Kogo reprezentuje osoba

Pieczonka Jacek

w KRS

Jacek Pieczonka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Nazwisko:Pieczonka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Opole (Opolskie), Zawadzkie (Opolskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gałuszka Eugeniusz, Kazuch Kamil Damian, Konik Eugeniusz Stefan, Krasucka Maja, Krawiec Górzańska Gabriela Mariola, Kreis Marian Adam, Labus Gałuszka Aleksandra, Morys Henryk, Szot Jan Adolf

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zajdel Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Karpacz − KRS 0000480921
 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Strzelcach Opolskich S.A., Strzelce Opolskie − KRS 0000054067
 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Medycznej i Społecznej Ratowania Ofiar Wypadków Oraz Leczenia Oparzeń, Sosnowiec − KRS 0000018872
 4. Śląski Związek Piłki Nożnej W Katowicach, Katowice − KRS 0000059947
 5. Zakład Gospodarki Komunalnej Zaw-kom Sp. Z O.O., Zawadzkie − KRS 0000018245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Sosnowiec − KRS 0000071567
 2. Ekomodern Sp. Z O.O., Ozimek − KRS 0000010237
 3. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Opole − KRS 0000014339
 4. Euroterm Sp. Z O.O., Zawadzkie − KRS 0000025863
 5. Fenix Sp. Z O.O., Zawadzkie − KRS 0000165689
 6. Fundacja - Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny -, Sosnowiec − KRS 0000166980
 7. Krako Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000121829
 8. Małapanew Maszyny i Konstrukcje Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000005749
 9. Milanco Sp. Z O.O., Suszec − KRS 0000052843
 10. Państwowe Przedsiębiorstwo Remontów i Eksploatacji Domów Łabędy, Gliwice − KRS 0000031204
 11. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Krajowego Maprex Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000059234
 12. Sosnowieckie Wodociągi S.A., Sosnowiec − KRS 0000216608
 13. Supermedia Interactive Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000130946
 14. Technomet Sp. Z O.O., Zawadzkie − KRS 0000163811
 15. Zugil S.A., Wieluń − KRS 0000132844

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku
  Zamawiający: Gmina Zawadzkie, Zawadzkie
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte: bezpośrednio z nieruchomości: a) szkło oraz opakowania ze szkła b) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury c) opakowania wielomateriałowe d) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone f) metale oraz opakowania z metali g) popiół h) zmieszane odpady komunalne
 2. Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie gminy Zawadzkie. Zadanie 1 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w m. Żędowice i części m. Zawadzkie. Zadanie 2 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kielcza. Nr postępowania ZP/03/2015
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o., Zawadzkie
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie gminy Zawadzkie. Zakres zamówienia obejmuje: odśnieżanie dróg i chodników, ścieżki rowerowej, posypywanie piaskiem dróg i chodników, ścieżki rowerowej w czasie występowania śliskości pośniegowej i gołoledzi
 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku
  Zamawiający: Gmina Zawadzkie, Zawadzkie
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte: 1. bezpośrednio z nieruchomości: a) zmieszane odpady komunalne b) szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe c) papier i tektura d) opakowania wielomateriałowe, w tym z tworzyw sztucznych oraz metale i puszki e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone f) popiół 2. przeterminowane leki i chemikalia 3. w systemie akcyjnym - w formie zbiórki objazdowej a) odpady wielkogabarytowe b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny c) zużyte opony d) niebezpieczne odpady budowlane (papa i styropian) wytworzone w gospodarstwie domowym ( kod odpadu 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ
 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  Zamawiający: Gmina Zawadzkie, Zawadzkie
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte: 1. bezpośrednio z nieruchomości: a) zmieszane odpady komunalne b) szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe c) papier i tektura d) opakowania wielomateriałowe, w tym z tworzyw sztucznych e) metale i puszki f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone g) popiół 2. zbierane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych a) przeterminowane leki i chemikalia b) zużyte baterie i akumulatory c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny d) meble i inne odpady wielkogabarytowe e) odpady budowlane i rozbiórkowe f) zużyte opony a także w przypadku gdy pozbycie się odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości: g) papier h) szkło i) tworzywa sztuczne j) metale k) opakowania wielomateriałowe l) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów 3. w systemie akcyjnym - w formie zbiórki objazdowej a) odpady wielkogabarytowe b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny c) zużyte opony 4.Odpady komunalne gromadzone w koszach ulicznych na terenie Gminy Zawadzkie 5.Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach zlokalizowanych przy cmentarzach na terenie Gminy Zawadzkie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ

Inne osoby dla Pieczonka (81 osób):