Kogo reprezentuje osoba

Pierzchała Antoni Jan

w KRS

Antoni Jan Pierzchała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Antoni
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Pierzchała
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Tarnów (Małopolskie)
Przetargi:34 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duź Antoni Jan, Dzikowski Wojciech Paweł, Klich Jerzy Wojciech, Pikul Zbigniew Jan, Przetacznik Henryk Kazimierz, Skalski Czesław, Wzorek Stanisław, Zeliaś Leszek Tadeusz, Zięcina Irosław Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tracz Mirosław Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cech Rzemiosł Różnych W Tarnowie, Tarnów − KRS 0000044253
 2. Firma Zegar Wojciech Dzikowski i Alicja Zyder Sp. J., Tarnów − KRS 0000074580
 3. Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-handlowe Zeliaś Sp. J., Tarnów − KRS 0000077106
 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Tarnów − KRS 0000072728
 5. Stowarzyszenie Akcja - -koronarografia Serca, Tarnów − KRS 0000030148
 6. Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Polsko-belgijskiej Dębica-puurs Serce Za Serce, Dębica − KRS 0000025319
 7. Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe W Tarnowie, Tarnów − KRS 0000061191

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa − KRS 0000146264
 2. Izba Rzemieślnicza, Oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości W Tarnowie, Tarnów − KRS 0000052883
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Adz J.zieliński R.zielińska Sp. J., Dębica − KRS 0000082979
 4. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Tarnów − KRS 0000040960
 5. Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa − KRS 0000103276

Powiązane przetargi (34 szt.):
 1. Remont Archiwum wraz z dostawą regałów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest: a. wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych pomieszczeń Archiwum, b. naprawa izolacji tarasu wejściowego nad Archiwum, c. wykonanie sytemu wentylacyjno-grzewczego w pomieszczeniach Archiwum, d. wykonanie systemu wentylacji podciśnieniowej w pomieszczeniu izolatki Oddziału Intensywnej Terapii na 2 piętrze budynku Kliniki e. montaż systemu regulacji pracy klimatyzatorów obsługujących pomieszczenie Serwerowni na 1 piętrze budynku Instytutu, przy temperaturze zewnętrznej poniżej -10oC. oraz f. dostawa i zamontowanie regałów przesuwnych w pomieszczeniach Archiwum
 2. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 Zakresy każdy stanowi odrębne zamówienie Zakres I - Modernizacja systemu wentylacji dla pomieszczeń Pracowni Leku Cytostatycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów Zakres II -Remont kanalizacji w obrębie budynku biurowego Działu Technicznego
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
  Przedmiot zamówienia podzielono na 2 Zakresy każdy stanowi odrębne zamówienie
  Zakres I - Modernizacja systemu wentylacji dla pomieszczeń Pracowni Leku Cytostatycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów
  Zakres II -Remont kanalizacji w obrębie budynku biurowego Działu Technicznego
 3. Budowa biblioteki na działkach nr 1539/4 i 1539/5 w Szynwałdzie wraz z wewnętrznymi instalacjami
  Zamawiający: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, Skrzyszów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa biblioteki w Szynwałdzie - dz. nr 1539/4 i 1539/5 wraz z wewnętrznymi instalacjami, która obejmuje następujące rodzaje robót:
  A.Roboty budowlane (przedmiar 1):
  a.Roboty ziemne - etap I
  b.Fundamenty żelbetowe - etap I
  c.Izolacje - etap I
  d.Roboty żelbetowe - podbudowa wejścia - etap I
  e.Roboty żelbetowe - słupy okrągłe - etap I
  f.Roboty żelbetowe - belki - etap I
  g.Roboty żelbetowe - ściany - etap I
  h.Roboty żelbetowe - stropy - etap I
  i.Roboty żelbetowe - schody - etap I
  j.Konstrukcje i elementy stalowe - etap I
  k.Podkłady oraz izolacja p.w. pod posadzki na gruncie - etap I
  l.Roboty murowe, ścianki GK - etap I
  m.Dach główny - etap I
  n.Dach nad wykuszami - etap I
  o.Podłoża i posadzki - parter - etap II
  p.Podłoża i posadzki -piętro - etap II
  q.Podłoża i posadzki - loggia - etap II
  r.Pdłoża i posadzki - śmietnik - etap II
  s.Sufity podwieszane - parter - etap II
  t.Sufity podwieszane - piętro - etap II
  u.Tynki, okładziny i malowanie - etap II
  v.Ślusarka zewnętrzna - etap I
  w.Stolarka i ślusarska wewnętrzna - etap I
  x.Wyposażenie meblowe - etap III
  y.Elewacja - etap III
  B.Instalacje (przedmiar 2) - etap II
  a.Instalacja wodno - kanalizacyjna
  b.Instalacja c.o.
  c.Instalacja gazowa
  d.Wentylacja mechaniczna
  C.Instalacja elektryczna (przedmiar 3) - etap II
  D.Przyłącza (przedmiar 4) - etap II
  a.Przyłącz gazowy
  b.Przyłącz wody
  c.Przyłącz kanalizacji sanitarnej
  d.Przyłącz kanalizacji deszczowej od rynien i opadowej z kratek
  e.Drenaż budynku
  E.Zagospodarowanie terenu (przedmiar 5) - etap III
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
  -Załączniku nr 1 -przedmiar robót
  -Załączniku nr 2 - dokumentacja projektowa
  -Załączniku nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 4. Wymiana stolarki okiennej i malowanie głównej sali sportowo-widowiskowej przy ul. Gumniskiej w Tarnowie
  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
  1. Wymiana stolarki okiennej na elewacji wschodniej i zachodniej hali w pomieszczeniu głównej sali sportowo-widowiskowej, w tym między innymi:
  a) wymiana okien na elewacji wschodniej i zachodniej z zastosowaniem kształtowników aluminiowych w głównej sali sportowo-widowiskowej,
  b) wypełnienie części otworów po zdemontowaniu przeszkleń na ścianki z pustaków gazobetonowych,
  c) wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe z blachy powlekanej,
  d) wykonanie parapetów wewnętrznych z agromarmuru,
  e) demontaż siatek na oknach i ponowne ich zamontowanie po wymianie stolarki okiennej.
  2. Odnowienie tynków wraz z malowaniem pomieszczenia głównej sali sportowo widowiskowej wraz ze sceną - w tym między innymi:
  a) wykonanie tynków po zamontowaniu nowych okien,
  b) uzupełnienie ubytków w tynkach ścian wewnętrznych sali i sceny,
  c) skucie tynku na ścianie sceny (strona północna) i położenie nowego tynku o właściwościach przeciwgrzybicznych,
  d) wykończenie szpalet okiennych po wymianie stolarki okiennej z zastosowaniem zabezpieczenia naroży i krawędzi z listwy aluminiowych,
  e) dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi wraz ze szpachlowaniem
  (w kolorach półpełnych). Kolory należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu,
  f) barierki i balustrady wewnątrz głównej sali sportowo-widowiskowej należy wyremontować, wyczyścić (piaskowanie), zabezpieczyć przeciwkorozyjnie i dwukrotnie pomalować farbą olejną. Kolory należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu,
  g) demontaż i ponowny montaż po wymalowaniu drabinek przyściennych i innych urządzeń przytwierdzonych do ścian.
 5. Modernizacja kuchni w Przedszkolu publicznym nr 1 ul. Lwowska 38
  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie:
  1.1. prace adaptacyjno-konstrukcyjne:

  a) Poszerzenie otworów drzwiowych do szer. 100 cm;
  b) Wykucie wentylacji zetowych i kanałów wentylacyjnych;
  c) Wykonanie przebić w ścianach na kanał nawiewny;
  d) Wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej lub dziurawki szer. 12 cm;
  e) Podmurowanie okien w kuchni do wys. Parapetu 90 cm
  f) Wymiana okien;
  g) Renowacja schodów zewnętrznych
  h) Renowacja balustrad oraz zadaszenia nad wejściem;
  i) Rozkucie otworu pod okno podawcze;
  j) Częściowa wymiana istniejącej armatury;
  k) Demontaż istniejącej armatury;
  l) Sufit podwieszany z płyt gips.-kart. gr. 1,25 cm na konstrukcji stalowej;
  m) Obudowanie kanału nawiewnego płytami gips.-kart. gr. 1,25 cm.

  1.2. roboty wykończeniowe wewnętrzne:

  a) Wykonanie posadzek wraz z cokołami;
  b) Wyłożenie ścian w pomieszczeniach kuchennych płytkami ceramicznymi do wys. 2,00 m
  c) Malowanie ścian farbą olejną do wys. 2,00 m w pozostałych pomieszczeniach;
  d) Tynkowanie ścian powyżej fartucha z płytek i lamperii olejnej;
  e) Malowanie ścian farbami emulsyjnymi;
  f) Montaż parapetów PCV;
  g) Montaż kompaktowa (młynka koloidalnego)
  h) Montaż stolarki drzwiowej.

  1.3. roboty instalacyjne branża sanitarna:

  a) Wymiana grzejników;
  b) Wykonanie podejść;
  c) Montaż urządzeń sanitarnych;
  d) Doprowadzenie wody z istniejącej instalacji w budynku;
  e) Odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
  f) Montaż wentylacji mechanicznej nawiewnej (centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną).

  1.4. roboty instalacyjne branża elektryczna:

  a) Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej nn;
  b) Wykonanie tablicy rozdzielczej TKU;
  c) Wykonanie instalacji oświetlenia;
  d) Wykonanie gniazd wtykowych 1 fazowych ogólnego przeznaczenia;
  e) Wykonanie instalacji napięcia 230 i 400 V dla urządzeń gastronomicznych;
  f) Wykonanie instalacji zasilania wentylatorów;
  g) Wykonanie instalacji ochronnej od porażeń i przepięć.

  1.5. roboty uzupełniające i zabezpieczające:

  a) zabezpieczenie remontowanych pomieszczeń;
  b) oznakowanie terenu budowy;
  c) zabezpieczenie miejsc składowania gruzu i materiałów budowlanych;
  d) utrzymanie stałego porządku na terenie obiektu.
  2. UWAGA: w zakres zamówienia nie wchodzi wyposażenie kuchni. Zakresu tego nie należy wyceniać.
 6. Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej w Biskupicach Radłowskich dz 885/1
  Zamawiający: Urząd Miejski w Radłowie, Radłów
  Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje roboty o charakterze remontowo-budowlanym . Szczegółowy zakres robót obejmuje: 1. Wymiana bram garażowych. 2. Ocieplenie ścian budynku styropianem i wykonanie cienkowarstwowego tynku akrylowego 3. Montaż podokienników okiennych zewnętrznych z blachy powlekanej 4. Wykonanie zwodów pionowych instalacji odgromowej.
 7. Modernizacja kuchni w Przedszkolu publicznym nr 1 ul. Lwowska 38
  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie:
  1.1. prace adaptacyjno-konstrukcyjne:

  a) Poszerzenie otworów drzwiowych do szer. 100 cm;
  b) Wykucie wentylacji zetowych i kanałów wentylacyjnych;
  c) Wykonanie przebić w ścianach na kanał nawiewny;
  d) Wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej lub dziurawki szer. 12 cm;
  e) Podmurowanie okien w kuchni do wys. Parapetu 90 cm
  f) Wymiana okien;
  g) Renowacja schodów zewnętrznych
  h) Renowacja balustrad oraz zadaszenia nad wejściem;
  i) Rozkucie otworu pod okno podawcze;
  j) Częściowa wymiana istniejącej armatury;
  k) Demontaż istniejącej armatury;
  l) Sufit podwieszany z płyt gips.-kart. gr. 1,25 cm na konstrukcji stalowej;
  m) Obudowanie kanału nawiewnego płytami gips.-kart. gr. 1,25 cm.

  1.2. roboty wykończeniowe wewnętrzne:

  a) Wykonanie posadzek wraz z cokołami;
  b) Wyłożenie ścian w pomieszczeniach kuchennych płytkami ceramicznymi do wys. 2,00 m
  c) Malowanie ścian farbą olejną do wys. 2,00 m w pozostałych pomieszczeniach;
  d) Tynkowanie ścian powyżej fartucha z płytek i lamperii olejnej;
  e) Malowanie ścian farbami emulsyjnymi;
  f) Montaż parapetów PCV;
  g) Montaż kompaktowa (młynka koloidalnego)
  h) Montaż stolarki drzwiowej.

  1.3. roboty instalacyjne branża sanitarna:

  a) Wymiana grzejników;
  b) Wykonanie podejść;
  c) Montaż urządzeń sanitarnych;
  d) Doprowadzenie wody z istniejącej instalacji w budynku;
  e) Odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
  f) Montaż wentylacji mechanicznej nawiewnej (centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną).

  1.4. roboty instalacyjne branża elektryczna:

  a) Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej nn;
  b) Wykonanie tablicy rozdzielczej TKU;
  c) Wykonanie instalacji oświetlenia;
  d) Wykonanie gniazd wtykowych 1 fazowych ogólnego przeznaczenia;
  e) Wykonanie instalacji napięcia 230 i 400 V dla urządzeń gastronomicznych;
  f) Wykonanie instalacji zasilania wentylatorów;
  g) Wykonanie instalacji ochronnej od porażeń i przepięć.

  1.5. roboty uzupełniające i zabezpieczające:

  a) zabezpieczenie remontowanych pomieszczeń;
  b) oznakowanie terenu budowy;
  c) zabezpieczenie miejsc składowania gruzu i materiałów budowlanych;
  d) utrzymanie stałego porządku na terenie obiektu.
  2. UWAGA: w zakres zamówienia nie wchodzi wyposażenie kuchni. Zakresu tego nie należy wyceniać.
 8. Remont lokali mieszkalnych /pustostanów/ oraz lokali użytkowych znajdujących się w Tarnowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
  Remont lokali mieszkalnych /pustostanów/ oraz lokali użytkowych znajdujących się w Tarnowie przy: Pułaskiego 81/71, Wiśniowa 28/3, Dąbrowskiego 18/11, Dąbrowskiego 18/12, Dąbrowskiego 18/14A, Dąbrowskiego 18/14, Dąbrowskiego 18/15, Kołłątaja 3/9, Piłsudskiego 24 - lokal użytkowy, Prostopadła 13/3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót dla poszczególnych części
 9. Remont rowu przy ul. Agrestowej w Tarnowie (451,10 mb)
  Zamawiający: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Tarnów
  Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe, roboty ziemne, ubezpieczenie dna rowu otwartego korytkami betonowymi, ubezpieczenie skarp rowu otwartego płytami ażurowymi betonowymi, zarurowanie części rowu rurami PE, wykonanie przepustów z rur żelbetowych i z rur PE, wykonanie na wylotach wód drenarskich do rowu obudów betonowych prefabrykowanych
 10. Sukcesywna dostawa granulatów i regranulatów.
  Zamawiający: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do oddziału w Tarnowie odzyskanych tworzyw sztucznych w postaci granulatów i regranulatów
 11. Remont lokali mieszkalnych /pustostanów/ oraz lokali użytkowych znajdujących się w Tarnowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
  Remont lokali mieszkalnych /pustostanów/ oraz lokali użytkowych znajdujących się w Tarnowie przy: Spytki 1A/30, Krakowska 23/2A, Wałowa 47 - lokal użytkowy Piłsudskiego 24 - lokal użytkowy, Lwowska 18 - lokal użytkowy, Równa 4A - podział budynku na dwa lokale mieszkalne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót dla poszczególnych części
 12. Sukcesywna dostawa odzyskanych tworzyw sztucznych w postaci regranulatów
  Zamawiający: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do oddziału w Tarnowie odzyskanych tworzyw sztucznych w postaci regranulatów
 13. Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej Górnej wraz z robotami towarzyszącymi - etap II
  Zamawiający: Gmina Jodłowa, Jodłowa
  Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres prac:
  - docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu gr.10 cm, na ościeżach gr 2-5 cm, kominów styropianem gr.5 cm ;
  - docieplenie stropów na strychu i poddaszu - styropian 8 cm wełna mineralna 14 cm;
  - wymiana zewnętrznych parapetów podokiennych;
  - wymiana podbitki drewnianej na PCV z atestem nie rozprzestrzeniania ognia;
  - remont kominów;
  - remont opaski odbojowej;
  - demontaż rur spustowych, ponowny montaż po wykonaniu elewacji;
  - demontaż pionowych zwodów instalacji odgromowej i ponowny montaż w rurkach po wykonaniu ocieplenia w grubości ocieplenia;
  - malowanie balustrady balkonu i schodów zewnętrznych;
  - wymiana okładzin schodów zewnętrznych oraz balkonu:
  - wymiana kotła i wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniu kotłowni
  Szczegółowy opis prac zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i przedmiary robót, stanowiące załączniki do SIWZ. W przypadkach gdzie podano określony znak towarowy, dopuszcza się rozwiązanie równoważne o parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowane w dokumentacji
 14. Termomodernizacja budynku Starej Szkoły wraz z wymianą instalacji c.o., Ryglice, ul. Ks. Jakuba Wyrwy 2 - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Burmistrz Ryglic, Ryglice
  Prace będą prowadzone w poniżej zestawionym zakresie:
  - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, - Skucie tynków zewnętrznych, - Przemurowanie kominów, - Remont poszycia dachu. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w przedmiarach robót.
 15. Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 6-8
  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
  Wymiana stolarki okiennej w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 6-8, a w szczególności:
  a) wykucie z muru ościeżnic drewnianych, wykonanie szpalet, uzupełnienie malowania,
  b) nakładki z PCV na parapety o szerokości 0,40 m i łącznej długości 126,90 m,
  c) montaż stolarki okiennej z PVC z nawietrznikami manualnymi:
  - przyziemie, piwnice:
  okna (ozn. 01), o wym. 1,20 m x 1.7 m - szt. 7,
  okna (ozn. 02), o wym. 1,60 m x 1,6 m - szt. 1,
  okna (ozn. 03), o wym. 0,90 m x 1.6 m - szt. 2,
  okna (ozn. 0Sc3), o wym. 5,30 m x 2,45 m - szt. 1.
  - parter:
  okna (ozn. 013), o wym. 4,75 m x 2,0 m - szt. 1,
  okna (ozn. 04), o wym. 1,35 m x 2,4 m - szt. 4,
  okna (ozn. 010), o wym. 1,35 m x 2,0 m - szt. 1,
  - I piętro:
  okna (ozn. 09), o wym. 1,40 m x 2,65 m - szt. 8,
  okna (ozn. 014), o wym. 3,45 m x 2,1 m - szt.1,
  okna (ozn. 013), o wym. 4,75 m x 2,0 m - szt. 1,
  okna (ozn. 010), o wym. 1,35 m x 2,0 m - szt. 1,
  - II piętro:
  okna (ozn. 09), o wym. 1,40 m x 2,65 m - szt. 8,
  okna (ozn. 010), o wym. 1,35 m x 2,0 m - szt. 1,
  okna (ozn. 013), o wym. 4,75 m x 2,0 m - szt. 1,
  okna (ozn. 015), o wym. 3,45 m x 1,45 m - szt.1.
 16. Roboty budowlane zewnętrzne na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej
  Zamawiający: Gmina Jodłowa, Jodłowa
  Przedmiotem zamówienia jest:
  - wykonanie odwodnienia dachu;
  - wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku szkoły;
  - montaż rynien i rur spustowych;
  - docieplenie fundamentu;
  - przedłużenie dachu;
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku SP Nr 1 w Jodłowej (okna 95 szt., drzwi zewnętrzne 8 szt)
  Parametry okien: okna PCV 5-cio komorowe w kolorze białym obustronnie (nie z recyklingu!) , dwuszybowe, (u min.=1,0W/m2*K) zwykłe, okucia zwykłe, montaż nawiewników 56 szt.. Parametry drzwi zewnętrznych: profile aluminiowe w kolorze brązowym (dopasować kolorystycznie do istniejących drzwi) przeszklenia dwuszybowe (u min.=1,0W/m2*K) z szybą bezpieczną O2. Ilość oraz wymiary okien i drzwi zamieszczono w ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ załączniki do SIWZ. Na obecnym etapie prac nie przewiduje się wymiany parapetów zewnętrznych. Przed zamówieniem należy dokonać pomiarów aktualizacyjnych stolarki okiennej i drzwiowej.
  Szczegółowy opis prac zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i przedmiary robót, stanowiące załączniki do SIWZ. W przypadkach gdzie podano określony znak towarowy, dopuszcza się rozwiązanie równoważne o parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowane w dokumentacji.
 17. Roboty remontowe polegające na izolacji pionowej ścian fundamentów oraz wykonanie drenażu opaskowego budynku internatu w CKiW OHP w Tarnowie
  Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, Tarnów
  Umowny zakres robót obejmuje:
  roboty demontażowe i rozbiórkowe
  roboty ziemne- wykopy
  roboty izolacyjne ścian fundamentów
  opaska drenażowa
  Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 4 i 5 do SIWZ
 18. wykonanie częściowego remontu dachu i malowanie pomieszczeń biurowych po zaciekach w budynku USC przy ul. Gumniska 30 w Tarnowie zgodnie z dokumentacją projektową (przedmiar robót) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  Zamawiający: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Obsługi Urzędu, Tarnów
  Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, oraz zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres robót budowlanych podlegających trybowi przetargowemu łącznie z robotami towarzyszącymi musi być wykonany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów i obejmuje: a) częściową rozbiórkę pokrycia dachowego z dachówki, b) wymianę zniszczonego deskowania dachu, c) wymianę zniszczonych obróbek blacharskich blachą miedzianą, d) uzupełnienie pokrycia dachowego dachówką ceramiczną, e) wymianę zniszczonych rur spustowych blankowania ozdobnego dachu (żygaczy), f) wykonanie i zawieszenie rynien spustowych z blachy miedzianej, g) wymiana zniszczonego pokrycia dachowego ganeczków od strony południowej i północnej, h) wymianę uszkodzonych dachówek ceramicznych na gzymsie, sterczynach i blankowaniu, i) malowanie klatki schodowej, j) malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach na parterze i I piętrze budynku zniszczonych zalaniem
 19. Termomodernizacja budynku Starej Szkoły wraz z wymianą instalacji c.o., Ryglice, ul. Ks. Jakuba Wyrwy 2
  Zamawiający: Burmistrz Ryglic, Ryglice
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Starej Szkoły wraz z wymianą instalacji c.o., Ryglice, ul. Ks. Jakuba Wyrwy 2. Prace będą prowadzone w poniżej zestawionym zakresie: -Docieplenie ścian od wysokości cokołu -Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją -Wymiana pokrycia dachowego -Wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych -Zasypanie istniejącej piwnicy -Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej -Renowacja istniejącej pochylni oraz schodów przed wejściem na elewacji zachodniej -Wykonanie nowej pochylni oraz schodów przy wejściu do Biblioteki -Wykonanie nowych daszków nad wejściami -Remont systemu odprowadzenia wód opadowych z dachu -Wykonanie opaski z betonowych płyt ażurowych wokół budynku -Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj.: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach robót
 20. Odnowienie elewacji i wykonanie izolacji pionowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tarnowie oraz Ocieplenie i izolacja fundamentów budynku Gimnazjum Nr 1 w Tarnowie.
  Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
  1. Dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i przewiązki łączącej budynek szkoły z Gimnazjum Nr 1: roboty ziemne, bezinwazyjne osuszenie budynku, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, odnowienie elewacji, renowacja obserwatorium obrony przeciwlotniczej, usytuowanego na dachu szkoły, remont kominów, wykonanie opaski wokół budynku, montaż oświetlenia wejścia głównego.
  2. Dla Gimnazjum Nr 1: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych, naprawa tynków wewnętrznych w piwnicy wraz z wymiana cokolików, wykonanie opaski wokół budynku.
 21. Wykonanie remontu fundamentów z drenażem opaskowym Kościoła p.w. św. Michała Archanioła - ETAP II
  Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Michała Archanioła, Tuchów
 22. Przebudowa fragmentu muru ogrodzenia klasztornego O.O. Bernardynów przy ul. Bernardyńskiej w Tarnowie - ETAP II (11,56 mb).
  Zamawiający: Klasztor OO. Bernardynów w Tarnowie, Tarnów
 23. Wykonanie robót wykończeniowych domu przedpogrzebowego w Woli Rzędzińskiej
  Zamawiający: Gmina Tarnów, Tarnów
 24. Modernizacja kotłowni Zakładu Karnego w Krakowie - II etap - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Tarnowie, Tarnów
 25. Wykonanie remontu fundamentów z drenażem opaskowym Kościoła p.w. św. Michała Archanioła - ETAP I.
  Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Michała Archanioła, Tuchów
 26. przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych w ramach umowy ramowej
  Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Tarnowie, Tarnów
 27. Urządzenie wnętrza sali konferencyjno - wystawowej w budynku Wydziału Historii Drogownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który mieści się w przy ul. 1-go Maja 39 w Szczucinie.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa
 28. Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Żabnie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Żabnie, Żabno
 29. Uporządkowanie gospodarki cieplnej w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów
 30. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach - ETAP III
  Zamawiający: Gmina Tuchów, Tuchów
 31. Roboty budowlano instalacyjne elektryczne i co w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Łysa Góra.
  Zamawiający: Wójt Gminy Dębno, Dębno
 32. modernizacja kotłowni Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie - II etap
  Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Tarnowie, Tarnów
 33. Dostosowania istniejących pomieszczeń kuchni do obowiązujących przepisów w Szkole Podstawowej w Pleśnej
  Zamawiający: Urząd Gminy w Pleśnej, Pleśna
 34. przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na rehabilitację wraz z kriokomorą ogólnoustrojową Tarnów, ul. Mostowa 6
  Zamawiający: Zespół Przychodni Specjalistycznych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Tarnów