Kogo reprezentuje osoba

Podsiadły Henryk Józef

w KRS

Henryk Józef Podsiadły

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Podsiadły
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Bychawa (Lubelskie), Krzczonów (Lubelskie), Lublin (Lubelskie)
Przetargi:16 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Anna, Baran Henryk, Baran Krzysztof, Baryła Justyna Joanna, Bednarczyk Anna, Bosakiewicz Elżbieta, Buda Grażyna Marianna, Chałabis Krzysztof Henryk, Choińska Małgorzata, Cioczek Jerzy, Ciołek Grzegorz, Cnota Elżbieta Zofia, Dąbek Roman, Daniel Irena, Drapsiak Wojciech Stanisław, Duda Barbara, Dudkiewicz Anna, Federkiewicz Sylwester, Fijołek Mieczysław, Flis Małgorzata Izabela, Fryc Maria Anna, Gałkowski Feliks, Goch Małgorzata Zofia, Goldman Renata Monika, Górniak Roman, Grelowska Danuta Maria, Grzegorczyk Tadeusz, Hajduk Anna, Herecka Ryszarda, Janeczko Elżbieta Teresa, Kamińska Agnieszka Monika, Kasiak Czesław Grzegorz, Klimek Agnieszka Anna, Klimek Grażyna, Konefał Danuta, Kowalczyk Elżbieta, Kowalczyk Katarzyna Lucyna, Kozioł Maria, Kołodziejczyk Aleksandra, Królik Agnieszka, Kulik Zenobia, Kuśmierzak Agnieszka Dorota, Kłodnicka Ewa, Lenarcik Krystyna, Lis Izabela Elżbieta, Madej Katarzyna, Maj Agnieszka, Maliborski Antoni Paweł, Mazur Maria, Miściur Józef, Morlewska Elżbieta Ewa, Nawłatyna Aneta Weronika, Niedziela Tomasz, Nieściur Henryk Marian, Nowak Monika Kazimiera, Paluch Ewelina Małgorzata, Pęcak Janina, Piejak Krzysztof Andrzej, Pisula Iwona, Poleszak Ewa, Polska Anna, Popławski Jerzy, Radomska Agnieszka, Różycka Beata Edyta, Rzepecka Renata, Rzucidło Marian Jerzy, Salasa Henryk, Skowronek Anna Kinga, Sopoćko Alicja, Staniec Anna, Stasiek Józef Marek, Stec Barbara, Sulowska Anna, Szyba Iwona, Szyba Wanda Cecylia, Tanikowska Małgorzata, Wieczorkiewicz Agnieszka Marta, Wieczorkiewicz Małgorzata, Wiedra Stanisław, Wilczyński Waldemar, Wilkołek Henryk Waldemar, Wójtowicz Elżbieta Teresa, Wójtowicz Marta, Zaborska Anna, Zapała Monika, Zdun Wioletta Angelika, Zdybel Anna Urszula, Ziemiński Jan, Ziętek Jolanta, Ziętek Marianna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartnik Irena, Mamczarz Stefan, Pawiński Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dyguła Zenon Zygmunt, Kutrzepa Łukasz Kacper, Miściur Jarosław Tomasz, Omiotek Alina Lucyna, Podsiadły Stanisław Tadeusz, Wilkołek Henryk Waldemar, Wolanin Adam, Zyśko Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dexoil Eko Sp. Z O.O., Bychawa − KRS 0000220026
 2. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Krzczonowie, Krzczonów − KRS 0000107645
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Jabłonnie, Jabłonna − KRS 0000034512
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Osmolicach, Osmolice − KRS 0000027826
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Piotrkowie, Piotrków Drugi − KRS 0000062444
 6. Ogród Zielony Stok, Jakubowice Konińskie Kolonia − KRS 0000509257
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000107925
 8. Rejonowy Bank Spółdzielczy W Bychawie, Bychawa − KRS 0000130213
 9. Rpr Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000874324
 10. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Krzczonów, Krzczonów − KRS 0000485697
 11. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Cuple, Płowizny, Wronów, Wronów − KRS 0000164749

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Krzczonowie, Krzczonów − KRS 0000158842
 2. Gminny Ludowy Klub Sportowy Pom-iskra Piotrowice, Piotrowice − KRS 0000070257
 3. Grupa Producentów Rolnych Ziaren Zbóż i Nasion Roślin Oleistych Agrol-krzczonów Sp. Z O.O., Krzczonów − KRS 0000334249
 4. Kielecka Grupa Medyczna Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000440153
 5. Lokus S.A., Kraków − KRS 0000041047
 6. Lubelski Bank Spółdzielczy, Końskowola − KRS 0000137588
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Bychawie, Bychawa − KRS 0000170552
 8. Pekao Faktoring Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000086395
 9. Spółdzielczy Bank Powiatowy W Piaskach, Piaski − KRS 0000019785
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Rozwój, Bełżyce − KRS 0000169066
 11. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Krzczonowie, Krzczonów − KRS 0000255246
 12. Stowarzyszenie Wsparcia Rozwoju Edukacji Od Przedszkola Po Szkołę Seniora Edukacja Pokoleń, Lublin − KRS 0000381496
 13. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasz Dom Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000040920
 14. Walmar Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000108012

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jabłonnie, Jabłonna
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych zobowiązań Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Kwota kredytu: do 2 000 000,00 zł. Uruchomienie kredytu – do dnia 27.12.2016 r. Zamawiający nie przewiduje prowizji z tytułu udzielenia kredytu (zgodnie z art. 69 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe Dz.U.2015.128 j.t. z dnia 2015.01.23). 1. Koszty oprocentowania - wyliczone będą w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 3M w III kwartale 2016 r., powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy stała ma być marża, a nie WIBOR 3M. Stała stopa oprocentowania WIBOR 3M podana w SIWZ jest celem porównywalności ofert, przygotowania oferty. 2. Spłata kapitału na koniec każdego miesiąca w równych ratach począwszy od 31.01.2018 r. do 30.11.2023 r. 3. W przypadku nie wykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat rat kredytu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia faktycznie uruchomionego kredytu oraz zastrzega prawo do możliwości wypłaty kredytu w transzach. 5. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo (co miesiąc) informował w sposób pisemny lub faxem o zbliżającym się terminie zapłaty kapitału i odsetek co najmniej na 7 dni przed wymaganym terminem płatności. 6. Spłata rat odsetkowych będzie następowała na koniec miesiąca. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. Pierwsza płatność odsetek w dniu 31.01.2017 r. 7. Ustala się okres karencji w spłacie kapitału - do dnia 31.12.2017 r. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia kosztów. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia kosztów. 10. Realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Gminy Jabłonna Nr 74 8685 0001 2600 0866 2000 0030 11. Zamawiający informuje, że dla porównywalności ofert należy przyjąć datę 27.12.2016 rok jako termin uruchomienia kredytu. 12. Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania kalendarza rzeczywistego do naliczenia odsetek oraz do obliczenia ceny oferty, celem porównywalności złożonych ofert. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia uruchomienia kredytu, liczoną od terminu wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 15. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana przedłożenia projektu umowy, zawierającego istotne dla stron postanowienia określone w SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. W/w postanowienia umowne powinny być wyodrębnione (pogrubienie czcionki, inny kolor czcionki itp.) z treści umowy, w celu sprawnej weryfikacji przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w/w umowa powinna zawierać wszystkie elementy wymagane przez prawo, tzn. powinna zawierać elementy istotne wskazane w art. 69 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. 2015 poz. 128 z późn. zm.). Informacje dodatkowe dla Wykonawców 1. Gmina Jabłonna nie posiada udziałów w spółce prawa handlowego . 2. Gmina Jabłonna nie wyemitowała papierów wartościowych wierzycielskich. 3. Gmina Jabłonna nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności forfaiting, e-Financing. 4. Gmina Jabłonna nie udzieliła poręczeń. 5. Zamawiający informuje, że w ramach udzielonego kredytu realizowane będą wydatki majątkowe i bieżące. 6. Wójt Gminy Jabłonna informuje, że Gmina Jabłonna nie korzysta z wykupu wierzytelności. 7. Ostatnia uchwała wraz z załącznikami zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 r. znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce BIP, w zakładce Prawo miejscowe, w zakładce Uchwały Rady Gminy. 8. Wójt Gminy Jabłonna potwierdza, iż prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które zostaną podpisane przez wójta gminy wraz z kontrasygnatą Skarbnika. 9. Na rachunkach bankowych Gminy Jabłonna nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 10. Gmina Jabłonna nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 11. W ciągu ostatnich 18 miesięcy w Gminie Jabłonna nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 12. W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Gminy za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. 13. Gmina Jabłonna nie posiada zaległych zobowiązań w ZUS i US.
 2. Udzielenie Gminie Bychawa kredytu w kwocie 930.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Bychawa, Bychawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Bychawa kredytu długoterminowego w kwocie 930 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów a) spłata kredytu nastąpi w 29 ratach w nw. terminach i kwotach: (przy założeniu zaoferowania najdłuższej karencji spłaty rat): 1) 31.03.2017 - 25.000,00 zł 2) 30.06.2017 - 25.000,00 zł 3) 30.09.2017 - 25.000,00 zł 4) 30.12.2017 - 25.000,00 zł 5) 31.03.2018 - 25.000,00 zł 6) 30.06.2018 - 25.000,00 zł 7) 30.09.2018 - 25.000,00 zł 8) 30.12.2018 - 25.000,00 zł 9) 31.03.2019 - 25.000,00 zł 10) 30.06.2019 - 25.000,00 zł 11) 30.09.2019 - 25.000,00 zł 12) 30.12.2019 - 25.000,00 zł 13) 31.03.2020 - 30.000,00 zł 14) 31.03.2021 - 25.000,00 zł 15) 30.06.2021 - 25.000,00 zł 16) 30.09.2021 - 25.000,00 zł 17) 30.12.2021 - 25.000,00 zł 18) 31.03.2022 - 25.000,00 zł 19) 30.06.2022 - 25.000,00 zł 20) 30.09.2022 - 25.000,00 zł 21) 30.12.2022 - 25.000,00 zł 22) 31.03.2023 - 50.000,00 zł 23) 30.06.2023 - 50.000,00 zł 24) 30.09.2023 - 50.000,00 zł 25) 30.12.2023 - 50.000,00 zł 26) 31.03.2024 - 50.000,00 zł 27) 30.06.2024 - 50.000,00 zł 28) 30.09.2024 - 50.000,00 zł 29) 30.12.2024 - 50.000,00 zł b) oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o oprocentowanie depozytów bankowych – WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego poprzedni kwartał, plus marża „m”, stała w okresie kredytowania, c) raty kapitałowe będą spłacane w kwotach i terminach opisanych w pkt. a), d) odsetki będą spłacane w terminach opisanych w pkt. a), przy uwzględnieniu przesunięcia wynikającego z udzielonej w ofercie karencji spłaty odsetek, e) odsetki naliczone od kwoty kredytu nie ulegają kapitalizacji
 3. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Planowany termin uruchomienia kredytu: I transza: 800 000,00 zł do 30. sierpnia 2016 roku II transza 800 000 zł do 30. września 2016 roku III transza 200 000 zł do 30. października 2016 roku 3. Harmonogram spłaty kredytu. Kredyt będzie spłacany w ratach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Na koszty kredytu składać się będą wyłącznie odsetki od kwoty kredytu oraz prowizja. 5. Okres kredytowania 10 lat tj.
  2016-2025. Pierwsza rata spłaty - 31 marca 2017 r. 6. Spłata kapitału będzie następowała w terminach kwartalnych do końca kwartału. 7. Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych do końca kwartału. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. 8. Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedni oraz stałej w trakcie umowy marży banku. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat oraz zmianę terminów spłat poszczególnych rat kredytu. Wówczas ulega zmianie harmonogram i termin spłaty kredytu. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania trzeciej transzy kredytu, bez podania przyczyny. W przypadku niewykorzystania części kredytu, zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami. 11. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny wraz z deklaracją wekslową. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat za możliwą przedterminową spłatę kredytu. Uwaga: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 4. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla SP ZOZ w Bychawie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bychawa
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi bankowej, w szczególności polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych, świadczenie usług bankowości elektronicznej, udostępnianie systemu wypłat elektronicznych oraz udzielenie kredytu złotowego w bieżącym rachunku bankowym w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 1) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa rachunków Zamawiającego polegająca na: A. otwarciu i prowadzeniu jednego rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych; B. udzieleniu kredytu złotowego w bieżącym rachunku bankowym do limitu 500 000,00 zł; C. realizowaniu rozliczeń pieniężnych, płatności gotówkowych i bezgotówkowych w obrocie krajowym i zagranicznym; D. realizacji wpłaty/wypłaty gotówkowej, przelewu w dacie złożenia dyspozycji w banku, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym; E. realizacji wypłaty gotówkowej zlecanej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; F. gromadzeniu środków pieniężnych; G. udostępnieniu usług bankowości elektronicznej poprzez Internet z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji danych. W przypadku stosowania sprzętowych systemów zabezpieczeń Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 9 kompletów w/w zabezpieczeń; H. obsłudze systemu bankowości elektronicznej. Oczekiwany czas reakcji po zgłoszeniu problemu do Wykonawcy - max 1 godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego. Czas usunięcia usterki - max do godziny 12:00 następnego dnia roboczego. Maksymalny czas braku dostępu w ciągu roku w dni robocze nie dłużej niż 36 godzin; I. uznaniu i obciążaniu rachunków bankowych w dniu operacji bez dodatkowych opłat; J. umożliwieniu obsługi przelewów zbiorczych (możliwość importu danych z pliku); K. przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi systemu bankowego dla użytkowników - bez opłat; L. elektronicznym odbiorze wyciągów bankowych z rachunków bankowych z systemu, w tym udostępnienie możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej. Wgląd w stan i historię zleceń i przeprowadzonych operacji na własnych rachunkach bankowych. Możliwość wyszukiwania zrealizowanych transakcji wg zadanych kryteriów (kwota, nazwa kontrahenta itp.) - bez opłat; M. wydawaniu na wniosek Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych; N. dokonywaniu przelewów wewnątrzbankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego; O. identyfikacji wpłat masowych
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jabłonnie, Jabłonna
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków
 6. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi bankowej dla SP ZOZ Bychawa
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bychawa
  rzedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi bankowej, w szczególności polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych, świadczenie usług bankowości elektronicznej, udostępnianie systemu wypłat elektronicznych oraz udzielenie kredytu złotowego w bieżącym rachunku bankowym w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 1) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa rachunków Zamawiającego polegająca na: A. otwarciu i prowadzeniu jednego rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych; B. udzieleniu kredytu złotowego w bieżącym rachunku bankowym do limitu 500 000,00 zł; C. realizowaniu rozliczeń pieniężnych, płatności gotówkowych i bezgotówkowych w obrocie krajowym i zagranicznym; D. realizacji wpłaty/wypłaty gotówkowej, przelewu w dacie złożenia dyspozycji w banku, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym; E. realizacji wypłaty gotówkowej zlecanej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; F. gromadzeniu środków pieniężnych; G. udostępnieniu usług bankowości elektronicznej poprzez Internet z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji danych. W przypadku stosowania sprzętowych systemów zabezpieczeń Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 9 kompletów w/w zabezpieczeń; H. obsłudze systemu bankowości elektronicznej. Oczekiwany czas reakcji po zgłoszeniu problemu do Wykonawcy - max 1 godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego. Czas usunięcia usterki - max do godziny 12:00 następnego dnia roboczego. Maksymalny czas braku dostępu w ciągu roku w dni robocze nie dłużej niż 36 godzin; I. uznaniu i obciążaniu rachunków bankowych w dniu operacji bez dodatkowych opłat; J. umożliwieniu obsługi przelewów zbiorczych (możliwość importu danych z pliku); K. przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi systemu bankowego dla użytkowników - bez opłat; L. elektronicznym odbiorze wyciągów bankowych z rachunków bankowych z systemu, w tym udostępnienie możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej. Wgląd w stan i historię zleceń i przeprowadzonych operacji na własnych rachunkach bankowych. Możliwość wyszukiwania zrealizowanych transakcji wg zadanych kryteriów (kwota, nazwa kontrahenta itp.) - bez opłat; M. wydawaniu na wniosek Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych; N. dokonywaniu przelewów wewnątrzbankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego; O. identyfikacji wpłat masowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ
 7. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Planowany termin uruchomienia kredytu do 15 listopada 2013 r. Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy. 3. Harmonogram spłaty kredytu. Wysokość i terminy spłat kredytu określa tabela w pkt. 3.3 siwz 4. Na koszty kredytu składać się będą wyłącznie odsetki od kwoty kredytu oraz prowizja. 5. Okres kredytowania 13 lat tj. 2013-2025. Pierwsza rata spłaty - 31 marca 2014 r. 6. Spłata kapitału będzie następowała w terminach kwartalnych do końca kwartału. 7. Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych do końca kwartału. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. 8. Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od stawki WIBOR 1M za miesiąc wrzesień 2013 r. oraz stałej w trakcie umowy marży banku. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat oraz zmianę terminów spłat poszczególnych rat kredytu. Wówczas ulega zmianie harmonogram i termin spłaty kredytu. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania 20 % kredytu, bez podania przyczyny. W przypadku niewykorzystania części kredytu, zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami. 11. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny wraz z deklaracją wekslową. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat za możliwą przedterminową spłatę kredytu. Uwaga: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 8. Udzielenie Gminie Bychawa kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Bychawa, Bychawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Bychawa kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bychawa oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - wypłata w dwóch transzach:
  I transza w wysokości 1 200 000,00 - wypłata w dniu 30.07.2013 r., II transza w wysokości 800 000,00 zł - wypłata w dniu 30.09.2013 r., przy czym:
  a) spłata kredytu nastąpi w 32 ratach w nw. kwotach i terminach :
  I rata w wysokości 44 400,00 zł - 31 marca 2014 r.,
  II rata w wysokości 44 400,00 zł -30 czerwca 2014 r.,
  III rata w wysokości 44 400,00 zł - 30 września 2014 r.,
  IV rata w wysokości 44 400,00 zł -31 grudnia 2014r.,
  V rata w wysokości 36 600,00 zł - 31 marca 2015 r.,
  VI rata w wysokości 36 600,00 zł - 30 czerwca 2015 r.,
  VII rata w wysokości 36 600,00 zł - 30 września 2015r.,
  VIII rata w wysokości 36 600,00 zł -31 grudnia 2015 r.,
  IX rata w wysokości 62 500,00 zł - 31 marca 2016 r.,
  X rata w wysokości 62 500,00 zł - 30 czerwca 2016 r.,
  XI rata w wysokości 62 500,00 zł - 30 września 2016 r.,
  XII rata w wysokości 62 500,00 zł -31 grudnia 2016 r.,
  XIII rata w wysokości 75 000,00 zł -31 marca 2017 r.,
  XIV rata w wysokości 75 000,00 zł - 30 czerwca 2017 r.,
  XV rata w wysokości 75 000,00 zł - 30 września 2017 r.,
  XVI rata w wysokości 75 000,00 zł -31 grudnia 2017 r.,
  XVII rata w wysokości 75 000,00 zł -31 marca 2018 r.,
  XVIII rata w wysokości 75 000,00 zł - 30 czerwca 2018 r.,
  XIX rata w wysokości 75 000,00 zł - 30 września 2018 r.,
  XX rata w wysokości 75 000,00 zł -31 grudnia 2018 r.,
  XXI rata w wysokości 75 000,00 zł -31 marca 2019 r.,
  XXII rata w wysokości 75 000,00 zł - 30 czerwca 2019 r.,
  XXIII rata w wysokości 75 000,00 zł - 30 września 2019 r.,
  XXIV rata w wysokości 75 000,00 zł -31 grudnia 2019 r.,
  XXV rata w wysokości 75 000,00 zł -31 marca 2020 r.,
  XXVI rata w wysokości 75 000,00 zł - 30 czerwca 2020 r.,
  XXVII rata w wysokości 75 000,00 zł - 30 września 2020 r.,
  XXVIII rata w wysokości 75 000,00 zł -31 grudnia 2020 r.,
  XXIX rata w wysokości 56 500,00 zł -31 marca 2021 r.,
  XXX rata w wysokości 56 500,00 zł - 30 czerwca 2021 r.,
  XXXI rata w wysokości 56 500,00 zł - 30 września 2021 r.,
  XXXII rata w wysokości 56 500,00 zł -31 grudnia 2021 r.,

  b) oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o oprocentowanie depozytów bankowych - WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego poprzedni kwartał, plus marża m, stała w okresie kredytowania,
  c) raty kapitałowe będą spłacane w kwotach i terminach opisanych w pkt. a),
  d) odsetki będą spłacane w terminach opisanych w pkt. a), za wyjątkiem odsetek za okres 2013 roku, które zostaną zapłacone w dniu 31 grudnia 2013 roku,
  e) odsetki naliczone od kwoty kredytu nie ulegają kapitalizacji.
 9. Udzielenie Gminie Bychawa kredytu długoterminowego w kwocie 528 000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Bychawa, Bychawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Bychawa kredytu długoterminowego w kwocie 528 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bychawa i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - wypłata w dniu 17 grudnia 2012 r., przy czym:
  a) spłata kredytu nastąpi w 16 ratach w nw. kwotach i terminach :
  I rata w wysokości 57 000,00 zł - 31 marca 2013 r.,
  II rata w wysokości 57 000,00 zł -30 czerwca 2013 r.,
  III rata w wysokości 57 000,00 zł - 30 września 2013 r.,
  IV rata w wysokości 57 000,00 zł -31 grudnia 2013 r.,
  V rata w wysokości 12 500,00 zł - 31 marca 2014 r.,
  VI rata w wysokości 12 500,00 zł - 30 czerwca 2014 r.,
  VII rata w wysokości 12 500,00 zł - 30 września 2014 r.,
  VIII rata w wysokości 12 500,00 zł -31 grudnia 2014 r.,
  IX rata w wysokości 25 000,00 zł - 31 marca 2015 r.,
  X rata w wysokości 25 000,00 zł - 30 czerwca 2015 r.,
  XI rata w wysokości 25 000,00 zł - 30 września 2015 r.,
  XII rata w wysokości 25 000,00 zł -31 grudnia 2015 r.,
  XIII rata w wysokości 37 500,00 zł -31 marca 2016 r.,
  XIV rata w wysokości 37 500,00 zł - 30 czerwca 2016 r.,
  XV rata w wysokości 37 500,00 zł - 30 września 2016 r.,
  XVI rata w wysokości 37 500,00 zł -31 grudnia 2016 r.,
  b) oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o oprocentowanie depozytów bankowych - WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego poprzedni kwartał, plus marża m, stała w okresie kredytowania,
  c) raty kapitałowe będą spłacane w kwotach i terminach opisanych w pkt. a),
  d) odsetki będą spłacane w terminach opisanych w pkt. a),
  e) odsetki naliczone od kwoty kredytu nie ulegają kapitalizacji.
 10. Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt w kwocie 550.000,00 zł w 2012 r na sfinansowanego planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Krzczonów, Krzczonów
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt w kwocie 550.000,00 zł w 2012 r na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Kwota kredytu - 550.000,00 zł
  Okres kredytowania - do 30.11.2016 r
  Okres karencji do 31 marca 2013 r.
  Oprocentowanie miesięczne zmienne
  Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco

  Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy:

  Spłata kapitału będzie następowała w 16 ratach
  w następujących kwotach i terminach:

  I rata w wysokości 7.500,00 zł do 31 marca 2013 roku
  II rata w wysokości 7.500,00 zł do 31 maja 2013 roku
  III rata w wysokości 7.500,00 zł do 30 września 2013 roku
  IV rata w wysokości 7.500,00 zł do 30 listopada 2013 roku
  V rata w wysokości 7.500,00 zł do 31 marca 2014 roku
  VI rata w wysokości 7.500,00 zł do 31 maja 2014 roku
  VII rata w wysokości 7.500,00 zł do 30 września 2014 roku
  VIII rata w wysokości 7.500,00 zł do 30 listopada 2014 roku
  IX rata w wysokości 45.000,00 zł do 31 marca 2015 roku
  X rata w wysokości 45.000,00 zł do 31 maja 2015 roku
  XI rata w wysokości 45.000,00 zł do 30 września 2015 roku
  XII rata w wysokości 45.000,00 zł do 30 listopada 2015 roku
  XIII rata w wysokości 77.500,00 zł do 31 marca 2016 roku
  XIV rata w wysokości 77.500,00 zł do 31 maja 2016 roku
  XV rata w wysokości 77.500,00 zł do 30 września 2016roku
  XVI rata w wysokości 77.500,00 zł do 30 listopada 2016 roku

  1. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik średniej stopy procentowej, po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym - WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych. Średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek, będzie stanowiła podstawę do naliczania odsetek dla kolejnych okresów jednomiesięcznych, powiększonych o marżę banku
  Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu
  że rok liczy 365 dni (2012 rok - 366 dni) a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.
  2. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, do 10 dnia następnego
  miesiąca, począwszy od 10 grudnia 2012 r a ostatnia spłata odsetek nastąpi 10 grudnia
  2016 r
  Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, począwszy od dnia obciążenia rachunku bankowego kredytodawcy kwotą wykorzystanego kredytu.
  3. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu,
 11. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi bankowej dla SP ZOZ Bychawa
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bychawa
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi bankowej, w szczególności polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych, świadczenie usług bankowości elektronicznej, udostępnianie systemu wypłat elektronicznych oraz udzielenie kredytu złotowego w rachunku bankowym w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 1) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa rachunków Zamawiającego polegająca na: A. otwarciu i prowadzeniu jednego rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych; B. udzieleniu kredytu złotowego w rachunku bankowym do limitu 500 000,00 zł; C. realizowaniu rozliczeń pieniężnych i płatności gotówkowych i bezgotówkowych w obrocie krajowym i zagranicznym; D. realizacji wpłaty/wypłaty gotówkowej, przelewu w dacie złożenia dyspozycji w banku, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym; E. realizacji wypłaty gotówkowej zlecanej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; F. gromadzeniu środków pieniężnych; G. udostępnieniu usług bankowości elektronicznej poprzez Internet z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji danych. W przypadku stosowania sprzętowych systemów zabezpieczeń Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 6 kompletów w/w zabezpieczeń; H. obsłudze systemu bankowości elektronicznej. Oczekiwany czas reakcji po zgłoszeniu problemu do Wykonawcy - max 1 godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego. Czas usunięcia usterki - max do godziny 12:00 następnego dnia roboczego. Maksymalny czas braku dostępu w ciągu roku w dni robocze nie dłużej niż 36 godzin; I. uznaniu i obciążaniu rachunków bankowych w dniu operacji bez dodatkowych opłat; J. umożliwieniu obsługi przelewów zbiorczych (możliwość importu danych z pliku); K. przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi systemu bankowego dla użytkowników - bez opłat; L. elektronicznym odbiorze wyciągów bankowych z rachunków bankowych z systemu, w tym udostępnienie możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej. Wgląd w stan i historię zleceń i przeprowadzonych operacji na własnych rachunkach bankowych. Możliwość wyszukiwania zrealizowanych transakcji wg zadanych kryteriów (kwota, nazwa kontrahenta itp.) - bez opłat; M. wydawaniu na wniosek Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych; N. dokonywaniu przelewów wewnątrzbankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego; O. identyfikacji wpłat masowych
 12. Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt w kwocie 550.000,00 zł w 2011 r na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Krzczonów, Krzczonów
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt w kwocie 550.000,00 zł w 2011 r na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Kwota kredytu - 550.000,00 zł
  Okres kredytowania - do 30.11.2015 r
  Okres karencji do 31 marca 2012 r.
  Oprocentowanie miesięczne zmienne
  Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco

  Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w terminie do 3 dni od podpisania umowy:

  Spłata kapitału będzie następowała w 16 ratach
  w następujących kwotach i terminach:

  I rata w wysokości 5.000,00 zł do 31 marca 2012 roku
  II rata w wysokości 5.000,00 zł do 31 maja 2012 roku
  III rata w wysokości 5.000,00 zł do 30 września 2012 roku
  IV rata w wysokości 5.000,00 zł do 30 listopada 2012 roku
  V rata w wysokości 20.000,00 zł do 31 marca 2013 roku
  VI rata w wysokości 20.000,00 zł do 31 maja 2013 roku
  VII rata w wysokości 20.000,00 zł do 30 września 2013 roku
  VIII rata w wysokości 20.000,00 zł do 30 listopada 2013 roku
  IX rata w wysokości 60.000,00 zł do 31 marca 2014 roku
  X rata w wysokości 60.000,00 zł do 31 maja 2014 roku
  XI rata w wysokości 60.000,00 zł do 30 września 2014 roku
  XII rata w wysokości 60.000,00 zł do 30 listopada 2014 roku
  XIII rata w wysokości 60.000,00 zł do 31 marca 2015 roku
  XIV rata w wysokości 50.000,00 zł do 31 maja 2015 roku
  XV rata w wysokości 50.000,00 zł do 30 września 2015roku
  XVI rata w wysokości 50.000,00 zł do 30 listopada 2015 roku

  1. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik średniej stopy procentowej, po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym - WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych. Średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek, będzie stanowiła podstawę do naliczania odsetek dla kolejnych okresów jednomiesięcznych, powiększonych o marżę banku
  Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu
  że rok liczy 365 dni (2012 rok - 366 dni) a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.
  2. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, do 10 dnia następnego
  miesiąca, począwszy od 10 stycznia 2012 r a ostatnia spłata odsetek nastąpi 10 grudnia
  2015 r
  Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, począwszy od dnia obciążenia rachunku bankowego kredytodawcy kwotą wykorzystanego kredytu.
  3. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu,
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Jabłonna
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jabłonnie, Jabłonna
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu Gminie Jabłonna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.120.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) na sfinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę w 2011 roku pod nazwą - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Piotrkowie Pierwszym Gmina Jabłonna. Okres kredytowania: planowane uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo, w okresie do dwóch dni po podpisaniu umowy, spłata ostatniej raty - do 30.11.2015 r. Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej. Przeniesienie przez Zamawiającego środków kredytu na rachunek bieżący Zamawiającego nr 74 8685 001 2600 0866 2000 0030 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie Oddział Jabłonna w ciężar rachunku kredytowego. Spłata kapitału będzie następowała: w 2012 roku - jednorazowo do 30 sierpnia 2012 roku - 833.000,00 zł w kolejnych latach w 4 równych ratach rocznych tj.: do 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 30 listopada: w 2013 roku - łącznie 95.600,00 zł w 2013 roku - łącznie 95.600,00 zł w 2015 roku - łącznie 95.800,00 zł Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie wg. zmiennej stopy procentowej uzależnionej od średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M za cały miesiąc poprzedzający okres, za który są naliczane i powiększone o marżę banku. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane miesięcznie, tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu i spłacane do 10-tego każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Zamawiający dopuszcza refundację poniesionych wydatków z kwoty przedmiotowego kredytu długoterminowego..
 14. Usługa udzielenia kredytu na sfinansowanie realizowanych przez Gminę Strzyżewice zadań inwestycyjnych w 2011 roku
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest :
  Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie realizowanych przez Gminę Strzyżewice zadań inwestycyjnych w 2011 r.
  2. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 550 000,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Planowany termin uruchomienia kredytu: listopad 2011 r.
  4. Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji Zamawiającego do wypłaty. Zakończenie uruchomiania wypłaty kredytu: 30 listopada 2011 r.
  5. Na koszty kredytu składać się będą wyłącznie odsetki od kwoty kredytu oraz prowizja.
  6. Okres kredytowania 6 lat tj. 2011-2016. Pierwsza rata spłaty - 31 marzec 2012 r.
  7. Spłata kapitału będzie następowała w terminach kwartalnych do końca kwartału.
  8. Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych do końca kwartału. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu.
  9. Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od stawki WIBOR 1 M za miesiąc wrzesień 2011 r. oraz stałej w trakcie umowy marży banku.
  10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat, wówczas ulega zmianie harmonogram i termin spłaty kredytu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania 20 % kredytu , bez podania przyczyny. W przypadku niewykorzystania części kredytu, zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami.
  12. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny wraz z deklaracją wekslową.
  13 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat za możliwą przedterminową spłatę kredytu.
 15. Udzielenie Gminie Bychawa kredytu długoterminowego w kwocie 1 900 000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Bychawa, Bychawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Bychawa kredytu długoterminowego w kwocie 1 900 000,00 zł w dwóch transzach: I transza w kwocie 1 000 000,00 zł - wypłata w dniu 30 października 2009 r., II transza w kwocie 900 000,00 zł - wypłata w dniu 30 listopada 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, przy czym:
  a) spłata kredytu nastąpi w 20 ratach w nw. kwotach i terminach :
  I rata w wysokości 44 000,00 zł - 31 stycznia 2010 r.,
  II rata w wysokości 44 000,00 zł - 30 kwietnia 2010 r.,
  III rata w wysokości 44 000,00 zł - 31 lipca 2010 r.,
  IV rata w wysokości 44 000,00 zł -31 października 2010 r.,
  V rata w wysokości 50 000,00 zł - 31 stycznia 2011 r.,
  VI rata w wysokości 50 000,00 zł - 30 kwietnia 2011 r.,
  VII rata w wysokości 50 000,00 zł - 31 lipca 2011 r.,
  VIII rata w wysokości 50 000,00 zł - 31 października 2011 r.,
  IX rata w wysokości 75 000,00 zł - 31 stycznia 2012 r.,
  X rata w wysokości 75 000,00 zł - 30 kwietnia 2012 r.,
  XI rata w wysokości 75 000,00 zł - 31 lipca 2012 r.,
  XII rata w wysokości 75 000,00 zł - 31października 2012 r.,
  XIII rata w wysokości 125 000,00 zł - 31 stycznia 2013 r.,
  XIV rata w wysokości 125 000,00 zł - 30 kwietnia 2013 r.,
  XV rata w wysokości 125 000,00 zł - 31 lipca 2013 r.,
  XVI rata w wysokości 125 000,00 zł -31 października 2013 r.,
  XVII rata w wysokości 181 000,00 zł - 31 stycznia 2014 r.,
  XVIII rata w wysokości 181 000,00 zł - 30 kwietnia 2014 r.
  XIX rata w wysokości 181 000,00 zł - 31 lipca 2014 r.,
  XX rata w wysokości 181 000,00 zł - 31 października 2014 r.

  b) oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o oprocentowanie depozytów bankowych - WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kwartał spłaty odsetek, plus marża m, stała w okresie kredytowania,
  c) raty kapitałowe będą spłacane w ratach kwartalnych, w kwotach i terminach opisanych w pkt. a),
  d)odsetki będą spłacane w okresach kwartalnych, w terminach opisanych w pkt. a),
  e) odsetki naliczone od kwoty kredytu nie ulegają kapitalizacji.
 16. Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 1 500 000,00 zł na wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne w roku budżetowym 2009
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 1500000,00 zł na wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne w roku budżetowym 2009.

Inne osoby dla Podsiadły (78 osób):