządzeń lab.:Cz.A-Spektrofluorymetr dla Kat. i Z-du Chemii Analitycznej,Cz.B-Automatyczny licznik komórek dla Kat. i Z-du Biochemii Lekarskiej,Cz.C-Uniwersalny czytnik mikropłytek dla Kat. i Z-du Patomorfologii,Cz.D-Mikrowirówka dla Kat. i Klin. Dermatologii,Cz.E-Zamrażarka niskotemperaturowa dla Kat.i Klin. Psychiatrii,Cz.F-Cieplarka dla Kat. i Z-du Farmakologii,Cz.G-Homogenizator mechanizny dla Kat. i Z-du Farmakologii,Cz.H-Automatyczny agregometr z metodą optyczną dla Kat. i Klin. Chorób Wewn., Zawod. i Nad. Tętniczego AM we Wrocławiu
  Zamawiający: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
 39. AM / AZ / PN - 80 / 12 - dostawa i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, ocenianych odrębnie: 1. Spektrofotometr do Katedry i Zakładu Farmakognozji, 2. Mikrowirówka do Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, 3. Zamrażarka niskotemperaturowa do Katedry i Kliniki Chorób Serca
  Zamawiający: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
 40. Stanowisko do pomiarów fluorescencji i absorbancji, znak sprawy: AZP-2401-21/2012
  Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa
 41. DOSTAWA SPEKTROFLUORYMETRU DO MIEJSCA WSKAZANEGO W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 42. Zestaw bibliotek do spektrometru podczerwieni
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa
 43. Dostawa spektrofotometru
  Zamawiający: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa
 44. Dostawa aparatury naukowej dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., Słupsk
 45. DOSTAWA SPEKTROFOTOMETRU DWUWIĄZKOWEGO UV-VIS WRAZ Z JEDNOST-KĄ STERUJĄCĄ (LAPTOPEM) Z ZAINSTALOWANYM OPROGRAMOWANIEM DO STEROWANIA I ANALIZY WYNIKÓW
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
 46. Dostawa spektrofluorymetru
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Warszawa
 47. Dostawa spektrofluorymetru na potrzeby grantu Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego
  Zamawiający: Akademia Pomorska, Słupsk
 48. Dostawa kompletnego zestawu odczynników i urządzeń do typowania specyficzności HLA locus A, B, DR metodą PCR-SSO u 2000 osób (chorych i potencjalnych dawców szpiku) wraz z dzierżawą aparatu w okresie 24 miesięcy
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, Wrocław
 49. Dostawa spektrofotometru skanującego UV/Vis i kolumny do pomiaru stężeń DNA/RNA i białek w mikroobjętościach - z podziałem na dwie części. (Sprawa Nr RAP/22/2012)
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 50. Dostawa spektrofotometru na potrzeby Zakładu Chemii i Inżynierii Środowiska Akademii Morskiej w Szczecinie. BZP/AG/4/2012
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
 51. Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 52. Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację aparatury badawczej: przystawki typu DRIFT i zestawu HPLC/GPC - II partie. 907/PN/08/12
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 53. Dostawa spektrofotometru UV-VIS
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 54. Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/40-2011/NA)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 55. dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 56. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury naukowo - badawczej i pomiarowej na potrzeby jednostek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w podziale na 18 zadań.
  Zamawiający: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, Łódź
 57. Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla PRz
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 58. Sprzedaż i dostawa wraz z instalacją aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 59. DZP-0431-1323/2011
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 60. Nr zamówienia: DZP-0431-1323/2011
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 61. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu badawczego pt. Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych EkoTechProdukt - Przetarg II
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 62. Dostawa spektrofotometru UV-VIS ze specjalistycznym stołem przystosowanym do wymagań urządzenia wraz z dowozem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem trzech pracowników Politechniki Radomskiej
  Zamawiający: Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Radom
 63. Dostawa spektrofluorymetru dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/41-10/NA)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 64. Dostawa aparatury dla Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  Zamawiający: Akademia Pomorska, Słupsk
 65. Dostawa kompletnego zestawu odczynników i urządzeń do typowania specyficzności HLA locus A,B,DR metodą PCR-SSO u 2000 osób (chorych i potencjalnych dawców szpiku) wraz z dzierżawą aparatu w okresie 24 miesięcy.
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, Wrocław
 66. DOSTAWA APARATURY POMIAROWEJ
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 67. Dostawa aparatury analitycznej: 1) Pakiet I - dostawa mineralizatora mikrofalowego - 1 szt., 2) Pakiet II - zestaw laboratoryjny składający się z dwuwiązkowego spektrofotometru UV-Vis, zestawu komputerowego oraz oprogramowania do sterowania spektrofotometrem - 1 kpl.
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Lublin
 68. Sprawa nr 62/ZP/10 - 75/Apteka/2010
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 69. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety.
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 70. Sprawa nr 13/ZP/10 - 16/Apteka/2010
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 71. Sprzedaż i dostawa testów do badań immunogenetycznych układu HLA
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Katowice
 72. Dostawa aparatury i urządzeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 73. Spektrofluorymetr z termostatyzowanym uchwytem na kuwety pomiarowe oraz termostatem z funkcjami ogrzewania i chłodzenia
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, Warszawa
 74. Dostawa spektrofluorymetru wraz z montażem i szkoleniem w zakresie obsługi urządzenia Numer nadany przez Zamawiającego: AEZ/S-240/2009
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 75. Dostawa urządzenia do detekcji przeciwciał i antygenów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa
 76. Dostawa i instalacja spektrofluorymetru dla Katedry Chemii i Fizyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 77. DOSTAWA SPEKTROFOTOMETRÓW
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 78. Dostawa spektrometru fluorescencyjnego z wyposażeniem
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 79. Dostawa kompletnego zestawu odczynników i urządzeń do typowania specyficzności HLA locus A, B, DR metodą PCR-SSO u 500 osób (chorych i potencjalnych dawców szpiku) wraz z dzierżawą aparatu w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, Wrocław
 80. Zakup i dostawa: Jednowiązkowy Spektrofotometr UV-Vis U-1900 HITACHI
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 81. dostawa sprzętu laboratoryjnego (zestaw do amplifikacji i obróbki kwasów nukleinowych, zestaw do elektroforezy poliakrylamidowej i elektrotransferu białek i kwasów nukleinowych, spektrofotometry UV/VIS, czytnik płytek, chromatograf jonowy, system chromatografii cieczowej) dla Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 82. Spektrofluorymetr, znak sprawy: ZP/20/2009
  Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa
 83. Spektrofluorymetr
  Zamawiający: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk, Wrocław
 84. DOSTAWA MIKROSPEKTROFLUORYMETRU
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 85. Dostawa urządzeń w ramach projektu Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych
  Zamawiający: Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych, Koszalin
 86. PN-19/09 Spektrofluorymetr
  Zamawiający: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
 87. Zakup i dostawa spektofluorymetru do wykonywania pomiarów fluorescencji, luminescencji oraz fosforescencji F-7000 HITACHI.
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 88. Dostawa spektrofotometrów i mikroskopów z wyposażeniem. Oznaczenie sprawy: OZ/D/266/AS/08
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 89. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej na wyposażenie Katedry Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

Inne osoby dla Olesińska (47 osób):