Kogo reprezentuje osoba

Olszak Elżbieta

w KRS

Elżbieta Olszak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Nazwisko:Olszak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:101 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kacperski Jacek, Olszak Pieprzyk Barbara
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kacperski Jacek Mirosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000273675
 2. Maestral Tour Operator Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000157520

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Galicyjska Fundacja Wsparcie, Integracja, Rozwój, Kraków − KRS 0000307184
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Bogmar Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000198701

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców z dziećmi - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu uczestniczących w projekcie „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców z dziećmi - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu uczestniczących w projekcie „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w imieniu Gminy Wrocław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3 i 7 do SIWZ.
 2. Szkolenia w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu "Ja=Sukces"
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Mysłowice
  Trening kompetencji społecznych dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo
  Liczba uczestników: 23 osoby dorosłe – uczestników/uczestniczek projektu
  Liczba dzieci wymagających opieki podczas zajęć ich rodzica: 15 (w wieku od 2 do 13 lat)
  Czas trwania: 5 dni (4 noclegi) w terminie: 01.07-05.07.2017 r. (pobyt powinien rozpocząć się i zakończyć obiadem)
  Liczba godzin zajęć w formie warsztatów: 32 godziny lekcyjne na osobę (5 dni)
  oraz
  Trening umiejętności społecznych z elementami planowania rodziny dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Liczba uczestników: 26 osób (młodzież w wieku 14-23 lata) – uczestników/uczestniczek projektu
  Czas trwania: 5 dni (4 noclegi) w terminie: 01-05.07.2017 r. (pobyt powinien rozpocząć się i zakończyć obiadem)
  Liczba godzin zajęć w formie warsztatów: 32 godziny lekcyjne na osobę (5 dni)

 3. Organizacja szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu „Góra pomocy”.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu „Góra pomocy” Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie 3 kursów specjalistycznych (sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej –76 h, Opiekun osoby starszej – 40 godzin, Magazynier z programem magazynowym z obsługą wózka widłowego i wymianą butli gazowej -190 h), przeprowadzenie kursu komputerowego ( 60 h), organizację staży dla
  uczestników kursów specjalistycznych, organizację usługi wsparcia bezpośrednio w miejscu pracy (coaching), w zakresie opisanym w SIWZ i ofercie wykonawcy, wraz ze wszystkimi pracami związanymi z przedmiotem zamówienia, opisane przez Zamawiającego w SIWZ (wraz z załącznikami). Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym, w tym wykonywania zadań związanych z zarządzaniem projektem opisanych w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ
 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie stacjonarnych warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców „Akademia Rodzica” dla uczestników projektu: „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie stacjonarnych warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców „Akademia Rodzica” dla uczestników projektu: „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt realizowany jest w imieniu Gminy Wrocław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3 i 7 do SIWZ.
 5. Zamówienie publiczne na przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic w Szkolnych Punktach Informacji i kariery utworzonych w 14 publicznych Gimnazjach w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem
  zamówienie jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla
  uczniów i uczennic w Szkolnych Punktach Informacji i kariery utworzonych w 14 publicznych Gimnazjach w
  Radomiu
 6. Zamówienie publiczne na przeprowadzeni zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic w Szkolnych Punktach Informacji i kariery utworzonych w 14 publicznych Gimnazjach w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest pzeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic w Szkolnych Punktach Informacji i kariery utworzonych w 14 publicznych Gimnazjach w Radomiu
 7. Przeprowadzenie i organizacja szkolenia w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę”
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, Andrychów
 8. Przeprowadzenie i organizacja szkolenia w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę”
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, Andrychów
 9. Warsztaty rozwoju osobistego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Częstochowa
  1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, w podziale na 3 części, z których każda może być przedmiotem oferty częściowej: 1)Trening kompetencji i umiejętności społecznych; 2)Warsztaty z zakresu promocji zdrowego stylu życia; 3)Warsztaty z umiejętności autoprezentacji z elementami wizażu i stylizacji. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Warsztaty odbywać się będą w formie zajęć stacjonarnych na terenie Gminy Miasta Częstochowy. 4. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie tych najbardziej oddalonych od rynku pracy, zmagających się z wieloma, często sprzężonymi problemami natury psychologicznej, społecznej i ekonomicznej. Uczestnikami projektu są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, nieporadne życiowo. 5.Zajęcia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w przedziale czasowym pomiędzy godziną 9:00 a 18:00. 6.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie szczegółowego programu zajęć, zgodnie z harmonogramem zajęć przedłożonym przez Wykonawcę w terminie najdalej 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia. Harmonogram powinien zawierać m. in.: miejsce realizacji (dokładny adres), nazwa zajęć, czas trwania i sposób organizacji zajęć, cel zajęć, plan zajęć zawierający nazwę zajęć oraz ich wymiar zgodny z zamówieniem. Harmonogram zajęć przedstawiony przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić lokal dla potrzeb realizacji zamówienia, usytuowany na obszarze administracyjnym jednej z dzielnic miasta Częstochowy: Śródmieście, Podjasnogórska, Trzech Wieszczów, Stare Miasto; o łatwym dostępie do środków komunikacji miejskiej (maksymalna odległość od przystanku MPK nie może być dłuższa niż 0,5 km). Ponadto lokal, w którym będą odbywały się zajęcia, musi posiadać dostęp do pomieszczeń sanitarnych, spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy p. poż. Ze względu na specyfikę projektu, Zamawiający preferuje lokal, w którym zniesione zostały bariery architektonicznych, tj. posiadający udogodnienia oraz dodatkowe rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. 8.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom wszelkich materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz przekazania jednego dodatkowego egzemplarza materiałów szkoleniowych do dokumentacji projektu. Materiały szkoleniowe zostaną wydane uczestnikom na własność. Zawierać będą materiały w formie papierowej, złożone w oddzielne komplety (w teczce z gumką) oraz z długopisem typu zenit, a także notatnikiem A-4 ok. 50-stronicowym. Wykonawca zapewni każdego dnia warsztatowego dla wszystkich uczestników dostęp do serwisu kawowego (dobrej jakości kawa, herbata) oraz poczęstunek w formie paluszków słonych, kruchych ciastek (min 50 g na osobę) i zimnych napojów (wody mineralnej i soków) w ilości 0,5 l na osobę. Dostęp do kawy, herbaty i drobnych przekąsek będzie możliwy stale podczas trwania zajęć warsztatowych, tj. w miejscu realizacji zajęć. Do przygotowywania kawy i herbaty uczestnicy muszą mieć zapewnione łyżeczki oraz filiżanki lub kubki jednorazowe przystosowane do napojów gorących. 10.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia NNW, każdego uczestnika warsztatów podczas zajęć na kwotę 10 000,00 zł na 1 osobę. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu do 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów (np. faksem) potwierdzenie ubezpieczenia NNW uczestników. 11.Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1)oznakowanie logiem projektu wraz z informacją o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia; 2)przygotowanie i prowadzenie w wersji papierowej dokumentacji zajęć, w tym listy obecności wraz z zakresem godzinowym, z zamieszczoną informacją, że projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020; 3)wystawienie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach rozwoju osobistego - zgodnie z zakresem tematycznym prowadzonych zajęć. Na zaświadczeniach należy umieścić informację, iż usługa przeprowadzona była w ramach realizacji projektu pn.: Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logotypy zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020; 4)przedstawienie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć pełnej dokumentacji wykonanej usługi, na którą złożą się: listy obecności, kopie zaświadczeń oraz kserokopię ubezpieczenia NNW uczestników. 12.Wszystkie działania informacyjne i promocyjne związane z projektem powinny zostać udokumentowane (obligatoryjna dokumentacja fotograficzna). Dokumentacja ta powinna być przechowywana z pozostałymi dokumentami dotyczącymi warsztatów przez cały okres trwałości projektu oraz może zostać poddana kontroli. Dokumentacja może być przechowywana w formie papierowej albo elektronicznej. 13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie prowadzenia przez Wykonawcę dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy do końca 2019 r. 14.Informacje dodatkowe (dotyczy wykonawców stanowiących personel projektu): 1)Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o braku podwójnego finansowania. Wzór (załącznik nr 11 do SIWZ) zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy; 2)Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 z dnia 10.04.2015 r., w przypadku angażowania osoby jako personel projektu cyt.: wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub w projektach są kwalifikowalne, o ile: a)obciążenie z tego wynikające, nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie; b)łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Beneficjent weryfikuje spełnienie warunków, o których mowa w lit. a i b, przed zaangażowaniem osoby do projektu i zobowiązuje ją do spełnienia tych warunków w okresie kwalifikowania jej wynagrodzenia w tym projekcie
 10. Warsztaty dla rodziców skierowane do uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców będących uczestnikami projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Warsztaty odbywać się będą w formie zajęć stacjonarnych na terenie miasta Zabrze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ..
 11. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie grupowych kursów języka angielskiego, realizowanych w ramach Projektu KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Nr procedury ZAR/P/5/2016
  Zamawiający: Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., Zator
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie grupowych kursów języka angielskiego, realizowanych w ramach Projektu KIK/14 Dolina Karpia - szansa na przyszłość. 2. Kursy zostaną zrealizowane w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 3. W ramach zamówienia zrealizowanych zostanie maksymalnie 10 kursów języka angielskiego (jeden kurs dla jednej grupy, grupy mogą się powtarzać). Pojedynczy kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych. Planowany harmonogram zajęć dla jednej grupy: dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna = 45 minut), przez dziesięć kolejnych tygodni (2x2x10=40 godzin lekcyjnych). 4. Planowana maksymalna łączna liczba godzin lekcyjnych dla wszystkich grup: 400 godzin lekcyjnych (tj.: maksymalnie 10 grup, po 40 godzin lekcyjnych każda). Liczba ta może ulec zmniejszeniu. 5. Planowana maksymalna liczebność jednej grupy: 8 osób. Liczba ta może ulec zmniejszeniu. 6. Kursy dla każdej z grup będą prowadzone w dni robocze w godzinach pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej. 7. Pojedynczy kurs języka obejmować będzie jeden z niżej wymienionych zakresów i powinien być dopasowany do zdiagnozowanego przez Wykonawcę poziomu grupy: 7.1. Język Angielski w biznesie - prezentacja własnej firmy /wytwarzanych produktów/ sprzedawanych usług, nawiązywanie kontaktów, rozmowy telefoniczne, praktyka dyskutowania oraz umiejętności przekazywania bardziej skomplikowanych myśli, negocjacje oraz spotkania biznesowe - symulacje, odgrywanie scenek, w tym nawiązanie do takich tematów jak: wydarzenia bieżące, tematy ochrony środowiska i problemów społecznych, polityka, ochrona zdrowia, system zabezpieczenia społecznego, turystyka, edukacja i praktyki, reklama i media, technologia i powszechna komputeryzacja, zagadnienia globalizacji, prezentacja wykresów i danych oraz opisywanie trendów ekonomicznych i społecznych, porównywanie zasad działalności firm i ekonomii w różnych krajach w celu nawiązania. Podczas kursu uczestnicy nabędą w języku angielskim swobodę i umiejętność: wyrażania aprobaty lub jej braku, umiejętność przerywania, precyzowanie i potwierdzenie, pytania o komentarz, podsumowanie, zadawanie odpowiednich pytań, obrona lub niezgodność opinii , perswadowanie i kompromis, składanie oferty, propozycji, sugestie, otwieranie i zamykanie spotkań. 7.2. Język Angielski w branży turystycznej - kurs dedykowany osobom zajmującym się zawodowo turystyką oraz uczniów szkół turystycznych i hotelarskich. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników praktycznej umiejętności funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym na polu zawodowym. Kurs prowadzi do uzupełnienia i podniesienia poziomu języka ogólnego, ale także zapoznanie z szerokim zakresem słownictwa związanego z turystyką i hotelarstwem. Program kursu powinien obejmować: znajomość języka i terminologii związanej z turystyką i hotelarstwem: praca w biurze podróży, obiekcie noclegowo-turystycznym, branży gastronomicznej, parku rozrywki itp.; zarządzanie turystyką, relacje z klientami, pilotowanie wycieczek, podróże służbowe, rezerwacje. Umiejętność wydawania instrukcji, prowadzenia rozmów telefonicznych, dyskusji, a także wygłaszania krótkich prezentacji. Techniki sporządzania dokumentów typu: oferta, e-mail, notatka służbowa, opis, list, zaproszenie do współpracy ,itp. Umiejętność rozumienia tekstów i artykułów o tematyce turystycznej. Umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów dotyczących środków transportu, hotelarstwa, rekreacji itp. Umiejętność prowadzenia negocjacji oraz dyskusji, prezentacji na tematy związanie z turystyką. Powtórzenie i uzupełnienie gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do podstawowej komunikacji w środowisku pracy. 8. Wykonawca dostarczy dla każdego uczestnika wszystkie niezbędne do realizacji kursu materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, zeszyty, długopisy, słowniki, zestawy multimedialne). 9. Wykonawca przeprowadzi test początkowy celem uzyskania informacji o poziomie wiedzy uczestników oraz testy końcowe sprawdzające zdobytą wiedzę. 10. Poziom i harmonogram kursu należy dostosować do potrzeb i możliwości uczestników. 11. Czas realizacji: do 30 listopada 2016 r. 12. Szkolenia będą się odbywać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze przy ul. Juliusza Słowackiego 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkoleń, o czym powiadomi wykonawcę min. 3 dni robocze przed rozpoczęciem danego szkolenia. 13. Zleceniodawca gwarantuje salę szkoleniową wyposażoną w projektor. 14. Kursy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i przekazanym Zamawiającemu 10 dni przed rozpoczęciem zajęć. 15. Zmiana harmonogramu może nastąpić za zgodą Zamawiającego z zastrzeżeniem, że termin realizacji zamówienia jest niezmienny (30.11.2016r.). 16. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią kadrę szkoleniową zdolną do wykonania zamówienia. 17. Wykonawca oświadcza iż dysponuje kadrą niezbędną do realizacji zamówienia. 18. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy program planowanych kursów w formie konspektu. 19. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone zgodnie z zasadami promocji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - SPPW. 20. Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone na miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie eksternistycznej itp. - za wyjątkiem indywidualnych konsultacji dla uczestników szkoleń. 21. Koszt jednego szkolenia obejmuje: -materiały szkoleniowe w postaci podręczników lub skryptów edukacyjnych dla każdego uczestnika szkolenia i jeden zestaw dla Zamawiającego (wydruk czy kopia nie może naruszać obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), podręczniki, zeszyty, długopisy, słowniki, zestawy multimedialne, konsultacje; -dojazd do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; -przeprowadzenie szkolenia; -zaświadczenie o ukończonym szkoleniu dla każdego uczestnika; -oraz inne zgodnie z niniejszą SIWZ. 22. Wykonawca przygotowuje dokumentację fotograficzną z każdych przeprowadzonych zajęć i zobowiązuje się ją przedłożyć zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od ich zakończenia. 23. Jedna grupa kursowa obejmuje maksymalnie 8 osób. 24. Wykonawca zapewni sprzęt techniczny niezbędny do zrealizowania szkoleń w tym w szczególności komputer oraz inne pomoce niezbędne do realizacji prezentacji multimedialnych przez prowadzącego szkolenie. 25. Kod zamówienia w ramach wspólnego słownika zamówień (CPV): 805 800 00 - 3 26. Cena za pojedynczy kurs, niezależnie od poziomu grupy i zakresu jest stała i będzie obowiązywać przez cały okres ważności umowy
 12. Organizacja działań środowiskowych dla dzieci, młodzieży, rodzin w ramach projektu SZUKAM...ZNAJDUJĘ...PRACUJĘ... realizowanego w ramach RPO WP Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kartuzy
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja działań środowiskowych dla dzieci, młodzieży i rodzin na potrzeby projektu SZUKAM...ZNAJDUJĘ...PRACUJĘ... realizowanego w ramach RPO WP Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6. 2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa realizowanego przez Zamawiającego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach w latach 2015-2018 w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach. 3. Poprzez świadczenie usługi organizacja działań środowiskowych dla dzieci, młodzieży i rodzin Zamawiający (GOPS) rozumie organizację rodzinnego uniwersytetu aktywności dla rodzin (Zadanie A) oraz prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży w Kartuzach (Zadanie B).
 13. Kurs gotowania Para buch zdrowie w ruch w ramach projektu Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie
  Zamawiający: Powiat Kutnowski, Kutno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Organizacji Kursu gotowania Para buch zdrowie w ruch w ramach projektu Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie realizowanego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z Budżetu Państwa.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki Nr 8 do SIWZ.
 14. Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu i warsztatów w formie niestacjonarnej skierowanych do osób żyjących w środowiskach zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie, w tym w szczególności do osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie treningu i warsztatów w formie niestacjonarnej skierowanych do osób żyjących w środowiskach zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie, w tym w szczególności do osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu prowadzonych dla 2osób dorosłych i 10 dzieci. 2. Termin realizacji od dnia 11 grudnia 2015 roku do dnia 13 grudnia 2015 roku. 3. Zajęcia dla osób dorosłych prowadzone przez psychologa, w wymiarze 17 godzin dydaktycznych, prowadzone z wykorzystaniem w czasie zajęć metod aktywnych, włączających uczestników do współpracy, relaksacją i wizualizacją, obejmą: 1)trening komunikacji interpersonalnej; 2)naukę rozpoznawania własnych potrzeb; 3)naukę nazywania emocji; 4)wzmocnienie poczucia własnej wartości; 5)wspieranie rozwoju osobistego uczestników; 6)przywrócenie poczucia bezpieczeństwa; 7)przełamanie poczucia winy, wstydu; 8)przepracowanie stereotypów w taki sposób, by nie stały na przeszkodzie w wychodzeniu z sytuacji przemocy; 9)umiejętność stawiania granic; 10)zwiększenie świadomości własnych praw. 4. Zajęcia dla dzieci prowadzone przez psychologa lub pedagoga, w wymiarze 17 godzin dydaktycznych, prowadzone w formie zajęć psychoedukacyjnych z wykorzystaniem w czasie zajęć metod aktywnych, treningowych włączających uczestników do współpracy, relaksacją i wizualizacją, obejmą: 1)pracę nad zwiększeniem kompetencji społecznych, 2)kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, 3)kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania uczuć, 4)kształtowanie umiejętności konstruktywnych zachowań, 5. Zajęcia będą odbywać się pomiędzy godzinami 08:00 a 20:00. Po ukończeniu zajęć uczestnicy powinni: 1) posiadać umiejętność odbierania informacji zwrotnej, 2) posiadać wiedzę o jak szukać rozwiązań trudnych sytuacji, 3) wzmocnić poczucie własnej wartości, 4) umieć stosować techniki zachowań asertywnych, 5) znać swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania. 6. Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i kompetencje tj. spełniająca łącznie poniższe wymogi: a) wykształcenie: psycholog - osoba, która ukończyła studia wyższe magisterskie - psychologiczne, pedagog - osoba, która ukończyła studia wyższe magisterskie -pedagogiczne, b) udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu, co najmniej 30 godzin zajęć o charakterze: edukacyjnym, wspierającym, konsultacyjnym, w tym co najmniej 20 godzin metodami aktywnymi, c) udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie lub będących w kryzysie, d) udokumentowana kwalifikacje z zakresu funkcjonowania osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
 15. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem pierwszej części zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie treningu oraz warsztatów w formie niestacjonarnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, wg. poniższych wytycznych: 1.Adresaci: 15 kobiet doświadczających przemocy w rodzinie oraz 10 dzieci z rodzin dotkniętych przemocą. 2.Łączna liczba osób - 27 w tym: 25 uczestników (15 dorosłych kobiet, 10 dzieci przed ukończeniem 18 roku życia) oraz 2 pracowników zamawiającego. 3.Czas realizacji: od dnia 13 listopada 2015 roku do dnia 15 listopada 2015 roku. 4.Zajęcia dla uczestników wyjazdu będą prowadzone przez pracowników wykonawcy, według ustalonego wcześniej z zamawiającym harmonogramu.5.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia - ośrodek wypoczynkowy, szkoleniowy, hotel, pensjonat lub gospodarstwo agroturystyczne w odległości nie większej niż 180km od Krakowa, w miejscowości o charakterze turystyczno - wypoczynkowym (usytuowanie ośrodka w odległości nie większej niż 1 km od ścieżek spacerowych, lasu, terenów rekreacyjnych).6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć dla dorosłych uczestników. Wykonawca zapewni opiekę nad dziećmi również podczas przerw w zajęciach, w których uczestniczą matki. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dla dzieci możliwości spędzenia czasu wolnego w formie gier, udostępnienie sprzętu sportowego (piłki nożnej, siatkowej). Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi powinna mieć ukończony kurs wychowawcy kolonijnego lub posiadać wykształcenie pedagogiczne. 7.Zajęcia prowadzone dla dzieci, w wymiarze 30% ogółu czasu zajęć, będą nawiązywały w zakresie i formie do tematyki realizowanej przez ich matki uczestniczące w warsztatach.8. Zajęcia dla osób dorosłych, w wymiarze co najmniej 24 godzin dydaktycznych, obejmą:1) trening umiejętności społecznych (50% czasu zajęć), w tym:zachowania asertywne, komunikacja interpersonalna, wzmacnianie poczucia wpływu i własnej wartości, wzmacnianie samostanowienia,skuteczność w działaniu. 2)warsztaty relaksacyjne (25% czasu zajęć),3)wsparcie psychologiczne zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej (25% czasu zajęć). W części warsztatów relaksacyjnych udział wezmą także dzieci towarzyszące matkom w czasie wyjazdu. 9.Zajęcia będą odbywać się pomiędzy godziną 8.00 a 20.00. Po ukończeniu zajęć uczestniczki powinny:1)posiadać wiedzę jak reagować w sytuacjach zagrożenia,2)posiadać umiejętność odbierania informacji zwrotnej,3)posiadać wiedzę o jak szukać rozwiązań trudnych sytuacji,4)posiadać wiedzę z zakresu radzenia sobie ze stresem,5)umieć stosować techniki zachowań asertywnych,6)znać swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania.10.Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i kompetencje tj. spełniającą łącznie poniższe wymogi:a)wykształcenie wyższe magisterskie - psychologiczne;b)udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu, co najmniej 30 godzin zajęć o charakterze: edukacyjnym, wspierającym, konsultacyjnym, w tym co najmniej 20 godzin metodami aktywnymi;c)udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie lub będącychwkryzysie.11.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć szczegółowy plan zajęć dla kobiet będący poszerzeniem harmonogramu określonego w ust. 4, zawierający opis zajęć z podaniem tematów realizowanych w poszczególnych przedziałach czasowych.12. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć szczegółowy plan zajęć dla dzieci, dla których zajęcia będą odbywały się równolegle do zajęć kobiet.13.Zamawiający wymaga, by wykonawca zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.14.Pozostałe zajęcia prowadzone dla dzieci będą polegać na aktywnym spędzaniu czasu, grach, zabawach, z możliwością prezentowania filmów dostosowanych treścią dla dzieci, przy czym czas spędzony na oglądaniu filmów, grach komputerowych, telewizyjnych, nie może stanowić więcej niż 30% łącznego czasu opieki nad dziećmi.15. Wymagania, które powinien spełniać wykonawca: 1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się doświadczeniem organizacji i przeprowadzenia warsztatów w formie niestacjonarnej o zakresie tematycznym tożsamym lub zbliżonym do będącego przedmiotem zamówienia.2) Wykonawca zapewni zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3 lub 4 - osobowych z łazienkami i WC, wyposażonych w mydło i papier toaletowy, bez ograniczenia w korzystaniu z ciepłej wody. Pokoje powinny być wyposażone, co najmniej w szafy, krzesła, stolik, łóżka z pościelą, ręczniki, wieszaki, szklanki lub kubki oraz szafki przy łóżkach.3) Wykonawca zapewni dojazd 27 osobom z Krakowa z Placu Bohaterów Getta do miejsca pobytu i z powrotem busem lub autokarem, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przewozu dzieci. Wyjazd z Krakowa w godzinach porannych. Wyjazd powrotny do Krakowa w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Wykonawca zapewnia sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przez Policję w dniu wyjazdu (z Krakowa i z miejscowości pobytu). Kierowca musi uzyskać protokół dopuszczenia pojazdu i kierowcy do przewozu osób. Kierowca musi posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika. Wykonawca zapewni autokar sprawny technicznie. Przewoźnik musi posiadać wymagane prawem ubezpieczenia. Kierowca jest zobowiązany do dbania o czystość autokaru podczas podróży (zewnątrz jak i wewnątrz).4) Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie przejazdów, podczas pobytu oraz w zakresie pokrycia kosztów leczenia na kwotę nie mniejszą niż 15 000,00 PLN na każdego uczestnika. Wykonawca zobowiąże się do przedłożenia Zamawiającemu polisy - umowy ubezpieczenia uczestników wyjazdu nie później niż 48 godzin przed terminem wyjazdu.5) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla każdego dorosłego uczestnika w tym: plan zajęć, długopis, 3 cienkopisy (czerwony, niebieski, zielony, teczkę tekturową, blok biurowy 60 stron w kratkę A4, skrypt do zajęć zawierajmy omawiane tematy.6) Wykonawca zapewni materiały plastyczne i edukacyjne dla dzieci do wykorzystania w czasie prowadzonych zajęć, w ilości pozwalającej na swobodne korzystanie przez wszystkie dzieci w trakcie uczestnictwa w zajęciach. 7)Wykonawca przeprowadzi część zajęć z dziećmi na powietrzu w wymiarze co najmniej 2 godziny dziennie. 8)Wykonawca będzie prowadził dziennik zajęć zawierający tematykę zajęć oraz liczbę godzin poszczególnych zajęć, listę obecności na zajęciach.9) Uczestnikom warsztatów w ośrodku udostępnione powinny zostać:a) stołówka mieszcząca wszystkich uczestników lub 2 sale mieszczące do 20 osób,b) bezpłatny dostęp do wi-fi,c) 1 sala do zajęć dla na minimum 15 osób, wyposażona we flipchart z pisakami i papierem oraz 1 ryzę papieru białego A4 do drukarki, (telewizor, DVD), pozwalająca na dowolny układ krzeseł, d) 15 karimat lub miękkich koców do wykorzystania w czasie zajęć relaksacyjnych oraz sprzęt RTV do wykorzystania w trakcie zajęć relaksacyjnych (sprzęt do odtwarzania muzyki),e) 1 sala do zajęć dla minimum 10 osób wyposażona we flipchart z pisakami i papierem oraz 1 ryzę papieru białego A4 do drukarki, telewizor, DVD, z dostępem do wc oraz wykładzinę dywanową, sprzęt do odtwarzania muzyki, min. 4 materace mogące służyć do wypoczynku, f)zadaszone miejsce na grill lub miejsce na ognisko posiadające miejsca do siedzenia dla 27 osób,g) miejsce do zabaw na powietrzu, gry w piłkę nożną lub piłkę siatkową. 10)Wykonawca zapewni wyżywienie zgodnie z podanym menu (określonym na 1 osobę) oraz zapewni dla uczestników w każdej przerwie między zajęciami serwis kawowy i wyżywienie dla dzieci na zajęcia każdego dnia.11) W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych w pierwszym dniu wykonawca wyda uczestnikom kolację zamiast organizować grill/ognisko.12) Trzeciego dnia zamiast kolacji wykonawca wyda uczestnikom suchy prowiant.(menu na 1 osobę) Serwis kawowy: dorośli: Menu - serwis kawowy na zajęcia:kawa - 250ml/osoba, herbata - 250ml/osoba,cukier, śmietanka do kawy,woda mineralna - butelka 0,5l/osobę Soki owocowe / jabłkowy, pomarańczowy/w dzbankach 250ml na osobę,ciasteczka konferencyjne - 15dkg na osobę Wyżywienie dla dzieci na zajęciaMenu: drożdżówka - 1 sztuka batonik typu Grześki w czekoladzie - 1 sztuka/osobę- 39g Soki owocowe/jabłkowy, pomarańczowy/w dzbankach 250ml na osobę, herbata - 250ml/osobęwoda mineralna - butelka 0,5l/osobę,owoc - 1 sztuka (jabłko lub banan)/osobęMenu dzienne (na 1 osobę):1 dzieńŚniadanie: Zupa mleczna - 400ml, 1 rodzaj sałatki warzywnej- 0,1kg/łącznie, rolada z indyka-50g, szynka konserwowa - 50g, ser żółty - 50g. masło - 50g, dżem - 50g, miód - 30g, pomidor -1 szt., do wyboru: herbata, kawa + mleczko do kawy, cukier, wybór pieczywa (żytnio-pszenne, razowe, bułki - łącznie 0,15 kg), Obiad: 1 danie: zupa pomidorowa z makaronem 400 ml/osobę2 danie: kotlet mielony - 150g, ziemniaki - 200g, surówka - 150g. banan - 1 sztuka, kompot owocowy - 250 mlKolacja - ognisko lub grillMięso grillowane: karczek wieprzowy- 0,1kg, mięso z kurczaka- 0,1kg, kiełbasa - 0,1 kg, sosy (musztardowy, chrzanowy, ketchup) - 0,05 kg łącznie, wybór pieczywa (żytnio-pszenne, razowe- łącznie 0,15kg), surówka z warzyw - 0,15 kg kawa 150 ml + mleczko do kawy, napoje ( do wyboru), herbata 200 ml + cytryna, soki owocowe 200 ml, woda mineralna 200 ml., serwetki, talerzyki i sztućce jednorazowe2 dzień Śniadanie: jajecznica - 400 ml., szynka - 50g, ser żółty- 50g, ogórek świeży plasterkowany - 100g, masło - 50g, dżem -50g, do wyboru: herbata, kawa + mleczko do kawy, cukier, wybór pieczywa (żytnio-pszenne, razowe, bułki - łącznie 0,15kg/osobę), Obiad:1 danie: zupa jarzynowa 400 ml2 danie: zrazy wołowe zwijane w sosie grzybowym, 300g., ziemniaki 200g lub kasza gryczana 200g, surówka z warzyw mieszanych, 150g jabłko 1 szt., sok wieloowocowy - 250ml. Kolacja:spaghetti - 400g, blok szynkowy - 50g, twarożek z rzodkiewką - 150g, jajko gotowane - 1 szt., masło - 50g, do wyboru: herbata, kawa + mleczko do kawy - 250ml cukier, wybór pieczywa (żytnio-pszenne, razowe, bułki - łącznie 0,15 kg),3 dzień Śniadanie:kiełbaski na gorąco - 200g, polędwica - 50g, serek topiony - 25g, masło - 50g, pomidor - 1 szt., dżem - 50g, miód - 30g, do wyboru: herbata, kawa + mleczko do kawy, cukier, wybór pieczywa (żytnio-pszenne, razowe, bułki - łącznie 0,15 kg), Obiad:1 danie: zupa ogórkowa /400 ml/2 danie: kotlet drobiowy 300g, ziemniaki 200g., szarlotka 150g, kompot wieloowocowy - 250ml.Suchy prowiant dla każdego uczestnika: Sok owocowy w kartonie 200ml - 2 szt.Bułka z szynką, żółtym serem, sałatą - 2 szt.Owoc (jabłko, banan) - 1 szt.,Baton typu Grzesiek - 1 szt.Warunki dodatkowe:1.W razie potrzeby wykonawca zapewni opiekę pielęgniarską lub opiekę lekarską polegającą na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezieniu uczestnika pobytu do przychodni/szpitala.2. W pomieszczeniach, w których będą odbywać się zajęcia oraz w pokojach, w których będą zakwaterowani beneficjenci będzie panować temperatura pokojowa. 3.Pokoje, w których będą zakwaterowani uczestnicy będą dla nich dostępne do momentu wyjazdu z ośrodka.4.Wykonawca przedłoży odrębny rachunek za zrealizowaną przez psychologa usługę treningu i warsztatów dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu umowy. 6.Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.7.Planowany harmonogram:I dzień 08:00 - wyjazd z Krakowa zakwaterowanie10:00 - śniadanie,10:30 - zajęcia z uczestnikami, 14:00 - obiad, 15:00 - zajęcia z uczestnikami, 20:00 - kolacja -ognisko lub grill, 22.00 - cisza nocna.II dzień8:00 - śniadanie,8:30 - zajęcia z uczestnikami,14:00 - obiad,15:00 - zajęcia z uczestnikami,19:00 - kolacja,22:00 - cisza nocna. III dzień8:00 - śniadanie,9:00 - zajęcia z uczestnikami,12:30 - obiad,13:30 - zajęcia z uczestnikami, 17:00 - wykwaterowanie i wyjazd. II część zamówienia:Przedmiotem w zakresie drugiej części zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych skierowanych do osób żyjących w środowiskach zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie, w szczególności do osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu prowadzonych dla dwóch grup - dla grupy osób dorosłych i grupy dzieci. Termin realizacji od dnia 9 listopada 2015 roku do dnia 18 grudnia 2015 roku. Przedmiot zamówienia będzie realizowany według następujących wytycznych: 1.W zajęciach udział weźmie maksymalnie 45 osób dorosłych i 30 dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia)2. Zajęcia dla każdej z grup w zostaną zrealizowane w wymiarze 6 godzin (3 spotkania po 2 godziny), obejmą: a)warsztaty dla dorosłych w następującym zakresie:wzmacnianie osób dorosłych funkcjonujących w rodzinach dotkniętych przemocą; zachowania asertywne;radzenie sobie ze stresem;nabycie umiejętności poszukiwania wsparcia i profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysowych wynikających z doświadczenia przemocy w rodzinie oraz nadużywania alkoholu przez członka rodziny; promowanie życia bez używek; wzmacnianie motywacji do podejmowania działań wobec osób stosujących przemoc rodzinienadużywających alkoholu. b)warsztaty dla dzieci prowadzone w formie zajęć psychoedukacyjnych:wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie;podnoszenie poczucia własnej wartości; nauka konstruktywnego wyrażania uczuć. 3. Zajęcia będą odbywać się w godzinach pomiędzy 16:00 a 19:00. 4. Miejsce realizacji usługi - w siedzibie zamawiającego 5. Zapewnienie materiałów edukacyjnych dla uczestników warsztatów.6.Wykonawca zapewni poczęstunek dla uczestników warsztatów w formie: kawy lub herbaty lub soku - 250ml na uczestnika lub wody mineralnej - 500ml na uczestnika orazciastek i słonych paluszków - 80g na uczestnika. 7.Po ukończeniu zajęć uczestnicy powinni:1posiadać wiedzę jak szukać rozwiązań trudnychsytuacji.2)posiadać wiedzę z zakresu radzenia sobie ze stresem.3)umieć stosować techniki zachowań asertywnych.4)znać swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania.8.Usługę powinny realizować osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i kompetencje tj. spełniające łącznie poniższe wymogi: a)zajęcia dla osób dorosłych: 2 osoby - psycholog (wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia) oraz terapeuta uzależnień; wymagania dotyczące wykształcenia: psycholog, ukończone studia wyższe magisterskie kierunek psychologia; terapeuta uzależnień - osoba, posiadająca uprawnienia do posługiwania się tytułem terapeuta uzależnień lub która posiada udokumentowane kwalifikacje zawodowe z zakresu terapii uzależnień lub leczenia odwykowego.b)zajęcia dla dzieci: 2 osoby - 2 psychologów lub psycholog wraz z pedagogiem - wymagania dotyczące wykształcenia: psycholog, ukończone studia wyższe magisterskie kierunek psychologia, pedagog - ukończone studia wyższe magisterskie kierunek pedagogika, c) udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu, co najmniej 30 godzin zajęć o charakterze: edukacyjnym, wspierającym, konsultacyjnym, w tym co najmniej 20 godzin metodami aktywnymi,d) udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie lub będących w kryzysie.III część zamówienia:Przedmiotem zamówienia w zakresie trzeciej części jest zorganizowanie i przeprowadzenie treningu i warsztatów w formie niestacjonarnej skierowanych do osób żyjących w środowiskach zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie, w tym w szczególności do osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu prowadzonych dla dwóch grup - dla grupy osób dorosłych i grupy dzieci. W zajęciach udział weźmie 20 osób: 12 osób dorosłych oraz 8 dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Ponadto w wyjeździe towarzyszyć będą 2 osoby - przedstawiciele zamawiającego. Termin realizacji od dnia 11 grudnia 2015 roku do dnia 13 grudnia 2015 roku. 1.Zajęcia dla osób dorosłych prowadzone przez psychologa, w wymiarze 17 godzin dydaktycznych, prowadzone z wykorzystaniem w czasie zajęć metod aktywnych, włączających uczestników do współpracy, relaksacją i wizualizacją, obejmą:trening komunikacji interpersonalnej;naukę rozpoznawania własnych potrzeb; naukę nazywania emocji; wzmocnienie poczucia własnej wartości; wspieranie rozwoju osobistego uczestników; przywrócenie poczucia bezpieczeństwa; przełamanie poczucia winy, wstydu; przepracowanie stereotypów w taki sposób, by nie stały na przeszkodzie w wychodzeniu z sytuacji przemocy; umiejętność stawiania granic; zwiększenie świadomości własnych praw.2. Zajęcia dla dzieci prowadzone przez psychologa lub pedagoga, w wymiarze 17 godzin dydaktycznych, prowadzone w formie zajęć psychoedukacyjnych z wykorzystaniem w czasie zajęć metod aktywnych, treningowych włączających uczestników do współpracy, relaksacją i wizualizacją, obejmą:pracę nad zwiększeniem kompetencji społecznych,kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania uczuć, kształtowanie umiejętności konstruktywnych zachowań, 3. Zajęcia będą odbywać się pomiędzy godzinami 08:00 a 20:00. Po ukończeniu zajęć uczestnicy powinni:1)posiadać umiejętność odbierania informacji zwrotnej,2) posiadać wiedzę o jak szukać rozwiązań trudnych sytuacji,3) wzmocnić poczucie własnej wartości,4)umieć stosować techniki zachowań asertywnych,5)znać swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania.4.Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i kompetencje tj. spełniająca łącznie poniższe wymogi a)wykształcenie: psycholog - osoba, która ukończyła studia wyższe magisterskie - psychologiczne, pedagog - osoba, która ukończyła studia wyższe magisterskie -pedagogiczne, b)udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu, co najmniej 30 godzin zajęć o charakterze: edukacyjnym, wspierającym, konsultacyjnym, w tym co najmniej 20 godzin metodami aktywnymi,c)udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie lub będących w kryzysie ,d)udokumentowana kwalifikacje z zakresufunkcjonowania osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty plan zajęć dla osób dorosłych będący rozwinięciem programu określonego w ust. 1, zawierający opis zajęć z podaniem tematów realizowanych w poszczególnych przedziałach czasowych.6. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty plan zajęć dla dzieci, dla których zajęcia będą odbywały się równolegle do zajęć dla dorosłych.7. Ponadto w czasie wyjazdu wykonawca zorganizuje wspólne spędzanie czasu dla uczestników poprzez udział w atrakcyjnym wydarzeniu (np. kulig, ognisko, wspólna wycieczka), poznawanie się i integrowanie uczestników, modelowanie sposobów spędzania wolnego czasu, sprzyjanie tworzeniu więzi między rodzicami a dziećmi oraz między osobami uczestniczącymi w wyjeździe. 8.W przypadku konieczności zapewnienia uczestnikom wyjazdu biletów na przejazd lokalną komunikacją, pokrycia kosztu uczestnictwa w atrakcyjnym wydarzeniu, w tym zakupu biletów uprawniających do wejścia na przewidzianą w planie atrakcję turystyczną wykonawca zobowiązany jest doliczyć powyższe koszty do ceny oferty. Nie dopuszcza się pobierania od uczestników zajęć żadnych dodatkowych opłat.9.Zamawiający wymaga, aby wykonawca, któremu zostanie powierzone wykonanie przedmiotu zamówienia zawarł z nim umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodną z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się doświadczeniem organizacji i przeprowadzenia warsztatów w formie niestacjonarnej o zakresie tematycznym tożsamym lub zbliżonym do będącego przedmiotem zamówienia. 11.Zapewnienie pokoi 1, 2, 3 lub 4 - osobowych z łazienkami i WC, wyposażone w mydło i papier toaletowy, bez ograniczenia w korzystaniu z ciepłej wody. Pokoje powinny być wyposażone, co najmniej w szafy, krzesła, stolik, łóżka z pościelą, ręczniki, wieszaki, szklanki lub kubki oraz szafki przy łóżkach.12. Wykonawca zapewni dojazd 24 osobom z Krakowa z Placu Bohaterów Getta do miejsca pobytu i z powrotem busem lub autokarem, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przewozu dzieci. Wyjazd z Krakowa w godzinach porannych. Wyjazd powrotny do Krakowa w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Wykonawca zapewnia sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przez Policję w dniu wyjazdu (z Krakowa i z miejscowości pobytu). Kierowca musi uzyskać protokół dopuszczenia pojazdu i kierowcy do przewozu osób. Kierowca musi posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika. Wykonawca zapewni autokar sprawny technicznie. Przewoźnik musi posiadać wymagane prawem ubezpieczenia. Kierowca jest zobowiązany do dbania o czystość autokaru podczas podróży (zewnątrz jak i wewnątrz).13.Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie przejazdów, podczas pobytu oraz w zakresie pokrycia kosztów leczenia na kwotę nie mniejszą niż 15 000,00 PLN na każdego uczestnika. Wykonawca zobowiąże się do przedłożenia Zamawiającemu polisy - umowy ubezpieczenia uczestników wyjazdu nie później niż 48 godzin przed terminem wyjazdu.14.Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla każdego dorosłego uczestnika w tym: plan zajęć, długopis, teczkę tekturową, zeszyt lub blok biurowy zawierający co najmniej 32 strony, skrypt do zajęć zawierający omawiane tematy.15Wykonawca zapewni materiały plastyczne i edukacyjne dla dzieci do wykorzystania w czasie prowadzonych zajęć, w ilości pozwalającej na swobodne korzystanie przez wszystkie dzieci w trakcie uczestnictwa w zajęciach. 16.Wykonawca będzie prowadził dziennik zajęć zawierający tematykę zajęć oraz liczbę godzin poszczególnych zajęć, listę obecności na zajęciach.17.W ośrodku uczestnikom udostępnione powinny zostać: 1)Stołówka mieszcząca wszystkich uczestników lub 2 sale mieszczące do 15 osób.2)bezpłatny dostęp do wi-fi,3)1 sala do zajęć dla na minimum 15 osób, wyposażona we flipchart z pisakami i papierem oraz 1 ryzę papieru białego A4 do drukarki, (telewizor, DVD), pozwalająca na dowolny układ krzeseł, 4) 1 sala do zajęć dla minimum 10 osób wyposażona we flipchart z pisakami i papierem oraz 1 ryzę papieru białego A4 do drukarki, telewizor, DVD z dostępem do wc oraz wykładzinę dywanową,5)miejsce do zabaw na powietrzu.18. Wykonawca zapewni wyżywienie zgodnie z podanym menu (określonym na 1 osobę) oraz zapewni dla uczestników w każdej przerwie między zajęciami serwis kawowy i wyżywienie dla dzieci na zajęcia każdego dnia. Trzeciego dnia zamiast kolacji wykonawca wyda uczestnikom suchy prowiant.(menu dla 1 osoby)Serwis kawowy: Dorośli:Menu - serwis kawowy na zajęcia:kawa - 250 ml/osoba herbata - 250 ml/osobawoda mineralna - butelka 0,5 l osoba Soki owocowe jabłkowy, pomarańczowy w dzbankach 250mlnaosobę,ciasteczkakonferencyjne - 15 dkg na osobę osobaWyżywienie dla dzieci na zajęciaMenu: drożdżówka - 1 sztukabatonik typu Grześki w czekoladzie - 1 sztuka - 39 gSoki owocowe jabłkowy, pomarańczowy w dzbankach 250 ml na osobę,herbata - 250mlosobawoda mineralna - butelka 0,5 l osoba,owoc - 1 sztuka (jabłko lub banan) osobaMenu dzienne:1 dzień Obiad: 1 danie: zupa pomidorowa z makaronem 400 ml2 danie: kotlet mielony - 150g, ziemniaki - 200g, surówka - 150g banan - 1 sztuka, kompot owocowy - 250 mlKolacjaPieczone udko z kurczaka - 200 g, sosy (musztardowy, chrzanowy, ketchup) - 50 g łącznie, wybór pieczywa (żytnio-pszenne, razowe, bułki - łącznie 150 g), ser żółty - 50g, surówka z warzyw - 150 g, masło - 50g, dżem - 50 g, pasta jajeczna - 150 g, kawa 150 ml + mleczko do kawy, napoje (do wyboru), herbata 200 ml + cytryna, soki owocowe 200 ml, woda mineralna 200 ml.2 dzień Śniadanie: jajecznica - 400 ml., szynka - 50 g, ser żółty- 50g, ogórek świeżyplasterkowany - 100 g, masło - 50g, dżem -50g, do wyboru: herbata, kawa + mleczko do kawy, cukier - 2 łyżeczki, wybór pieczywa (żytnio-pszenne, razowe, bułki - łącznie 0,15kg), Obiad:1 danie: zupa jarzynowa /400 ml/2 danie: zrazy wołowe zwijane w sosie grzybowym, 300 g., ziemniaki 200g lub kasza gryczana 200g, surówka z warzyw mieszanych, 150 g jabłko 1 szt., sok wieloowocowy - 250 ml. Kolacja :spaghetti - 400 g, blok szynkowy - 50 g, twarożek z rzodkiewką - 150 g., jajko gotowane - 1 szt., masło - 50g, do wyboru: herbata, kawa + mleczko do kawy - 250 ml cukier - 2 łyżeczki, wybór pieczywa (żytnio-pszenne, razowe, bułki - łącznie 0,15 kg),3 dzieńŚniadanie: kiełbaski na gorąco - 200 g, polędwica - 50 g, serek topiony - 25 g., masło - 50g, pomidor - 1 szt., dżem - 50g, miód - 30 g, do wyboru: herbata, kawa + mleczko do kawy, cukier - 2 łyżeczki, wybór pieczywa (żytnio-pszenne, razowe, bułki - łącznie 0,15 kg), Obiad:1 danie: zupa ogórkowa 400 ml 2 danie: kotlet drobiowy 300 g, ziemniaki 200g., szarlotka 150 g., kompot wieloowocowy - 250 ml.Suchy prowiant dla każdego uczestnika:Sok owocowy w kartonie 200ml - 2 szt.Bułka z szynką, żółtym serem, sałatą - 2 szt.Owoc (jabłko, banan) - 1 szt.Baton typu Grzesiek - 1 szt.Warunki dodatkowe:1)Zamawiającego będzie reprezentowało 2 pracowników.2)W razie potrzeby wykonawca zapewni opiekę pielęgniarską lub opiekę lekarską polegającą na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezieniu uczestnika pobytu do przychodni/szpitala.3) W pomieszczeniach, w których będą odbywać się za jęcia oraz w pokojach, w których będą zakwaterowani beneficjenci będzie panować temperatura pokojowa.4) Pokoje, w których będą zakwaterowani uczestnicy będą dla nich dostępne do momentu wyjazdu z ośrodka.5)Wykonawca przedłoży odrębny rachunek za zrealizowaną przez psychologa usługę treningu i warsztatów dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.6)Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu umowy. 7)Po zakończeniu realizacji każdej z usług wykonawca przeprowadzi ankietę ewaluacyjną z uczestnikami danego rodzaju usługi. Wnioski z przeprowadzonej ankiety wykonawca opracuje i przedstawi zamawiającemu w formie ewaluacji zrealizowanych usług na spotkaniu zorganizowanym w ciągu 7 dni od zakończenia usługi.Projekt ankiet ewaluacyjnych zostanie uzgodniony z pracownikiem zamawiającego. 8)Planowany harmonogram:I dzień12:00 - wyjazd z Krakowa - zakwaterowanie14:00 - obiad 15:00 -zajęcia z uczestnikami 19:00 - kolacja 22.00 - cisza nocna II dzień8:00 - śniadanie8:30 - zajęcia z uczestnikami14:00 - obiad15:00 - zajęcia z uczestnikami19:00 - kolacja22:00 - cisza nocna III dzień8:00 - śniadanie 9:00 - zajęcia z uczestnikami12:30 - obiad13:30 - zajęcia z uczestnikami17:00 - wykwaterowanie i wyjazd
 16. Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego pn: Czas na aktywność w Gminie Wiązownica.
  Zamawiający: Wójt Gminy Wiązownica, Wiązownica
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego pn: Czas na aktywność w Gminie Wiązownica.
  2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 etapów

  Etap 1 obejmuje usługę szkoleniową w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych.
  Szkoleniem tym maja być objęci wszyscy UP (1 grupa x 7 osób). Wymiar 1 moduł x 40 h.
  Warsztaty maja objąć naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych.
  Realizacja tych warsztatów ma przyczynić się do zmiany postaw społecznych uczestników, podnieść poczucie własnej wartości i poprawić asertywność. Ma na celu poznanie mocnych i słabych stron, komunikacji interpersonalnej uczestników szkolenia.
  Dodatkowo ma zostać przeprowadzony warsztat z zakresu wyznaczania celów w ramach pracy zawodowej i życia prywatnego, zapoznanie ze specyfika celów, korzyściami, jakie niosą oraz przeprowadzeniem ćwiczeń indywidualnych, podczas których uczestnicy będą pracować z własnymi celami. Uczestnicy maja poznać swoje słabe i mocne strony oraz sposoby pracy nad swoimi niedoskonałościami..
  Liczba uczestników szkolenia 7 osób - 1 grupa.
  Czas trwania szkolenia - 5 dni
  Liczba godzin dydaktycznych 40 h - 1 moduł x 40 h
  Szkolenie prowadzone będzie według opracowanego harmonogramu szkolenia, który będzie obejmował wykłady z zakresu umiejętności komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności i umiejętności społecznych, prezentacje multimedialne, ćwiczenia.
  Wykonawca dokona wpisu o szkoleniach na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl
  Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych oraz wystawi uczestnikom szkolenia certyfikaty ukończenia szkolenia.
  Ponadto wykonawca zapewni na własny koszt wyżywienia dla każdego uczestnika szkolenia (serwis kawowy-kawa, herbata, cukier, napoje zimne, ciastka, pełen obiad - zupa, drugie danie, napoje zimne, deser).
  Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których odbywać się będą szkolenia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieści znaki: logo - Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo EFS, logo UE oraz informacji o współfinansowaniu szkolenia ze środków EFS w formie plakatów.
  Sala szkoleniowa (salę dydaktyczną, na co najmniej 20 osób) na terenie Gminy Wiązownica z wyposażeniem w niezbędne do przeprowadzenia szkolenia urządzenia tj. rzutnik multimedialny, laptop, ekran, papier do, flipczartu, flipczart.
  Wszyscy uczestnicy szkolenia zostaną objęci przez wykonawcę ubezpieczeniem NW.
  Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu pełną dokumentację ze szkolenia (listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów, listy osób korzystających z wyżywienia, kopie zaświadczeń ukończenia szkolenia, dziennik zajęć i 1 egz. materiałów szkoleniowych).
  Wykonawca zwróci uczestnikom szkolenia koszty dojazdu na i z szkolenia.

  Etap 2 obejmuje usługi szkoleniowe w zakresie kursów zawodowych

  Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie kursów zawodowych obejmującego kurs:
  1. Aranżacja terenów zielonych - z elementami florystyki i bukieciarstwa - liczba uczestników 12 osób.
  Celem kursu jest przygotowanie i uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania prac ogrodniczych przy zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zielonych oraz florystyki i bukieciarstwa.
  Szkolenie obejmować będzie, co najmniej niżej wymienione bloki tematyczne:
  - ogólne zasady projektowania ogrodów,
  - zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku ogrodnik,
  - urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych,
  - podstawowe prace przy zakładaniu terenów zielonych,
  - sadzenie drzew, krzewów liściastych i iglastych oraz zimozielonych,
  - zabiegi pielęgnacyjne,
  - zakładanie i pielęgnacja trawników,
  - zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych i trwałych,
  - zakładanie i pielęgnacja skalników,
  - prace porządkowe na terenach zielonych,
  - ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami.
  - kwiaty domowe,
  - bukiety okolicznościowe
  - bukiety ślubne
  - dekoracja stołów

  Instytucja szkoleniowa może uzupełnić program o dodatkowe bloki tematyczne.
  Wymaga się, aby liczba godzin praktycznych nie była mniejsza niż 120 godzin edukacyjnych.
  Wymagany czas realizacji szkolenia wynosi maksymalnie 4 tygodnie.
  Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się na terenie Gminy Wiązownica.
  Wymaga się, aby zajęcia praktyczne odbywały się w miejscach użyteczności publicznej tj. place, tereny wokół instytucji publicznych itp.

  W cenę szkolenia należy dodatkowo wliczyć:
  1. Koszt materiałów dydaktycznych do zajęć teoretycznych: jednostka szkoląca zobowiązana jest do zakupu dla wszystkich uczestników szkolenia teczek z uchwytem, materiałów piśmienniczych oraz podręcznika w wersji papierowej tematycznie związanego z programem szkolenia oraz zapewnienia innych niezbędnych materiałów do zajęć (opracowania własne, skrypty, kserokopie).

  Materiały dydaktyczne przechodzą na własność absolwentów szkolenia.

  2. Poczęstunek:
  - zajęcia teoretyczne - napoje zimne, kawa, herbata, cukier, ciastka
  - zajęcia praktyczne - napoje zimne, kawa, herbata ,cukier, kanapka - bułka śniadaniowa
  3. Koszt niezbędnych materiałów do zajęć praktycznych - Wykonawca zobowiązany jest do : zaopatrzenia w odpowiednią ilość (sadzonek roślin, krzewów, naczyń oraz innych elementów dekoracyjnych ogrodów) pozwalająca na obsadzenie powierzchni ok. 10 arów placu - miejsca użyteczności publicznej. Prawidłowa i rzeczywista ilość zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzone szkolenie w zakresie projektowania. Materiał szkółkarski odpowiedniej, jakości i wysokości od 50 cm do 1,5m. dot. krzewów. Projektant aranżacji musi zaprojektować teren tak, aby rośliny były zasadzone wg odpowiednich zasad i odpowiedniej odległości. Rośliny zasadzone muszą się przyjąć. Przewiduje się, że na terenie tym będą: niskie drzewa, róże rabatowe, krzewy ozdobne i krzewy w tym wysokie, iglaki oraz skalniaki. Należy uwzględnić również koszty związane z zakupem trawy na trawniki, nawozy, ziemię, filię lub agrowłókninę, korę i kamienie.
  4. Planuje się na powierzchni ok. 1000 m2 posadzić następujący rodzaj materiału
  szkółkarskiego:
  1.Klon zwyczajny Acer platanoides Globosum-20szt. ( 40 palików do stabilizacji i juta do wiązania)
  2.Róża rabatowa wielokwiatowa - kwiaty czerwone - pełne Nina Weibull- 500 szt.
  (nawóz i ziemia)
  3.Tawuła Golden Princess -470 szt.
  4.Berberys Thunberga Berberis thunbergii Atropurpurea Nana - 470szt.
  5.Berberys Thunberga Berberis thunbergii Erekta - 10 szt.
  6. Buszpan wieczniezielony-30 szt.
  6.Irga Dammera Cotoneaster dammeri Mooncreeper - 220 szt.
  Celem prawidłowego zaaranżowania tej powierzchni potrzebne będą:
  1. Paliki do drzew - 40 sztuk.
  2. Torf - Substrat - 2400l (80l x 30sztuk).
  3. Kora - 300 sztuk (80l x 300 sztuk).
  4. Bio-Gal nawóz kurzy granulat 20 kg.
  5. Kamień do wysypania -( nazwa kamienia kora) na agrowłókninę na powierzchni ok. 50 m2
  6. Krawężniki betonowe szare 8x30 cm. - 240 szt.
  Odzież ochronną na zajęcia praktyczne, tj. buty, ubranie drelichowe 2-częściowe, nakrycie głowy, rękawice w ilości niezbędnej do zajęć praktycznych - po zakończeniu szkolenia odzież przechodzi na własność uczestnika. Wykonawca zobowiązany jest do wydania odzieży ochronnej przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

  Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi ocenę szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych oraz wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia na drukach Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
  W przypadku, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskanie na jego podstawie kwalifikacje muszą być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami.
  Zgodnie z § 75 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenia szkolenia i uzyskanie kwalifikacji musi zawierać:
  -numer rejestru,
  -imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia,
  -nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie,
  -formę i nazwę szkolenia,
  -okres trwania szkolenia,
  -miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
  -tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,
  -podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

  Szkolenie prowadzone będzie według opracowanego harmonogramu szkolenia, który będzie obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, kursy oraz warsztaty.
  Wykonawca dokona wpisu o szkoleniach na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl
  Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których odbywać się będą szkolenia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieści znaki: logo - Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo EFS, logo UE oraz informację o współfinansowaniu szkolenia ze środków EFS w formie plakatów.
  Sala szkoleniowa na terenie Gminy Wiązownica z wyposażeniem w niezbędne do przeprowadzenia szkolenia urządzenia tj. rzutnik multimedialny, laptop, ekran, papier do flipczartu, flipczart.
  Wszyscy uczestnicy szkolenia zostaną objęci przez Wykonawcę ubezpieczeniem NW.
  Wszyscy uczestnicy kursów zawodowych objęci zostaną badaniami lekarskimi sprawdzającymi predyspozycje zdrowotne do wykonywania konkretnego zawodu, koszty związane z wykonywaniem tych badań poniesie Wykonawca.
  Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu pełną dokumentację ze szkolenia (listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów, listy osób korzystających z wyżywienia, kopie zaświadczeń ukończenia szkolenia, dziennik zajęć i 1 egz. materiałów szkoleniowych).
  Wykonawca zwróci uczestnikom szkolenia koszty dojazdu na i z szkolenia.

  2. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego -3 osoby.
  Szkolenie prowadzone będzie według opracowanego harmonogramu szkolenia, który będzie obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, kursy oraz warsztaty.
  Wymaga się, aby szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące:
  Budowli magazynowych, i wyposażenia magazynu wraz z zapasami., technologie oraz organizację prac magazynowych., przepisy bhp, ochrony ppoż, zabezpieczenia towarów w magazynie, kierowaniem wózków jezdniowych oraz wymiany butli gazowej.

  Wykonawca dokona wpisu o szkoleniach na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl
  Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których odbywać się będą szkolenia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieści znaki: logo - Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo EFS, logo UE oraz informacji o współfinansowaniu szkolenia ze środków EFS w formie plakatów.
  Sala szkoleniowa na terenie województwa podkarpackiego z wyposażeniem w niezbędne do przeprowadzenia szkolenia urządzenia tj. rzutnik multimedialny, laptop, ekran, papier do flipczartu, flipczart.
  Uczestnik szkolenia zostanie objęty przez Wykonawcę ubezpieczeniem NW.
  Uczestnik kursu zawodowego objęty zostanie badaniami lekarskimi sprawdzającymi predyspozycje zdrowotne do wykonywania konkretnego zawodu, koszty związane z wykonywaniem tych badań poniesie Wykonawca.
  Wymaga się, aby liczba godzin praktycznych mieściła się w przedziale: 60 - 90 godzin.
  Wymagany czas realizacji szkolenia wynosi maksymalnie 4 tygodnie.
  Zajęcia szkoleniowe - teoretyczne muszą odbywać się na terenie województwa podkarpackiego.
  Wymaga się, aby zajęcia praktyczne odbywały się na terenie województwa podkarpackiego.
  W cenę szkolenia należy dodatkowo wliczyć:

  1.Koszt materiałów dydaktycznych do zajęć teoretycznych: Jednostka szkoląca zobowiązana jest do zakupu dla wszystkich uczestników szkolenia teczki z uchwytem, materiałów piśmienniczych oraz podręcznika w wersji papierowej tematycznie związanego z programem szkolenia oraz zapewnienia innych niezbędnych materiałów do zajęć (opracowania własne, skrypty, kserokopie).

  Materiały dydaktyczne przechodzą na własność absolwentów szkolenia.

  2. Poczęstunek:
  -zajęcia teoretyczne - napoje zimne, kawa, herbata, cukier, ciastka
  -zajęcia praktyczne - napoje zimne kawa, herbata, cukier, kanapka - bułka śniadaniowa.
  3. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować miejsce przeprowadzenia zajęć praktycznych.
  Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić zamawiającemu pełną dokumentację ze szkolenia (listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów, listy osób korzystających z wyżywienia, kopie zaświadczeń ukończenia szkolenia, dziennik zajęć i 1 egz. materiałów szkoleniowych).
  Wykonawca zwróci uczestnikom szkolenia koszty dojazdu na i z szkolenia.

  Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi ocenę szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych oraz wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia na drukach Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
  W przypadku, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskanie na jego podstawie kwalifikacje muszą być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami.
  Zgodnie z § 75 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenia szkolenia i uzyskanie kwalifikacji musi zawierać:
  -numer rejestru
  -imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia,
  -nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie,
  -formę i nazwę szkolenia,
  -okres trwania szkolenia,
  -miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
  -tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,
  -podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

  Etap 3 obejmuje usługi szkoleniowe w zakresie treningu pracy-szkolenie wyjazdowe
  Liczba uczestników szkolenia - 15osób - 1 grupa x 24h.
  co najmniej 14 osób - otoczenie - ( w tym dzieci w wieku 3- 17 lat ) plus 2 osoby z OPS, łącznie co najmniej 30 osób.
  Czas trwania szkolenia - 3 dni (2 noclegi).
  Liczba godzin dydaktycznych - 24 godzin dydaktycznych dla 15 uczestników.
  Szkolenie będzie to miało charakter wyjazdowy.
  Wykonawca zorganizuje na czas zajęć opiekę dla dzieci-otoczenie uczestników. Prowadzone będą zajęcia edukacyjne z dziećmi dostosowując je do poziomu wiekowego.
  Szkolenie prowadzone będzie według opracowanego harmonogramu szkolenia, który będzie obejmował wykłady z zakresu:
  Nauki umiejętności przygotowania CV, listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  Pokazanie możliwości zmian postaw życiowych w kierunku zwiększenia mobilności społecznej i zawodowej.
  Zastosowanie tych form wsparcia ma dostarczyć także spostrzeżeń dotyczących sfery mobilności i preferowanych zachowań poza godzinami pracy. Zajęcia grupowe mają przygotować do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę.
  Szkolenie obejmować będzie również prezentacje multimedialne i ćwiczenia.
  Uczestnicy warsztatów winni mieć zapewnioną kolację integracyjną oraz zorganizowaną 1 wycieczkę integracyjną w okolicy,( Wadowice).
  Wykonawca zapewni ośrodek szkoleniowy o standardzie, co najmniej 3-gwiazdkowym wraz z zakwaterowaniem w pokojach 2 lub 3 - osobowych z łazienką, pełnym wyżywieniem (śniadanie w formie szwedzkiego stołu, obiad - pełen z deserem, kolacja oraz dodatkowo serwis kawowy z ciastkami oraz napojami zimnymi podczas szkolenia) oraz salą dydaktyczną.
  Pierwszy dzień - wyjazd, drugie śniadanie, obiad-zupa, drugie danie, napoje zimne, deser , kolacja.
  Drugi dzień - śniadanie - szwedzki stół, obiad - zupa, drugie danie, napoje zimne, deser, kolacja integracyjna.
  Trzeci dzień- śniadanie-szwedzki stół, obiad - zupa, drugie danie, napoje zimne, deser.
  Wykonawca zapewni również napoje zimne na czas dojazdu i powrotu na i z szkolenia a także czas wolny dla otoczenia (tj. dzieci uczestników), zajęcia edukacyjne, profesjonalna opiekę na czas szkolenia beneficjentów, oraz gry i konkursy z nagrodami w formie: całe zestawy-przybory szkolne lub gry edukacyjne. Miejsce szkolenia Wadowice i okolice Wadowic. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podania propozycji hotelu, w którym ma odbyć się szkolenie.

  Wykonawca dokona wpisu o szkoleniach na stronie w kadry.info.pl.
  Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych oraz wystawi uczestnikom szkolenia certyfikaty ukończenia szkolenia.
  Ponadto Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia i otoczeniu, noclegi, transport na i z miejsca szkolenia, zwróci koszt dojazdu na i z miejsca, z którego organizowany będzie wyjazd na szkolenie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie uczestników szkolenia oraz otoczenia. Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których odbywać się będą szkolenia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieści znaki: logo - Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo EFS, logo UE oraz informacji o współfinansowaniu szkolenia ze środków EFS w formie plakatów.
  Wszyscy uczestnicy szkolenia oraz otoczenie zostaną objęci przez wykonawcę ubezpieczeniem NW.
  Sala szkoleniowa (sala dydaktyczna, na co najmniej 20 osób) z wyposażeniem w niezbędne do przeprowadzenia szkolenia urządzenia, tj. rzutnik multimedialny, laptop, ekran, papier do flipczartu, flipczart.
  Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić zamawiającemu pełną dokumentację ze szkolenia (listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów, listy osób korzystających z wyżywienia, kopie zaświadczeń ukończenia szkolenia, dziennik zajęć).
 17. Działania dla rodzin uczestniczących w projekcie Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Jarosław
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań Działania dla rodzin, w ramach pracy z rodzinami uczestniczącymi w projekcie Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społeczne4j i instytucji rynku pracy - pilotaż. Na działania składają się: 1. Warsztaty pn. Szkoła dla rodziców, w tym warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe. Liczba godzin praktycznych 46, 2. Warsztaty wyjazdowe pn. Budowanie umiejętności interpersonalnych - 20 godz. dydaktycznych, 3. Warsztaty kompetencji zawodowych + IPD - 20 godzin dydaktycznych. 4. Wizyta studyjna u pracodawcy - 3 godziny. 5. Piknik rodzinny - minimum 5 godzin.
 18. organizacja i prowadzenie szkoleń gastronomicznych
  Zamawiający: Zespół Szkół w Czudcu, Czudec
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń gastronomicznych w ramach projektu -Podkarpacie stawia na zawodowców- współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach szkoleń wyodrębniono zadania: Zadanie nr 1 - warsztaty dydaktyczny - Akademia sushi Zadanie nr 2 - wycieczka dydaktyczna - poznanie potraw kuchni świata Zadanie nr 3 - warsztaty z dietetykiem Zadanie nr 4 - warsztaty kulinarne - owoce morza Zadanie nr 5 - warsztaty kulinarne - Kuchnia śródziemnomorska.
 19. Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego w ośrodku położonym na terenie Polski w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! /
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, Legionowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego na potrzebę projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wyjazd integracyjny obejmuje: turnus w terminie do dnia 30 czerwca 2015r. przy czym wyjazd obejmuje tylko dni: piątek sobota, niedziela, w woj. warmińsko-mazurskim lub mazowieckim lub podlaskim lub lubelskim lub świętokrzyskim lub kujawsko - pomorskim, 129 uczestników, 62 osób dorosłych (rodziców, opiekunów, dzieci powyżej 18 r.ż.) oraz ich dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat (w tym 21 uczestników w wieku 0-7 lat, 37 w wieku 7-15 lat, 9 w wieku 15-18 lat). 3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w obiekcie położonym w woj. warmińsko mazurskim lub mazowieckim lub podlaskim lub lubelskim lub świętokrzyskim lub kujawsko - pomorskim, w rejonie atrakcyjnym turystycznie i krajoznawczo, położonym poza obszarem zagrożenia ekologicznego 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej uczestnikom wyjazdu oraz zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie liczbę osób uczestniczących w turnusie i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu z zachowaniem wszystkich przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1696), zapewnienia transportu uczestników wyjazdu w obie strony autokarem sprawnym technicznie, posiadającym ważne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC, AC, NNW oraz sprawną klimatyzację. 7. Wykonawca zapewni : 1) OBIEKT: UWAGA: zamawiający nie dopuszcza, aby wymogi, jakie musi spełniać obiekt (ośrodek, hotel, pensjonat itp) od lit. c do lit. j niniejszego punktu, w którym będą zakwaterowani uczestnicy wyjazdu, spełniał inny obiekt (np. w sąsiedztwie) na zasadzie np. umowy użyczenia. a) w dobrym stanie technicznym, b) duży teren ośrodka, bezpieczny i ogrodzony, c) zespół boisk /piłka nożna, koszykówka, siatkówka/, d) plac zabaw, f) kawiarnia, stołówka, bilard, sklep do dyspozycji klientów, g) sala gimnastyczna, h) kort tenisowy, i) miejsca na ognisko, do przygotowania grilla, j) sale dydaktyczne oraz świetlice, TV i wideo, k) całodobowy dostęp do telefonu dla kierownika grupy, l) obiekt musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.01.1997 w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1696). 2) ZAKWATEROWANIE: a) zakwaterowanie uczestników wyjazdu w pokojach maksymalnie 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz lodówką, b) zakwaterowanie uczestników w jednym lub w dwóch lub w trzech budynkach przez cały czas trwania wyjazdu, UWAGA: zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników wyjazdu w domkach. c) zabezpieczenie pościeli. 3) WYŻYWIENIE: a) cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914 z późn.zm.), b)śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, kolacja z ciepłym posiłkiem, obiad i podwieczorek serwowany do stolika, c) posiłki muszą być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości oraz wartości odżywczych, d) suchy prowiant na drogę powrotną, e) możliwość wieczornego dożywiania /chleb + dżem/, całodobowy dostęp do napojów /herbata, woda z sokiem/, f) stołówka w odległości max 100 m od miejsca zakwaterowania, g) pierwsze świadczenie kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu. 4) OPIEKA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA - prowadzenie programu edukacyjno - integracyjnego, zgodnie z poniższym zakresem: a) liczba godzin wsparcia dla 108 uczestników, za wyjątkiem 21 uczestników poniżej 7 r. ż. ): 4 godziny łącznie, w tym: I MODUŁ: Warsztaty umiejętności pedagogicznych, celem będzie rozwijanie kompetencji interpersonalnych, a przede wszystkim rozwijanie świadomości odbioru i interpelacji relacji z pozostałymi członkami rodziny zastępczej - 2 godziny, II MODUŁ: Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, celem będzie nauka jak uczestnicy wypadku będą mogli pomóc osobie poszkodowanej, rozpoznanie stanów zagrożenia zdrowia lub życia w różnych sytuacjach oraz - 2 godziny, b) zapewnienie uczestnikom wyjazdu w czasie korzystania z basenu opieki ratownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje, jeśli dotyczy, c) zapewnienie całodobowej opieki medycznej wraz z lekami pierwszej pomocy /pielęgniarka z uprawnieniami - całodobowo, lekarz na każde wezwanie/, d) zapewnienie izolatki dla dzieci chorych. 5) PROGRAM KULTURALNO - SPORTOWY: a) zorganizowanie wieczornych programów kulturalno-sportowych zaproponowanych przez Wykonawcę, b) organizacja jednego ogniska z pieczeniem kiełbasek, c) zapewnienie sprzętu sportowo-rekreacyjnego: tj. piłek: futbolowych, do siatkówki, do koszykówki, rakietek do badmintona, skakanek, gier świetlicowych /szachy, warcaby, inne gry planszowe, w miarę możliwości stół do tenisa stołowego z rakietkami, siatka z kompletem piłek/ 8. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zapewnienia transportu uczestnikom wyjazdu integracyjno-szkoleniowego z Legionowa do miejsca zakwaterowania i powrotu po jego zakończeniu /autokar turystyczny/, 2) przewóz do miejsca zakwaterowania i powrót uczestników wypoczynku będzie się odbywał w godzinach dziennych, 3) zapewnienia opieki pilota podczas podróży w obie strony, 4) ubezpieczenia uczestników wypoczynku na okres ich transportu oraz na czas trwania wypoczynku - NNW o sumie ubezpieczeń 15 000 zł na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7 500 zł na wypadek śmierci, 5) zapewnienie dwóch animatorów odpowiedzialnych za organizację czasu na terenie ośrodka dla 21 uczestników poniżej 7 r. ż. podczas zajęć szkoleniowych dla starszych uczestników wyjazdu oraz dla 37 uczestników od 7 r.ż. podczas spotkań integracyjnych dla pozostałych uczestników.6) zapewnienia kierownika wyjazdu, wychowawcy minimum: 1 na 20 uczestników (w przypadku dzieci poniżej 7 roku życia minimum 1 na 15 uczestników), pielęgniarki całodobowo, lekarza na każde wezwanie, ratownika w czasie korzystania przez uczestników wypoczynku z basenu /jeśli dotyczy/, specjalistów posiadających uprawienia do przeprowadzenia zajęć z zakresu: a) szkolenia pierwszej pomocy; b) warsztatów umiejętności pedagogicznych; Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji/kontroli na terenie obiektu zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym na koszt Wykonawcy. 8. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania wyjazdu integracyjno-szkoleniowego przez jego uczestnika, 2) wystawienie po zakończeniu wyjazdu integracyjno-szkoleniowego faktury w terminie do 5 dni, 3) dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego wyjazdu, 4) dokonania zwrotu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu uczestnika w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego wyjazdu, 5) ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu uczestników w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym. 9. Wykonawca przedstawi sprawozdanie merytoryczne wraz z dokumentacją fotograficzną z realizacji programu wyjazdu, w tym programu szkoleniowego wraz z wynikami ewaluacji zadania oraz przedłoży ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników wyjazdu w terminie 5 dni, licząc od dnia zakończenia wyjazdu..
 20. Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych - doskonalenie nauczycieli w województwie
  Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych - doskonalenie nauczycieli w województwie.
  2. Wspólny słownik zamówień - kod CPV: 80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe.
  3. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 35 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych: 1)Zadanie oznaczone: część I. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki).
  2) Zadanie oznaczone: część II. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski). 3) Zadanie oznaczone: część III. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 4) Zadanie oznaczone: część IV. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku
  z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski).
  5) Zadanie oznaczone: część V. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański). 6) Zadanie oznaczone: część VI. Wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do rozwoju pracy szkół (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 7) Zadanie oznaczone: część VII. Wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do rozwoju pracy szkół (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski).
  8) Zadanie oznaczone: część VIII. Wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do rozwoju pracy szkół (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 9) Zadanie oznaczone: część IX. Wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do rozwoju pracy szkół (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski).
  10) Zadanie oznaczone: część X. Wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do rozwoju pracy szkół (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański). 11) Zadanie oznaczone: część XI. Zagospodarowanie godzin do dyspozycji wychowawcy, w tym promowanie wolontariatu, jako drogi do wychowania i rozwoju uczniów, oraz świadomego angażowania się w życie społeczne (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 12) Zadanie oznaczone: część XII. Zagospodarowanie godzin do dyspozycji wychowawcy,
  w tym promowanie wolontariatu, jako drogi do wychowania i rozwoju uczniów, oraz świadomego angażowania się w życie społeczne (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski). 13) Zadanie oznaczone: część XIII. Zagospodarowanie godzin do dyspozycji wychowawcy, w tym promowanie wolontariatu, jako drogi do wychowania i rozwoju uczniów, oraz świadomego angażowania się w życie społeczne (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 14) Zadanie oznaczone: część XIV. Zagospodarowanie godzin do dyspozycji wychowawcy,
  w tym promowanie wolontariatu, jako drogi do wychowania i rozwoju uczniów, oraz świadomego angażowania się w życie społeczne (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski). 15) Zadanie oznaczone: część XV. Zagospodarowanie godzin do dyspozycji wychowawcy, w tym promowanie wolontariatu, jako drogi do wychowania i rozwoju uczniów, oraz świadomego angażowania się w życie społeczne (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański).
  16) Zadanie oznaczone: część XVI. Współczesne metody nauczania języków obcych na różnych etapach edukacyjnych (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki).
  17) Zadanie oznaczone: część XVII. Współczesne metody nauczania języków obcych na różnych etapach edukacyjnych (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski). 18) Zadanie oznaczone: część XVIII. Współczesne metody nauczania języków obcych na różnych etapach edukacyjnych (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 19) Zadanie oznaczone: część XIX. Współczesne metody nauczania języków obcych na różnych etapach edukacyjnych (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski). 20)Zadanie oznaczone: część XX. Współczesne metody nauczania języków obcych na różnych etapach edukacyjnych (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański).
  21) Zadanie oznaczone: część XXI. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły, przedszkola i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w młodszym wieku szkolnym (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 22) Zadanie oznaczone: część XXII. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły, przedszkola i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w młodszym wieku szkolnym (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski,
  bocheński, brzeski, dąbrowski). 23) Zadanie oznaczone: część XXIII. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły, przedszkola i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w młodszym wieku szkolnym (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 24) Zadanie oznaczone: część XXIV. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły, przedszkola i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w młodszym wieku szkolnym (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski).
  25) Zadanie oznaczone: część XXV. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły, przedszkola i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w młodszym wieku szkolnym (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański). 26) Zadanie oznaczone: część XXVI. Doskonalenie kompetencji z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 27) Zadanie oznaczone: część XXVII. Doskonalenie kompetencji z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski).
  28) Zadanie oznaczone: część XXVIII. Doskonalenie kompetencji z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 29) Zadanie oznaczone: część XXIX. Doskonalenie kompetencji z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski).
  30) Zadanie oznaczone: część XXX. Doskonalenie kompetencji z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański). 31) Zadanie oznaczone: część XXXI. Wspomaganie kariery edukacyjno-zawodowej ucznia gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 32) Zadanie oznaczone: część XXXII. Wspomaganie kariery edukacyjno-zawodowej ucznia gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski). 33) Zadanie oznaczone: część XXXIII. Wspomaganie kariery edukacyjno-zawodowej ucznia gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 34) Zadanie oznaczone: część XXXIV. Wspomaganie kariery edukacyjno-zawodowej ucznia gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski). 35) Zadanie oznaczone: część XXXV. Wspomaganie kariery edukacyjno-zawodowej ucznia gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański).
 21. Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowych warsztatów kompetencji rodzicielskich i rodzinnych w formie niestacjonarnej dla rodzin współpracujących z asystentem rodziny, będących beneficjentami projektu Parasol Praca Przyszłość
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
 22. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/EFS/2015 prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pod nazwą: Aktywna Integracja w ramach projektu systemowego pn. Dobra Przyszłość - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej cz. II
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska
 23. Warsztaty dla rodziców skierowane do uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno - zawodowej w gminie Zabrze..
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze
 24. organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu konkursowego Wyjść na prostą realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym..
  Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Głogów Małopolski
 25. Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego w ośrodkach położonych na terenie Polski w woj. warmińsko-mazurskim lub woj. zachodniopomorskim w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, Legionowo
 26. Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia z zakresu wzmocnienia aktywności i przedsiębiorczości dla uczestników/uczestniczek Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu pn.: KIS w Bytomiu szansa na dobry start
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Bytom
 27. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z realizacją kontraktów socjalnych Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Tarnobrzeg
 28. Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kozienice
 29. organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego oraz stacjonarnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz wyjazdowego poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno - zawodowej w gminie Zabrze. z podziałem na 2 części.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze
 30. Usługa edukacyjna oraz organizacja wycieczek - wybór osób do prowadzenia zajęć oraz organizacja wycieczek/wyjazdów/spotkań w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych w ramach projektu Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjalistów
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
 31. Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kozienice
 32. Prowadzenie i organizacja Wyjazdowego warsztatu kompetencji społecznych oraz Wyjazdu integracyjno-szkoleniowego z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu Wsparcie na starcie
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Mińsk Mazowiecki
 33. Aktywna Integracja w ramach projektu pn. Dobra Przyszłość - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej cz. I/2015 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska
 34. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych w formie niestacjonarnej dla beneficjentów projektu systemowego Pora na aktywność, będących klientami zamawiającego
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
 35. Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego treningu umiejętności społeczno-zawodowych z usługą doradcy zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu pn.: Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Bytom
 36. Zorganizowanie i przeprowadzenie: kurs Pilarz Drwal (operator pilarek spalinowych), szkolenie kompetencyjne z zakresu problematyki ekologicznej, szkolenie kompetencyjne z zakresu zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy, szkolenie kompetencyjne z zakresu ratownictwa medycznego.
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
 37. Wyjazdowe poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych dla uczestników (uczestniczek) projektu Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno - zawodowej w gminie Zabrze.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze
 38. Zorganizowanie 7 dniowych obozów aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych.
  Zamawiający: Miasto Poznań, Poznań
 39. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą: Stanowisko doradcy zawodowego w projekcie Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 40. Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych - doskonalenie nauczycieli w województwie
  Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kraków
 41. Kurs Pilarz I/14, kurs Aktywizacja zawodowa IV/14, kurs Szkolenie z zakresu ekologii IV/14 oraz kurs Szkolenie z zakresu problematyki uzależnień II/14
  Zamawiający: Areszt Śledczy, Wejherowo
 42. Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów edukacyjno-aktywizacyjnych dla osób z niepełnosprawnością psychiczną oraz intelektualną - uczestników projektu Wrocław Miastem Aktywnych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Wrocław
 43. Organizacja i przeprowadzenie Wyjazdowego warsztatu kompetencji społecznych.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Mińsk Mazowiecki
 44. Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego, warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych, kursów/szkoleń oraz zajęć rehabilitacyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski
 45. Organizacja i realizacja wyjazdu dla osób niepełnosprawnych połączonego z kursem, warsztatem oraz rehabilitacją w związku z realizacją projektu pn Czas na aktywność współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Nowy Dwór Mazowiecki
 46. Zorganizowanie i przeprowadzenie: obozu aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; obozu integracyjno-szkoleniowego dla rodziców zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych, wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej i osób z otoczenia oraz wyjazdu szkoleniowo - integracyjnego dla osób bezrobotnych i ich otoczenia, w tym dzieci w ramach zadania Aktywna Integracja dla uczestników projektu Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Słupca
 47. Przeprowadzenie kursów zawodowych dla podopiecznych GOPS w Płoskini w 2014 roku
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini, Płoskinia
 48. Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przeciszów
 49. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia aktywizacyjnego wraz z warsztatami w zakresie projektowania ogrodów i przestrzeni zielonych dla 15 osób.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowa Ruda
 50. Zorganizowanie i przeprowadzenie usług dla uczestników/uczestniczek projektu pn.: Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu z podziałem na trzy części
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Bytom
 51. przeprowadzenie szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia w ramach projektu - Aktywna przyszłość szansą dla Ciebie
  Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Dobczyce
 52. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń beneficjentów ostatecznych w roku 2014, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -CZAS NA AKTYWNĄ INTEGRACJĘ ZAWODOWĄ W GMINIE GOŁCZA
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy, Gołcza
 53. Zorganizowanie i przeprowadzenie 7 dniowego wyjazdu wraz ze szkoleniami dla 10 uczestników i 2 opiekunów projektu systemowego Równe szanse w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, Łaziska Górne
 54. Usługi szkoleniowe i doradcze dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla w ramach projektu Czas na aktywność w Mieście Przemyśl realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, Przemyśl
 55. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, warsztatów oraz konsultacji indywidualnych dla 16 uczestników projektu systemowego pt. Aktywni na maksa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czorsztynie z siedzibą w Maniowach, Maniowy
 56. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w okresie: kwiecień 2014r. - listopad 2014r.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok
 57. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Białystok
 58. Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych - doskonalenie nauczycieli w województwie
  Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kraków
 59. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu
  Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ryn
 60. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Łańcut
 61. Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych) Powiatu Świdwińskiego Postępowanie nr II
  Zamawiający: Powiat Świdwiński, Świdwin
 62. Wyjazdowy oraz stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno - zawodowej w gminie Zabrze.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze
 63. Realizacja ścieżki udziału uczestników projektu Koszaliński Program Integracji Społecznej- START, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w latach 2013 - 2014 - w 2014 roku. Zamówienie realizowane jest w częściach: II część - 2014 rok obejmuje niniejsze postępowanie.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Koszalin
 64. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu: pt. Nasze miejsca spotkań - tu uczymy się i poznajemy każdego dnia.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowa Ruda
 65. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu systemowego- Czas na aktywność w gminie Cisna.
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Cisna
 66. Usługi edukacyjne i szkoleniowe w ramach realizacji działań związanych z realizacją projektu pt.Aktywna integracja społeczna skutecznym sposobem rozwiązywania problemów społecznych w gminie Górowo Iławeckie
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim, Górowo Iławeckie
 67. Przeprowadzenie szkolenia doradczo-aktywizującego dla uczestników projektu PRACA NA CELU
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Zabrze
 68. Świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RUDNIK NAD SANEM
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, Rudnik nad Sanem
 69. Przeprowadzenie szkoleń p.n.: Kształtowanie umiejętności społecznych - warsztaty asertywności.
  Zamawiający: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Kraków
 70. Szkolenie dla oficerów prasowych oraz osób udzielających informacji mediom z garnizonu małopolskiego z zakresu kompetencji medialnych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków
 71. Przeprowadzenie usługi edukacyjnej w projekcie Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego
  Zamawiający: Powiat Górowski, Góra
 72. Przeprowadzenie staży - wizyt zawodoznawczych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina -Myczkowce w Solinie
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 73. Przeprowadzenie dwudniowych staży - wizyt zawodoznawczych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w: 1) zakład Fiat Auto Poland S.A. 43-100 Tychy, ul. Turyńska 100; 2) zakład PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar, 34-312 Międzybrodzie Bielskie, ul. Energetyków 9
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 74. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Białystok
 75. Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych - doskonalenie nauczycieli w województwie
  Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kraków
 76. świadczenie usług doradczych, psychologicznych i specjalistycznych w projekcie pt: Integracja+Kwalifikacje+Doświadczenie = AKTYWIZACJA
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Białystok
 77. Organizacja i przeprowadzenie seminariów/kursów dla uczestników projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, Olkusz
 78. Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych - doskonalenie nauczycieli w województwie.
  Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kraków
 79. Zorganizowanie i przeprowadzenie usług o charakterze szkoleniowym i doradczym dla grupy 110 osób wraz z jednoczesnym zapewnieniem usługi opieki nad 70 dziećmi na czas trwania zajęć pn.: Integracja społeczna w projekcie Od bierności do aktywności - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wałbrzych
 80. Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej w ramach projektu Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Rzeszów
 81. Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych - doskonalenie nauczycieli w województwie
  Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kraków
 82. Realizacja ścieżki udziału uczestników projektu Koszaliński Program Integracji Społecznej - START, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Koszalin
 83. Organizacja staży - wizyt zawodoznawczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Działanie 9.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Powiat Wadowicki, Wadowice
 84. Organizacja 6-dniowego obozu naukowego w Warszawie dla 300 uczniów i 21 opiekunów biorących udział w projekcie Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe.
  Zamawiający: Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice, Gorlice
 85. Organizacja wycieczek, oraz szkoły językowej letniej i zimowej w ramach projektu -Wiedza, wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu-
  Zamawiający: Zespół Szkół w Pińczycach, Pińczyce
 86. Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów i warsztatów psychologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów z mikro-wykładami, poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zwiększenie ich aktywności na płaszczyźnie rodzinnej, zawodowej i społecznej, w ramach projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Żabno
 87. Zakup usług organizacji i przeprowadzenia stażu - wizyty zawodoznawczej w Ośrodku SPA w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Kraków
 88. Wizyty-staże zawodoznawcze w ramach projektu - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko
 89. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów aktywizujących, zajęć indywidualnych oraz aktywizacji w ramach reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej (CIS) zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym z późniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 225 z późn. zm. ) dla uczestników projektu systemowego Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleksandrów Łódzki
 90. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kurs animatora czasu wolnego dla jednej 15-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Nowotarskiego, Nowy Targ
 91. Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, Bliżyn
 92. Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego p.t. Czas na aktywność w gminie Laskowa
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 93. Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, treningu umiejętności wychowawczych, treningu umiejętności budżetowych, treningu niwelującego zachowania agresywne, grupy wsparcia, terapii z podnoszenia samooceny i wiary we własne możliwości, Szkoły dla Rodzica, prawa, terapii indywidualnej, Programu Aktywno
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdańsk
 94. Przeprowadzenie kursów Stylizacji i wizażu w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 95. Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Kraków
 96. Przeprowadzenie kursów: Przedmiarowanie i kosztorysowanie w programie ZUZIA w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 97. Świadczenie usługi reintegracji zawodowej i społecznej dla22osób w ramach Centrum Integracji Społecznej dla MOPS w Zawierciu związanej z realizacją projektu pn.:Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie,realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu,współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,PriorytetVIIPromocja integracji społecznej,Działanie7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zawiercie
 98. PRZEPROWADZENIE KURSÓW PODSTAWY REKLAMY I MARKETINGU W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 99. PRZEPROWADZENIE KURSÓW ANIMATOR CZASU WOLNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 100. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu socjalnego Szlakiem Ojca Świętego Jana Pawła II
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
 101. Usługa reintegracji zawodowej i społecznej dla 25 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu związana z realizacją projektu pn.: Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zawiercie

Inne osoby dla Olszak (152 osoby):