Kogo reprezentuje osoba

Pałys Andrzej Robert

w KRS

Andrzej Robert Pałys

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Robert
Nazwisko:Pałys
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Częstochowa (Śląskie)
Przetargi:75 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamus Ryszard, Gorzelak Danuta Alicja, Kita Krystyna Barbara, Ślęzak Janina, Stępień Henryk Albert, Świątek Ryszard, Witwicki Józef, Zawadzki Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łapaj Zbigniew Wincenty
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ceglarek Elżbieta, Mizgalski Tomasz Piotr, Pilis Jan, Pilis Tomasz, Piwońska Marzena Jadwiga, Ślęzak Janina, Świątek Ryszard, Tyras Michał, Wiśniewski Adam, Witwicki Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojsa Damian
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Markowska Jolanta Lidia

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bitum Sp. Z O.O., Lipie Śląskie − KRS 0000160048
 2. Centrum Medyczne Małgorzata Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000331194
 3. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. Z O.O., Żyrardów − KRS 0000390318
 4. Contractor Wmb Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000257402
 5. Dbj Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000451282
 6. Dromet Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000188182
 7. Eco-bis Sp. Z O.O., Lipie Śląskie − KRS 0000390868
 8. Grupa Bma Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000399025
 9. Grupa Bmc Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374017
 10. Hanusiak, Kasprzak - Hanusiak Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Częstochowa − KRS 0000265166
 11. Meat Solution Sp. Z O.O., Myszków − KRS 0000180906
 12. Mm Selection Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000812757
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Starym Broniszewie, Stary Broniszew − KRS 0000168525
 14. Pres Mebel Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Częstochowa − KRS 0000583876
 15. Remistal Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000122428
 16. Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Józef i Anna Słowik Sp. J., Sławniów − KRS 0000144189
 17. Secus Property S.A., Katowice − KRS 0000279620
 18. Uniproject Gmt Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000667952
 19. Wmb Sp. Z O.O., Lipie Śląskie − KRS 0000522889

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Chiaromonte Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Częstochowa − KRS 0000038794
 2. Drogtrans Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000423536
 3. Fermetal Sp. Z O.O., Kłobuck − KRS 0000155462
 4. Hsbc Bank Polska S.A., Warszawa − KRS 0000030437
 5. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Im. Jana Długosza W Częstochowie, Częstochowa − KRS 0000253503
 6. Kredyt Bank S.A., Warszawa − KRS 0000019597
 7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Rząsawa Sp. Z O.O., Lubojenka − KRS 0000114385
 8. Spółdzielnia Pracy Odzież, Częstochowa − KRS 0000144691
 9. Wadrox S.A., Częstochowa − KRS 0000181092
 10. Wmb Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Lipie Śląskie − KRS 0000450548

Powiązane przetargi (75 szt.):
 1. Przebudową nawierzchni ulicy Wesołej i Leśnej w Poraju na odcinku od drogi Wojewódzkiej D-791 do końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w ciągu ulicy Wesołej.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Poraj
  Przebudową nawierzchni ulicy Wesołej i Leśnej w Poraju na odcinku od drogi Wojewódzkiej D-791 do końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w ciągu ulicy Wesołej.
 2. 1. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej D-117 do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej 2. Remont chodników przy blokach w rejonie ul. Górniczej i okrężnej w Poraju 3.Remont chodnika w ciągu ulicy Chorońskiej w Poraju 4.Modernizacja drogi dojazdowej do pół w miejscowości Choroń
  Zamawiający: Urząd Gminy, Poraj
  1. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej D-117 do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej
  2. Remont chodników przy blokach w rejonie ul. Górniczej i okrężnej w Poraju
  3.Remont chodnika w ciągu ulicy Chorońskiej w Poraju
  4.Modernizacja drogi dojazdowej do pół w miejscowości Choroń
 3. Przebudowa chodnika w ul. Waszyngtona i ul. Tuwima w Częstochowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Częstochowa
  Charakterystyka obiektu
  Przebudowa chodnika w ulicy Waszyngtona i Tuwima;
  - Rozebranie krawężnika kamiennego 20x30 - do ponownego wbudowania
  - Rozebranie ławy betonowej pod krawężnikami
  - Rozebranie rabatki 6x20
  - Rozebranie chodnika z płytek 40x80x6 - lastriko
  - Rozebranie chodnika z płytek betonowych 35x35x5
  - Rozebranie chodnika z asfaltobetonu
  - Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu gr 30cm i chodnika 10cm.
  - Odwóz gruzu na odległość 5km
  - Odwóz ziemi na odległość 5km
  - Ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem 15x30
  - Ustawienie krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem 20x30
  - Ustawienie rabatki 6x20
  - Ustawienie rabatki 8x20
  - Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 15cm na parkingu i 10cm na chodniku i pochylniach
  - Ułożenie chodnika z kostki betonowej gr 6cm czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej (żużel wielkopiecowy EHZ)
  - Ułożenie chodnika z płytek betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo - piaskowej (żużel wielkopiecowy EHZ)
  - Ułożenie pochylni dla pieszych z kostki betonowej gr 6cm brązowej na podsypce cementowo - piaskowej (żużel wielkopiecowy EHZ)
  - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej
  - Regulacja urządzeń.
  - Zakup krat ściekowych + płyty odciążeniowe, włazów kanalizacji telekomunikacyjnej
  - Plantowanie zieleńców wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.
 4. Przebudowa ul. Mikołowskiej i ul. Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach
  Zamawiający: Gmina Miasto Mysłowice, Mysłowice
  1. Przedmiotem zamówienia na zadanie pod nazwą: Przebudowa ul. Mikołowskiej i ul. Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach jest wykonanie przebudowy ulic położonych w ciągu dróg powiatowych w Mysłowicach:
  - Mikołowskiej na odcinku od granic miasta do węzła z ul. Obrzeżną Zachodnią na długości ok.1155 m,
  - Obrzeżnej Zachodniej od granicy miasta do węzła z ul. Mikołowską na długości ok. 1020 m.
  Ulica Mikołowska położona jest w ciągu drogi powiatowej nr S 8804 relacji Katowice Piotrowice - Mysłowice Centrum, posiada przekrój jednojezdniowy z obustronnymi poboczami i rowami odwadniającymi.
  Ulica Obrzeżna Zachodnia położona jest w ciągu drogi powiatowej nr S 6490 relacji Sosnowiec - Mysłowice Brzezinka, posiada przekrój dwujezdniowy z pasem dzielącym z obustronnymi poboczami.
  2. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
  2.1) roboty rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni, rozbiórkę krawężników i ław betonowych, barier ochronnych stalowych wraz z transportem gruzu i elementów rozbiórkowych na wysypisko, odległość transportu wraz z kosztami utylizacji odpadów należy skalkulować indywidualnie, destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni asfaltowej należy wykorzystać przy utwardzaniu poboczy;
  2.2) roboty ziemne zgodnie z dokumentacją projektową;
  2.3) odbudowę skarpy ul. Mikołowskiej w rejonie cieku Bolina wraz z wykonaniem gabionów zgodnie z dokumentacją projektową;
  2.4) wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, ułożenie siatki stalowej wzmacniającej do nawierzchni bitumicznych szlamowanej asfaltem modyfikowanym, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz warstwy ścieralnej SMA;
  2.5) remont nawierzchni na wiadukcie nad ul. Batorego w ciągu ul. Obrzeżnej Zachodniej wraz z wymianą izolacji na pomoście, wymianą istniejących krawężników na kamienne, wymianą barier ochronnych oraz remont warstwy ścieralnej na wiadukcie nad ul. Mikołowską do pierwszej dylatacji bitumicznej zgodnie z dokumentacją rysunkową; remont polega na sfrezowaniu nawierzchni jezdni i ułożeniu warstwy ścieralnej SMA;
  2.6) korektę łuku poziomego wraz z odbudową nawierzchni jezdni ul. Mikołowskiej;
  2.7) brukowanie wysp kanalizujących na ul. Mikołowskiej;
  2.8) ułożenie krawężników betonowych i kamiennych na ławie z oporem;
  2.9) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zaprojektowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym barier ochronnych stalowych;
  2.10) wymianę studzienek ściekowych, regulację pionową studni rewizyjnych, zaworów, hydrantów na obcych urządzeniach podziemnych, czyszczenie przykanalików i studni rewizyjnych;
  2.11) czyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z karczowaniem zadrzewienia z transportem i utylizacją namułu i karpowiny, udrożnienie przepustów nad drogami;
  2.12) usunięcie nadmiaru ziemi z poboczy wraz z korytowaniem, utwardzeniem frezem i tłuczniem;
  2.13) humusowanie i obsianie skarp trawą;
  2.14) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, montaż oznakowania tymczasowego w terenie, utrzymanie oznakowania w dobrym stanie technicznym przez okres realizacji robót drogowych;
  2.15) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i naniesienie na zasoby geodezyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  2.16) odwiezienie gruzu budowlanego, nadmiaru gruntu, namułu, karpowiny i innych materiałów rozbiórkowych na wysypisko wraz z poniesieniem kosztów transportu i utylizacji;
  2.17) oraz inne roboty niezbędne do wykonania przebudowy ul. Mikołowskiej i ul. Obrzeżnej Zachodniej zgodnie z projektem wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.
  3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, w tym szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - zał. nr 6 do siwz
 5. Remont cząstkowych nawierzchni dróg i ścieżek nawierzchni bitumicznej na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie
  Zamawiający: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka, Chorzów
  remont cząstkowy nawierzchni dróg i ścieżek o nawierzchni bitumicznej na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie o powierzchni około 700 m2 zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz przedmiarem stanowiącymi załączniki do SIWZ. Wykonawca wykona naprawę dróg i ścieżek wskazanych przez Zamawiającego. Minimalny okres gwarancji na wykonane prace 24 miesiące
 6. Przebudowa ulicy Chorzowskiej w Świętochłowicach etap III o długości 566 mb na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do ul. Bukowego
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1.Roboty rozbiórkowe,
  2.Roboty ziemne,
  3. Odwodnienie,
  4. Podbudowy i krawężniki,
  5. Nawierzchnia jezdni,
  6. Zjazdy,
  7. Chodniki,
  8. Regulacja włazów studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych.
  9. Pomiar geodezyjny powykonawczy.

  Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt budowlany, stanowiące załączniki do specyfikacji.
 7. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Remont nawierzchni jezdni ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Objazdowej (w Radzionkowie) do zjazdu (od strony centrum miasta) do CH M1 w Bytomiu
  Zamawiający: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytom
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Remont nawierzchni jezdni ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Objazdowej (w Radzionkowie) do zjazdu (od strony centrum miasta) do CH M1 w Bytomiu
 8. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 112613E, 112604E, 112612E Silniczka - Budzów - Kępa
  Zamawiający: Gmina Żytno, Żytno
  Przebudowa ciągu dróg gminnych Silniczka - Budzów - Kępa o długości 4 730,00 m w zakresie :
  1) roboty przygotowawcze
  - plantowanie powierzchni gruntu na powierzchni 2365 m2,
  - wywóz ziemi wywrotkami na odl. do 1 km w ilości 118,30 m3,
  2) poszerzenia istniejącej nawierzchni - podbudowa
  - wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni o głębokości 30 cm na powierzchni 1194,10m2,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm oraz górna 10 cm,
  - skropienie oraz wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych o grubości 4 cm na powierzchni 1194,10 m2,
  3) nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych
  - skropienie i wyrównanie istniejących zaniżeń mieszanką mineralno - asfaltową w ilości 150 ton,
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwy wiążącej o grubości 2 cm na powierzchni 23 615,60 m2,
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na powierzchni 23 615,60 m2,
  4) pobocza i zjazdy na drogi gospodarcze
  - wykonanie poboczy o grubości 12 cm na powierzchni 8085,00 m2 i zjazdów na drogi gospodarcze o grubości 17 cm na powierzchni 144,00 m2 z tłucznia kamiennego.
  5) odwodnienie
  - rozebranie nawierzchni i podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni 11,30 m2,
  - rozebranie starych przepustów rurowych i zamontowanie nowych typu Wipro o śr. 800 mm w ilości 10 m wraz z obudową wlotów - 4 sztuki,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa o grubości 25 cm oraz nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm,
  - wykonanie barier ochronnych stalowych - 48 m,
  6) roboty uzupełniające - oznakowanie
  - montaż znaków drogowych w ilości 13 szt,
  - malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych na powierzchni 77 m2,
  - regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych w ilości 81 szt
 9. A) Przebudowa ul. Północnej na odcinku B-C i D-E w Szczercowie; B) Budowa ul. Południowej w Szczercowie w branży drogowej, sanitarnej z odwodnieniem drogi i oznaczone nr RI.7013.5.2.2011.
  Zamawiający: Gmina Szczerców, Szczerców
  A) Przebudowa ul. Północnej na odcinku B-C i D-E w Szczercowie;
  z następującymi elementami robót:
  1) odcinek B-C
  a) roboty przygotowywawcze;
  b) jezdnia;
  c) rów kryty
  d) demontaż ;
  e) chodniki
  f) zjazdy;
  g) ścianki czołowe;
  h) rowy
  i) oznakowanie poziome - stała organizacja ruchu;
  j) oznakowanie - czasowa organizacja ruchu;
  k) pobocza
  2) odcinek D-E
  a) roboty przygotowywawcze;
  b) jezdnia;
  c) przykanalik;
  d) chodniki;
  e) zjazdy;
  f) rów;
  g) oznakowanie poziome - stała organizacja ruchu;
  h) oznakowanie - czasowa organizacja ruchu;
  B) Budowa ul. Południowej w Szczercowie w branży drogowej,
  sanitarnej z odwodnieniem drogi z następującymi elementami robót:
  a) roboty pomiarowe;
  b) roboty rozbiórkowe;
  c) jezdnia i skarpy;
  d) krawężniki i obrzeża;
  e) chodniki;
  f) zjazdy z kostki betonowej;
  g) zjazdy z kruszywa;
  h) pobocza utwardzone;
  i) kanalizacja sanitarna;
  j) sięgacze kanalizacji sanitarnej;
  k) sięgacze wodociągowe;
  l) odwodnienie;
  ł) regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej ;
  m) roboty odtworzeniowe;
  n) oznakowanie poziome i pionowe
 10. Remont nawierzchni jezdni ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Objazdowej ( w Radzionkowie ) do zjazdu ( od strony centrum miasta ) do CH M1 w Bytomiu
  Zamawiający: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytom
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Objazdowej ( w Radzionkowie ) do zjazdu ( od strony centrum miasta ) do CH M1 w Bytomiu.

  A. Opis stanu istniejącego.
  1. Ulica Strzelców Bytomskich jest jedną z głównych dróg krajowych DK 11 mającej koniec i przebiegającej na terenie Gminy Bytom, łącząc ją bezpośrednio z sąsiednimi Tarnowskimi Górami.
  2. Natężenie ruchu drogowego jest jednym z największych na wszystkich drogach bytomskich i dochodzi do 20 tyś. pojazdów na dobę.
  3. Struktura ruchu jest bardzo niekorzystna dla warunków ruchowych oraz technicznych jezdni, gdyż występuje w niej bardzo duży udział samochodów ciężarowych.
  4. Nawierzchnia jezdni ulicy wykonana jest z mieszanki mineralno-asfaltowej wykazującej już bardzo duże zmęczenie z powodu olbrzymiego natężenia samochodów i praktycznie wyczerpania okresu eksploatacyjnego, po którym to okresie winna wystąpić co najmniej wymiana warstw jezdnych nawierzchni.
  5. Jezdnia posiada cztery pasy ruchu - po dwa w każdym kierunku -oddzielone od siebie albo podwójną linią ciągłą segregacji ruchu, albo wyspą wyniesioną ponad poziom jezdni.
  6. Na przedmiotowym odcinku drogi nawierzchnia jezdni posiada bardzo liczne łaty bitumiczne oraz spękania w-wy górnej.
  7. Jezdnia ograniczona jest betonowymi krawężnikami od chodników bądź zieleńców. Zlokalizowana jest na niej kanalizacja deszczowa ze studniami rewizyjnymi oraz studzienkami wodościekowymi po obydwóch stronach jezdni.
  8. Po obydwóch stronach jezdni jest umieszczone oświetlenie uliczne.
  9. Na rozpatrywanym odcinku znajdują się dwa skrzyżowania z sygnalizacją drogową : pierwsze na zjeździe do Centrum Handlowego M1 (od strony ul. Dąbrowa Miejska), a drugie przy ul. Objazdowej.
  10. Na rozpatrywanym odcinku znajdują się przejścia dla pieszych w poziomie jezdni na skrzyżowaniach z ul. Objazdową oraz zjazdem do CH M1.
  11. Wzdłuż drogi przebiega dwutorowa linia tramwajowa - po lewej stronie w kierunku Tarnowskich Gór.
  12. Na remontowanym odcinku drogi zlokalizowana jest zatoka autobusowa z peronem na kierunku do Tarnowskich Gór.

  B. Opis robót remontowych.
  1. Długość remontowanego odcinka wynosi 482,00 mb.
  2. Frezowanie bitumicznej nawierzchni jezdni na głębokość 5 cm na całej szerokości o pow. 7.960,00 m2.
  3. Destrukt asfaltowy z rozbiórki nawierzchni należy zwieźć na składowisko MZDiM-u przy ul. Hajdy 1 w Bytomiu - odległość wywozu do 3 km. W razie konieczności odwozu w inne miejsce, inspektor nadzoru wskaże nowe miejsce, lecz w odległości nie większej niż 3 km.
  4. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie lepikiem asfaltowym lub asfaltem płynnym na gorąco podbudowy bitumicznej.
  5. Ułożenie jednej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - w-wa ścieralna o grubości 5 cm.
  6. Malowanie pasów segregacyjnych ruchu na gorąco za pomocą mas termoplastycznych : pasy ciągłe o pow. 272,70 m2 , pasy przerywane o pow. 84,63 m2 , strzały kierunkowe i symbole o pow. 47,33 m2 oraz przejścia dla pieszych o pow. 82,00 m2 .
  7. Regulacja pionowa studzienek dla : kratek ściekowych ulicznych - 16 szt. , dla włazów kanałowych - 13 szt.
  8. Montaż 18 szt. magnetorezystywnych detektorów pojazdów (czujnik umieszczony w nawierzchni jezdni asfaltobetonowej) na skrzyżowaniu ze zjazdem do Centrum Handlowego M1.

  UWAGA:
  Załącznikiem do powyższego opisu jest plan sytuacyjny, o którym mowa w pkt. 2 lit. c)
  W wycenie robót wykonawca winien uwzględnić koszt opracowania oraz wykonania organizacji ruchu na czas realizacji robót remontowych.

  2. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w:
  a) przedmiarze robót - załącznik nr 1 do SIWZ,
  b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (STWiORBM) - załącznik nr 2 do SIWZ,
  c) planie sytuacyjnym - załącznik nr 3 do SIWZ,
  d) wzorem umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

  3. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia w terenie.

  4.Wykonawca winien udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, zastosowane materiały, liczonej od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem końcowym.

  5. Podczas prowadzenia robót w pasie drogowym należy dokonać ich prawidłowego oznakowania, które musi być zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r, Nr 220, poz. 2181 z późn. zm).
 11. Remonty bieżące dróg
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Mysłowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę, polegające na wykonaniu remontów bieżących jezdni o nawierzchniach twardych bitumicznych, poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych jedno lub dwuwarstwowej wraz z regulacja pionową urządzeń na sieci podziemnej, a w przypadku uszkodzeń typu ciężkiego naprawę podbudowy tłuczniowej, likwidację spękań w nawierzchni asfaltowej, ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach oraz uzupełnienie pobocza destruktem asfaltowym
 12. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i remont dróg w miejscowościach: Sekursko, Pągów, Mała Wieś, Wymysłów, Polichno, Kozie Pole, Czechowiec (roboty uzupełniające).
  Zamawiający: Gmina Żytno, Żytno
  Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach i w zakresie wykonania:
  a) Pągów
  - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 20 m3,
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubości po zagęszczeniu 3 cm - 200 m2,
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa grubości po zagęszczeniu - 2 cm.
  b) Polichno
  - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 20 m3,
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubości po zagęszczeniu 3 cm - 200 m2,
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa grubości po zagęszczeniu - 2 cm.
 13. Remont kanalizacji deszczowej w ulicy Św. Trójcy w Koszęcinie gmina Koszęcin
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszęcin, Koszęcin
  1 .Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej poprzez :
  -rozebranie zniszczonej kanalizacji deszczowej z rur betonowych fi 400 mm na długości 220 mb
  -rozebrane zniszczonych studzienek rewizyjnych fi 1000 mm -szt. 4
  -zabudowa kanalizacji deszczowej z rur betonowych typu WIPRO - łączonych na uszczelkę gumową fi 400 mm
  na długości 220 mb
  -zabudowanie studni rewizyjnych fi 1200 mm szt. 4
  -roboty ziemne związane z rozebraniem i zabudowaniem kanalizacji deszczowej i studni rewizyjnych.
  -roboty odtworzeniowe pasa drogowego
 14. Zakup kruszyw drogowych
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., Świętochłowice
  Zakup kruszyw drogowych o następujących frakcjach:
  0-12,8 mm, 12,8-40 mm, 31,5-63 mm, niesort
 15. Szlak Reszków - Muzyka i Konie, budowa odcinków ścieżek rowerowych w gminach: Mstów, Kłomnice, Mykanów, Kruszyna i Rędziny..
  Zamawiający: Urząd Gminy Mstów, Mstów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków ścieżek rowerowych w gminach: Mstów, Kłomnice, Mykanów, Kruszyna i Rędziny o zakresie rzeczowym : a) Gmina Mstów Ścieżka rowerowa w miejscowości Rajsko o długości 1,6km i szerokości 4m o nawierzchni asfalto - betonowej, b) Gmina Kłomnice Ścieżka rowerowa w miejscowości Rzeki Małe o długości 1,6km i szerokości 2m o nawierzchni tłuczniowej, c) Gmina Mykanów Ścieżka rowerowa w miejscowości Borowno o długości 1,6km i szerokościach: 3,5m na długości 1200m i 5,0m na długości 400m o nawierzchni asfalto - betonowej, d) Gmina Kruszyna Ścieżka rowerowa w miejscowości Kruszyna o długości 1,6km i szerokościach: 4m o nawierzchni asfalto - betonowej na długości 200m, 3,5m na długości 1100m o nawierzchni tłuczniowej oraz 2m na długości 300m o nawierzchni z kostki brukowej. e) Gmina Rędziny Ścieżka rowerowa w miejscowości Kościelec o długości 1,6km i szerokości 6m o nawierzchni asfalto - betonowej,.
 16. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, Kłobuck
  Zamówienie obejmuje wykonanie trzech odcinków: 1/Odcinek I Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2035 S relacji Krzepice - Panki od km 0+000,00 do km 8+441,50 (z wyłączeniem terenu PKP - 140,00 mb) - odcinek położony na terenie Gminy Krzepice i Gminy Panki. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę pasa drogowego uzględniający wykonanie: nawierzchni i oboczy na długości L=8441,50 mb (z wyłączeniem terenu PKP - 140,00 mb), kategoria ruchu KR 2. 2/Odcinek II Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 2041 S w m. Praszczyki - droga relacji Panki - Kałmuki - Hutka - Kłobuck od km 0+000,00 do km 0+665,00 - odcinek położony na terenie Gminy Panki. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę pasa drogowego uwzględniający wykonanie: nawierzchni i poboczy na długości L=665 mb z rozjazdami, kategoria ruchu KR 2. 3/Odcinek V Poprawa stanu drogi powiatowej Nr 1025 S na odcinku Kamyk - Borowianka - Kuźnica Kiedrzyńska od km 0+000,00 do km 2+563,21 - odcinek położony na terenie Gminy Kłobuck. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę pasa drogowego uwzględniający wykonanie: nawierzchni i poboczy na długości L=2563,21 mb, kategoria ruchu KR 2.
 17. Wykonanie robót uzupełniających do zadania pn Przebudowa drogi powiatowej Nr 3806 S Moczydło - Trzebniów - Ludwinów - Gorzków ETAP II odcinek od km 0+000 do km 7+580 Moczydło - Trzebniów - Ludwinów
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Żarki
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających dotyczących-
  wykonania odwodnienia odcinka drogi w m. Trzebniów Zakres rzeczowy obejmuje
  -rozebranie starej nawierzchni gr.5cm-75m2
  -ułożenie krawężnika bet 15x30 na ławie bet.-300 mb
  -ułożenie cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr.6cm- 300 mb
  - wywóz gruzu z rozbiórki na odl. 5 km -24,75m3
 18. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i remont drogi w miejscowościach: Sekursko, Pągów, Mała Wieś, Wymysłów, Polichno, Kozie Pole, Czechowiec.
  Zamawiający: Gmina Żytno, Żytno
  1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sekursko o długości 350 mb w zakresie :
  - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm na powierzchni 1750 m2,
  - załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 350 m3,
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
  - wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całejszerokości drogi - 1750 m2,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

  2. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pągów o długości 450 mb w zakresie :
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 1790 m2,
  - załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 179 m3,
  - wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całejszerokości drogi - 1750 m2,
  - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem o grubości 15 cm,
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

  3. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mała Wieś o długości 560 mb w zakresie :
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 2258 m2,
  - załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 225,8 m3,
  - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem o grubości do 10 cm,
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

  4. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Silnica - Wymysłów o długości 500 mb w zakresie :
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 2016 m2,
  - załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 201,6 m3,
  - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem o grubości do 10 cm,
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

  5. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Polichno o długości 440 mb w zakresie :
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 1785 m2,
  - załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 178,5 m3,
  - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem o grubości do 10 cm,
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

  6. Przebudowa drogi w miejscowości Kozie Pole o długości 300 mb w zakresie :
  - wykonanie koryta na na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm na powierzchni 1230 m2,
  - załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 210 m3,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy dolnej o grubości 15 cm, górnej o grubości 5 cm,
  - wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej grysowej o gr. 4 cm na powierzchni 1200 m2,
  - regulacja studzienek zaworów wodociągowych,
  - formowanie nasypów - poboczy z ziemi leżącej na odkładzie w ilości 36 m3.

  7. Przebudowa drogi w miejscowości Czechowiec o długości 560 mb w zakresie :
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 2352 m2,
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych żwirowo - piaskowych o grubości 4 cm,
  - plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi na powierzchni 2352 m2.
 19. Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem PZD/3540/6/2009 pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1073 S wraz z odwodnieniem i budową chodnika w m. Czarny Las od km 0+000 do km 3 + 530, ul. Częstochowska, gm. Mykanów - umowa nr 2222/16/2009 z dnia 27.03.2009 r.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Częstochowa
  Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem PZD/3540/6/2009 pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1073 S wraz z odwodnieniem i budową chodnika w m. Czarny Las od km 0+000 do km 3 + 530, ul. Częstochowska, gm. Mykanów - umowa nr 2222/16/2009 z dnia 27.03.2009 r.
 20. Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciagu drogi gminnej ul. Południowa w Zendku
  Zamawiający: Gmina Ożarowice, Ożarowice
  Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Południowa w Zendku na podstawie dokumentacji technicznej , przedmiaru robót i STWiOR
 21. Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska
  Zamawiający: Gmina Konopiska, Konopiska
 22. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce - Lgotka o długości 1,620 km
  Zamawiający: Gmina Kroczyce, Kroczyce
 23. Remont ul. Traugutta od ul. Szkolnej do posesji nr 62. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  Zamawiający: Gmina Pyskowice, Pyskowice
 24. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Słupskiej w Katowicach na odc. od ul. Piotrowickiej do ul. Świdnickiej.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
 25. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Maksymów-Łazów o długości 2742 metry.
  Zamawiający: Gmina Żytno, Żytno
 26. Budowa ul. Mieszka Starego w Częstochowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Częstochowa
 27. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2010r. - Zadanie nr 1 (drogi gminne w obrębach: Górniki, Stolarzowice, Sucha Góra, Miechowice, Karb, Bobrek, Stroszek, Os. Na Wzgórzu).
  Zamawiający: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytom
 28. Remont ulicy Czecha w Częstochowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Częstochowa
 29. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w celu zapewnienia realizacji inwestycji pn: Przebudowa skrzyżowania ulicy Jadwigi i ulicy Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Częstochowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Częstochowa
 30. Przebudowa drogi gminnej 112063E, ulica Cmentarna
  Zamawiający: Gmina Gidle, Gidle
 31. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny Kolonia
  Zamawiający: Gmina Szczerców, Szczerców
 32. Przebudowa drogi powiatowej nr 3500 E Pajęczno - Chabielice, na odcinku miasta Pajęczna, ul. 1 Maja
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Pajęczno
 33. 1. Remont ul. Kwatermistrzów w Częstochowie 2. Remont ul. Kawalerzystów w Częstochowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Częstochowa
 34. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Renców w Katowicach.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
 35. Przebudowa drogi powiatowej nr 2991 S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku Sośnicowice - Łany Wielkie - etap I
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Gliwice
 36. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2010r.
  Zamawiający: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytom
 37. Przebudowa drogi gminnej w Mierzynie
  Zamawiający: Gmina Rozprza, Rozprza
 38. Przebudowa dróg gminnych: Maksymów - Łazów, Maluszyn, ul. Ogrodowa
  Zamawiający: Gmina Żytno, Żytno
 39. Przebudowa ul.: Tenusa, Wąskiej i Kazimierza Wielkiego w Szczercowie
  Zamawiający: Gmina Szczerców, Szczerców
 40. Przebudowa ścieżek rowerowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA- Etap I
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
 41. Przebudowa skrzyżowania ulicy Jadwigi i ulicy Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Częstochowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 42. Modernizacja (remont) parkingu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Katowice
 43. Modernizacja ulicy Partyzantów w Choroniu
  Zamawiający: Urząd Gminy, Poraj
 44. Robota budowlana pn. Remont ulicy Strazackiej w Czestochowie - przebudowa chodnika przed budynkiem Komendy Miejskiej Straży Pożarnej
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 45. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu drogi powiatowej nr 1114 S w miejscowości Wygiełzów
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, Zawiercie
 46. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1115 S relacji Zawada - Zawadka na odcinku 1,9 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, Zawiercie
 47. Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych Nr 2014 S i 2008 S
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, Kłobuck
 48. REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 OD KM 28+420 DO KM 31+100 W MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Katowice
 49. Roboty uzupełniające polegające na wykonaniu nakładek bitumicznych na DP nr 1025S Borowno-Kruszyna, do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem PZD 3540/32/2009 pod nazwą Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Częstochowskiego - Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych 1) nr 1004S ul. Kościelna w m. Kruszyna dł. 420mb; 2) nr 1002S DK-1 - Łęg: I odcinek dł. 200mb, 3) nr 1002S DK-1 - Łęg: II odcinek dł. 170mb, 4) nr 1025S Kruszyna - Baby: I odcinek dł. 692mb, 5) nr 1025S m. Baby: II odcinek dł. 200mb, 6) nr 1025S m. Jacków: III odcinek dł.200mb
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Częstochowa
 50. Remont ulicy Mielęckiego w Chorzowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Chorzów
 51. Remont ulicy Tenisowej w Częstochowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 52. Remont nawierzchni wraz z wymianą krawężnika i chodnika na drodze powiatowej DP 1046S - ul. Sienkiewicza w m. Blachownia na dł. 956 m (odcinek od mostu za ulicę Bankową)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Częstochowa
 53. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Częstochowskiego - Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych: 1) nr 1004S ul. Kościelna w m. Kruszyna dł. 420mb; 2) nr 1002S DK-1 - Łęg: I odcinek dł. 200mb, 3) nr 1002S DK-1 - Łęg: II odcinek dł. 170mb, 4) nr 1025S Kruszyna - Baby: I odcinek dł. 692mb, 5) nr 1025S m. Baby: II odcinek dł. 200mb, 6) nr 1025S m. Jacków: III odcinek dł.200mb
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Częstochowa
 54. Remont drogi gminnej Nr DG-680053S, DG-680055S w miejscowości Dąbrowno- Łączki o długości 1580 mb Gmina Niegowa
  Zamawiający: Gmina Niegowa, Niegowa
 55. Remont ulicy Strażackiej w Częstochowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 56. Przebudowa drogi gminnej nr. 0834001 relacji Moskorzew - Przybyszów długości 3,13 km
  Zamawiający: Gmina Moskorzew, Moskorzew
 57. Wykonanie robót dodatkowych do umowy IZP-3420/30/08 dla realizacji inwestycji pn. Budowa placu rozładunkowego przy stacji kolejowej w Rogowcu - etap II ; nr sprawy IZP-3411/17/09
  Zamawiający: Gmina Kleszczów, Kleszczów
 58. Roboty dodatkowe w ramach zadania: -Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S - ul. Korfantego w Gierałtowicach
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Gliwice
 59. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2942S Rudziniec- Bojszów- Łącza na odcinku o długości ok. 800 mb
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Gliwice
 60. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2908S - ul. Korfantego w Gierałtowicach
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Gliwice
 61. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka w gminie Szczerców
  Zamawiający: Gmina Szczerców, Szczerców
 62. Przebudowa drogi gminnej ulicy Cichej w Hucie Starej
  Zamawiający: Gmina i Miasto Koziegłowy, Koziegłowy
 63. Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Mykanów, Mykanów
 64. Przebudowa ul. Stefana Batorego w Chorzowie (odc. od ul. Kasztanowej do ul. Klonowej)
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Chorzów
 65. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T Wola Wiśniowa-Ludwinów-Bebelno
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Włoszczowa
 66. Przebudowa drogi gminnej Nr. 0834017 relacji Damiany Lubachowy gm. Moskorzew długości 0,945 km
  Zamawiający: Gmina Moskorzew, Moskorzew
 67. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768 S relacji Żarnowiec- Chlina na terenie gminy Żarnowiec.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, Zawiercie
 68. Remont drogi powiatowej nr 1073 S wraz z odwodnieniem i budową chodnika w m. Czarny Las od km 0+000 do km 3 + 530, ul. Częstochowska, gm. Mykanów
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Częstochowa
 69. Remont ul. Słowackiego w Częstochowie - nawierzchnia od ul. Ogińskiego do ul. Korczaka
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 70. Przebudowa drogi powiatowej nr 3916E Niwa Goszczowska - Chełmo
  Zamawiający: Powiat Radomszczański, Radomsko
 71. Przebudowa drogi powiatowej nr 3916E Niwa Goszczowska - Chełmo
  Zamawiający: Powiat Radomszczański, Radomsko
 72. Remont drogi w Kamieniu - IZP-3411/4/09
  Zamawiający: Gmina Kleszczów, Kleszczów
 73. Remont ulicy Kluczborskiej w Chorzowie - Etap II.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Chorzów
 74. Remont ul. Zegarowej w Częstochowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Częstochowa
 75. Remont ulicy Kochanowskiego w Chorzowie (odc. od ul. Odrowążów do ul. Karpackiej).
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Chorzów