Kogo reprezentuje osoba

Pałys Andrzej

w KRS

Andrzej Pałys

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Pałys
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Zgorzelec (Dolnośląskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Becelewska Daniela, Bucki Zenon, Hetel Piotr, Jaworski Mirosław, Mańkowski Kazimierz Prokop, Motyka Henryk, Słupski Zdzisław, Łaskawiec Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze, Bolesławiec − KRS 0000151563
 2. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Oddziału Stowarzyszenia W Jeleniej Górze, Jelenia Góra − KRS 0000028396
 3. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Warszawa − KRS 0000018736
 4. Południowo Zachodnia Grupa Energetyczna Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000278930
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Solpet Sp. Z O.O., Bogatynia − KRS 0000042034
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławianka W Bolesławcu, Bolesławiec − KRS 0000125795
 7. Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej, Wrocław − KRS 0000173606
 8. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej, Bogatynia − KRS 0000487232
 9. Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Dolny Śląsk, Wrocław − KRS 0000056109
 10. Towarzystwo Budownictwa Społecznego W Bolesławcu Sp. Z O.O., Bolesławiec − KRS 0000061984
 11. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny W Zgorzelcu, Zgorzelec − KRS 0000163663

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A., Tarnowskie Góry − KRS 0000096004
 2. Dolnośląska Izba Gospodarcza, Wrocław − KRS 0000132019
 3. Fabryka Kotłów Sefako S.A., Sędziszów − KRS 0000029367
 4. Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. Z O.O., Bogatynia − KRS 0000133820
 5. Łużycki Bank Spółdzielczy W Lubaniu, Lubań − KRS 0000080199
 6. Pge Elektrownia Turów S.A., Bogatynia − KRS 0000026392
 7. Pge Górnictwo i Energetyka S.A., Łódź − KRS 0000202169
 8. Pge Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., Rogowiec − KRS 0000078995
 9. Polski Klub Ekobiznesu, Gdańsk − KRS 0000150589
 10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Bogatynia − KRS 0000097505
 11. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Nysie Sp. Z O.O., Nysa − KRS 0000076251
 12. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Warszawa − KRS 0000048819
 13. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Warszawa − KRS 0000081613
 14. Zakład Gospodarki Komunalnej W Lubkowie Sp. Z O.O., Lubków − KRS 0000462802
 15. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Sława Sp. Z O.O., Bolesławiec − KRS 0000089808

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Zakup usługi szkoleniowej: asystent rachunkowości z ECDL
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, Bolesławiec
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej: asystent rachunkowości z ECDL. Szkoleniem zostanie objętych 15 osób uprawnionych do udziału w szkoleniu.
  Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  Program szkolenia musi zawierać łącznie 340 godzin zegarowych zajęć dla każdego uczestnika szkolenia. Program będzie zawierał następujące zagadnienia:
  - podstawy prawne rachunkowości,
  - rachunkowość w firmie,
  - zasady prowadzenia rachunkowości w podmiotach gospodarczych,
  - zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości,
  - płace i zagadnienia ZUS
  - płatnik
  ECDL (150 h):
  - bazy danych,
  - podstawy technik informatycznych,
  - użytkowanie komputera,
  - przetwarzanie tekstów,
  - arkusze kalkulacyjne,
  - grafika menedżerska i prezentacyjna,
  - usługi w sieciach informatycznych.
  Wykonawca realizuje zamówienie w dni robocze od poniedziałku do piątku, po 30 godzin zegarowych zajęć w tygodniu. W harmonogramie szkolenia Wykonawca uwzględnia dwie przerwy (wchodzące w 30 godzin zegarowych zajęć), każda po 15 minut. Zajęcia będą prowadzone między godziną 8:00 a 17:00.Wykonawca wyznaczy osobę, która będzie odpowiedzialna za nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia.
  W czasie szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia catering (tj. kawa, herbata, woda mineralna, ciastka). Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne i materiały piśmienne, które po zakończeniu szkolenia przejdą na ich własność.
  Każdy z uczestników szkolenia, który zaliczy wszystkie moduły przewidziane programem szkolenia otrzyma Certyfikat ECDL wydany zgodnie z regulaminem ECDL. Każdy z uczestników, który ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia. Uczestnicy projektu pod nazwą Projekt Nowych Możliwości otrzymają zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia zawierające oznaczenia: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), logo PUP w Bolesławcu oraz logo Unii Europejskiej i EFS oraz zawierające informację, że szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  Do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę dydaktyczną. Do realizacji szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie techniczne, adekwatne do rodzaju szkolenia, odpowiadające indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestników. Pomieszczenia, w których będą prowadzone szkolenia w ramach projektu pod nazwą Projekt Nowych Możliwości muszą zostać oznakowane logami: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), PUP w Bolesławcu oraz Unii Europejskiej i EFS oraz zawierające informację, że szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Pomieszczenia muszą być oznakowane wewnątrz oraz z zewnątrz. Szkolenie zostanie przeprowadzone na terenie miasta Bolesławiec.
  Szkolenie finansowane będzie:
  - w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 2. Zakup usługi szkoleniowej: opiekun osób starszych. Szkoleniem zostanie objętych 10 osób uprawnionych do udziału w szkoleniu
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, Bolesławiec
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej: opiekun osób starszych. Szkoleniem zostanie objętych 10 osób uprawnionych do udziału w szkoleniu.
  Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  Program szkolenia musi zawierać 250 godzin zegarowych zajęć dla każdego uczestnika szkolenia. Program będzie zawierał następujące zagadnienia:
  - etyka w zawodzie
  - dietetyka i podstawy przygotowywania posiłków
  - podstawy higieny i pielęgnacji
  - podstawy psychologii
  - wybrane zagadnienia z pedagogiki
  - techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
  - pierwsza pomoc w stanach nagłych
  - podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące starości.
  Wykonawca realizuje zamówienie w dni robocze od poniedziałku do piątku, po 30 godzin zegarowych zajęć w tygodniu. W harmonogramie szkolenia Wykonawca uwzględnia dwie przerwy (wchodzące w 30 godzin zegarowych zajęć), każda po 15 minut. Zajęcia będą prowadzone między godziną 8:00 a 17:00.Wykonawca wyznaczy osobę, która będzie odpowiedzialna za nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia.
  W czasie szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia catering (tj. kawa, herbata, woda mineralna, ciastka). Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne i materiały piśmienne, które po zakończeniu szkolenia przejdą na ich własność.
  Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników, który ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia. Uczestnicy projektu pod nazwą Projekt Nowych Możliwości otrzymają zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia zawierające oznaczenia: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), logo PUP w Bolesławcu oraz logo Unii Europejskiej i EFS oraz zawierające informację, że szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  Do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę dydaktyczną. Do realizacji szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie techniczne, adekwatne do rodzaju szkolenia, odpowiadające indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestników. Pomieszczenia, w których będą prowadzone szkolenia w ramach projektu pod nazwą Projekt Nowych Możliwości muszą zostać oznakowane logami: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), PUP w Bolesławcu oraz Unii Europejskiej i EFS oraz zawierające informację, że szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Pomieszczenia muszą być oznakowane wewnątrz oraz z zewnątrz. Szkolenie zostanie przeprowadzone na terenie miasta Bolesławiec.
  Szkolenie finansowane będzie:
  - w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 3. Zakup usługi szkoleniowej pod nazwą: kurs komputerowy dla średniozaawansowanych dla 15 +/- 2 osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, Bolesławiec
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej pod nazwą: kurs komputerowy dla średniozaawansowanych dla 15 +/- 2 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Szkolenie będzie obejmowało 90 godzin zegarowych zajęć dla każdego uczestnika szkolenia. Wykonawca realizuje zamówienie w dni robocze od poniedziałku do piątku, po 6 godzin zegarowych zajęć dziennie, czyli 30 godzin zegarowych zajęć w tygodniu, w godzinach między 8:00 a 17:00. W harmonogramie szkolenia Wykonawca uwzględnia dwie przerwy, każda po 15 minut (wchodzące w 30 godzin zegarowych zajęć). Szkolenie odbywać się będzie przy użyciu sprzętu komputerowego. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  Wykonawca wyznaczy osobę, która będzie odpowiedzialna za nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia.
  W czasie szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia catering (tj. kawa, herbata, woda mineralna, ciastka). Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne i materiały piśmienne, które po zakończeniu szkolenia przejdą na ich własność.
  Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników, który ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia. Uczestnicy projektu pod nazwą Projekt Nowych Możliwości otrzymają zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia zawierające oznaczenia: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), logo PUP w Bolesławcu oraz logo Unii Europejskiej i EFS oraz zawierające informację, że szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  Szkolenia finansowane będą:
  - w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
  - z Funduszu Pracy;
  - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę dydaktyczną. Do realizacji szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie techniczne, adekwatne do rodzaju szkolenia, odpowiadające indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestników. Każdy z uczestników szkolenia musi mieć dostęp do indywidualnego miejsca nauki, oznacza to, że dla każdego uczestnika przypada jeden komputer. Pomieszczenia, w których będą prowadzone szkolenia w ramach projektu pod nazwą Projekt Nowych Możliwości muszą zostać oznakowane logami: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), logo PUP w Bolesławcu oraz logo Unii Europejskiej i EFS oraz zawierające informację, że szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Pomieszczenia muszą być oznakowane wewnątrz oraz z zewnątrz.
  Szkolenie zostanie przeprowadzone na terenie miasta Bolesławiec
 4. ZP-2 Przetarg nieograniczony na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, Zgorzelec
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekt Wyższe kwalifikacje szansą na lepsze jutrona następujących kierunkach szkoleń:Część I Operator koparki klasy III - dla jednej grupy 10 osób; Część II Betoniarz - zbrojarz - dla grupy 6 osób;Część III Kurs obsługi komputera oraz Internetu - 10 osób;Część IV ABC działalności gospodarczej- dla dwóch grup po 10 osób;Część V Operator wózka jezdniowego - dla jednej grupy 12 osób ,Część VIOchroniarz osób i mienia - kurs przygotowujący do egzaminu licencji I stopnia - dla jednej grupy 8 osób;Część VII Kurs podstawowy spawanie metodą MAG - dla dwóch grup po 10 osób;Część VIII Operator ładowarki klasy III - dla jednej grupy 10 osób;Część IX Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci i elementami wizażu - dla jednej grupy 8 osób; Część X Fryzjer - stylista - dla jednej grupy 6 osób;Część XI Pracownik biurowy małej firmy - księgowość, kadry, płace oraz wykorzystanie programu PŁATNIK - dla jednej grupy 15 osób, Część XII Komputerowe systemy fiskalne - dla jednej grupy 15 osób;Część XIII Murarz - tynkarz z ocieplaniem budynków i nowoczesnymi technikami wykańczania wnętrz - dla jednej grupy 6 osób;Część XIV Florystyka - dla jednej grupy 8 osób; Część XV Kurs podstawowy spawanie metodą TIG- dla jednej grupy 10 osób;Część XVI Pracownik kadr i płac - dla jednej grupy 10 osób;Część XVII Kurs komputerowy kończący się europejskim certyfikatem ECDL- dla jednej grupy 10 osób;Część XVIII Palacz c.o. - dla jednej grupy 6 osób;Część XIX Elektryk z uprawnieniami do 1kV - dla jednej grupy 10 osób;Część XX Magazynier (obsługa komputera, kas fiskalnych, wózka jezdniowego) - dla jednej grupy 10 osób;Część XXI Sekretarka z prowadzeniem dokumentacji kadrowej - dla jednej grupy 10 osób;Część XXII Operator koparko-ładowarki klasy III - dla jednej grupy 10 osób;Część XXIII ABC księgowości małych przedsiębiorstw z wykorzystaniem programów komputerowych - dla jednej grupy 10 osób.
 5. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej pod nazwą: opieka nad osobami starszymi dla 10 +/- 2 osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, Bolesławiec
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej pod nazwą: opieka nad osobami starszymi dla 10 +/- 2 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Szkolenie obejmować będzie 170 godzin zegarowych zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdego uczestnika szkolenia. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00, Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  Program szkolenia musi obejmować nie mniej niż 70 godzin zegarowych zajęć praktycznych (łącznie z przerwami). Wykonawca realizuje zamówienie w dni robocze od poniedziałku do piątku, po 6 godzin zegarowych zajęć dziennie, czyli 30 godzin zegarowych zajęć w tygodniu, w godzinach między 8:00 a 17:00. W harmonogramie szkolenia Wykonawca uwzględnia dwie przerwy, każda po 15 minut (wchodzące w 30 godzin zegarowych zajęć).
  Wykonawca wyznaczy osobę, która będzie odpowiedzialna za nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia.
  W czasie szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia catering (tj. kawa, herbata, woda mineralna, ciastka). Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne i materiały piśmienne, które po zakończeniu szkolenia przejdą na ich własność.
  Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników, który ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia. Uczestnicy projektu pod nazwą Projekt Nowych Możliwości otrzymają zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia zawierające oznaczenia: logo Narodowej Strategii Spójności (NSS), logo PUP w Bolesławcu, logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Unii Europejskiej oraz zawierające informację, że szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00, Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  Szkolenia finansowane będą:
  - w ramach projektu pod nazwą: PROJEKT NOWYCH MOŻLIWOŚCI i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00, Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
  - z Funduszu Pracy;
  - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę dydaktyczną.
  Do realizacji szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia odpowiednie warunki lokalowe
  i wyposażenie techniczne, adekwatne do rodzaju szkolenia, odpowiadające indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestników. Pomieszczenia, w których będą prowadzone szkolenia w ramach projektu pod nazwą Projekt Nowych Możliwości muszą zostać oznakowane logami: Narodowej Strategii Spójności, PUP Bolesławiec, Europejskiego Funduszu Społecznego, Unii Europejskiej oraz informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-02-003/08-00, Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Pomieszczenia muszą być oznakowane wewnątrz oraz z zewnątrz.
  Szkolenie zostanie przeprowadzone na terenie miasta Bolesławiec.