Kogo reprezentuje osoba

Posyniak Józef

w KRS

Józef Posyniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Nazwisko:Posyniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Kożuchów (Lubuskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Musielak Małgorzata, Posyniak Łukasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Zakład Remontowo Budowlany Józef Posyniak Sp. J., Kożuchów − KRS 0000012521

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian-PAWILON A elewacja wschodnia i zachodnia.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra
  W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą w szczególności roboty budowlane: - rozbiórka posadzki wraz z izolacją na balkonach - rozbiórka balustrad - przygotowanie i naprawa podłoża - wykonanie izolacji balkonów.. - wykonanie obróbek krawędzi balkonów - wykonanie okładzin ceramicznych na balkonach - wykonanie wyprawy czoła i spodu balkonów - wykonanie wyprawy cokołu - malowanie czoła i spodu balkonów.. - izolacja cieplna ściany balkonowej - styropian gr. 12 zm - wyprawa elewacyjna pozostałych ścian (bez docieplenia ) - montaż balustrad - odtworzenie schodów terenowych - montaż i rozbiórka rusztowań - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki Szczegółowy opis zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie hydroizolacji zespolonej balkonów oraz wykonanie wykładziny ceramicznej i obejmuje uszczelnienie z tzw. powierzchniowym odprowadzeniem wody. Oznacza to, że cała woda opadowa odprowadzana jest po powierzchni balkonu awarstwa hydroizolacji znajduje się bezpośrednio pod okładziną ceramiczną. Zamawiający zaleca dokonanie wizji terenu robót i jego otoczenia aby uzyskać wszystkie niezbędneinformacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy..
 2. Remont elewacji na budynku przy ul. Plac Pocztowy 17
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji wraz z kolorystyką na budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Plac Pocztowy 17 w Zielonej Górze.
  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
  Do zadań Wykonawcy należy zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją przedmiotu zamówienia, a także umieszczenie tablicy informacyjnej przy zabytku, w trakcie prowadzenia prac, zawierającej informację o następującej treści: Realizacja przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.
  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z treścią pozwolenia Miejskiego Konserwatora zabytków - część III siwz, oraz obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
  - ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.
  Przedmiotem zadania jest:
  - skucie tynku zawilgoconego, o słabej przyczepności oraz 100% tynku cyklinowanego;
  - skucie zawilgoconego tynku na filarach, ścianach i sklepieniu podcienia;
  - usunięcie wtórnych warstw farby;
  - uzupełnienie oraz naprawa tynku na wszystkich elewacjach;
  - naprawa i uzupełnienie dekoracji sztukatorskiej oraz zawilgoconego gzymsu;
  - naprawa skorodowanego tynku i muru na filarach podcienia i wykonanie tynku renowacyjnego;
  - uzupełnienie parapetów z płytek;
  - wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
  - naprawa i malowanie stolarki okiennej.

  Zamawiający informuje, że wszystkie materiały występujące - w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót objętych postępowaniem - pod nazwą producenta zostały podane przykładowo. Mogą być one zastąpione innymi materiałami równoważnymi, pod warunkiem użycia nie gorszych materiałów niż podane, oraz utrzymania zakładanej efektywności.