Kogo reprezentuje osoba

Piotrowski Wiktor

w KRS

Wiktor Piotrowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wiktor
Nazwisko:Piotrowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1944 r., wiek 75 lat
Miejscowości:Wołomin (Mazowieckie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szanecki Bogusław Bronisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Podgórska Sylwia Magdalena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Kob-crane - Sp. Z O.O., Wołomin − KRS 0000186813

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Kob-crane Montaże Sp. Z O.O., Kolbuszowa − KRS 0000303583

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Na usługę naprawy żurawia typ. Hiab 550-6,nr fabr. 550304,rok produkcji 2001 na podwoziu pojazdu JELCZ P 842 K nr rej. UE 00313 - wykonanie naprawy skrzyni przekładniowej
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1131, Mińsk Mazowiecki
  Na usługę naprawy żurawia typ. Hiab 550-6,nr fabr. 550304,rok produkcji 2001 na podwoziu pojazdu JELCZ P 842 K nr rej. UE 00313 - wykonanie naprawy skrzyni przekładniowej
 2. WYKONANIE NAPRAWY ŻURAWIA TYP. HIAB 550-6,NR FABR.550304,ROK PRODUKCJI 2001 NA PODWOZIU POJAZDU JELCZ P 842 K NR REJ.UE 00313
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1131, Mińsk Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie naprawy żurawia typ. HIAB 550-6, nr fabr. 550304, rok produkcji 2001 na podwoziu pojazdu JELCZ P 842 K nr rej. UE 00313 należącego do Jednostki Wojskowej 1131. Naprawie podlegać będą:
  - wytarte ślizgi belki podpór żurawia, oraz podpór dodatkowych;
  sparciałe przewody hydrauliczne belki podpór dodatkowych;
  wycieki z przewodów zasilających podpór dodatkowych;
  wytarty komplet ślizgów wysięgnika żurawia, oraz wysięgnika dOdatkowego
  luz w miejscu mocowania wysięgnika dodatkowego w wysięgniku żurawia;
  zmurszałe przewody hydrauliczne zasilające ramię wewnętrzne i siłowniki teleskopowania (rozdzielacz główny - ramię wewnętrzne);
  nieszczelne przewody zasilające siłowniki teleskopowania;
  niesprawne uszczelnienia siłownika/siłowników teleskopowania;
  wypracowane ucho zabezpieczenia transportowego wysięgnika;
  wypracowana podpora transportowa wysięgnika dodatkowego ;
  niesprawny układ zabezpieczający przed utratą stateczności;
  niesprawne moduły sterowania D/A na rozdzielaczu żurawia;
  sparciałe przewody elektryczne pomiędzy modułami sterowania D/A nieczytelne piktogramów opisujący dźwignie rozdzielacza;
  nieczytelne diagramy udźwigu
  wytarte rolki prowadzące zwijadło przewodu elektrycznego oraz sprężyny zwijadła na wysięgniku dodatkowym
  wymiana mechanizmu zmiany biegów pojazdu
  wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie dokonać transportu pojazdu wraz z urządzeniem z siedziby zamawiającego do miejsca wykonania naprawy
  wykonanie innych prac

  - Poprzez inne prace naprawcze należy rozumieć wykonanie i uwzględnienie w kalkulacji ceny oferty wykonania dodatkowych prac jeżeli w trakcie wizji lokalnej urządzenia w siedzibie zamawiającego wykonawca stwierdzi konieczność ich wykonania aby urządzenie uzyskało pozytywny wynik badania dozorowego;
  - Urządzenie po wykonanej naprawie powinno być sprawne technicznie i spełniać wymagania dozoru technicznego (wykonane i udokumentowane badanie dozorowe) w celu dopuszczenia do eksploatacji;
  - Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem technicznym pojazdu oraz w celu prawidłowego przygotowania oferty. W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z kpt. Artur WĘGRZYN,(25) 74 74 405.
  - Usługa naprawy może zostać zrealizowana tylko w siedzibie wykonawcy. Koszt transportu pojazdu ponosi wykonawca.
  3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
  a) udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru wykonania usługi przez zamawiającego;
  b) użyć do wykonania naprawy materiałów i części zgodnych z dokumentacją fabryczną urządzenia o parametrach technicznych nie mniejszych niż posiadają oryginalne części zamienne oferowane przez producenta urządzenia
  c) udostępnienia w trakcie realizacji zamówienia na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących zastosowanej technologii naprawy, w tym specyfikacji technicznej oraz atestów itp. zastosowanych części zamiennych użytych do wykonania naprawy żurawia
  d) dokonania wpisu o wykonanej naprawie w dzienniku konserwacji żurawia, dołączenia do faktury za wykonaną usługę specyfikacji wykonanych prac wraz z wyszczególnieniem, zużytych części i ich ilości oraz części zamiennych;
  e) dołączenia do faktury specyfikacji technicznej lub atestów zastosowanych części zamiennych.
  f) zwrotu wymienionych części i podzespołów zleceniodawcy.
  5. Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych żurawi typu Hiab;
  b) Zastosowane do wykonania naprawy części zamienne muszą posiadać wymagane atesty potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie norm branżowych oraz możliwości ich użycia do naprawy urządzeń dźwigowych
  c) Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną naprawę.

Inne osoby dla Piotrowski (1000 osób):