Kogo reprezentuje osoba

Olszak Sławomir Piotr

w KRS

Sławomir Piotr Olszak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sławomir
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Olszak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Dębno Polskie (Wielkopolskie), Góra (Dolnośląskie), Rawicz (Wielkopolskie), Skokowa (Dolnośląskie)
Przetargi:19 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grocholska Karolina, Maćkowiak Agata Maria, Olszak Alicja Marlena, Pajęcka Anna Agnieszka, Pieprzyk Antoni, Pieprzyk Maria Helena
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lindner Marta, Olszak Alicja Marlena, Pawlicka Edyta, Pieprzyk Antoni
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lindner Marta, Naskręt Robert Stanisław, Pieprzyk Aleksander, Pieprzyk Antoni, Pieprzyk Dawid Antoni, Sikorski Michał
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grocholska Anna, Jędrzejewski Mariusz, Pieprzyk Aleksander, Pieprzyk Antoni, Pieprzyk Dawid Antoni
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pieprzyk Dawid Antoni, Pieprzyk Joanna Maria, Pieprzyk Klaudia Magdalena

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pajęcka Anna Agnieszka, Pieprzyk Aleksander, Pieprzyk Antoni, Pieprzyk Dawid Antoni
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciemniakowska Marta, Dodot Andrzej Tadeusz, Janusiewicz Leszek, Pajęcka Anna Agnieszka, Pieprzyk Aleksander, Pieprzyk Antoni, Pieprzyk Dawid Antoni
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grocholska Karolina, Jędrzejewski Mariusz, Juszczak Marta Kinga, Pawlicka Edyta, Pieprzyk Aleksander, Pieprzyk Antoni

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Twardowska Agnieszka
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grocholska Anna, Jędrzejewski Mariusz, Pieprzyk Aleksander, Pieprzyk Antoni, Pieprzyk Dawid Antoni

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agroenergia Sp. Z O.O., Rychnów − KRS 0000318450
 2. Agromax Olszak Sp. Z O.O., Dębno Polskie − KRS 0000340336
 3. Agromech Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000470962
 4. Agroplon Grupa Pieprzyk Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000362611
 5. Bioestry Sp. Z O.O., Góra − KRS 0000246714
 6. Dawrol Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000750005
 7. Db Spółka Budowlana Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000149845
 8. Dbp Eko Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000337898
 9. Dbp Products Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000059219
 10. Ekodiag Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000057079
 11. Ekogaz Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000332917
 12. Fabryka Urządzeń Technicznych Alcon Sp. Z O.O., Żmigród − KRS 0000041635
 13. Gościejewice Sp. Z O.O., Sowiny − KRS 0000492387
 14. Grupa Mleczna Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000463864
 15. Grupa Warzywna Sp. Z O.O., Skokowa − KRS 0000375273
 16. Moc Jakość Zysk Sp. Z O.O., Nowizna − KRS 0000139221
 17. Namysłowska Spółdzielnia Producentów Rzepaku, Bukowie − KRS 0000282326
 18. Namysłowska Spółdzielnia Producentów Zbóż, Bukowie − KRS 0000280822
 19. Pieprzyk Family Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000733926
 20. Piorol Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000580344
 21. Polgrzyb Sp. Z O.O., Góra − KRS 0000560611
 22. Polska-legumes Sp. Z O.O., Ryczeń − KRS 0000206370
 23. Polskie Ziarno Sp. Z O.O., Rychnów − KRS 0000732163
 24. Producenci Buraków Sp. Z O.O., Skokowa − KRS 0000491590
 25. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Agro-tim Sp. Z O.O., Brzezina − KRS 0000015436
 26. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Agrokal Sp. Z O.O., Gościejewice − KRS 0000051060
 27. Przedsiębiorstwo Rolne Barycz Sp. Z O.O. W Ryczeniu, Ryczeń − KRS 0000127572
 28. Przedsiębiorstwo Rolne Czernina Sp. Z O.O.., Gościejewice − KRS 0000042785
 29. Przedsiębiorstwo Rolne Nadodrze Sp. Z O.O., Gościejewice − KRS 0000122512
 30. Przedsiębiorstwo Rolniczo - Usługowe Proagro Sp. Z O.O., Skokowa − KRS 0000121427
 31. Przedsiębiorstwo Rolno-handlowe Kłos Sp. Z O.O., Rychnów − KRS 0000032495
 32. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Alicja Sp. Z O.O., Dębno Polskie − KRS 0000130568
 33. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pieprzyk Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000136518
 34. Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne Polmech Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000124969
 35. Rawicka Grupa Zbożowa Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000431394
 36. Rawicka Grupa Ziemniaczana Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000375285
 37. Rolgos Sp. Z O.O., Gościejewice − KRS 0000151058
 38. Stowarzyszenie Właścicieli i Dzierżawców Patronackich Stacji Paliw Polskiego Koncernu Naftowego S.A. Region Południowo-zachodni, Wrocław − KRS 0000072758
 39. Tartak Rawicz Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000234946
 40. The Cash Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000740549
 41. Ziemia Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000549932
 42. Złoty Plon Sp. Z O.O., Rychnów − KRS 0000732078

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agropol Wielkopolska Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000550579
 2. Dceo 110 Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000226606
 3. Eko-energia Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000180295
 4. Euro-corn Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000185137
 5. Petrobaza Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000066966
 6. Rolmax Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000471870

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Dostawa paliwa dla Gminy Kluczbork na 2017 rok
  Zamawiający: Gmina Kluczbork, Kluczbork
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb dostawy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U. z 2015 r. poz.1680 ) w przewidywanych ilościach przedstawionych poniżej: a) olej napędowy – 42 100 l b) benzyna bezołowiowa pb 95 – 11 030 l; W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej lub większej niż wyżej określone szacunkowe ilości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09.10.00.00-0 – Paliwa 09134100-8: Olej napędowy 09132100-4: Benzyna bezołowiowa Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania zakupów paliwa całodobowo lub w ograniczeniach czasowych w następujących godzinach: - od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -19:00 - w soboty w godz. 7:00-17:00 z możliwością interwencyjnego tankowania od poniedziałku do niedzieli całodobowo, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego. Oferty, w których Wykonawca nie zapewni możliwości zakup paliwa od poniedziałku do piątku godz. 6:00 -19:00 (13 godzin dostępności) zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca udzieli upustu od ceny jednostkowej brutto na dzień 24.11.2016 r. wysokość upustu musi być większy od ZERA. W przypadku gdy upust będzie równy ZERO oferta będzie odrzucona jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi w w/w rozporządzeniu. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji niniejszego zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b.
 2. Dostawa paliwa dla gminy Kluczbork na 2016 rok
  Zamawiający: Gmina Kluczbork, Kluczbork
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb dostawy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U. z 2013 r. poz.1058 ) w przewidywanych ilościach przedstawionych poniżej:
  a) olej napędowy - 78 700 l
  b) benzyna bezołowiowa pb 95 - 20 100 l;

  W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej lub większej niż wyżej określone szacunkowe ilości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
 3. ZZP-2380-9/2015 Mycie pojazdów służbowych użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie mycia oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego. Przedmiot zamówienia podzielony został na 15 odrębnych
  zadań
 4. Dostawa oleju napędowego i opałowego w 2014 r.
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, Kąty Wrocławskie
  Dostawa: oleju napędowego w ilości około 83 700 litrów i oleju opałowego w ilości około 13 300 litrów. Dostawy winne być realizowane transportem samochodowym Dostawcy do stacji paliw Zamawiającego
 5. Dostawa paliw płynnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w 2014 roku
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Rawicz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie paliw pojazdów służbowych oraz maszyn roboczych i urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego w 2014 roku w planowanych ilościach:
  - olej napędowy - około 18.000 litrów,
  - etylina 95 - około 1.000 litrów
  oraz jednorazowa dostawa oleju opałowego na potrzeby grzewcze Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu w ilości 7000 litrów.
 6. Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Rawicz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz w 2014 roku, w szczególności dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, pojazdu służbowego oraz innych pojazdów i sprzętu wskazanych w załączniku do umowy. Niniejsze zamówienie obejmuje również dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze kotłowni zlokalizowanej na osiedlu Sarnowa w Rawiczu przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 1. Zakup paliw płynnych musi się odbywać na terenie Gminy Rawicz. Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego w co najmniej jednej stacji paliw położonej na terenie miasta - gminy Rawicz we wszystkie dni miesiąca, drogą transakcji bezgotówkowych. Stacja paliw powinna być czynna całodobowo. W ofercie można podać stacje paliw spełniające warunki udziału w postępowaniu przewidziane do realizacji zamówienia z podaniem ich miejsca położenia (adresu), numeru telefonu kontaktowego oraz dane osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia (pkt 14 oferty). Olej opałowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia własnym transportem do kotłowni zlokalizowanej w Rawiczu Osiedle Sarnowa przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz) w ilościach wg złożonego zapotrzebowania w terminie podanym przez Zamawiającego w zamówieniu. Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, ilość, rodzaj tankowania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, dane osobowe kierowcy, jego czytelny podpis itd. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane w danym okresie zakupy paliw zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę w fakturze. Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz.1200 ze zmianami) w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 1058 ) oraz z dnia 04 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. Nr 4 poz. 30). 2. Szacunkowa wielkość i asortyment zapotrzebowania paliw płynnych dla środków transportu oraz potrzeby grzewcze podano niżej: 1) benzyna Pb-95 - 6.180 litrów 2) Olej opałowy lekki - 15.000 litrów 3) Olej napędowy - 2.650 litrów Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu paliwa w ilościach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Ponadto zamówienie obejmuje możliwość zakupu innych produktów niezbędnych do utrzymania i konserwacji pojazdów, sprzętu pożarniczego i kosiarek (np. olej silnikowy, dodatki do paliw, płyny, drobne akcesoria samochodowe itp.) - w zależności od potrzeb. Akcesoria te nie zostały uwzględnione w formularzu oferty i nie podlegają ocenie. Cenami za te produkty będą aktualne ceny obowiązujące na stacji Wykonawcy w dniu ich zakupu. 3. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa, cena paliwa opublikowana przez PKN ORLEN obowiązująca w dniu zakupu i marża Wykonawcy. 4. Szczegółowy wykaz pojazdów posiadających prawo do tankowań będzie stanowił załącznik do podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów poprzez zmianę załącznika do umowy
 7. Dostawy paliw płynnych do maszyn, urządzeń i środków transportu oraz na potrzeby grzewcze Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w 2013 roku.
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Rawicz
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie paliw w pojazdach służbowych i urządzeniach oraz maszynach roboczych eksploatowanych przez ZAMAWIAJACEGO w 2013 roku w łącznych ilościach:
  - olej napędowy - około 21.000 litrów
  - etylina - około 1.000 litrów.
  2. Zamówienie obejmuje również jednorazową dostawę oleju opałowego na potrzeby grzewcze Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu w ilości 7.000 litrów.
  3. Parametry jakie winien spełniać olej opałowy:
  > gęstość w 15 st C ( kg/m3 ) - 827
  > zawartość siarki ( % ) - 0,06
  > barwa - czerwona.
  4. Wraz z dostawą oleju opałowego WYKONAWCA winien dostarczyć świadectwo jakości oleju opałowego.
  5. Dostawa oleju opałowego jest przewidziana na 8 tydzień 2013 roku.
  6. Cena ofertowa dotycząca jednorazowej dostawy oleju opałowego winna zawierać transport loco Stacja Uzdatniania Wody w Załęczu k.Rawicza.
  7. Wyżej wymienione ilości sukcesywnych zakupów paliw płynnych mogą ulec zmianie w ciągu 2013 roku zgodnie z potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO.
  8. Sukcesywne wydawanie paliw do pojazdów służbowych następować będzie na najbliższej dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO tj. Rawicz ul. Półwiejska 20 stacji paliw wskazanej przez WYKONAWCĘ.
 8. Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz.
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Rawicz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz, w szczególności dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, pojazdu służbowego oraz innych pojazdów i sprzętu wskazanych w załączniku do umowy. Zamówienie obejmuje również dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze kotłowni zlokalizowanej na osiedlu Sarnowa w Rawiczu przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 1. Zakup paliw płynnych musi się odbywać na terenie Gminy Rawicz. Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego w co najmniej jednej stacji paliw położonej na terenie miasta - gminy Rawicz we wszystkie dni miesiąca, drogą transakcji bezgotówkowych. Stacja paliw powinna być czynna całodobowo. Olej opałowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia własnym transportem do kotłowni zlokalizowanej w Rawiczu Osiedle Sarnowa przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz) w ilościach wg złożonego zapotrzebowania w terminie podanym przez Zamawiającego w zamówieniu. Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, ilość, rodzaj tankowania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, dane osobowe kierowcy, jego czytelny podpis itd. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane w danym okresie zakupy paliw zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę w fakturze. Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz.1200 ze zmianami) w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441 ) oraz z dnia 04 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. Nr 4 poz. 30). 2. Szacunkowa wielkość i asortyment zapotrzebowania paliw płynnych dla środków transportu oraz potrzeby grzewcze podano niżej: 1) benzyna Pb-95 - 5.900 litrów 2) Olej opałowy lekki - 15.000 litrów 3) Olej napędowy - 2.650 litrów. Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu ilości paliwa wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Ponadto zamówienie obejmuje możliwość zakupu innych produktów niezbędnych do utrzymania i konserwacji pojazdów, sprzętu pożarniczego i kosiarek (np. olej silnikowy, dodatki do paliw, płyny, drobne akcesoria samochodowe itp.) - w zależności od potrzeb. Akcesoria te nie zostały uwzględnione w formularzu oferty i nie podlegają ocenie. Cenami za te produkty będą aktualne ceny obowiązujące na stacji Wykonawcy w dniu ich zakupu. 3. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa, cena paliwa opublikowana przez PKN ORLEN obowiązująca w dniu zakupu i marża Wykonawcy. 4. Szczegółowy wykaz pojazdów posiadających prawo do tankowań będzie stanowił załącznik do podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów poprzez zmianę załącznika do umowy
 9. Mycie pojazdów służbowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego
 10. Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.
  Zamawiający: Gmina Ścinawa, Ścinawa
  1) Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje nw. zakres czynności: a) Wykonawca dostarczać będzie we własnym zakresie olej opałowy do siedziby Zamawiającego tj.: Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa pod adres ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa w godzinach od 8.00 do 15.00, nie obciążając go kosztami przewozu paliwa; b) Wykonawca sukcesywnie dokonywać będzie dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości wskazanej w pkt 3 ppkt 2 lit. c w terminie 3 dni od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia potwierdzonego e-mailem lub fax-em przez Zamawiającego. W przypadku, gdy termin dostawy upływa w sobotę, niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy, wówczas dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu roboczym, przypadającym bezpośrednio po tych dniach; c) Zamawiający zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy zlecać jednorazowe zapotrzebowanie oleju opałowego lekkiego w ilości nie mniejszej niż 1000 litrów i nie większej niż 4000 litrów; d) w okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakupienie 12 000 litrów (słownie: dwanaście tysięcy litrów) oleju opałowego. Ostateczna ilość zamówionego oleju opałowego będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w związku z czym ilość zamówionych w okresie obowiązywania umowy litrów oleju opałowego może być niższa niż określona w niniejszej umowie; e) Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zamówienia mniejszej ilości towaru niż wskazane w pkt 3 ppkt 2 lit. d. f) olej opałowy dostarczany będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewozu przedmiotu umowy wyposażonymi w legalizowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi) urządzenia pomiarowe do odmierzania ilości wydanego oleju (przepływomierze) dopuszczone do realizacji rozliczeń; g) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania stałej ceny za jeden litr oleju opałowego przez okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem gdy w czasie trwania umowy nastąpią zmiany poziomu cen oleju opałowego na rynku polskim (niezależnie od Wykonawcy), strony dokonają indeksacji ceny za jeden litr według następującej formuły: Cd = Cpknd - (Cpkno - Co) Gdzie: Cd - cena za litr z dnia dostawy Cpknd - cena hurtowa za litr z dnia dostawy Cpkno - cena hurtowa za litr z dnia złożenia oferty Co - cena oferowana za litr z dnia złożenia oferty Zmiana ceny nastąpi automatycznie po zmianie ceny paliwa umieszczonej na stronie internetowej producenta paliw podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym; h) dostarczany olej opałowy lekki musi spełniać wszystkie parametry wskazane w Polskiej Normie PN-C-96024:2011: 1) gęstość w temperaturze 15°C - nie większa niż 0,860 Mg/m3 2) lepkość kinematyczna w temp. 20°C - nie większa niż 6,0 mm2/s 3) wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 4) temperatura zapłonu - nie mniejsza niż 56°C 5) temperatura płynięcia - nie wyższa niż -20°C 6) zawartość siarki - nie większa niż 0,10% (m/m) 7) zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg 8) zawartość stałych ciał obcych - nie większa niż 24 mg/Kg 9) pozostałość po spaleniu - nie większa niż 0,01% 10)barwa czerwona.
 11. Dostawy paliw płynnych do maszyn, urządzeń i środków transportu oraz na potrzeby grzewcze Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w 2012 roku.
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Rawicz
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie paliw w pojazdach służbowych i urządzeniach oraz maszynach roboczych eksploatowanych przez ZAMAWIAJACEGO w 2012 roku w łącznych ilościach:
  - olej napędowy - około 19.100 litrów,
  - etylina - około 1.100 litrów.
  2. Zamówienie obejmuje również jednorazową dostawę oleju opałowego na potrzeby grzewcze Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu w ilości 7.500 litrów.
  3. Parametry jakie winien spełniać olej opałowy:
  > gęstość w 15 st C ( kg/m3 ) - 827
  > zawartość siarki ( % ) - 0,06
  > barwa - czerwona.
  4. Wraz z dostawą oleju opałowego WYKONAWCA winien dostarczyć świadectwo jakości oleju opałowego.
  5. Dostawa oleju opałowego jest przewidziana na 5 tydzień 2012 roku.
  6. Cena ofertowa dotycząca jednorazowej dostawy oleju opałowego winna zawierać transport loco Stacja Uzdatniania Wody w Załęczu k/Rawicza.
  7. Wyżej wymienione ilości sukcesywnych zakupów paliw płynnych mogą ulec zmianie w ciągu 2012 roku zgodnie z potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO.
  8. Sukcesywne wydawanie paliw do pojazdów służbowych następować będzie na najbliższej dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO tj. Rawicz ul. Półwiejska 20 stacji paliw wskazanej przez WYKONAWCĘ.
 12. Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Rawicz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz , w szczególności dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, pojazdu służbowego oraz innych pojazdów i sprzętu wskazanych w załączniku do umowy. Niniejsze zamówienie obejmuje również dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze kotłowni zlokalizowanej na osiedlu Sarnowa w Rawiczu przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 1. Zakup paliw płynnych musi się odbywać na terenie Gminy Rawicz. Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego w co najmniej jednej stacji paliw położonej na terenie miasta - gminy Rawicz we wszystkie dni miesiąca, drogą transakcji bezgotówkowych. Stacja paliw powinna być czynna całodobowo. Olej opałowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia własnym transportem do kotłowni zlokalizowanej w Rawiczu Osiedle Sarnowa przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz) w ilościach wg złożonego zapotrzebowania w terminie podanym przez Zamawiającego w zamówieniu. Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, ilość, rodzaj tankowania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, dane osobowe kierowcy, jego czytelny podpis itd. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane w danym okresie zakupy paliw zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę w fakturze. Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz.1200 ze zmianami) w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441 ) oraz z dnia 04 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. Nr 4 poz. 30). 2. Szacunkowa wielkość i asortyment zapotrzebowania paliw płynnych dla środków transportu oraz potrzeby grzewcze podano niżej: 1) benzyna Pb-95 - 5.730 litrów 2) Olej opałowy lekki - 15.000 litrów 3) Olej napędowy - 2.640 litrów Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu ilości paliwa wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Ponadto zamówienie obejmuje możliwość zakupu innych produktów niezbędnych do utrzymania i konserwacji pojazdów, sprzętu pożarniczego i kosiarek (np. olej silnikowy, dodatki do paliw, płyny, drobne akcesoria samochodowe itp.) - w zależności od potrzeb. Akcesoria te nie zostały uwzględnione w formularzu oferty i nie podlegają ocenie. Cenami za te produkty będą aktualne ceny obowiązujące na stacji Wykonawcy w dniu ich zakupu. 3. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa, cena paliwa opublikowana przez PKN ORLEN obowiązująca w dniu zakupu i marża Wykonawcy. 4. Szczegółowy wykaz pojazdów posiadających prawo do tankowań będzie stanowił załącznik do podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów poprzez zmianę załącznika do umowy
 13. Mycie pojazdów służbowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów użytkowanych przez Wydział Konwojowy KWP Poznań
 14. Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Bojanowo
  Olej napędowy grzewczy o wartości 42,6 MJ/kg dla oleju opałowego lekkiego L-1 spełniający wymagania minimalne (zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2001) warunki jakim musi odpowiadać dostarczany olej opałowy lekki:
  1) gęstość w temperaturze 15 0 C nie może być wyższa niż 860 kg/m3,
  2) wartość opałowa (energetyczna) nie może być niższa od 42,6 MJ/kg,
  3) temperatura zapłonu nie może być niższa niż 56 0 C,
  4) zawartość siarki nie może być wyższa niż 0,2 %,
  5) zawartość wody nie może być wyższa niż 200 mg/kg,
  6) zawartość ciał stałych nie może być wyższa niż 24 mg/kg,
  7) temperatura płynięcia nie może być wyższa niż -20 0 C,
  8) barwa czerwona
 15. Mycie pojazdów służbowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego w podziale na 44 części
 16. Sukcesywne dostawy ekologicznego oleju opałowego do Kotłowni w miejscowości Snowidza 8b, Powiat Jawor
  Zamawiający: Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Legnica
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ekologicznego oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w miejscowości Snowidza 8b, Powiat Jawor.
  Wielkość jednorazowych dostaw i ich częstotliwość będą ustalane przez Zamawiającego w miarę bieżących potrzeb. Zamawiający wymaga aby każda dostawa realizowana była w okresie najbliższych pięciu dni od daty złożenia zapotrzebowania. Każde zapotrzebowanie będzie zgłaszane do Wykonawcy faxem.
  Zamawiający przewiduje dostawę w ilości nie większej niż 16 tys. litrów oleju opałowego w okresie trwania umowy.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostawy. W powyższej sytuacji dostawcy nie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze.
  Dostarczany olej opałowy winien spełniać parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż:
  - Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg
  - Gęstość w temperaturze 15 oC nie wyższa niż 860 kg/m^3
  - Temperatura zapłonu nie niższa niż 56OC
  - Zawartość siarki nie więcej niż 0,1 %m/m.
  - Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 OC
  - Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC nie wyższa niż 6,00 mm^2/s

  Zamawiający wymaga, przedstawienia przez Wykonawcę w ofercie dokumentu - atestu producenta - potwierdzającego spełnianie przez oferowany olej opałowy powyższych parametrów.
  Dostawy i zatankowanie oleju będą realizowane na koszt i staraniem Wykonawcy.
  Zamawiający wymaga przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony zdrowia, przeciwpożarowych oraz zachowania szczegółowej ostrożności przy dostawach oleju.
  Należności będą regulowane za faktycznie dostarczony olej, po przedłożeniu atestu dostarczonej partii paliwa wraz z fakturą VAT i potwierdzeniem odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
  Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia oraz podania nr telefonu kontaktowego.
  Pozostałe warunki dostaw zostały określone w istotnych postanowieniach do umowy.
 17. Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Rawicz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz tj. dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, pojazdu służbowego oraz innych pojazdów wskazanych w załączniku do umowy. Niniejsze zamówienie obejmuje również dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze kotłowni zlokalizowanej na osiedlu Sarnowa w Rawiczu przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 1. Zakup paliw płynnych musi się odbywać na terenie Gminy Rawicz. Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego w co najmniej jednej stacji paliw położonej na terenie miasta - gminy Rawicz we wszystkie dni miesiąca, drogą transakcji bezgotówkowych. Stacja paliw powinna być czynna całodobowo. Olej opałowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia własnym transportem do kotłowni zlokalizowanej w Rawiczu Osiedle Sarnowa przy ul. Rynek Sarnowski nr 1 (ratusz) w ilościach wg złożonego zapotrzebowania w terminie podanym przez Zamawiającego w zamówieniu. Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, ilość, rodzaj tankowania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, dane osobowe kierowcy, jego czytelny podpis itd. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane w danym okresie zakupy paliw (zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy). Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę w fakturze. Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz.1200 ze zmianami) w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441 ) oraz z dnia 04 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. Nr 4 poz. 30). 2. Szacunkowa wielkość i asortyment zapotrzebowania paliw płynnych dla środków transportu oraz potrzeby grzewcze podano niżej: 1) benzyna Pb-95 - 7.500 litrów 2) Olej opałowy lekki - 15.000 litrów 3) Olej napędowy - 4.800 litrów. Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec zmianie w zależności od wynikłych w okresie realizacji okoliczności mających wpływ na ustalone potrzeby paliwowe. Zamawiający przewiduje, że część z podanego zapotrzebowania zostanie wykorzystana jeszcze w roku 2010 tj. przyjmuje się m. in. olej napędowy w ilości około 1.500 l . 3. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa, cena paliwa opublikowana przez PKN ORLEN obowiązująca w dniu zakupu i marża Wykonawcy. 4. Szczegółowy wykaz pojazdów posiadających prawo do tankowań będzie stanowił załącznik do podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów poprzez zmianę załącznika do umowy.
 18. Dostawa oleju opałowego lekkiego.
  Zamawiający: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Zamówienie obejmuje: sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2001 dla L1, w łącznej ilości 33.000 litrów, dla potrzeb kotłowni olejowej usytuowanej w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa przy ul. Słowackiego 23A w Wałbrzychu.
  Zamawiana łączna ilość oleju opałowego jest to maksymalna wielkość dostaw w okresie umownym. Ze względu na sukcesywny charakter dostaw według aktualnych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego wielkość ta w okresie umownym może ulec zmniejszeniu.
  Wymagania jakościowe:
  Zaoferowany olej opałowy lekki musi spełniać wymagania określone w normie PN-C-96024:2001 dla L1. Podstawowe właściwości lekkiego oleju opałowego wg PN-C-96024:2001 dla L1:
  - wartość opałowa, MJ/kg - min. 42,6
  - zawartość siarki, %(m/m) - max 0,2
  - gęstość w temp. 15C, kg/m3 - max 860
  - lepkość kinematyczna w temp. 20C, mm2/s - max 6,0
  - temperatura zapłonu, C - min. 56
  - temperatura płynięcia, C - nie wyższa niż -20
 19. Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Strzegom
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego paliwa - oleju napędowego
  w szacunkowej ilości docelowej 9000 litrów. Dostarczone przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 216, poz. 1825 z późn. zm.) oraz być zgodne z normą PN-EN 590.
  Celem udokumentowania, że dostarczany olej napędowy odpowiada powyższym wymaganiom zamawiający będzie żądał świadectwa jakości oleju do każdej dostawy. Zamawiający posiada zamontowany na terenie swojej siedziby zbiornik paliwa o pojemności 90 000 litrów posiadający poświadczenie wytwórcy o zgodności z polską normą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał do tego zbiornika zgodny z SIWZ olej napędowy w ilościach podanych każdorazowo przez Zamawiającego. Dostawa jednorazowa będzie nie mniejsza niż 3000 litrów realizowana w terminie 2 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. Pojazd, którym będzie dostarczany olej napędowy musi być wyposażony w urządzenie pomiarowe (licznik) ilości paliwa.
  Kod CPV: 09134100-8 olej napędowy

Inne osoby dla Olszak (155 osób):