Kogo reprezentuje osoba

Pliszka Stanisław

w KRS

Stanisław Pliszka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Pliszka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Nisko (Podkarpackie), Racławice (Podkarpackie), Zarzecze (Podkarpackie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarz Robert, Borowski Krzysztof, Dudkowski Ryszard Marek, Grochowski Waldemar, Jędrzejewska Dorota, Klimczak Małgorzata Ewa, Pastucha Anna, Ślusarczyk Małgorzata, Ślusarczyk Waldemar, Wróbel Tomasz, Wszołek Krystyna Maria, Łach Wiesław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojtak Bogusław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Realizacji Inicjatyw Animus W Jeżowem, Jeżowe − KRS 0000409024
 2. Fundacja Weteran, Dziekanów Bajkowy − KRS 0000230176
 3. Klub Sportowy Sparta Jeżowe, Jeżowe − KRS 0000019066
 4. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi Niżańskiej, Nisko − KRS 0000257001
 5. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego Im. Stefana Czarnieckiego W Nisku, Nisko − KRS 0000387103
 6. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Nisko, Nisko − KRS 0000105251
 7. Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju, Racławice − KRS 0000182738
 8. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Oświaty i Turystyki W Ulanowie, Ulanów − KRS 0000278809
 9. Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja, Nisko − KRS 0000016384
 10. Towarzystwo Ziemi Niżańskiej, Nisko − KRS 0000209288

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bractwo Flisackie Pod Wezwaniem Świętej Barbary, Ulanów − KRS 0000025576
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Nisku, Nisko − KRS 0000180761
 3. Woodinspector Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000565665

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w ramach realizacji projektu pn.: Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy
  Zamawiający: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Stalowa Wola
  Przedmiotem zamówienie jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Zajęcia obejmują 58 godzin dla każdej grupy. Blok zajęć psychologiczno - doradczych. 15 godzin dla każdej grupy. W ramach zajęć uczestnicy powinni nauczyć się rozpoznawać stres i jego objawy, oswajać się z sytuacją egzaminu, poznać metody redukcji stresu. Zajęcia będą prowadzone w następującej organizacji: 9 grup po 15 godzin,16 osób w każdej grupie Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego. W ramach zajęć uczniowie powinni nauczyć się czytać ze zrozumieniem, tworzyć własny tekst w oparciu o fragmenty lektury, tworzyć i doskonalić ramowy plan wypowiedzi, sporządzać opis bibliograficzny, tworzyć materiały pomocnicze pod katem prezentacji tematu na poziomie podstawowym. Zajęcia będą prowadzone w 4 grupach ośmioosobowych, dla uczniów technikum. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki. W ramach zajęć uczniowi będą przygotowywani do matury poprzez powtórki kolejnych działów matematyki, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań zamkniętych w ramach programu nauczania dla technikum. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach ośmioosobowej, dla uczniów technikum. Zajęcia dodatkowe z języka polskiego. W ramach zajęć uczniowie powinni udoskonalić czytanie ze zrozumieniem, na zaawansowanym poziomie: tworzyć własny tekst w oparciu o fragmenty lektur, doskonalić ramowy plan wypowiedzi, sporządzać opis bibliograficzny i tworzyć materiały pomocnicze pod kątem prezentacji tematu maturalnego. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach ośmioosobowych, dla uczniów technikum, którzy chcą poszerzać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Zajęcia dodatkowe z wiedzy o kulturze. W ramach zajęć uczniowie powinni tworzyć stronę internetową encyklopedii regionu, badać i poznawać zwyczaje i obyczaje ludowe gmin, analizować dzieła sztuki, poznawać historię lokalnych społeczności gminnych. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach ośmioosobowych, dla uczniów technikum, którzy chcą poszerzać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego. W ramach zajęć uczniowie powinni nauczyć się i doskonalić rozumienie ze słuchu, pisanie opowiadań, ćwiczenie wymowy. Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach ośmioosobowych, w pierwszej kolejności dla uczniów, którzy deklarują zdawanie matury z języka niemieckiego, w związku z tym, treści nauczania na zajęciach dodatkowych powinni być poszerzeniem treści objętych programem nauczania. Zajęcia dodatkowe z zakresu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie. W ramach zajęć uczniowie powinni nauczyć się: analizy rysunku technicznego, programowania obrabiarki CNC na symulatorze MTS, tworzenia programów do obróbki CNC, generowania G-kodów, pracy na tokarce i frezarce z systemem sterowania SINUMERIK 810/840D). Zajęcia będą prowadzone w grupie ośmioosobowej, dla uczniów technikum, którzy chcą poszerzać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Zajęcia dodatkowe z zakresu Komputerowe wspomaganie projektowania. W ramach zajęć uczniowie powinni nauczyć się obsługi programu AutoCAD, w zakresie wymaganym do zdania egzaminu zewnętrznego ECDL-AutoCAD. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach ośmioosobowych, dla uczniów klas technikum, którzy chcą poszerzać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Zajęcia dodatkowe z zakresu Projektowanie stron www . W ramach zajęć uczniowie powinni nauczyć się projektować i tworzyć strony internetowe, powinni również zostać przygotowani do zdania egzaminu zewnętrznego ECDL-Webstarter. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach ośmioosobowych, dla uczniów technikum, którzy chcą poszerzać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Zajęcia dodatkowe z zakresu Automatyka. W ramach zajęć uczniowie powinni nauczyć się: programować sterowniki PLC, w języku STEp7, Ladder diagram z wykorzystaniem narzędzi do elektropneumatyki, pneumatyki i sterowników typu SINUMERIK. Zajęcia będą prowadzone dla jednej grupy ośmioosobowej, uczniów technikum, którzy chcą poszerzać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. W ramach umowy Wykonawca oprócz prowadzenia zajęć jest zobowiązany prowadzić dokumentację związaną z zajęciami, tj. listy obecności, itp. jak również jest zobowiązany opracować plan i program zajęć, testów sprawdzających wiedzę uczniów (na początek i koniec zajęć) oraz sprawozdań z przeprowadzonych testów. W ramach umowy Wykonawca oprócz prowadzenia zajęć jest zobowiązany prowadzić nadzór nad cateringiem, przestrzegać prawidłowej promocji projektu poprzez wywieszanie plakatów, posługiwanie się logotypami Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki itp. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, wydanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 04 lutego 2009r.

Inne osoby dla Pliszka (111 osób):