Kogo reprezentuje osoba

Orłowski Grzegorz Wiktor

w KRS

Grzegorz Wiktor Orłowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Drugie imię:Wiktor
Nazwisko:Orłowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:16 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chudawski Bartłomiej, Dobiegała Andrzej Henryk, Mazurek Michał, Perycz Marek, Sobiś Tadeusz Stanisław, Wierzba Andrzej Maciej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zeyniyev Eldar

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eurosoft Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000171224
 2. Fortal Walicki, Wierzba Sp. J., Warszawa − KRS 0000412879
 3. Fundacja Rozwoju Informatyki, Warszawa − KRS 0000025627
 4. K.m. Królikowscy Sp. Z O.O., Ożarów − KRS 0000270570
 5. Misfer G. Walicki, A. Wierzba Sp. J., Warszawa − KRS 0000265476
 6. Pinia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000608996
 7. Ranczo Sp. Z O.O., Huta Żabiowolska − KRS 0000467581
 8. Wiedzanet S.A., Warszawa − KRS 0000287041

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Akquinet Eurosoft Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000087594
 2. Ascen Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106126
 3. Biuro Rachunkowe Warszawa Eic Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000266736
 4. Doksi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000040093
 5. Fortal Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000340255
 6. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa − KRS 0000043879
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich, Warszawa − KRS 0000024786
 8. Sps Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000173237
 9. Wiedza.net Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000336943

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów nr sprawy P/307/2015/SZ/WIM - 158/ZP/15
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów
 2. Budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie e-usługami w CZMZ Sp. z o. o.
  Zamawiający: "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o., Żyrardów
  Budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie e-usługami w CZMZ Sp. z o. o.
 3. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego, żeli do wykonywania badań diagnostycznych, pojemników chirurgicznych, opasek identyfikacyjnych do drukarek ZEBRA HC 100 dla dorosłych, dzieci i noworodków, ostrzy do shavera do systemu A 500 REMA, doposażenie zestawu do laparoskopii firmy Stryker
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:Sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego, żeli do wykonywania badań diagnostycznych, pojemników chirurgicznych, opasek identyfikacyjnych do drukarek ZEBRA HC 100 dla dorosłych, dzieci i noworodków, ostrzy do shavera do systemu A 500 REMA, doposażenie zestawu do laparoskopii firmy Stryker w ilości i rodzaju określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku Nr 2 do SIWZ od Nr 1 do Nr 7. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną Część lub na cały przedmiot zamówienia.
  4.Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV 33.14.10.00-0; 33.19.00.00-8; 33.14.00.00-3,33.16.94.00-6,30.19.97.61-2, 33.16.20.00-3;
  5. Ilekroć w niniejszej SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz lub równoważne. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem.
  W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie 2 Nazwa przedmiotu zamówienia należy wpisać również nazwę produktu równoważnego - dotyczy Części 5
 4. Elementy i części wymienne do respiratora Raphael, opaski identyfikacyjne dla pacjenta, numer sprawy P/280/2014/SZ/WIM - 149/ZP/14
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  pakiet nr 1. elementy i części wymienne do respiratora
  Raphael poz. 1. Jednorazowy czujnik przepływu - 70 szt. poz. 2. Obudowa zastawki wydechowej - 13 szt. poz. 3. Membrana
  zastawki wydechowej - 20 szt. pakiet nr 2. opaski identyfikacyjne dla pacjenta poz. 1. Opaski identyfikacyjne na rękę
  samoprzylepne dla dorosłych, w kasetkach po 200 szt. - 360 kaset poz. 2. Opaski identyfikacyjne na rękę samoprzylepne dla
  dzieci,w kasetkach po 300 szt. - 6 kaset poz. 3. Opaski identyfikacyjne na rękę w kolorze zielonym - 55800 szt. poz. 4. Opaski
  identyfikacyjne na rękę w kolorze pomarańczowym - 2400 szt
 5. Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania ASE Small Business Edition Support, Red Hat Enterprise Linux Server Standard, Basic Support Coverage VMware
  Zamawiający: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia technicznego w terminie 24 miesiące od daty podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 01.01.2015 r. dla poniższych produktów, zakupionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach projektu Wdrożenia Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych:
  1.ASE Small Busieness Edition Support -ID-Produktu-16329,ilość-17;
  2.Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (2 sockets) (1 physical or 2 virtual guests)- ID Produktu-10396293(contract number),ilość-17;
  3.Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor (with 64 GB vRAM entitlement per processor)-ID Produktu-41668655,ilość-17;
  4.Basic Support Coverage VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (per Instance)- ID Produktu- 41668655,ilość - 1;
  W ramach wykonywanej usługi maintenance Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania:

  ASE Small Busieness Edition Support:

  -dostarczania nowych wersji oprogramowania;
  -dostępu do nowych funkcjonalności oraz ulepszeń i poprawek;
  -udzielania w ramach świadczenia wsparcia usług utrzymaniowych w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00;
  -nielimitowanej liczby zgłoszeń.

  Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (2 sockets) (1 physical or 2 virtual guests):

  -dostarczania nowych wersji oprogramowania;
  -pomocy z zakresu bieżącej eksploatacji oprogramowania;
  -konfiguracji oprogramowania;
  -przyjmowania nielimitowanej liczby zgłoszeń;
  -udzielania w ramach świadczenia wsparcia usług utrzymaniowych w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00;
  -czasu reakcji na zgłoszenie:

  1 godzina Poziom 1 URGENT
  Problem, który poważnie wpływa na korzystanie z oprogramowania w środowisku produkcyjnym (taki jak utrata danych produkcyjnych lub systemów, w których są używanie). Sytuacja wstrzymuje działania biznesowe a obejście tymczasowe nie istnieje.
  4 godziny Poziom 2 HIGH
  Problem, w którym oprogramowanie działa, ale korzystanie w środowisku produkcyjnym jest znacznie utrudnione. Sytuacja powoduje duży wpływ na część operacji biznesowych, a obejście tymczasowe nie istnieje.
  1 dzień roboczy Poziom 3 MEDIUM
  Problem, który polega na częściowej, niekrytycznej utracie możliwości korzystania z oprogramowania w środowisku produkcyjnym lub środowisku developerskim. Dla środowisk produkcyjnych jest wpływ na działanie, ale nadal funkcjonuje, w tym za pomocą obejścia tymczasowego. Dla środowisk developerskich, w których sytuacja jest przyczyną, że projekt nie może być kontynuowany lub musi być migrowany do innego środowiska.
  2 dni robocze Poziom 4 LOW
  Pytanie o ogólne użytkowanie, raportowanie błędu dokumentacji lub zalecenia dla przyszłej poprawy produktów lub modyfikacji. Dla środowisk produkcyjnych bez wpływu lub wpływ jest niski na działanie, wydajność lub funkcjonalność systemu. Dla środowisk programistycznych, wpływ jest średni lub niski na działanie, ale nadal funkcjonuje, również za pomocą procedury obejścia.

  Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor (with 64 GB vRAM entitlement per processor);
  Basic Support Coverage VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (per Instance):

  -dostarczania nowych wersji oprogramowania;
  -pomocy z zakresu bieżącej eksploatacji oprogramowania;
  -dostępu do nowych funkcjonalności oraz ulepszeń i poprawek;
  -udzielania w ramach świadczenia wsparcia usług utrzymaniowych w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 19:00;
  -przyjmowania nielimitowanej liczby zgłoszeń;
  -czasu reakcji na zgłoszenie:

  4 godziny Poziom 1 CRITICAL
  Serwer produkcyjny lub inny system krytyczny nie działają a obejście tymczasowe nie jest natychmiast dostępne. Wszystkie lub znaczna część krytycznych danych jest narażona na ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  8 godzin Poziom 2 MAJOR
  Główna funkcjonalność jest poważnie osłabiona. Operacje mogą być nadal wykonywane w ograniczonym zakresie, choć wydajność długoterminowa może być obniżona. Dotyczy instalacji bieżących i przyrostowych. Tymczasowe obejście problemu jest dostępne.
  12 godzin Poziom 3 MINOR
  Częściowa, niekrytyczna utrata funkcjonalności oprogramowania. Pomimo ograniczonej funkcjonalności niektórych elementów możliwe jest dalsze korzystanie z oprogramowania.
  12 godzin Poziom 4 COSMETIC
  Ogólne pytania dotyczące użytkowania. Kwestie ogólnego użytkowania, w tym błędy w dokumentacji.
 6. Budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w CZMZ sp. z o. o.
  Zamawiający: "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w CZMZ sp. z o. o.
 7. Dostawa materiałów papierniczych i biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, kopert rtg oraz płyt cd i dvd, opasek identyfikacyjnych dla SPZOZ w Krotoszynie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krotoszyn
  Dostawa materiałów papierniczych i biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, kopert rtg oraz płyt cd i dvd, opasek identyfikacyjnych dla SPZOZ w Krotoszynie - pakiet nr 1-7.
 8. Dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, taśm do wydruku opasek dla systemu znakowania pacjentów oraz urządzenia wielofunkcyjnego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
  Dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, taśm do wydruku opasek dla systemu znakowania pacjentów oraz urządzenia wielofunkcyjnego- 5 pakietów
 9. dostawa wkładów drukujących, wkładów barwiących, taśm barwiących, opasek identyfikacyjnych, etykiet termicznych do Instytutu Kardiologii
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
  dostawa wkładów drukujących, wkładów barwiących, taśm barwiących,
  opasek identyfikacyjnych, etykiet termicznych do Instytutu Kardiologii - łącznie 7 części: Część nr 1 - WKŁADY DRUKUJĄCE (11 pozycji); Część nr 2 - WKŁADY DRUKUJĄCE DO DRUKAREK KOLOROWYCH (36 pozycji); Część nr 3 - WKŁADY BARWIĄCE (21 pozycji); Część nr 4 - TAŚMY BARWIĄCE (2 pozycje); Część nr 5 - TUSZE/ FOLIE/ TONERY DO KOPIAREK I FAKSÓW (11 pozycji); Część nr 6 - OPASKI IDENTYFIKACYJNE (1 pozycja); Część nr 7 - ETYKIETY TERMICZNE (1 pozycja). Znak sprawy: 75/2013.
 10. Budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi, rozbudowa inteligentnych systemów zarządzania budynkiem w SPZOZ w Tarczynie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie, Tarczyn
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tarczynie, polegające na dostawie, instalacji, wdrożeniu oraz serwisie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z dostawą, instalacją, konfiguracją i uruchomieniem sprzętu informatycznego z oprogramowaniem oraz 2) rozbudowa inteligentnych systemów zarządzania budynkiem w SPZOZ w Tarczynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz
 11. dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
  dostawa sprzętu komputerowego
 12. Zakup i dostawa wyposażenia i oprogramowania wraz z wykonaniem sieci strukturalnej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
  Zakup i dostawa wyposażenia i oprogramowania wraz z wykonaniem sieci strukturalnej. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 pakiety:
  Pakiet I - Wykonanie sieci strukturalnej wraz z wydzieloną siecią zasilającą
  Pakiet II - Dostawa sprzętu komputerowego
  Pakiet III - Zakup i wdrożenie oprogramowania dla części medycznej i dla części administracyjnej
 13. Świadczenie wsparcia technicznego w ramach projektu Wdrożenia Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych
  Zamawiający: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia technicznego technicznej w ramach projektu Wdrożenia Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych do dnia 31.12.2013 r. dla produktów: - ASE Small Busieness Edition Support - Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (up to 4 guests) - Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor (with 64 GB vRAM entitlement per processor) - Basic Support Coverage VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (per Instance).
 14. Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad systemem SYMOLL, ESSAN, SORK
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki, Wrocław
  Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad systemem SYMOLL, ESSAN, SORK
 15. Nadzór autorski nad systemem SYMOLL + SIMLZ (SORK +ES SAN)
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki, Wrocław
  Nadzór autorski nad systemem SYMOLL + SIMLZ (SORK +ES SAN)
 16. świadczenie usług konserwacji oprogramowania komputerowego dot. Systemu Monitorowania Lecznictwa Zamkniętego
  Zamawiający: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji oprogramowania komputerowego dot. Systemu Monitorowania Lecznictwa Zamkniętego; usługi obejmują m.in.: 1) bieżące utrzymanie systemu; 2) monitorowanie pracy systemu; 3)okresowy backup bazy danych; 4) konsultacje dot. struktury bazy danych, dostępu do danych zgromadzonych w systemie i generowania sprawozdań i raportów; 5) konsultacje dla szpitali i Wojewódzkich Centrów Statystycznych w zakresie formatu wymiany danych oraz pomocy przy przesyłąniu danych do Zamawiającego; 6) nadzór nad dodatkową funkcjonalnością polegającą na badaniu merytorycznej zgodności danych.