Kogo reprezentuje osoba

Podraza Wojtowicz Anna

w KRS

Anna Podraza Wojtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Podraza Wojtowicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1988 r., wiek 31 lat
Miejscowości:Strzelno (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Podraza Karol, Podraza Karolina Agnieszka, Podraza Katarzyna Maria, Sidorowicz Maciej Kacper

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Sanglass S.A., Mielec − KRS 0000081116
 2. Sanplast S.A., Wymysłowice − KRS 0000291835
 3. Wolpoz Group Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000645888
 4. Wood Glass Team Sp. Z O.O., Strzelno − KRS 0000397554

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ceramika Gres S.A., Końskie − KRS 0000069010
 2. G-term Energy Sp. Z O.O., Wymysłowice − KRS 0000381187
 3. Łazienka Xxi Sp. Z O.O., Mogilno − KRS 0000109351
 4. Sanplast Sp. Z O.O., Wymysłowice − KRS 0000027255

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej PCV i drewnianej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy – dotyczy Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4
 2. Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr Henryka Sucharskiego przy ul. Słowackiego 54/56 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 36, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest miana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr Henryka Sucharskiego przy ul. Słowackiego 54/56 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - przedmiar robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - projekt wymiany i konserwacji stolarki okiennej. Standard jakościowe: Standardy jakościowe zostały opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projekcie wymiany i konserwacji stolarki okiennej. Warunki realizacji robót budowlanych: a) Miejsca gdzie wykonywane będą roboty będące przedmiotem zamówienia, muszą zostać zabezpieczone w taki sposób, aby oddzielały miejsce robót od pozostałej części budynku b) Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie (od 1.09.2016 r. w trakcie roku szkolnego). W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczeniu miejsca robót. Roboty demontażowe i montażowe będą wykonywane po godzinach pracy Zamawiającego (po zakończeniu zajęć szkolnych przez uczniów) w pomieszczeniach w poszczególnych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. c) Wymiana stolarki będzie wykonywana według harmonogramu wykonanego przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego według wytycznych Zamawiającego, z uwzględnieniem, że roboty mogą być tylko wykonywane w dni robocze z zachowaniem warunków bezpiecznych tj. nieprowadzenie prac pod czas godzin lekcyjnych (zachowanie ciszy podczas lekcji na obiekcie). d) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę. e) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. f) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót i dokonał przed złożeniem oferty pomiarów wymiany okien. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. g) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji. Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane . Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 5 - letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag