Kogo reprezentuje osoba

Orzechowski Krzysztof Wojciech

w KRS

Krzysztof Wojciech Orzechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Orzechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1985 r., wiek 33 lata
Miejscowości:Tarnowskie Góry (Śląskie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lach Marcin Józef, Wilczek Magdalena Jolanta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Complex-pol Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000464752
 2. Polterm Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000685442

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11 w Gliwicach. Część nr 1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z likwidacją urządzeń na paliwo stałe oraz wyposażeniem pomieszczeń węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11. Część nr 2. Remont i docieplenie elewacji wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, remontem klatek schodowych, remontem dachu, wykonaniem instalacji niskoprądowych, domofonowych, odgromowych, zbiorczych instalacji antenowych w budynkach przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11 oraz renowacja nawierzchni.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Gliwice
  Zakres robót: Część nr 1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z likwidacją urządzeń na paliwo stałe oraz wyposażeniem pomieszczeń węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11. 1.Etap I - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w częściach wspólnych oraz wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na węzły cieplne w budynkach przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11. 2.Etap II – Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach, likwidacja pieców na paliwo stałe w budynkach przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11. Część nr 2. Remont i docieplenie elewacji wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, remontem klatek schodowych, remontem dachu, wykonaniem instalacji niskoprądowych, domofonowych, odgromowych, zbiorczych instalacji antenowych w budynkach przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej11 oraz renowacja nawierzchni. 1.Remont i docieplenie elewacji wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11. 2.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych w budynkach przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11. 3.Remont dachu budynków przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11. 4.Wymiana podłogi strychu. 5.Remont klatek schodowych 6.Wykonanie instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11. 7.Wykonanie instalacji niskoprądowej w budynkach przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11 8.Wykonanie zbiorczej instalacji antenowej w budynkach przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11. 9.Wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem masztu antenowego dla budynków przy ul. Harcerskiej 9 i ul. Harcerskiej 11. 10.Renowacja nawierzchni
 2. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W ZAKRESIE NAPRAWY BALKONÓW, TARASÓW, BALUSTRAD BALKONÓW W TARNOWSKICH GÓRACH ORAZ NAPRAWY ELEWACJI BUDYNKU W TARNOWSKICH GÓRACH
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
  1.Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn.:Roboty remontowo-budowlane w zakresie naprawy balkonów, tarasów, balustrad balkonów w Rudzie Śląskiej i Tarnowskich Górach oraz naprawy elewacji budynku w Tarnowskich Górach (zwanego dalej Robotami), a także innych obowiązków wymienionych niniejszą Umową.
  2.Roboty realizowana jest przez Wykonawcę na nieruchomościach położonych w:
  -Rudzie Śląskiej przy ul. Kubiny 5-5d wpisanej do księgi wieczystej nr GL1S/00008518/8 o numerach ewidencyjnych działek 3973/207 i 3974/207;
  -Tarnowskich Górach przy ul. Francuskiej 15-15a oraz Francuskiej 17-17c wpisanej do księgi wieczystej nr GL1T/00048632/6
  o numerze ewidencyjnym działki 3348/74;
  -Tarnowskich Górach przy ul. Tysiąclecia 2-6 wpisanej do księgi wieczystej nr GL1T/00042666/1 o numerze ewidencyjnym działki 4662/7.
  3.Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres Robót, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca, określają:
  a.Zestawienie balkonów i tarasów (adresy – Załącznik nr 1,
  b.Przedmiary robót – załącznik nr 2,
  c.Rzuty budynku przy ul. Kubiny 5-5d w Rudzie Śląskiej – załącznik nr 4,
  d.Rzut dachu budynku przy ul. Francuskiej 17-17C – załącznik nr 5,
  e.Rzut dachu budynku przy ul. Francuskiej 15-15A – załącznik nr 6,
  f.Oferta wykonawcy – załącznik nr 7,
  g.Kosztorys ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 8,
  h.Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 9.
 3. Kompleksowy remont pomieszczeń piwnicznych , wykonanie opaski żwirowej wokół budynku oraz remont pomieszczeń biurowych i socjalnych wraz z likwidacją pokoju gościnnego i adaptacją na biuro w budynku administracyjno-biurowym nadleśnictwa
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec, Świerklaniec
  1.1. Wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjno-biurowym w celu likwidacji skutków zawilgocenia pomieszczeń (zwłaszcza ścian). Prace związane są między innymi z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwilgociowej.
  Celem remontu jest przystosowanie pomieszczeń do aktualnego planu ich zagospodarowania i użytkowania, a także podniesienia standardu pomieszczeń i przywrócenie walorów użytkowych;
  1.2. Wykonanie robót związanych z ułożeniem opaski żwirowej wokół budynku, ułożenie płytek klinkierowych na posadzce w podcieniach obiektu oraz drobnych pracach renowacyjnych i wykończeniowych. Celem wykonania prac jest poprawa estetyki obiektu oraz sposobu ochrony budynku przed wilgocią;
  1.3. Remont pomieszczeń biurowych i socjalnych polegający na przywróceniu pomieszczeniom walorów technicznych i estetycznych. Likwidacja pokoju gościnnego w celu przystosowania pomieszczenia na biuro.

  2. Lokalizacja : Budynek administracyjno-biurowy nadleśnictwa, ul. Oświęcimska 19, 42-622 Świerklaniec, działka nr 189/4.

  3. Szczegółowy zakres i opis robót zawarty jest w:
  - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
  - przedmiarach robót.
 4. Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym nadleśnictwa położonym w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 19
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec, Świerklaniec
  remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym nadleśnictwa położonym w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 19 w szczególności polegający na:
  -wymianie paneli podłogowych
  -malowaniu ścian
  -czyszczeniu grzejników
  Lokalizacja : Budynek biurowy nadleśnictwa, ul. Oświęcimska 19, 42-622 Świerklaniec, działka nr 189/4.
  Szczegółowy zakres i opis robót zawarty jest w: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót
 5. Wykonanie robót modernizacyjno-wykończeniowych elewacji budynku Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich oraz przebudowa śmietnika.
  Zamawiający: Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót modernizacyjno-wykończeniowych elewacji budynku Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich oraz przebudowa śmietnika.
  2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: dokumentacja projektowa, przedmiar robót (od poz. 1d.1 do poz. 12d.1 oraz od poz. 53d.4 do poz. 61d.4), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załączniki do SIWZ).
  2a Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ, dotyczą szerszego zakresu robót budowlanych, tj. malowania elewacji budynku Żłobka wraz z przebudową tarasu, śmietnika i remontem balkonu, jednakże niniejsze postępowanie dotyczy tylko elewacji budynku Żłobka oraz przebudowy śmietnika, gdyż przebudowę tarasu oraz remont balkonu wykonano we wcześniejszych etapach.
 6. Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Bytom
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Bytom przy ulicy Drzymały 7A/1; w zakresie:
  uzupełnienie tynków na ścianach;
  malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża;
  wymiana stolarki okiennej;
  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
  zerwanie parkietu;
  wykonanie posadzek;
  układanie paneli podłogowych;
  skucie i układanie płytek podłogowych i ściennych;
  wymiana urządzeń sanitarnych;
  przegląd i czyszczenie konwekcyjnych ogrzewaczy gazowych;
  malowanie farbą olejną rur instalacyjnych, podokienników;
  badania instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych oraz sporządzenie protokołów dla ZG i ZE wg wzorów wymaganych przez dostawców tych mediów
 7. Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach przy ul. Wincentego Witosa 23
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, Katowice
  Wykonanie robót objętych zamówieniem publicznym na remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach przy ul. Witosa 23 - malowanie wraz z przygotowaniem powierzchni 15 sal zajęć lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach.
 8. Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny 13.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 36 im. K. K. Baczyńskiego, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie posadzek i malowaniu dwóch sal zajęć, w szczególności na: rozebraniu posadzek parkietowych, czyszczeniu podłoża, wykonaniu warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej, ułożeniu wykładziny rulonowej PCV heterogenicznej, montażu listew przyściennych, malowaniu farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, malowaniu farbami olejnymi stolarki okiennej, grzejników oraz rur instalacji c.o., wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
 9. Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na malowaniu korytarza głównego na parterze (około 331 m2) i korytarza piętra pierwszego przed stołówką (około 138 m2), w szczególności: zeskrobanie starych farb ścian i tynków, wykonanie napraw tynków, wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej, malowanie farbami emulsyjnymi, wykonanie lamperii (tynki sylikonowo-żywiczne), malowanie olejne innych elementów (stolarka drzwiowa, kraty stalowe, rury, itp.).
 10. Remont 3 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowościach Bytom i Katowice
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest remont 3 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowościach Bytom i Katowice:
  Bytom, ul. Rydza Śmigłego 15A/17;
  Katowice, ul. Graniczna 61C/68;
  Katowice, ul. Przedwiośnia 14/3, w zakresie:
  demontaż boazerii;
  zerwanie starych tapet i kasetonów;
  uzupełnienie tynków;
  malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża;
  wymiana stolarki okiennej;
  dopasowanie i malowanie lub wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
  wykonanie posadzek;
  układanie paneli podłogowych;
  układanie płytek podłogowych;
  skucie i układanie płytek ściennych;
  wymiana urządzeń sanitarnych;
  malowanie farbą olejną grzejników, rur instalacyjnych, podokienników;
  wymiana tablicy mieszkaniowej z wyposażeniem;
  badania instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych oraz sporządzenie protokołów dla ZG i ZE wg wzorów wymaganych przez dostawców tych mediów
 11. Remont 2 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowościach Mierzęcice i Tarnowskie Góry
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest remont 2 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowościach Mierzęcice i Tarnowskie Góry:
  Mierzęcice, osiedle 41/5,
  Tarnowskie Góry, ul. Włoska 6B/8 w zakresie:
  zerwanie tapet;
  malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża;
  malowanie i dopasowanie lub wymiana stolarki okiennej;
  malowanie i dopasowanie lub wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
  wykonanie posadzek;
  montaż paneli podłogowych;
  położenie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych;
  wymiana urządzeń sanitarnych;
  malowanie farbą olejną grzejników, rur instalacyjnych, podokienników;
  badania instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych oraz sporządzenie protokołów dla ZG i ZE wg wzorów wymaganych przez dostawców tych mediów
 12. Remont 2 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Mierzęcice
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest remont 2 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Mierzęcice:
  Mierzęcice, osiedle 83/46,
  Mierzęcice, osiedle 89/4 w zakresie:
  zerwanie tapet i kasetonów;
  malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża;
  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
  wykonanie posadzek;
  montaż paneli podłogowych;
  położenie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych;
  wymiana urządzeń sanitarnych;
  malowanie farbą olejną grzejników, rur instalacyjnych;
  częściowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicą mieszkaniową, gniazdami i wyłącznikami;
  badania instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych oraz sporządzenie protokołów dla ZG i ZE wg wzorów wymaganych przez dostawców tych mediów
 13. Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 6A/10
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 6A/10, w zakresie:
  zerwanie tapet;
  malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża;
  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
  wymiana stolarki okiennej;
  ułożenie płyt OSB, wykonanie posadzek;
  ułożenie paneli podłogowych;
  położenie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych;
  wykonanie instalacji C.O. wraz z grzejnikami;
  wymiana urządzeń sanitarnych;
  malowanie farbą olejną rur instalacyjnych, podokienników;
  badania instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych oraz sporządzenie protokołów dla ZG i ZE wg wzorów wymaganych przez dostawców tych mediów
 14. Remont 2 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Mierzęcice
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest remont 2 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Mierzęcice:
  Mierzęcice, osiedle 89/33,
  Mierzęcice, osiedle 91/21 w zakresie:
  zerwanie tapet;
  montaż płyt gipsowo-kartonowych;
  malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża;
  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
  dopasowanie i malowanie stolarki okiennej;
  wykonanie posadzek;
  montaż paneli podłogowych;
  położenie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych;
  wymiana urządzeń sanitarnych;
  malowanie farbą olejną grzejników, rur instalacyjnych, podokienników;
  wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicą mieszkaniową, gniazdami i wyłącznikami;
  badania instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych oraz sporządzenie protokołów dla ZG i ZE wg wzorów wymaganych przez dostawców tych mediów
 15. Remont pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Okrzei 25.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Piekary Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Okrzei 25.

  Remont pomieszczeń obejmuje:
  1. Malowanie:
  a) 2-ch kuchni,
  b) jadalni,
  c) szatni,
  d) 2 -ch pomieszczeń biurowych,
  e) korytarza,
  f) 3-ch pokoi pensjonariuszy,
  g) 2-ch pokoi świetlicowych,
  h) 2-ch łazienek (sufity).
  2. Wymianę:
  a) drzwi stalowych na przeciwpożarowe w pomieszczeniach kotłowni - 3 szt,
  b) okien stalowych na aluminiowe w pomieszczeniach kotłowni - 4 szt,
  c) drzwi wejściowych -1 szt,
  d) okna w pomieszczeniu szatni- 1 szt ,
  e) wykładziny PCV oraz naprawa podłoża w 2-ch pomieszczeniach biurowych - 19,05m2.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 9, Przedmiar robót - Załącznik nr 10 oraz Rysunki -Załącznik nr 11.
  4. W trakcie prowadzenia robót obiekt będzie nieczynny.
  5. Wykonawcom przystępującym do przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej budynku i zdobycie wszelkich informacji jakie mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
  6. Zastosowane materiały muszą być potwierdzone aktualnymi aprobatami technicznymi ITB i atestami higienicznymi dopuszczającymi do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów określonych w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Użyte w przedmiarze robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy (parametry techniczne) nie gorsze od podanego w przedmiarze robót lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż opisane znakiem towarowym lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne wskazane przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają wymagania wskazane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Wykonawca w trakcie odbioru końcowego powinien przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
  7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną i finansową za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego oraz szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania porządku w trakcie wykonywania prac oraz po zakończeniu robót uporządkowania terenu wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
  9. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy kontenery przeznaczone na odpady oraz zorganizuje ich wywóz (śmieci, gruz i inne).
  10. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania gruzu i odpadów powstałych podczas robót.
  11. Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania muszą być dobrej jakości i posiadać stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
  12. Dokumentacja dotycząca przedmiotu umowy, w tym karty gwarancyjne, instrukcje w języku polskim, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.
  13. Po zakończeniu robót Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

  Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z Załącznikami, które są integralną częścią niniejszej Specyfikacji

Inne osoby dla Orzechowski Krzysztof Wojciech (41 osób):