Kogo reprezentuje osoba

Olesinski Tadeusz Józef

w KRS

Tadeusz Józef Olesinski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Olesinski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1933 r., wiek 86 lat
Miejscowości:Otwock (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarski Marcin, Bluszcz Anna Krystyna, Bobylak Paweł Antoni, Bogacki Rychlik Juliusz Romuald, Chechłacz Hanna Urszula, Czarkowska Rybak Maja, Dzieciuchowicz Mieczysław Jerzy, Gustowski Jacek, Hlebowicz Grzegorz, Hornung Tomasz, Janiszewski Wiesław Stanisław, Kędzior Agnieszka Wioletta, Lipińska Monika Ewa, Marciszewska Maria Halina, Niezgódka Marek, Nowotka Andrzej Wojciech, Ostaszewska Marta Anna, Poręcki Jacek Krzysztof, Płoszajski Piotr Zbigniew, Radomska Krystyna Barbara, Spiechowski Radosław, Staeven Andrzej Kazimierz, Święcicka Anita Joanna, Szczurek Ewa Maria, Szulc Podobas Gabriela Janina, Trojan Mateusz Paweł, Wachowiak Piotr Grzegorz, Wawrzyniak Urszula Zofia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wierzbicki Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dąbrowski Zbigniew, Grzegrzółka Helena, Lipiński Antoni, Nawrocki Zbigniew Jan, Trzpil Kazimierz Wacław, Waśniewski Antoni, Zieliński Zbigniew Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Rachunkowe Sp. Z O.O., Otwock − KRS 0000115725
 2. Concept4eco Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000643693
 3. Elektron Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000124027
 4. Fundacja Będlewo, Warszawa − KRS 0000246410
 5. Fundacja Pro Bono Pl, Warszawa − KRS 0000354099
 6. Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia Ogród Nadziei, Warszawa − KRS 0000218418
 7. Fundacja Towarzystwo Wioślarskie Syrenka, Warszawa − KRS 0000422879
 8. Fundacja Żoliborski Fundusz Lokalny, Warszawa − KRS 0000108858
 9. Gabinet Weterynaryjny Oskar Sp. Z O.O., Otwock − KRS 0000584442
 10. Indawo Labs Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000505275
 11. Inter Cars S.A., Warszawa − KRS 0000008734
 12. M P Maja Czarkowska-rybak, Paweł Rybak, Wiesław Sobczyński Sp. J., Warszawa − KRS 0000171329
 13. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-modlin Sp. Z O.O., Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000184990
 14. Międzynarodowe Stowarzyszenie Europejski Dom Im. Jacka Kuronia, Warszawa − KRS 0000146442
 15. Nawit Group Sp. Z O.O., Otwock − KRS 0000770750
 16. Pavana Studio Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000047559
 17. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Inwestprojekt-system Sp. Z O.O., Otwock − KRS 0000154401
 18. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Ognisko V, Warszawa − KRS 0000114901
 19. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Polskiej Akademii Nauk, Warszawa − KRS 0000058812
 20. Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej W Warszawie, Warszawa − KRS 0000194828
 21. Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum, Warszawa − KRS 0000179796
 22. Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej, Warszawa − KRS 0000175293
 23. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, Warszawa − KRS 0000114324
 24. Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa − KRS 0000261914
 25. Żoliborskie Stowarzyszenie Samorządowe, Warszawa − KRS 0000120992

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Of Tokyo - Mitsubishi Ufj (polska) S.A., Warszawa − KRS 0000061974
 2. Blue Nap Sp. Z O.O. Sp. J., Warszawa − KRS 0000195064
 3. Domuslex Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000040400
 4. Fundacja Akademicka Świętej Anny, Warszawa − KRS 0000222038
 5. Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej Sgh, Warszawa − KRS 0000194603
 6. Fundacja Samarytanka, Warszawa − KRS 0000094778
 7. Fundacja Szerokie Wody, Warszawa − KRS 0000419010
 8. Infovide - Matrix S.A., Warszawa − KRS 0000122829
 9. Lotos Biopaliwa Sp. Z O.O., Czechowice-dziedzice − KRS 0000065231
 10. Mantec Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000460707
 11. Międzyzakładowe Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Mieszkalnych Ochota, Warszawa − KRS 0000131429
 12. Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000172033
 13. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Otwock − KRS 0000037902
 14. Port Lotniczy Poznań-ławica Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000003431
 15. Przedsiębiorstwo Konsultingowo - Usługowe Inwestprojekt - Asocjacja Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000209390
 16. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-usługowo-handlowe Unipan-pro Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000120944
 17. Spółdzielczy Ośrodek Budownictwa Inwestprojekt, Warszawa − KRS 0000033473
 18. Śnieżka Chłodnia W Częstochowie S.A., Częstochowa − KRS 0000296413
 19. Śnieżka Chłodnia W Częstochowie Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000098506

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Opracowanie kompleksowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy
  Zamawiający: Gmina Puławy, Puławy
  Opracowanie kompleksowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puławy (dalej MPZP) uchwalonego uchwałą Rady Gminy Puławy Nr XLIV/285/2002 z dnia 13 września 2002 r., ze zmianami wniesionymi uchwałą Rady Gminy Puławy Nr XXVIII/152/05 z dnia 28 czerwca 2005 r., uchwałą Rady Gminy Puławy Nr XVII/159/09 z dnia 23 stycznia 2009 r. oraz uchwałą Rady Gminy Puławy Nr XVIII/89/2012 z dnia 11 października 2012 r. Opracowanie obejmuje tereny wskazane w Uchwale Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Puławy z dnia 26 września 2013 r. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), jak również rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami związanymi z problematyką planowania przestrzennego zawartymi w innych ustawach dotyczących np. ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury, ochrony gruntów rolnych i leśnych itp. W zakresie opracowania zmiany MPZP wymagane jest: 1. Udział w spotkaniach merytorycznych w siedzibie Zamawiającego dot. przedmiotu wykonywanych prac, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego do czasu dokonania przez Wojewodę Lubelskiego oceny zgodności z przepisami prawnymi uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie uchwalenia Zmiany MPZP Gminy Puławy oraz prezentacja projektu planu organom gminy w trakcie czynności przygotowawczych do uchwalenia planu (w tym na posiedzeniach komisji Rady Gminy), jak również na posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekt planu oraz Sesji Rady Gminy, na której będzie przyjęta zmiana planu. 2. Przygotowanie wymaganych ustawą dokumentów formalno-prawnych związanych ze sporządzaniem projektu zmiany planu (ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia) oraz przygotowanie potrzebnej ilości materiałów roboczych - odpowiedniej m.in. do uzgodnień, opinii, konsultacji. 3. Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla obszaru objętego zmianą planu miejscowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. 2002 nr 155 poz. 1298) 4. Przygotowanie wykazu wniosków indywidualnych wniesionych w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany MPZP z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz opracowanie wykazu odpowiedzi organów i instytucji określonych ustawą, oraz innych instytucji i jednostek organizacyjnych poinformowanych o przystąpieniu do sporządzenia planu, wraz z ich analizą. 5. Sporządzenie projektu zmiany MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych, przedstawienie do akceptacji zamawiającemu. 6. Prezentacja projektu zmiany MPZP przed Powiatową Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną. W przypadku otrzymania negatywnej opinii, bądź opinii z uwagami, Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do kolejnego etapu wprowadzić zmiany w projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko - zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, w celu uzyskania pozytywnej opinii. 7. Uzyskanie opinii i uzgodnień projektu zmiany MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko właściwych organów i instytucji wymaganych ustawą oraz w razie potrzeby wprowadzenie w związku z nimi odpowiednich poprawek w projekcie zmiany MPZP. 8. Uzyskanie niezbędnej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 9. Przygotowanie projektu zmiany MPZP Gminy Puławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu. Dyżury projektanta podczas wyłożenia projektu do publicznego wglądu (co najmniej 2 razy - przed dyskusją publiczną), przeprowadzenie dyskusji publicznej. 10. Przygotowanie wykazu uwag wniesionych podczas wyłożenia projektu zmiany MPZP do publicznego wglądu, ich analiza oraz przedłożenie Wójtowi Gminy Puławy propozycji sposobu ich rozpatrzenia. 11. Przygotowanie i przekazanie projektu zmiany MPZP wraz z propozycją sposobu rozpatrzenia uwag w formie umożliwiającej przedstawienie Radzie Gminy Puławy do uchwalenia. 12. Skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej do projektu zmiany MPZP Gminy Puławy. 13. Wykonanie w formie i ilości określonej w umowie, edycji uchwalonej zmiany planu miejscowego z uwzględnieniem zmian wynikających z autopoprawek lub przegłosowanych poprawek 14. Wykonanie czynności związanych z usunięciem wad opracowania i doprowadzeniem uchwały do zgodności z przepisami prawnymi, bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia przez organ nadzorczy lub Sąd nieważności uchwały. 15. Utworzenie metadanych, o których mowa w art. 5 i w art. 29 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489 ze zm.). 16. Aktualizacja szrafur i warstw rysunku planu, prowadzonego przez Zamawiającego w formie numerycznej w programie EWMAPA zgodnie z dokonanymi zmianami i instalacja opracowanych warstw na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego w sposób zapewniający pełną funkcjonalność systemu. Realizacja zamówienia winna odbywać się zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do umowy. Harmonogram ten szczegółowo określa etapowanie prac (wyszczególnienie czynności w poszczególnych etapach, terminy wykonania, płatności). Rozliczenie będzie prowadzone w złotych polskich. Powierzchnia opracowania: około 300 ha Skala opracowania 1:1000 lub 1:2000 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
 2. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1)przy ul. Załuskiego i Nowej oraz w rejonie ul. Radzymińskiej i Akacjowej, 2)przy ul. Załuskiego, Rosłana i Powstańców oraz w rejonie ul. Urszulki
  Zamawiający: Gmina Kobyłka, Kobyłka
  Zamówienie obejmuje sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: część 1 - przy ul. Załuskiego i Nowej oraz w rejonie ul. Radzymińskiej i Akacjowej część 2 - przy ul. Załuskiego, Rosłana i Powstańców oraz w rejonie ul. Urszulki
 3. Sporządzenie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Placu Wolności, obejmującego teren działek ewid. nr nr 128-6, 128-9, 128-10 i 128-11, położonych w Nieporęcie, gmina Nieporęt
  Zamawiający: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta, Nieporęt
  1. Kod CPV 71410000-5 usługi planowania przestrzennego 2. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Placu Wolności, obejmującego teren działek ewid. nr nr 128-6, 128-9, 128-10 i 128-11, położonych w Nieporęcie, gmina Nieporęt. w zakresie określonym uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr XXXI.91.2012 z dnia 29 października 2012 r. Powierzchnia terenu objęta projektem planu wynosi ok. 0,5 ha. 3. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) Część graficzną planów w technice barwnej - 2 egz., w tym - 1 egz. zabezpieczony przed zniszczeniem (np. zalaminowany) oraz w technice czarno-białej - 5 egz., na mapach w skali 1: 1000. 2) część opisową (tekst planu) - w 1egz., 3) część graficzną i opisową zapisaną na nośniku CD (część graficzna w formacie uzgodnionym z Zamawiającym). 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z polityką przestrzenną Gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt oraz obowiązującymi przepisami, w tym m.in. przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi poszczególnych zagadnień regulowanych przez ustalenia planu, a także zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 5. W celu wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące dokumenty, materiały oraz opracowania: 1) mapę zasadniczą w formacie cyfrowym dla obszaru objętego projektem planu, 2) wypisy z rejestru gruntów dla obszaru objętego projektem planu, 3) bieżącą korespondencję związaną z opracowaniem planu, 4) wnioski złożone do projektu planu dotyczące obszaru objętego planem
 4. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: ZADANIE NR 1 WOLA MROKOWSKA (rejon ul. Postępu) - pow. planu ok. 186 ha ZADANIE NR 2 WÓLKA KOSOWSKA (południowa część wsi, przy granicy ze Stachowem)- pow. planu ok. 16 ha ZADANIE NR 3 STACHOWO i KOSÓW - pow. planu ok. 80 ha ZADANIE NR 4 LESZNOWOLA (rejon ulicy Poprzecznej)- pow. planu ok. 175 ha ZADANIE NR 5 LESZNOWOLA (rejon ulicy Jedności)- pow. planu ok. 3,5 ha ZADANIE NR 6 ZGORZAŁA (północno wschodnia część wsi)- pow. planu ok. 22 ha.
  Zamawiający: Gmina Lesznowola, Lesznowola
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: ZADANIE NR 1 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: WOLA MROKOWSKA (rejon ul. Postępu) - pow. planu ok. 186 ha ZADANIE NR 2 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: WÓLKA KOSOWSKA (południowa część wsi, przy granicy ze Stachowem)- pow. planu ok. 16 ha ZADANIE NR 3 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: STACHOWO i KOSÓW - pow. planu ok. 80 ha ZADANIE NR 4 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: LESZNOWOLA (rejon ulicy Poprzecznej)- pow. planu ok. 175 ha ZADANIE NR 5 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: LESZNOWOLA (rejon ulicy Jedności)- pow. planu ok. 3,5 ha ZADANIE NR 6 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: ZGORZAŁA (północno wschodnia część wsi)- pow. planu ok. 22 ha Ad. zadania nr 1 Sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu: Wola Mrokowska, zgodnie z Uchwałą Nr 57/VI/2007 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2007 r., oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru. Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia, kolejno czynności polegających między innymi na: a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu e) przygotowanie wniosku o zmianę terenów rolnych na cele nierolnicze f) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, g) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, h) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej, i) sporządzeniu zmian do zmiany projektu planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag, j) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy, k) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru, l) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną. Ad. zadania nr 2 Sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu: Wólka Kosowska, zgodnie z Uchwałą Nr 55/VI/2007 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2007 r. oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru. Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia kolejno czynności polegających między innymi na: a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu e) przygotowanie wniosku o zmianę terenów rolnych na cele nierolnicze f) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, g) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, h) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej, i) sporządzeniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag, j) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy, k) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru, l) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną . Ad. zadania nr 3 Sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu: Stachowo, Kosów zgodnie z Uchwałą Nr 60/VI/2007 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2007 r. oraz Uchwałą Nr 82/VIII/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru. Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia kolejno czynności polegających między innymi na: a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu e) przygotowanie wniosku o zmianę terenów rolnych na cele nierolnicze f) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, g) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, h) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej, i) sporządzeniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag, j) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy, k) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru, l) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną. Ad. zadania nr 4 Sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu: Lesznowola, zgodnie z Uchwałą Nr 406/XLVII/06 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2006 r. oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru. Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia kolejno czynności polegających między innymi na: a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu e) przygotowanie wniosku o zmianę terenów rolnych na cele nierolnicze f) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, g) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, h) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej, i) sporządzeniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag, j) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy, k) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru, l) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną. Ad. zadania nr 5 Sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu: Lesznowola, zgodnie z Uchwałą Nr 51/VI/2007 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2007 r. oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru. Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia kolejno czynności polegających między innymi na: a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu e) przygotowanie wniosku o zmianę terenów rolnych na cele nierolnicze f) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, g) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, h) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej, i) sporządzeniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag, j) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy, k) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru, l) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną. Ad. zadania nr 6 Sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu: Zgorzała, zgodnie z Uchwałą Nr 172/XIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2012 r. oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru. Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia kolejno czynności polegających między innymi na: a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu e) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, f) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, g) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej, h) sporządzeniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag, i) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy, j) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru, k) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną..
 5. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów gm. Kozienice.
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Kozienice, Kozienice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów gm. Kozienice w skali 1:2000- zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozienice są to tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny usług, tereny rolne i enklawy leśne pow. terenu około 283 ha. . Zakres prac do wykonania obejmuje: 1. zredagowanie wszystkich ogłoszeń, obwieszczeń, pism, uzgodnień, o których mowa w art. art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) w uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy Kozienice niezbędnych do przeprowadzenia procedury opracowania miejscowego planu, 2. uzyskanie wymaganych dla konkretnej formy opracowania map zgodnie z art.16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. nr 164, poz. 1587) wraz z wykazami właścicieli gruntów objętych opracowaniem oraz terenów przyległych. 3. rozpatrzenie wniosków, o których mowa w art. 17 pkt. 1 cyt. Ustawy, 4. sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 5. Uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii wynikających z przepisów, 6. wprowadzenie zmian do projektu planu o których mowa w art. 17pkt 9 cyt. Ustawy, 7. czynny udział w dyskusji publicznej, o której mowa w art. 17 pkt. 10 cyt. Ustawy, 8. sporządzenie dokumentacji prac planistycznych, o ktorej mowa w § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastrutury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1587 z 2003r.), 9. zredagowanie uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 10. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem ekofizjograficznym (zgodnie z art.72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- prawo ochrony Środowiska i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych) oraz przygotowanie pism i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 11. Skala opracowania 1:2000 12. Miejscowy plan powinien zawierać elementy określone w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 13. miejscowy plan należy sporządzić w 5 egzemplarzachw wersji papierowej(tekst i rysunek planu) oraz w wersji elektronicznej .AUTOCAD 2000 (załączniki graficzne), 14. udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Kozienice i sesjach Rady Miejskiej oraz innych spotkaniach związanych z przedmiotem zamówienia na pisemne lub telefoniczne zaproszenie Zamawiającego 15. Dokonanie zmian w opracowanym projekcie planu miejscowego wynikłych na skutek uwzględnienia przez Radę Miejską uwag złożonych do projektu planu. 16. Opracowanie prognozy skutków finansowych wynikających z uchwalenia planu miejscowego zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
 6. Opracowanie ekofizjografii na potrzeby zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie całej gminy Baranowo
  Zamawiający: Gmina Baranowo, Baranowo
  Opracowanie ekofizjografii na potrzeby zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie całej gminy Baranowo
 7. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Nowy Konik oraz opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,40 ha położonego w Wielgolesie Duchnowskim
  Zamawiający: Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa, Halinów
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie : 1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowy Konik o powierzchni ok. 172 ha (uchwała Nr XXV/224/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru administracyjnego Nowy Konik, gmina Halinów - w zakresie I i II części miejscowości Nowy Konik wg podziału zatwierdzonego uchwałą Nr IX/74/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 maja 2003 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. 2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Wielgolas Duchnowski o powierzchni 0,40 ha położonego (uchwała Nr XLI/356/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Halinów - w zakresie działek nr ewid. 55/1 i 55/2 położonych w miejscowości Wielgolas Duchnowski - zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/196/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Województwa mazowieckiego Nr 224 z dnia 23 sierpnia 2002 r. poz. 5665) w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski zmienionego w części północno - wschodniej uchwałą Nr VII/67/07 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 14 czerwca 2007 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
 8. ZADANIE 1: SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: WILCZA GÓRA (część wschodnia). ZADANIE 2: SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI WSI: MYSIADŁO (ul. Zakręt). ZADANIE 3: SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI WSI: NOWA IWICZNA (rejon pomiędzy ul. Graniczną a ul. Zimową). ZADANIE 4: SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU:WŁADYSŁAWÓW.
  Zamawiający: Gmina Lesznowola, Lesznowola
  AD. ZADANIE 1
  Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu: Wilcza Góra, zgodnie z Uchwałą Nr 403/XXVIII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 czerwca 2009 r., oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru.
  Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia, kolejno czynności polegających między innymi na:
  a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego,
  d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu,
  e) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień,
  f) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu,
  g) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej,
  h) sporządzeniu zmian do zmiany projektu planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag,
  i) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy,
  j) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru,
  k) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną.

  AD. ZADANIE 2
  Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części wsi: Mysiadło, zgodnie z Uchwałą Nr 462/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009 r. oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru.
  Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia kolejno czynności polegających między innymi na:
  a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego,
  d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu,
  e) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień,
  f) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu,
  g) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej,
  h) sporządzeniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag,
  i) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy,
  j) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru,
  k) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną .

  AD. ZADANIE 3
  Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części wsi: Nowa Iwiczna zgodnie z Uchwałą Nr 463/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009 r. oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru.
  Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia kolejno czynności polegających między innymi na:
  a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego,
  d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu,
  e) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień,
  f) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu,
  g) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej,
  h) sporządzeniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag,
  i) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy,
  j) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru,
  k) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną.

  AD. ZADANIE 4
  Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu: Władysławów, zgodnie z Uchwałą Nr 404/XXVIII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 czerwca 2009 r. oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru.
  Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia kolejno czynności polegających między innymi na:
  a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego,
  d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu,
  e) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień,
  f) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu,
  g) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej,
  h) sporządzeniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag,
  i) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy,
  j) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru,
  k) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną.

Inne osoby dla Olesinski (1 osoba):