Kogo reprezentuje osoba

Pierzchała Barbara

w KRS

Barbara Pierzchała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Pierzchała
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1961 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Nawojowa (Małopolskie), Nowy Sącz (Małopolskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach, 1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bogdański Stanisław, Długopolska Izabela, Furtak Marian, Galarowicz Krystyna, Golonka Wioleta, Głód Józef, Hajduk Janina, Horowska Franciszka, Jabłoński Rafał, Kamiński Piotr, Krawczyk Marian, Kudlik Helena, Kulczak Bogusława, Kurcz Krystyna, Kurzeja Urszula, Lelito Teresa, Malinowska Maria, Mółka Józef, Nowak Barbara, Pażucha Anna, Plata Krystyna, Smajdor Marta, Stojowska Barbara, Stopka Maria, Sztaba Walawska Barbara, Twardowska Maria, Waligóra Danuta, Woda Andrzej, Ząber Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zelek Edward

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bogdański Stanisław, Ciołkiewicz Barbara, Fiut Stanisław Wojciech, Golonka Wioleta Agnieszka, Homoncik Barbara, Horowska Franciszka, Jabłoński Rafał, Janczak Marek, Konieczny Genowefa, Kowalik Małgorzata, Kulczak Bogusława, Kurcz Krystyna, Lelito Teresa, Lelito Zuzanna Józefa, Mączka Krzysztof, Majewski Tadeusz, Mirek Michał, Mogilska Józefa Ewa, Plata Krystyna, Plata Zdzisława, Poradowski Józef, Saczka Antonina, Skopek Krystyna, Smajdor Marta Zofia, Stopka Maria, Szczecina Jan, Waligóra Danuta Magdalena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000096637
 2. Klub Jazdy Konnej Sądeczanin-wielogłowy, Wielogłowy − KRS 0000041474
 3. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków Tauron Polska Energia S.A. Oddział Kraków, Kraków − KRS 0000017008
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Czaczowie, Czaczów − KRS 0000023923
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Paszynie, Paszyn − KRS 0000160614
 6. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Warszawa − KRS 0000112165
 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Małopolski Oddział Wojewódzki W Oświęcimiu, Oświęcim − KRS 0000378932
 8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000155175
 9. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział W Krynicy-zdroju Im. Romana Nitribitta, Krynica-zdrój − KRS 0000058091
 10. Spółdzielnia Rzemieślnicza Sądeczanka, Nowy Sącz − KRS 0000191340
 11. Spółka Handlowo-usługowa-flap A. Woda Sp. J., Nowy Sącz − KRS 0000073463
 12. Stowarzyszenie Centrum Hodowli i Promocji Koni Polski Południowej, Kraków − KRS 0000505598
 13. Stowarzyszenie Mystkowianie, Mystków − KRS 0000468862
 14. Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego, Rytro − KRS 0000255167
 15. Stowarzyszenie Wspierania, Modernizacji i Postępu W Hodowli i Chowie Bydła Zagroda, Podegrodzie − KRS 0000217065
 16. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rp Oddział Powiatowy W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000100415

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Gródku Nad Dunajcem, Gródek Nad Dunajcem − KRS 0000184695
 2. Bank Spółdzielczy W Nawojowej, Nawojowa − KRS 0000112407
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Nowy Sącz − KRS 0000131866
 4. Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000083949
 5. Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej, Nowy Sącz − KRS 0000144096

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Kamionka Wielka i wskazanych Instytucji Kultury oraz udzielanie kredytu w rachunku bieżącym Gminy w latach 2016-2021
  Zamawiający: Gmina Kamionka Wielka, Kamionka Wielka
  Na przedmiot zamówienia składają się
  następujące zadania: Zadanie 1: obsługa bankowa budżetu Gminy Kamionka Wielka tj. Urzędu Gminy i
  jednostek budżetowych Gminy Kamionka Wielka oraz udzielanie kredytu w rachunku bieżącym w latach
  2016-2021; Zadanie 2: obsługa bankowa wskazanych przez Zamawiającego Instytucji Kultury
 2. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI MAKSYMALNEJ 1,400 MLN ZŁ NA POTRZEBY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM.
  Zamawiający: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości maksymalnej 1 400 000,00 PLN (słownie: milion czterysta tysięcy złotych 00/100). 2. Kredyt zostaje zaciągnięty z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 3. Okres kredytowania ustala się na 12 lat tj. na lata 2015-2026. 4. Okres karencji w spłacie kapitału wynosić będzie ok. 9 miesięcy (pierwsza spłata kapitału na 30.06.2016 r). 5. Po upływie okresu karencji kredyt będzie spłacany w ratach rocznych w kolejnych latach począwszy od : Rok 2016 - kwota 5 000,00 zł Rok 2017 - kwota 5 000,00 zł Rok 2018 - kwota 5 000,00 zł Rok 2019 - kwota 5 000,00 zł Rok 2020 - kwota 20 000,00 zł Rok 2021 - kwota 50 000,00 zł Rok 2022 - kwota 50 000,00 zł Rok 2023 - kwota 50 000,00 zł Rok 2024 - kwota 50 000,00 zł Rok 2025 - kwota 700 000,00 zł Rok 2026 - kwota 460 000,00 zł 6. Kredyt będzie wykorzystywany w transzach. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca postawi mu do dyspozycji I transzę kredytu w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 zł nie później niż w terminie do 01.10.2015 r. Kolejne transze kredytu o różnej wielkości - w zależności od potrzeb Zamawiającego zostaną wykorzystane w terminie do 31.12.2015 roku. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej niż określona w zamówieniu kwoty kredytu oraz prawo do spłaty wykorzystanego kredytu przed ustalonym terminem - bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 8. W całym okresie kredytowania marża banku pozostaje na niezmienionym poziomie. 9. Przy naliczaniu odsetek za okres kredytowania stosować należy stawkę WIBOR 3M ustaloną na 25 dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc przypadający na koniec okresu, za który nalicza się odsetki, jako średnią notowań z ostatnich 5 dni roboczych. 10. Spłata odsetek następować będzie w okresach półrocznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu; - na koniec I i III kwartału. Spłata kapitału następować będzie w okresach rocznych na 30.06. 11. Odsetki będą naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu na podstawie stosownych dokumentów obciążeniowych, przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a rok przestępny 366 dni. 12. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 13. Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 14. Kredyt zostaje zaciągnięty w walucie polskiej tj. w złotych PLN. 15. Odsetki będą płatne od salda kwoty kredytu. 16. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 31.12.2015 roku 17. Niewykorzystanie kredytu w całości lub w części w terminie do 31.12.2015 roku oznacza rezygnację z dalszego wykorzystania kredytu lub jego części.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu komercyjnego długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Udzielenie i obsługa kredytu komercyjnego długoterminowego (kredyt w wysokości 5.000.000 zł)
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 517 000,00 zł (słownie: Dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych)
  Zamawiający: Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju, Krynica-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 2 517 000,00 zł (słownie: Dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek; 2) kwota kredytu: 2 517 000,00 zł (słownie: Dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych); 3) Okres kredytowania: 149 miesięcy tj. do dnia 31.12.2027 r.; 4) karencja w spłacie kredytu: do 29.06.2027 r.; 5) kredyt zostanie uruchomiony w ciągu 2 dni roboczych od złożenia wniosku przez Zamawiającego, uruchomienie kredytu nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2015 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia kredytu w transzach oraz możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej (2 517 000,00 zł) bez dodatkowych opłat i prowizji; 6) spłata kredytu nastąpi po upływie okresu karencji, w dwóch ratach półrocznych: a) w dniu 30.06.2027 r. - 1 258 500,00 zł - I rata, b) w dniu 30.12.2027 r. - 1 258 500,00 zł - II rata; 7) Zamawiający zobowiązany jest dokonać ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu, odsetek i innych należności w terminie do dnia 31.12.2027 r.; 8) płatność zobowiązań Zamawiającego z tytułu obsługi kredytu (odsetki) regulowane będą miesięcznie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę Wykonawcy. /Stawka WIBOR 1M będzie ulegała zmianom co miesiąc, aktualizacja stopy procentowej będzie następowała pierwszego dnia miesiąca/, obowiązująca będzie stawka WIBOR 1M ogłoszona ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego spłatę; 9) oprocentowanie kredytu będzie zmienne za dany (miesięczny) okres odsetkowy. Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365/366 dni (rzeczywista liczba dni występująca w danym roku) i liczone będą od rzeczywistego zadłużenia, według zmiennej stopy WIBOR 1M. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego. Pierwsze odsetki płatne będą po uruchomieniu kredytu nie później niż do 31.12.2015 r.; 10) o kwocie należnych odsetek Zamawiający będzie informowany pisemnie i drogą mailową na adres: ugukry@ns.onet.pl w terminie 7 dni przed terminem wymagalności, przy czym odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego; 11) gdyby do 24.12.2015 r. Zamawiający nie uruchomił jeszcze kredytu, w momencie otrzymania od Zamawiającego wniosku, o którym mowa w pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wysokości należnych odsetek, aby na dzień 31.12.2015 r. nie występowały żadne odsetki wymagalne. Powiadomienie, o którym mowa powyżej winno nastąpić drogą mailową na adres: ugukry@ns.onet.pl, faksem na nr tel. 18 472 55 01 i telefonicznie 18 472 55 24 lub 18 472 55 25; 12) odsetki z tytułu niespłaconej w terminie raty kredytu obliczane będą w oparciu o wysokość odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie; 13) Zamawiający nie wyraża zgody na kapitalizację odsetek; 14) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie wyłącznie weksel własny in blanco wraz z deklaracją do weksla. Niedopuszczalne są w tym zakresie inne zapisy w umowie kredytowej, w tym także o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm./; 15) nie przewiduje się dokumentowania (rozliczania) wykorzystania kredytu; 16) w zakresie opłat i prowizji Zamawiający dopuszcza jedynie płatność z tytułu jednorazowej prowizji przygotowawczej, płatnej w całości w dniu uruchomienia kredytu, która nie może być większa niż 1 500,00 zł; 17) Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do: a) wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, b) wcześniejszej spłaty poszczególnych rat; 18) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do wydłużenia spłaty kredytu gdy ulegną zmianie warunki prawne lub finansowe Zamawiającego mające wpływ na spłatę. Wydłużenie terminu spłaty kredytu wymaga zgodnych oświadczeń woli Zamawiającego i Wykonawcy dla swej ważności w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 12 069 774,58 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Chełmiec na rok 2015 a w szczególności na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie, Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec
  Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, Chełmiec
  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 12 069 774,58 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Chełmiec na rok 2015 a w szczególności na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie, Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec. Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 12 069 774,58 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Chełmiec na rok 2015 a w szczególności na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie, Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec 1. Okres kredytowania: 2015 r. - 2027 r. 2. Data uruchomienia całego kredytu: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 3. Pobranie kredytu: transzami w momencie zaistnienia potrzeby płatniczej w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015. 4. Karencja w spłacie kredytu od daty udzielenia kredytu, do dnia 29.06.2016r. 5. Spłata kredytu nastąpi w ratach w latach 2016 - 2027, do dnia 30.06 i do dnia 30.12 każdego roku przy zachowaniu okresu karencji (pierwsza rata spłaty 30.06.2016r.) 6. Spłata odsetek nastąpi w latach 2015-2027 w okresach kwartalnych, tj. każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał na podstawie zawiadomienia pisemnego przesłanego przez bank kredytobiorcy począwszy od 31.12.2015 7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne wyrażone jako WIBOR 3M powiększone o marżę banku, przy czym WIBOR 3M będzie stawka zmienna dla każdego okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania dokonywana będzie w okresach kwartalnych w pierwszym dniu roboczym każdego kwartału kalendarzowego w oparciu o stawkę WIBOR 3M obowiązującą w pierwszym dniu roboczym danego kwartału kalendarzowego. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. 8. Bank nie pobierze prowizji i opłat z tytułu niewykorzystanej pełnej kwoty kredytu. 9. Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat związanych z obsługa kredytu za wyjątkiem monitów wzywających do spłaty zadłużenia przeterminowanego oraz czynności windykacyjnych. 10. Na warunkach określonych w umowie bank nie pobierze opłat i prowizji od przedterminowej spłaty kredytu oraz zmiany spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach spłaty. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę 11. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji podpisane przez Wójta Gminy Chełmiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chełmiec. 12. Zamawiający oświadcza, ze nie zalega na rzecz US i ZUS W celu umożliwienia Wykonawcy oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do opublikowanej SIWZ załącza się i zarazem udostępnia się na stronach internetowych Gminy Chełmiec m. innymi następujące dokumenty: Za 2013 1. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r. 2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z za 2013r. 3. Sprawozdanie o stanie należności Rb-N za 2013r. 4. Sprawozdanie Rb-PDP z wykorzystania dochodów podatkowych za 2013r. 5. Sprawozdanie z wykonania plany dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S za 2013r. 6. Sprawozdanie z wykonania plany wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S za 2013r. 7. Uchwała RIO w sprawnie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełmiec sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. 8. Uchwała nr XLV/754/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 04 czerwca 2014r. W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmiec za 2013 rok. Za 2014 1. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r. 2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z za 2014r. 3. Sprawozdanie o stanie należności Rb-N za 2014r. 4. Sprawozdanie Rb-PDP z wykorzystania dochodów podatkowych za 2014r. 5. Sprawozdanie z wykonania plany dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S za 2014r. 6. Sprawozdanie z wykonania plany wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S za 2014r. 7. Uchwała RIO w sprawnie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełmiec sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. Za 2015 1. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015r. 2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z według stanu na koniec I kwartału 2015r. 3. Sprawozdanie o stanie należności Rb-N według stanu na koniec I kwartału 2015r.. 4. Sprawozdanie z wykonania plany dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 marzec 2015r. 5. Sprawozdanie z wykonania plany wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 marzec 2015r. 6. Uchwała budżetowa na 2015r Nr.: IV/32/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. 7. Uchwała nr: VI/84/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 kwietnia 2015r. W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec. 8. Opinia RIO w sprawie projektu budżetu Gminy Chełmiec na 2015r. 9. Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 10. Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chełmiec wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 11. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015 Załączniki do specyfikacji stanowią również: - NIP i REGON Gminy - Zaświadczenie o wyborze Wójta - Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy
 6. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego
  Zamawiający: Gmina Łabowa, Łabowa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu długoterminowego kredytu bankowego złotowego w wysokości 1 123 665,00 zł na okres 10 lat. Dane o kredycie: kwota kredytu - 1 123 665,00 zł; okres kredytowania - do 30 listopada 2021r.; postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w jednej transzy w terminie - 1 grudnia 2011r.; spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała miesięcznie, w terminach, które zostaną określone w załączniku do przyszłej umowy , w równych ratach w kwocie 1/ 120 kwoty kredytu , z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej do końca stycznia 2012r; odsetki będą płatne od salda kredytu; spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, które zostaną określone w załączniku do przyszłej umowy. Spłata pierwszej raty odsetek do końca stycznia 2012r. wraz z odsetkami za okres karencji spłaty odsetek; do obliczenia odsetek od kredytu przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych zaś rok liczy 365 dni, rok przestępny 366 dni; oprocentowanie ( dla okresu odsetkowego i okresu karencji ) według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku (stopa bazowa: WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej); okresu karencji; marża banku stała dla całego okresu kredytowania; dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawców prowizji przygotowawczej w wysokości nie przekraczającej 0,5 % kwoty kredytu; zabezpieczenie kredytu weksel in blanco

Inne osoby dla Pierzchała (237 osób):