Kogo reprezentuje osoba

Pliszka Maria

w KRS

Maria Pliszka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Pliszka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1943 r., wiek 79 lat
Miejscowości:Grębów (Podkarpackie), Wydrza (Podkarpackie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielecka Zofia, Dec Janina, Glajcar Edyta Maria, Górniak Zbigniew Leszek, Gortych Bronisław, Grębowiec Zygmunt, Janeczko Janina, Kochan Genowefa, Kopała Janina, Kułaga Helena, Mandla Joanna, Myszka Teresa, Rak Marian, Rębisz Teresa, Sanecki Józef, Szczebak Bożena, Szczęch Halina, Wąsik Wojciech, Wójcik Franciszek, Wolak Stanisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Altrak Sp. Z O.O., Trzciana − KRS 0000139006
 2. Bank Spółdzielczy W Grębowie, Grębów − KRS 0000142074
 3. Biegus Group Sp. Z O.O., Dębica − KRS 0000521746
 4. Brukpol Sp. Z O.O., Dabrówka Wisłocka − KRS 0000461917
 5. Eko Hybres Sp. Z O.O., Głogów Małopolski − KRS 0000295771
 6. Elektroniczny Zakład Innowacyjno-wdrożeniowy Hybres Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000136173
 7. Eurocityprofit Sp. Z O.O., Dębica − KRS 0000591460
 8. Firma Handlowa Mawa Małgorzata Gleń Sp. J. Likwidacyjnej, Dębica − KRS 0000073912
 9. Firma Handlowa Radecki Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Dębica − KRS 0000436356
 10. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Grębowie, Grębów − KRS 0000174725
 11. Gminny Zakład Komunalny Sp. Z O.O., Brzeźnica − KRS 0000594538
 12. Gobox Sp. Z O.O., Dębica − KRS 0000337074
 13. Latoszyn Zdrój Sp. Z O.O., Latoszyn − KRS 0000314405
 14. Piekarnia Jeżowe Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Jeżowe − KRS 0000336800
 15. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Stalowa Wola − KRS 0000048229
 16. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stand Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łąka − KRS 0000019919
 17. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Jowisz, Czeladź − KRS 0000116248
 18. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa W Wołominie Likwidacyjnej, Wołomin − KRS 0000051692
 19. Stowarzyszenie Klub Seniora W Wydrzy, Wydrza − KRS 0000450861
 20. Stowarzyszenie Moje Miasto Tarnobrzeg, Tarnobrzeg − KRS 0000405286
 21. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Fram, Tarnobrzeg − KRS 0000280261
 22. Towarzystwo Sportowe Stale W Stalach, Stale − KRS 0000657603
 23. Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa, Poznań − KRS 0000056282

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Rozwoju Regionalnego Karpaty S.A. W Liwidacji, Krosno − KRS 0000187450
 2. Bank Nowy S.A., Poznań − KRS 0000823132
 3. Buma S.A., Kraków − KRS 0000013653
 4. Cartech Sp. Z O.O., Dębica − KRS 0000118215
 5. Ciepłownia Łańcut Sp. Z O.O., Łańcut − KRS 0000027871
 6. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Poznań − KRS 0000083521
 7. Kopalnia Siarki Machów S.A., Tarnobrzeg − KRS 0000289714
 8. Ośrodek Maszynowy W Strzyżowie Sp. Z O.O., Strzyżów − KRS 0000018285
 9. Partner Finanse Sp. Z O.O., Jaworzno − KRS 0000481866
 10. Pierwszy Bank Bfg S.A., Warszawa − KRS 0000783830
 11. Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. Z O.O., Tarnobrzeg − KRS 0000225223
 12. Rci Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000068506
 13. Sgb Leasing Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000030473
 14. Sk Finanse Sp. Z O.O., Ząbki − KRS 0000490655
 15. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Jaworzno, Jaworzno − KRS 0000037620
 16. Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. Z O.O., Tarnobrzeg − KRS 0000112520
 17. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O. W Zamościu, Zamość − KRS 0000981635
 18. Zakład Usług Miejskich Sp. Z O.O., Dębica − KRS 0000297564

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Grębów.
  Zamawiający: Gmina Grębów, Grębów
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 860 000,00 zł na: - pokrycie planowanego deficytu budżetu - 120 000,00 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 740 000,00 zł. 2. Podstawowe dane o kredycie: 2.1. Pozostawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego: od 15 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku, w tym: I transza do 15.11.2015 r. II transza do 15.12.2015 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania transzy kredytu. Dopuszcza się możliwość uruchomienia transz kredytu w innych terminach niż wyżej zakładany, ale nie później niż 31.12.2015r. 2.2 Okres spłaty kredytu - 10 lat. Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych od 01.01.2016 r. do 31.12.2025r. (z zastrzeżeniem możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów). Karencja w spłacie rat kapitałowych i odsetek do 31.03.2016 r. 2.3 Terminy spłaty odsetek: raty odsetkowe płatne będą w terminach spłaty rat kapitałowych. 2.4 Oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę Banku. 2.5 Opis sposobu obliczenia oprocentowania: zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się miesiąc poprzedzający dzień zaciągnięcia pierwszej transzy kredytu. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. Do obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 2.6 Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć średnią stawkę bazową WIBOR 1M na dzień 14 października 2015 roku, stałą marżę banku oraz planowany harmonogram spłat kapitału. Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach kwartalnych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy kwartał i przesłania obciążenia do Zamawiającego. 2.7 Spłata kredytu nastąpi w latach 2016-2025. 2.8 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2.9 Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze dodatkowej prowizji od kredytu tj.: - prowizji przygotowawczej - prowizji od przyznanego kredytu - prowizji od wcześniejszej spłaty - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. Ponadto Bank nie będzie pobierał opłat dodatkowych nie wynikających bezpośrednio z umowy i przedłożonej oferty. 2.10 Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu - wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania (do dnia spłaty kredytu, a nie do końca trwania umowy). Zamawiający w okresie kredytowania zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wysokości rat spłaty kredytu, w takim przypadku Bank nie będzie pobierał opłat, prowizji bankowych oraz innych opłat manipulacyjnych. 2.11 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN..
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Grębów
  Zamawiający: Gmina Grębów, Grębów
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 180 000,00 zł na: - pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014 - 680 110,00 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 499 890,00 zł. 2. Podstawowe dane o kredycie: 2.1. Pozostawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego: od 26 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku. 2.2 Okres spłaty kredytu - 11 lat Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych od 01.01.2015 r. do 31.12.2025r. (z zastrzeżeniem możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów). 2.3 Terminy spłaty odsetek: raty odsetkowe płatne będą w terminach spłaty rat kapitałowych. 2.4 Oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę Banku. 2.5 Opis sposobu obliczenia oprocentowania: zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się miesiąc poprzedzający dzień zaciągnięcia pierwszej transzy kredytu. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. Do obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 2.6 Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć średnią stawkę bazową WIBOR 1M na dzień 12 września 2014 roku, stałą marżę banku oraz planowany harmonogram spłat kapitału . Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach kwartalnych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy kwartał i przesłania obciążenia do Zamawiającego
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Grębów
  Zamawiający: Gmina Grębów, Grębów
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 188 000,00zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011 (w kwocie 3 122 496,00 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w kwocie 65 504,00 zł). 2. Podstawowe dane o kredycie: 2.1. Pozostawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego: od 26 września do 31 grudnia 2011 roku. 2.2 Okres spłaty kredytu - 7 lat Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych od 01.01.2012 r. do 31.12.2018r. (z zastrzeżeniem możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów). 2.3 Terminy spłaty odsetek: raty odsetkowe płatne będą w terminach spłaty rat kapitałowych. 2.4 Oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę Banku. 2.5 Opis sposobu obliczenia oprocentowania: zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się miesiąc poprzedzający dzień zaciągnięcia pierwszej transzy kredytu. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. 2.6 Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć średnią stawkę bazową WIBOR 1M za miesiąc lipiec 2011 roku wynoszącą 4,62 %, stałą marżę banku oraz planowany harmonogram spłat kapitału . Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach kwartalnych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy kwartał i przesłania obciążenia do Zamawiającego. 2.7 Planowany harmonogram spłat kredytu w latach rok 2012 - do 31 marca - 48 000,00zł - do 30 czerwca - 20 000,00zł - do 30 września - 20 000,00zł - do 31 grudnia - 20 000,00zł rok 2013 - do 31 marca - 150 000,00zł - do 30 czerwca - 50 000,00zł - do 30 września - 50 000,00zł - do 31 grudnia - 50 000,00zł rok 2014 - do 31 marca - 150 000,00zł - do 30 czerwca - 50 000,00zł - do 30 września - 50 000,00zł - do 31 grudnia - 50 000,00zł rok 2015 - do 31 marca - 210 000,00zł - do 30 czerwca - 210 000,00zł - do 30 września - 100 000,00zł - do 31 grudnia - 100 000,00zł rok 2016 - do 31 marca - 210 000,00zł - do 30 czerwca - 210 000,00zł - do 30 września - 100 000,00zł - do 31 grudnia - 100 000,00zł rok 2017 - do 31 marca - 210 000,00zł - do 30 czerwca - 210 000,00zł - do 30 września - 100 000,00zł - do 31 grudnia - 100 000,00zł rok 2018 - do 31 marca - 210 000,00zł - do 30 czerwca - 210 000,00zł - do 30 września - 100 000,00zł - do 31 grudnia - 100 000,00zł 2.8 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2.9 Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej prowizji od kredytu tj.: - prowizji przygotowawczej - prowizji od przyznanego kredytu - prowizji od wcześniejszej spłaty - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. Ponadto Bank nie będzie pobierał opłat dodatkowych nie wynikających bezpośrednio z umowy i przedłożonej oferty. 2.10 Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu - wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. Zamawiający w okresie kredytowania zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wysokości transz spłaty kredytu, (z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to ostatecznego terminu spłaty kredytu, który pozostaje bez zmian oraz, że nie wywoła to przekroczenia ustawowych poziomów wskaźników długu i obsługi zadłużenia Zamawiającego), w takim przypadku Bank nie będzie pobierał opłat, prowizji bankowych oraz innych opłat manipulacyjnych. 2.11 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Grębów
  Zamawiający: Gmina Grębów, Grębów
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 800 000,00zł na rok 2010. Podstawowe dane o kredycie: 1.Pozostawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego: od 15 września do 31 grudnia 2010 roku. 2.Okres spłaty kredytu - 5 lat Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych od 01.01.2011 r. do 31.12.2015r. (z zastrzeżeniem możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów) 3.Terminy spłaty odsetek: raty odsetkowe płatne będą w terminach spłaty rat kredytu. 4.Oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę Banku. 5.Opis sposobu obliczenia oprocentowania: zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się miesiąc poprzedzający dzień zaciągnięcia pierwszej transzy kredytu. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. 6.Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć średnią stawkę bazową WIBOR 1M za miesiąc lipiec br. wynoszącą 3,62 %, stałą marżę banku oraz planowany harmonogram spłat kapitału . Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach kwartalnych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy kwartał i przesłania obciążenia do Zamawiającego. 7.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 8.Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej prowizji od kredytu tj.: - prowizji przygotowawczej - prowizji od przyznanego kredytu - prowizji od wcześniejszej spłaty - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. Ponadto Bank nie będzie pobierał opłat dodatkowych nie wynikających bezpośrednio z umowy i przedłożonej oferty. 9.Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu - wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. Zamawiający w okresie kredytowania zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wysokości transz spłaty kredytu, (z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to ostatecznego terminu spłaty kredytu, który pozostaje bez zmian oraz, ze nie wywoła to przekroczenia ustawowych poziomów wskaźników długu i obsługi zadłużenia Zamawiającego), w takim przypadku Bank nie będzie pobierał opłat, prowizji bankowych oraz innych opłat manipulacyjnych

Inne osoby dla Pliszka (112 osób):