Kogo reprezentuje osoba

Olszak Adam Marcin

w KRS

Adam Marcin Olszak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Drugie imię:Marcin
Nazwisko:Olszak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1984 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Kcynia (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czarnecki Lech Roman, Dobosz Małgorzata Teresa, Gawryszak Kajetan Józef, Hemerling Schmelter Klaudia, Jabkowski Kazimierz, Jabkowski Lucjan, Kasperska Wiesława Teresa, Kieca Demska Anna, Malerowicz Mieczysław, Napierała Henryk Kazimierz, Niedbalski Piotr, Nowak Pezacka Żaneta Katarzyna, Olędzki Michał, Papuga Pola, Pazderska Danuta, Pezacka Bernadeta Anna, Stanek Jan, Szymański Tadeusz Józef, Tomaszek Franciszek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilczyński Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kcyni, Kcynia − KRS 0000129481
 2. Korporacja Spółdzielcza Pałuki, Dziewierzewo − KRS 0000202836
 3. Kółko Rolnicze W Łankowicach, Łankowice − KRS 0000313854
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Dziewierzewie, Dziewierzewo − KRS 0000014199
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Łankowicach, Łankowice − KRS 0000229479
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Żarczynie Gm. Kcynia, Żarczyn − KRS 0000071212
 7. Spółdzielnia Rzembud, Szubin − KRS 0000173571
 8. Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Plus, Kartuzy − KRS 0000346023
 9. Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu Pałuki W Kcyni, Kcynia − KRS 0000583308
 10. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe W Kcyni Sp. Z O.O., Kcynia − KRS 0000373820

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kcyni, Kcynia − KRS 0000174568
 2. Polska Izba Makaronu, Ząbki − KRS 0000195373

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Kcynia, Kcynia
  Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Obsługa bankowa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Miesięczną obsługę bankową polegającą na: a) Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych i ZFŚS b) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat obcych c) Dokonywaniu wypłat gotówkowych, d) Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo), e) Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo), f) Sporządzaniu i
  udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej jak i w formie papierowej udostępnianych następnego dnia roboczego, g) Zapewnieniu w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowanie systemu - 4 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy, h) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu: - otwarcia lub likwidacji rachunków, - instalacji, wdrożenia i szkolenia z zakresu obsługi systemu bankowości elektronicznej, - realizacji poleceń przelewów w formie elektronicznej pomiędzy jednostkami wymienionymi w pkt. III, ppkt 1., - prowadzenia rachunków bankowych jednostek objętych umową, - zmiany karty wzorów podpisu, - postawienia do dyspozycji kredytu w rachunku bieżącym, - wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, - przyjęcia depozytu, 2) Kredyt w rachunku podstawowym budżetu Gminy Kcynia: Bank zapewni możliwości uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Gminy Kcynia w wysokości ustalanej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty, Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowaną o marżę banku - stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie i pobieranie odsetek w ostatnim roboczym dniu miesiąca. 3) Lokaty: Bank zapewni możliwości tworzenia lokat (overnight, weekendowych, tygodniowych, miesięcznych) od wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku - stały w całym okresie trwania umowy. 4) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku - stały w czasie trwania umowy. 2. Do oferty należy przyjąć wysokość stopy WIBOR 1M i WIBID 1M według danych z dnia 5 maja 2015 roku, wynoszących odpowiednio: WIBOR 1M - 1,63 %, WIBID 1M - 1,43 %. 3. W trakcie trwania umowy bankowej stawki WIBOR 1M i WIBID 1M, obowiązujące w danym miesiącu, ustalana będą na podstawie stawki obowiązującej w ostatnim roboczym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane jest oprocentowanie
 2. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Kcynia, Kcynia
  Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych:
  1. Obsługa bankowa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1) Miesięczną obsługę bankową polegającą na:
  a) Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych i ZFŚS
  b) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat obcych
  c) Dokonywaniu wypłat gotówkowych,
  d) Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),
  e) Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),
  f) Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej jak i w formie papierowej udostępnianych następnego dnia roboczego,
  g) Zapewnieniu w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowanie systemu - 4 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy,
  h) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
  - otwarcia lub likwidacji rachunków,
  - instalacji, wdrożenia i szkolenia z zakresu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
  - realizacji poleceń przelewów w formie elektronicznej pomiędzy jednostkami wymienionymi w pkt. III, ppkt 1.,
  - prowadzenia rachunków bankowych jednostek objętych umową,
  - zmiany karty wzorów podpisu,
  - postawienia do dyspozycji kredytu w rachunku bieżącym,
  - wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
  - przyjęcia depozytu,
  2) Kredyt w rachunku podstawowym budżetu Gminy Kcynia:
  Bank zapewni możliwości uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Gminy Kcynia w wysokości ustalanej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty, Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę banku - stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie i pobieranie odsetek w ostatnim roboczym dniu miesiąca.
  3) Lokaty:
  Bank zapewni możliwości tworzenia lokat (overnight, weekendowych, tygodniowych, miesięcznych) od wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku - stały w całym okresie trwania umowy.
  4) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:
  Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku - stały w czasie trwania umowy.
 3. Usługa bankowa polegającą na kasowej obsłudze świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych oraz wszelkich innych wypłat gotówkowych dokonywanych osobom uprawnionym w 2012 roku
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Nakło nad Notecią
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług bankowych w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych funduszy strukturalnych w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Wypłata zasiłków i świadczeń w gotówce dla osób nie posiadających rachunku bankowego powinna odbywać się na terenie wszystkich gmin powiatu nakielskiego tj. w następujących miejscowościach: Nakło nad Notecią, Mrocza, Sadki, Szubin, Kcynia. Nie jest możliwe określenie ilości osób, którym wypłacony musi być zasiłek lub inne świadczenie w skali miesiąca - w każdym miesiącu ta ilość jest inna. Wypłaty zasiłków i innych świadczeń powinny być dokonywane gotówkowo, wg zasad określonych przez Zamawiającego, tj. wyłącznie uprawnionym osobom, znajdującym się na listach wypłat, po sprawdzeniu ich tożsamości. Osoby upoważnione do odebrania świadczenia za osobę znajdującą się na liście wypłat powinny posiadać upoważnienie podpisane przez Dyrektora PUP w Nakle nad Notecią jego Zastępcę, Kierownika Filii PUP w Szubinie lub upoważnionego pracownika Filii, Głównego Księgowego lub Kierownika Ewidencji Świadczeń i Informacji. Upoważnienie, o którym mowa wyżej powinno być dołączone w oryginale do listy wypłat. Wypłaty zasiłków oraz innych świadczeń powinny odbywać się w warunkach lokalowych gwarantujących dobrą obsługę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji miejsc przed rozstrzygnięciem przetargu. Wypłaty świadczeń pieniężnych dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, winny być dokonywane od 5-tego do 25-tego dnia każdego miesiąca, ustalone przez Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 14.00. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określać będzie umowa będąca załącznikiem do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. dotyczących wypłat zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń w poszczególnych, wybranych miejscowościach: - Część A - Nakło nad Notecią - dla bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Nakła nad Notecią, - Część B - Mrocza - dla bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Mrocza, - Część C - Sadki - dla bezrobotnych z terenu Gminy Sadki, - Część D - Kcynia - dla bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Kcynia, - Część E - Szubin - dla bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Szubin, na poszczególne części lub na całość zamówienia. 8. Wysokość prowizji liczona od łącznej kwoty wypłaconych w danym miesiącu świadczeń pieniężnych nie może przekroczyć wysokości 0,8% wypłaconych kwot. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy § 11. 1. Starosta (prezydent miasta) po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady zatrudnienia może zlecić bankom i innym instytucjom dokonywanie ze środków Funduszu wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, jeżeli koszty ich wypłaty nie przekroczą 0,8% wypłaconych kwot. (Dz. U. z 2011 r., Nr 221 poz. 1317)
 4. ZACIĄGNIECIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK przez GMINĘ KCYNIA - II przetarg
  Zamawiający: Gmina Kcynia, Kcynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez GMINĘ KCYNIA.
  Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.773.900 złotych (słownie: Jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).
  2. Warunki udzielenia kredytu:
  1) Długoterminowy kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.773.900,00 zł.
  2) Ustala się terminy spłat:
  a) kapitału - ostatniego dnia roboczego miesięcy marca, maja, września i listopada każdego roku, począwszy od dnia 31.03.2012r. do 30.11.2022 r., w 44 ratach, z tym że pierwsza rata w wysokości 41.903,00 zł, a kolejne 43 raty po 40.279,00 zł.
  b) należnych odsetek - na ostatni dzień roboczy każdego kwartału począwszy od 31 marca 2012 roku do 30.11.2022 roku, z okresem karencji w spłacie odsetek naliczanych za okres od dnia wykorzystania kredytu wg potrzeb Zamawiającego do dnia 31 marca 2012 roku.
  3) Oprocentowanie kredytu - zmienne naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego
  4) Spłata odsetek odbywać się będzie w okresach kwartalnych od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, przy malejących ratach odsetkowych w latach 2012-2022, naliczanych na bazie rzeczywistego kalendarza tj. rok liczy 365/366 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.
  5) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: zmienna stopa procentowa ustalona w oparciu o stawkę bazową WIBOR dla depozytów 1M, notowanej na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego, skorygowana o stałą marżę banku.
  Przez okres odsetkowy należy rozumieć jeden miesiąc kalendarzowy
  6) Termin wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2011r., na podstawie pisemnych wniosków o płatność wg potrzeb Zamawiającego.
  7) Kredyt ma zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w wysokości określonej we wniosku o płatność w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku; przelew środków na rachunek budżetu Gminy 72 8166 0009 0000 0198 2000 0017
  8) Ostatnia płatność ma zostać postawiona do dyspozycji Zamawiającego najpóźniej na dzień 29 grudzień 2011 roku na pisemny wniosek Zamawiającego bez zachowania 3-dniowego terminu przekazania kredytu od dnia złożenia wniosku o płatność.
  9) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Wykonawca nie będzie żądał innego zabezpieczenia.
  10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu spłaty kredytu, bez dodatkowych opłat i kosztów bankowych.
  11) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania uruchomionego kredytu w pełnej wysokości.
  12) W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki liczone będą za okres faktycznego wykorzystania kredytu tj. do momentu spłaty.
  13) W całym okresie kredytowania Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat wynikających z dokonywanych zmian w umowie kredytowej.
  14) Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej [PLN].
  15) Zamawiający informuje, że organem upoważnionym do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu jest Burmistrz Kcyni na podstawie uchwały Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2011 r.
 5. ZACIĄGNIECIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W BUDŻECIE GMINY KCYNIA NA 2011 ROK - II przetarg
  Zamawiający: Gmina Kcynia, Kcynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W BUDŻECIE GMINY KCYNIA NA 2011 ROK kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Kcynia.
  Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Kcynia w wysokości 1.705.320 złotych (słownie: Jeden milion siedemset pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100).

  2. Warunki udzielenia kredytu:
  1) Długoterminowy kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Kcynia na 2011 rok w wysokości 1.705.320 zł.
  2) Ustala się terminy spłat:
  a) kapitału - ostatniego dnia roboczego miesięcy marca, maja, września i listopada każdego roku, począwszy od dnia 31.03.2012r. do 30.11.2022 r., w 44 ratach, z tym że pierwsza rata w wysokości 40.317,00 zł, a kolejne 43 raty po 38.721,00 zł.
  b) należnych odsetek - na ostatni dzień roboczy każdego kwartału począwszy od 31 marca 2012 roku do 30.11.2022 roku, z okresem karencji w spłacie odsetek naliczanych za okres od dnia wykorzystania kredytu wg potrzeb Zamawiającego do dnia 31 marca 2012 roku.
  3) Oprocentowanie kredytu - zmienne naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego
  4) Spłata odsetek odbywać się będzie w okresach kwartalnych od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, przy malejących ratach odsetkowych w latach 2012-2022, naliczanych na bazie rzeczywistego kalendarza tj. rok liczy 365/366 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.
  5) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: zmienna stopa procentowa ustalona w oparciu o stawkę bazową WIBOR dla depozytów 1M, notowanej na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego, skorygowana o stałą marżę banku.
  Przez okres odsetkowy należy rozumieć jeden miesiąc kalendarzowy.

  6) Termin wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2011r., na podstawie pisemnych wniosków o płatność wg potrzeb Zamawiającego.
  7) Kredyt ma zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w wysokości określonej we wniosku o płatność w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku; przelew środków na rachunek budżetu Gminy 72 8166 0009 0000 0198 2000 0017
  8) Ostatnia płatność ma zostać postawiona do dyspozycji Zamawiającego najpóźniej na dzień 29 grudzień 2011 roku na pisemny wniosek Zamawiającego bez zachowania 3-dniowego terminu przekazania kredytu od dnia złożenia wniosku o płatność.
  9) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Wykonawca nie będzie żądał innego zabezpieczenia.
  10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu spłaty kredytu, bez dodatkowych opłat i kosztów bankowych.
  11) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania uruchomionego kredytu w pełnej wysokości.
  12) W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki liczone będą za okres faktycznego wykorzystania kredytu tj. do momentu spłaty.
  13) W całym okresie kredytowania Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat wynikających z dokonywanych zmian w umowie kredytowej.
  14) Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej [PLN].
  15) Zamawiający informuje, że organem upoważnionym do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu jest Burmistrz Kcyni na podstawie uchwały Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2011 r.
 6. WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY KCYNIA ORAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Zamawiający: Gmina Kcynia, Kcynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia obejmującej:
  1.1. prowadzenie 21 rachunków bieżących i 13 rachunków pomocniczych oraz 18 rachunków ZFŚS,
  1.2. realizacja poleceń przelewu,
  1.3. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,
  1.4. potwierdzanie sald na każdy dzień roboczy,
  2. W ramach umowy oferent powinien
  2.1. uruchomić kredyt w rachunku bieżącym,
  2.2. przyjmować środki na lokaty krótkoterminowe (jednodniowe, weekendowe, tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne),
  2.3. udostępniać usługę internetową, 8 stanowisk, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków,
  2.4. Bank zobowiązuje się na wniosek Posiadacza, udzielić mu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
  2.5. oprocentowanie kredytu jest oprocentowaniem zmiennym obliczanym na podstawie WIBOR 3-M plus/minus stała marża Banku (WIBOR 3-M na dzień 26.04.2011 r. opublikowany na stronie internetowej www.money.pl),
  2.6. oprocentowanie rachunków jest oprocentowaniem stałym obliczonym na podstawie WIBID 3-M plus/minus stała marża Banku (WIBID 3-M na dzień 26.04.2011 r. opublikowany na stronie internetowej www.money.pl),
  3. Wykonywanie bankowej obsługi obejmuje:
  - budżet Gminy Kcynia (organ),
  - Urzędu Miejskiego w Kcyni,
  - Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Kcyni,
  - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kcyni,
  - Gminnego Zespołu Oświaty w Kcyni do dnia 30 czerwca 2011 r,
  - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni,
  - placówek oświaty i wychowania (tj. szkół podstawowych, gimnazjów, Zespołu Szkół Nr1 w Kcyni, Zespołu Szkół Zawodowych w Kcyni, Zespołu Szkół w Mycielewie, Przedszkola) zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Kcynia - załącznik nr 5.
  4. Plany finansowe wydatków gminnych jednostek organizacyjnych:

  - Urząd Miejski w Kcyni 16.271.066 zł,
  - Gminny Zespół Oświaty w Kcyni 18.331.132 zł,
  - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni 9.719.300 zł,
  Razem jednostki budżetowe: 44.321.498 zł

  - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Kcyni 322.820 zł,
  - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kcyni 542.000 zł,
  Razem jednostki pozabudżetowe: 864.820 zł

  Ogółem budżet Gminy Kcynia zamyka się kwotą 41.819.949 zł po stronie dochodów i 44.321.498 zł po stronie wydatków.
  Budżet Gminy Kcynia na rok 2011 jest do wglądu na stronie internetowej Zamawiającego WWW.bip.kcynia.pl.
  4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

Inne osoby dla Olszak (152 osoby):