Kogo reprezentuje osoba

Pałys Marcin Jakub

w KRS

Marcin Jakub Pałys

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Drugie imię:Jakub
Nazwisko:Pałys
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:75 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pałys Barbara Jadwiga, Pałys Jarosław
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pałys Barbara Jadwiga

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pałys Barbara Jadwiga, Pałys Jarosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Nlab B. Pałys M. Pałys Sp. J., Warszawa − KRS 0000432524
 2. Nlab Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226542

Powiązane przetargi (75 szt.):
 1. Dostawa aparatu do badania metodą rezonansu plazmonów powierzchniowych na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
  Zamawiający: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do badania metodą rezonansu plazmonów powierzchniowych wraz z jego instalacją, uruchomieniem i szkoleniem oraz materiałów niezbędnych do uruchomienia tego aparatu na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 2. na dostawę potencjostatu/galwanostatu z modułem do pomiarów elektromechnicznej impedancji KC-zp.272-288/16
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  na dostawę potencjostatu/galwanostatu z modułem do pomiarów elektromechnicznej impedancji.
 3. dostawa galwanostatu - potencjostatu dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  według Załącznika nr 2 do SIWZ
 4. Dostawa potencjostatu Postępowanie nr WEITI/16/ZP/2016/1035
  Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa potencjostatu 1 szt. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. 2. Przedmiot zamówienia powinien być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. 4. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. Szczegółowe określenie zakresu gwarancji i serwisu oraz pełen opis techniczny dla przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony, do siedzibie Użytkowników tj.: Politechnika Warszawska, Wydz. Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75, pokój 423c..
 5. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kompletnej, powierzchniowej wanny (wagi) Langmuira wraz z oprzyrządowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kompletnej, powierzchniowej wanny (wagi) Langmuira wraz z oprzyrządowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego analizatora elektrochemicznego złożonego z zespołu kanałów potencjostatyczno/galwanostatycznych do Laboratorium Ogniw Litowych w ramach Centrum Energetyki AGH
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego analizatora elektrochemicznego złożonego z zespołu kanałów potencjostatyczno/galwanostatycznych do Laboratorium Ogniw Litowych w ramach Centrum Energetyki AGH
 7. dostawa i montaż aparatury laboratoryjnej
  Zamawiający: Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., Łódź
  dostawa i montaż aparatury laboratoryjnej
 8. Stanowisko do badań elektrochemicznych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/15/21/JP.
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska które przeznaczone jest do badań elektrochemicznych wytworzonych próbek ze stopów metali.2.CPV: 38.43.45.00-1 Analizatory biochemiczne.3.Termin realizacji do 70 dni od dnia zawarcia umowy.
 9. Zakup, dostawa i instalacja zestawu tensjometrów, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli
  Zamawiający: Gmina Stalowa Wola, Stalowa Wola
  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań został zawarty w Załączniku Nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.
  3. Wykonywane przez urządzenia prace/próbki muszą charakteryzować się dużą precyzją oraz powtarzalnością, co jest niezwykle istotnym parametrem.
  4. Wykonawca może obejmować urządzenia o parametrach lepszych, a przynajmniej równoważnych pod każdym względem w stosunku do wskazanych w niniejszej Specyfikacji.
  5. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy, usługi i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.
  6. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  7. W celu potwierdzenia parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia należy do oferty dołączyć opisy w formie papierowej, które w sposób jednoznaczny pozwolą stwierdzić, że parametry oferowanego urządzenia będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w Specyfikacji technicznej (Załącznik Nr 10).
  8. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
  9. Urządzenie musi spełniać wymagania dyrektywy /Nowego Podejścia UE/ znak CE.
  10. Okresy gwarancji: okres pełnej gwarancji na stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli oraz wszystkie części składowe musi wynosić minimum 12 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego z wyjątkiem pozycji w specyfikacji technicznej dla których Zamawiający żąda gwarancji dłuższej. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji dłuższy niż wymagany. Oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy będą traktowane przy ocenie ofert jakby miały 60 miesięcy gwarancji.
  11. Wykonawca zabezpieczy serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia opisany Specyfikacją techniczną. Cena serwisu gwarancyjnego powinna być wliczona w cenę oferty.
  12. Dostawa i instalacja: Wykonawca zobowiązany będzie do transportu, rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego KUL przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli, a także do podłączenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia zamawianego sprzętu.
  13. Koszt transportu, załadunku i rozładunku, montażu/instalacji oraz konfiguracji
  i uruchomienia zamawianego sprzętu ponosi Wykonawca.
  14. Uruchomienie i odbiór urządzeń stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli zostanie dokonany w oparciu o przeprowadzenie prób w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
  15. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji budowlanej, montażowej i przyłączeniowej jeżeli dostarczany przedmiot zamówienia opisany Specyfikacją techniczną, posiada takie wymagania nie później niż 30 dni przed planowanym terminem dostawy
 10. Dostawa potencjostatu-galwanostatu z naczynkiem pomiarowym, wyposażeniem pomocniczym oraz oprogramowaniem do przetwarzania i obrazowania danych dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa potencjostatu-galwanostatu z naczynkiem pomiarowym, wyposażeniem pomocniczym oraz oprogramowaniem do przetwarzania i obrazowania danych dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 11. Dostawa wysokonapięciowego potencjostatu - galwanostatu z analizatorem odpowiedzi częstotliwościowej (FRA) do badań elektrochemicznych. Oznaczenie sprawy OZ/D/22/DM/14
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wysokonapięciowego potencjostatu-galwanostatu z analizatorem odpowiedzi częstotliwościowej (FRA). Potencjostat-galwanostat jest uniwersalnym urządzeniem do badań elektrochemicznych. Pozwala na badania korozji materiałów, a także mechanizmów reakcji elektrodowych. 2. CPV: 38.30.00.00-8 Przyrządy do pomiaru. 3. Termin realizacji: do 56 dni od dnia zawarcia umowy
 12. Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
  Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego - wartość zamówienia poniżej 200 000 EURO
 13. Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
  A. Urządzenie elektroanalityczne z analizatorem odpowiedzi częstotliwościowej B. Termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem C. Mieszadło D. Waga analityczna.
 14. wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tensjometru optycznego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/697/2013.
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, jednej sztuki tensjometru optycznego z wyposażeniem, wraz z instalacją urządzenia i przeszkoleniem 5 pracowników personelu naukowego Zamawiającego w zakresie eksploatacji, kalibracji i technik prowadzenia pomiarów. Przeszkolenie odbędzie się w siedzibie ww. jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 2. Zamówienie jest finansowane w całości z projektu Narodowego Centrum Nauki o numerze 2012/07/B/ST5/00890. 3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie, czyli do 60 dni od dnia udzielenia zamówienia. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i/lub funkcjonalny, lub katalog producenta (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. 5. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24-miesięczną gwarancję liczoną od daty odbioru przedmiotu zamówienia, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawą w okresie gwarancyjnym. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa wzór umowy dołączony do SIWZ. 6. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot zamówienia w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ. 7. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 8. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
 15. Dostawa potencjostatu-galwanostatu z modułem do pomiaru impedancji
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk
  Dostawa potencjostatu-galwanostatu z modułem do pomiaru impedancji
 16. dostawa i instalacja fabrycznie nowego powierzchniowego rezonansu plazmonów (SPR) dla IKiFP PAN w Krakowie
  Zamawiający: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Kraków
  dostawa i instalacja fabrycznie nowego powierzchniowego rezonansu plazmonów (SPR) dla IKiFP PAN w Krakowie
 17. Dostawa potecjostatu/galwanostatu
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Zamawiającemu aparatury w postaci potencjostatu/galwanostatu - zwanej dalej SPRZĘTEM.
  2. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia SPRZĘTU używanego, tj. innego niż fabrycznie nowy (nieużywany).
  3. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum: sprzedaż, dostarczenie Zamawiającemu, instalacja (montaż) i pierwsze uruchomienie SPRZĘTU
  oraz udzielenie na niego gwarancji jakości, a także przeszkolenie osób personelu Zamawiającego, a po przeszkoleniu udzielanie osobom po stronie Zamawiającego stałego wsparcia technicznego w zakresie obsługi (korzystania) ze SPRZĘTU i jego poprawnej (właściwej) eksploatacji.
  4. W zakres przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe wymagane do wykonania po stronie Wykonawcy, związane z wydaniem Zamawiającemu SPRZĘTU, w tym świadczenie polegające na usuwaniu wad i wykonywaniu innych świadczeń
  z związku z udzieloną gwarancją jakości oraz uprawnieniami Zamawiającego wynikającymi
  z rękojmi za wady.
  5. Miejscem dostarczenia i wydania Zamawiającemu SPRZĘTU jest wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie w budynku Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów
  i Elektroniki) przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie.
 18. Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/36-2013/DOP-a)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie obejmująca: Część 1: dostawa potencjostatu/galwanostatu z wyposażeniem; Część 2: dostawa wielowirnikowca z wyposażeniem; Część 3: dostawa mieszadła mechanicznego ze statywem; Część 4: dostawa sond rdzeniowych z wyposażeniem. Dostawa obejmuje transport do siedziby Zamawiającego, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie, bezpłatne szkolenie personelu oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. Oferowany sprzęt ma być nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2013r. W przypadku wycofania w trakcie realizacji umowy podzespołów wskazanych w opisie oferowanego towaru, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ, Wykonawca może dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż zaoferowane za cenę określoną w ofercie i umowie. Uwaga: W przypadku, gdy w zakres zamówienia wchodzi sprzęt komputerowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami), pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej. Wykonawca udzieli gwarancji na okres: - Część 1 zamówienia: minimum 36 miesięcy; - Część 2 zamówienia: minimum 24 miesiące; - Część 3 zamówienia: minimum 24 miesiące;- Część 4 zamówienia: minimum 24 miesiące. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis: Wykonawca zapewni, w ramach zaoferowanej kwoty, serwis na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: 72 godziny; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 19. Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
  Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego - wartość zamówienia poniżej 200 000 EURO
 20. Dostawa potencjostatu z mikrowagą kwarcową z możliwością zliczania ładunku, jednostką sterującą i celą pomiarową z kompletem elektrod
  Zamawiający: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków
  Dostawa potencjostatu z mikrowagą kwarcową z możliwością zliczania ładunku, jednostką sterującą i celą pomiarową z kompletem elektrod; poniżej 130 tys. euro
 21. Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/17-2013/DOP-a)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 22. Dostawa wagi Langmuira wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/204/2013)
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 23. przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego Reometru międzyfazowego z wanną Langmuira ciecz-ciecz dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego
  Zamawiający: Politechnika Poznańska, Poznań
 24. Dostawa potencjostatu-galwanostatu, montaż, instalacja oraz uruchomienie wraz z przeszkoleniem pracowników Wydziału Chemii w zakresie obsługi.
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 25. Dostawa potencjostatu firmy Metrohm Autolab
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 26. BZP/PN/4/2013 Dostawa fabrycznie nowego potencjostatu-galwanostatu z modułem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej wraz instalacją i szkoleniem z obsługi urządzenia.
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 27. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
  Zamawiający: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze
 28. Wanna Langmuir - Blodgett
  Zamawiający: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 29. Dostawa analizatora elektrochemicznego zawierającego moduł bipotencjostatu wraz z zestawem komputerowym dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/48-2012/DOP-a)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 30. Dostawa urządzenia do nanoszenia cienkich warstw DIP COATER wraz z akcesoriami dla IFJ PAN w Krakowie
  Zamawiający: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków
 31. Dostawa Autolabu wraz z modułem sterującym
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 32. Dostawa Autolabu wraz z modułem sterującym
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 33. Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
 34. Aparatura badawcza
  Zamawiający: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu, Kędzierzyn-Koźle
 35. Dostawa potencjostatu-galwanostatu oraz modułu elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej dla Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn Uniwersytetu Zielonogórskiego (znak sprawy: RR-T-2/2012)
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski - Dział Aparatury, Zielona Góra
 36. Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/03-2012/DOP-a)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 37. Sprzedaż wraz z dostawą asortymentu laboratoryjnego do Katedry Chemii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 38. dostawa potencjostatu / galwanostatu, znak sprawy: PN-1-2012
  Zamawiający: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie, Kraków
 39. Zakup i dostawa wyposażenia do aparatury KSV do badania monowarstw i filmów LB
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 40. Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
 41. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego potencjostatu-galwanostatu wyposażonego w analizator impedancyjny dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.
  Zamawiający: Politechnika Poznańska, Poznań
 42. Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/25-2011/NA)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 43. dostawa zestawu do Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (EIS) z wyposażeniem (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż), PN-15-2011
  Zamawiający: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie, Kraków
 44. Dostawa mikroskopu kąta Brewster`a BAM wraz wyposażeniem
  Zamawiający: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków
 45. 24/W3/D/2011
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, Łódź
 46. Elektrochemiczny zestaw pomiarowy
  Zamawiający: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 47. A120-211-230/10/WW dostawa aparatury laboratoryjnej (w 6 częściach) dla jednostek organizacyjnych UG
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 48. Dostawa 1 szt. potencjostatu dla WMN - ZP/0135/2011
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 49. Dostawa wagi Langmuira-Blodgett wraz z dodatkowym wyposażeniem
  Zamawiający: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
 50. dostawa wzmacniacza prądowego (booster prądowy) do 20 A z jednostką archiwizującą dane pomiarowe dla WEiP - ZP/0084/2011
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 51. Dostawa potencjostatu-galwanostatu współpracującego z wewnętrznym modułem impedancyjnym FRA dla WEiP - nr sprawy ZP/0053/2011
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 52. Dostawa fabrycznie nowego tensometru
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 53. dostawę wewnętrznego modułu potencjostatu - galwanostatu z jednostką sterujacą i oprogramowaniem - ZP/1000/2010
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 54. Dostawa potencjostatu uAUTIII.v - uAUTOLAB III - 1 szt., wraz z możliwością rozbudowy o moduł FRA2
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 55. dostawa potencjostatu-galwanostatu z modułem impedancyjnym i przystawką wieloelektrodową dla projektu nr POIG.01.01.02-00-108/09 Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME)
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 56. Przetarg nieograniczony na dostawę potencjostatu - galwanostatu.
  Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań
 57. Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
 58. Potencjostat/Galwanostat
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk
 59. W-12/ZP-8/2010
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wrocław
 60. Zakup i dostawa oraz montaż analizatora elektrochemicznego do pomiarów CV z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. R. Ingardena 3 w ramach projektu Kompleksy Wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 61. Dostawa zestawu do pomiarów elektrochemicznych dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/09/05/2010
  Zamawiający: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 62. Dostawa aparatury dla jednostek Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 63. dwa analizatory elektrochemiczne (potencjostat/galwanostat) wraz z interfejsem chemicznym ZP/0614/2009
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 64. Dostawa galwanostatu/potencjostatu dla WMN - ZP/0638/2008
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 65. DOSTAWĘ ZESTAWU KSV MINI BASIC FRAME - RAMA BAZOWA, MINI TR LB, T105
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 66. Rozszerzenie zestawu aparaturowego autolab
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 67. Dostawa analizatora impedancyjnego dla Wydziału Chemii UJ
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 68. Zakup i dostawa urządzenia AUT302N. FRA2, potencjostat/galwanostat
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 69. Dostawa modułowego, kontrolowanego komputerowo układu do pomiarów kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego, np. KSV CAM Thetea- (metoda analizy kształtu kropli) lub równoważnego dla Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów Wydziału Chemii UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/11-09/NA).
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 70. Dostawa potencjostatu/galwanostatu AUT 302N
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Gdańsk
 71. Potencjostat z wyposażeniem
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa
 72. Dostawa potencjostatu
  Zamawiający: Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
 73. Dostawa urządzeń pomiarowych
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 74. Dostawa aparatu do pomiaru rezonansu plazmonów powierzchniowych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 75. dostawa zestawu do pomiarów elektrochemicznych (PGSTAT) - ZP/0583/2008
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

Inne osoby dla Pałys (104 osoby):