Kogo reprezentuje osoba

Paszkiewicz Gadek Anna

w KRS

Anna Paszkiewicz Gadek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Paszkiewicz Gadek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1942 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Czyżew (Podlaskie), Czyżew-osada (Podlaskie)
Przetargi:94 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Michalska Maria Elżbieta, Żanowska Ewa Urszula, Żanowski Włodzimierz Henryk
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gadek Zygmunt, Michalska Maria Elżbieta, Żanowska Ewa Urszula, Żanowski Arkadiusz Jan, Żanowski Krzysztof Marcin, Żanowski Włodzimierz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości Michalski Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000447020
 2. Clovin Logistic K. Żanowski i Wspólnicy Sp. J., Czyżew − KRS 0000290870
 3. Clovin S.A., Czyżew − KRS 0000338658
 4. Królestwo Sprzątania Sklepy Detaliczne K.górny Spółka Komandytowa, Kryniczno − KRS 0000705907
 5. Kujawsko-pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości W Bydgoszczy, Bydgoszcz − KRS 0000015846
 6. Ogólnopolski Instytut Nieruchomości - Fundacja, Gdańsk − KRS 0000278223
 7. Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, Gdańsk − KRS 0000063062
 8. Pp Clovin E. Żanowska i Wspólnicy Sp. J., Czyżew-osada − KRS 0000089495

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Europe Distribution Group Sp. Z O.O., Kryniczno − KRS 0000497265

Powiązane przetargi (94 szt.):
 1. Dostawa środków piorących
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
  Dostawa środków piorących w ilości i asortymencie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Dostawa środków piorąco - dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie do pralni przy SPZZOZ w Gryficach wraz z dzierżawą systemu i urządzeń technologicznych do przygotowania i dystrybucji tych środków-powtórzenie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków piorąco – dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie do pralni SPZZOZ w Gryficach na okres 36 miesięcy wraz z użyczeniem systemu i urządzeń technologicznych do przygotowania i dystrybucji tych środków na czas trwania umowy, co obejmuje również dostawę, montaż, programowanie oraz serwis z uwzględnieniem ewentualnej rozbudowy systemu o nowo zakupione pralnice.
 3. Dostawa środków czystości
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, Nowa Wieś Ełcka
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków czystości dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej. Przedmiot zamówienia podzielony został odpowiednio na 2 części, zgodnie z załącznikiem nr 1: (część 1 dostawa środków czystości), (część 2 dostawa środków czystości - pralnia), które stanowią integralną część SIWZ
 4. DOSTAWA ŚRODKÓW PIORĄCYCH, DEZYNFEKUJĄCYCH I WSPOMAGAJĄCYCH PRANIE WRAZ Z PRZEZNACZENIEM DO UŻYTKU AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI TYCH ŚRODKÓW
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile, Piła
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków piorących, dezynfekujących i wspomagających pranie wraz z przeznaczeniem do użytku automatycznego systemu i urządzeń technologicznych do przygotowania i dystrybucji tych środków dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.
 5. sukcesywne dostawy środków piorących
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
  sukcesywne dostawy środków piorących podzielone na 10 pozycji asortymentowych
 6. sukcesywna dostawa środków piorących i dezynfekujących dla Pralni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
  sukcesywna dostawa środków piorących i dezynfekujących dla Pralni
 7. Dostawa środków piorących , dezynfekujących , wybielających i wspomagających pranie dla działu Usług Niemedycznych SPSK 4
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
  Dostawa środków piorących , dezynfekujących , wybielających i wspomagających pranie dla działu Usług Niemedycznych SPSK 4
 8. dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco - dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
  .Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości i zastawy jednorazowego użytku, środków piorąco - dezynfekcyjnych oraz worków foliowych na odpady medyczne, specjalne, komunalne i innych dla SPZOZ w Sanoku, z podziałem na 5 zadań, zgodnie z częścią V SIWZ Opis części zamówienia
  Wspólny słownik zamówień CPV:
  39.22.43.00-1 szczotki, miotły, artykuły do sprzątania
  39.88.12.10-1 detergenty do sprzątania
  24.95.50.00- 3 - chemiczne preparaty toaletowe
  33.71.19.00- 6 - mydło
  33.77.00.00 -8 - artykuły higieniczne z papieru
  33.76.10.00 -2 - papier toaletowy
  39.22.21.00-5 - artykuły cateringowe jednorazowe
  39.83.10.00-6 - preparaty piorące
  18.93.00.00-7 - worki i torby
  19.52.00.00-7 - produkty z tworzyw sztucznych
  W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego dostarczenia akcesoriów do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości i zastawy jednorazowego użytku i innych na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
  Przedmiotowe dostawy będą realizowana przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
  Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w SIWZ w załączniku nr 2 do siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. . Artykuł równoważny musi posiadać porównywalne (tj. takie same lub wyższe) cechy użytkowe (np. skuteczność działania, wydajność) oraz cechy fizyko - chemiczne (np. konsystencja, zapach, skład chemiczny itp.) jak odpowiedni artykuł wzorcowy w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.

  zadanie nr 4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj.
  SEPTONIT Forte + CLOVIN Forte - inny produkt równoważny powinien wykazać się następującymi właściwościami:
  zakres działania B, Tbc, F, V w czasie max 15 min i temperaturze 60 stopni C.

  Clovin II Septon - inny produkt równoważny powinien wykazać się następującymi właściwościami:
  zakres działania B, Tbc, F, V w czasie max 20 min i temperaturze 65 stopni C.

  zadanie nr 5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazanych w SIWZ pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą w równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

  3. Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy.
  Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 9. Sukcesywna dostawa środków piorąco- dezynfekcyjnych wraz z systemem automatycznego dozowania do pralnico- wirówek na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
  Przedmiotem zamówienia jest:Sukcesywna dostawa środków piorąco- dezynfekcyjnych wraz z systemem automatycznego dozowania do pralnico- wirówek na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Nowej Soli.
 10. Dostawa środków piorących do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 17/16
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków piorących do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - na warunkach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącym jej integralną część
 11. Dostawa środkó czystości dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-20/2016
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawę środków czystości dla Szpitala Bielańskiego
  w Warszawie.
  Zamówienie podzielono na 17 pakietów:
  Pakiet 1 - drobny sprzęt do sprzątania I, pakiet 2 - drobny sprzęt do sprzątania II, pakiet 3 - drobny sprzęt do sprzątania III, pakiet 4 - drobny sprzęt do sprzątania IV, pakiet 5 - kosze automatyczne na odpady, pakiet 6 - artykuły toaletowe, pakiet 7 - proszek do prania, pakiet 8 - preparaty chemiczne- szpital, pakiet 9 - preparaty chemiczne do gruntownego czyszczenia i zabezpieczania powierzchni, pakiet 10 - rękawice gospodarcze, pakiet 11 - papier toaletowy do podajników, pakiet 12 - wózki na worki foliowe, pakiet 13 - ściereczki z mikrofazy, pakiet 14 - preparaty chemiczne, pakiet 15 - ręczniki papierowe do podajnika, pakiet 16 - urządzenie do czyszczenia parą, pakiet 17 - automatyczna suszarka do rąk
 12. Dostawy środków piorąco - dezynfekujących w płynie na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
  Zamawiający: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia będą dostawy środków piorąco - dezynfekujących w płynie na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz jednostek oraz ilości i częstotliwości dostaw przedstawia załącznik nr 1, 1A i 1B do specyfikacji. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne.
 13. Przetarg nieograniczony nr PM- 41/2015 na dostawę środków piorąco-dezynfekujących
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
  Dostawa środkow piorąco-dezynfekcyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ
 14. Dostawa preparatów do: Pakiet nr 1 - jednokąpielowego prania z dezynfekcją bielizny ogólnoszpitalnej, bielizny noworodkowej i dziecięcej, odzieży ochronnej tj. fartuchów, garsonek, garniturów, ubrań roboczych (oleje, smary, farby, tłuszcze),poduszek, kołder, kocy, odleżyn, cerat, obrusów, materacy; Pakiet nr 2 - dwukąpielowego prania z dezynfekcją - bielizny dermatologicznej; Pakiet nr 3 - dwukąpielowego prania z dezynfekcją - bielizny operacyjnej barierowej wielokrotnego użytku dla potrzeb Pralni WSZ w Elblągu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Pakiet nr 1 - preparatów do jednokąpielowego prania z dezynfekcją - bielizny ogólnoszpitalnej, bielizny noworodkowej i dziecięcej, odzieży ochronnej tj. fartuchów, garsonek, garniturów, ubrań roboczych (oleje, smary, farby, tłuszcze), poduszek, kołder, kocy, odleżyn, cerat, obrusów, materacy; Pakiet nr 2 - preparatów do dwukąpielowego prania z dezynfekcją - bielizny dermatologicznej; Pakiet nr 3 - preparatów do dwukąpielowego prania z dezynfekcją - bielizny operacyjnej barierowej wielokrotnego użytku, dla potrzeb Pralni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 24 miesięcy, od 18.01.2016 r. do 18.01.2018 r., których asortyment oraz ilości zostały określone w Załącznikach Nr 2A, 2B i 2C do SIWZ
 15. Sukcesywna dostawa środków piorących, dezynfekujących i wspomagających pranie dla Pralni Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem do użytku automatycznego systemu i urządzeń technologicznych do przygotowania i dystrybucji tych środków
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile, Piła
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków piorących, dezynfekujących i wspomagających pranie dla Pralni Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem do użytku automatycznego systemu i urządzeń technologicznych do przygotowania i dystrybucji tych środków. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do użytkowania automatyczny
  system i urządzenia technologiczne do przygotowania i dystrybucji środków na czas
  trwania umowy, co obejmuje również montaż, programowanie, serwis oraz nadzór nad
  stosowaniem zalecanej technologii.
  System dystrybucji środków musi posiadać:
  a) sterowanie komputerowe, językiem obsługi misi być język polski
  b) funkcje kontrolujące parametry procesu prania z alarmem dźwiękowym i świetlnym
  c) precyzyjne odmierzanie dawki środków oraz możliwość zamontowania przepływomierzy
  kontrolujących pracę pomp
  d) komputerowe monitorowanie z podłączeniem do komputera stacjonarnego oraz genero-
  wania raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych z rozbiciem na pralnicę,
  program prania(kontrola czasu pralnic, rodzaj asortymentu, ilość zużycia środków)
  e) ręczna lub zdalną możliwość zmiany parametrów np.. Korekta technologii prania
  f) współprace ze wszystkimi rodzajami pralnic
  System musi gwarantować precyzyjne i powtarzalne dozowania środków będących
  przedmiotem zamówienia.
  Wyposażenie Zamawiającego w urządzenia do dystrybucji środków piorących oraz
  zaprogramowanie pralnic zgodnie z oferowaną technologią prania nastąpi nie później niż do 14 dnia od momentu podpisania umowy.
  Wykonawca do oferty musi załączyć opis technologii prania. Opis ten ma mieć postać
  odrębnych dokumentów prezentujących technologię prania z uwzględnieniem wymagań
  stawianych pralniom szpitalnym oraz poniższych danych:
  Wyposażenie Zamawiajacego:
  a) pralko-wirówka przelotowa TYP 11027 Textima (wersja higieniczna) - szt.3, ładowność
  180 kg/ 3 komory x 60 kg, sterowanie kartami programującymi
  b) pralko-wirówka TYP FLE225FC Elektrolux - sz.1, ładowność 22 kg, sterowanie programator
  mikroprocesowy
  Asortyment poddawany praniu
  a) bielizna płaska biała (wsad 180 kg)
  b) bielizna płaska kolorowa (wsad 180 kg)
  c) bielizna operacyjna bawełniana (wsad 180 kg)
  d) bielizna operacyjna barierowa (wsad 180 kg i 22 kg)
  e) bielizna noworodkowa i niemowlęca (wsad 22 kg)
  f) bielizna dermatologiczna (wsad 22 kg)
  g) odzież personelu biała (wsad 180 kg i 22 kg)
  h)odzież personelu kolorowa (wsad 22 kg)
  i) odzież robocza (wsad 5 kg)
  j) koce, poduszki (wsad 180 kg)
  k) wybielanie bielizny (wsad 22 kg)
  Szczegółową prezentację procesów dla danej technologii czyli:
  a) określenie procesu
  b) nazwę procesu składowego KROK
  c) parametry dozowania środków (rodzaj, ilość)
  d) moduł kąpieli
  e) parametry termiczne
  f) czas poszczególnych kroków procesu
  Technologie należy sporządzić w układzie tabelarycznym.
 16. dostawa środków piorących i dezynfekujących dla Pralni Szpitala
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
  dostawa środków piorących i dezynfekujących dla Pralni Szpitala
 17. dostawa środków piorąco-dezynfekujących, środka do apreturowania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą 3 zestawów do automatycznego dozowania płynów dla potrzeb pralni SP ZOZ w Siedlcach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
  dostawa środków piorąco-dezynfekujących, środka do apreturowania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą 3 zestawów do automatycznego dozowania płynów dla potrzeb pralni SP ZOZ w Siedlcach
 18. Dostawa środków piorących, dezynfekujących, wybielających i wspomagającyhc pranie dla Działu Usług Niemedycznych SPSK4
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
  Dostawa środków piorących, dezynfekujących, wybielających i wspomagającyhc pranie dla Działu Usług Niemedycznych SPSK4.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 19. Dostawa środków czystości
  Zamawiający: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
  Dostawa środków czystości, w tym:
  Część nr 1 - Środki do mycia powierzchni
  Część nr 2 - Środki higieniczne
  Część nr 3 - Materiały do utrzymania czystości
  Część nr 4 - Worki na śmieci
  Część nr 5 - Środki do maszynowego mycia naczyń
  Część nr 6 - Preparaty piorące
  Część nr 7 - Preparaty polimerowo-akrylowe
  Część nr 8 - Środki do mycia powierzchni - dozowanie automatyczne
  Część nr 9 - Środki do ręcznego mycia naczyń
  Część nr 10 - Sól do uzdatniania wody
  Część nr 11 - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni w hydroterapii
  Część nr 12 - Preparat do higienicznego mycia rąk

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonych formularzach cenowych na poszczególne części zamówienia.
 20. Zakup i dostawa środków piorących wraz z nieodpłatnym użyczeniem automatycznego systemu dozowania środków piorąco-dezynfekcyjnych EZ/215/33/2015.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków piorących wraz z nieodpłatnym użyczeniem automatycznego systemu dozowania środków piorąco-dezynfekcyjnych z podziałem na części zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Posiada wpis do rejestru produktów biobójczych lub wyrobów medycznych na produkty przeznaczone do dezynfekcji bielizny. b) Posiada karty charakterystyki proponowanych środków oraz instrukcje stosowania środków. c) Posiada pozytywną opinię bądź wyniki badań wykonywanych przez niezależne laboratorium badawcze, potwierdzające skuteczność działania dotyczące prania bielizny noworodkowej i dziecięcej. d) Posiada wiedzę i doświadczenie w serwisowaniu i programowaniu systemów dozujących. e) Posiada umiejętność programowania pralnic przelotowych firmy Textima WEA 11027, f) Zapewni pełną technologię prania (opis technologii prania). Opis ten musi mieć postać odrębnych dokumentów prezentujący technologię prania dla każdego rodzaju bielizny. Technologia prania musi uwzględniać przede wszystkim wymagania stawiane pralniom szpitalnym. g) Posiadany asortyment poddawany praniu: aa) bielizna płaska biała, bb) bielizna płaska kolorowa, cc) bielizna operacyjna, dd) bielizna noworodkowa i niemowlęca, ee) bielizna dermatologiczna, ff) odzież personelu biała bawełniana i elano-bawełniana, gg) odzież personelu kolorowa, hh) odzież robocza, ii) koce, jj) wybielanie białej bielizny. kk) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewni bezpłatny serwis systemów dozujących,..
 21. Dostawa środków do prania na potrzeby Pralni Centralnej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
  Zamawiający: Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Wrocław
 22. Dostawy środków piorąco - dezynfekujących w płynie
  Zamawiający: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, Opole
 23. Zakup i dostawa preparatów piorących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 24. DOSTAWY ŚRODKÓW PIORĄCYCH
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 25. 09/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, Maków Mazowiecki
 26. dostawa środków piorąco-dezynfekcyjnych.
  Zamawiający: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Sochaczew
 27. Dostawa środków piorących
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 28. dostawa środków piorąco - dezynfekcyjnych worków foliowych na odpady medyczne, specjalne, komunalne dla SPZOZ w Sanoku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 29. dostawa środków piorących , dezynfekujących , wybielających i wspomagających pranie dla Działu Usług Niemedycznych SPSK 4
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
 30. Dostawa materiałów gospodarczych oraz środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 31. Dostawa środków czystości
  Zamawiający: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 32. Zakup i dostawa środków piorących wraz z nieodpłatnym użyczeniem automatycznego systemu dozowania środków piorąco-dezynfekcyjnych EZ/215/17/2014.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
 33. dostawa środków piorących i czystościowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Włodawa
 34. Dostawa środków piorąco-dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie do pralni przy SPZZOZ w Gryficach wraz z użyczeniem systemu i urządzeń technologicznych do przygotowania i dystrybucji tych środków
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
 35. Dostawy środków piorących
  Zamawiający: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, Opole
 36. Sukcesywnej dostawy preparatów piorących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 37. Dstawa preparatów do: Pakiet nr 1 - jednokąpielowego prania z dezynfekcją - bielizny ogólnoszpitalnej, bielizny noworodkowej i dziecięcej, odzieży ochronnej tj. fartuchów, garsonek, garniturów, ubrań roboczych (oleje, smary, farby, tłuszcze), poduszek, kołder, kocy, odleżyn, cerat, obrusów, materacy; Pakiet nr 2 - dwukąpielowego prania z dezynfekcją - bielizny dermatologicznej; Pakiet nr 3 - dwukąpielowego prania z dezynfekcją - bielizny operacyjnej barierowej wielokrotnego użytku dla potrzeb Pralni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 24 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 38. dostawy środków piorących
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
 39. Dostawa środków piorąco - dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 40. dostawa środków piorących, dezynfekujących, wybielających i wspomagających pranie dla Działu Usług Niemedycznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
 41. Sukcesywna dostawa środków piorąco- dezynfekcyjnych wraz z systemem automatycznego dozowania do pralnico- wirówek na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
 42. Dostawa Środków dezynfekująco-piorących
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 43. dostawa środków piorących na potrzeby pralni Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Suwałki
 44. Dostawa środków czystości, sprzętu do mycia powierzchni, dozowników do mycia rąk oraz środków piorących do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 30/13
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 45. Dostawa artykułów gospodarczych oraz środków czystości dla SP ZOZ w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 46. Dostawa środków czystości
  Zamawiający: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
 47. Dostawy środków czystości i środków dezynfekcyjnych. ZP-PN/104/12
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 48. EZ/215/09/2013 Zakup i dostawę środków piorących wraz z nieodpłatnym użyczeniem automatycznego systemu dozowania środków piorąco-dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
 49. środki czystości i środki piorące
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Włodawa
 50. sukcesywna dostawa: preparatów piorących dla Pralni, Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 51. ZM 42/230/2012 jest zakup wraz z dostawą środków czystości
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
 52. dostawa środków piorąco-dezynfekujących, środka do apreturowania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą 4 zestawów do automatycznego dozowania płynów dla potrzeb pralni SP ZOZ w Siedlcach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
 53. Dostawa preparatów biobójczych i środków piorących dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, Wałbrzych
 54. Dostawy środków do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 55. Dostawa środków czystości, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, sprzętu do mycia powierzchni, dozowników do mycia rąk i środków piorących do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 21/12
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 56. Dostawa preparatów do dwukąpielowego prania z dezynfekcją oraz preparatów do jednokąpielowego prania z dezynfekcją w 2 pakietach dla potrzeb Pralni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 18 miesięcy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 57. bezigłowy zawór dostępu naczyniowego; Pediatryczny cewnik do pieloplastyki; Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji tkanin w procesie prania; rzutnik okulistyczny; oftalmoskop; pielucho - majtki; różne materiały opatrunkowe
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn
 58. Dostawa środków czystości i higieny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, Szydłowiec
 59. Dostawa Środków dezynfekująco-piorących
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 60. dostawa środków piorących do prania wodnego na potrzeby Pralni Centralnej przy ul.Rędzińskiej 66/68 wchodzącej w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
  Zamawiający: Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Wrocław
 61. Różne wyroby laboratoryjne i drobne artykuły medyczne jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn
 62. Dostawy środka piorąco-dezynfekcyjnego. Znak sprawy ZP-PN/03/12
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 63. dostawa preparatów piorących i worków
  Zamawiający: 1 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 64. Zakup i dostawa środków piorących wraz z nieodpłatnym użyczeniem automatycznego systemu dozowania środków piorąco-dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
 65. Dostawa środków piorących i dezynfekujących.
  Zamawiający: Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej, Ruda Śląska
 66. Dostawy środków do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 67. ŚRODKI PIORĄCE DO PRANIA I DEZYNFEKCJI BIELIZNY SZPITALNEJ DLA PRALNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Dębica
 68. Dostawa środków piorąco-dezynfekujących do pralni centralnej.
  Zamawiający: Zakład Karny Nr 1, Strzelce Opolskie
 69. Dostawa środków piorących wraz z modernizacją stacji dozowania, materiałów gospodarczych i środków chemicznych - 39/2011.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 70. Dostawa środków piorących do prania wodnego na potrzeby Pralni Centralnej mieszczącej się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68, wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3
  Zamawiający: Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Wrocław
 71. Zakup i dostawa środków dezynfekująco - piorących dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 72. Przetarg nieograniczony nr M-13/2011 na dostawę środków piorąco-dezynfekujących
  Zamawiający: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inowrocław
 73. Dostawa środków dezynfekcyjnych i piorących dla SP ZOZ w Sejnach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Sejny
 74. Dostawę środków piorąco - dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie do pralni przy SPZZOZ w Gryficach wraz z użyczeniem systemu i urządzeń technologicznych do przygotowania i dystrybucji tych środków
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
 75. Dostawa środków do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 76. Dostawa preparatów do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej wraz z przedstawieniem technologii prania i dezynfekcji tekstyliów w dwóch pakietach w okresie 18 miesięcy dla potrzeb Pralni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 77. Dostawa preparatów piorących - 2 pakiety
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa
 78. Dostawa preparatów biobójczych i środkó piorących dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, Wałbrzych
 79. zakup i dostawy środków piorąco-dezynfekcyjnych do prania bielizny szpitalnej oraz dzierżawę systemu dozowania środków piorąco-dezynfekcyjnych.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 80. Dostawa środków piorących - sprawa nr 27/2010
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 81. Dostawa środków piorących do Pralni Centralnej
  Zamawiający: Zakład Karny Nr 1, Strzelce Opolskie
 82. Zakup i dostawa środków dezynfekcyjno - piorących
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 83. Dostawa środków piorących i dezynfekujących dla Pralni Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 22/10
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 84. Przetarg nieograniczony nr M-10/2010
  Zamawiający: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inowrocław
 85. Dostawa Preparatów Piorących dla potrzeb Pralni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 86. dostawa środków do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 87. Dostawa środków piorąco - dezynfekujących oraz środków wspomagających pranie do Pralni przy SPZZOZ w Gryficach wraz z użyczeniem systemu i urządzeń technologicznych do przygotowania i dystrybucji tych środków
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
 88. Zakup i dostawa środków dezynfekująco - piorących
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 89. zakup i dostawy środków piorąco-dezynfekcyjnych do prania bielizny szpitalnej oraz dzierżawa systemu dozowania środków piorąco-dezynfekcyjnych.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów
 90. Zakup i dostawa środków dezynfekcyjno - piorących dla potzreb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 91. Sukcesywna dostawa środków pioracych do Pralni Centralnej
  Zamawiający: Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie
 92. Dostawa preparatów wybielająco -dezynfekcyjnych i wspomagających określonych w dwóch pakietach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa
 93. Dostawa środków czystości
  Zamawiający: Szpital Powiatu Bytowskiego, Bytów
 94. 27/M/2008r (proszek do prania, mydło antybakteryjne).
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, Maków Mazowiecki