Kogo reprezentuje osoba

Onaczyszyn Krzysztof Kazimierz

w KRS

Krzysztof Kazimierz Onaczyszyn

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Kazimierz
Nazwisko:Onaczyszyn
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1985 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Ruda Śląska (Śląskie), Zabrze (Śląskie)
Przetargi:60 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czempik Jan Stefan, Grzeszczuk Katarzyna Dorota, Onaczyszyn Danuta, Onaczyszyn Witold Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bienias Stefan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dec Juliusz Antoni, Grzywocz Jerzy Waldemar, Noga Henryk, Pierzchała Adam Władysław, Śmigiel Mariusz Wojciech, Smolik Mariusz Józef, Wites Beata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Promocji Innowacji Gospodarczych, Chmielowice − KRS 0000318895
 2. Klinika Nieborowice Sp. Z O.O., Nieborowice − KRS 0000702549
 3. Medteam Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000808456
 4. Medycyna Polska Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000142081
 5. Pollda Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000061685
 6. Polskie Stowarzyszenie Narciarskie Lekarzy, Tychy − KRS 0000612013
 7. Śmigiel i Partnerzy Ortopedia Śląska Lekarska Spółka Partnerska, Ruda Śląska − KRS 0000819594
 8. W. Dobrowolski, M. Jędrysik, H. Noga, M. Dulęba-dempniak, R. Dempniak Sp. J., Kraków − KRS 0000563165

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. 3v Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000026417
 2. Agrosoft Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000164627
 3. Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000400644
 4. Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000096538
 5. Nowoczesne Technologie Informatyczne S.A. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000293688
 6. Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000118333
 7. Polskie Towarzystwo Artroskopowe, Łódź − KRS 0000575152
 8. Salus Investment Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000602530

Powiązane przetargi (60 szt.):
 1. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek UJ w Krakowie.
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek UJ w Krakowie.
 2. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie.
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie.
 3. Dostawa komputerów przenośnych dla CTT,WIMIR i WWNiG - nr sprawy KC-zp.272-808/13
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych dla CTT,WIMIR i WWNiG, zgodnie z opisem zawartym w pkt 3.1 SIWZ
 4. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego; nr sprawy UM-ZP-262-57/13.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i montaż sprzętu komputerowego (zwanego dalej sprzętem) dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie określonych w 26 zadaniach (częściach) w następujący sposób: Numer zadania Nazwa zadania 1. Zestawy komputerowe 2. Monitory LCD 3. Komputery przenośne 4. Drukarki monochromatyczne 5. Stacja robocza 6. Komputer przenośny 7. Drukarka igłowa 8. Komputer All-in-one 9. Komputer przenośny 10. Komputer All-in-one 11. Komputer przenośny 12. Komputer przenośny 13. Komputer All-in-one z zasilaczem awaryjnym 14. Przeglądowy monitor medyczny, kolorowy DICOM 15. Komputer przenośny 16. Bezprzewodowy punkt dostępowy, przełączniki sieciowe, sieciowy serwer plików 17. Zestaw komputerowy 18. Komputer przenośny konwertowalny 19. Komputer przenośny 20. Komputer All-in-one 21. Komputer przenośny 22. Komputer przenośny 23. Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej Wifi 24. Drukarka igłowa 25. Tablet graficzny 26. Komputer przenośny 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5 Komputery osobiste 30231300-0 Monitory ekranowe 30213100-6 Komputery przenośne 30232110-8 Drukarki laserowe 32413100-2 Rutery sieciowe 48823000-3 Serwery plików 32420000-3 Urządzenia sieciowe Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (sprzętu): 4. Montaż sprzętu będzie obejmował m.in.: rozpakowanie, zainstalowanie, podłączenie do odpowiednich instalacji, sprawdzenie (wykonanie wymaganych prób i pomiarów), uruchomienie i przekazanie do użytku. 5. Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nie regenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich, wyprodukowanego nie wcześniej jak w 2013 roku. 6. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia na poszczególne zadania w okresie i na zasadach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz oferty. Rozwiązania równoważne: 7. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 8. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w której zaoferowane parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub nie gorsze niż wskazane w SIWZ. 9. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy, funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu będących przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 10. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
 5. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO nr DZP.381.135.2013.DW
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji (2012/2013)sprzętu komputerowego. Zakres zamówienia obejmuje zakup sprzętu wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego. Serwer - 1szt., Drukarki - 5 szt., Tablety-6 szt. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z wymaganymi parametrami i opisem przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 (dotyczy części od A do C) do niniejszej SIWZ. Oferowany sprzęt powinien posiadać stosowne certyfikaty. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w siwz. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami lub równoważne. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego
 6. Zakup i dostawa komputera przenośnego typu notebook z ekranem 11 calowym (1 szt.) o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu notebook z ekranem 11 calowym (1 szt.) o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4
 7. Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego postępowanie XIII
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej UW - postępowanie XIII.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ - Specyfikacja Techniczna.
  3. Urządzenia dostarczane będą bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z możliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji.
  4. Wszystkie elementy zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, komputerów przenośnych, akcesoriów komputerowych, itp. muszą być fabrycznie nowe (nie używane).
  5. Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.
  6. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.
  7. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika.
  8. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
  9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
  10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  11. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część (19 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.
  12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych podzespołów.
  14. W przypadku gdy w komputerach zainstalowano oprogramowanie należy do każdej jednostki komputerowej dostarczyć oddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze stosownym certyfikatem/licencją.
  15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji. Nowy sprzęt należy uzgodnić z Zamawiającym.
 8. Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - postępowanie XIV
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW, które znajdują się na terenie Warszawy.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ.
  3. Urządzenia dostarczane będą bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z możliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji.
  4. Wszystkie elementy zestawów komputerowych, drukarek, komputerów przenośnych, tabletów, skanerów, itp. muszą być fabrycznie nowe (nie używane).
  5. Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.
  6. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.
  7. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika.
  8. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
  9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
  10. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia.
  11. Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować bezpośrednio do Zamawiającego na adres podany w art. 2 § 4 ust. 5. Specyfikacji.
  12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  13. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część (20 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.
  14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych podzespołów.
  16. W przypadku gdy w komputerach zainstalowano oprogramowanie należy do każdej jednostki komputerowej dostarczyć oddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze stosownym certyfikatem/licencją.
  17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji. Nowy sprzęt należy uzgodnić z Zamawiającym.
 9. dostawa i montaż sprzętu ICT na potrzeby projektu szkoleniowego dla nauczycieli i dyrektorów szkół Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  Zamawiający: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Zabrze
  dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń: 8 zestawów tablic interaktywnych (tablica, rzutnik, komputer przenośny i komplet mocowań), 3 komputerów przenośnych z torbami, 3 rzutników multimedialnych, 3 ekranów przenośnych oraz instalacja i przeszkolenie co najmniej 1 osoby w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, w 11 szkołach i placówkach oświatowych na terenie Zabrza, wskazanych w okresie realizacji umowy przez Zamawiającego. Szczegółowe warunki techniczne jakie powinien spełniać oferowany sprzęt zawiera SIWZ.
 10. Dostawa tabletów w ramach projektu Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 44 sztuk tabletów.
  2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawem opcji objęte jest 10 sztuk tabletów. Oznacza to, iż Zamawiający zakupi 34 sztuk tabletów, a pozostałe 10 sztuk w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej.
  3. Szczegółowe parametry techniczne zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ.
  4. Wymagania dotyczące warunków gwarancji i serwisu zawarte są w projekcie umowy.
  5. Dostawy realizowane będą z uwzględnieniem wymogów formalnych w zakresie promocji projektu Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji.
  6. Dostawy będą realizowane do KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109
 11. Dostawa urządzeń komputerowych, multimedialnych i wielofunkcyjnych w podziale na pakiety. Znak sprawy AEZ/S-154/2013 Pakiet 1 i 9
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitora, komputerów przenośnych (laptopów), pamięci dedykowanych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w podziale na 9 (dziewięć) części zamówienia, zwanych dalej pakietami od 1 do 9, wyszczególnionych co do rodzaju (konfiguracji) w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących odpowiednio Załączniki od 3.1 do 3.9.
  Pakiet 1 - Dostawa komputera przenośnego (laptopa) 13cali.
  Pakiet 2 - Dostawa komputera przenośnego (laptopa) 15,6cala.
  Pakiet 3 - Dostawa komputera stacjonarnego i monitorów,
  Pakiet 4 - Dostawa drukarki atramentowej
  Pakiet 5 - Dostawa drukarki laserowej kolor,
  Pakiet 6 - Dostawa telewizorów cyfrowych,
  Pakiet 7 - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego,
  Pakiet 8 - Dostawa komputera stacjonarnego i monitora,
  Pakiet 9 - Dostawa komputera przenośnego (laptopa) 13cali.
  2.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia do Sekcji Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa tel. 48 22 5720 337.
 12. Dostawa komputerów, oprogramowania oraz oprogramowania do frezowania do Akademii Sztuk Pięknych
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice
  Zadanie nr 1: Dostawa zestawów komputerowych do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Zadanie nr 2: Dostawa oprogramowania do frezowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Zadanie nr 3: Dostawa oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Zadanie nr 4: Dostawa komputerów All in One do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Zadanie nr 5: Dostawa komputera przenośnego klasy PC do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Zadanie nr 6: Dostawa monochromatycznej biurowej drukarki laserowej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Zadanie nr 7: Dostawa odkurzacza serwisowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Zadanie nr 8: Dostawa oprogramowania dla urządzeń sieciowych Juniper do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Zadanie nr 9: Dostawa Apple do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
 13. Dostawa komputerów przenośnych typu notebook
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę komputerów przenośnych typu notebook zawartych w Pakiecie nr 1, spełniających wymogi umieszczone w załączniku nr 6
 14. organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze z podziałem na 4 części
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze
  organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze z podziałem na 4 części.
  Część 1: szkolenie kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym.
  Część 2: szkolenie profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowej.
  Część 3: szkolenie barman - kelner.
  Część 4: szkolenie pracownika ochrony I i II stopnia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części stanowi załącznik nr 9 do SIWZ
 15. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego dla Zespołu Szkół w Piaskach oraz Zespołu Szkół w Trawnikach
  Zamawiający: Powiat Świdnicki, Świdnik
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i terminali, oprogramowania, tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera, nagłośnienia do tablicy interaktywnej. 2.Sprzęt i oprogramowanie zamawiane w ramach niniejszego przetargu przeznaczone są na potrzeby Zespołu Szkół w Piaskach, ul.Partyzantów 19, 21-050 Piaski oraz Zespołu Szkół w Trawnikach, 21-044 Trawniki i mają zostać dostarczone bezpośrednio do ww. szkół. 3.Szczegółową charakterystykę sprzętu i oprogramowania oraz inne wymagania związane z dostawą zamawianych towarów zawierają załączniki nr 1 - 2 do specyfikacji
 16. Dostawa urządzeń komputerowych i wielofunkcyjnych w podziale na pakiety. Numer sprawy AEZ/S-075/2013
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitora, komputerów przenośnych (laptopów), pamięci dedykowanych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w podziale na 9 (dziewięć) części zamówienia, zwanych dalej pakietami od 1 do 9, wyszczególnionych co do rodzaju (konfiguracji) w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących odpowiednio Załączniki od 3.1 do 3.9.
  Pakiet 1 - Dostawa drukarki atramentowej,
  Pakiet 2 - Dostawa monitora LCD 23 cale
  Pakiet 3 - Dostawa komputera przenośnego (laptopa) 13 calowego,
  Pakiet 4 - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego,
  Pakiet 5 - Dostawa pamięci dedykowanych,
  Pakiet 6 - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego,
  Pakiet 7 - Dostawa komputera przenośnego (laptopa) 13,3 cala,
  Pakiet 8 - Dostawa drukarki do etykiet,
  Pakiet 9 - Dostawa komputera przenośnego (laptopa) 14 calowego.
  2.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia do Sekcji Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa tel. 48 22 5720 337.
  3.Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień:
  Kod CPV:
  30.21.31.00-6 - komputery przenośne
  30.23.21.50-0 - drukarki atramentowe
  42.96.20.00-7 - urządzenia drukujące i graficzne
  30.23.13.00-0 - monitory ekranowe
  30.23.60.00-2 - różny sprzęt komputerowy
 17. Dostawa komputerów i oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice
  Zadanie nr 1: Sprzęt komputerowy
  Zadanie nr 2: Komputer Apple
  Zadanie nr 3: Oprogramowanie
 18. Dostawa sprzętu komputerowego i narzędzi specjalistycznych - Zp/pn/50/2012
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz narzędzi specjalistycznych z podziałem na zadania:
  Zadanie I - Sprzęt sieciowy;
  Zadanie II - Elementy pasywne sieci;
  Zadanie III - Narzędzia;
  Zadanie IV - Sprzęt komputerowy;
  Zadanie V - Szafy dystrybucyjne z wyposażeniem;
  Zadanie VI - Serwer i szyny mocujące;
  Zadanie VII - Oprogramowanie I;
  Zadanie VIII - Oprogramowanie II;
  Zadanie IX - Komputery i notebooki;
  Zadanie X - Tablety;
  Zadanie XI - Wyposażenie Pracowni Grafiki Inżynierskiej;
  Zadanie XII - Wideoendoskop;
  Zadanie XIII - Zestaw do pomiaru temperatury;
  Zadanie XIV - Zestaw do bezdotykowego pomiaru temperatury;
  Zadanie XV - Szlifierka metalograficzna;
  Zadanie XVI - Dygestorium.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do oferty;
  Wykonawca załączy do oferty opis techniczny oferowanego sprzętu.
 19. Dostawa urządzeń tablet dwóch typów wraz z oprogramowaniem
  Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa
  Dostawa urządzeń tablet dwóch typów wraz z oprogramowaniem, w tym: Tablet Typ 1 z oprogramowaniem - 60 sztuk, Tablet Typ 2 z oprogramowaniem - 15 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ
 20. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i akcesoriów do projektu Cyfrowa Szkoła dla Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju
  Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych Nr 10, Jastrzębie Zdrój
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu:
  - Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz opcjonalnie (w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia mającego funkcję komputera) oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (zakup dokonywany w ramach programu Cyfrowa Szkoła) 10 szt.
  - Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz opcjonalnie (w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia mającego funkcję komputera) oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (zakup dokonywany w ramach programu Cyfrowa Szkoła) 3 szt.
  - Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii (zakup dokonywany w ramach programu Cyfrowa Szkoła) 1 szt.
  - Tablica interaktywna z systemem mocowania (zakup dokonywany w ramach programu Cyfrowa Szkoła) 3 szt.
  - Tablica interaktywna z systemem mocowania (zakup dokonywany ze środków własnych Zamawiającego) 1 szt.
  - Projektor multimedialny (zakup dokonywany w ramach programu Cyfrowa Szkoła) 3 szt.
  - Projektor krótkoogniskowy (zakup dokonywany ze środków własnych Zamawiającego) 1 szt.
  - Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową (zakup dokonywany w ramach programu Cyfrowa Szkoła) 1 szt.
  - Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej (zakup dokonywany w ramach programu Cyfrowa Szkoła) 4 szt.
  - Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) (zakup dokonywany w ramach programu Cyfrowa Szkoła) 2 szt.
  Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracje oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione zostały w Opisie minimalnych wymagań stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca realizując dostawy sprzętu jak i niezbędne prace montażowe zobowiązany jest zapewnić kompatybilność dostarczanych tabletów i tablic interaktywnych. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.
 21. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb realizacji programu CYFROWA SZKOŁA
  Zamawiający: Zespół Szkół Sportowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, Radlin
 22. DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I INNEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO -KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO -CYFROWA SZKOŁA - DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 20 W ZABRZU
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 20, Zabrze
 23. Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)
  Zamawiający: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), Kraków
 24. Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe, Łódź
 25. Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
 26. Dostawa sprzętu do rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy (SMWMT). Dostawa skanerów do wyposażenia Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tychy
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 27. Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej w Wisznicach
  Zamawiający: Gmina Wisznice, Wisznice
 28. Dostawa sprzętu informatycznego GCR/28/ZP/2012
  Zamawiający: SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, Tarnowskie Góry
 29. wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia, dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/455/2012
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 30. Zakup mebli oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia
  Zamawiający: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Bytom
 31. Dostawa aparatury informatycznej dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice
 32. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu p.t.: Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanok.
  Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka, Sanok
 33. Dostawa sprzętu komputerowego (2)
  Zamawiający: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 34. Dostawa pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie szkolenia Wykorzystanie IT w nauce innych przedmiotów w ramach projektu pn. Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Mikołowskiego, Mikołów
 35. Dostawa sprzętu komputerowego (1)
  Zamawiający: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 36. Dostawa drukarek do Sądu Rejonowego w Rybniku
  Zamawiający: Sąd Rejonowy, Rybnik
 37. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu RTV, urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dla Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska
 38. Dostawa i montaż tablic multimedialnych
  Zamawiający: Urząd Gminy w Niedźwiedziu, Niedźwiedź
 39. Zakup sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Rybniku
  Zamawiający: Sąd Rejonowy, Rybnik
 40. Dostawa komputerów, serwera z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Bytom
  Zamawiający: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Bytom
 41. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska
 42. dostawa drukarek dla Sądu Rejonowego w Zabrzu
  Zamawiający: Sąd Rejonowy, Zabrze
 43. Dostawa, montaż i uruchomienie tablic interaktywnych wraz z osprzętem dla Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Moniuszki 30 w Krośnie Odrzańskim.
  Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie, Krosno Odrzańskie
 44. Wykonanie rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci zasilającej ZP-135/2011
  Zamawiający: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
 45. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Wydziału Fizjoterapii zlokalizowanej w budynku B Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice
 46. DOSTAWA ZINTEGROWANYCH KOMPUTERÓW STACJONARNYCH
  Zamawiający: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Kraków
 47. Wykonanie sieci komputerowej oraz instalacji elektrycznej dla sprzętu komputerowego w budynkach Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach zgodnie z projektem
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, Tarnowskie Góry
 48. Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego na potrzeby projektu Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy
  Zamawiający: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, Mikołów
 49. dostawa komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, monitorów, drukarek oraz zasilaczy awaryjnych UPS.
  Zamawiający: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie
 50. Dostawa drukarek dla Miejskiego Zarządu Oświaty do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych oraz Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Oświaty, Tychy
 51. Zakup sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska
 52. dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu UDA -POKL. 09.01.02. -24-019/09 Dobry start - dobra przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek
  Zamawiający: Burmistrz Toszka, Toszek
 53. Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych
  Zamawiający: Gmina Milicz, Milicz
 54. Dostawa drukarek dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
 55. Dostawa sprzętu komputerowego, projektorów oraz tablic interaktywnych
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie, Jordanów
 56. Przeprowadzenie kursu o nazwie: pełnia życia, pełnia kompetencji - szkolenie przygotowujące osoby po 45 roku życia do podjęcia pracy na stanowisku pracownika biurowego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Zabrze
 57. Przeprowadzenie kursu o tematyce: obsługa kas fiskalnych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Zabrze
 58. Przeprowadzenie kursu o tematyce: pracownik biurowy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Zabrze
 59. Wykonanie okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej w obiektach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu
  Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Sosnowiec
 60. Przeprowadzenie szkolenia o tematyce: sprzedawca
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Zabrze

Inne osoby dla Onaczyszyn (3 osoby):