Kogo reprezentuje osoba

Opozda Antoni Andrzej

w KRS

Antoni Andrzej Opozda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Antoni
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Opozda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kmicic Vel Kmiecik Zbigniew, Miernicki Wojciech Marek, Penar Józef Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lumanisha Mulongo

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eleenergia Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000635571
 2. In-projekt Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000003987
 3. Omega-nowoczesne Materiały Budowlane Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000026087
 4. Poleksbud Trade Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000165181
 5. Stowarzyszenie Innowacyjne Lubelskie, Lublin − KRS 0000345554
 6. Wineco Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000584181

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Electric Nights, Lublin − KRS 0000378662
 2. Ige - Budownictwo - Energetyka Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000373685
 3. Instel Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000034867
 4. Instel-trade Hendzel, Kmicic, Lulek Sp. J., Lublin − KRS 0000077635
 5. Lubelskie Linie Autobusowe Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000455199
 6. Medesa - Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000086403
 7. Poleksbud-projekt Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000303600
 8. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa − KRS 0000047928
 9. Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Lublin − KRS 0000098995

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Wykonanie robót instalacyjno-elektrycznych zgodnie z projektem wykonawczym pn. Wymiana instalacji elektrycznej w garażu podziemnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
  Wykonanie robót instalacyjno-elektrycznych zgodnie z projektem wykonawczym pn. Wymiana instalacji elektrycznej w garażu podziemnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie na ul. Wspólnej 30
 2. Wykonanie robót dodatkowych w remontowanych pomieszczeniach w domu studenckim Eskulap Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza 12
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych w remontowanych pomieszczeniach w domu studenckim Eskulap Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza 12, zgodnie z:
  1/ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
  2/ przedmiarem robót.
 3. Budowa przedszkola w Sulbinach gm. Garwolin.
  Zamawiający: Urząd Gminy Garwolin, Garwolin
  Wykonanie budynku przedszkola ze żłobkiem częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, o przestrzennych wymiarach 50,60m x 23,65 m x 9,90 m konstrukcji mieszanej z dachem wielopołaciowym pokrytym ogniotrwale. Budynek funkcjonalnie wydzielony dla potrzeb przedszkola i żłobka. Piwnice stanowią pomieszczenia gospodarcze. Parter przystosowany dla 3 oddziałów przedszkola, 2 oddziałów żłobka oraz zamkniętego zakładu żywienia zbiorowego - kuchni głównej z zapleczem. Oświetlenie obiektu: w pomieszczeniach z otworami okiennymi -światłem dziennym poprzez oszklone szybami przeziernymi okna. Oświetlenie sztuczne z wykorzystaniem opraw jarzeniowych i żarowych. Budynek wyposażony w dwa dźwigi: osobowy i dla potrzeb gastronomi, w instalację elektryczną zasilaną 32 z przyłącza energetycznego, wodociągową z wodociągu miejskiego, kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków sanitarno-bytowych do kolektora sanitarnego, centralnego ogrzewania z kotłowni wbudowanej na paliwo gazowe. Zapewniono powiązanie komunikacyjne projektowanego budynku układem drogowym od strony północno-zachodniej nieruchomości, wraz z rozwiązaniem ruchu kołowego dla potrzeb obsługi obiektu oraz zapewnieniem 7 miejsc postojowych + 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych do parkowania samochodami osobowymi. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i techniczna na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ
 4. Rozbudowa Szkoły w Baniosze
  Zamawiający: Gmina Góra Kalwaria, Góra Kalwaria
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy szkoły w Baniosze dz. nr ew. 271/3 (obręb 0003), zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami pozwolenia na budowę - decyzja nr 3/GK/2012 z dnia 02.01.2012 r. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu.

  Parametry projektowanego budynku:
  - powierzchnia zabudowy - 329,60 m2
  - powierzchnia użytkowa - 590,98 m2
  - kubatura - 2.947,00 m3
 5. Roboty polegające na wykończeniu I piętra przedszkola publicznego w Sulbinach, gm. Garwolin
  Zamawiający: Urząd Gminy Garwolin, Garwolin
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykończeniem I pietra budynku przedszkola publicznego w Sulbinach. Zakres robót: 1. Roboty budowlano - montażowe 2. Roboty wykończeniowe 3. Roboty sanitarne 4. Roboty elektryczne Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosowania dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych rozwiązań. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i techniczna na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ (kosztorys ofertowy nie podlega ocenie stanowi jedynie załącznik do umowy)..