Kogo reprezentuje osoba

Olszak Mieczysław Łukasz

w KRS

Mieczysław Łukasz Olszak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mieczysław
Drugie imię:Łukasz
Nazwisko:Olszak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Tomaszowice-kolonia (Lubelskie)
Przetargi:22 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chomicki Paweł, Dec Adam, Kosecki Marek Krzysztof, Marzęta Andrzej, Pietraś Andrzej Jerzy, Samal Maria Jadwiga, Sochaczewska Władysława, Syska Zbigniew

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chomicki Paweł, Dec Adam, Kosecki Marek Krzysztof, Marzęta Andrzej, Pietraś Andrzej Jerzy, Samal Maria Jadwiga, Sochaczewska Władysława, Syska Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aqua Sp. Z O.O., Tomaszowice-kolonia − KRS 0000054819

Powiązane przetargi (22 szt.):
 1. Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry, gmina Markuszów
  Zamawiający: Gmina Markuszów, Markuszów
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry gmina Markuszów”. Prace będą polegały na robotach budowlanych w zakresie: -przebudowy i modernizacji budynku stacji uzdatniania wody, -instalacji sanitarnej wewnętrznej w tym montaż urządzeń technologicznych w budynku, -instalacji elektrycznej wewnętrznej, -wymiana części urządzeń zewnętrznych, -wymiana części urządzeń na zbiorniku retencyjnym oraz budowa drugiego zbiornika, -przebudowa rurociągów zewnętrznych i przyłącza elektroenergetycznego, -wymiana ogrodzenia i utwardzenie części działki. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w przedmiarze robót i projekcie budowlanym stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.

 2. Zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci wodociągowych o łącznej długości około 1 365 m w miejscowościach na terenie Gminy Jastków
  Zamawiający: Gmina Jastków, Jastków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania, polegającego na zaprojektowaniu i
  wybudowaniu odcinków sieci wodociągowych o łącznej długości około 1 365 m
  w miejscowościach na terenie gminy Jastków:
  a. Odcinka sieci wodociągowej, rozbudowa sieci Dz 100 PVC w miejscowości Natalin
  obejmujący działki 102/5, 95/4, 102/8 w Natalinie oraz działki 7, 274, 10/11
  w miejscowości Dębówka. Długość odcinka sieci około 140 m.
  b. Odcinka sieci wodociągowej, rozbudowa sieci Dz 110 PVC w miejscowości Jastków
  obejmujący działkę nr 284/8. Długość odcinka sieci około 95 m.
  c. Odcinka sieci wodociągowej, rozbudowa sieci Dz 110 PVC w miejscowości Marysin
  obejmujący działkę nr 58/4, 53, 52/8. Długość odcinka sieci około 125 m.
  d. Odcinka sieci wodociągowej, rozbudowa sieci Dz 100 PVC w miejscowościach Ożarów-
  Moszna Kol. Projekt obejmuje połączenie wodociągów w miejscowościach Ożarów i
  Moszna od działki 489 w Ożarowie do działki nr 103/3 w Mosznie Kol. po obu stronach
  drogi powiatowej Ożarów - Moszna położonej na działce nr 466-droga. Długość odcinka
  sieci około 630 m. Należy opracować operat wodnoprawny na przejście siecią przez rzekę
  Ciemięgę w miejscowościach Ożarów-Moszna Kol. i uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
  e. Odcinka sieci wodociągowej, rozbudowa sieci Dz 90 PVC w miejscowości Moszna do
  działki nr 372 i 374 przechodzący przez drogę wojewódzka 830. Długość odcinka sieci
  około 140 m.
  f. Odcinka sieci wodociągowej, rozbudowa sieci Dz 110 PVC w miejscowości Miłocin
  obejmujący działki 302/1, 302/2, 383/3, 325/2 ( przejście przez drogę powiatową ).
  Długość odcinka sieci około 35 m.
  g. Odcinka sieci wodociągowej, rozbudowa sieci Dz 63 PE w miejscowości Płouszowice
  Wieś i Płouszowice Kolonia. Długość odcinka sieci około 200 m
 3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu
  Zamawiający: Urząd Gminy Borowie, Borowie
  1.1 Część budowlana.
  Budowa:
  - reaktora biologicznego
  - budynku technicznego - modernizacja
  - zbiorników magazynowych osadu nadmiernego
  - zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych - modernizacja
  - studni pomiarowej
  - studni krat hakowych
  - stacji zlewczej i separatora ścieków
  - wiaty pod agregat prądotwórczy
  - pompowni ścieków - modernizacja
  - wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej
  1.2 Wykonanie technologii rozbudowywanej oczyszczalni ścieków.
 4. Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Nałęczów
  Zamawiający: Gmina Miejska Nałęczów, Nałęczów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej przy ul. Kombatantów, Batalionów Chłopskich, Sołdka, Kamieniak Słonecznej i Kolejowej w Nałęczowie. Zakres robót obejmuje wykonanie: - sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur strukturalnych DN 200 - 3625 mb - rurociągi doprowadzające do przyłączy z rur PVC- U DN 160 - 2553 mb - sieć wodociągowa z rur PE DN 160 - 326 mb. - przepompownie ścieków sieciowe: Przepompownia ścieków P 1 wykonana z kręgów betonowych B45 1500x3700 mm, ma posiadać pogrubione dno i wzmocnioną pokrywę z armaturą 2 x Dn 80 i wyposażeniem w: - dwie pompy typu Metalchem MS1 - 24Z o mocy 2,2 kW, lub równoważne o parametrach nie gorszych niż posiadają wskazane. - kolana sprzęgające wraz z podstawami żeliwo epoxy, - armatura kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne - korpusy żeliwne, - piony tłoczne ze stali kwasoodpornej (kołnierze aluminiowe powlekane), - złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej, - konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: uniwersalny wspornik rozdzielnicy ma spełniać również funkcje wentylacji wywiewnej, pomost obsługowy z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na dno zbiornika, kominki wentylacyjne zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciał stałych, - kominek wentylacyjny nawiewny z PVC, - nasadka strażacka Ø 52, - deflektor tłumiący napływ ze stali kwasoodpornej, -łańcuchy pomp ze stali kwasoodpornej, - układ sterowania Metalchem typ RZS lub równoważny o parametrach nie gorszych od wskazanego, w obudowie wykonanej z niepalnego tworzywa poliestrowego umieszczonej na postumencie obok przepompowni. Rozdzielnice ze sterownikiem mikroprocesorowym typu SP produkcji Metalchem lub równoważne o parametrach nie gorszych od wskazanego. W skład wyposażenia rozdzielnicy elektrycznej ma wchodzić: - wyłącznik przeciwporażeniowy różnico prądowy, - zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp, - zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz), - zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1 - 2 (szeregowo połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy), - zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho biegu, - gniazdo serwisowe 230 V, - licznik czasu pracy oraz ilości załączeń dla każdej z pomp, - sterowanie ręczne lub automatyczne, - sygnalizowana praca pomp, - akustyczno świetlna sygnalizacja awarii, - bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową. Rozdzielnica ma współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczającymi: 1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp), 2. Poziom MIN (wyłączanie pomp), 3. Poziom MAX (włączanie pomp), 4. Poziom ALARM (włączanie sygnalizacji akustyczno-świetlnej), Układ sterowania ma realizować następujące funkcje: - przemiennej pracy pomp, - w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym przesunięciem czasowym, - w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa, w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa, - przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MINIMUM, - przełączenie pomp po 20 minutach ciągłej pracy, - załączenie pomp po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej sucho biegu - po przerwie w zasilaniu układ ma zapewnić kontynuację procesu pompowania bez konieczności ponownego ustawiania parametrów pracy, - wyposażenie w gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego. Pompy i przepompownie muszą posiadać aprobaty techniczne stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie. Przepompownia ścieków P2 wykonana z kręgów Ø 1200x4000 mm ma posiadać pogrubione dno i wzmocnioną pokrywę z armaturą 2 x Dn 80 i wyposażeniem w: - dwie pompy MS1 - 14H o mocy 1,5 kW lub równoważne o parametrach nie gorszych niż posiadają wskazane, - pozostałe elementy wyposażenia jak dla P 1. Przepompownia przydomowa P 3 ma posiadać następujące parametry: - zbiornik kpl PEHD Ø 800x3060 mm z włazem lekkim z polietylenu, wyposażony w wejście pod rurę kanalizacyjną PVC 160 i wyjście pod rurę 2 cale. Zbiornik ma być wyposażony w żebra przeciw wyporowe rozmieszczone co 240 mm. - armatura kpl. 1 x Dn 50 składające się z zaworu zwrotnego kulowego, zaworu kulowego odcinającego, zawiesia hakowego, nasadki strażackiej Ø 52, - układ sterowania wraz z pływakowym wskaźnikiem poziomu, zasilanie wraz z podstawowymi zabezpieczeniami (przeciwporażeniowe, przeciążeniowe, przeciw zanikowi i zmianie kolejności faz, zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho biegu, - pompa ścieków Ebara typ DW VOX 150 N 1,1 kW lub równoważna o parametrach nie gorszych niż posiada wskazana, zasilanie trójfazowe, przyłącze tłoczne 2 cale, kabel L = 5m. Zamontowanie pompy w przepompowni w sposób umożliwiający jej wyjęcie i opuszczenie bez konieczności wchodzenia do wnętrza zbiornika. - rurociągi tłoczne ścieków z rur PE dn. 110x6,81 - 292 mb; dn. 90x5,41- 255 mb; dn. 50x2,91 - 101 mb..
 5. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Marysinie
  Zamawiający: Gmina Jastków, Jastków
  Przedmiotem zamówienia jest budowa pięciu odcinków uzupełniających sieci kanalizacji
  sanitarnej w obrębie ul. Szarugi w Marysinie:
  1. Sieć kanalizacji sanitarnej od S339 do S337 - kan PVC200 - 106 m
  2. Sieć kanalizacji sanitarnej od S202 do S202b - kan.PVC200 - 74 m
  3. Sieć kanalizacji sanitarnej od S302 do S295 - kan PVC200 - 205 m
  4. Sieć kanalizacji sanitarnej od S316 do S361 - kan PVC200 - 111 m
  5. Sieć kanalizacji sanitarnej w obszarze działek 99/25,251/1,129,242,193/4
  ( obręb ul. Szarugi) - kan PVC200 - 501 m - kan PVC160 - 50 m
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączonej dokumentacji. Jeżeli w dokumentacji podano konkretny produkt należy przez to rozumieć także produkt równoważny o parametrach jakościowych nie gorszych niż przyjęty w dokumentacji oraz kompatybilny z innymi materiałami i urządzeniami
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminnie Wisznice
  Zamawiający: Gmina Wisznice, Wisznice
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowana istniejącej w Gminie Wisznice sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmie rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach: Curyn, Dubica Górna, Dołholiska i Ratajewicze. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1/ łączna długość rozbudowywanej sieci 3,5 km (PE75 - 256 m, PE90 - 605 m, PCV200 - 165 m, PEHD110 - 365 m, PP-b200 - 1050 m, PP-b150 - 242 m, PE90 - 265 m, PE90 - 322 m, PP-b200 - 193 m), 2/ łączna długość przyłączy 1,0 km (PP-b150 - 205 m, PE 63 - 234 m, PCV150 - 37 m, PCV160 - 84 m, PP-b150 - 444 m). 1.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych wyszczególniony jest w opracowaniach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarach robót, stanowiących załączniki do SIWZ. 1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1/ organizację placu budowy, 2/ pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 3/ doprowadzenie nawierzchni dróg gruntowych do stanu pierwotnego, 4/ zagęszczenie gruntu w pasie drogowym, w miejscu przekopów, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is: a) górna warstwa o grubości 20 cm - Is = 1,00, b) dolne warstwy poniżej 20 cm - Is = 0,97, 5/ uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 1.5. Jeżeli w dokumentacji, Specyfikacjach Technicznych, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminnie Wisznice
  Zamawiający: Gmina Wisznice, Wisznice
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowana istniejącej w Gminie Wisznice sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmie rozbudowę sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Curyn, Dubica Górna, Dołholiska i Ratajewicze. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1/ łączna długość rozbudowywanej sieci 3,5 km (PE75 - 256 m, PE90 - 605 m, PCV200 - 165 m, PEHD110 - 365 m, PP-b200 - 1050 m, PP-b150 - 242 m, PE90 - 265 m, PE90 - 322 m, PP-b200 - 193 m), 2/ łączna długość przyłączy 1,0 km (PP-b150 - 205 m, PE 63 - 234 m, PCV150 - 37 m, PCV160 - 84 m, PP-b150 - 444 m). 1.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych wyszczególniony jest w opracowaniach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarach robót, stanowiących załączniki do SIWZ. 1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1/ organizację placu budowy, 2/ pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 3/ doprowadzenie nawierzchni dróg gruntowych do stanu pierwotnego, 4/ zagęszczenie gruntu w pasie drogowym, w miejscu przekopów, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is: a) górna warstwa o grubości 20 cm - Is = 1,00, b) dolne warstwy poniżej 20 cm - Is = 0,97, 5/ uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 1.5. Jeżeli w dokumentacji, Specyfikacjach Technicznych, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy
 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików w Bełżycach na ul. Kazimierskiej i ul. Żeromskiego
  Zamawiający: Gmina Bełżyce, Bełżyce
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod.
  1.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
  a) sieć kanalizacyjna z rur PVC o średnicy 160 mm - długość- 379m
  b) sieć kanalizacyjna z rur PVC o średnicy 200 mm - długość- 1540m
  c) przykanaliki z rur PVC o średnicy 150 mm - długość- 23 m
  1.2 Kanalizacja sanitarna tłoczna
  a) przewód tłoczny PE o średnicy 110 mm- długość- 490 m
  b) przyłącza wodociągowe z rur cieśn., PE o średnicy 40 mm- długość- 108 m
  1.3 Pompownie z zasileniem- szt 2
  1.4 Wykonanie kabla NN zasilającego pompownię o dł. 22m

  Adres budowy Sieć kanalizacji sanitarnej ulice Kazimierska, Żeromskiego w m. Bełżyce.

  Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych wraz z aneksami, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i przedmiarach robót, dla poszczególnych branż, rodzajów i zakresów robót.

  Nowo budowane przepompownie dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  i przykanalików w Bełżycach na ul. Kazimierskiej i ul. Żeromskiego w Gminie Bełżyce mają być wpięte do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GPRS - HYDRO-NET, który jest w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach - operatora urządzeń wod.-kan. Szafa sterownicza przepompowni umożliwiać ma monitorowanie i zdalne sterowanie pracą przepompowni w technologii GPRS z poziomu stacji monitorującej oraz wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie. Oprogramowanie obiektów ma współpracować z istniejącym systemem zainstalowanym na Stacji Dyspozytorskiej ZGKiM Bełżyce (dodatkowa zakładka w istniejącym oprogramowaniu).
  Dostarczona pompownia powinna być wyposażona w system monitoringu zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w projekcie .Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej, należy zachować parametry i wymogi nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu. Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, których parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
  Natomiast powiązanie z systemem monitoringu i wizualizacji w technologii GPRS - HYDRO-NET, posiadanym przez ZGKiM w Bełżycach może być zrealizowane we własnym zakresie przez użytkownika lub przez wykonawcę pod warunkiem zapewnienia dostępu wraz z niezbędnymi informacjami dla zespołu informatycznego producenta pompowni.
 9. Rozbudowa ujęcia wody w Jastkowie
  Zamawiający: Gmina Jastków, Jastków
  Rozbudowa ujęcia wody w
  Jastkowie obejmuje: 1. Obudowę studni wierconej 2. Uzbrojenie studni 3. Rurociągi między obiektowe 4.
  Rurociągi technologiczne 5. Ogrodzenie 6. Droga dojazdowa 7. Zieleń 8. Instalacje elektryczne 9. Przyłącze
  energetyczne zalicznikowe Szczegółowy zakres robót zawarty został w przedmiarze robót, szczegółowej
  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej wraz z rysunkami.
  JeŜeli w dokumentacji podano konkretny produkt naleŜy przez to rozumieć takŜe produkt równowaŜny o
  parametrach jakościowych nie gorszych niŜ przyjęty w dokumentacji oraz kompatybilny z innymi materiałami i
  urządzeniami
 10. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KARCZMISKA DRUGIE - ETAP I
  Zamawiający: Gmina Karczmiska, Karczmiska
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w zakresie których wchodzi wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Karczmiska Drugie zbierającej ścieki od dostawców z zaprojektowanego terenu i odprowadzenie ich do kolektora sanitarnego, a następnie do oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - sieć kanalizacji ciśnieniowej w pasie drogi powiatowej (ul. Starowiejska) i działkach przyległych oraz w pasach dróg gminnych (ulice: Słoneczna, Krótka, Wesoła, Wygon) i działkach przyległych - wraz z indywidualnymi przepompowniami i podłączeniem ich do instalacji elektrycznej budynków właścicieli posesji, - włączenie rurociągów tłocznych poprzez studnie rozprężne do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej. Odcinek sieci wzdłuż ulicy Słonecznej należy wpiąć w studnię kanalizacyjną S158, zlokalizowaną na dz. nr ew. 272. Na tym odcinku należy w jednym wykopie równolegle ułożyć dwa przewody kanalizacji ciśnieniowej, z uwagi na to, iż jeden posłuży do wpięcia projektowanych przyłączy, natomiast drugi w perspektywie wykorzystany będzie do podłączenia kolejnego obszaru objętego kanalizacją. Odcinek biegnący wzdłuż ulic Starowiejska, Wesoła, Krótka i Wygon należy wpiąć w zaprojektowaną studnię kanalizacyjną S28, zlokalizowaną na dz. nr ew. 144. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, tj: - projekt budowlany - stanowiący zał. nr 4 do SIWZ, - przedmiar robót - stanowiący zał. nr 5 do SIWZ, - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - stanowiąca zał. nr 6 do SIWZ. Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w dokumentacji projektowej zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i umową Z uwagi na występowanie w dokumentacji projektowej nazw własnych firm, producentów, urządzeń i materiałów, Zamawiający zastrzega, iż nazwy te należy rozumieć jako określenie wzoru, typu i dopuszcza również zastosowanie rozwiązań równoważnych. Za równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały o nie gorszych parametrach technicznych, których zastosowanie podczas budowy sieci kanalizacji nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej i warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. Do zakresu prac będących przedmiotem zamówienia należy także: - zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy, - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, - uzyskanie niezbędnych do wykonania robót zezwoleń, - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy i przyległych do niego działek, - dostarczenie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie..
 11. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KARCZMISKACH I, KARCZMISKACH II Z PRZEPOMPOWNIĄ - Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Karczmiskach I i Karczmiskach II.
  Zamawiający: Gmina Karczmiska, Karczmiska
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w zakres których wchodzi wykonanie: 1. robót ziemnych, 2. robót instalacyjnych, 3. robót drogowych, 4. robót towarzyszących - obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy. Do zakresu prac będących przedmiotem zamówienia należy także: zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, wykonanie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy i przyległych do niego działek, dostarczenie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,.
 12. Wykonanie przyłącza sanitarnego i wodociągu na Obwodzie Drogowym w Wisznicach.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
  Wykonanie przyłącza sanitarnego i wodociągu na Obwodzie Drogowym w Wisznicach.
 13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karczmiskach I, Karczmiskach II z przepompownią.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Karczmiskach, Karczmiska
  Roboty drogowe, Roboty ziemne, Roboty instalacyjne, Roboty elektryczne na przepompowni P2, Obsługa geodezyjna
 14. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie
  Zamawiający: Gmina Kłoczew, Kłoczew
  Przedmiotem zamówienia jest budowa gminnej oczyszczalni ścieków na działkach o numerach ewidencyjnych 1243/4, 1243/9 w miejscowości Kłoczew gm. Kłoczew obejmująca w szczególności następujący zakres rzeczowy: Obiekty wzdłuż linii ścieków surowych: 1. Przepompownia ścieków surowych z komorą kraty mechanicznej szczelinowej schodkowej - budowana przepompownia wraz z komorą kraty mechanicznej zlokalizowana będzie w części podziemnej budynku wielofunkcyjnego. Komora wykonana w konstrukcji żelbetowej. Część nadziemna urządzeń znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu. 2. Budynek wielofunkcyjny - obiekt kubaturowy nowy, jednokondygnacyjny posadowiony na konstrukcji reaktora. Konstrukcję stanowi wiata typu lekkiego o konstrukcji stalowej ocynkowanej, pokryta płytami warstwowymi. Budynek wyposażony w instalacje: - elektryczną, - wod.-kan., - wentylacyjną. Obiekt wielofunkcyjny obejmuje następujące elementy - pomieszczenia: a) administracyjno-socjalne, b) gospodarki osadem ze stacją mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego, c) warsztatowo - magazynowe, d) sterownię z energetyczną rozdzielnią, e) szatnie przechodnią, f) laboratorium, g) komunikację. 3. Reaktor z separatorem fluidalnym 2x70 - instalacja technologiczna reaktora zostanie zamontowana w jednej komorze wybudowanych komór żelbetowych o wymiarach 5m x 10m x 5,1m szt.2, dla dwu niezależnych ciągów technologicznych . Obiekt reaktora przykryty dachem w konstrukcji stalowej ocynkowanej z pokryciem płytą warstwową. Posadowienie konstrukcji w pół -wykopie -nasypie. Każdy z ciągów będzie posiadał wydzielone strefy: a) denitryfikacji - ze swobodnym przepływem mieszaniny ścieków do strefy nitryfikacji, b) nitryfikacji - z elementem wydzielonej strefy separatora fluidalnego. 4. Gospodarka osadami - osad czynny nadmierny magazynowany w zbiorniku magazynowania osadu nadmiernego z przeznaczeniem do odwodnienia mechanicznego na stacji odwadniania z prasą taśmową. 5. Punkt ścieków dowożonych - podziemny zbiornik żelbetowy o wymiarach zew. 6,0m x 6,0m i gł. 3,0m z kompaktową stacją zlewczą. Technologiczne wyposażenie stanowią : pompa dozowania ścieków, mieszadło zatapialne. 6. Wodociąg - przyłącze z sieci wodociągowej gminnej. 7. Rurociągi międzyobiektowe - zostaną wykonane następujące kolektory: a) kolektor przyłączeniowy ścieków surowych do obiektu pompowni, b) kolektor tłoczny ścieków surowych: c) kolektor tłoczny ścieków dowożonych, d) kolektor tłoczny wody nadosadowej, e) kolektory dystrybucji powietrza. 8. Zasilanie energetyczne - z linii napowietrznej zlokalizowane w sąsiedztwie oczyszczalni. 9. Kolektor zrzutowy ścieków oczyszczonych - zrzut ścieków oczyszczonych poprzez przelewy pilaste grawitacyjnie rurociągami do komory pomiarowej z przepływomierzem elektromagnetycznym indukcyjnym, przepompowni ścieków oczyszczonych oraz dalej kolektorem PE z wylotem do rowu melioracyjnego. 10. Drogi i place manewrowe - w konstrukcji dla pojazdów ciężkich z nawierzchnią z kostki betonowej prasowanej, 11. Ogrodzenie - z siatki stalowej powlekanej zawieszonej na słupkach stalowych, wys. 1,5 m, 12. Dostawa agregatu prądotwórczego. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej, a także w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących integralną część SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót wymienionych w SIWZ i załącznikach do SIWZ, których efektem będzie w pełni sprawna oczyszczalnia ścieków.
 15. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przykanalikami w Michowie etap III
  Zamawiający: Gmina Michów, Michów
  1. Kolektory podciśnieniowe z rur PE 160 mm - 90 mm L=7089m
  2. Monitoring zaworów podciśnieniowych
  3. Studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetonowe o wym 1,0x1,0m wyposażone w zawór podciśnieniowy dz. 90mm, głębokości h=2,05m - 150 szt; h=2,55 - 21 szt
  4. Sieci i przykanaliki grawitacyjne L=292m
  5. Studzienki rewizyjne z tw. sztucznego dz 425 mm - 42 szt
  6. Przyłącza grawitacyjne PVC 160 L=622 m
  7. Studzienki rewizyjne z tw. sztucznego dz. 425 mm - 60 szt
  8. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego (drogi powiatowe i gminne), sporządzenie planów organizacji ruchu oraz inwentaryzacja powykonawcza
 16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kłoczewie oraz Budowa przykanalików grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej w Kłoczewie
  Zamawiający: Gmina Kłoczew, Kłoczew
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlano montażowych oraz rozruchu inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kłoczewie oraz Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Kłoczewie, obejmujące swoim zakresem: a) realizacją inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kłoczewie obejmującą kompletny zakres robót określony kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr. 2 do SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ, Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ oraz zakresem uznanym przez Wykonawcę za niezbędny do prawidłowego funkcjonowania inwestycji oraz sztuką budowlaną. b) realizacją inwestycji pn. Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Kłoczewie obejmującą kompletny zakres robót określony kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr. 3 do SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr. 4 do SIWZ, dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ, Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ oraz zakresem uznanym przez Wykonawcę za niezbędny do prawidłowego funkcjonowania inwestycji oraz sztuką budowlaną. c) przygotowania prowadzonych inwestycji do częściowej ich eksploatacji w trakcie realizacji i prowadzenia robót równoległych z częściową eksploatacją. d) dokonywanie przeglądów eksploatacyjnych inwestycji w trakcie trwania gwarancji, usuwanie na bieżąco zauważonych usterek, dokonanie przeglądu pogwarancyjnego oraz wykonanie niezbędnych poprawek i uzupełnień. Wykonawca powinien w trakcie procesu inwestycyjnego podejmować także inne działania, nie wymienione w tym rozdziale, które zabezpieczałyby interes Zamawiającego i przyczyniły się do sprawnego realizowania inwestycji oraz bezawaryjnej eksploatacji. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy opisany został w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej specyfikacji, Inwestycja współfinansowana w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Charakterystyka inwestycji: Zakres robót budowlanych: 1. Sieć kanalizacyjna: - Dn. 200 - 5 251,0 mb przewód tłoczny z rur - PE DN 65 540,0 mb przewód tłoczny z rur - PE DN 80 - 208,0 mb 2. Przepompownie strefowe z zasilaniem energetycznym - szt. 3 3. Separator tłuszczu - szt. 2 4. Przykanaliki z rur PCW -Dn 150 - 4 471,0 mb.
 17. Rozbudowa stacji wodociągowej dla ujęcia wody w Nowym Orzechowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Sosnowicy, Sosnowicz
  Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa stacji wodociągowej dla ujęcia wody w Nowym
  Orzechowie zgodnie z pozwoleniem na budowę AZ.VII.7351/87/08 z dnia 16.04.2008 r. w
  następującym zakresie:
  rozbudowa stacji wodociągowej dla ujęcia wody w Nowym Orzechowie polega na przebudowie
  (modernizacji) i rozbudowie ujęcia wody, w tym dwóch studni wierconych, rozbudowie budynku
  technicznego z częścią socjalną do montażu nowych urządzeń związanych z uzdatnianiem wody,
  budowie zbiornika wody czystej, budowie zbiornika wody popłucznej wraz z niezbędną
  infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 820
  Sosnowica Dwór - Łęczna w miejscowości Nowy Orzechów na działkach nr 50, 51/1,51/2.
  Po rozbudowie budynek stacji wodociągowej będzie dwubryłową, jednokondygnacyjną
  konstrukcją wolnostojącą, zbudowaną na olanie litery L o całkowitej powierzchni użytkowej -
  85,22 m2, powierzchni zabudowy 111,55 m2 i całkowitej kubatury 435,05 m3 i nastąpi w nim
  montaż nowych urządzeń związanych z uzdatnianiem wody:
  -zbiorniki filtracyjne i filtry ciśnieniowe wykonane ze stali niskowęglowej D=1600, H=3040
  pracujących automatycznie dzięki wyposażeniu w komplet zaworów hydraulicznych i
  sterownikiem - 4 kpl.;
  -pompa płucząca Q=100m3/h, H=31,6 m H2O, N=11 kW - 1 kpl.;
  -osadnik popłuczyn z kręgów żelbetowych D 2000 łączonych na uszczelkę gumową -6 szt.;
  -wymiennik jonowy( urządzenie dwukolumnowe, sterowane automatycznie + zbiornik soli - 1
  kpl.;
  -sprężarka bezolejowa o wydajności 420 dm3/min, 6 bar, N=2,2 kW - 1 kpl.;
  -dmuchawa o wydajności 12,6 m3/h, nadciśnienie 900 mbar, moc 5,5 kW - 1 kpl.;
  -studnie chłonne z kręgów żelbetowych D 2000- 6 szt.;
  -zestaw hydroforowy Q=50m3/h, H=55 m H2O N=4x6,0 kW - 1 kpl.;
  -pompy głębinowe o wydajności 50 m3/h H=55 m H2O, moc 13 kW - 2 szt.;
  -sterylizator (lampa UV) - 66 m3/h - 1 szt. i inne;
  Szczegółowy zakres robót budowlanych zawierają poszczególne projekty budowlanowykonawcze
  wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
  odbioru robót budowlanych.
  Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót znaków towarowych
  oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których
  poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz
  przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za
  urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same
  parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe
  funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
  warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź
  materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu
  wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i
  jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosowanych dokumentów takich jak atest PZH,
  deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca
  wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.
  Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących
  urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi
  parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie powodowało
  odrzucenie oferty.
  Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy -Prawo Zamówień Publicznych,
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez
  zamawiającego, jest obowiązany wykazać że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
  budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
  Przedmiot zamówienia obejmuje również:
  1) przygotowanie placu budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów;
  2) wykonanie badań, wszelkich prób (szczelności, itp.) i kompleksowego rozruchu
  technologicznego, w ramach którego należy uwzględnić wszystkie koszty związane z
  właściwym prowadzeniem rozruchu technologicznego;
  3) sporządzenie instrukcji obsługi stacji uzdatniania wody, instrukcji stanowiskowych,
  przeszkolenie pracowników wskazanych przez użytkownika;
  4) osiągnięcie dobrej jakości wody, wraz z przekazaniem dokumentu potwierdzającego ten
  wynik - analiza wody wykonana w laboratorium posiadającym akredytację,
  5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
  6) sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej;
  7) uzyskanie we współdziałaniu z Zamawiającym pozwolenia na użytkowanie obiektu;
  8) przygotowanie ujęcia do pracy w warunkach realizacji inwestycji.
  Uwaga:Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie w miejscu zamawianych
  robót.
  Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te
  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karczmiskach I, Karczmiskach II z przepompownią
  Zamawiający: Urząd Gminy w Karczmiskach, Karczmiska
  roboty drogowe, roboty ziemne, roboty instalacyjne, roboty elektryczne na przepompowni, obsługa geodezyjna
 19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do hotelu SPA oraz hotelu Oblasówka w miejscowości Oblasy, gm. Janowiec, etap I - dostawa materiałów i urządzeń.
  Zamawiający: Gmina Janowiec, Janowiec
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej objętej dokumentacją projektową oraz specyfikacją technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla hotelu SPA oraz hotelu Oblasówka w miejscowości Oblasy, gm. Janowiec. Zestawienie materiałów objętych zamówieniem wraz z opisem ich parametrów, oraz warunki dostawy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikację można otrzymać w Urzędzie Gminy Janowiec albo pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy Janowiec.
 20. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Wisznice
  Zamawiający: Gmina Wisznice, Wisznice
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1. Kanały grawitacyjne o przekroju 200 - około 12,3 km 2. Kanalizacja grawitacyjne o przekroju 160 - około 4,4 km Kanały tłoczne o przekroju 110 - około 6,9 km Kanały tłoczne o przekroju 90 - około 0,6 km Kanały tłoczne o przekroju 76 - około 0,1 km Kanały tłoczne o przekroju 63 - około 0,6 km Kanały tłoczne o przekroju 50 - około 0,5 km Przepompownie ścieków z zasileniem w energię elektryczną - 8 kpl Przepompownie ścieków przydomowe - 11 kpl
 21. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowości STASIN -etap II
  Zamawiający: Gmina Konopnica, Motycz
 22. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów
  Zamawiający: Gmina Kurów, Kurów

Inne osoby dla Olszak (152 osoby):