Kogo reprezentuje osoba

Pilch Magdalena Jowita

w KRS

Magdalena Jowita Pilch

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Magdalena
Drugie imię:Jowita
Nazwisko:Pilch
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1972 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Gdynia (Pomorskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Starzyńska Wywioł Joanna Maria, Szemryk Ewa Maria, Wywioł Andrzej

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Starzyńska Wywioł Joanna Maria, Szemryk Ewa Maria, Wywioł Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Doradczo-handlowe Con-spark Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000158077

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów cyfrowych DMR MOTOTRBO dla potrzeb n/w projektów: Budowa Sopockiego Centrum Ratownictwa Wodnego Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Ratownictwa (ZSR) Województwa Pomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów cyfrowych
  DMR MOTOTRBO dla potrzeb n/w projektów:
  Budowa Sopockiego Centrum Ratownictwa Wodnego
  Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Ratownictwa (ZSR) Województwa Pomorskiego
 2. Dostawa i uruchomienie radioserwera z oprogramowaniem (numer postępowania: 091/PN/2014)
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Dostawa i uruchomienia radioserwera z oprogramowaniem spełniajacego wymagania techniczno-funkcjonalne i w ukompletowaniu przedstawionym w pkt. 2.1. oraz dostawę 3 bram sprzętowych do obsługi wyniesionych radiotelefonów analogowych/cyfrowych i 3 kpl. radiotelefonów przewoźnych standardu DMR w ukompletowaniu standardowym spełniających wymagania techniczno-funkcjonalne.
 3. Zakup i dostawa radiotelefonów noszonych z dodatkowym akumulatorem i ładowarką jednostanowiskową, zestawów kamuflowanych trzyczęściowych z fonowodem oraz ładowarek wielostanowiskowych oraz radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
  1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie nr 1 - radiotelefony noszone Zadanie nr 2 - radiotelefony bazowe 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - Zadanie 1 - obejmuje zakup i dostawę 144 radiotelefonów noszonych Motorola DP 3601 lub równoważnych z dodatkowym akumulatorem i ładowarką jednostanowiskową, dodatkowo 16 ładowarek wielostanowiskowych, 69 zestawów kamuflowanych (trzyczęściowych z fonowodem w kolorze beżowym) oraz 4 zestawów do programowania i strojenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. - Zadanie nr 2 - obejmuje zakup 4 radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych Motorola DM 3601 lub równoważnych wraz z przystawkami zdalnego sterowania, mikrofonami biurkowymi i manipulatorami dodatkowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który będzie realizował zadanie -1, zapewnił przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego (4 osób) zgodnie z wytycznymi wskazanymi w załączniku nr 6 do SIWZ. 4. W przypadku zaoferowania dla zadania nr 2 - radiotelefonów innych niż wskazane w specyfikacji DM3601 zamawiający dodatkowo wymaga: - 1 szt. programu do programowania i strojenia radiotelefonów - 2 szt. przewodów do programowania i strojenia radiotelefonów - przeprowadzenia szkolenia dla 6 osób z programowania i strojenia radiotelefonów w wymiarze 8 godz. w siedzibie Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony asortyment na okres 24 miesięcy od dnia dostawy. 6. Zamawiający wymaga, aby przedmiot usługi był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym Wykonawca składa oświadczenie wskazując zakres, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów..
 4. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń radiowego systemu łączności cyfrowej dla potrzeb stanowiska kierowania KMP Kielce, KPP Staszów i KPP Skarżysko-Kamienna. Nr postępowania 115/PN/2013.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń radiowego systemu łączności cyfrowej dla potrzeb stanowiska kierowania KMP Kielce, KPP Staszów i KPP Skarżysko-Kamienna. Zamówienie podzielone na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa stacji retransmisyjnych oraz dostawę i uruchomienie radioserwera z oprogramowaniem do rozbudowy cyfrowego systemu łączności radiowej standardu DMR dla potrzeb jednostek Policji woj. Świętokrzyskiego; Zadanie nr 2 - Dostawa radiotelefonów przewoźnych w ukompletowaniu biurkowym do rozbudowy cyfrowego systemu łączności radiowej standardu DMR dla potrzeb jednostek Policji woj. świętokrzyskiego oraz urządzeń do sterowania radiotelefonami Motorola typ GM360 za pomocą niekomutowanej jednoparowej linii telefonicznej.
 5. Dostawa, montaż i instalacja fabrycznie nowego sprzętu oraz urządzeń łączności radiowej kompatybilnych z siecią radiową użytkowaną przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
  Zamawiający: Zarząd Komunikacji Miejskiej, Gdynia
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa, montaż i instalacja następującego , fabrycznie nowego sprzętu oraz urządzeń łączności radiowej kompatybilnych z siecią radiową użytkowaną przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni: a) Radioprzemiennik (repiter) przystosowany do zamontowania w szafie 19 cali wraz z filtrem dupleksowym - w ilości 3 (słownie: trzy) sztuki wraz z dokumentacją techniczno- serwisową, programatorem z programem oraz przewodem programującym, do programowania radioprzemienników. Radioprzemiennik będzie wykorzystywany jako stacja retransmisyjna analogowa w systemie duosimpleksowym jako tzw. przeźroczysty dla sygnałów podakustycznych z przedziałem częstotliwości 150 - 300Hz. Częstotliwości nadawczo/odbiorcze zostaną podane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. b) Szafa teleinformatyczna typu RACK 19 cali wraz z wyposażeniem typu: ZPAS 600x600 z panelem wentylacyjnym (lub równoważna pod względem techniczno-funkcjonalnym) - w ilości 1 (słownie: jedna) sztuka. c) Anteny do radioprzemienników typu Sirtel SF 435L (lub równoważne pod względem techniczno-funkcjonalnym) - w ilości 3 (słownie: trzy) sztuki. d) Niskostratny przewód antenowy typu H-1000 (lub równoważny pod względem techniczno-funkcjonalnym) do stacji retransmisyjnych oraz bazowych - w ilości 100mb (słownie: sto metrów bieżących). e) Zasilacze sieciowe 230/12V-15A do radiotelefonów bazowych typu EZC 200 z wyjściem zasilania awaryjnego - ładowanie akumulatorów żelowych, oraz z sygnalizacją pracy sieci (lub równoważne pod względem techniczno-funkcjonalnym) - w ilości 2 (słownie: dwie) sztuki. f) Anteny bazowe typu SF 410A - producent: SIRTEL na dolne pasmo 400MHz (lub równoważne pod względem techniczno-funkcjonalnym) - w ilości 2 (słownie: dwie) sztuki. g) Część nadawczo-odbiorcza radiotelefonu Yaesu VX 2000U (płyta bazowa) wraz z panelem przednim oraz wyświetlaczem - w ilości 3 (słownie: trzy) sztuki. h) Mikrofony MH-25 (do radiotelefonów Yaesu) - w ilości 3 (słownie: trzy) sztuki. i) Wtyki UC-1 na przewód RG 58 - w ilości 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk. j) Wtyki UC-1 na przewód H-1000 - w ilości 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk. k) Akumulatory żelowe KOBE 12V/44Ah (lub równoważne pod względem techniczno-funkcjonalnym) - w ilości 3 (słownie: trzy) sztuki. l)Tester pojemności akumulatorów żelowych TES-32A (lub równoważny pod względem techniczno-funkcjonalnym) - w ilości 1 (słownie: jedna) sztuka. m) Anteny GSM (lub równoważne pod względem techniczno-funkcjonalnym) dla urządzeń MobileCompia M3 - w ilości 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk. 2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 6. dostawa radiotelefonów ręcznych dla Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków
  Dostawa 60 sztuk radiotelefonów ręcznych z wyświetlaczem i wywołaniem 5 tonowym dla Zespołów Ratownictwa Medycznego KPR.
  Radiotelefony muszą spełniać parametry techniczne opisane w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ
  Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytkowania w sieciach radiowych na terenie RP
  1. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
  2. Zamienie nie jest podzielone na części.
  3. Zamawiający nie przewiduje możliwości stosowania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7.
  4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
  5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia dynamicznego systemu zakupów.