Kogo reprezentuje osoba

Piechota Grażyna

w KRS

Grażyna Piechota

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Nazwisko:Piechota
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1968 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bober Jan, Borcz Jerzy, Progorowicz Sławomir, Sieczkowski Juliusz, Siupik Leokadia, Szczepanek Roman

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rączy Tadeusz Franciszek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Kancelaria Adwokacka Borcz i Partnerzy, Rzeszów − KRS 0000165996
 2. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000024220
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000003171
 4. Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła Ii Lumen Et Spes, Rzeszów − KRS 0000254463
 5. Stowarzyszenie Fair Play W Polityce, Warszawa − KRS 0000245304
 6. Stowarzyszenie Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca W Rzeszowie, Rzeszów − KRS 0000503864
 7. Stowarzyszenie Sejmik Kobiet Lewicy, Warszawa − KRS 0000446742
 8. Stowarzyszenie Społeczno-ekologiczne Środowisko i Rozwój, Warszawa − KRS 0000234459
 9. Transsystem S.A., Wola Dalsza − KRS 0000584280
 10. Zamek Sieniawa Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Rzeszów − KRS 0000499432

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Carpatia 2 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000390119
 2. Centrum Badawcze Powłok Metalizowanych Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000501492
 3. Ciepłownia Łańcut Sp. Z O.O., Łańcut − KRS 0000027871
 4. Elektromontaż-rzeszów Tele-kab Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000046948
 5. Eurofriends Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000173975
 6. Fabryka Luster Krakszkło Sp. Z O.O., Niepołomice − KRS 0000083835
 7. Inwestor Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000016767
 8. Pge Obrót S.A., Rzeszów − KRS 0000030499
 9. Polski Czerwony Krzyż, Warszawa − KRS 0000225587
 10. Polskie Radio Rzeszów - Rozgłośnia Regionalna W Rzeszowie S.A., Rzeszów − KRS 0000144370
 11. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Rzeszów − KRS 0000034278
 12. Trans-stal Sp. Z O.O., Dynów − KRS 0000122090

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Usługi przewozu zwłok lub szczątków ludzkich
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres obowiązywania umowy usług przewozu zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca wydania zwłok lub szczątków ludzkich do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Zamawiającego lub funkcjonariusza Policji - środkami transportu drogowego. Zwłoki mogą być w stanie rozkładu, z wypadku komunikacyjnego, itp. Do przewozu zwłok transportem drogowym mogą być wykorzystywane pojazdy samochodowe zarejestrowane jako karawany. Pojazd samochodowy zarejestrowany jako karawan winien mieć szczelnie i trwale oddzieloną kabinę kierowców od części ładunkowej, która może być wykonana z metalu, szkła i/lub tworzywa sztucznego: gładkiego, nienasiąkliwego, łatwo zmywalnego, nieulegającego rozpuszczeniu pod wpływem środków dezynfekujących. W części ładunkowej nie powinno być szczelin i otworów. Wnętrze przeznaczone do przewozu nie może zawierać żadnych elementów użytkowych, ani dekoracyjnych, wykonanych z tworzyw nasiąkliwych. Karawan powinien być oznakowany na zewnątrz w sposób widoczny i trwały. Przed przystąpieniem do przewozu karawan winien być umyty i zdezynfekowany. W koszcie usługi należy zabezpieczyć worek na zwłoki, rękawiczki i inne niezbędne materiały potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia.
  Usługa obejmuje przewozy w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, tj. usługi przewozu z miejsca wydania do miejsca wskazanego położonego na obszarze miasta Rzeszów - teren działania Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów oraz Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.
 2. Wykonanie oczyszczania jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz opróżnianie koszy ulicznych.
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oczyszczania jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz opróżnianie koszy ulicznych.

  W ramach letniego oczyszczania jezdni i chodników Wykonawca realizował będzie usługi polegające na:
  1 - oczyszczaniu jezdni - ok. 2 085 627 m2.
  2 - oczyszczaniu chodników - ok. 433 429 m2.
  3 - opróżnianiu koszy ulicznych - ok. 850 szt. - poj. 40 litrów i poj. 60 litrów.
  4 - zraszaniu wodą jezdni, chodników i placów.
  5 - zbieraniu i usuwaniu zanieczyszczeń, w tym przy pomocy:
  a) pracy koparko-ładowarki.
  b) pracy ciągnika z przyczepą lub samochodu dostawczego.
  c) pracy ludzi.
  6- ręcznym oczyszczeniu terenu 1m2

  1. OCZYSZCZANIE JEZDNI.
  Zakres robót polegający na oczyszczeniu jezdni ze szczególnym uwzględnieniem pasa przykrawężnikowego oraz płytki bezpiecznikowej przy użyciu specjalistycznego sprzętu - zamiatarek ulicznych ze zraszaczem wraz z obsługą operatorską. Przy oczyszczaniu mechanicznym należy uwzględnić doczyszczanie ręczne odcinków, gdzie oczyszczanie mechaniczne nie było możliwe oraz usunięcie zanieczyszczeń typu: gałęzie, gruz, elementy zagubione przez pojazdy itp. Podczas oczyszczania jezdni należy również oczyścić zatoki przystankowe i parkingowe usytuowane w poziomie jezdni i powierzchnie jezdni wyłączone z ruchu. Powierzchnia jezdni do oczyszczania ok. 2 085 627 m2.
  Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie oczyszczona w ciągu miesiąca powierzchnia jezdni (wraz z wywozem i utylizacją pozyskanych zanieczyszczeń.) (100 m2)

  2. OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW.
  Pod pojęciem oczyszczanie chodników należy rozumieć prace polegające na oczyszczaniu chodników z zalegających zanieczyszczeń przy użyciu specjalistycznego sprzętu - zamiatarek o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 4 500 kg. ze zraszaczem wraz z obsługą operatorską. Przy oczyszczaniu mechanicznym należy uwzględnić doczyszczanie ręczne placów, zatok parkingowych, schodów i innych miejsc gdzie mechaniczne oczyszczanie nie było możliwe.
  Jezdnie wykonane z kostki brukowej m. in. 3-go Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Baldachówka, Kopernika, Plac Farny muszą być oczyszczane przy użyciu zamiatarek podciśnieniowych do oczyszczania chodników o masie całkowitej 4,5 t wyposażone w szczotki składające się w 100 % z plastiku. Natomiast nawierzchnia jezdni na Rynku musi być oczyszczana ręcznie.
  Zarówno przy oczyszczaniu jezdni jak i chodników zgromadzone nieczystości należy wywozić na bieżąco.
  Oczyszczanie jezdni i chodników należy wykonywać w taki sposób i w takich porach, by nie utrudniać ruchu pojazdów jak i pieszych.
  Powierzchnia chodników do oczyszczania ok. 433 429 m2.
  Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie oczyszczona w ciągu miesiąca powierzchnia chodników wraz z wywozem i utylizacją pozyskanych zanieczyszczeń. (100 m2)

  3. OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH
  Opróżnianie koszy ulicznych wraz z wywozem winno odbywać się w taki sposób i takich porach, by nie utrudniać ruchu pojazdów i pieszych według ustalonej wspólnie z Zamawiającym trasą.
  Zamawiający zleci do opróżniania ok. 850 szt. koszy o pojemności 40 litrów i o pojemności 60 litrów.
  Wykonawca w ramach realizacji zadania pod nazwą OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH wykonywał będzie również:
  a) dokonywanie zmian usytuowania koszy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Zamawiającego,
  b) ustawiania koszy dodatkowych zakupionych przez Zamawiającego,
  c) ustawiania koszy przewróconych bądź przestawionych,
  d) uzupełniania skradzionych i zniszczonych wkładów zakupionych przez Zamawiającego,
  e) utrzymania czystości koszy ulicznych wraz z wkładami.
  Realizacja prac wyszczególnionych w punktach a, b, c, d i e winna być wykonywana w ramach zadania OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH - bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.
  Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość sztuk koszy opróżnionych wraz z wywozem i utylizacją śmieci. (szt.)

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia oczyszczenia odcinka jezdni lub chodnika oraz opróżnienia kosza ulicznego interwencyjnie poza harmonogramem, które musi być rozpoczęte do godziny od zgłoszenia.

  Jezdnie i chodniki objęte przedmiotem zamówienia zostaną podzielone na następujące strefy różnicujące częstotliwość ich oczyszczania:
  JEZDNIA:
  I strefa oczyszczania jezdni - 5 razy w tygodniu
  II strefa oczyszczania jezdni - 1 razy w tygodniu
  III strefa oczyszczania jezdni - 2 razy w miesiącu
  IV strefa oczyszczania jezdni - 1 raz w miesiącu
  CHODNIKI:
  II strefa oczyszczania - 2 razy w tygodniu
  III strefa oczyszczania - 2 razy w miesiącu

  Wykonawca zgłaszał będzie Zamawiającemu faxem wykonanie danej trasy oczyszczania jezdni, chodników i opróżniania koszy, bądź na jakim etapie zostały one przerwane (ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu uniemożliwiające dalsze kontynuowanie prac, awarie sprzętu itp.).

  4. ZRASZANIE WODĄ JEZDNI, CHODNIKÓW I PLACÓW
  Na osobne zlecenie zamawiającego Wykonawca będzie realizował prace związane z myciem bądź zraszaniem jezdni, chodników i placów przy użyciu samochodu ciężarowego z beczką o pojemności ok. 7000 litrów wraz z obsługą operatorską.
  Jednostką miary przy rozliczaniu powyższej pracy będzie czas pracy sprzętu (godzina).

  5. ZBIERANIE I USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ
  W ramach zadania na osobne zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie zbierał zanieczyszczenia z terenów będących w zarządzie MZDiZ, likwidował dzikie wysypiska, oczyszczał teren na którym organizowane będą imprezy pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa, zbierał zanieczyszczenia podczas trwania i po zakończeniu imprezy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego okaże dokumenty potwierdzające składowanie odpadów.
  Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie ilość m3 zebranych zanieczyszczeń. ( m3)

  a) PRACA KOPARKO-ŁADOWARKI
  Przy pozyskiwaniu zanieczyszczeń przy realizacji zadania pod nazwą ZBIERANIE I USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ w niektórych przypadkach (np. likwidacji dzikich wysypisk) niezbędne będzie użycie koparko-ładowarki wraz z operatorem.
  Jednostką miary będzie czas pracy sprzętu (godzina).

  b) PRACA CIĄGNIKA Z PRZYCZEPĄ LUB SAMOCHODU DOSTAWCZEGO
  Zależnie od rodzaju i ilości zanieczyszczeń pozyskanych w ramach realizacji zadania pod nazwą ZBIERANIE I USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ koniecznym będzie dokonanie ich wywozu który będzie przeprowadzany:
  a) ciągnikiem wraz z przyczepą i obsługą operatorską - jednostką miary przy rozliczaniu będzie czas pracy sprzętu (godzina).
  b) samochodem dostawczym z lawetą i kierowcą - jednostką miary przy rozliczaniu powyższych pracy będą przebyte w ramach realizacji zadania kilometry (km)

  c) PRACA LUDZI
  Zależnie od rodzaju i ilości zanieczyszczeń pozyskiwanych w ramach realizacji zadania pod nazwą ZBIERANIE I USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ w niektórych przypadkach np. zbieraniu zanieczyszczeń z terenów będących w zarządzie MZDiZ, likwidacji dzikich wysypisk, oczyszczaniu teren na którym organizowane będą imprezy pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa, zbieraniu zanieczyszczeń podczas trwania i po zakończeniu imprez koniecznym będzie dokonywanie ich zbierania bądź załadunku przy pomocy ludzi.
  Jednostką miary przy rozliczaniu powyższych prac będzie czas pracy jednej osoby (godzina).

  6. RĘCZNE OCZYSZCZENIE TERENU 1 m2
  Na osobne zlecenia Zamawiającego Wykonawca będzie ręcznie oczyszczał tereny będące w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni które nie będą objęte stałym utrzymaniem tzn. nie będą się znajdować w trasach oczyszczania mechanicznego jezdni i chodników. Rozpoczęcie realizacji zleconego zadania musi nastąpić do 2 godzin od zgłoszenia.
  Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie oczyszczona w ciągu miesiąca powierzchnia wraz z wywozem i utylizacją pozyskanych zanieczyszczeń. ( m2)


  DODATKOWE UWAGI:
  W przypadku zwiększenia areału, na skutek przejęcia przez Zamawiającego do utrzymania nowych odcinków dróg, chodników oraz zwiększenia ilości koszy na śmieci Wykonawca obejmie je utrzymaniem po cenach wynikających ze złożonej oferty.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian częstotliwości oczyszczania jezdni i chodników oraz opróżniania koszy.
  Wykonawca musi postępować z odpadami komunalnymi zebranymi z pasów drogowych w sposób zgodny z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) oraz Uchwały Nr LIV/66/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2006 r. ze zmianami.
  Koszty wywozu i utylizacji nieczystości stałych na składowisko odpadów wliczone zostały do wynagrodzenia.
  Po podpisaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany:
  1. Posiadać lub w ciągu 3 tygodni zorganizować (jeżeli taki nie istnieje) oddział na terenie miasta Rzeszowa.
  2. Zorganizować na terenie w/w oddziału plac manewrowy gdzie stacjonować będzie sprzęt używany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
  3. Do 7 dni od podpisania umowy udostępnić telefon pod który Zamawiający będzie zgłaszał konieczność rozpoczęcia prac wyszczególnionych w punktach 4,5,6,7,8 i 9 Opisu przedmiotu zamówienia.
  4. Do 7 dni od podpisania umowy przedłożyć do uzgodnienia przez Zamawiającego Szczegółowy plan oczyszczania jezdni i chodników oraz opróżniania koszy ulicznych.
  5. Posiadać minimum 1 miejsce na terenie miasta Rzeszowa do poboru wody potwierdzone umową.
 3. odbiór (tj. transport, wyposażenie w kontenery) odpadów komunalnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
  odbiór odpadów komunalnych
 4. Usługi załadunku, transportu, unieszkodliwiania: odpadów medycznych, chemikalii oraz odbioru i wywozu odpadów komunalnych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia są usługi określone w 2 Częściach :
  Część 1: załadunku, transportu i unieszkodliwiania:
  - odpadów medycznych o kodzie 18 01 02, tj. części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) oraz odpadów medycznych o kodzie 18 01 03 tj. innych odpadów, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt,
  - chemikalii w tym odczynników chemicznych zawierających substancje niebezpieczne o kodzie18 01 07 ,

  Część 2 : odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Szpitala przy ul. Szopena 2, Domu Pielęgniarek ul. Naruszewicza 11 oraz z Oddziału Dziennego Psychiatrycznego ul. Szopena 15.

  CPC: 94020, Kat: 16.
 5. Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej MPGK- Rzeszów Sp. z o.o
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., Tyczyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadanym mieniem, prowadzoną działalnością gospodarczą, ubezpieczenia mienia: od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych ( AC, OC, NW ).
  2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik I wraz z wykazami (A, B, B1, F, G, H, C, D, E, I, J, K,) do SIWZ.
 6. Usługi przewozu zwłok lub szczątków ludzkich
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres obowiązywania umowy usług przewozu zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca wydania zwłok lub szczątków ludzkich do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Zamawiajacego lub funkcjonariusza Policji-środkami transportu drogowego.Zwłoki moga być w stanie rozkładu ,z wypadku komunikacyjnego ,itp.Do przewozu zwłok transportem drogowym mogą być wykorzystywane pojazdy samochodowe zarejestrowane jako karawany.Pojazd samochodowy zarejestrowany jako karawan winien mieć szczelnie i trwale oddzieloną kabinę kierowców od części ładunkowej,która może być wykonana z metalu,szkła i/lub tworzywa sztucznego :gładkiego,nienasiąkliwego,
  łatwo zmywalnego,nieulegającego rozpuszczeniu pd wpływem środków dezynfekujących .W części ładunkowej nie powinno być szczelin i otworów.Wnetrze przeznaczone do przewozu nie może zawierać żadnych elementów użytkowych,ani dekoracyjnych,wykonanych z tworzyw nasiąkliwych.Karawan powinien być oznakowany na zewnatrz w sposób widoczny i trwały.Przed przystapieniem do przewozu karawan winien byc umyty i zdezynfekowany.W koszcie usługi należy zabezpieczyć worek na zwłoki,rękawiczki i inne niezbędne materiały potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia.Usługa obejmujeprzewozy w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie .Zamówienie składa się z dwóch części:I.Obejmująca usługi przewozu z miejsca wydania położonego na obszarze miasta Rzeszów-teren działania Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów i Prokratury Rejonowej w Rzeszowie .II.Obejmująca usługi przewozu z miejsca wydania połozonego na obszarze miasta Dynów oraz gmin:Błażowa,Boguchwała,Chmielnik,Dynów,Głogów Małopolski,Hyżne,Kamień,Krasne,Lubenia,Sokołów Małopolski,Świlcza,Trzebownisko i Tyczyn -teren działania Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.

Inne osoby dla Piechota (242 osoby):