Kogo reprezentuje osoba

Pałka Waldemar Wojciech

w KRS

Waldemar Wojciech Pałka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Waldemar
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Pałka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamkowska Elżbieta Marianna, Białkowski Zbigniew, Chodkiewicz Stanisław, Cygan Elżbieta Maria, Daniun Władysław Ryszard, Nowak Jerzy, Siarkiewicz Ryszard Zbigniew
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamkowska Elżbieta Marianna, Adamkowski Leonard Czesław, Adamkowski Mirosław Paweł, Daniun Ewa, Daniun Władysław Ryszard, Kuźniewski Krzysztof, Kwiatoń Adamkowska Anna, Nowak Jerzy
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamkowski Mirosław Paweł, Daniun Władysław Ryszard
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamkowski Mirosław Paweł, Daniun Władysław Ryszard

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamkowska Elżbieta Marianna, Białkowski Zbigniew, Chodkiewicz Stanisław, Cygan Elżbieta Maria, Daniun Władysław Ryszard, Nowak Jerzy, Siarkiewicz Ryszard Zbigniew
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamkowski Mirosław Paweł, Becker Heinz Peter, Daniun Władysław Ryszard, Kuźniewski Krzysztof Eugeniusz, Nowak Jerzy, Penz Helmuth Franz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Airtec Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000446017
 2. Beh Eltec Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000210190
 3. Blaks S.A., Warszawa − KRS 0000053855
 4. Blaks Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000579418
 5. Blaks Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000583820
 6. E.i.b. Systems Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000090624
 7. Elstar Ryszard Siarkiewicz Stanisław Chodkiewicz-sp. J., Otwock − KRS 0000091096
 8. Ets Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000040751
 9. Stowarzyszenie Insead Alumni Association Poland, Warszawa − KRS 0000481260
 10. Studio Odnowy Fenix Duo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000365829

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Beh Eltec Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000059568
 2. Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., Warszawa − KRS 0000057576
 3. Jm Consulting Finance Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000074367
 4. L-n Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000168403
 5. Master Finance S.A., Warszawa − KRS 0000311982
 6. Master Finance Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000042652
 7. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Trzynastka-bis, Warszawa − KRS 0000155293
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Gocław-lotnisko, Warszawa − KRS 0000021152

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji serwerowni
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Informatyki, Warszawa
  Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji obiektu Sali Komputerów (pomieszczenie nr. 113) w budynku MSW przy ul. Pawińskiego w Warszawie o powierzchni ok. 150 m2 do standardu klasy III normy TIA-942, oraz przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń i instalacji technologicznie związanych z pracą Sali Komputerów (zwanej dalej Serwerownią).
  Prace mają być wykonane wykonana w trybie zaprojektuj i wybuduj.
  Zamówienie obejmuje:
  a. sporządzenie projektów budowlanych oraz wykonawczych w branży budowlano-architektonicznej, elektrycznej, teletechnicznej, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
  b. uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych i wymaganych prawem pozwoleń i zgód w tym pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane,
  c. występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz innymi organami i instytucjami, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, po wcześniejszym udzieleniu pełnomocnictwa przez Zamawiającego,
  d. wykonanie stosownych ekspertyz (np.: stropu, dachu),
  e. wykonanie projektów, dokumentacji wykonawczych i powykonawczych wszystkich branż, uwzględniających również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru,
  f. wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych i instalacyjnych zgodnie z uprzednio wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i uzyskanie dla nich wszelkich decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na użytkowanie,
  g. wykonanie niezbędnych testów, w tym testów szczelności i wyzwolenia dla systemu gaszenia gazem, testów obciążeniowych dla układu elektrycznego i wydajnościowych dla układu klimatyzacji, prób po montażowych, przeprowadzenie rozruchu wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń,
  h. Dostawa 20 sztuk szaf typu RACK 19 42U, zgodnie ze specyfikacją zawartą w SIWZ.
  i. przeprowadzenie szkoleń i dostarczenie podręcznej instrukcji z zakresu obsługi i eksploatacji wszystkich systemów objętych umową dla wytypowanych przez Zamawiającego pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń,
  j. sprawowanie w okresie obowiązywania gwarancji stałej konserwacji oraz dokonywanie przeglądów instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami producentów oraz harmonogramem przeglądów określonym w umowie.
  W zakres przedmiotu umowy wchodzą również te usługi lub prace, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a które doświadczony Wykonawca powinien był przewidzieć w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem Umowy, na podstawie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień Umowy.
  Przedmiot Umowy ma zostać wykonany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zgodnie z wszelkimi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia robót budowlanych oraz zasadami BHP i ppoż. na terenie budowy i w rejonie wykonywanych prac.