Kogo reprezentuje osoba

Ostatek Marek Grzegorz

w KRS

Marek Grzegorz Ostatek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Drugie imię:Grzegorz
Nazwisko:Ostatek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1968 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Braniewo (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Balicka Beata, Brzezicki Lech Franciszek, Błażejewska Jolanta Ewa, Cieciora Sylwia, Dudczak Beata Katarzyna, Frąckowiak Bednarz Dorota, Friedrich Sarad Joanna, Guz Jan Wincenty, Hyczko Roman, Jakubowski Tadeusz, Kaczyński Jakub, Kapusta Stanisław, Karczewski Maciej, Kasprzycki Damian, Kopiec Jarosław Marek, Kuncewicz Sławomir Adam, Lewkowicz Henryk Tadeusz, Oziewicz Ryszard, Pacek Krzysztof, Pawlicki Marian, Piotrowski Tadeusz, Szturo Marian, Tucholski Piotr, Zakrzewski Robert Mariusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gałan Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Braniewo − KRS 0000157476
 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O. W Pieniężnie, Pieniężno − KRS 0000173971
 3. Stowarzyszenie Serce 3d, Elbląg − KRS 0000677400

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Braniewsko-pasłęcki Bank Spółdzielczy Z Siedzibą W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000057431
 2. Empegieka Sp. Z O.O., Braniewo − KRS 0000135702
 3. Gdański Przemysł Drzewny S.A., Gdańsk − KRS 0000027379
 4. Grupa Producentów Rolnych Piotrowiec Sp. Z O.O., Piotrowiec − KRS 0000279387
 5. Klub Seniora Wrzos W Braniewie, Braniewo − KRS 0000054327
 6. Kompas Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Elbląg − KRS 0000267346
 7. Ost-west Sp. Z O.O., Braniewo − KRS 0000699854
 8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Warmińsko-mazurski Oddział Wojewódzki W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000055424
 9. Powiatowe Centrum Medyczne Sp. Z O.O. W Braniewie, Braniewo − KRS 0000287666
 10. Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. Z O.O., Młoteczno − KRS 0000180444
 11. Spv-portfel 1 Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000107008
 12. Stoczniowy Zakład Gospodarczy Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000097150
 13. Wodociągi Miejskie-Sp. Z O.O.., Braniewo − KRS 0000041598
 14. Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000154716

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. znak sprawy 08/2012-transport odpadów
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie, Braniewo
  Transport odpadów z terenu Wysypiska Odpadów Komunalnych i Przemysłowych Zawierz - Rudłowo koło Braniewa na składowisko wskazane przez Zamawiającego . Usługa transportowa, polegającą na realizowaniu w okresie obowiązywania umowy przewozu odpadów z grupy 17 i z grupy 20 innych niż niebezpieczne na podstawie katalogu odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. (Dz. U. Nr 112 poz.1206).
 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci cieplnej przy ul. Żeromskiego - Armii Krajowej w Braniewie w oparciu o dokumentację projektową oraz wydaną na jej podstawie decyzję o pozwoleniu na budowę.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta, Braniewo
  4.1) roboty ziemne:
  a) wykopy oraz przekopy wykonnywane na odklad koparkami podsiębiernymi -
  62,712 m3,
  b) wykopy ręczne liniowe o ściankach pionowych do głębokości 1,5 m - 41,808 m3,
  c) podłoża z materiałów sypkich pod kanaly i obiekty ( gr.10cm ) - 124,650 m2,
  d) podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty ( gr. 25 cm ) - 124,650 m2,
  e) ręczne zakopywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości 1,5 m
  szerokść wykopu 0,8 - 1,5 m - 43,385 m3,
  f) roboty ziemne wykonywane koparkami chwytowymi z transportem urobku na
  odległość do 1,0 km samochodem samowyładowczym o ładowności 5-10 t -
  61,135 m3,
  4.2. roboty drogowe
  g) rozebranie ręczne podbudowy betonowej - 10,200 m2,
  h) rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 10,200 m2,
  i)rozebranie ręczne brukowca - 10,200 m2,
  j) rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej - 1,500 m,
  k) rozebranie krawężników wtopionych na podsypce piaskowej - 18,000 m,
  l) rozebranie chodników, wysepek przystankoych i przejść dla pieszych z płyt
  betonowych 35x35x5 - 2,520 m2,
  ł) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 4,350 m2,
  m) warstwy odsączające wkorycie lub na całej szerokości drogi (gr.ubośc warstwy po
  zagęszczeniu 10 cm )- 10,200 m2,
  n) podbudowa betonowa bez dylatacji - 10,200 m2,
  o) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych ,grysowych ( warstwa wiążąca )
  - 10,200 m2,
  p) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych ( warstwa ścieralna )
  - 10,200 m2,
  r) chodnik z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
  - 2,520 m2,
  s) ułożenie kostki betonowej na podsypce piaskowej - 0,044 m2,
  t) Krawężniki betonowe wtopione na podsypce piaskowej - 18,000 m,
  u) krawężniki betonowe wystające na podsypce piaskowej - 1,500 m.
  4.3. rurociągi preizolowane:
  a) montaż muf składanych dwuczęściowych - szt.2,
  b) montaż rurociagu sieci cieplnych z rur preizolowanych standardowych z alarmem,
  długości 12,0 m , średnicy 48,3/110 - 55,200 m,
  c) montaż rurociągu sieci cieplnych z rur preizolowanych standardowych z alarmem,
  długość 12,0 m, średnicy 76,1/140 - 294,400 m,
  d)montaż stalowych rur ochronnych - 24,000 m,
  e) spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych
  z radiologicznym badaniem spoin, przy średnicy rurociągu do 48,3/110 mm, -
  12,000 złączy,
  f) spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych
  z radiologicznym badaniem spoin, przy średnicy rurociagu ponad 48,3/110 do
  88,9/160 mm - 50,000 złączy,
  g) montaż muf składanych dwuczęściowych ( śr. rur osłon. 110 mm - szt. 10,000,
  h) montaż muf składanych dwuczęściowych ( śr. rur osłon. 140 mm ) - szt. 46,000,
  i)montaż odgałęzień teowych o średnicy 140 mm - kpl. 2,
  j) ustawienie studni rewizyjnych i kręgów betonowych w wykopie o głębokośći 3,0 m,
  o śr. 800 mm - szt.1,
  k) połączenia przewodów alarmowych - montaż instalacji alarmowej na mufie -
  62 połączenia,
  l) połączenie przewodów alarmowych - montaż instalacji alarmowej na odgałęzieniu -
  2,000 połączenia,
  ł) testowanie instalacji alarmowej - 2 pomiary,
  m) oznakowanie taśmą z tworzyw sztucznych trasy gazociągu - 347,400 m,
  n) próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicach nominalnych do
  150, mm - 632,600 m,o) dostawa materiałów na plac budowy - kpl. 1,000,
 3. Dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Braniewie, Braniewo
  Dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku Sądu Rejonowego w Braniewie
 4. Dostawa energii cieplnej do budynku Biura Terenowego ZUS w Braniewie przy ul. Moniuszki 20 dla potrzeb ZUS w Elblągu.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu, Elbląg
  Dostawa energii cieplnej do budynku Biura Terenowego ZUS w Braniewie
  przy ul. Moniuszki 20 dla potrzeb ZUS w Elblągu.