Kogo reprezentuje osoba

Pliszka Danuta

w KRS

Danuta Pliszka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Nazwisko:Pliszka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1964 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Sępólno Krajeńskie (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anna Maria Anna, Borlik Agnieszka, Chrapkowska Celina, Dobrowolski Tomasz, Falkowska Małgorzata, Fąs Rafał Sebastian, Frost Barbara, Golik Radosław, Głąb Zygmunt, Jabłoński Patryk Paweł, Jankowska Wioletta Teresa, Justyna Joanna Justyna, Kalinowska Beata Maria, Kamińska Magdalena, Kała Anna, Koźlikowski Piotr Edmund, Krasicka Teresa, Liss Marlena Anna, Marut Mariola, Matuszewska Anna Maria, Młodecka Ewa, Oczki Miłosz, Paliwoda Katarzyna, Pieńkowska Magdalena Ewa, Scheffler Anna Maria, Siedlecka Anna Maria, Soleta Krzysztof, Sta-rzecki Roman, Stońska Aleksandra Maria, Święs Krystyna Małgorzata, Szczepańska Katarzyna Krystyna, Szłapińska Justyna, Toczko Ryszard Władysław, Tojza Maciej, Trzos Adam Marek, Warylak Kazimierz Piotr, Wegner Renata, Wioletta Joanna Wioletta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zabrocka Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Adwokaci i Radcowie Prawni Starzyński, Bułat, Kulesza, Fąs i Partnerzy. Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego, Warszawa − KRS 0000752585
 2. Bank Spółdzielczy W Więcborku, Sępólno Krajeńskie − KRS 0000029686
 3. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Wyrzysku, Wyrzysk − KRS 0000008694
 4. Gospodarstwo Nasienne - Sp. Z O.O., Wierzchowo Człuchowskie − KRS 0000019181
 5. Grupa Brokerska Odys Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000186231
 6. Hybryd Spółdzielnia Rolników, Silno − KRS 0000248044
 7. Kancelaria Odszkodowawcza Iustus Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000928130
 8. Kółko Rolnicze W Wielowiczu, Wielowicz − KRS 0000537141
 9. Kółko Rolnicze W Zakrzewskiej Osadzie, Zakrzewska Osada − KRS 0000001177
 10. Kółko Rolnicze Wyrzysk Skarbowy, Wyrzysk − KRS 0000599287
 11. Mir Broker Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000925452
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Sypniewie, Sypniewo − KRS 0000017730
 13. Polsko-amerykańskie Bankowe Towarzystwo Turystyczne Sp. Z O.O., Warszwa − KRS 0000136115
 14. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma Sp. Z O.O., Sępólno Krajeńskie − KRS 0000192895
 15. Rycerski i Szpitalny Zakon Św. Łazarza Z Jerozolimy - Stowarzyszenie Katolickie, Bydgoszcz − KRS 0000627545
 16. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 17. Skarby Kaszub Sp. Z O.O., Moszczenica − KRS 0000975020
 18. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Sępólnie Krajeńskim, Sępólno Krajeńskie − KRS 0000176425
 19. Spółdzielnia Producentów Ziemniaka, Piła − KRS 0000624797
 20. Stowarzyszenie Grupa Producentów Trzody Chlewnej-dąb, Dąbrowa − KRS 0000108774
 21. Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej W Wysokiej Przyjazna Dłoń, Wysoka − KRS 0000257815
 22. Stowarzyszenie Służymy Innym Imienia Księdza Doktora Bolesława Domańskiego, Piła − KRS 0000092081
 23. Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki, Sadki − KRS 0000112592
 24. Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy Łobzonka, Wyrzysk − KRS 0000062686
 25. Wyrzyskie Bractwo Kurkowe, Wyrzysk − KRS 0000232535

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Auto Polmozbyt Koszalin Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000031400
 2. Bank Spółdzielczy W Bydgoszczy, Bydgoszcz − KRS 0000171454
 3. Bank Spółdzielczy W Czarnkowie, Czarnków − KRS 0000063859
 4. Bank Spółdzielczy W Nakle N/notecią, Nakło Nad Notecią − KRS 0000014849
 5. Bjb B.beker, M.bąkowska, J.jękot Sp. J., Złotów − KRS 0000307350
 6. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000070489
 7. Euroagent Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000245800
 8. Fortune S.A., Poznań − KRS 0000135888
 9. Grupa Producentów Eco-champ Group Sp. Z O.O., Jastrowie − KRS 0000271763
 10. Grupa Producentów Grzybów Prime Champ Sp. Z O.O., Jastrowie − KRS 0000311584
 11. Grupa Producentów Rolnych Nasion Roślin Oleistych Sp. Z O.O., Dobrzyniewo − KRS 0000432665
 12. Grupa Producentów Rolnych Zboża Sp. Z O.O., Dobrzyniewo − KRS 0000433234
 13. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000111252
 14. Nadnotecki Bank Spółdzielczy, Białośliwie − KRS 0000103753
 15. Odzież Sp. Z O.O., Złotów − KRS 0000131130
 16. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., Białe Błota − KRS 0000121056
 17. Pow - Medica Sp. Z O.O., Więcbork − KRS 0000006121
 18. Przedsiębiorstwo Cargo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000172749
 19. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Interrol Ii Sp. Z O.O., Człuchów − KRS 0000094670
 20. Przedsiębiorstwo Rolno-handlowo-usługowe Farmer Sp. Z O.O., Wąwelno − KRS 0000118348
 21. Runowo-rola Sp. Z O.O., Runowo Krajeńskie − KRS 0000181064
 22. Spółdzielczy System Ochrony Sgb, Poznań − KRS 0000600238
 23. Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Administracja Domów Miejskich Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000183481
 24. Zakład Transportu i Usług Sp. Z O.O., Sępólno Krajeńskie − KRS 0000374234

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie, Sępólno Krajeńskie
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie w okresie od 23 września 2010 r. do 22 września 2015 r. pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz 5 jednostek organizacyjnych, polegającej w szczególności na : 1.1. otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych, 1.2. realizacji poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej do innych banków, 1.3. przyjmowaniu wpłat gotówkowych, 1.4. dokonywaniu wypłat gotówkowych, 1.5. przechowywaniu depozytów, 1.6. wydawaniu czeków gotówkowych, kart płatniczych, 1.7. lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych, 1.8. lokowaniu środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy, na warunkach ustalanych każdorazowo w wyniku indywidualnych negocjacji, 1.9. udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w/w ustawy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR-u dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marże banku. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku , na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Dla umożliwienia oceny ceny ofert należy przyjąć WIBOR 1 M z dnia 31 lipca 2010r. 1.10. codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych wraz z załącznikami, 1.11. miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Sępólno Krajeńskie i jej podległych jednostek, 2. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy : 2.1. Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2010 rok: a) rachunki bankowe : - rachunki bieżące - 6 szt., - rachunki pozostałe (pomocnicze, funduszy celowych i inne) - 25 szt.; b) przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - 600 szt.-m-c; c) przelewy bankowe na rachunki w tym samym banku - 900 szt.-m-c; d) wartość wpłat gotówkowych - 100 000 zł-m-c.; e) wartość wypłat gotówkowych - 500 000 zł-m-c.; f) ilość jednostek objętych systemem bankowości elektronicznej - 6 ; g) limit kredytu w rachunku bieżącym na 2010 rok wynosi 1.500.000 zł.; h) budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok wg stanu na dzień 30.06.2010r. - dochody - 42 972 030,35 zł, - wydatki - 53 001 960,45 zł. i) Zamawiający zastrzega możliwość: - wystąpienia o kredyt do innego banku, - dowolnego wyboru podmiotu do lokowania wolnych środków. 2.2. Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu i jego jednostkom podległym elektroniczny system obsługi bankowej typu Home Banking lub równoważny. W ramach przedmiotowego systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: - dostawę oprogramowania, - instalację oprogramowania na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego, - bieżącą aktualizację oprogramowania, - obsługę serwisową oprogramowania, - w razie konieczności przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w obsłudze programu. - instalację, konfigurację oprogramowania do elektronicznego systemu obsługi bankowej w trakcie użytkowania systemu z przyczyn związanych z wymianą urządzeń komputerowych, reinstalacji lub zmian użytkowników systemu u Zamawiającego. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności: - realizację przelewów w formie elektronicznej, - możliwość generowania wyciągów bankowych na potrzeby Zamawiającego, - uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach oraz liczbie rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek, - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek organizacyjnych według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, - wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów, - składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków, - składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Wykonawcy, - obsługę systemu na platformie internetowej, - archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonanych operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu, - zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. 2.3. W ramach prowadzenia rachunków Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: - możliwość realizacji dyspozycji z wpływów bieżących, - przelewy na inne rachunki prowadzone przez Wykonawcę, - wyciąg wraz z załącznikami, - wpłaty dokonywane przez podatników na rzecz gminy na jej rachunki w kasach banku, - odprowadzanie gotówki z kasy na rachunek bankowy. 2.4. Wykonawca będzie stosować warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków również w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Sępólno Krajeńskie, które posiadają lub otworzą rachunki u Wykonawcy wybranego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia : 3.1. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego. 3.2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy. 3.3. Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy. 3.4. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym. 3.5. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym jak w ofercie. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu. 3.6. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240). 3.7. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych. 3.8. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych i kart płatniczych. 3.9. W ramach umowy na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie bezzwłocznie potwierdzać pełnomocnictwa i upoważnienia, wydawać zaświadczenia, opinie, sporządzać informacje o stanie środków na rachunkach bankowych, itp. 3.10.Wykonawca będzie codziennie sporządzał wyciągi bankowe wraz z załącznikami ze wszystkich rachunków bankowych. 3.11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji nie zgodnych z dyspozycją Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych. 3.12.W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 3.13.Wykonawca musi zapewnić kompleksową obsługę rachunków przez wytypowanego pracownika Wykonawcy, upoważnić go do kontaktów z Zamawiającym oraz jego jednostkami organizacyjnymi, jak również zapewnić jego zastępcę

Inne osoby dla Pliszka (112 osób):