Kogo reprezentuje osoba

Pajączek Tadeusz

w KRS

Tadeusz Pajączek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Pajączek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1934 r., wiek 84 lata
Miejscowości:Częstochowa (Śląskie)
Przetargi:37 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartosik Jerzy, Flasza Kazimierz, Kita Krystyna, Klimek Lech, Kołodziejczuk Janusz Tadeusz, Pioruński Sławomir, Sałajewski Dariusz, Stępień Janusz, Szpigiel Wiesław, Wieczorek Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kielasiak Krystyna, Ociepa Magdalena, Pęciak Jolanta, Szpigiel Wiesław, Wieczorek Jan, Wieczorek Marcin

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woszczyk Cierzyńska Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bomet Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000538616
 2. Bomet Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Częstochowa − KRS 0000536668
 3. Bomex Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000241185
 4. Cz.p.b.p. Przemysłówka S.A., Częstochowa − KRS 0000116773
 5. Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski, Częstochowa − KRS 0000016534
 6. Dariusz Sałajewski, Maria Kosiarz-szewczykowska - Spółka Partnerska Radców Prawnych, Częstochowa − KRS 0000375348
 7. Fundacja Imienia Jacka Malczewskiego, Częstochowa − KRS 0000201240
 8. Fundacja Radców Prawnych B2b, Opole − KRS 0000670614
 9. Gazraf Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000341695
 10. Przedsiębiorstwo Budowlano-montażowe Monolit-mx Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000115164
 11. Przedsiębiorstwo Doradztwa, Projektowania Przedsięwzięć i Usług Rynku Pracy Konsultant Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000141151
 12. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-inżynieryjne Hydro-montex Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Częstochowa − KRS 0000126452
 13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Monolit - In Jerzy Bartosik i Wspólnicy Sp. J., Częstochowa − KRS 0000320271
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wierzchowisko - Dlaczego Nie ?, Wierzchowisko − KRS 0000339726
 15. Team Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000405487
 16. Team Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Częstochowa − KRS 0000406317
 17. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Częstochowa Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000007812
 18. Wadrox S.A. Likwidacyjnej, Częstochowa − KRS 0000181092
 19. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjnewudimeks Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000147650
 20. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A., Częstochowa − KRS 0000064231
 21. Yacht Klub Polski Częstochowa W Częstochowie, Częstochowa − KRS 0000008439

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ajex-pol Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000107530
 2. Beta Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000284351
 3. Bomex Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Częstochowa − KRS 0000253711
 4. Bomex-bud Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000239608
 5. Częstochowska Grupa Kapitałowa S.A., Częstochowa − KRS 0000116144
 6. Eco-team Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000445359
 7. Eco-team Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Częstochowa − KRS 0000448341
 8. Konsorcjum Inwestycyjno-budowlane S.A., Częstochowa − KRS 0000077868
 9. Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych, Siewierz − KRS 0000125055
 10. Majątek Hutniczy Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000194209
 11. Metal-mont Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000250810
 12. Netprint Sp. Z O.O., Garnek − KRS 0000141718
 13. Novo-design Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000091460
 14. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Wrzosowa S.A., Wrzosowa − KRS 0000189087
 15. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Zawierciu S.A., Zawiercie − KRS 0000107549
 16. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych, Kłobuck − KRS 0000023466
 17. Przedsiębiorstwo Robót Elektromontażowych El-montex Sp. Z O.O., M. Częstochowa − KRS 0000138647
 18. Stal-mont Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000165768
 19. Stowarzyszenie Yacht Club Zefir-drakkar, Jastrząb − KRS 0000334050

Powiązane przetargi (37 szt.):
 1. Wykonanie usługi inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule zaprojektuj i wykonaj
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usługi inżyniera kontraktu we wszystkich branżach dla zadania Remont, przebudowa i rozbudowa budynku nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule zaprojektuj i wykonaj, które było przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP/11/14. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 10.04.2015 r. z Wykonawcą Budimex S.A., a termin jej wykonania określono na 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W zakres umowy ZP/11/14 wchodzi wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie prac remontowo - modernizacyjnych dla budynku nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Powyższy zakres oparty jest na programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa umowa (załącznik nr 7 do SIWZ)
 2. PEŁNIENIE NADZORÓW INWESTORSKICH: 1. W BRANŻY WOD-KAN i ELEKTRYCZNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. REWITALIZACJA TERENU REKREACYJNEGO POHULANKA W MYSZKOWIE - ZAKRES STREFA III; 2. W BRANŻY WOD-KAN, ELEKTRYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI W UL. TRAUGUTTA WRAZ Z JEJ ODWODNIENIEM
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
  1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) 71 52 00 00 - 9: usługi nadzoru budowlanego, 2) 71 24 70 00 - 1: nadzór nad robotami budowlanymi. 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego: 1) w części 1 zamówienia w branży elektrycznej i wod-kan; 2) w części 2 zamówienia w branży elektrycznej, wod - kan i telekomunikacyjnej. 4. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych przez Wykonawców. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie części zamówienia. 5. W celu umożliwienia składania ofert częściowych przedmiot zamówienia został podzielony na następujące dwie części: 1) Część 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży wod-kan i elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie - zakres strefa III; 2) Część 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży wod-kan, elektrycznej, i telekomunikacyjnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w ul. Traugutta wraz z jej odwodnieniem 6. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1: 1) Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w branży wod-kan i elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie - zakres strefa III swoim zakresem obejmuje: a) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409118 z późniejszymi zmianami), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót, b) wykonywanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego określonych w wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w tym dokumencie, oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy; 2) Zadanie inwestycyjne polega na budowie w ramach strefy III otwartego kompleksu sportowego, obejmującego: Parterowy pawilon zaplecza sportowego z wyposażeniem, 2 boiska do gry w piłkę plażową, Boisko do gry w tenisa ziemnego, Boisko do koszykówki, Boisko wyposażone w 2 stoły do gry w piłkarzyki, Boisko wyposażone w 2 stoły do gry w tenisa stołowego, Plac zabaw, Plac spotkań, Elementy małej architektury: murki kamienne w siatce ocynkowanej typu gabion, ławki z gabionów, pojemniki na śmieci, stojaki na rowery, zewnętrzne lampy oświetleniowe, bramki wejściowe, ¬ Instalacje wchodzące w skład zagospodarowania terenu otwartego kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja elektryczna; 3) Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski własnym pracownikiem nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i specjalności drogowej. Pierwszy z nich będzie pełnił również funkcję koordynatora wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego; 4) Ogólny zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu: ¬ instalacja elektryczna NN i oświetlenie terenu- linia zasilająca kablem YAKXSżo 5x240 mm2 w rowach kablowych - 250 m, złącze kablowe ZK-3 typu ZK5 - 1 szt., układanie kabli YKYżo 5x35 mm2 w rowach kablowych - 10 m, montaż wyłącznika p.poż - 1 szt., rozdzielnice/tablice T-OK. i T-ZS - 2 szt., układanie przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm2 - 360 m, YDY 3x1,5 mm2 -250 m, YDY 2x1,5 mm2 - 100 m, F/UTP- 30 m. Montaż opraw wewnętrznych LED - 11 szt., montaż opraw świetlówkowych - 1 szt., gniazda instalacyjne - 14 szt., łączniki instalacyjne - 2 szt., czujnik ruchu zmierzchowy - 1 szt., przewody wyrównawcze jednożyłowe - 180 m, grzejniki elektryczne - 4 szt. Podświetlona tablica zewnętrzna informacyjna -1szt. Oświetlenie kortów i boisk - montaż słupów oświetleniowych - 10 szt. z wysięgnikami 2-6 ramiennymi, montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach słupowych - 32 szt., montaż projektorów oświetleniowych - 11 szt, układanie kabli w rowach kablowych - YAKXS 5x35 mm2 - 240m, YKY 3x16 mm2 - 550 m, YKY żo 3x6 mm2 - 65 m, YKY żo 3x2,5 mm2 - 40 m, ułożenie rur osłonowych -110m, pogrążenie uziomów prętowych - 43,5 m, układanie bednarki ocynkowanej - 12 m, pomiary. Montaż lamp parkowych -10 szt, montaż lamp zewnętrznych iluminacyjnych R11 - 6 szt. R28 11 szt. montaż polerów zasilających 3 szt., układanie kabla zasilającego YAKXS 5x35 mm2, złącze kablowe ZOT-03. Linia zasilająca kablem 5xYKY 1x16 mm2 przepompownię w rowach kablowych , złącze kablowe ZP, ¬ kanalizacja sanitarna - kanały z rur PVC (z wykopami, podsypką i obsypką piaskową oraz zasypaniem wykopów) o śr. 315 mm - 87,5 m, o śr. 200 mm - 79,5 m, kanały z rur PVC o śr. 160 mm - 158,8 m, studnie rewizyjne betonowe o śr, 1200 mm i gł. 2-6 m - 13 szt. ¬ dostawa i montaż przepompowni: zbiornik 1200 x 7000 z armaturą 2 x Dn 80 i wyposażeniem, pompy o mocy 1,1 kW - szt. 2, konstrukcje stalowe, układ sterowania, montaż wewnętrzny, uruchomienie i autoryzacja. ¬ instalacja wewnętrzna wod-kan w budynku zaplecza sportowego - instalacja z rur PP o śr. 40 mm- 6 m, z rur PP o śr. 25 mm - 15,40 m, z rur PP o śr. 20 mm -9,60 m, wodomierz skrzydełkowy o śr. 20 mm - 1 szt., zawór antyskażeniowy DN 20 mm - 1 szt., zawory przelotowe i czerpalne 15-32 mm - 5 szt., baterie natryskowe i umywalkowe - 6 szt., bojler elektryczny 80 dm3 - 1 szt. Wentylator wewnętrzny wyciągu wentylacyjnego -2szt., rurociągi o śr. 110 mm - 18,50 m, o śr. 160 mm - 6 m, rury wywiewne - 2 szt., czyszczaki z PVC - 2 szt., muszla ustępowa kompakt - 1 szt, umywalki porcelanowe - 2 szt., zlewozmywaki ze stali nierdzewnej- 2 szt. ¬ sieć wodociągowa zewnętrzna - rurociągi z rur PEHD (z wykopami, podsypką i obsypką piaskową oraz zasypaniem z zagęszczeniem) o śr. zewnętrznej 125 mm - 79,70 m, o średnicy 110 mm - 60,50 m, o średnicy 40 mm - 66,40 m, przewiert pod jezdnią z rurą osłonową - 10 m, hydrant DN80 mm - 1 szt, zasuwy klinowe z obudową o średnicy 50-100 mm - 4 szt. Studnia wodomierzowa żelbetowa monolityczna o wymiarach zewnętrznych 3,20x1,60x2,20 z włazem kanałowym i stopniami włazowymi - 1 szt. Wyposażenie studni wodomierzowej: wodomierz DN 65 mm - 1 szt, zasuwy klinowe DN65 mm - 2 szt., zawór antyskażeniowy DN65 - 1 szt., filtr siatkowy z osadnikiem DN65 - 1 szt. ¬ kanalizacja deszczowa - kanał deszczowy (z robotami ziemnymi, separacją gruntu geowłókniną i obsypką rurociągu keramzytem) z rur PVC o śr. 250 mm - 147,1 m, z rur PVC o śr. 200 mm - 90,50 m, o średnicy 160 mm - 19,4 m, studnie rewizyjne betonowe o śr. 1000 mm - 10 szt, studzienki rewizyjne PVC o śr. 600 mm - 3 szt, żelbetowy zbiornik wód deszczowych o poj. 10 m3 - 1 szt. ¬ drenaż boiska do koszykówki - rury drenarskie perforowane o śr. 60mm i 126 mm z tworzywa sztucznego z filtrem z włókna syntetycznego i obsypką żwirową - 253 m, piaskownik z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - 1 szt., studzienki kanalizacyjne z PVC o śr. 315 mm - 3 szt. 5) Szczegółowy zakres robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu został określony w Dokumentacji do wykonania zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie - zakres strefa III - załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2: 1) Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w branży wod-kan, elektrycznej i telekomunikacyjnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w ul. Traugutta wraz z jej odwodnieniem swoim zakresem obejmuje: a) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409118 z późniejszymi zmianami), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót; b) wykonywanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego określonych w wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w tym dokumencie, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 2) Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu od podstaw drogi wraz z jej odwodnieniem oraz przebudową kolidującej istniejącej infrastruktury technicznej, na co składa się: ¬ budowa odcinka drogi w ul. Traugutta o długości ok. 550m i szerokości 4,5-5,0m oraz dostosowanie jej nośności do 100 kN/oś, klasa techniczna D, kategoria ruchu KR2, ¬ budowa chodnika po obu stronach jezdni na odcinku ok. 180m, oraz chodnika jednostronnego na odcinku ok. 370m wraz z krawężnikami i wjazdami indywidualnymi na posesje, szerokość chodników 1,25m - 3,0m, ¬ budowa zjazdu do zespołu podczyszczającego z ul. Włodowskiej szer. 3,5m, ¬ budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta o długości ok. 733m, ¬ budowa przyłączy kanalizacji deszczowej - 58 szt., ¬ budowę wpustów ulicznych - 29 szt., ¬ przekładka sieci wodociągowej, ¬ przekładka sieci gazowej, ¬ przekładka sieci teletechnicznej, ¬ przekładka i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, 3) Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski własnym pracownikiem nad robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Pracownik Zamawiającego będzie pełnił również funkcję koordynatora wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego; 4) Ogólny zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu: ¬ budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta o długości ok. 733m wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacji deszczowej - 58 szt. Kanalizacja deszczowa projektowana w celu odprowadzenia wód z powierzchni ulic, chodników oraz posesji. Odcinki przyłączy kanalizacji deszczowej zostaną włączone do projektowanego kolektora w ul. Traugutta. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do rzeki Warty. Wpusty uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych zaprojektowane na studzienkach wodościekowych o średnicy 500 mm. Ścieki deszczowe z wpustów ulicznych, oraz posesji odprowadzone do kolektora kanalizacji deszczowej przy pomocy przyłączy z dwuściennych rur średnicy 200 mm. Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowana z rur o średnicach 300, 400, 600 i 800 mm. Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych z dnem monolitycznym w ilościach: studnie o średnicy 1000 mm - 20 szt., studnie o średnicy 1200 mm - 17 szt. Jako zwieńczenie studni należy zastosować włazy typu ciężkiego D400 o średnicy 600 mm. ¬ przekładka sieci wodociągowej - 587m, Zakres obejmujący przekładkę sieci wodociągowej: przełożenie sieci wodociągowej DN 63, zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej wzdłuż i w poprzek ul. Traugutta zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWIK Myszków. Połączenie projektowanego przewodu z istniejącą siecią wodociągową należy wykonać przy pomocy muf dwudzielnych DN 100. Włączenie odgałęzień sieci wodociągowej zaprojektowano przy użyciu trójników żeliwnych w połączeniach kołnierzowych. Wszystkie przyłącza wodociągowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego należy wymienić na przyłącza zbudowane z PE i ułożyć je w rurach ochronnych. Zastosowano ochronne DN 88,9 x 4,0 oraz rurę DN168,3 x 4,5. przekładka sieci gazowej: 345,0m, Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia średnicy 80 mm stalowego na PE o średnicach 63, 90 i 110 mm w ulicy Traugutta wraz z przyłączami do posesji. Zestawienie długości przebudowywanych odcinków gazociągu: gazociąg 110 PE - 9,5 m, gazociąg 90 PE - 293,5 m, gazociąg 63 PE - 42,0 m, przyłącza 32 PE - 22 szt. ¬ przekładka i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej: W zakres prac związanych z przekładką i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej wchodzą: Przebudowa linii kablowych (przełożenie kabla na przebudowanego słupa - 28 m), Rury osłonowe (ułożenie rur typu SRS 160 - 8 m), Przebudowa (przełożenie) linii napowietrznej nN (słup wirowany 1 szt, przewód AsXSn 4x95+35 mm2 - 38m, przewód AsXSn 4x95 mm2 - 47m, przewód AsXSn 2x35 mm2 - 47 m). ¬ przekładka sieci teletechnicznej: Zakres rzeczowy przebudowy infrastruktury teletechnicznej związany z budową drogi w ul. Traugutta obejmuje: budowę/przebudowę kanalizacji TT - 30 m, budowę/przebudowę kabli kanałowych - 108 m, budowę kanalizacji TT - 46 m, budowę/przebudowę studni kablowych - 2 kpl., zabezpieczenie/osłonowanie urządzeń TT - 80 m. Ponadto zaprojektowano regulację wysokości ram i pokryw studni TT (6 szt.), tak aby dostosować je do nowych rzędnych elementów pasa drogowego (do poziomu nowego chodnika). 8. Szczegółowy zakres robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu został określony w Dokumentacji do wykonania zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w ul. Traugutta wraz z jej odwodnieniem - załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie wskazanym w swojej ofercie. 10. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie nazwy (firmy) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN)
 3. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn: Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
  Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn: Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.
  Przedmiotem zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego związanej z realizacją zadania polegającego na budowie krytej pływalni, w zakres której wchodzi rozbiórka istniejącego budynku pływalni wraz z zapleczem oraz istniejącymi urządzeniami i instalacjami, a następnie w miejscu rozebranej pływalni budowa nowej krytej pływalni. Obiekt szkolny - IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza zlokalizowany jest w Częstochowie przy Al. NMP 56. Budynek basenu, który bezpośrednio przylega do budynku sali gimnastycznej zlokalizowany jest u zbiegu ulicy Racławickiej i Kossak-Szczuckiej.
  W zakresie zarządzania i nadzoru, usługi jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia mają zapewnić płynne wdrożenie umowy na roboty, nie przekroczenie budżetu kontraktu wykonawczego, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie infrastruktury kanalizacyjnej i powstałych obiektów.
 4. Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dworca kolejowego Częstochowa Osobowa.
  Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A., Warszawa
  Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dworca kolejowego Częstochowa Osobowa.
 5. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Etap II
  Zamawiający: "Wodociągi Jędrzejowskie" Sp. z o.o., Jędrzejów
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Etap II Nadzorem inwestorskim objęte mają być 2 zadania przewidziane do realizacji w latach 2014 - 2015 tj. renowację bezwykopową kolektorów sanitarnych A,B,C na terenie aglomeracji Jędrzejów oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. M. Konopnickiej , S. Żeromskiego. w Jędrzejowie
 6. Inżynier Kontraktu dla zadania Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
  Zamawiający: Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sosnowiec
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią usługi polegające pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wykonanie robót budowlanych nastąpi zgodnie z procedurami FIDIC Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę ( czwarte wydanie angielsko - polskie 2008, ( tłumaczenie 1 wydania 1999) żółta książka oraz zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane.
 7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Zakrzówek
  Zamawiający: Gmina Zakrzówek, Zakrzówek
  1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:
  1) nadzór nad prawidłowym wykonaniem dokumentacji projektowej - zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i nadzór nad uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń do prowadzenia inwestycji - zadania objętego nadzorem inwestorskim;
  2) nadzór na prawidłowym wykonaniem robót budowlanych;
  3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozostałą dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
  6) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów robót oraz przekazywanie ich do użytku;
  7) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy;
  8) wykonywanie innych czynności wynikających z umowy i z ustawy Prawo budowlane;
  9) udział w przekazywaniu wykonawcy zadania placu budowy;
  10) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Inwestora w sprawie realizacji zadania objętego nadzorem inwestorskim;
  11) obecność na budowie na każde wezwanie Inwestora i wykonawcy zadania objętego nadzorem inwestorskim;
  12) sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej inwestycji;
  13) ścisła współpraca z koordynatorem projektu w zakresie sporządzania dokumentacji związanej z monitorowaniem parametrów technicznych i technologicznych inwestycji.
  2. Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Do wykonania zadania ujęto 476 indywidualnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Bystrzyca, Góry, Józefin, Lipno, Majdan-Grabina, Majorat, Rudki, Rudnik Drugi, Rudnik Pierwszy, Studzianki, Studzianki-Kolonia, Sulów, Świerczyna, Zakrzówek, Zakrzówek Nowy, Zakrzówek-Wieś.
  3. Usługa nadzoru inwestorskiego będzie wykonywana przy następujących etapach:
  a) Termin wykonania dokumentacji technicznej (projektowej) ustala się do dnia 31 lipca 2014 r. - 476 komplety dokumentacji technicznej. Dokumentacja będzie zawierać kalkulacje wykonawcze w formie kosztorysu odrębnie dla każdego obiektu.
  b) Termin realizacji robót budowlanych w mieszkaniach prywatnych ustala się do dnia 31 października 2014 r. - 476 kompletów instalacji.
  4. PF-U oraz Zbiorcze zestawienie tabel z wykazem mocy, miejsca montażu i grupy konstrukcyjnej oraz zestawieniem ilości podgrzewaczy do poszczególnych rodzajów instalacji stanowią załącznik nr 1 do SIWZ
 8. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą: Budowa Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław. Nr postępowania JRP-2/ZP/2014
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o., Bolesław
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są Usługi - Inżyniera Kontraktu pełnione przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, związane z inwestycją pod nazwą: Budowa Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław.

  Inwestycja będzie realizowana w ramach niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz wykonawców wyłonionych dla niżej wymienionych kontraktów na roboty, dostawy oraz usługi:
  1) Projektowanie i budowa Instalacji Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław.
  2) Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż linii technologicznych do sortowania i kompostowania odpadów komunalnych dla Instalacji Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław.
  3) Dostawa maszyn i urządzeń mobilnych dla Instalacji Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław.
  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
 9. ZP/06/2013 Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie CZMP w Łodzi
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
  Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz
  zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie CZMP w Łodzi. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach:
  - ogólnobudowlanej,
  - instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i instalacji chłodniczej,
  - instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
  - instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji chłodniczej freonowej,
  - instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  - instalacji gazów medycznych
 10. Usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego dla Projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, które objęte jest PROW na lata 2007-2013
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o., Zawadzkie
  Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej na kontrakcie na roboty budowlane realizowanym w ramach Projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, które objęte jest PROW na lata 2007-2013, w tym przygotowanie do realizacji Projektu, kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, organizowania, realizacji i koordynacji Robót Budowlanych przez osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, z przypisanymi im zakresami obowiązków i odpowiedzialności oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z wytycznymi PROW 2007-2013 realizacji ww. inwestycji. Kontrakt z Wykonawcą robót budowlanych zostanie podpisany po zakończeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy tych robót. Zamawiający wezwie wówczas Wykonawcę sprawującego usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego do rozpoczęcia prac związanych z tym nadzorem. Kontrakt na roboty budowlane obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z kanałami bocznymi oraz przepompowniami dla miejscowości Kielcza. Procedura przetargowa na wybór wykonawcy Kontraktu prowadzona jest równolegle z procedurą na wyłonienie wykonawcy, który będzie świadczył usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego, w związku z czym dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: SIWZ, wraz z pełną dokumentacją techniczną dotyczącą robót objętych Kontraktem. Każdy Wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu powinien przed złożeniem oferty dodatkowo zapoznać się z SIWZ dla kontraktu. Niezależnie od powyższego Zamawiający udostępnia w ramach niniejszego postępowania komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Wszystkie czynności przypisane Inspektorowi Nadzoru w tych Specyfikacjach są automatycznie przypisane wykonawcy niniejszego postępowania. Ogólny zakres inwestycji: Kanały Ø 160-200,L= 8965,0 mb, (Etap I: 5100,5 mb; Etap II:3864,5mb); Kanały Dn 63, Dn 90, Dn 110, L=1801,5 mb, (Etap I: 868 mb; Etap II: 933,5 mb), Przepompownie ścieków - 9 kpl. Kontrakt podzielono na dwa etapy: Etap I: Budowa zlewni PK-VIII (PK-1), PK-VII (PK-3) wraz z przepompowniami, rozbudowa zlewni od kanalizacji istniejącej w miejscowości Żędowice (rejon ul. Opolskiej) w kierunku miejscowości Kielcza, zasilanie energetyczne przepompowni ścieków PK-VIII (PK-1), PK-VII (PK-3), przebudowa linii nn., Budowa zlewni PK-I wraz przepompownią i zasilaniem energetycznym, Budowa zlewni PK-II wraz przepompownią i zasilaniem energetycznym, Budowa przepompowni PK-III oraz PK- IV wraz z rurociągami tłocznymi i zasilaniem energetycznym do tych przepompowni Etap II: Budowa zlewni PK-III (bez przepompowni), Budowa zlewni PK-IV (bez przepompowni), Budowa zlewni PK-V wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym, Budowa zlewni PK-VI wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym, Budowa zlewni PK-IX wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym.
 11. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W MYSZKOWIE - III ETAP PROJEKTU - REJON ULIC: SPÓŁDZIELCZA, KWIATKOWSKIEGO, MIEDZIANA, POLNA, STRAŻACKA, ŻELAZNA, STALOWA, POŻAROWA, WĄSKA, ŚREDNIA, GÓRNA, KAMIENNA, PIASKOWA
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Gminy Myszków, pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie - III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa. 2. Kod CPV zamówienia: 71247000-1: Nadzór nad robotami budowlanymi 3. Określenie zakresu i wielkości przedmiotu zamówienia: W ramach pełnienia obowiązków dotyczących funkcji nadzoru inwestorskiego zadania wymienionego w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Reprezentowania Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) Ochrony interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim i wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, 3) Wykonywania czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w umowie i zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 4) Zapewnienia skuteczności nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych, zabudowanych materiałów oraz postępu robót, 5) Sprawdzania posiadania przez Wykonawcę robót budowlanych przewidzianych prawem licencji w odniesieniu do przedmiotu zadania inwestycyjnego, w szczególności w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych, 6) Sporządzenia protokołu z przekazania terenu budowy oraz udziału w charakterze uczestnika w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 7) Wyznaczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego i koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 8) Sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie zostały wyszczególnione w ofercie Wykonawcy robót budowlanych, 9) Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego, 10) Wyjaśniania z projektantem wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych, 11) Obecności na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem, 12) Bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji robót budowlanych, na każde żądanie Zamawiającego: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, 13) Informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień, 14) Sporządzania protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych z uzasadnieniem oraz określeniem ich zakresu rzeczowego i wartości, 15) Prowadzenia pod względem merytorycznym i rachunkowym kontroli i weryfikacji kosztorysów budowlanych dotyczących nadzorowanych robót budowlanych, 16) Kontrolowania nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa, 17) Organizowania i przeprowadzania komisyjnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, włącznie z przygotowaniem protokołów odbioru robót, 18) Przeprowadzania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, udokumentowanych stosownymi wpisami do dziennika budowy - w terminie 5 dni od daty zgłoszenia gotowości Wykonawcy robót budowlanych do tych odbiorów, 19) Kontrolowanie rozliczeń finansowych za wykonane i odebrane roboty budowlane, 20) Potwierdzania usunięcia usterek, niedoróbek stwierdzonych podczas kontroli, dokonanych przy odbiorach częściowych i przy odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego oraz usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości, 21) Dokonywania czynności związanych z przygotowaniem nadzorowanych robót budowlanych do odbioru i przekazania do użytkowania, zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo budowlane, w tym przygotowanie skutecznego wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zadania inwestycyjnego, 22) Udzielania informacji oraz wskazówek Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu dotyczących realizacji inwestycji, 23) Nadzoru inwestorskiego nad realizacją: a) robót podstawowych (zawartych w ofercie Wykonawcy - kosztorys ofertowy), b) robót dodatkowych i zamiennych, c) ewentualnych zamówień dodatkowych, których udzielenie zakończyło się zawartymi umowami o roboty budowlane oraz koordynacji umowy o pełnienie nadzoru autorskiego, jeżeli zostaną zawarte, 24) Składania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji obejmujących stan zaawansowania robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji, sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych - w terminie do 10 dni następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym, 25) Organizowania i prowadzenia narad koordynacyjnych dotyczących budowy w tym sporządzanie protokołów ze spotkań w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, który zapewni lokal do prowadzenia narad, 26) Potwierdzenia gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbiorów wykonanych robót lub odmowy gotowości - w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbiorów wykonanych robót, 27) Przygotowania korespondencji dotyczącej jakości robót w okresie wykonywania robót budowlanych i usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, 28) Sprawdzania obmiarów, kalkulacji i kosztorysów powykonawczych na roboty podstawowe, dodatkowe, zamienne, oraz określonych w ewentualnych zamówieniach dodatkowych, przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych - w terminie 10 dni od daty dostarczenia tych dokumentów, 29) Sprawdzania faktur częściowych i faktury końcowej wraz z dokumentami przedkładanymi przez Wykonawcę robót budowlanych - w terminie 7 dni od daty dostarczenia dokumentów, potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego robót budowlanych, ich wartości jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, 30) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego zrealizowanej inwestycji, opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych i wydanie opinii o jego kompletności, 31) Udziału w komisji inwentaryzacyjnej i udziału w komisyjnym odbiorze poinwentaryzacyjnym, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 32) Wydanie opinii o zastosowanych przez wykonawcę robót budowlanych - materiałach/ urządzeniach lub rozwiązaniach równoważnych podanych w ofercie Wykonawcy robót budowlanych. Opinia winna zawierać ocenę, czy parametry techniczne, użytkowe oraz eksploatacyjne oferowanych materiałów/urządzeń, gwarantują realizację robót w zgodzie z wydaną decyzją Pozwolenie na budowę oraz czy zapewniają uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, w tym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - w terminie 7 dni od daty dostarczenia dokumentów, 33) Wnioskowania o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych z określeniem utraty wartości przedmiotu umowy, w przypadku występowania wad nie nadających się do usunięcia, 34) Złożenia sprawozdania z pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do odbioru końcowego - w terminie 30 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego, 35) Reprezentowania Zamawiającego w zakresie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień z gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych, w tym udział w: a) komisyjnych przeglądach gwarancyjnych, włącznie z przygotowaniem stosownych protokołów, b) komisyjnym odbiorze przed upływem okresu rękojmi za wady, włącznie z przygotowaniem stosownego protokołu, c) komisyjnym odbiorze przed upływem okresu gwarancji jakości, włącznie z przygotowaniem stosownego protokołu, 36) Złożenia sprawozdania z pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady - w terminie 30 dni od daty upływu terminu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w zależności od tego, który z terminów jest dłuższy, 37) Uzgodnienia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zadania inwestycyjnego stanowiącego podstawę realizacji i rozliczeń pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym, 38) Egzekwowania usuwania wad przez wykonawcę robót budowlanych lub w przypadku, jeżeli Wykonawca robót budowlanych nie usunie wad, przygotowanie dokumentów do usunięcia wad przez innego Wykonawcę na koszt Wykonawcy robót budowlanych, 39) Stosowania się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie wskazanym w swojej ofercie. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje: 1) Składania ofert częściowych; 2) Zawarcia umowy ramowej; 3) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 4) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 5) Rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN). 6) Udzielenia zamówień uzupełniających
 12. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z rozbudową i ewolucją istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie obejmującego 18 kamer o 48 nowych kamer w Obszarze Rewitalizacji Miasta w ramach projektu Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy Bezpieczny Region (etap II w obszarze rewitalizacji miasta).
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z rozbudową i ewolucją istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie obejmującego 18 kamer o 48 nowych kamer w Obszarze Rewitalizacji Miasta w ramach projektu pn.: Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy Bezpieczny Region (etap II w obszarze rewitalizacji miasta) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez przez inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach:
  a) konstrukcyjno-budowlanej;
  b) drogowej;
  c) telekomunikacyjnej;
  d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych.
 13. PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ MYSZKÓW NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI SOLARNYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - W RAMACH PROJEKTU OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POSTACI INSTALACJI SOLARNYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Myszków na zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych w formule zaprojektuj i wybuduj - w ramach projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa. 2. Kod CPV zamówienia: Nadzór nad robotami budowlanymi: 71247000-1; Usługi kontroli i nadzoru technicznego: 71630000-3. 3. Określenie zakresu i wielkości przedmiotu zamówienia: W ramach pełnienia obowiązków dotyczących funkcji nadzoru inwestorskiego zadania wymienionego w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wyznaczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego i koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego; 2) zaopiniowania harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zadania inwestycyjnego stanowiącego podstawę realizacji i rozliczeń pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym; 3) ochrony interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim i wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych; 4) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji zadania inwestycyjnego, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 5) reprezentowania Zamawiającego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej oraz udział w odbiorze dokumentacji projektowej, a w szczególności weryfikowania dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z ofertą Wykonawcy, zapisami programu funkcjonalno -użytkowego oraz wiedzą techniczną w zakresie projektowania instalacji solarnych; 6) weryfikowania i sprawdzania kompletności wykonanej dokumentacji projektowej; 7) uczestniczenia wraz z służbami Zamawiającego w obiorze dokumentacji projektowej oraz sporządzanie protokołów odbioru dokumentacji; 8) potwierdzania obok Zamawiającego faktycznie wykonanego zakresu prac projektowych w protokołach odbioru dokumentacji projektowej; 9) prowadzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego wykonanej i odebranej dokumentacji projektowej; 10) uczestniczenia wraz z służbami Zamawiającego w przekazaniu terenu robót wraz z przygotowaniem protokołów z przekazania terenu robót; 11) reprezentowania Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z postanowieniami umowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy robót budowlanych, programem funkcjonalno-użytkowym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) sprawdzania czy wykonano instalacje przy użyciu urządzeń i materiałów określonych w ww. dokumentach, b) sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych (montowanych urządzeń i wbudowanych materiałów budowlanych), a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, c) opiniowania ewentualnych propozycji zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, d) kontrolowania budowy (wykonywanych robót budowlanych) przynajmniej 2 razy w tygodniu, e) stawienia się na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub prośby Wykonawcy robót budowlanych, f) dokonywania niezbędnych zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji zadania, oraz potwierdzania w dzienniku budowy obecności inspektorów nadzoru na budowie, 12) podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i użytkowych, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego leżących w zakresie swojego umocowania; 13) sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (ewentualne roboty zamienne); 14) dokonywania odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu; 15) uczestniczenia w próbach, pomiarach, sprawdzeniach instalacji i urządzeń technicznych, oraz rozruchach instalacji solarnych; 16) informowania Zamawiającego o brakach, niedoróbkach, złej jakości robót budowlanych, występujących w zgłaszanych do odbioru robotach budowlanych; 17) potwierdzania wpisem do dziennika budowy gotowości Wykonawcy robót budowlanych do poszczególnych odbiorów częściowych zgłaszanych robót lub odmowy gotowości tego Wykonawcy do odbiorów robót - w terminie do 3 dni liczonych od daty zgłoszenia Wykonawcy robót budowlanych do odbioru; 18) nadzorowania Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przeprowadzania szkoleń użytkowników instalacji solarnych, dotyczących obsługi i eksploatacji instalacji solarnych; 19) sprawdzenia wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji solarnych; 20) weryfikowania i sprawdzenia dokumentacji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, opracowanej i przekazywanej przez Wykonawcę robót budowlanych, zawierającej co najmniej: a) dziennik budowy (wypełniany na bieżąco przez uczestników procesu inwestycyjnego), b) dokumentację powykonawczą, c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, d) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, e) dokumentację techniczno-ruchową dostarczonych urządzeń wraz z opracowaną instrukcją ich obsługi, f) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), g) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy, 21) potwierdzania gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego lub odmowy gotowości tego Wykonawcy do odbioru końcowego - w terminie do 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia Wykonawcy robót budowlanych do odbioru końcowego; 22)uczestniczenia wraz z służbami Zamawiającego w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych oraz przygotowanie protokołów odbioru; 23) sprawdzania dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych robót budowlanych oraz do odbioru końcowego; 24) sporządzania dokumentacji fotograficznej przy odbiorach częściowych oraz zbiorczej przy odbiorze końcowym; 25) potwierdzania obok Zamawiającego faktycznie wykonanego zakresu robót budowlanych w protokołach odbioru robót budowlanych; 26) prowadzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego wykonanych i odebranych robót budowlanych; 27) wyliczenia wysokości płatności końcowej, należnej Wykonawcy robót budowlanych; 28) sprawdzenia pod kątem zgodności z ofertą i umową udzielonych przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji jakości obejmującej: wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane kolektory słoneczne; 29) w razie odstąpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych/robót budowlanych - udział w inwentaryzacji wykonanych prac/robót, oraz sprawdzanie ich ilości i wartości; 30) współpracy z Zamawiającym w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych, a także, jeśli to możliwe, do zapobiegania roszczeniom; 31) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy wraz z przedstawieniem propozycji załatwienia spraw; 32) wskazywania sposobu/ów załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych, w tym mających związek z ewentualnymi skargami właścicieli budynków mieszkalnych objętych robotami; 33) identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 34) przygotowania dokumentów do rozpatrywania roszczeń Wykonawcy i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu; 35) organizowania i prowadzenia w imieniu Zamawiającego narad koordynacyjnych, dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, oraz sporządzania protokołów z narad; 36) przedkładania posiadanej dokumentacji do kontroli, w przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy; 37) przedkładania Zamawiającemu pisemnych miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji w odniesieniu do ustaleń harmonogramu rzeczowo-finansowego - w terminie do 5 dni następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym; 38) przygotowania oraz przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego sprawozdania końcowego z realizacji zadania inwestycyjnego; 39) opiniowania w zakresie możliwości technicznych realizacji złożonych przez właścicieli budynków mieszkalnych, dotyczących przede wszystkim: a) zmiany położenia elementów instalacji solarnych, b) zmiany technologii wykonania robót budowlanych, wraz z określaniem wpływu tych zmian na realizację umowy zawartej z Wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 40) opiniowania propozycji zmian w postanowieniach umowy, a w szczególności w tematach wymagających wiedzy technicznej np. zamiaru dokonywania zmian danych w wykazie osób i budynków objętych realizacją przedmiotu zamówienia (wprowadzanie do realizacji instalacji solarnych na budynkach z tzw. listy rezerwowej w zamian za dokonane wykreślenie osób i budynków znajdujących się w wykazie). 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom na zakres usługi wskazany w ofercie. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje: 1) Składania ofert częściowych; 2) Zawarcia umowy ramowej; 3) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 4) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 5) Rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN). 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.
 14. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa parkingów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej w Częstochowie.
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem rozbudowy i przebudowy parkingów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej w Częstochowie dla potrzeb istniejącego wielofunkcyjnego stadionu Arena Częstochowa zlokalizowanego przy ul. Olsztyńskiej w Częstochowie oraz Hali sportowej wielofunkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Żużlowej w Częstochowie przez inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach:
  a) drogowej,
  b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
  c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych,
  d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  e) telekomunikacyjnej,
 15. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu pn. Budowa Hali Sportowej Tarnowskich Górach.
  Zamawiający: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A., Tarnowskie Góry
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu pn. Budowa Hali Sportowej Tarnowskich Górach. Wykonawca w ramach przedmiotowej usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, przygotowuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia do postępowań przetargowych na wykonanie przedmiotowej hali sportowej, a także współpracuje z Zamawiającym w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej, sprawdzania ofert i kosztorysów ofertowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r r 243 poz. 1623 z p. zm.), ustawie z 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz 93 z p. zm) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. zadań i obowiązków Inwestora Zastępczego określony został w SIWZ Części II Opis przedmiotu zamówienia i Część III Wzór umowy.
 16. ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania: Zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla m.Kielce i pow. kieleckiego w Promniku k/Kielc.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o., Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego związanego z zaprojektowaniem i wybudowaniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc. Zakres nadzorowanej inwestycji przewiduje następujące zakresy robót: Zakres nr 0 - Budowa Tymczasowej Kompostowni Pryzmowej Odpadów Komunalnych dla Gmin Regionu 4 na terenie SO-Promnik, której rozruch przewidziano jeszcze w 2012 roku, zakończenie eksploatacji - po przejęciu do eksploatacji ETAPU 1 Zakresu Nr 1; RBM zakresu będą zrealizowane w oparciu o art. 29 ust.1 p. 12 i ust.2 p. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1999 nr 89, poz. 414 ze zm.), jednakże zostaną włączone do zakresu objętego decyzją o pozwoleniu na budowę dla Zakresu Nr 1 i 2. Zakres Nr 1 - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku, którego rozruch podzielono na 2 etapy z uwagi na stosunkowo długi okres rozruchu technologicznego linii biologicznego unieszkodliwiania odpadów i konieczność zapewnienia normalnej pracy linii sortowniczej z normalnymi dostawami ZOK, celem uzyskania materiału procesowego (SUB) koniecznej do rozruchu procesów fermentacji i kompostowania: fermentacyjnej: ETAP 1 obejmujący zakresem budowlanym wszystkie systemy/układy/obiekty niezbędne do zapewnienia dostaw ZOK oraz funkcjonowania i obsługi obiektów linii sortowniczej, łącznie z zagospodarowaniem terenów przyległych w zakresie umożliwiającym eksploatację i usankcjonowanie formalno-prawne użytkowania obiektów ETAP-u 1 w okresie rozruchu i prób eksploatacyjnych linii biologicznych. ETAP 2 obejmujący zakresem budowlanym pozostałe obiekty zakładu, w tym linie biologiczne, stacje demontażowe (odpadów wielkogabarytowych i budowlanych) i dokończenie zagospodarowania terenu zakładu. Zakres Nr 2 - Elementy rekultywacji Składowiska Odpadów w Promniku, w tym ; Zakres Nr 2.1 - Realizacja elementów rekultywacji I-szej kwatery SO-Promnik, przewidujący uzupełnienie przegrody wodoszczelnej wokół kwatery, zamknięcie wodoszczelne i rekultywację biologiczną czaszy kwatery oraz odbudowę/realizację elementów systemu drenażowego kwatery Zakres Nr 2.2 - Realizacja elementów rekultywacji II-giej kwatery SO-Promnik, przewidujący: Zakres Nr 2.2a - realizację elementów odgazowania kwatery, Zakres Nr 2.2b - zamknięcie wodoszczelne i rekultywację biologiczną czaszy oraz odbudowę/realizację elementów systemu drenażowego kwatery Zamawiający wymaga, aby Koordynator lub osoba przez niego delegowana była obecna przez cały okres realizacji Inwestycji natomiast branżyści wg. potrzeb.; zakresem niniejszego zamówienia nie są objęte rozruchy technologiczne instalacji ZUO
 17. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji miejskich w Częstochowie - 2 części
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji miejskich w Częstochowie - 2 części: Część 1: Wybór następujących inspektorów nadzoru dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i dostosowanie budynku przy ulicy Staszica 10 w Częstochowie do funkcji socjalnej i biurowej: 1) Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 2) Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 3) Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 4) Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Część 2: Wybór inspektora nadzoru dla zadania pn. Wykonanie odcinków kanału sanitarnego grawitacyjnego z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Przyjemnej i ul. Lotosu wraz z wykonaniem nawierzchni ww. ulic. Inspektor nadzoru musi posiadać uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Termin wykonania zamówienia: Część 1: rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz przekazaniu placu budowy, zakończenie całości robót i odbiór - do 14.12.2012 r. Część 2: rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz przekazaniu placu budowy, zakończenie całości robót i odbiór - do 10.12.2012 r
 18. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
  1. Opis zadania, nad którym będzie sprawowany nadzór inwestorski:
  a) Lokalizacja obiektu/ stan prawny nieruchomości Budynek teatru położony jest w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 15, na działkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy, o nr ewid.: 1/1, 3, k.m. 150 (nr KW 2216, użytkownik Teatr im. A. Mickiewicza), 5/1, k.m. 150 nr KW 3075.
  b) Do zakresu rzeczowego systemu wczesnego wykrywania pożaru SAP wchodzi m.in.:
  - Centrala sygnalizacji pożaru;
  - Czujki pożarowe;
  - Ręczne ostrzegacze pożaru;
  - Sygnalizatory;
  - Urządzenia do transmisji alarmów pożarowych;
  - Okablowanie systemowe, zasilanie.
  UWAGA: po zakończeniu montażu należy doprowadzić wszystkie naruszone powierzchnie do estetycznego wyglądu.
  c) Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski, określają:
  - dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlanego (spełniającego funkcję projektu wykonawczego);
  - przedmiary robót;
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
  Dokumenty te są w posiadaniu zamawiającego i będą udostępniane (wypożyczane) wykonawcom w celu sporządzenia oferty
 19. Pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z projektowaniem i budową inwestycji pn. Budowa Zakładu Kompostowego przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie.
  Zamawiający: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Wrzosowa
  1. Przedmiot zamówienia.
  Pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z projektowaniem i budową inwestycji pn. Budowa Zakładu Kompostowego przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie, realizowanej przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej z środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  2. Zakres zamówienia.

  2.1. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należy:

  2.1.1. Realizacja podstawowych obowiązków określonych w art. 25 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2010.243.1623) i innych przepisach tej ustawy znajdujących zastosowanie do realizacji przedmiotu zamówienia.
  2.1.2. Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, a w razie potrzeby stawianie się na budowie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego;
  2.1.3. Zapoznanie się z dokumentacją w postaci: Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU). W przypadku zastrzeżeń w stosunku do PFU, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje niezbędnych korekt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania dokumentu przez Zamawiającego.
  2.1.4. Sporządzenie na podstawie PFU, wstępnego oszacowania wartości Zadania Inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych (bez uwzględnienia linii technologicznej).
  2.1.5. Pomoc merytoryczna dla Zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego w zakresie zagadnień technicznych Programu Funkcjonalno Użytkowego.
  2.1.6. Uczestnictwo w procesie opracowywania projektu budowlanego przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego, w zakresie analizy i kontroli rozwiązań technologiczno-budowlanych na etapie ich opracowywania przez projektanta, zwłaszcza w przypadku pytań i zastrzeżeń kierowanych przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego do Zamawiającego;
  2.1.7. Nadzorowanie przygotowania i kompletowania dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane, niezbędnych dla rozpoczęcia i realizacji Zadania Inwestycyjnego;
  2.1.8. Organizowanie i udział w naradach dotyczących realizacji Zadania Inwestycyjnego (Rady Budowy), wg harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem budowy i Zamawiającym, oraz opracowywanie protokołów z posiedzeń z poszczególnych narad;
  2.1.9. Kontrolowanie i rozliczenie finansowo-rzeczowe budowy (w tym sprawdzanie kosztorysów powykonawczych, obmiarów, akceptacja i odbiór wykonanych robót na protokole odbioru częściowego będącym podstawą do fakturowania częściowego przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego, parafowanie faktur wystawionych przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego;
  2.1.10. Uczestniczenie we wprowadzeniu Wykonawcy na budowę (w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do przejęcia placu budowy) i w odbiorach obiektu we wszystkich fazach tj.
  a) w okresie budowy, kiedy na bieżąco sprawdza się jakość i ilość wykonanych robót, w tym ze szczególną starannością roboty, do których dostęp w przyszłości będzie utrudniony (podlegające zakryciu i zanikające),
  b) po zgłoszeniu robót do odbioru, kiedy sprawdza się kompletność i prawidłowość wykonania w postaci zgromadzonych przez kierownika budowy (robót) prób i badań wykonanych robót, a w tym także co do prac projektowych;
  c) w czasie odbioru (końcowego i ostatecznego) połączonego z przekazaniem do eksploatacji, kiedy to zamawiający jest obowiązany wykryć wady jawne, których nie wykrył w dwóch poprzednich fazach
  2.1.11. Sprawdzanie kompletności i jakości dokumentacji powykonawczej i przekazanie po sprawdzeniu Zamawiającemu;
  2.1.12. Kontrola jakościowa, ilościowa, finansowa i formalna postępu robót na budowie - a w tym opracowywanie miesięcznych raportów dotyczących stanu robót i przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca wg. stanu na ostatni dzień zakończonego miesiąca robót.
  2.1.13. Nadzór nad prowadzeniem badań, pomiarów, prób i odbiorów częściowych i odbioru końcowego;
  2.1.14. Wykrywanie, notyfikacja, rejestracja, kontrola i koordynacja usuwania wad w trakcie realizacji budowy;
  2.1.15. W przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego, Inspektor Nadzoru wykona inwentaryzację budowy oraz ustali wartość wykonanych już robót w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego, faktycznego zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także wartość nie użytych i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych a także przygotuje kosztorysy inwestorskie na roboty niewykonane celem określenia zakresu dla nowego wykonawcy robót.
  2.1.16. Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego celem podjęcia stosownych decyzji, co do zlecenia Wykonawcy Zdania Inwestycyjnego, robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą w przypadku zajścia konieczności ich wykonania;
  2.1.17. Nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi;
  2.1.18. Egzekwowanie działań Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego zapewniających przestrzeganie podczas trwania budowy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3 Prawa Budowlanego, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  2.1.19. W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji na roboty i materiały udzielonej przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich czynnościach związanych z usuwaniem wad i usterek, a w tym ocenie technologicznej ich występowania, kwalifikacji wad (usuwalne, nieusuwalne, istotne, nieistotne) przygotowywaniu stosowanych zawiadomień, wycenie wartości poszczególnych wad i usterek.
  2.1.20. Wykonywanie wszystkich innych czynności nie wymienionych w niniejszej Umowie, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia, zakończenia inwestycji oraz przekazania do użytkowania wykonanych obiektów.

  2.2. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego. Inspektor Nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego, ani konieczności wprowadzenia zmian do Umowy. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, zwiększenie kosztów lub wprowadzenie zmian w Umowie musi być uzgodnione z Zamawiającym, przed przedstawieniem stanowiska Wykonawcy Zadnia Inwestycyjnego.

  3. Dodatkowe informacje.
  Zakres prac dotyczący inwestycji pn. Budowa Zakładu Kompostowego przy CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie określony został w Załącznik Nr 9 SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy.
 20. Pełnienie w imieniu Inwestora nadzorów nad robotami budowlanymi polegających na montażu układów solarnych w Szpitalu im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, dla inwestycji pn.: Poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu energii słonecznej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, Lubliniec
  Pełnienie w imieniu Inwestora nadzorów nad robotami budowlanymi polegających na montażu układów solarnych w Szpitalu im. dr Emila Cyrana w Lublińcu. Zakres obowiązków Wykonawcy:
  1) Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pózn. zmianami), a w szczególności:
  -reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  -sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania na budowie,
  -regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz jakości ich wykonania a także wszystkich innych działań wykonawcy robót budowlanych w aspekcie jego zobowiązań wynikających z kontraktu,
  -sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania,
  -wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących:
  a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
  b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
  -żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub z pozwoleniem na budowę,
  -udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
  -dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
  -potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad,
  -kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym ilości i jakości użytych materiałów,
  -udział w czynnościach przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i udział w naradach technicznych, -zabezpieczenie nadzoru w zakresie stanowiącym części inwestycji, w których nie posiada on uprawnień do nadzorowania odpowiadając za efekt tak ustanowionego nadzoru lub jego zaniechanie jak za własne działanie,
  -reprezentowanie interesów Zamawiającego,
  -Zamawiający wymaga wizyt inspektorów nadzoru na naradach budowlanych w toku postępowania procesu budowlanego,
  -Zamawiający wymaga zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego ustanowienie Inspektora koordynatora w specjalizacji sanitarnej, którego obecność na terenie budowy będzie wymagana co najmniej 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) oraz na każde wezwanie Zamawiającego przez cały okres trwania procesu budowlanego. Inspektor koordynator swą obecność będzie odnotowywał na liście obecności w sekretariacie Zamawiającego.
  2) Wykonywanie innych podstawowych obowiązków Wykonawcy:
  -uzyskanie niezbędnych danych do realizacji i nadzorowania zadania,
  -udział w pracach komisji przetargowej, -udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów,
  -opracowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania w tym finansowania uzupełniającego dla zadania (jeżeli taka możliwość wystąpi),
  -ustalenie wraz z wykonawcą robót budowlanych oraz bieżące nadzorowanie i ewentualne korygowanie harmonogramu prac,
  -przygotowanie wszelkich materiałów do umożliwienia dokonania odbioru końcowego, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie tego odbioru,
  -przeprowadzenie odbioru końcowego zadania,
  -sprawdzanie kosztorysów, protokołów odbioru oraz faktur wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych,
  -umieszczenie w miejscu realizacji operacji informacji o finansowaniu projektu ze środków UE zgodnej z zasadami określonymi we właściwym Rozporządzeniu Komisji (WE),
  -prowadzenie pełnych rozliczeń inwestycji, w tym z instytucjami dofinansowującymi w zakresie prac objętych niniejszą inwestycją,
  -współudział w przyjęciu inwestycji na stan ewidencyjny Zamawiającego.
 21. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji dla zadania pn.: Budowa Krytego Basenu Kąpielowego w Zabrzu, przy skrzyżowaniu Al. Korfantego i ul. G.Bruno
  Zamawiający: Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrzu, Zabrze
 22. PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH W RAMACH ROZBUDOWY BAZY NAUKOWO - DYDAKTYCZNEJ AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
  Zamawiający: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
 23. Wybór Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania pn.: Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce
  Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Czerwionka-Leszczyny
 24. Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. zaprojektowanie i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Rząśnia
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
 25. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Zabrze, Zabrze
 26. Wykonanie usługi Menadżera Projektu oraz promocji dla projektu pn.: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gmina Łask
  Zamawiający: Gmina Łask, Łask
 27. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie systemu kanalizacji sanitarnej w Opatowie
  Zamawiający: Urząd Gminy Opatów, Opatów
 28. PEŁNIENIE CZYNNOŚCI ZASTĘPSTWA INWESTORSKIEGO DLA WOJEÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.N.M.P W CZĘSTOCHOWIE dla zadania pn. Utworzenie Oddziału Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 29. Usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego dla Projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zawadzkie
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o., Zawadzkie
 30. pełnienie funkcji Inżyniera Projektu polegającej na nadzorze inwestorskim nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Spórok oraz części wsi Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie
  Zamawiający: Kanalizacja Gminy Kolonowskie "KGK" Spółka z o.o., Kolonowskie
 31. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja i Ochrona Olkuskiej Starówki
  Zamawiający: Miasto i Gmina Olkusz, Olkusz
 32. Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Etapu IIa i IIb - remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego D oraz Budynku Słodowni B, Etapu III - rewaloryzacja dziedzińca i adaptacja na potrzeby spektakli i koncertów plenerowych oraz roboty zabezpieczające przyziemie kaplicy i mury oporowe
  Zamawiający: Powiat Raciborski, Racibórz
 33. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Kłobuck
 34. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie, na ok. 7 tys. miejsc i powierzchni użytkowej ok. 20 000 m2
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 35. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 36. Pełnienie nadzoru inwest.dla nw.zad: ZadI-Wykon.kanału sanit.z przył.do gr.pasa drog.w ul.Owocowej i ul.Leszczynowej w Częstochowie ZadII-Wykon.kanału sanit.z przył.do gr.pasa drog.w ul.Wójcickiego w Częstochowie ZadIII-Wykon.kanaliz.sanit.wraz z przył.do granicy pasa drog.w ul.Legnickiej w Częstochowie ZadIV-Wykon.kanaliz.sanit.wraz z przył.w gr.pasa drog.do posesji w ul.równoległ.do ul.Sterniczej w Częstochowie ZadV-Wykon.kanaliz.sanit.grawit.i tłocznej z przepomp.ścieków i przył.w gr.pasa drog.do wszystkich posesji w ul.Bartniczej,Budowlanych,Chłodnej i Podwale w dz.Zawodzie w Częstochowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 37. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Zamawiający: Gmina Zabrze - Prezydent Miasta, Zabrze

Inne osoby dla Pajączek (12 osób):