Kogo reprezentuje osoba

Piskorska Pliszczyńska Jadwiga

w KRS

Jadwiga Piskorska Pliszczyńska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jadwiga
Nazwisko:Piskorska Pliszczyńska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1946 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Puławy (Lubelskie)
Przetargi:23 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Capała Waldemar, Czarnobil Agnieszka Ewa, Główka Arkadiusz, Kamola Wioletta, Kania Adam, Kocoń Tadeusz, Mączka Halina Jadwiga, Malesza Dzido Katarzyna, Miduch Ryszard, Nakonieczny Grzegorz, Ochał Andrzej, Ostrowska Justyna, Paprota Jacek, Próchniak Czapla Iga Ada, Schimmelpfennig Lech Bernard, Wiejak Mieczysław, Woch Franciszek, Łodyga Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Solecka Alicja

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 2biznes Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000700555
 2. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000149069
 3. Agencja Rozwoju Społeczno-gospodarczego Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000033329
 4. Fodelin Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000342773
 5. Fundacja Inicjatyw Lokalnych, Lublin − KRS 0000258193
 6. Fundacja Na Rzecz Zdrowia, Łęczna − KRS 0000122407
 7. Fundacja Pomocy Szpitalowi Puławskiemu W Puławach, Puławy − KRS 0000052923
 8. Fundacja Współpracy i Rozwoju Inceptum, Puławy − KRS 0000573001
 9. Gjk Biosolutions Sp. Z O.O., Końskowola − KRS 0000695952
 10. Insdo Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000371387
 11. Lubelski Sejmik Gospodarczy, Lublin − KRS 0000158909
 12. Meritum Lubelska Grupa Doradcza Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000026958
 13. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000026128
 14. Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej W Janowcu, Janowiec − KRS 0000242221
 15. Pandako Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000371507
 16. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa − KRS 0000373870
 17. Polskie Stowarzyszenie Klasyfikatorów Gruntów, Puławy − KRS 0000320686
 18. Polskie Towarzystwo Nawozowe Ptn-ciec, Puławy − KRS 0000030419
 19. Puławska Izba Gospodarcza W Puławach, Puławy − KRS 0000025663
 20. Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, Puławy − KRS 0000097219
 21. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Wisła, Puławy − KRS 0000054155
 22. Spółka Pracownicza Chemia-puławy Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000365602
 23. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział W Puławach, Puławy − KRS 0000184156
 24. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parchatki, Parchatka − KRS 0000610624
 25. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Mircze Im. Wincentego Rulikowskiego, Mircze − KRS 0000060715
 26. Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Kraków − KRS 0000051729
 27. Zakłady Azotowe Chorzów S.A., Chorzów − KRS 0000070509

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000173449
 2. Efekt - Gędek i Spółka. Sp. J., Janowiec − KRS 0000122948
 3. Galeria Nova Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000274889
 4. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kędzierzyn - Koźle − KRS 0000008993
 5. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy − KRS 0000011737
 6. Hotel Centralny Sp. Z O.O., Kędzierzyn-koźle − KRS 0000099004
 7. Huta Małapanew Sp. Z O.O., Ozimek − KRS 0000000733
 8. Huta Pokój S.A., Ruda Śląska − KRS 0000106428
 9. Łęczyńska Energetyka Sp. Z O.O. W Bogdance, Bogdanka − KRS 0000007317
 10. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa − KRS 0000015704
 11. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa − KRS 0000059492
 12. Port Lotniczy Lublin S.A., Lublin − KRS 0000092480
 13. Prozap Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000056296
 14. Przedsiębiorstwo Nieruchomości Puławskie Sp. Z O.O. W Puławach, Puławy − KRS 0000206646
 15. Przedsiębiorstwo Remontowo-budowlane Urządzeń Elektroenergetycznych Elzap Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000040303
 16. Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Puławy − KRS 0000038160
 17. Syntek Engineering Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000302705
 18. Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej, Lublin − KRS 0000045725
 19. Towarzystwo Przyjaciół Puław, Puławy − KRS 0000040436
 20. Transbud Gdańsk S.A., Gdańsk − KRS 0000076150
 21. Zak Serwis Sp. Z O.O., Kędzierzyn-koźle − KRS 0000004079
 22. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000022295
 23. Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000057252
 24. Zdrowy Senior Sp. Z O.O., Kazimierz Dolny − KRS 0000731865

Powiązane przetargi (23 szt.):
 1. zorganizowanie i przeprowadzenie dla beneficjentki projektu Aktywni-niezależni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenia Profesjonalny menadżer gastronomii / organizator cateringu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Puławy
  Czas trwania szkolenia: 40 godz. dydaktycznych po 45 minut (w ciągu jednego dnia maksymalna liczba godzin szkoleniowych nie przekroczy 8 godzin dydaktycznych, oraz będą wliczone co najmniej 3 przerwy) Liczba osób: 1 osoba. Miejsce szkolenia: Puławy lub miejscowość do 150 km od Puław. W przypadku przeprowadzania szkolenia poza Puławami wykonawca jest zobowiązany do sfinansowania uczestnikowi kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem. Jeżeli czas dojazdu na szkolenie będzie przekraczał 1,5 godziny wykonawca zobowiązany jest również zapewnić noclegi ze śniadaniem. Termin szkolenia: w okresie 03.11-15.12.2014r. Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania zakładami świadczącymi usługi gastronomiczne, zapoznania z zasadami prawidłowego planowania, realizacji i kontrolingu a także rozliczania usług. Celem szkolenia jest również nabycie wiedzy z zakresu profesjonalnej i efektywnej organizacji bankietów i cateringu. W ramach usługi szkoleniowej wykonawca zobowiązany jest do: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć praktycznych i teoretycznych - kopie polisy ubezpieczeniowej należy przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru usługi. zapewnienia bazy lokalowej do przeprowadzenia części teoretycznej i praktycznej wyposażonej w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację szkolenia i spełniające wymogi w zakresie BHP i p.poż. Pomieszczenie, w którym będą odbywały się zajęcia, musi być oznaczone poprzez wywieszenie: nazwy szkolenia lub plakatu oraz informacji o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL zapewnienia wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach zgodnych z tematyką szkolenia zapewnienia materiałów szkoleniowych tj. skrypt, notatnik i długopis; zapewnienia jednej pozycji książkowej odpowiadającej tematyce zajęć i jednego egzemplarza dla zamawiającego. wydania uczestniczce szkolenia, po pozytywnym jego ukończeniu, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oznaczonego logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej oraz sformułowaniem Projekt Aktywni - niezależni współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zaświadczenia zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. zapewnienia codziennego serwisu kawowego (kawa, herbata, cukier, śmietanka, zimne napoje w butelkach 0,5l, ciastka) zapewnienia jednego gorącego posiłku każdego dnia szkolenia (co najmniej drugie danie); przeprowadzenia oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia. na podstawie ankiety oceniającej. Ankieta wraz z zestawieniem wyników zostanie złożona Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru usługi przygotowania i przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji szkoleniowej, zgodnej z ustaleniami zawartymi w umowie z Zamawiającym ( m.in., listy obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, lista korzystania z serwisu kawowego i gorącego posiłku, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia każdego uczestnika potwierdzenie otrzymania zaświadczenia, dziennik zajęć, ankieta oceniająca i zestawienie wyników, kopia polisy NNW itp.), prowadzenie dokumentacji zdjęciowej i przekazanie jej zamawiającemu na dowolnym nośniku danych. (np CD, DVD ,pamięć USB karta pamięci) niezwłocznego informowania koordynatora projektu o nie zgłoszeniu się beneficjenta ostatecznego na zajęcia, przerwaniu zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa oraz innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu zajęć Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osoby do innej grupy szkoleniowej o tej samej tematyce w tym przypadku zajęcia mogą odbywać się, zgodnie z harmonogramem grupy.
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Puławy
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych.Przedmiot zamówienia składa się z 5 części: Część 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu specjalista do spraw Public Relations w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Część 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu integracji sensorycznej I stopnia w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych . Część 3: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Pilota wycieczek w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Część 4: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Przewodnik turystyczny Nałęczów-Kazimierz Dolny-Puławy w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Część 5: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Spawanie w osłonie gazów metodą MIG/MAG w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Puławy
  Przedmiot zamówienia składa się z 9 części: Część 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu specjalista do spraw Public Relations w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Część 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Komputerowy sprzedażowy z elementami księgowości i fakturowania w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Część 3: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu integracji sensorycznej I stopnia w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych.Część 4: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Część 5: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Pilota wycieczek w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Część 6: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Pomocnik kucharza w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Część 7: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Przewodnik turystyczny Nałęczów-Kazimierz Dolny-Puławy w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Część 8: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu SEP - obsługa i eksploatacja urządzeń elektromagnetycznych do 1 kV w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych.Część 9: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Spawanie w osłonie gazów metodą MIG/MAG w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ
 4. Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego Miasta Puławy
  Zamawiający: Gmina Miasto Puławy, Puławy
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie organizacji konferencji- seminariów, konkursu na start-up, imprez targowych, dni innowacji, wizyt inwestorów zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  Zamówienie obejmuje następujące zadania: I. SZEŚĆ KONFERENCJI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PPNT II.KONKURS NA START- UP III.IMPREZY TARGOWE IV.KONFERENCJĘ PROMOCYJNĄ BRANŻY IT/ICT MIASTA LUBLINA I PUŁAW V.WIZYTY INWESTORÓW VI.DNI INNWOWACJI W PPNT
 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału - w ramach projektu pt. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału - w ramach projektu pt. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Przedmiot zamówienia składa się z 5 części:Część 1 - Księgowość z elementami kadr i płac wraz z obsługą podstawowych programów komputerowych, Część 2 - Prawo jazdy kat. C, Część 3 - Prawo jazdy kat. D, Część 4 - Opiekunka osób starszych i samotnych, Część 5 - ABC przedsiębiorczości
 6. Część nr 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 4 osób. Cześć nr 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie kurs obsługi komputera w stopniu średniozaawansowanym dla 3 osób.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, Poniatowa
  Część nr 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 4 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 8 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (doda-tek nr 7 do s.i.w.z.).
  Cześć nr 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie kurs obsługi komputera w stopniu średniozaawansowanym dla 3 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 9 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 7 do s.i.w.z.).
 7. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych - uczestników projektu. Uczestnicy projektu to dorosłe osoby niepełnosprawne w wieku od 18 do 47 r. ż. z orzeczoną grupą inwalidzką lub stopniem niepełnosprawności z różnymi dysfunkcjami z: chorobą psychiczną, chorobami neurologicznymi, dysfunkcją narządu słuchu, ruchu i z ogólnego stanu zdrowia. Osoby aktywne zawodowo, poszukujące pracy lub uczące się, które w ramach projektu i zgodnie z jego celami wykazują chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz nabycia nowych poprzez udział w zaplanowanych kursach i szkoleniach. Przedmiot zamówienia składa się z 4 części, tj.: Część 1 - Kurs projektowania ogrodów Część 2 - Zajęcia rehabilitacyjne Część 3 - Pilot wycieczek Część 4 - Kurs ochrony I stopnia.
 8. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów / szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Aktywni-niezależni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Puławy
  część nr 1 Prawo jazdy kat B 70 h 3 osoby część nr 2 Prawo jazdy kat E 50 h 1 osoba część nr 3 Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy 140 h 1 osoba część nr 4 Prawo jazdy kat D 85 h 1 osoba część nr 5 Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz osób 140 h 1 osoba część nr 6 Serwisant komputerowy 120 h 1 osoba część nr 7 Kurs fotograficzny 60 h 1 osoba część nr 8 Florystyka 60 h 1 osoba część nr 9 Przedstawiciel handlowy 96 h 1 osoba część nr 10 Obsługa programu AutoCad 52 h 1 osoba część nr 11 Ochrona osób i mienia 245 h 1 osoba część nr 12 Opiekun dzieci osób starszych i niepełnosprawnych 96 h 1 osoba część nr 13 Podstawa obsługi komputera 80 h 3 osoby część nr 14 Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej i minimum sanitarnym 120 h 8 osób część nr 15 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci 120 h 3 osoby część nr 16 Kucharz małej gastronomii z minimum sanitarnym 220 h 8 osób część nr 17 Kurs komputerowy zaawansowany z tworzeniem stron www 120 h 3 osoby część nr 18 Magazynier z obsługa wózków widłowych o napędzie silnikowym 120 h 2 osoby część nr 19 Operator koparko ładowarki 202 h 3 osoby część nr 20 Pracownik administracyjno biurowy z obsługą urządzeń biurowych 60 h 2 osoby część nr 21 Spawanie w osłonie CO 2 - MAG 153 h 2 osoby część nr 22 Trening umiejętności rodzicielskich 24 h 17 osób część nr 23 Wizaż i stylizacja 16 h 15 osób część nr 24 Indywidualne doradztwo zawodowe 8 h 2 osoby.
 9. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/doradztwa/warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu Aktywni - niezależni realizowanego przez MOPS w Puławach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Puławy
  Część 1 Indywidualne doradztwo zawodowe dla 50 osób podzielone na trzy grupy; gr. I- 17 osób jeden doradca, gr II - 17 osób drugi doradca, gr III -16 osób trzeci doradca Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczby uczestników o 5 osób. Czas trwania szkolenia to 200 godzin dydaktycznych, czyli 4 godziny dydaktyczne na jedną osobę. Należy je prowadzić w blokach 2 razy po 2 godziny dydaktyczne. (1 godzina dydaktyczna 45 minut). Doradztwo powinno być przeprowadzone od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2013r. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Zamawiający wymaga, aby doradztwo odbyło się na terenie Puław i wlicza koszt wynajmu sali do kosztu usługi. Część 2 Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 31 osób -2 grupy po 10 osób i 1 grupa 11 osób. Zamawiający dopuszcza możliwość: przeprowadzenia szkolenia dla 2 lub 3 grup równolegle zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników o 3 osoby. Czas trwania szkolenia to 120 godzin dydaktycznych czyli po 40 godzin dydaktycznych na jedną grupę (jedna godzina dydaktyczna to 45 minut) przerwy kawowe i jedna przerwa na ciepły posiłek. Szkolenie należy przeprowadzić w okresie 3-24czerwiec 2013r. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbyło się na terenie Puławy (koszty wynajmu sali pokrywa wykonawca i wlicza je do kosztu usługi). Część 3 Trening kompetencji życiowych dla 17 osób - I grupa 9 osób, II grupa 8 osób. Zamawiający dopuszcza możliwość: przeprowadzenia szkolenia dla 2 grup równolegle, zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników o 2 osoby. Czas trwania szkolenia to 48 godzin dydaktycznych czyli 24 godziny dydaktyczne na jedną grupę (jedna godzina dydaktyczna to 45 minut) + przerwy kawowe i jedna przerwa na ciepły posiłek. Szkolenie należy przeprowadzić w okresie 3-24czerwiec 2013r w formie warsztatów prowadzonych w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbyło się na terenie Puławy (koszty wynajmu sali pokrywa wykonawca i wlicza je do kosztu usługi). Część 4 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 29 osób podzielone na dwie grupy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników o 2 osoby. Czas trwania szkolenia to 24 godziny dydaktyczne, 2 przerwy kawowe i jedna przerwa na obiad (1 h dydaktycznych to 45 min). Szkolenie należy przeprowadzić w okresie 20-29 maj 2013r.w formie warsztatów prowadzonych w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Zamawiający wymaga, aby warsztaty odbyły się na terenie Puławy (koszty wynajmu sali pokrywa wykonawca i wlicza je do kosztu usługi)
 10. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej z zakresu Obsługa komputera i urzą­dzeń biurowych, kasy fiskal­nej i terminala kart płatni­czych z minimum sanitarn­ym dla 5 osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej z zakresu Obsługa komputera i urzą­dzeń biurowych, kasy fiskal­nej i terminala kart płatni­czych z minimum sanitarn­ym dla 5 osób będących uczestnikami projektu Twój sukces - nasza satysfakcja.
 11. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 1 osoby w stopniu średniozaawansowanym
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Opole Lubelskie
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 1 osoby w stopniu średniozaawansowanym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 8 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 6 do s.i.w.z.)
 12. zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do udziału - w ramach projektu pt. Efektywna pomoc społeczna w Gminei Puławy realizowanego przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału - w ramach projektu pt. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy. Przedmiot zamówienia składa się z 11 części, tj: Część 1 - Księgowość z elementami kadr i płac, Część 2 - Pracownik administracyjno-biurowy, Część 3 - Kurs florystyczny z obsługa kasy fiskalnej i artystycznym pakowaniem prezentów, Część 4- Prawo jazdy kat.B, Część 5 - Prawo jazdy kat. C/E wraz z uprawnieniami na przewóz rzeczy oraz badaniami lekarskimi, Część 6 - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminalu kart płatniczych, Część 7 - Operator koparko-ładowarki, Część 8 - Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci, Część 9 - Kucharz - żywienie zbiorowe, Część 10 - Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów - metodą MAG i spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - metodą TIG, Część 11 - Obsługa imprez okolicznościowych z małą gastronomią i modułem kasy fiskalnej.
 13. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kraśnik
  część 1 - Wizaż i stylizacja paznokci - 28 osób
  część 2 - Magazynier z obsługą komputera i kasy fiskalnej - 10 osób
  część 3 - Obsługa komputera i kasy fiskalnej z programem sprzedażowym - 15 osób
  część 4 - Warsztaty ABC zarządzania budżetem domowym - 18 osób
 14. Realizacja usługi szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławy
  Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu: Podstawy obsługi komputera i kasy fiskalnej, dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
 15. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu integracji zawodowej, zdrowotnej i społecznej dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w ramach projektu pt. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów zgodnie z poniższymi zadaniami: Zadanie nr 1 Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Zadanie nr 2 Analiza potrzeb edukacyjno - zawodowych, Zadanie nr 3 Indywidualne konsultacje psychologiczno - psychoterapeutyczne; dla 14 osób, uczestników projektu, czyli Beneficjentów Ostatecznych projektu pt. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Puławy. Są to osoby w wieku 25-50 lat, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, długotrwale korzystające z pomocy społecznej. Wśród wyżej wymienionych dwie osoby są niepełnosprawne z ogólnego stanu zdrowia, sprawne fizycznie. Uczestnicy projektu to 10 kobiet (w tym 1 kobieta niepełnosprawna) i 4 mężczyzn (w tym 1 mężczyzna niepełnosprawny). Charakteryzuje ich niski poziom kwalifikacji zawodowych lub całkowity ich brak. Celem głównym projektu jest ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cele szczegółowe to: zmniejszenie poziomu deficytów osobistych i społecznych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe u klientów GOPS w Puławach poprzez zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych.
 16. ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, EDUKACYJNEJ, ZDROWOTNEJ ORAZ SPOŁECZNEJ W FORMIE WYJAZDOWEJ
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, Ryki
  Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zorganizowanie
  i przeprowadzenie kompleksowej usługi dotyczącej aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz społecznej w formie wyjazdowej w ramach realizacji projektu Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki
  i rodziny zastępcze, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
 17. Wyłonienie Operatora zarządzającego Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym
  Zamawiający: Gmina Miasto Puławy, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Operatora zarządzającego Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Puławach
 18. Realizacja usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Puławach.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławy
  Przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Puławach.

  Zamówienie podzielono na 3 części:

  CZĘŚĆ I: GLAZURNIK - 10 osób;
  CZĘŚĆ II: RECEPCJONISTA z modułem języka angielskiego - 10 osób;
  CZĘŚĆ III: MAGAZYNIER - 12 osób.
 19. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 40 osób
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest wsparcie szkoleniowo - doradcze dla 40 osób - uczestników projektu Kreatywni w biznesie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:
  Moduł I - Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości
  Moduł II - Indywidualne doradztwo zawodowe
 20. Realizacja usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Puławach.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławy
  Przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
  w Puławach.
  Zamówienie podzielono na 4 części:


  CZĘŚĆ I: FRYZJER - 10 OSÓB,

  CZĘŚĆ II: SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW EUROPEJSKICH - 10 OSÓB,

  CZĘŚĆ III: BUKIECIARSTWO I ARANŻACJE ROŚLINNE Z MODUŁEM ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 15 OSÓB,

  CZĘŚĆ IV: ZARZĄDZANIE KADRAMI I PŁACAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - 15 OSÓB.
 21. Realizacja usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Puławach.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławy
 22. Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu: RECEPCJONISTA z modułem języka angielskiego dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Puławach.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławy
 23. Realizacja usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Puławach.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławy

Inne osoby dla Piskorska Pliszczyńska (75 osób):