Kogo reprezentuje osoba

Piskorska Krystyna

w KRS

Krystyna Piskorska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Nazwisko:Piskorska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Ludwin (Lubelskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzyska Maria Janina, Dudkiewicz Józef, Gawłowski Zdzisław, Gołębiowski Mirosław, Guz Piotr Paweł, Kot Roman Adam, Kozieł Sławomir, Nawrocka Bożena Barbara, Pikul Adam, Piskorski Zenon, Sadura Ewa, Siedlecka Lucyna, Siegieda Franciszek, Stachowicz Jan Janusz, Staropiętka Waldemar, Szymański Wojciech Zygmunt, Warszawski Marian Zdzisław, Wójcik Anna, Wójcik Stanisław Franciszek, Woźniak Marian Edward, Żak Piotr Eugeniusz, Łuczeńczyk Helena Wiesława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Witkowski Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Cycowie, Cyców − KRS 0000119471
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Ludwinie, Ludwin − KRS 0000117909
 3. Kółko Rolnicze, Zezulin Niższy − KRS 0000378165
 4. Kółko Rolnicze W Kaniwoli, Kaniwola − KRS 0000385820
 5. Lubelskie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu W Lublinie, Lublin − KRS 0000041180
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Kaniwoli, Kaniwola − KRS 0000064642
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Wesołówce, Wesołówka − KRS 0000447351
 8. Stowarzyszenie Agro-kulturalne Zezulanie W Zezulinie, Zezulin Niższy − KRS 0000035086
 9. Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych Działalnością Geologiczną, Górniczą i Przemysłową, Puchaczów − KRS 0000422463
 10. Stowarzyszenie Twardy Orzech Do Zgryzienia, Kijany − KRS 0000477688

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Mir-max Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000236703
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Lublin − KRS 0000126390
 3. Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Lublin − KRS 0000098995
 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. Z O.O., Łęczna − KRS 0000077946
 5. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000118126
 6. Zrzeszenie Producentów Warzyw Ogród Poleski, Cyców − KRS 0000197457

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin
  1. Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2016 roku.
  Dostawa 300 ton kruszywa dolomitowego PN-EN 13043:2004 - o granulacji 0-31,5 mm dla Zamawiającego, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, uzależnionych od warunków atmosferycznych gwarantujących właściwą technologię prowadzonych robót.
  Przedmiotem zamówienia są następujące elementy składowe:
  - zakup, załadunek, transport dowolnym środkiem transportu i rozładunek na placu rozładunkowo-magazynowym zabezpieczonym przez Wykonawcę na terenie gminy Ludwin, w promieniu maksymalnie 5 km od siedziby gminy Ludwin.
  - załadunek i transport samochodem samowyładowawczym w partiach 10-12 ton kruszywa, pozostawanie w stanie załadunku do dyspozycji przedstawiciela Zamawiającego do 12 godz. od potwierdzonego terminu przyjazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz przemieszczanie się po terenie Gminy (wg ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu) w trakcie realizacji robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych.
  Kruszywo należy przewozić jedynie w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia.
  Wykonawca jest zobowiązany udokumentować pochodzenie dostarczonych materiałów.
  Do dostarczonych materiałów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym.
  Po każdej dostawie Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument WZ.
  Do każdej z nazw przykładowych znaków towarowych, typów urządzeń, które zostały wymienione w specyfikacji - dodaje się słowo lub równoważne. Za równoważne rozumie się urządzenia lub materiały o parametrach nie gorszych niż wyszczególnione w SIWZ
 2. Bezgotówkowa sprzedaż paliwa do samochodów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Ludwin oraz OSP z terenu Gminy Ludwin
  Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie na stacjach paliwowych Wykonawcy oddalonych maksymalnie 5 km od siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Gminy Ludwin.
  Zamawiający dopuszcza tankowanie w odległościach dalszych niż 5 km wyłącznie w przypadku podróży służbowych wykonywanych przez Zamawiającego.
  Zamówienie obejmuje dostawę nw. ilości paliw (wartości szacunkowe):
  Zadanie nr 1 - olej napędowy - 12 000 litrów
  Zadanie nr 2 - etylina bezołowiowa 95 - 1 000 litrów
  Zakup paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie obowiązujących u Wykonawcy zasad i dokumentów, przez osoby upoważnione do tego przez Zamawiającego.
  Wymienione paliwa stanowiące przedmiot zamówienia powinny spełniać wymagania Polskiej Normy.
  Określone ilości paliw są wielkościami, jakie zamierza kupić Zamawiający w okresie obowiązywania umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian (zmniejszenia/zwiększenia) ilości kupowanych paliw, będących przedmiotem zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
  Sprzedaż paliw dokonywana będzie według cen obowiązujących w dniu zakupu na stacji Wykonawcy
  z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego Zamawiającemu rabatu. Rabat będzie stałym
  i niezmiennym składnikiem ceny za 1 litr każdego rodzaju paliwa i będzie obowiązywał przez cały okres trwania umowy.
  Zamawiający przewiduje, że zakupione paliwa będą dla potrzeb samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Ludwin oraz samochodów należących do Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach
 3. Bezgotówkowa sprzedaż paliwa do samochodów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Ludwin oraz OSP z terenu Gminy Ludwin
  Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie na stacjach paliwowych Wykonawcy oddalonych maksymalnie 5 km od siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Gminy Ludwin.
  Zamawiający dopuszcza tankowanie w odległościach dalszych niż 5 km wyłącznie w przypadku podróży służbowych wykonywanych przez Zamawiającego.
  Zamówienie obejmuje dostawę nw. ilości paliw (wartości szacunkowe):
  Zadanie nr 1 - etylina bezołowiowa 95 - 1 000 litrów,
  Zadanie nr 2 - olej napędowy - 14 500 litrów,
  Zadanie nr 3 - autogaz LPG - 1 000 litrów.
  Zakup paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie obowiązujących u Wykonawcy zasad i dokumentów. Przyjmuje się, że będzie 4 kierowców uprawnionych do tankowania pojazdów.
  Wymienione paliwa stanowiące przedmiot zamówienia powinny spełniać wymagania Polskiej Normy.
  Określone ilości paliw są wielkościami, jakie zamierza kupić Zamawiający w okresie obowiązywania umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian (zmniejszenia/zwiększenia) ilości kupowanych paliw, będących przedmiotem zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
  Sprzedaż paliw dokonywana będzie według cen obowiązujących w dniu zakupu na stacji Wykonawcy z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego Zamawiającemu rabatu. Rabat będzie stałym i niezmiennym składnikiem ceny za 1 litr każdego rodzaju paliwa i będzie obowiązywał przez cały okres trwania umowy.
  Zamawiający przewiduje, że zakupione paliwa będą dla potrzeb samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Ludwin oraz samochodów należących do Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
 4. Bezgotówkowa sprzedaż paliwa do samochodów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Ludwin oraz OSP Gminy Ludwin
  Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie na stacjach paliwowych Wykonawcy znajdujących się na terenie Gminy Ludwin. Zamawiający dopuszcza tankowanie po za terenem Gminy Ludwin wyłącznie w przypadku podróży służbowych wykonywanych przez zamawiającego Zamówienie obejmuje dostawę nw. ilości paliw : (wartości szacunkowe) - etylina bezołowiowa 95 - 1 000 litrów - olej napędowy - 18 000 litrów - autogaz LPG - 1 000 litrów. Zakup paliw odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie obowiązujących u wykonawcy zasad i dokumentów. Przyjmuje się że będzie 4 kierowców uprawnionych do tankowania pojazdów. Wykonawca określi stały rabat liczony od ceny jednego litra paliwa. Zamawiający przewiduje, że z zakupów paliw będą korzystały samochody należące do Urzędu Gminy Ludwin oraz wszystkie samochody należące do Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Wykonawca określi stały rabat (gr/litr) liczony od ceny jednego litra paliwa
 5. Świadczenie usług żywienia osób przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych KPP/KMP woj. lubelskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywienia osób przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych KPP/KMP woj. lubelskiego
 6. Sprzedaż paliwa do samochodów należących do Urzędu Gminy w Ludwinie oraz OSP znajdujących się na terenie w Gminy Ludwin
  Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin
  Przedmiot zamówienia jest
  Bezgotówkowa sprzedaż paliwa do samochodów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Ludwin oraz OSP w Ludwinie w tym:

  I) olej napędowy w ilości 19 000 litrów rocznie (wartość szacunkowa) musi spełniać wymagania normy PN-EN 590:2005 oraz maksymalną zawartość siarki 50 mg/kg (zależnie od pory roku - zimowy, letni)

  II) benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości 1000 litrów rocznie (wartość szacunkowa) musi spełniać wymagania normy PN-EN 228:2005

  Zakup paliw odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie karty tankowania lub zbiorczego dokumentu wydania. Wykonawca określi stały rabat liczony od ceny jednego litra paliwa.
  Zamawiający przewiduje, że z zakupów paliw będą korzystały samochody należące do Urzędu Gminy Ludwin oraz wszystkie samochody należące do Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
  W Zbiorczym dokumencie wydania wykonawca będzie rejestrował transakcje sprzedaży. Każda transakcja zakupu paliwa winna być potwierdzona dokumentem sprzedaży ( dokument zakupu). Na podstawie zebranych informacji ze stacji paliwowych wykonawca obciąży zamawiającego zbiorczą fakturą VAT. Wystawianie faktur odbywać się będzie 1 raz w m-cu ostatniego dnia każdego miesiąca.
  Wykonawca określi stały rabat liczony od ceny jednego litra paliwa.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza możliwość zakupu paliwa na innych stacjach w przypadku podróży służbowych

Inne osoby dla Piskorska (72 osoby):