Kogo reprezentuje osoba

Pisarska Krystyna

w KRS

Krystyna Pisarska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Nazwisko:Pisarska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Szczekociny (Śląskie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciszewski Mariusz, Dzienniak Zbigniew, Fąfera Piotr, Glinka Waldemar Stanisław, Gra-bowski Jakub, Grzesik Zenona, Jadczyk Krzysztof, Kowalik Paweł, Krzemiński Zbigniew, Kwaśniak Andrzej, Matyja Stanisław, Moskała Antoni, Mydlarz Maciej, Oracz Marek, Połcik Andrzej, Rajca Andrzej, Seweryn Zdzisław, Skutnik Jarosław, Szczerba Tomasz, Szumiał Krzysztof, Tabor Jerzy, Warot Dariusz, Zieliński Mirosław, Żmuda Aneta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawalski Zenon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Lokalna Grupa Działania Perła Jury, Łazy − KRS 0000255872
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Tęgobórz, Tęgobórz − KRS 0000176901
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Dzierzgowie, Dzierzgów − KRS 0000060647
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Irządzach, Irządze − KRS 0000060534
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Jeziorowicach, Jeziorowice − KRS 0000283620
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Radkowie, Radków − KRS 0000059659
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Woli Czaryskiej, Wola Czaryska − KRS 0000071132
 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Rokitnianka, Szczekociny − KRS 0000137427
 9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wola Czaryska i Okolice, Wola Czaryska − KRS 0000079370
 10. Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży Wiejskiej W Obiechowie Płomyczek, Obiechów − KRS 0000345562

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Seceminie, Secemin − KRS 0000104572
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wadmlek W Wadowicach, Wadowice − KRS 0000171227

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów nabiałowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Andrychów
 2. Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, Bobrek
  Przedmiotem dostawy jest sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2017 r. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na realizację niżej wymienionych części: Nr części/zadania Opis części zamówienia Kod CPV 1. Różne produkty spożywcze /dostawa wg potrzeb/ 15800000-6 2. Mięso wołowe i wieprzowina /dostawa wg potrzeb/ 15111000-9 15113000-3 3. Drób i podroby /dostawa wg potrzeb/ 15112000-6 15114000-0 4. Produkty wędliniarskie / dostawa wg potrzeb/ 15131120-2 5. Ryby przetworzone i konserwowane /dostawa wg potrzeb/ 15200000-0 6. Warzywa i owoce mrożone /dostawa wg potrzeb/ 15331170-9 7. Produkty mleczarskie /dostawa wg potrzeb/ 15500000-3 8. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie /dostawa codzienna/ 15810000-9 9. Jaja /dostawa wg potrzeb/ 03142500-3 10. Warzywa i owoce /dostawa wg potrzeb/ 15300000-1 Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 2 Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Wadowice
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych podzielonych na 12 części opisanych Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Część I – Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie, Część II – Produkty
  mleczarskie, Część III – produkty wędliniarskie, Część IV – Mięso wieprzowe i wołowe, Część V – Drób i podroby, Część VI – Jaja, Część VII – Mrożonki, Część VIII – Ryby mrożone i przetworzone, konserwy, Część IX – Produkty przemiału ziarna skrobi i prod. skrobiowych, Część X – Różne artykuły spożywcze, Część XI – Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce, Część XII – Owoce i warzywa
 4. Dostawa artykułów spożywczych w roku 2017 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, Izdebnik
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych podzielonych na 13 części opisanych Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: Część I Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie, Cześć II Produkty mleczarskie,Część III Produkty wędliniarskie, Część IV Mięso wieprzowe i wołowe, Część V Drób i podroby, Część VI Jajka, Część VII Mrożonki, Część VIII Ryby mrożone i przetworzone,konserwy,Część IX Produkty przemiału ziarna skrobi i prod. skrobiowych, Część X Różne artykuły spożywcze. Część XI Oleje roślinne i zwierzęce, Część XII Owoce i warzywa, Część XIII Produkty niskobiałkowe PKU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu zestawienia cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do 1ł do SIWZ nr DPS.01.1/16. II. Miejscem wykonania zamówienia (dostawy) będzie: - magazyn spożywczy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik Nr 3, III. Częstotliwość dostawy Część I codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 4.30 - 6.30 Część II mleko - codziennie od poniedziałku do soboty od godz. 5.00 do 6.30, pozostałe artykuły 3 raz w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 6.00 do 6.30 Część III 2 raz w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14, (dostawa na drugi dzień od zgłoszenia zamówienia) Część IV 2 raz w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14, (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) Część V 2 raz w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14, (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) Część VI raz w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14 (dostawa na drugi dzień od zgłoszenia zamówienia) Część VII raz w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) Część VIII raz w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) Część IX 3 razy w miesiącu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) Część X 3 razy w miesiącu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) Część XI raz w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) Część XII 3 razy w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14 (dostawa następnego dnia od zgłoszenia zamówienia) Część XIII raz w miesiącu w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia) 5. Każda partia dostarczonych towarów musi spełniać wymagania Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (Dz.U. z 2015r., poz.594z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa dotyczących dopuszczenia ich do obrotu. 6. Wszystkie towary stanowiące przedmiot zamówienia będą transportowane transportem na koszt Wykonawcy zgodnie z wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 7. Zamówienie będzie realizowane według aktualnych potrzeb żywnościowych zamawiającego. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu zestawienia cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do 1ł do SIWZ nr DPS.01.1/16.
 5. Dostawa produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola w SuchejBeskidzkiej
  Zamawiający: Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
  Przedmiot zamówienia stanowią dostawy produktów spożywczych wg wykazu określonego w niniejszej SIWZ na potrzeby Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej. Miejscem dostaw jest siedziba Zamawiającego – ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka.
  Wykonawca realizując przedmiot zamówienia będzie obowiązany dostarczać Zamawiającemu produkty spełniające właściwe przepisy prawa i normy, w szczególności posiadające właściwą datę przydatności do spożycia. Wykonawca winien również zapewnić właściwe warunki transportu artykułów spożywczych.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w niniejszym postępowaniu obejmujących: 1, 2 ,3,4,5,6,7,8,9,10,11 lub 12 pakietów wg poniższych wykazów. Oferta nie może obejmować wybranych produktów.
  Wszystkie produkty objęte przedmiotem zamówienia musza spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 r.).
  Warunki organizacyjne realizacji przedmiotu zamówienia:
  1) realizacja zamówienia będzie się odbywać poprzez jednostkowe dostawy (zamówienia) obejmujące produkty i ich ilości wskazane przez Zamawiającego wg aktualnych potrzeb,
  2) Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zamówieniach jednostkowych (podając asortyment, ilości, datę dostawy) na min. 2 dni przed planowana dostawą,
  3) do każdej jednostkowej dostawy (zamówienia) Wykonawca dołączy dokument zawierający: nazwę towaru, datę ważności (produkt musi być oznakowany datą minimalnej trwałości, datą produkcji oraz terminem przydatności do spożycia) - nie dotyczy warzyw i owoców, wymagane atesty, orzeczenia, handlowy dokument identyfikacyjny w przypadku mięsa i wędlin, ilość i cenę oraz fakturę VAT (rachunek).
  Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) produktów, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych i smakowych, z zachowaniem podanych rozmiarów i pojemności opakowań zamawianych produktów.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).


  Termin wykonania zamówienia
  Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: od 02.01.2017 r. do 31.12.2017r.
 6. Zamówienie na dostawę różnych artykułów spożywczych o wartości nie przekraczającej 130 tys. EURO
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów, Kalwaria Zebrzydowska
  Dostawa artykułów spożywczych na okres 12 miesięcy według następujących pakietów: Pakiet nr I - drób, Pakiet nr II - warzywa i owoce, Pakiet nr III - pieczywo, Pakiet nr IV - nabiał i tłuszcze, Pakiet nr V - pozostałe artykuły spożywcze, Pakiet nr VI - ryby, Pakiet nr VII - mięso i wędliny,Pakiet nr VIII - jaja spożywcze, Pakiet nr IX - mleko świeże pełne niepasteryzowane.
 7. Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z podziałem na 7 zadań w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Maków Podhalański
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z podziałem na 7 zadań:
  Zadanie nr 1 - dostawa różnych produktów zbożowych i spożywczych w opakowaniach, przypraw, ryb przetworzonych, konserwowanych, olejów, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, przetworów, napojów, jajek,
  Zadanie nr 2 dostawa pieczywa
  Zadanie nr 3 - dostawa artykułów mleczarskich
  Zadanie nr 4 - dostawa mięs i wędlin
  Zadanie nr 5 - dostawa drobiu i podrobów
  Zadanie nr 6 - dostawa owoców, warzyw, ziemniaków i podobnych produktów
  Zadanie nr 7 - dostawa produktów głęboko mrożonych
 8. Zakup i dostawa produktów mleczarskich do punktów handlowych PIGB CARPATIA
  Zamawiający: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do punktów handlowych Zamawiającego różnych produktów mleczarskich. Ze względu na różne miejsca realizacji dostaw Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 12 części
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1.1. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach nr 1A -formularz cenowy:
  Część 1 - Kantyna -Wadowice, ul. Trybunalska
  Część 2 - Kantyna- 48 - 300 Nysa , ul. Kościuszki 4 A
  Część 3 - Kantyna- Brzeg, ul. B. Chrobrego 29
  Część 4 - Kantyna 49 - 200 Grodków, ul. Sienkiewicza 23
  Część 5 - Kantyna, 45 - 853 Opole , ul. Sądowa 4
  Część 6 - Kantyna, 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 34
  Część 7 - Kantyna, 32-540 Trzebinia, ul. Słowackiego 70
  Część 8 - Kantyny 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspólna 15.
  Część 9 - Kantyna 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41
  Część 10 - Kantyna, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76
  Część 11 - Kantyna, 38-543 Komańcza, Łupków 45
  Część 12 - Kantyna, 38-543 Komańcza , Moszczaniec 14
 9. Dostawa artykułów nabiałowych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sucha Beskidzka
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów nabiałowych szczegółowo określonych w załącznikach nr 3 i 3a.
  1.2. Oferowane artykuły nabiałowe muszą być dobrej jakości.
  Na jakość wpływ ma:
  - wygląd ogólny: kształt (kostki, krążki i itp.) , stan powierzchni,
  - struktura i konsystencja,
  - barwa charakterystyczna dla danego asortymentu,
  - świeży smak i zapach.
 10. Dostawa mleka i produktów mlecznych dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/24/2016
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wadowice
  Dostawa mleka i produktów mlecznych dla ZZOZ w Wadowicach
 11. Dostawę artykułów mleczarskich do kantyn PIGB CARPATIA w Rzeszowie
  Zamawiający: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych produktów mleczarskich do punktów handlowych Zamawiającego.
  Ze względu na różne miejsca realizacji dostaw Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 12 części .
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach nr 1A -wykaz artykułów mleczarskich:
  Część 1 - Kantyna -Wadowice, ul. Trybunalska
  Część 2 - Kantyna- 48 - 300 Nysa , ul. Kościuszki 4 A
  Część 3 - Kantyna- Brzeg, ul. B. Chrobrego 29
  Część 4 - Kantyna 49 - 200 Grodków, ul. Sienkiewicza 23
  Część 5 - Kantyna, 45 - 853 Opole , ul. Sądowa 4
  Część 6 - Kantyna, 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 34
  Część 7 - Kantyna, 32-540 Trzebinia, ul. Słowackiego 70
  Część 8 - Kantyny 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspólna 15.
  Część 9 - Kantyna 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41
  Część 10 - Kantyna, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76
  Część 11 - Kantyna, 38-543 Komańcza, Łupków 45
  Część 12 - Kantyna, 38-543 Komańcza , Moszczaniec 14

Inne osoby dla Pisarska (75 osób):