Kogo reprezentuje osoba

Piaskowska Jolanta Zofia

w KRS

Jolanta Zofia Piaskowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Drugie imię:Zofia
Nazwisko:Piaskowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1950 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Dąbrowa Górnicza (Śląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Długosz Katarzyna, Kluczna Alicja Barbara, Krawiec Izabela Lucyna, Kulig Beata Elżbieta, Tambor Bożena Alina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Home Care, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000547323

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tychy
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00.
  Przewidywana ilość godzin: 8345
 2. Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dąbrowa Górnicza
  Przedmiotem zamówienia jest:Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza ZP/ 3 / 58U / MOPS / 2015 Ww. usługi są świadczone zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 11, art.18 ust. 1pkt 3, art. 50 ust. 1,art. 50 ust. 2 art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zmianą z dnia 6 lipiec 2006 r. , Nr 134, poz. 943). 1 Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb życiowych osób, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 1.1 Do zadań Wykonawcy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności należy: 1.1.1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych takich, jak: - samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych , w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, - dbałość o higienę i wygląd, - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami , w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, - korzystanie z usług różnych instytucji, b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie , w tym: - pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne , rozmowy terapeutyczne, - ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, - doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny , której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, - kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, - współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: - w uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych, - w wypełnianiu dokumentów urzędowych, d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: - w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia albo alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, - w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, - w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą , wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, - w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: - nauka planowania budżetu, asystowaniu przy ponoszeniu wydatków, - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, - zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe. 1.1.2. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków , pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych , a także w utrzymaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych. 1.1.3.Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.581z późn. zm.). a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług. 1.1.4. Pomoc mieszkaniowa , w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizowane i świadczone są zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3, art. 50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zmianą z dnia 06.07.2006r. Dz. U. Nr 134, poz. 943). 2.1 Do zadań Wykonawcy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym w szczególności należy: 2.1.1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych takich , jak: - samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych , w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, - dbałość o higienę i wygląd, - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, - korzystanie z usług różnych instytucji, b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie , w tym: - pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne , rozmowy terapeutyczne, - ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, - doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny , której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, - kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, - współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: - w uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych, - w wypełnianiu dokumentów urzędowych, d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: - w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia albo alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy , - w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, - w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą , wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, - w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: - nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, - zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe. 2.1.2. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków , pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych , a także w utrzymaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych. 2.1.3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.581z późn. zm.): a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług, 2.1.4. Pomoc mieszkaniowa , w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu. 2.1.5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych , w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. ,Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) 3 Przewidywana maksymalna ilość godzin miesięcznie dla specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi: - maksymalnie - 1762 godzin w skali miesiąca, - minimalnie 400 godzin w skali miesiąca. W skali zamówienia (12 miesięcy): - maksymalnie - 21 144 godzin. 4 Przewidywana ilość godzin miesięcznie dla specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi: - maksymalnie w skali miesiąca - 858 godzin, - minimalnie w skali miesiąca - 400 godzin. W skali zamówienia (12 miesięcy): - maksymalnie - 10 296 godzin. 5 Cena ofertowa wyliczona na podstawie maksymalnej ilości godzin określonych w pkt III.3 i pkt III.4 służy wyłącznie do oceny oferty w kryterium cena, a nie stanowi maksymalnej wartości umowy, do której może być realizowane zamówienie dla specjalistycznych usług opiekuńczych i dla specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 6 Nie wykorzystana ilość godzin w danym miesiącu może być przez Zamawiającego przesunięta do wykorzystania w kolejnych miesiącach, na wyraźne zlecenie Zamawiającego. 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości godzin przedmiotu zamówienia w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiennej ilości osób kwalifikujących się do danego rodzaju usług. 8 Jeżeli wystąpi konieczność realizowania większej lub mniejszej ilości godzin w skali miesiąca, niż określona w rozdziale III.3 i III.4, Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć ilość godzin świadczenia usług w ramach maksymalnej wartości zamówienia określonej w umowie. 9 Specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone w dni robocze, w dni świąteczne i wolne od pracy w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu osoby, której przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 10 Do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić osoby sprawne fizycznie i intelektualnie, dbające o osobistą czystość i higienę, zdolne do wykonywania prac fizycznych, posiadające umiejętność utrzymywania kontaktów interpersonalnych. 11 Zlecenie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz konkretnej osoby będzie przekazywane Wykonawcy na piśmie. Wykonawca otrzyma od pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kopię decyzji administracyjnej, zgodnie z którą obejmie klienta usługą w czasookresach i wymiarze godzin określonych w decyzji administracyjnej. 12 Dopuszcza się maksymalnie jedną zmianę osoby świadczącej usługi w okresie obowiązywania decyzji przyznającej świadczenie. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych sytuacją klienta lub Wykonawcy możliwa jest częstsza zmiana osoby świadczącej usługi po wcześniejszym uzgodnieniu tej okoliczności z Zamawiającym. W przypadku zmiany osoby sprawującej usługi u danego klienta Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego pisemnie lub faksem nie później niż na 1 dzień przed objęciem usługi. Osoba zastępująca musi spełniać wymagania dla opiekuna określone w SIWZ. Brak niezwłocznej reakcji Zamawiającego co do wskazanej osoby uznaje się za akceptację w tym zakresie. 13 Za datę rozpoczęcia świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów uważa się datę określoną w decyzji administracyjnej. Za datę zakończenia świadczenia usług na rzecz klienta uważa się datę określoną w decyzji administracyjnej. 14 W przypadku wstrzymania wykonywania usług ( np. z powodu pobytu w szpitalu, wyjazdu do rodziny, umieszczenia w zakładzie pielęgnacyjnym, zgonu lub innej przyczyny) Wykonawca usługi w ciągu 2- ch dni jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu . W przypadku konieczności wznowienia usługi Wykonawca usług jest również zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu tego faktu w terminie 2- ch dni. 15 Wykonawca przed przystąpieniem do świadczenia usług zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o dniach i godzinach świadczenia usług i każdorazowo o ewentualnej zmianie terminów oraz podać informacje o osobie , która będzie te usługi wykonywać ( imię i nazwisko). 16 W wyjątkowych sytuacjach np. powrót klienta ze szpitala, nagłe pogorszenie stanu zdrowia lub inne dopuszcza się możliwość rozpoczęcia świadczenia usług przed wydaniem decyzji administracyjnej na wniosek Zamawiającego tj., zgłoszenie ustne, telefoniczne lub faksem. Decyzja w takim przypadku zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie. 17 W wyjątkowych sytuacjach np. nagłe pogorszenie stanu zdrowia powrót klienta ze szpitala dopuszcza się możliwość ustnego, telefonicznego lub faksem zgłoszenia zmiany ilości godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonych w decyzji administracyjnej, co następnie zostanie potwierdzone nową decyzją administracyjną dostarczoną niezwłocznie Wykonawcy. 18 Wykonawca zobowiązany jest objąć klienta usługą w sytuacjach nagłych , zgodnie z czasem reakcji zadeklarowanym na druku oferty, a w każdym innym przypadku w terminie do 12 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. 19 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania rzetelnej jakości świadczonych usług oraz ich terminowości, a także zapewni wyposażenie personelu w odpowiednie ubranie ochronne ( np. fartuchy, rękawice gumowe, itp. )dostosowane do zakresu usług. 20 Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej klienta, a także o pogorszeniu stanu zdrowia mających wpływ na realizację zadań wynikających z umowy. 21 Wykonawca zobowiązuje się współpracować z pracownikami socjalnymi oraz innymi upoważnionymi pracownikami MOPS. Przez współpracę rozumie się wymianę informacji dotyczącą osób i rodzin objętych pomocą Ośrodka i korzystających ze wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 22 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za staranność w wyborze osób, przy pomocy których będzie świadczył usługi objęte niniejszym zamówieniem oraz prawidłowość wykonywanych przez nie czynności i obowiązków w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia wykwalifikowanego personelu stosownie do wykonywanej usługi. Wykonawca zobowiązuje się, że usługi określone w niniejszej umowie wykonywane będą przez osoby o kwalifikacjach określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943 zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych). 23 Wykonawca wskaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i numer faksu Wykonawcy, inne informacje oraz ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 24 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, w tym przez osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie - osobom korzystającym ze specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 25 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie wykonywania zamówienia. 26 Zamawiający informuje Wykonawcę, iż opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc w formie specjalistycznej usługi opiekuńczej lub jej opiekuna prawnego, bezpośrednio przelewem na konto lub do kasy MOPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2006 r., Nr 134, poz. 943 zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ). W przypadku wnoszenia opłaty przelewem: Nr rachunku MOPS 61156010102148123691770002 27 Dopuszcza się, że odpłatność za świadczone usługi od klienta będzie dokonywał Wykonawca indywidualnie od każdego klienta do kasy lub przelewem na konto MOPS na podstawie otrzymanego upoważnienia wystawionego przez klienta, który ma przyznane usługi w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu , w którym wykonano usługę. Kopię wpłaty KP Wykonawca dostarczy niezwłocznie klientowi. 28 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rozliczenia za każdy miesiąc świadczonych usług do 17 dnia następnego miesiąca w formie faktury/ rachunku wraz z zestawieniem przepracowanych godzin za każdy miesiąc( wg. załącznika nr 1a lub 1b ) zawierającym: - imienny wykaz osób , na rzecz których świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - miesięczną liczbę godzin usług faktycznie świadczonych, - odpłatność za miesiąc faktycznie świadczonych usług, - nazwisko osoby świadczącej usługi. 29 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić karty pracy dokumentujące czas i termin świadczonych usług z podpisem klienta lub członka rodziny potwierdzającym każdorazowo wykonanie usługi i okazywać je na żądanie Zamawiającego. 30 Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz osób , które będą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wykaz osób , które będą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 31 Wydatki związane z zakupami na rzecz klienta ponoszone są ze środków klienta. 32 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł przez cały okres trwania umowy. 33 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez personel pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wykonywanych obowiązków oraz przestrzegania ochrony danych osobowych osób i rodziny, u których świadczone są usługi. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedsięwzięcia środków przewidzianych w przepisach art. 36-39 a ustawy o ochronie danych osobowych w celach ochrony powierzonych mu do przetwarzania w związku realizacją niniejszego zamówienia. 34 Wykonawca odpowiada za całokształt świadczonych usług oraz za zachowanie zatrudnionego personelu. 35 Personel Wykonawcy zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz adresem w czasie realizacji usług. Zabrania się personelowi Wykonawcy wprowadzania do mieszkania klienta osób nieupoważnionych, picia alkoholu, palenia tytoniu. 36 Wykonawca przed przystąpieniem do świadczenia usług zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o dniach i godzinach świadczenia usług i każdorazowo o ewentualnej zmianie terminów oraz podać informacje o osobie , która będzie te usługi wykonywać ( imię i nazwisko). 37 Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innemu wykonawcy , nie przewidzianemu w złożonej ofercie , bez pisemnej zgody Zamawiającego. 38 Wykonawca podczas świadczenia usług zobowiązuje się stosować wszystkie przepisy BHP i P. poż. obowiązujące przy tego rodzaju czynnościach

Inne osoby dla Piaskowska (49 osób):