Kogo reprezentuje osoba

Piotrowski Roman Karol

w KRS

Roman Karol Piotrowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Roman
Drugie imię:Karol
Nazwisko:Piotrowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Chotum (Mazowieckie), Sochaczew (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:97 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kułakowska Beata Urszula, Kułakowski Krzysztof Stefan, Piotrowska Krystyna Helena, Trześniewska Jolanta Maria, Łęcka Jadwiga, Łęcki Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cieślak Anna, Kułakowski Krzysztof Stefan, Łęcki Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łochnicki Tomasz Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. A2 Route Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000455169
 2. Cukiernia Natolin Sp. J., Warszawa − KRS 0000696530
 3. Delta S.A., Warszawa − KRS 0000014555
 4. Dywidag Bau Gmbh Sp. Z O.O. Oddział W Polsce, Pruszków − KRS 0000304475
 5. Fundacja Rentier, Zielonka − KRS 0000344506
 6. Hermann Kirchner Bauunternehmung Gmbh Sp. Z O.O. Oddział W Polsce, Pruszków − KRS 0000201175
 7. Hermann Kirchner Polska Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000015782
 8. Ilmet Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000023521
 9. Polski Asfalt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000145443
 10. Polski Asfalt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000004232
 11. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. Z O.O., Żyrardów − KRS 0000153850
 12. Stowarzyszenie Bezpieczny Sząbruk, Sząbruk − KRS 0000526317
 13. Stowarzyszenie Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe, Podkowa Leśna − KRS 0000505063
 14. Strabag - Projekt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000103681
 15. Strabag Drogi Wojewódzkie Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000403853
 16. Strabag Infrastruktura Południe Sp. Z O.O., Wysoka − KRS 0000116077
 17. Strabag Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000054588
 18. Strabag-projekt 2 Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000480838
 19. Szybki Tramwaj Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000117526
 20. Wmb Drogbud Sp. Z O.O., Lubojenka − KRS 0000158241
 21. Zueblin Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000078772

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aktyn Przedsiębiorstwo Generalnej Realizacji Inwestycji Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000022503
 2. Asfalt Śląski-wprinż Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000239197
 3. Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A., Augustów − KRS 0000122305
 4. Biebrza Sp. Z O.O., Rybie − KRS 0000060835
 5. Dynamic Asfalt Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000158581
 6. Efh Leasing S.A., Warszawa − KRS 0000006321
 7. Enterprise Of Building And Engineering Work Engineering S.A. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000020836
 8. Isacom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000025296
 9. Kral Asfalt Sp. Z O.O., Konstantynów Łódzki − KRS 0000135769
 10. Kruszywa i Asfalt Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000293404
 11. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Hryniewicze − KRS 0000111541
 12. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Kraków − KRS 0000026162
 13. Polskie Kruszywa Sp. Z O.O., Czarny Bór − KRS 0000044949
 14. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Warszawa − KRS 0000037928
 15. Prid-ciechanów Sp. Z O.O., Chotum − KRS 0000238091
 16. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych Śląsk Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000044978
 17. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe W Augustowie W Prywatyzacji, Augustów − KRS 0000083868
 18. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych Kruszbet S.A., Suwałki − KRS 0000045624

Powiązane przetargi (97 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i projektów wykonawczych - oraz budowę parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride)„Metro Młociny III”
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Metro Młociny III” w Warszawie.
  2.Zakres projektowy: Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Zakres realizacyjny: Wykonanie robót budowalnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 2. Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej
  Zamawiający: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, Podkowa Leśna
  Zakres robót obejmuje: -roboty pomiarowe, -roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: rozebranie krawężników betonowych, ławy pod krawężniki, nawierzchni z kostki betonowej, elementów betonowych na zjazdach, wywiezienie gruzu z terenu budowy, karczowanie i wywiezienie karpiny, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni telefonicznych -roboty ziemne: korytowanie pod jezdnię, zjazdy, opaski, wykonanie wykopów pod elementy odwodnienia. -podbudowa: pod jezdnie i zjazdy, warstwa górna 14 cm z kruszywa kamiennego 0-31,5, warstwa dolna grubości 15 cm. z kruszywa kamiennego 0-63 stabilizowanego mechanicznej na w opornikach betonowych 12x25cm. -nawierzchnie: jezdnia i zjazdy z kostki betonowej 8 cm typu Uni- decor w kolorze grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej. - odwodnienie: odprowadzenie wód opadowych przewiduje się do gruntu poprzez drenaż opaskowy (retencyjno-rozsączający) zlokalizowany wzdłuż krawędzi jezdni. Układ retencyjno-rozsączający składać się będzie z perforowanych rur dwuściennych (owiniętych geowłukniną PP/PE o średnicy DN160, studzienek rewizyjnych PEHD o średnicy DN 425 oraz skrzynek rozsączających. warstwa dolna z kruszywa kamiennego 31.5 /63 w geowłókninie separacyjnej. Roboty wykończeniowe –humusowanie terenu z obsianiem, obsadzenie kwietników bylinami z rozścieleniem kory Wzory kostek betonowych przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację zamawiającego.
 3. „Wykonanie trzech zadań budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy, polegających na budowie zatok i parkingów postojowych, z podziałem na części”
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, Warszawa
  „Wykonanie trzech zadań budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy, polegających na budowie zatok i parkingów postojowych, z podziałem na części”
 4. Modernizacja dziedzińca w Pałacu Blanka w Warszawie
  Zamawiający: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa
  Wymiana nawierzchni dziedzińca budynku przy ul. Senatorskiej
  14 w Warszawie. Prace budowlane będą polegać na wymianie nawierzchni dziedzińca wykonanej z płyt granitowych na nową nawierzchnię wykonaną z jasnoszarej kostki granitowej o wymiarach 15x17 gr. 8cm wraz z wykonaniem nowych warstw podbudowy zasadniczej. Obramowanie dziedzińca zostanie wykonane poprzez budowę obrzeży trawnikowych w kolorze szarym z granitu naturalnego.
 5. Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc udostępnionych wypoczynkowi - PARKINGI
  Zamawiający: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest „Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc udostępnionych wypoczynkowi – PARKINGI”. W skład niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzą między innymi roboty polegające na budowie czterech parkingów - miejsc postojowych do 10 stanowisk każde, dla samochodów osobowych wraz z budową zjazdu publicznego na ul. Kępa Tarchomińska. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w trzech dzielnicach: Białołęka, Praga Południe i Mokotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
 6. ROBOTY BUDOWLANE:Remont nawierzchni dróg i placów utwardzonych wraz z chodnikami oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie 2 RBLog Warszawa - Rembertów - etap III.
  Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zegrze
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni dróg i placów utwardzonych wraz z chodnikami oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie 2 RBLog Warszawa - Rembertów - etap III. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ dokumenty w szczególności: a)specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do umowy, b)przedmiar robót- ślepy kosztorys zał. nr 11do SIWZ c)schemat lampy ulicznej zał. nr 12 do SIWZ d)schemat zagospodarowania terenu zał. nr 13 do SIWZ 3.Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, stanowiący - zał. nr 9 do SIWZ. 4.Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy od daty podpisania protokołu końcowego bez uwag i usterek, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. 5.WYKONAWCA w ramach realizacji zamówienia sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z uwzględnieniem uzbrojenia terenu w zakresie objętym remontem i dokona zgłoszenia do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie.
 7. Wykonanie nawierzchni jezdni Al. Chopina na odc. km 0+000 - 0+422 i km 1+271 - 1+679 w ramach zadania inwestycyjnego nr 2008/32 pn.: Budowa Al. Chopina oraz przebudowa ul. Paderewskiego na odc. km 0+180 - 0+400 w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/07 pn.: Przebudowa ul. Paderewskiego
  Zamawiający: Gmina Łomianki, Łomianki
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie nawierzchni jezdni Al. Chopina na odc. km 0+000 - 0+422 i km 1+271 - 1+679 w ramach zadania inwestycyjnego nr 2008/32 pn.: Budowa Al. Chopina oraz przebudowy ul. Paderewskiego na odc. km 0+180 - 0+400 w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/07 pn.: Przebudowa ul. Paderewskiego Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Projekcie Budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty.
  3.2 Wymagania w stosunku do wykonawcy:

  1. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy.
  2. Należy zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
  3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.
  4. Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
  5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych do podanych w projekcie i przedmiarze pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz załączy kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w szczególności:
  ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.);
  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r., nr 249, poz. 2497 z późn. zm.);

  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).
  6. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.
  7. Zakres zamówienia nie przewiduje wykonania warstwy ścieralnej AC11S, obramowania z krawężników betonowych oraz wykonania ścieku z kostki betonowej.

  3.3 Obowiązki zamawiającego: Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Przystąpienia do odbioru robót w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym za termin wykonania robót należy przyjąć: wykonanie robót objętych zakresem umownym wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
  3.4 Termin płatności wynagrodzenia: Sposób rozliczania się z wybranym Wykonawcą - fakturowanie całościowe, płatność do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur VAT, wystawionych na podstawie protokołów odbioru robót na wykonanie nawierzchni jezdni Al. Chopina oraz przebudowy ul. Paderewskiego. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia przed zawarciem umowy odrębnych kosztorysów na ww. roboty.
  3.5 Warunki gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty będące przedmiotem umowy, gwarancji na okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru robót. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z niewypłaconego jeszcze wynagrodzenia Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli termin usunięcia wad jest niewystarczający, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu usunięcia wad do 30 dni od dnia zawiadomienia o konieczności usunięcia wad, z podaniem uzasadnienia.

  3.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ 8-11.
 8. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowanie na jej podstawie ul. Rodła (na odcinku od ul. Piastów Śląskich do ul. W. Korfantego) i ul. Sosnowieckiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.
  Zamawiający: Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
  Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej i przebudowanie na jej podstawie ul. Rodła (na odcinku od ul. Piastów Śląskich do ul. W. Korfantego) i ul. Sosnowieckiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.
 9. Remont nawierzchni dróg i placów utwardzonych wraz z chodnikami oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie 2RBLogu Warszawa - Rembertów Etap II.
  Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zegrze
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ dokumenty w szczególności: a)specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do umowy, b)przedmiar robót- ślepy kosztorys zał. nr 10 do SIWZ c)przekrój przez warstwy remontowanej drogi zał. nr 11 do SIWZ d)schemat bram wjazdowych zał. nr 12 do SIWZ e)schemat lamp ulicznych zał. nr 13 do SIWZ f)schemat miejsc postojowych zał. nr 14 do SIWZ g)schemat zadaszenia przy ogrodzeniu zał. nr 15 do SIWZ h)schemat zagospodarowania terenu zał. nr 16 do SIWZ Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
  wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..
 10. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowa ul. Kosmowskiej - Etap I (przebudowa jezdni wraz z budową odwodnienia drogowego) - zamówienie uzupełniające do umowy 343/2015 z dnia 08.09.2015 r.
  Zamawiający: Gmina Stare Babice, Stare Babice
  Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:
  Przebudowa ul. Kosmowskiej - Etap I (przebudowa jezdni wraz z budową odwodnienia drogowego) - zamówienie uzupełniające do umowy 343/2015 z dnia 08.09.2015 r.
  Przedmiot umowy obejmuje wykonanie m. in. następujących robót budowlanych oraz czynności:
  1)wykonanie zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 65 m2,
  2)wydłużenie przepustu z rur WIPRO o śr. 1000 mm,
  3)regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych,
  4)wykonanie zjazdów z destruktu bitumicznego o powierzchni 192 m2,
  5)wydłużenie barier stalowych ochronnych - przedłużenie o 16 m,
  6)wykonanie zjazdu do przepompowni z kruszywa o powierzchni o powierzchni 32 m2,
  7)wykonanie oznakowania pionowego
 11. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II - zgodnie z protokołem konieczności Nr 1 z dnia 29.10.2015 r. na roboty dodatkowe
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa
  Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II - zgodnie z protokołem konieczności Nr 1 z dnia 29.10.2015 r. na roboty dodatkowe.
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) likwidację bramy i furtki od strony dotychczasowego wjazdu (z drogi wewnętrznej, będącą własnością CI-RiMP ATTIS Sp. z o.o) na teren DPS Budowlani oraz wykonanie w tym miejscu nowego ogrodzenia,
  2) wyregulowanie wysokościowe istniejącej nawierzchni (demontaż i ponowne ułożenie fragmentu kostki
 12. ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PARKINGU NAZIEMNEGO PRZY UL. WIEŻOWEJ W WARSZAWIE
  Zamawiający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa
  ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PARKINGU NAZIEMNEGO PRZY UL. WIEŻOWEJ W WARSZAWIE
 13. Roboty dodatkowe do zadania pn.: Przebudowa dróg pożarowych na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 161 - Etap II
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego, Warszawa
  Roboty dodatkowe do zadania pn.: Przebudowa dróg pożarowych na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 161 - Etap II
 14. Przebudowa ul. Kosmowskiej w gminie Stare Babice - Etap I (przebudowa jezdni wraz z budową odwodnienia drogowego)
  Zamawiający: Gmina Stare Babice, Stare Babice
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Kosmowskiej w gminie Stare Babice - etap I (przebudowa jezdni wraz z budową odwodnienia drogowego). Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania:
  1)Zadanie 1 - przebudowa jezdni ul. Kosmowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do granicy gminy wraz ze wzmocnieniem podbudowy (ok. 2 330 mb),
  2)Zadanie 2 - wykonanie zatoki autobusowej, chodnika w obrębie przystanków autobusowych i zjazdów do linii rozgraniczającej,
  3)Zadanie 3 - budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię ul. Kosmowskiej (ze względu na występowanie w rejonie prac stanowiska archeologicznego roboty prowadzone będą pod nadzorem archeologa),
  4)Zadanie 4 - wykonanie i zagospodarowanie poboczy do linii rozgraniczającej.
  2.Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w SIWZ, dokumentacji technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i obejmuje wykonanie m. in. następujących robót budowlanych:
  1)Zadanie 1 - przebudowa jezdni ul. Kosmowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do granicy gminy wraz ze wzmocnieniem podbudowy - wykonanie konstrukcji jezdni KR-3 (stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5 MPa, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25-55-60, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45-80-55, krawężniki),
  2)Zadanie 2 - wykonanie zatoki autobusowej, chodnika w obrębie przystanków autobusowych i zjazdów do linii rozgraniczającej:
  a)wykonanie zatoki autobusowej (stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5 MPa, podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 12-15, podsypka cementowo - piaskowa 1:4, warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15-17, krawężniki),
  b)wykonanie chodnika w obrębie przystanków autobusowych stanowiących perony dla pasażerów (warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego-pospółka, podsypka cementowo - piaskowa 1:4, nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON, gr. 6 cm, kolor szary, nawierzchnia z płyt betonowych z wypustkami, kolor żółty , obrzeża),
  c)wykonanie zjazdów do linii rozgraniczającej, (podsypka cementowo - piaskowa Rm=5MPa, opornik betonowy, krawężnik najazdowy, ława betonowa C 12-15 z oporem, destrukt asfaltowy).
  3)adanie 3 - budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię ul. Kosmowskiej na odcinku 190 mb od ul. Warszawskiej, oraz budowa kanału tranzytowego ok. 360 m. wzdłuż ul. Ukośnej do rowu o-11-1-5:
  a)wykonanie kanału deszczowego (ok. 190 mb),
  b)budowa przyłączy do wpustów deszczowych,
  c)budowa kanału tranzytowego (ok. 360 mb),
  d)budowa systemu podczyszczania i retencjonowania wód,
  e)wykonanie wylotu do rowu.
  4)Zadanie 4 - wykonanie i zagospodarowanie pobocza do linii rozgraniczającej,
  a)wykonanie konstrukcji pobocza (warstwa kruszywa naturalnego - pospółka, warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub destrukt asfaltowy),
  b)wykonanie drenażu francuskiego (geowłóknina, tłuczeń kamienny, warstwa humusu),
  c)założenie trawników na poboczach.
  3.Warunki wykonania zamówienia:
  1)Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas robót. Projekt w szczególności trzeba uzgodnić z Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 580 - ul. Warszawskiej i Nr 888 - ul. Zaborowskiej Kujawskiego oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.
  2)W związku z kursowaniem ul. Kosmowską autobusów komunikacji zbiorowej należy uzgodnić wykonywanie robót z ZTM w Warszawie.
  3)Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przejezdności przez ulicę Kosmowską w dniach odbiorów odpadów komunalnych przez firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.
  4)W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnej obsługi geodezyjnej zadania oraz wykonania dokumentacji powykonawczej.
  5)Dokumentacja powykonawcza, którą Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru końcowego musi zawierać, co najmniej:
  a)projekty budowlano - wykonawcze będące załącznikiem do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia oraz do pozwolenia na budowę wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
  b)protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu,
  c)atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
  d)protokoły częściowe odbiory robót,
  e)dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp.
  f)geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
  6)Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map a dostarczył ją po kartowaniu.
  7)W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim a Gminą Stare Babice w ramach, którego Gmina przejęła obowiązki zarządcy drogi powiatowej - ul. Kosmowskiej na czas jej remontu, Wykonawca po wykonaniu prac stanowiących przedmiot zamówienia, przed odbiorem końcowym musi dostarczyć cesję gwarancji należytego usunięcia wad i usterek z Gminy Stare Babice na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Poznańskiej 129-133. Powyższy obowiązek wynika z zawartego porozumienia.
  8)W terminie 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy robót z rozbiciem na miesiące, który będzie podstawą do miesięcznych rozliczeń za wykonane roboty.
  9)Warstwa ścieralna asfaltobetonu musi zostać wykonana jednocześnie całą szerokością drogi bez szwu podłużnego na środku.
  10)Prowadzenie jakichkolwiek prac stanowiących przedmiot zamówienia w godzinach nocnych i porannych (tj. pomiędzy 20:00 a 7:00 w dni powszednie) oraz w dni świąteczne wymaga bezwzględnie uzgodnienia z Zamawiającym.
  11)W przypadku pozostawienia odcinka robót w stanie zagrażającym mieszkańcom bądź użytkownikom ruchu na noc lub dni wolne od pracy Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć takie miejsce wyraźnym oznakowaniem, wygrodzić je i zastosować również oświetlenie ostrzegawcze.
  12)Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania.
  13)Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu.
  14)Wykonawca musi tak zorganizować roboty, aby zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji. W razie potrzeby Wykonawca musi wykonać i oznaczyć drogi tymczasowe lub uzgodnić z mieszkańcami czasowe ograniczenia w tym zakresie.
  15)W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren ich wykonywania w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
  16)W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię. O incydencie należy również powiadomić pracownika Zamawiającego.
  17)Wykonawca dokona regulacji istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni jezdni w uzgodnieniu z ich właścicielami. W zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zakończenie regulacji urządzeń infrastruktury należy potwierdzić protokołem odbioru z udziałem upoważnionego pracownika Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. W przypadku braku takiego protokołu lub zgłoszenia przez Właściciela urządzeń braku ich regulacji wówczas roboty nie zostaną odebrane do czasu wykonania ww. czynności.
  18)Wykonawca we własnym zakresie ustali lokalizację zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie terenu i zaplecza budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaplecze budowy musi zostać wygrodzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i brak dostępu osób niezwiązanych z budową.
  19)Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy
  20)Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dojazd do zaplecza placu budowy, dostęp do wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.
  21)Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu umowy, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie.
  22)Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.
  23)Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
  24)Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
  25)Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
  26)Wszelkie roszczenia użytkowników dróg i mieszkańców, jakie wpłyną do Gminy Stare Babice, związane z wadliwym wykonaniem i technologią robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, będą kierowane do Wykonawcy, w celu ustosunkowania się i ich załatwienia. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania takiego pisma podjąć działania, mające na celu załatwienie sprawy ze zgłaszającym uszkodzenie. W momencie, kiedy Wykonawca nie podejmie działań, w celu załatwienia ww. sprawy wówczas Zamawiający pokryje koszty zgłoszonego roszczenia i potrąci Wykonawcy z wynagrodzenia za wykonane roboty, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  27)Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
  28)Wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  29)Należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
  30)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac.
  31)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
  32)Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób w obrębie wykonywanych robót drogowych.
  33)Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
  a)organizacji i wykonywania prac,
  b)zabezpieczenia interesów osób trzecich,
  c)ochrony środowiska,
  d)warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  e)organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
  f)bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
  g)ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.
  34)Odbiory częściowe i zakończenie robót zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Gminę Stare Babice, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o., przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim oraz Wykonawcę
 15. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych na terenie posesji Domu Pomocy Społecznej BUDOWLANI przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie (Dzielnica Wola):
  1) wykonanie drogi wewnętrznej dojazdowo - pożarowej wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem,
  2) wykonanie oświetlenia i innych instalacji teletechnicznych drogi pożarowej,
  3) wykonanie zjazdu na teren posesji, wraz z oznakowaniem.
  2. Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
  1) Decyzja Nr 130/N/2014 z dnia 28.04.2014 r. - zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę;
  2) Decyzja Nr ZDM/ZUWD/W/ZLZ/31/2013 z dnia 31.05.2013 r. - zezwolenie na lokalizację zjazdu indywidualnego przeznaczonego do obsługi komunikacyjnej;
  3) projekty budowlano - wykonawcze;
  4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),
  5) przedmiary robót.
  3. Termin wykonania zamówienia:
  1) Rozpoczęcie - niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
  2) Zakończenie - w terminie nie krótszym niż 75 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłuższym niż 107 dni od dnia podpisania umowy.
 16. Przebudowa dróg pożarowych na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 161 - Etap II
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg pożarowych na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 161 - Etap II.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi :Przedmiar robót - zał. nr 2 do SIWZ,
  STWiOR- zał. nr 10 SIWZ, Projekt - zał. nr 11 do SIWZ.
 17. Zamówienie uzupełniające do umowy na przebudowę ulic Niskiej, Glinianej i Zielonej w Grodzisku Mazowieckim wraz z budową kanalizacji deszczowej
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
  Zamówienie uzupełniające do umowy na przebudowę ulic Niskiej, Glinianej i Zielonej w Grodzisku Mazowieckim wraz z budową kanalizacji deszczowej
  Szczegółowy zakres robót:
  a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Niezbędna obsługa geodezyjna w zakresie tyczenia trasy drogi i robót pomiarowych. Koszt niezbędnych robót towarzyszących należy ująć w cenie ryczałtowej 1 kpl.
  b) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji odbiorowej. Koszt niezbędnych robót towarzyszących należy ująć w cenie jednostkowej - 1 kpl.
  c) Projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz oznakowanie robót. Koszt niezbędnych robót towarzyszących należy ująć w cenie jednostkowej - 1 kpl.
  d) Rozbiórka nawierzchni ulicy z trylinki betonowej o grubości 15 cm z odwiezieniem na odległość około 3 km wraz załadunkiem i rozładunkiem na składowisko wskazane przez Zamawiającego - 480 m2
  e) Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 na ławach betonowych z odwiezieniem na odległość około 3 km. wraz załadunkiem i rozładunkiem na składowisko wskazane przez Zamawiającego - 180 mb
  f) Rozbiórka obrzeży betonowych na ławie betonowej z odwiezieniem na odległość około 3 km wraz załadunkiem i rozładunkiem na składowisko wskazane przez Zamawiającego - 30 mb
  g) Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wym 50 x 50 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z piasku o średniej grubości warstwy 10 cm z odwiezieniem na odległość około 3 km wraz załadunkiem i rozładunkiem na składowisko wskazane przez Zamawiającego - 180mb
  h) Rozbiórka nawierzchni wjazdów z płyt betonowych o wym 50 x 25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z piasku o średniej grubości warstwy 10 cm z odwiezieniem na odległość około 3 km wraz załadunkiem spaletowaniem i rozładunkiem na składowisko wskazane przez Zamawiającego - 80 m2
  i) Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych - 4 szt.
  j) Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studzienek kanalizacji sanitarnej - 3 szt.
  k) Wymiana włazów do studzienek kanalizacyjnych typu ciężkiego wraz z koronką i uszczelnieniem kominków - 3 szt.
  l) Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - zaworów gazowych - 2 szt.
  m) Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość około 30 cm (jezdnia i wjazdy), wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z uwzględnieniem spadków podłużnych i poprzecznych (z wywozem nadmiaru gruntu na odległość około 5 km) oraz ręcznym wykonaniem koryta w sąsiedztwie zasuw, zaworów uzbrojenia ulic, studzienek kanalizacyjnych - 580 m2
  n) Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość około 10 cm, (chodnik) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z uwzględnieniem spadków podłużnych i poprzecznych (z wywozem nadmiaru gruntu na odległość około 5 km) oraz ręcznym wykonaniem koryta w sąsiedztwie zasuw, zaworów uzbrojenia ulic, studzienek kanalizacyjnych - 180 m2
  o) Wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 15 cm (jezdnia + wjazdy) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - 580m2
  p) Wykonanie dolnej warstwy podbudowy (jezdnia +wjazdy) z kruszywa stabilizowanego cementem o RM=2,5 Mpa, wykonana w wytwórni - grubość warstwy 15 cm - 580m2
  q) Wykonanie warstwy podbudowy (chodnik) z kruszywa stabilizowanego cementem o RM=2,5 Mpa, wykonana w wytwórni - grubość warstwy 10 cm - 180m2
  r) Ustawienie krawężników betonowych prostych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z c12/15, wraz z robotami ziemnymi, zagęszczenie, umocnienie, wywóz nadmiaru gruntu na odległość około 3 km. Itp. - 120mb
  s) Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z c12/15, wraz z robotami ziemnymi, zagęszczenie, umocnienie, wywóz nadmiaru gruntu na odległość około 3 km. itp. - 50 mb
  t) Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm wraz z robotami ziemnymi: zagęszczenie, umocnienie, wywóz nadmiaru gruntu na odległość około 3 km. itp. - 30mb
  u) Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. (jezdnia i zjazdy). Elementy o zaokrąglonych krawędziach np. studzienki, zawory, słupy należy obrobić kostką szlachetną drobnowymiarową ze skośnymi krawędziami. - 580m2
  v) Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (chodnik). Elementy o zaokrąglonych krawędziach np. studzienki, zawory, słupy należy obrobić kostką szlachetną drobnowymiarową ze skośnymi krawędziami. - 180m2
  w) Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z brukowych kostek betonowych grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z robotami ziemnymi, zagęszczenie, umocnienie, wywóz nadmiaru gruntu na odległość około 5 km. itp. - 170mb.
 18. Przebudowa dróg na terenie osiedla domów jednorodzinnych w Książenicach (ul. Spacerowa) - Etap II.
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
  Podstawowy zakres robót: Budowa nawierzchni ciągu jezdnego o długości 615 m i szerokości 4,5 m z kostki brukowej betonowej szarej, grubość 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, grubość 3 - 5 cm z częściowym wykorzystaniem istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego. Na trasie istniejącego kanału sanitarnego należy ułożyć nową podbudowę z kruszyw łamanych o grubości warstwy 23 cm, i warstwę odsączającą z piasku średniego o grubości warstwy 12 cm. Obramowanie jezdnia krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie z betonu B-10 z oporem. Istniejące krawężniki betonowe 15 x 30 cm przewidziano do rozbiórki. Budowa nawierzchni wjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej szarej, grubość 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, grubość 4 cm, podbudowie z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie, grubość 18 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm i podsypce z piasku średnioziarnistego, grubość 12 cm. Obramowanie wjazdów obrzeżem betonowym 30 x 8 cm na ławie z betonu B-10 z oporem. Budowa nawierzchni chodnika (dojścia do furtek i śmietników poszczególnych posesji) z kostki betonowej kolorowej, grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, grubość 4 cm i podbudowie z pospółki, grubość 10 cm. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w tabeli kosztowej..
 19. Zamówienie dodatkowe niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ul. Trószyńskiego w Warszawie.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz, Warszawa
  Zamówienie dodatkowe niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ul. Trószyńskiego w Warszawie.
 20. Przebudowa skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej z Wybrzeżem Helskim w Warszawie, w ramach zadania pn.: Budowa Budynków komunalno-socjalnych przy ulicy Jagiellońskiej
  Zamawiający: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej z Wybrzeżem Helskim w Warszawie polegająca na: budowie chodnika, zabudowie pasa ruchu i zawężenie jezdni serwisowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wybrzeże Helskie wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.
 21. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do ronda ONZ.
  Zamawiający: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Warszawa
 22. Budowa ulicy Cyraneczki na odcinku od ulicy Julianowskiej do ulicy Sybiraków w miejscowości Julianów, gm. Piaseczno
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Piaseczno
 23. Budowa parkingu na dz. nr ew. 21 obręb 25 przy ul. Bartniaka w Grodzisku Maz. wraz z przebudową wjazdu.
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
 24. Przebudowa ulic Niskiej, Glinianej i Zielonej w Grodzisku Mazowieckim wraz z budową kanalizacji deszczowej.
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
 25. Przebudowa ulicy Trószyńskiego w Warszawie.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz, Warszawa
 26. Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Przyrynek położonej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
  Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych, Warszawa
 27. Remont ul. Elektoralnej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
  Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych, Warszawa
 28. NAPRAWA NAWIERZCHNI Z MAS BITUMICZNYCH ORAZ NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH NA TERENIE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W LATACH 2014-2016
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 29. Remont nawierzchni utwardzenia terenu i drogi wewnętrznej w OSiR Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, Warszawa
 30. Remont ulicy Krawczyka na odcinku od ul. Piastowskiej do wysokości stacji kolejowej URSUS NIEDŹWIADEK
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
 31. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Frenkla w Osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - etap I - wykonanie parkingu
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer, Warszawa
 32. Wymiana nawierzchni wjazdów bramowych na ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie, w ramach zadania pn. Modernizacja ulicy Kawęczyńskiej na odc. Ząbkowska - Otwocka.
  Zamawiający: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ, Warszawa
 33. Modernizacja placu manewrowego dla budynku Laboratorium Badań Nieniszczących - LBN przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie
  Zamawiający: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
 34. Budowa drogi ul. Cyraneczki w Piasecznie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wilanowskiej. Etap I budowa drogi na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Feniksa zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Piaseczno
 35. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej w Warszawie ze zjazdem na osiedle komunalno-socjalne w ramach zadania pn.: Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ulicy Jagiellońskiej.
  Zamawiający: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ, Warszawa
 36. Wykonanie remontu ulicy Wspólnej odc. ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
  Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych, Warszawa
 37. roboty dodatkowe dla inwestycji pod nazwą Budowa Kliniki Psychiatrii Sądowej
  Zamawiający: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 38. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera
  Zamawiający: Gmina Łomianki, Łomianki
 39. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera
  Zamawiający: Gmina Łomianki, Łomianki
 40. NAPRAWA JEZDNI Z MAS BITUMICZNYCH NA TERENIE WAT W LATACH 2012-2015
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 41. Wykonanie dróg i parkingów przy realizowanym obiekcie pod nazwą Budowa budynku Kliniki Psychiatrii Sądowej
  Zamawiający: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 42. Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu robót renowacyjnych rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Poniatowskiego w Mszczonowie dla zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa ulic: ks. Poniatowskiego, Bocznej, Bagno oraz Dojazd wraz z odwodnieniem w Mszczonowie
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
 43. Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu regulacji pionowej urządzeń drogowych wraz z uzupełnieniem podbudowy tłuczniem w ulicy Poniatowskiego w Mszczonowie dla zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa ulic: ks. Poniatowskiego, Bocznej, Bagno oraz Dojazd wraz z odwodnieniem w Mszczonowie
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
 44. Wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu wjazdów z kostki betonowej i wymiany przepustów po stronie zachodniej ulicy Poniatowskiego w Mszczonowie oraz ułożeniu nawierzchni mineralno-bitumicznej w ulicy Dojazd w Mszczonowie dla zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa ulic: ks. Poniatowskiego, Bocznej, Bagno oraz Dojazd wraz z odwodnieniem w Mszczonowie
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
 45. Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu umocnienia skarp rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Poniatowskiego w Mszczonowie dla zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa ulic: ks. Poniatowskiego, Bocznej, Bagno oraz Dojazd wraz z odwodnieniem w Mszczonowie
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
 46. Wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu robót drogowych w ulicy Spokojnej w Mszczonowie dla zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa ulic: ks. Poniatowskiego, Bocznej, Bagno oraz Dojazd wraz z odwodnieniem w Mszczonowie
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
 47. Budowa drogi ul. Cyraneczki w Piasecznie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wilanowskiej Etap I - budowa drogi na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Feniksa.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Piaseczno
 48. Wykonanie remontu ulicy Noakowskiego w Warszawie
  Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych, Warszawa
 49. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i ulic w miescie i gminie Grodzisk Mazowiecki.
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
 50. Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dróg technicznych na wałach przeciwpowodziowych oraz wykonanie modernizacji dróg przeciwpożarowych Część 1. Wykonanie naprawy drogi technicznej na wale Młocińskim oraz modernizacji dróg przeciwpożarowych w Lesie Młocińskim Część 2. Wykonanie naprawy drogi technicznej na wale Siekierkowskim
  Zamawiający: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, Warszawa
 51. WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG I ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY GRODZISK MAZOWIECKI. ZP-271/41/2011.
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
 52. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI UL. CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 53. Roboty dodatkowe do zamówienia Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury technicznej na terenie działki PIG-PIB nr Ew. 12 z or. 0103 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu EZ-2400-21_2011.
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 54. Przebudowa ulic: ks. Poniatowskiego, Bocznej, Bagno oraz Dojazd wraz z odwodnieniem w Mszczonowie
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
 55. Remont ulicy Grabowskiej na odcinku Kasprzaka - Wolska (znak sprawy: 27/ZP/11)
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Warszawa
 56. Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem terenu PIG-PIB ul. Rakowiecka 4 w Warszawie.
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 57. Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników z zagospodarowaniem zieleni na terenie przy ul.Blacharskiej 1, znajdujacym sie w zarządzaniu Zakłądu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Warszawa
 58. Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z kompleksowym zagospodarowaniem zieleni na terenie przy ul. Blacharskiej 1 w Warszawie, zarządzanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Warszawa
 59. Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z kompleksowym zagospodarowaniem zieleni na terenie przy ul.Blacharskiej 1 w Warszawie zarządzanym przez Zakład Gosppdarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Warszawa
 60. Roboty dodatkowe związane z budową ulicy Wiosennej w Wołominie
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
 61. Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłosił przetarg pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637W Siemiątkowo-Krzeczanowo od km 3+895,00 do km 4+895,00 - ETAP II.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe Żuromin, Żuromin
 62. Droga gminna w miejscowości Kołaki Kwasy
  Zamawiający: Gmina Opinogóra Górna, Opinogóra Górna
 63. przebudowa drogi powiatowej nr 1219W Ojrzeń - Kałki - Malużyn przejście przez miejscowość Luberadz.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ciechanów
 64. Modernizacja ul. Armii Krajowej w Pruszkowie
  Zamawiający: Powiat Pruszkowski, Pruszków
 65. Roboty dodatkowe związane z budową ulicy Wiosennej w Wołominie.
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
 66. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Rembówko i Opinogóra Górna
  Zamawiający: Gmina Opinogóra Górna, Opinogóra Górna
 67. Roboty dodatkowe związane z budową ulicy Lwowskiej w Wołominie (RZ.341.49/09)
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
 68. Przebudowa drogi gminnej Kołaki Kwasy - Janowięta w km 0+000 - 0+500 oraz drogi gminnej Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo w km 0+000 - 1+617
  Zamawiający: Gmina Opinogóra Górna, Opinogóra Górna
 69. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Winnica.
  Zamawiający: Urząd Gminy Winnica, Winnica
 70. Poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowości Żabiczyn
  Zamawiający: Gmina Nasielsk, Nasielsk
 71. Budowę ulicy Wiosennej na odcinku od ul. Ludowej do ul. Geodetów w Wołominie
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
 72. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
 73. Wykonanie dodatkowego odwodnienia w ul. Parkowej w Michałowicach - zamówienie dodatkowe - ZP.3402-91/09
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
 74. Przebudowa dróg w miejscowościach Sosenkowo-Osiedle i Skarszyn
  Zamawiający: Urząd Gminy w Naruszewie, Naruszewo
 75. Budowa ulicy Lwowskiej w Wołominie
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
 76. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI KONARZEWO-SKUZE, OBIEDZINO GÓRNE I NIERADOWO NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 5.17746 W GMINIE GOŁYMIN-OŚRODEK, POWIAT CIECHANOWSKI - ETAP I DŁUGOŚCI 1.73721
  Zamawiający: Gmina Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Ośrodek
 77. zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ciechanów
 78. Przebudowa ul. Sportowej w Michałowicach, ZP.3402-66/09 - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
 79. Wykonanie dodatkowego kanału deszczowego oraz wzmocnienia podłoża gruntowego w ul. Parkowej w Michałowicach - ZP.3402-68/09 - zam. dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
 80. Remont ulicy Zamenhofa odc. ul. Anielewicza - ul. Nowolipki w Warszawie.
  Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych, Warszawa
 81. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Brodzięcin - etap II
  Zamawiający: Gmina Ojrzeń, Ojrzeń
 82. Przebudowa drogi gminnej w Leśniewie Dolnym na działkach Nr 43, 112 i 113 na odcinku od km 0+000 do km 0+896,00
  Zamawiający: Urząd Gminy Grudusk, Grudusk
 83. Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego Wólka Grochowa - Wólka Piaseczna - Małaszek na odcinku o długości 1 900 m.b.
  Zamawiający: Gmina Długosiodło, Długosiodło
 84. Remont nawierzchni drogi woj. nr 615 Mława - Ciechanów na odcinku od km 14+680 do km 15+100 - roboty uzupełniające - nr postępowania 165/09
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
 85. Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej - publicznej w ulicy Batalionów Chłopskich w Ciechanowie
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
 86. Przebudowa ul. Parkowej w Michałowicach, ZP.3402-33/09.
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
 87. Przebudowa (modernizacja) nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Gąsocin i Gołotczyzna przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia na odcinku o łącznej długości: 1575 m
  Zamawiający: Urząd Gminy, Sońsk
 88. Przebudowa ul.Wolbromskiej na odcinku ul.Tużycka - ul.Potulicka w Warszawie.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek, Warszawa
 89. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszewo - Grzymki
  Zamawiający: Gmina Stupsk, Stupsk
 90. Remont nawierzchni drogi woj. nr 615 na odc. od km 15+100 do km 17+100 na terenie gm. Słupsk. - nr postępowania 063/09
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
 91. ULEPSZENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ DROGI GMINNEJ HELENOWO NOWE - GADOMIEC + WIELODRÓŻ - KALINOWIEC
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 92. Przebudowa ul. Jaktorowskiej
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Warszawa
 93. PRZEBUDOWA ULICY LAWENDOWEJ W CIECHANOWIE
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
 94. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na 21 części, nr postępowania 312/08..
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
 95. Roboty rozbiórkowe
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 96. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
 97. Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - etap I.
  Zamawiający: Gmina Ojrzeń, Ojrzeń

Inne osoby dla Piotrowski Roman Karol (38 osób):