Kogo reprezentuje osoba

Pałka Piotr Paweł

w KRS

Piotr Paweł Pałka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Pałka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Maśka Stanisław Marian, Pałka Anna Paulina, Pałka Elżbieta, Pluszyński Piotr, Wilczyński Andrzej Jan, Zdebski Henryk, Zięba Zofia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Barbara Teresa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bielstyl Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000059393
 2. Biuro Doradztwa i Usług Hera Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000108645
 3. Domena Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000342484
 4. Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów W Warszawie, Warszawa − KRS 0000040974
 5. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Im.św. Stanisława Kostki, Katowice − KRS 0000035550
 6. Hm Hotele Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000290499
 7. Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo Cyrenejczyk, Limanowa − KRS 0000025683
 8. Krajowe Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych, Katowice − KRS 0000084159
 9. M-corporation Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000317019
 10. Mitri Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000640747
 11. Nadwozia-partner S.A., Sosnowiec − KRS 0000725226
 12. Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki Z Kalectwem W Katowicach, Katowice − KRS 0000267908
 13. Polska Unia Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej, Warszawa − KRS 0000221998
 14. Porozumienie Branżowe Związek Pracodawców, Chorzów − KRS 0000089893
 15. Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda Sp. Z O.O., Krynica Zdrój − KRS 0000185625
 16. Spółdzielnia Domena, Bielsko-biała − KRS 0000124421
 17. Spółdzielnia Inwalidów Zakłady Metalowe Za-met W Katowicach, Katowice − KRS 0000188143
 18. Towarzystwo Sportowe Bbts Bielsko-biała, Bielsko-biała − KRS 0000081853
 19. X-project Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000738925
 20. Zakład Usług Rehabilitacyjno-socjalnych Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000113269
 21. Zakłady Metalowe Za-met Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000473613

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Jubilat Sp. Z O.O., Wisła − KRS 0000120272
 2. Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy Sp. Z O.O., Bukowina Tatrzańska − KRS 0000139123
 3. Euro Service Silesia Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000525014
 4. Fundacja Ochrony Zdrowia Na Rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki, Sosnowiec − KRS 0000116431
 5. Krajowa Izba Gospodarczo - Rehabilitacyjna, Warszawa − KRS 0000170595
 6. Przedsiębiorstwo Usługowe Elga Sp. Z O.O., Mielno − KRS 0000073006
 7. Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Katowice − KRS 0000098826
 8. Zakład Usług Rehabilitacyjno-socjalnych Spółdzielnia Osób Prawnych, Katowice − KRS 0000204509

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach oraz osób bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, Katowice
  Część 1: Przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  Przeprowadzenie badań profilaktycznych dla pracowników administracyjno-biurowych i archiwisty oraz dodatkowe konsultacje specjalistyczne wynikające ze wskazań lekarza prowadzącego badania profilaktyczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.
  Z uwagi na to, że większość pracowników pracuje przy obsłudze monitorów ekranowych należy uwzględnić również badania okulistyczne.
  Badania powinny spełniać warunki zawarte w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu MZiOS z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.).
  Ilość pracowników przewidzianych do badania na rok 2012 r.:
  - Badanie z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, badania okresowe i badania kontrolne): ok.50 os.
  Ilość osób skierowanych na badania może się zwiększyć lub zmniejszyć. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty za faktycznie przebadaną ilość osób oraz wykonanych badań. Każdy z badanych pracowników musi mieć faktycznie wykonane badania okulistyczne.
  Ponadto Zamawiający zastrzega, iż badania muszą być wykonane w terminie do 3 dni od dnia skontaktowania się pracownika z przychodnią.

  Część 2: Przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  Przeprowadzenie badań profilaktycznych dla kierowcy oraz dodatkowe konsultacje specjalistyczne wynikające ze wskazań lekarza prowadzącego badania profilaktyczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.
  Badania powinny spełniać warunki zawarte w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu MZiOS z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.).
  Ilość pracowników (na stanowisku kierowcy) przewidzianych do badania na rok 2012 r.: 1 os.
  Ilość osób skierowanych na badania może się zwiększyć lub zmniejszyć. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty za faktycznie przebadaną ilość osób oraz wykonanych badań.
  Ponadto Zamawiający zastrzega, iż badania muszą być wykonane w terminie do 3 dni od dnia skontaktowania się pracownika z przychodnią.

  Część 3. Przeprowadzanie badań profilaktycznych osób bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
  Przeprowadzanie badań lekarskich osób bezrobotnych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych, mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, a także określenia szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu na stanowisku, które wymagają przeprowadzenia takich badań, kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
  Zamawiający nie jest w stanie podać dokładnej liczby osób, które zamierza skierować na badania lekarskie w roku 2012. Na przykładzie roku 2011, w którym w okresie od stycznia do grudnia skierowano:
  - 363 osoby na badania wstępne,
  - 157 osób na badania wstępne + specjalistyczne,
  - 67 osób na badania wstępne + psychotechniczne,
  - 11 osób na badania wstępne + sanepidowskie.
  Zamawiający szacuje, iż liczba ta może wynieść ok. 600 - 830 osób na stanowiska robotnicze i nierobotnicze.
  Badania powinny spełniać warunki zawarte w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu MZiOS z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.).
  Przewidywany zakres badań do realizacji w roku 2012:
  - lekarz medycyny pracy
  - laryngolog
  - neurolog
  - okulista
  - EKG
  - audiometr
  - spirometr
  - badania psychotechniczne
  - glukoza
  - alat
  - aspat
  - bilirubina całkowita
  - morfologia z rozmazem
  - RTG płuc
  - badania sanepidowskie (kał na nosicielstwo)
  W/w zakres nie stanowi katalogu zamkniętego badań. W zależności od stanowiska pracy określonego na skierowaniu na badania, zakres badań może zostać poszerzony o konieczne badania specjalistyczne lub laboratoryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych.
 2. zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowych turnusów wypoczynkowo-zdrowotnych dla 17 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sucha Beskidzka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 14-dniowego turnusu wypoczynkowo - zdrowotnego dla 17 osób niepełnosprawnych oraz zapewnieniem miejsca zakwaterowania dla 3 opiekunów opiekunowie we własnym zakresie ponoszą koszt turnusu, zorganizowane w jednym ośrodku 1 turnus na terenie Polski położonym w miejscowościach górskich - razem 20 osób.
  Uczestnikami turnusu będą osoby ze schorzeniami: upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, choroby neurologiczne w tym epilepsja, dysfunkcja narządu ruchu, w tym osoby poruszających się na wózkach inwalidzkich, dysfunkcja narządu wzroku, dysfunkcja narządu słuchu, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego, choroby układu moczowo - płciowego.
 3. Zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych i dwóch opiekunów grupy w ramach projektu systemowego pn. Lepsze Jutro realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzini
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Słupca
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego nad morzem w okresie od 06.08.2011r. - 31.08.2011r. z dowozem i przywozem powrotnym uczestników w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy projektu systemowego Lepsze Jutro, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
  W turnusie wezmą udział 32 osoby niepełnosprawne z następującymi schorzeniami:
  a) z chorobami psychicznymi
  b) ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia
  c) ze schorzeniami narządu wzroku
  d) ze schorzeniami narządu słuchu
  e) z cukrzycą
  f) z dysfunkcją narządu ruchu bez konieczności poruszania się na wózku inwalidzkim
  g) z chorobami układu pokarmowego
  h) z chorobami układu moczowo-płciowego
  oraz dwóch opiekunów grupy.

  Zamówienie obejmuje:
  1. Dojazd: Transport autokarowy uczestników i opiekunów grupy ze Słupcy do miejscowości, w której położony jest ośrodek oraz przywóz uczestników i opiekunów z ośrodka do Słupcy po zakończeniu turnusu. Zamawiający wymaga, by transport odbywał się w pojazdach wyposażonych w klimatyzację, wc oraz system nagłośnienia. Wykonawca zapewnia suchy prowiant na drogę powrotną.
  2. Zakwaterowanie wszystkich uczestników turnusu w jednym budynku, w pokojach 2 lub 3- osobowych, na jednym ewentualnie na dwóch piętrach, zakwaterowanie powyżej parteru wymaga windy w budynku.
  3. Zakwaterowanie opiekunów grupy w tym samym budynku co uczestników, w oddzielnym 2-osobowym pokoju.


  4. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (łazienka i toaleta), wraz z minimalnym wyposażeniem, takim jak:
  TV, ręczniki, czajnik bezprzewodowy, szklanki/inne naczynia, 1 litr wody mineralnej gazowanej/niegazowanej na 1 uczestnika dziennie.
  5. Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w stołówce położonej na terenie ośrodka dla uczestników turnusu i opiekunów grupy.
  6. Bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka lekarska i pielęgniarska) dla uczestników turnusu.
  7. Opłacenie przez Wykonawcę taksy klimatycznej za wszystkich uczestników turnusu i opiekunów grupy, jeżeli jest to wymagane.
  8. Ubezpieczenie uczestników turnusu i opiekunów grupy w ramach NNW w czasie od wyjazdu ze Słupcy po powrót do Słupcy.
  9. Zabiegi rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników turnusu (2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg zaleceń lekarza ośrodka na uczestnika pobytu, ustalone na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną lub pakiet zabiegów).
  10. Zapewnienie bezpłatnie bazy wypoczynkowo- rekreacyjnej, w tym np. boiska do gier zespołowych - piłka nożna, koszykówka, siatkówka, stół do tenisa stołowego, sala gimnastyczna wraz z bezpłatną wypożyczalnią sprzętu sportowego znajdująca się na terenie ośrodka
  - inne typu np. kawiarnia, stół bilardowy, piłkarzyki, gry planszowe.
  9. Zapewnienie bezpłatnie uczestnikom pobytu obsługi kulturalno - oświatowej, programów integracji społecznej (ogniska z pieczeniem kiełbasek, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki przy muzyce na żywo itp.), przynajmniej jedna wyjazdowa wycieczka z przewodnikiem.
  10. Zapewnienie uczestnikom pobytu możliwości bezpłatnego skorzystania z pralni 1 raz w trakcie trwania turnusu dla każdego uczestnika.
  11. Odległość ośrodka od morza maksymalnie 400m.
  12. Oznakowanie miejsc, z których korzystać będą uczestnicy turnusu (pokoje, stołówka itp.) poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych przez Zamawiającego).

  Usługa powinna być wykonywana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007r. Nr 230, poz.1694).
 4. świadczenie usług związanych z organizacją turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego z środków PFRON i EFS dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach projektu Dobry Start w Samodzielność.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice
  Przedmiotem przetargu jest zrealizowanie czternastodniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 12 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Dobry Start w Samodzielność oraz zapewnienie noclegu
  i wyżywienia dla 12 opiekunów osób niepełnosprawnych, także uczestników projektu, oraz 2 niepełnosprawnych osób Uczestników projektu biorących udział w turnusie bez opiekunów,
  w ośrodku prowadzącym turnusy rehabilitacyjne.

  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:
  1. Zorganizowania pobytu Uczestników projektu w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
  2. Dostępu do basenu kąpielowego na terenie ośrodka lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dostęp do basenu powinien być bezpłatny dla wszystkich uczestników projektu trzy razy w tygodniu po dwie godziny. W przypadku gdy basen będzie oddalony od ośrodka o więcej niż 3 km, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny transport dla Uczestników.
  3. Noclegów dla wszystkich uczestników projektu biorących udział w turnusie rehabilitacyjnym, w pokojach o następującym standardzie:
  1. Wszystkie pokoje dwuosobowe, wyposażone w łazienki,
  2. Trzy pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się
  na wózkach inwalidzkich.
  4. Pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) dla wszystkich uczestników projektu biorących udział w turnusie rehabilitacyjnym.
  5. Rehabilitacji dot. wymienionych poniżej schorzeń:
  1. choroba psychiczna
  2. upośledzenie umysłowe
  3. dysfunkcja narządu ruchu, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  4. dysfunkcja narządu wzroku
  5. cukrzyca
  6. Zapewnienie równoległego dostępu do 3 sal szkoleniowych wyposażonych w projektor, ekran, tablicę, stoły oraz krzesła dla 15 osób. Powierzchnia każdej z sal nie może być mniejsza
  niż 25 m2
 5. Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz integracyjno-rehabilitacyjnych związanych z realizacją projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i wychowanków rodzin zastępczych z Powiatu Staszowskiego.
  CPV: 85 31 25 00 - 4.
  Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części i dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane przez Wykonawców części zamówienia.
  CZĘŚĆ Nr: 1 Nazwa: Organizacja i zapewnienie pobytu dla 27 uczestników oraz 1osoba kadry ( koordynatora) ze strony Zamawiającego na jednym 6-dniowym (w tym 5 noclegów) turnusie integracyjnym.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Uczestnikami turnusu będą pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowankowie rodzin zastępczych.
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie wakacji szkolnych.
  Miejsce realizacji zamówienia: teren kraju - miejscowości górskie. Obiekt przeznaczony do organizacji i przeprowadzenia turnusu winien spełniać określone standardy, tj.: baza noclegowa i żywieniowa dla minimum 30 osób, odpowiednie zaplecze do realizacji aktywnych form integracji i wypoczynku.
  1. W ramach turnusu Wykonawca zapewni :
  1) - zajęcia warsztatowe z psychologiem minimum 10 godzin, na temat kompetencjispołecznych, - zajęcia z prawnikiem minimum 4 godziny, z zakresu prawa pracy i praw konsumenckich, z podziałem na dwie grupy.
  2) zakwaterowanie dla 27 uczestników i 1 osoby kadry w jedno/dwu/trzy osobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym - wc, umywalka, natrysk w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej i zimnej wody). Uczestnicy turnusu powinni być usytuowani w pokojach blisko siebie w jednym budynku,
  3) wyposażenie pokoi w jednoosobowe łóżka z pościelą, (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, szafki przy łóżkach, TV-SAT, czajnik bezprzewodowy,
  4) zapewnienie na czas pobytu 2 opiekunów ze strony organizatora turnusu odpowiedzialnych za koordynacje pobytu na turnusie,
  5) całodzienne wyżywienie dla 27 osób, 1 osoby kadry - składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (ciasto lub owoce) i kolacja, z zastrzeżeniem, iż pobyt rozpoczyna i kończy się obiadem. Żywienie powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz z zachowaniem zasad higieny i obowiązujących uczestników diet.
  8) kadrę gwarantującą prawidłową organizację i realizację turnusu,
  9) ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika turnusu na czas pobytu na turnusie na kwotę minimalną 5.000 zł. na każdą osobę oraz na wypadek śmierci na kwotę minimalną 10.000 zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
  10) minimum 1 wycieczkę wyjazdową, krajoznawczą wraz z transportem - autokar w wersji turystycznej z klimatyzacją i toaletą oraz przewodnikiem jeśli wymagać tego będzie charakter wycieczki, a także pieszą wycieczkę z przewodnikiem wyznaczonym szlakiem turystycznym.
  11) zorganizowanie uczestnikom turnusu spotkań integracyjnych: na początku turnusu piknik z degustacją regionalnych potraw, ognisko z pieczeniem kiełbasek w trakcie pobytu, minimum jeden wieczorek: taneczny, karaoke, filmowy wraz z stosowym poczęstunkiem, Sprzęt i nagrania winien zapewnić Wykonawca.
  12) opłacenie opłaty uzdrowiskowej/miejscowej za wszystkie osoby przebywające na turnusie, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka;
  13) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom turnusu.
  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu zamówienia.
  3.Szczegółówy program pobytu, który Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty winien obejmować:
  a) zwiedzanie atrakcji turystycznych znajdujących się w regionie ośrodka - co najmniej 1 wycieczka, wyjazdowa zorganizowana wraz z zapewnieniem transportu, stosownego prowiantu, przewodnika jeśli wymagać tego będzie charakter wycieczki, a także piesze wycieczkę z przewodnikiem wyznaczonym szlakiem turystycznym,
  b) organizację spotkań integracyjnych: na początku turnusu piknik z degustacją regionalnych potraw, ognisko z pieczeniem kiełbasek w trakcie pobytu, minimum jeden wieczorek: taneczny, karaoke, filmowy wraz z stosowym poczęstunkiem
  4. Zamawiający zastrzega w uzasadnionych przypadkach prawo zmiany liczby uczestników wyjazdu. O dokładnej liczbie uczestników wyjazdu Zamawiający informuje Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zmiana liczby uczestników turnusu nie może być
  większa niż 5 osób. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę uczestników turnusu z uwzględnieniem w/w zapisu
  5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 7 dni po zakończeniu turnusu informację o jego przebiegu sporządzoną dla każdego uczestnika, uwzględniającą m.in.:
  a) datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu,
  b) rodzaj zajęć integracyjnych z których skorzystał uczestnik,
  CZĘŚĆ Nr: 2 Nazwa:
  Moduł II.1. Organizacja i zapewnienie pobytu dla 15 uczestników - osób niepełnosprawnych i 15 opiekunów na jednym 14-dniowym (w tym 13 noclegów) turnusie rehabilitacyjnym.
  Miejsce realizacji zamówienia: teren kraju - miejscowości nadmorskie.

  Moduł II. 2 Organizacja i zapewnienie pobytu dla 15 uczestników - osób niepełnosprawnych i 15 opiekunów na jednym 14-dniowym (w tym 13 noclegów) turnusie rehabilitacyjnym, zwanym dalej turnusem.
  Miejsce realizacji zamówienia: teren kraju - miejscowości górskie.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Uczestnikami turnusu będą pełnoletnie osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 30 września 2011r.
  Obiekt przeznaczony do organizacji i przeprowadzenia turnusu rehabilitacyjnego winien spełniać określone standardy, tj.: baza noclegowa i żywieniowa dla minimum 30 osób, dla każdego modułu, gabinet lekarski lub zabiegowy, odpowiednie zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, infrastruktura przystosowana do osób niepełnosprawnych.
  1. Wykonawca będący organizatorem turnusu zapewni:
  1) organizację i pobyt na turnusie dla osób niepełnosprawnych i opiekunów w tym około 5 osób poruszających się na wózku inwalidzkim, z następującymi dysfunkcjami:
  a) upośledzenie umysłowe,
  b) schorzenia układu krążenia,
  c) schorzenia układu oddechowego,
  d) schorzenia neurologiczne,
  e) dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby na wózku inwalidzkim,
  f) epilepsja,
  (Wykaz osób wraz z rodzajem schorzeń Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy).
  2. W ramach turnusu Wykonawca zapewni :
  trening kompetencji społecznych ( 6 godzin zajęć z psychologiem i 6 godzin z pedagogiem z podziałem na dwie grupy)
  3. Wykonawca zapewni zakwaterowanie dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych w obiekcie, który poza pełnym zapleczem gastronomicznym, sanitarnym i rekreacyjnym spełnia następujące warunki: 1) posiada aktualny wpis do rejestru organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania określony w
  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z poźn. zm
  2) zapewni zakwaterowanie uczestników w dwu osobowych pokojach lub typu studio z pełnym węzłem sanitarnym - wc, umywalka, natrysk w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej i zimnej wody). Uczestnicy turnusu powinni być usytuowani w pokojach blisko siebie w jednym budynku. Ponadto Zamawiający wymaga, aby osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim została zakwaterowana w pokoju dostosowanym do dysfunkcji narządu ruchu.
  3) wyposażenie pokoi w jednoosobowe łóżka z pościelą, (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, szafki przy łóżkach, TV-SAT, czajnik bezprzewodowy,
  4) ośrodek posiada odpowiednią bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji turnusu, w tym gabinet lekarski lub zabiegowy na terenie ośrodka,
  5) jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  6) całodzienne wyżywienie dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (ciasto lub owoce) i kolacja. Żywienie powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz z zachowaniem zasad higieny i obowiązujących uczestników diet wynikających z posiadanych schorzeń( stołówka na terenie ośrodka).
  7) badanie lekarskie na początek i koniec turnusu dla każdej osoby niepełnosprawnej, a także stałą opiekę pielęgniarską i doraźną opiekę lekarską podczas pobytu na turnusie,
  8) minimum 10 zabiegów rehabilitacyjnych dla każdego uczestnika tj. osoby niepełnosprawnej wg zaleceń lekarza( baza zabiegowa na terenie ośrodka).
  9) kadrę gwarantującą prawidłową organizację i realizację turnusu,
  10) ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika turnusu na czas przejazdów i pobytu na turnusie na kwotę minimalną 5.000 zł. na każdą osobę oraz na wypadek śmierci na kwotę minimalną 10.000 zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
  11) minimum 1 wycieczkę wyjazdową, krajoznawczą wraz z transportem - autokar w wersji turystycznej z klimatyzacją i toaletą, a także przewodnika jeśli wymagać tego będzie charakter wycieczki,
  12) zorganizowanie uczestnikom turnusu spotkań integracyjnych: na początku turnusu piknik z degustacją regionalnych potraw, ognisko z pieczeniem kiełbasek w trakcie pobytu,
  minimum jeden wieczorek: taneczny, karaoke, filmowy wraz z stosowym poczęstunkiem, Sprzęt i nagrania winien zapewnić Wykonawca. 13) opłacenie opłaty uzdrowiskowej/miejscowej za wszystkie osoby przebywające na turnusie, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka;
  14) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom turnusu rehabilitacyjnego.
  4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu zamówienia.
  5. Szczegółowy program pobytu, który Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty winien obejmować:
  a) zwiedzanie atrakcji turystycznych znajdujących się w regionie ośrodka - ) minimum 1 wycieczkę wyjazdową, krajoznawczą wraz z transportem - autokar w wersji turystycznej z klimatyzacją i toaletą, suchym prowiantem, a także przewodnika jeśli wymagać tego będzie charakter wycieczki,
  Wycieczki winny uwzględniać rodzaje niepełnosprawności uczestników turnusu.
  b) organizację spotkań integracyjnych: na początku turnusu piknik z degustacją regionalnych potraw, ognisko z pieczeniem kiełbasek w trakcie pobytu, minimum 1 wieczorek taneczny, minimum 1 wieczorek karaoke, minimum 1 wieczorek filmowy wraz z stosowym poczęstunkiem.
  6. Zamawiający zastrzega w uzasadnionych przypadkach prawo zmiany liczby uczestników wyjazdu. O dokładnej liczbie uczestników wyjazdu Zamawiający informuje Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zmiana liczby uczestników turnusu nie może być większa niż 3 osoby dla każdego modułu. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę uczestników turnusu z uwzględnieniem w/w zapisu.
  7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 7 dni po zakończeniu turnusu informację o jego przebiegu sporządzoną dla każdego uczestnika, uwzględniającą m.in.:
  a) datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu,
  b) rodzaj zajęć integracyjnych i zabiegów z których skorzystał uczestnik,
  c) informację o przeprowadzonych badaniach lekarskich.
  Informacja, o której mowa wyżej winna zostać opatrzona podpisem lekarza i osoby wskazanej przez Wykonawcę odpowiedzialnej za przebieg turnusu.
  CZĘŚĆ Nr: 3 Nazwa: Organizacja i zapewnienie pobytu dla 10 osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu i 5 opiekunów osób niepełnosprawnych na jednym 14-dniowym (w tym 13 noclegów) turnusie integracyjno-rehabilitacyjnym.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Uczestnikami turnusu będą pełnoletnie osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 30 września 2011r.
  Miejsce realizacji zamówienia: teren kraju - miejscowości nadmorskie lub miejscowości górskie. Obiekt przeznaczony do organizacji i przeprowadzenia turnusu integracyjno-rehabilitacyjnego winien spełniać określone standardy, tj.: baza noclegowa i żywieniowa dla minimum 20 osób, gabinet lekarski lub zabiegowy, odpowiednie zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, infrastruktura przystosowana do osób niepełnosprawnych.
  1. Wykonawca będący organizatorem turnusu zapewni:
  1) organizację i pobyt na turnusie dla 10 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów w tym około 5 osób poruszających się na wózku inwalidzkim, z następującymi dysfunkcjami:
  a) upośledzenie umysłowe,
  b) schorzenia układu oddechowego,
  c) schorzenia neurologiczne,
  d) dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby na wózku inwalidzkim,
  e) epilepsja,
  k) zaburzenia wzroku,
  l) cukrzyca.
  (Wykaz osób wraz z rodzajem schorzeń Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy).
  2. Wykonawca zapewni zakwaterowanie 10 osób niepełnosprawnych, 5 opiekunów osób niepełnosprawnych w obiekcie, który poza pełnym zapleczem gastronomicznym, sanitarnym i rekreacyjnym spełnia następujące warunki:
  1) posiada aktualny wpis do rejestru organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z poźn. zm
  2) zapewni zakwaterowanie uczestników w dwu osobowych pokojach lub typu studio z pełnym węzłem sanitarnym - wc, umywalka, natrysk w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej i zimnej wody). Uczestnicy turnusu powinni być usytuowani w pokojach blisko siebie w jednym budynku. Ponadto Zamawiający wymaga, aby osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim została zakwaterowana w pokoju dostosowanym do dysfunkcji narządu ruchu.
  3) wyposażenie pokoi w jednoosobowe łóżka z pościelą, (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, szafki przy łóżkach, TV-SAT, czajnik bezprzewodowy,
  4) posiada odpowiednią bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji turnusu, w tym gabinet lekarski lub zabiegowy na terenie ośrodka,
  5) ośrodek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  6) całodzienne wyżywienie dla 10 osób niepełnosprawnych, 5 opiekunów osób niepełnosprawnych składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (ciasto lub owoce) i kolacja, z zastrzeżeniem, iż pobyt rozpoczyna i kończy się obiadem. Żywienie powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz z zachowaniem zasad higieny i obowiązujących uczestników diet wynikających z posiadanych schorzeń.
  7) badanie lekarskie na początek i koniec turnusu dla każdej osoby niepełnosprawnej, a także stałą opiekę pielęgniarską i doraźną opiekę lekarską podczas pobytu na turnusie,
  8) minimum 20 zabiegów rehabilitacyjnych dla każdego uczestnika tj. 10 osób niepełnosprawnych wg zaleceń lekarza.
  9) kadrę gwarantującą prawidłową organizację i realizację turnusu,
  10) ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika turnusu na czas przejazdów i pobytu na turnusie na kwotę minimalną 5.000 zł. na każdą osobę oraz na wypadek śmierci na kwotę minimalną 10.000 zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
  11) minimum 1 wycieczkę wyjazdową, krajoznawczą wraz z transportem - autokar w wersji turystycznej z klimatyzacją i toaletą, a także przewodnika jeśli wymagać tego będzie charakter wycieczki,
  12) zorganizowanie uczestnikom turnusu spotkań integracyjnych: na początku turnusu piknik z degustacją regionalnych potraw, ognisko z pieczeniem kiełbasek w trakcie pobytu,
  minimum jeden wieczorek: taneczny, karaoke, filmowy wraz z stosowym poczęstunkiem. Stosowny sprzęt i nagrania winien zapewnić Wykonawca.
  13) opłacenie opłaty uzdrowiskowej/miejscowej za wszystkie osoby przebywające na turnusie, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka;
  14) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom turnusu rehabilitacyjnego.
  3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu zamówienia.
  4. Szczegółowy program pobytu, który Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty winien obejmować:
  a) zwiedzanie atrakcji turystycznych znajdujących się w regionie ośrodka - co najmniej 1 wycieczka, wyjazdowa zorganizowana wraz z zapewnieniem transportu, stosownego prowiantu, a także przewodnika jeśli wymagać tego będzie charakter wycieczki,
  Wycieczki winny uwzględniać rodzaje niepełnosprawności uczestników turnusu.
  b) organizację spotkań integracyjnych: na początku turnusu piknik z degustacją regionalnych potraw, ognisko z pieczeniem kiełbasek w trakcie pobytu, minimum jeden wieczorek: taneczny, karaoke, filmowy wraz z stosowym poczęstunkiem.
  5. Zamawiający zastrzega w uzasadnionych przypadkach prawo zmiany liczby uczestników wyjazdu. O dokładnej liczbie uczestników wyjazdu Zamawiający informuje Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zmiana liczby uczestników turnusu nie może być większa niż 3 osoby. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę uczestników turnusu z uwzględnieniem w/w zapisu.
  6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 7 dni po zakończeniu turnusu informację o jego przebiegu sporządzoną dla każdego uczestnika, uwzględniającą m.in.:
  a) datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu,
  b) rodzaj zajęć integracyjnych i zabiegów z których skorzystał uczestnik,
  c) informację o przeprowadzonych badaniach lekarskich.
  Informacja, o której mowa wyżej winna zostać opatrzona podpisem lekarza i osoby wskazanej przez Wykonawcę odpowiedzialnej za przebieg turnusu.
  CZĘŚĆ Nr: 4 Nazwa: Organizacja i zapewnienie pobytu dla 20 uczestników - osób niepełnosprawnych i 20 opiekunów osób niepełnosprawnych na jednym 14-dniowym (w tym 13 noclegów) turnusie rehabilitacyjnym.
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Uczestnikami turnusu będą osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( porażenie mózgowe i upośledzenie umysłowe) . Termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w II połowie sierpnia 2011r.
  Miejsce realizacji zamówienia: teren kraju - miejscowości nadmorskie. Obiekt przeznaczony do organizacji i przeprowadzenia turnusu rehabilitacyjno-społecznego winien spełniać określone standardy, tj.: baza noclegowa i żywieniowa dla minimum 40 osób, gabinet lekarski lub zabiegowy, odpowiednie zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, infrastruktura przystosowana do osób niepełnosprawnych.
  1. Wykonawca będący organizatorem turnusu zapewni:
  1) organizację i pobyt na turnusie dla 20 osób niepełnosprawnych i 20 opiekunów w tym około 5 osób poruszających się na wózku inwalidzkim, z następującymi dysfunkcjami:
  a) upośledzenie umysłowe oraz niepełnosprawności sprzężone,
  b) schorzenia układu krążenia,
  c) schorzenia układu oddechowego,
  d) schorzenia neurologiczne,
  e) choroba psychiczna,
  f) dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby na wózku inwalidzkim,
  g) epilepsja,
  h) zaburzenia wzroku,
  i) cukrzyca,
  j) zaburzenia słuchu.
  (Wykaz osób wraz z rodzajem schorzeń Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy).
  2. Wykonawca zapewni pobyt 20 osób niepełnosprawnych, 20 opiekunów osób niepełnosprawnych w obiekcie, który poza pełnym zapleczem gastronomicznym, sanitarnym i rekreacyjnym spełnia następujące warunki:
  1) posiada aktualny wpis do rejestru organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z poźn. zm),
  2) na ternie ośrodka jest basen lub basen kryty podgrzewany z którego będą mogli korzystać uczestnicy turnusu,
  3) zapewni zakwaterowanie uczestników w dwu osobowych pokojach lub typu studio z pełnym węzłem sanitarnym - wc, umywalka, natrysk w każdym pokoju (z całodobowym
  dostępem do ciepłej i zimnej wody). Uczestnicy turnusu powinni być usytuowani w pokojach blisko siebie w jednym budynku. Ponadto Zamawiający wymaga, aby osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim została zakwaterowana w pokoju dostosowanym do dysfunkcji narządu ruchu.
  4) wyposażenie pokoi w jednoosobowe łóżka z pościelą, (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, szafki przy łóżkach, TV-SAT, czajnik bezprzewodowy,
  5) posiada odpowiednią bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji turnusu, w tym gabinet lekarski lub zabiegowy na terenie ośrodka,
  6) ośrodek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  7)całodzienne wyżywienie dla 20 osób niepełnosprawnych, 20 opiekunów osób niepełnosprawnych składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (ciasto lub owoce) i kolacja, z zastrzeżeniem, iż pobyt rozpoczyna i kończy się obiadem. Żywienie powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz z zachowaniem zasad higieny i obowiązujących uczestników diet wynikających z posiadanych schorzeń.
  8) badanie lekarskie na początek i koniec turnusu dla każdej osoby niepełnosprawnej, a także stałą opiekę pielęgniarską i doraźną opiekę lekarską podczas pobytu na turnusie,
  9) minimum 2 zabiegi rehabilitacyjnych dla każdego uczestnika tj. 20 osób niepełnosprawnych wg zaleceń lekarza.
  10) kadrę gwarantującą prawidłową organizację i realizację turnusu,
  11) ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika turnusu na czas przejazdów i pobytu na turnusie na kwotę minimalną 5.000 zł. na każdą osobę oraz na wypadek śmierci na kwotę
  minimalną 10.000 zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
  12) minimum 1 wycieczkę wyjazdową, krajoznawczą wraz z transportem - autokar w wersji turystycznej z klimatyzacją i toaletą, a także przewodnika jeśli wymagać tego będzie charakter wycieczki,
  13) zorganizowanie uczestnikom turnusu spotkań integracyjnych: na początku turnusu piknik z degustacją regionalnych potraw, ognisko z pieczeniem kiełbasek w trakcie pobytu, minimum jeden wieczorek: taneczny, karaoke, filmowy wraz z stosowym poczęstunkiem. Stosowny sprzęt i nagrania winien zapewnić Wykonawca.
  14) opłacenie opłaty uzdrowiskowej/miejscowej za wszystkie osoby przebywające na turnusie, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka;
  15) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom turnusu rehabilitacyjnego.
  3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu zamówienia.
  4. Szczegółowy program pobytu, który Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty winien obejmować:
  a) zwiedzanie atrakcji turystycznych znajdujących się w regionie ośrodka - co najmniej 1 wycieczka, wyjazdowa krajoznawcza zorganizowana wraz z zapewnieniem transportu, stosownego prowiantu, a także przewodnika jeśli wymagać tego będzie charakter wycieczki,
  Wycieczki winny uwzględniać rodzaje niepełnosprawności uczestników turnusu.
  b) organizację spotkań integracyjnych: na początku turnusu piknik z degustacją regionalnych potraw, ognisko z pieczeniem kiełbasek w trakcie pobytu, minimum jeden wieczorek: taneczny, karaoke, filmowy wraz z stosowym poczęstunkiem
  5. Zamawiający zastrzega w uzasadnionych przypadkach prawo zmiany liczby uczestników wyjazdu. O dokładnej liczbie uczestników wyjazdu Zamawiający informuje Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zmiana liczby uczestników turnusu nie może być większa niż 6 osób. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę uczestników turnusu z uwzględnieniem w/w zapisu.
  6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 7 dni po zakończeniu turnusu informację o jego przebiegu sporządzoną dla każdego uczestnika, uwzględniającą m.in.:
  a) datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu,
  b) rodzaj zajęć integracyjnych i zabiegów z których skorzystał uczestnik,
  c) informację o przeprowadzonych badaniach lekarskich.
  Informacja, o której mowa wyżej winna zostać opatrzona podpisem lekarza i osoby wskazanej przez Wykonawcę odpowiedzialnej za przebieg turnusu.
 6. zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowych turnusów wypoczynkowo - zdrowotnych rehabilitacyjnych dla 19 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sucha Beskidzka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 14-dniowych turnusów wypoczynkowo - zdrowotnych rehabilitacyjnych dla 19 osób niepełnosprawnych oraz zapewnieniem miejsca zakwaterowania dla 2 opiekunów opiekunowie we własnym zakresie ponoszą koszt turnusu, zorganizowane w różnych ośrodkach na terenie Polski położonych w miejscowościach nadmorskich nad Bałtykiem, nizinnych oraz w górskich - razem 21 osób.
  Uczestnikami turnusu będą osoby ze schorzeniami: upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, choroby neurologiczne w tym epilepsja, dysfunkcja narządu ruchu, w tym osoby poruszających się na wózkach inwalidzkich, dysfunkcja narządu wzroku, dysfunkcja narządu słuchu, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego, choroby układu moczowo - płciowego.

  Zamówienie obejmuje w szczególności:
  a. zakwaterowanie uczestników turnusów w pokojach 2 lub 3 osobowych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, Wszystkie powyższe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienka i toaleta,
  b. pełne wyżywienie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja w stołówce położonej na terenie ośrodka,
  c. bezpłatną całodobową opiekę medyczną stała opieka lekarska i pielęgniarska,
  d. opłacenie przez Wykonawcę taksy klimatycznej za wszystkich uczestników turnusu,
  e. przeprowadzenie minimum 2 badań lekarskich pierwsze zakończone wskazaniem zabiegów leczniczych,
  f. przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla wszystkich uczestników turnusu 3-4 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie dla jednego uczestnika wg zaleceń lekarza ośrodka,
  g. zapewnienie bezpłatnej bazy wypoczynkowo- rekreacyjnej, a w szczególności: basen wraz z obsługą ratowniczą, boisko, dobrze wyposażona baza zabiegowa ośrodka zapewniająca m.in. krioterapię, fizykoterapię, masaże, kinezyterapię, hydroterapię, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, kąpiel perełkową, kąpiel wirową, borowinę, magnetronie, masaże suche,
  h. zapewnienie uczestnikom wieczorku zapoznawczego, grillów, ognisk, dyskotek oraz innego typu atrakcji miejscowych wraz z poczęstunkiem odpowiednim do tego typu imprez,
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości osób. Powyższe zestawienie ilościowe nie jest wiążące dla Zamawiającego. Dla Wykonawcy jest natomiast wiążące pod względem wysokości ceny jednostkowej.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy turnusu pokoje, sala zajęciowa itp. poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską dostarczonych przez Zamawiającego.
 7. Zorganizowanie dziesięciodniowych wyjazdów rehabilitacyjno - integracyjnych dla osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych) i członków ich rodzin oraz dla osób nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub inną osobą zależną (beneficjentów ostatecznych) i członków ich rodzin realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wadowice
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dziesięciodniowych wyjazdów rehabilitacyjno - integracyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorujących psychicznie oraz dla osób nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub inną osobą zależną i członków ich rodzin. Zamówienie podzielono na zadania ze względu na różne grupy osób, dla których mają być zorganizowane wyjazdy wg trzech zadań:
  ZADANIE NR 1 - zorganizowanie dziesięciodniowego wyjazdu rehabilitacyjno - integracyjnego nad polskie morze dla 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie (beneficjenci ostateczni BO) wraz z 9 opiekunami oraz dla trojga osób dodatkowych z otoczenia BO- dzieci w wieku 8 i 9 lat -w sumie 22 osoby.
  ZADANIE NR 2 - zorganizowanie dziesięciodniowego wyjazdu rehabilitacyjno - integracyjnego nad polskie morze dla 10 osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie (beneficjanci ostateczni BO) wraz z 4 opiekunami - w sumie 14 osób.
  ZADANIE NR 3 - zorganizowanie dziesięciodniowego wyjazdu rehabilitacyjno - integracyjnego do miejsca oddalonego od Wadowic od 50 km do 300 km dla 17 osób nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub inną osobą zależną (beneficjent ostateczny BO) oraz 24 osób z otoczenia BO: w tym 17 dzieci niepełnosprawnych i 7 pozostałych osób z rodzin BO.
 8. Organizacja turnusu rehabilitacyjnego..
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice
  świadczenie usług związanych z organizacją turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON i EFS dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach projektu Dobry start w samodzielność. Przedmiotem przetargu jest zrealizowanie czternastodniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 25 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Dobry Start w Samodzielność. Obok 25 osób niepełnosprawnych organizator zapewni nocleg oraz wyżywienie dla 9 osób będących opiekunami osób niepełnosprawnych...
 9. Przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach oraz osób bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, Katowice
  Część 1: Przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  Przeprowadzenie badań profilaktycznych dla pracowników administracyjno-biurowych i archiwisty oraz dodatkowe konsultacje specjalistyczne wynikające ze wskazań lekarza prowadzącego badania profilaktyczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.
  Część 2: Przeprowadzanie badań profilaktycznych osób bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
  Przeprowadzanie badań lekarskich osób bezrobotnych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych, mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dla dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
 10. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla osób uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej oraz członków ich rodzin w ramach projektu systemowego Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, Sosnowiec
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla osób uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej oraz członków ich rodzin w ramach projektu systemowego Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 68 osób.
 11. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, Sosnowiec
  Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 12. Usługa medyczna polegająca na przeprowadzaniu badań pracowników WORD Katowice wykonujących prace na wysokości.
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Katowice
  Badania dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach wykonujących prace wysokościowe w oparciu o skierowania wystawione przez Zamawiającego.