Kogo reprezentuje osoba

Plewa Krzysztof Adam

w KRS

Krzysztof Adam Plewa

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Adam
Nazwisko:Plewa
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bodetko Danuta Maria, Kiełczyńska Elżbieta Zofia, Kołodziejczak Jadwiga Monika, Kołodziejczak Zbigniew Henryk, Lange Edward, Ludynia Witold, Majchrzak Mendel Magdalena, Mazurkiewicz Piotr Paweł, Metyk Krystyna, Pikosz Zdzisław Szymon, Popławska Aneta Leokadia, Staniewicz Leon Sylwester, Świerzbiński Krzysztof, Łazor Krzysztof Adam

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bodetko Danuta Maria, Kiełczyńska Elżbieta Zofia, Kołodziejczak Jadwiga Monika, Kołodziejczak Zbigniew Henryk, Lange Edward, Ludynia Witold, Majchrzak Mendel Magdalena, Mazurkiewicz Piotr Paweł, Metyk Krystyna, Pikosz Zdzisław Szymon, Popławska Aneta Leokadia, Staniewicz Leon Sylwester, Świerzbiński Krzysztof, Łazor Krzysztof Adam
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fik Lubomir, Gniza Mariusz, Hersztek Józef, Kortecka Barbara Natalia, Koziełł Janusz Kazimierz, Kupiecki Mieczysław Kazimierz, Misiewicz Jan, Szóstek Zdzisław, Tomaszewski Maciej Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zalewska Teresa Aleksandra
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mazurkiewicz Piotr Paweł, Metyk Krystyna, Pienda Beata Maria, Popławska Aneta Leokadia, Staniewicz Leon Sylwester, Łazor Krzysztof Adam

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skwarska Kalina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gdańsk − KRS 0000196444
 2. Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000098555
 3. Inicjatywa Społeczna Miłośników Brzeźna, Gdańsk − KRS 0000496236
 4. Rodzinne Centrum Medyczne Feniks Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000402757
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Doker, Gdańsk − KRS 0000169613

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Pro Omnes, Gdańsk − KRS 0000342072
 2. J.e.s.p. Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gdańsk − KRS 0000338412
 3. Lokatorsko-własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk, Gdańsk − KRS 0000043898
 4. Przedsiębiorstwo Usługowe Portus Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000200255
 5. Przedsiębiorstwo Usługowo-transportowe Port-trans Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000120896
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Odrzańska, Gdańsk − KRS 0000295192
 7. Talkgroup Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000308828
 8. Training Designers Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000677138

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz jednostek będących na zaopatrzeniu gospodarczym w ramach pełnionej funkcji Wojskowego Oddziału Gospodarczego
  Zamawiający: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy tj. badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, badanie kierowców, badanie Rtg klatki piersiowej zgodnie asortymentem przedstawionym w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do SIWZ). Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie osobne Części. Szczegółowy opis zawarty jest w SIWZ i załącznikach do niego.
 2. Świadczenie usług medycznych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym dla celów medycyny pracy i orzecznictwa lekarskiego Służby Zdrowia Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku
  Zamawiający: Morski Oddział Straży Granicznej, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań specjalistycznych - lekarskich i dodatkowych dla potrzeb medycyny pracy i orzecznictwa w stosunku do kandydatów do pracy i służby oraz pracowników i funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1128, Malbork
  Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych
 4. Przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych, mających na celu:
  1) stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych,
  2) określenie szczegółowych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu (zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 674 z późn. zm.),
  - przeprowadzonych na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, w placówce zlokalizowanej na terenie miasta Gdańska (za wyjątkiem badań dot. zawodu nurek, które mogą być wykonywane na terenie Gdyni), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
  Badanie lekarskie, to badanie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.
  Wszystkie badania muszą być bezwzględnie przeprowadzane w jednej placówce na terenie miasta Gdańska (w przypadku wykonywania części badań lekarskich i/lub psychologicznych przez Podwykonawcę, badania te muszą być wykonywane w placówce, w której badania wykonuje Wykonawca), we wszystkie robocze dni tygodnia tj. od poniedziałku do piątku. W przypadku badań dot. zawodu nurek, mogą być one wykonywane na terenie Gdyni.Badania lekarskie lub psychologiczne będą realizowane wg bieżących potrzeb Urzędu.
 5. Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1128, Malbork
  Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
 6. Świadczenie usług medycznych dla celów medycyny pracy i orzecznictwa lekarskiego Służby Zdrowia Morskiego Oddziału Straży Granicznej
  Zamawiający: Morski Oddział Straży Granicznej, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań specjalistycznych-lekarskich i dodatkowych dla potrzeb medycyny pracy i orzecznictwa w stosunku do kandydatów do pracy i służby oraz pracowników i funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych oraz emerytów Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 7. Grupa A: ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH (MEDYCZNYCH) W RAMACH MEDYCYNY PRACY na rzecz pracowników wojska i żołnierzy zawodowych zatrudnionych w jednostkach na terenie Helu Grupa B: ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH (MEDYCZNYCH) W RAMACH MEDYCYNY PRACY na rzecz pracowników wojska i żołnierzy zawodowych zatrudnionych w jednostkach na terenie Gdańska
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
  Grupa A: ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH (MEDYCZNYCH) W RAMACH MEDYCYNY PRACY na rzecz pracowników wojska i żołnierzy zawodowych zatrudnionych
  w jednostkach na terenie Helu

  Grupa B: ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH (MEDYCZNYCH) W RAMACH MEDYCYNY PRACY na rzecz pracowników wojska i żołnierzy zawodowych zatrudnionych
  w jednostkach na terenie Gdańska
 8. Wykonywanie, dla Uniwersytetu Gdańskiego, wstępnych profilaktycznych badań lekarskich kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  1.Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85100000-0 - usługi ochrony zdrowia, 85121000-3 - usługi medyczne. 2.Przedmiotem umowy jest wykonywanie, dla Uniwersytetu Gdańskiego, profilaktycznych badań lekarskich:
  1)wstępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia, którzy w trakcie studiów mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 9 do SIWZ, w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 125; poz. 1317 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045 z dnia 25 sierpnia 2010 r.), 2)badań i usług dodatkowych wynikających z ustawy o medycynie pracy, które są lub będą konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz badania diagnostyczne, laboratoryjne i specjalistyczne, które są lub będą konieczne wobec kandydatów przyjętych na studia mogących być narażonymi na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4.Zamówienie obejmuje wykonywanie badań lekarskich ok. 1000 kandydatów. 5.Uzgodniona wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona ona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie ilości, nie spowoduje zmiany ceny jednostkowej, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 6.Zamawiający wymaga, aby: 1)Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia dysponował placówką na terenie miasta Gdańsk, 2)placówka Wykonawcy znajdowała się w bliskiej odległości od środków komunikacji publicznej, tj. linii SKM, linii tramwajowej lub autobusowej, 3)konsultacje i badania odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18:00, 4)Wykonawca umożliwił przeprowadzenie wszystkich badań i analiz w jednym miejscu. 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia (w ramach prawa opcji), tj. do 25% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 załącznika nr 7 do SIWZ - projekt umowy, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. 8.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy, do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego. 9.Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy z terminem realizacji od 01.08.2013r do 31.10.2013r. 10.Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców - rozdział V pkt. 3 SIWZ. 11.Szczegóły zamówienia opisane w rozdziale II SIWZ, załączniku nr 2 - formularz cenowy, załączniku nr 7 - projekt umowy oraz w załączniku nr 8 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), a wykaz czynników szkodliwych przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ
 9. Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Gdyni/Gdańska/Elbląga profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące części zamówienia: Część 1: Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Gdyni profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni. Część 2: Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Gdańska profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni. Część 3: Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Elbląga profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych w okresie obowiązywania umowy dla w/w części stanowi część III SIWZ. Przedmiot zamówienia dotyczy zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, z późn zm.), postanowień układu zbiorowego pracy dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz dodatkowego porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi w Urzędzie Morskim w Gdyni - w zakresie opisanym w § 3 projektu umowy. W ramach przedmiot Wykonawca zobowiązany jest m.in. zapewnić udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy u Zamawiającego oraz w przeglądach stanowisk pracy. Badania profilaktyczne będą przeprowadzane na podstawie skierowań wydawanych przez Zamawiającego (Załącznik nr 3 do projektu umowy). Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w 91a ust.1 u.p.z.p.
 10. Świadczenie usług medycznych w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.), w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy dla pracowników Oddziału ZUS w Gdańsku.
  Usługi medyczne obejmują pracowników ZUS Oddział w Gdańsku w zakresie:
  1) badania okresowe i kontrolne,
  2) badania wstępne nowo przyjmowanych pracowników,
  3) wydawanie pracownikom stosownych orzeczeń lekarskich, w formie przewidzianej przez aktualnie obowiązujące prawo.
  Część I - Gdańsk - badania odbywać się będą w ośrodku na terenie miasta Gdańska - dla pracowników zatrudnionych w siedzibie Oddziału ZUS w Gdańsku oraz w jednostkach terenowych.
  Przewiduje się przeprowadzenie w okresie realizacji umowy dla części I - do 1.662 badań, w tym: badania wstępne - do 94, badania okresowe - do 1.298, badania kontrolne - do 270.
  Świadczenie usług medycznych winno odbywać się w sposób:
  1) sprawny i w najmniejszym stopniu odrywającym pracowników od pracy, od poniedziałku do piątku, w godz. 07:00-15:00 (poza kolejnością i w terminach uprzednio ustalonych),
  2) nie wymagający wykonywania niezbędnych badań podstawowych w obiektach zlokalizowanych w różnych punktach miasta,
  3) zapewniający w miarę możliwości kompleksowe przebadanie w ciągu jednego dnia roboczego,
  4) bez zbędnej zwłoki w terminie nie później niż 14 dni od zgłoszenia się skierowanego.
  Wykonawca zobowiązany jest do:
  1) wydawania recept na zakup okularów korygujących wzrok - w przypadku stwierdzenia potrzeby ich stosowania przez pracowników pracujących przy obsłudze monitora ekranowego po przeprowadzeniu badań wzroku - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 z 1998 r.),
  2) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorowej zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.07.2010 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 1002),
  3) wydawania orzeczeń w formie określonej przepisami prawa,
  4) sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej ze względu na warunki pracy, zgodnie z art. 237(12) § 1 i art. 237(13) Kodeksu Pracy, w tym udział w Komisji BHP
 11. Świadczenie usług medycznych
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych realizowanych w obszarze administracyjnym miasta Gdańsk, w tym ochrona zdrowia przed wpływem niekorzystnych warunków, związanych ze środowiskiem pracy oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec pracowników Poczty Polskiej S.A. z terenu miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, miasta Gdynia i powiatu gdyńskiego, powiatu kościerskiego i tczewskiego
 12. Zapewnienie na obszarze obejmującym granice miasta Gdyni/Gdańska/Elbląga profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu na obszarze obejmującym granice miasta Gdyni/Gdańska/Elbląga profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) 2. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych oraz szacunkową ilość świadczeń zdrowotnych w okresie od dnia 3 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. określają Szczegółowe zakresy świadczeń zdrowotnych (część III SIWZ). 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział uprawnionych lekarzy w komisjach BHP Zamawiającego (zgodnie z art. 237 12 § 1 Kodeksu pracy) oraz w przeglądach stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy. 4. Świadczenia zdrowotne udzielane będą na obszarze obejmującym granice miasta Gdyni/Gdańska/Elbląga w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:15 - 14:30. 5. Badania profilaktyczne będą przeprowadzane na podstawie wydawanych przez Zamawiającego skierowań (Załącznik nr 4 do IDW - I część SIWZ).
 13. Usługi medyczne nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
  Zamawiający: Morski Oddział Straży Granicznej, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań lekarskich i badań diagnostycznych dla celów medycyny pracy i orzecznictwa lekarskiego kandydatów do pracy i służby oraz pracowników i funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 14. usługi medyczne nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
  Zamawiający: Morski Oddział Straży Granicznej, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań lekarskich i badań diagnostycznych dla celów medycyny pracy i orzecznictwa lekarskiego, kandydatów do pracy i służby oraz pracowników i funkcjonariuszy:
  - Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Placówki Straży Granicznej w Gdańsku, Placówki Straży Granicznej w Gdyni, Placówki Straży Granicznej w Rębiechowie, Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej,
  - Placówki Straży Granicznej w Elblągu i Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej,
  - Placówki Straży Granicznej we Władysławowie,
  - Placówki Straży Granicznej w Łebie,
  - Placówki Straży Granicznej w Ustce,
  - Placówki Straży Granicznej w Darłowie,
  - Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Kołobrzegu, Placówki Straży Granicznej w Rewalu,
  - Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu, Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu i Placówki Straży Granicznej w Międzyzdrojach,
  - Wydziały Zabezpieczeń w Gdańsku

Inne osoby dla Plewa (173 osoby):