Kogo reprezentuje osoba

Pierzchała Wiktoria

w KRS

Wiktoria Pierzchała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wiktoria
Nazwisko:Pierzchała
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1935 r., wiek 88 lat
Miejscowości:Muszyna (Małopolskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bołoz Zofia, Broniszewski Antoni, Bukowska Łucja Sabina, Czop Janina, Czop Maria Teresa, Franczyk Władysław, Gajowska Anna, Gościńska Urszula Danuta, Jasnosz Michał, Krok Bożena, Kulig Aleksy, Lech Adam, Lichoń Joanna Katarzyna, Lis Małgorzata Marcjanna, Majerski Antoni, Markiewicz Barbara Teresa, Nosal Stefania, Opielewicz Zdzisław, Palej Maciej Piotr, Paszkowska Halina, Romańczyk Antoni, Ruchała Marian, Semczyszak Julian, Stojda Mieczysław, Świętek Józef, Szewczyk Krystyna Maria, Ziemba Andrzej Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymczyk Andrzej Witold

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia, Bukowina Tatrzańska − KRS 0000172913
 2. Fundacja Krynickie Zdroje, Krynica-zdrój − KRS 0000195987
 3. Fundacja Rozwoju Szpitala Miejskiego Im. Dr Józefa Dietla W Krynicy, Krynica-zdrój − KRS 0000076480
 4. Klub Sportowy Przełęcz Tylicz, Tylicz − KRS 0000196659
 5. Krynickie Towarzystwo Hokejowe Klub Młodzieżowy Krynica, Krynica-zdrój − KRS 0000096072
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Mochnaczce Wyżnej, Mochnaczka Wyżna − KRS 0000142409
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Żegiestowie, Żegiestów − KRS 0000049322
 8. Polska Liga Hokejowa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000185829
 9. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział W Krynicy-zdroju Im. Romana Nitribitta, Krynica-zdrój − KRS 0000058091
 10. Poprad Sp. Z O.O., Milik − KRS 0000056943
 11. Stowarzyszenie Klucz Muszyński, Muszyna − KRS 0000215668
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Muszynka, Muszynka − KRS 0000033873
 13. Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej, Nowy Sącz − KRS 0000226549
 14. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości W Mochnaczce, Mochnaczka Niżna − KRS 0000121936
 15. Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej W Muszynie, Muszyna − KRS 0000103399
 16. Towarzystwo Przyjaźni Miast Krynica-amersham, Krynica − KRS 0000017234
 17. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Imienia Franciszka Stefczyka, Warszawa − KRS 0000160603

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy Muszyna-krynica Zdrój, Muszyna − KRS 0000089862
 2. Bank Spółdzielczy W Krynicy-zdroju, Krynica-zdrój − KRS 0000125026
 3. Centrum Finansowe S.A., Warszawa − KRS 0000366338
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Krynicy-zdroju, Krynica-zdrój − KRS 0000179442
 5. Kółko Rolnicze W W Szczawniku, Szczawnik − KRS 0000040556
 6. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Warszawa − KRS 0000113064
 7. Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Krynicy-zdroju, Krynica-zdrój − KRS 0000083946
 8. Sądecka Izba Gospodarcza, Nowy Sącz − KRS 0000043252
 9. Stowarzyszenie Budowy Pomnika Karola Wojtyły - Ojca Świętego Jana Pawła Ii W Muszynie Oraz Centrum Godnej Starości Im. Jana Pawła Ii W Mieście i Gminie Muszyna, Muszyna − KRS 0000283119
 10. Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna, Krynica-zdrój − KRS 0000094901

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Udzielenie odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 3.000.000,00 zł na okres od 28 marca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
  Zamawiający: Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju, Krynica-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest udzelenie odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie złotych: Trzy miliony 00/100) na okres od 28 marca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. Kredyt przeznaczony jest na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
 2. Kredyt bieżący w rachunku 2.000.000,00 zł (od 05.02.2014 r. - 8 miesięcy)
  Zamawiający: Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju, Krynica-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w złotych polskich w maksymalnej kwocie 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych).
  Kredyt udzielony jest na okres do 8 miesięcy tj. do dnia 5 października 2014 r.
  Kredyt przeznaczony jest na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
 3. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu odnawialnego w kwocie 200 000,00 zł dla SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Krynica - Zdrój
  Kredyt odnawialny w kwocie 200 000,00 zł na okres 4 lat od dnia podpisania umowy
 4. Usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu złotowego do wysokości 940 000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku (Siedlisko) Centrum Kultury w Krynicy - Zdroju.
  Zamawiający: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, Krynica-Zdrój
  1. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego do wysokości 940 000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku (Siedlisko) Centrum Kultury w Krynicy - Zdroju. 2. Kwota kredytu 940 000,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) 3. Planowany okres kredytowania od dnia podpisania umowy do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do 30.06.2020r. 4. Kredyt uruchamiany będzie w transzach.
 5. Obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000,00 zł dla SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju przez okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Krynica
  1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa rachunku bankowego SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 142 wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000,00 zł w okresie obowiązywania umowy. 2. Bank przystępujący do przetargu musi spełniać następujące warunki obsługi bankowej: - Siedziba banku, oddziału lub filii banku w Krynicy - Zdroju, - Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym - linii kredytowej w wysokości 1 000 000,00 zł z zastrzeżeniem, że nie będzie pobierana prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu. 3. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju obejmującej: - otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego Szpitala, - otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych, - realizacja poleceń przelewów (obrót bezgotówkowy) w systemie Eliksir na rachunkach Zamawiającego w Banku obsługującym, - bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych na konta, - bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych, - potwierdzenie stanu salda i dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy. (Wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej wpłaty na rachunek bankowy), - uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, - telefoniczne uzgadnianie sald rachunków bankowych na hasło, - wydawanie na życzenie Zamawiającego informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach, informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi bankowymi danymi, - udostępnienie usługi elektronicznej typu home - banking na trzech stanowiskach komputerowych umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca bezpłatnie zainstaluje system bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkoli wskazanych pracowników. - Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w tym do : przeniesienia bazy danych - kontrahentów z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, inne czynności należące do elektronicznej obsługi bankowej, - przyjmowanie środków na lokaty krótkoterminowe, - uruchomienie kredytu w terminie 4 dni od daty obowiązywania umowy, - spłata kredytu najpóźniej w ostatnim tygodniu obowiązywania umowy, - naliczanie odsetek - miesięcznie - od faktycznie wykorzystanego kredytu, - zabezpieczenie kredytu wekslem własnym in blanco lub cesja należności wynikającej z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Inne osoby dla Pierzchała (236 osób):