Kogo reprezentuje osoba

Poźniak Krystyna

w KRS

Krystyna Poźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Nazwisko:Poźniak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Sokołów Podlaski (Mazowieckie)
Przetargi:25 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczuk Ewa Elżbieta, Ambroziak Monika Joanna, Bakun Anna Barbara, Benedykciuk Elżbieta, Bielińska Regina, Bombiak Piotr, Borowska Monika, Buczyński Marek, Błońska Beata, Czapska Marianna, Czarnocki Jerzy, Czerkas Andrzej Marian, Czerkas Halina, Czeżyk Sylwia Magdalena, Dmowska Anna Zofia, Dmowska Monika, Fabisiak Irena Janina, Floryszczyk Hanna Grażyna, Gąsior Stanisław Andrzej, Grądzka Teresa Irena, Grasiewska Marianna, Guzek Dariusz, Hardejewicz Sławomir Paweł, Homan Anna, Jakubaszek Bogusław, Jakubiak Jolanta Jadwiga, Jakubik Robert, Jóźwiak Kazimiera Teresa, Kalicki Marian, Kobryńczuk Anna Grażyna, Kobyliński Jacek Ludwik, Kocon Olga Wioleta, Komar Marzena, Krasnodębski Grzegorz Kazimierz, Krasnodębski Janusz, Księżopolska Kur Anna Maria, Kurowska Grażyna, Lemieszek Agnieszka, Lewczuk Małgorzata Teresa, Lewicki Ignacy, Lipka Barbara, Lipka Jerzy, Makowiecki Krzysztof, Mazur Ewa, Mikołajczuk Wacław, Mucha Karol Marian, Nasiłowski Łukasz, Nowak Małgorzata, Nowotniak Ewa, Onaszkiewicz Elżbieta Marianna, Paczuska Małgorzata, Pajewska Katarzyna Ewa, Pajka Elżbieta, Paluch Mirosław Jacek, Paszko Martyna, Pawłow Tomczuk Beata, Pędzich Teresa Julianna, Pliszka Grzegorz, Pliszka Żaneta Edyta, Pogorzelski Andrzej, Popowska Krystyna Halina, Ręczmień Irena Maria, Rozbicka Marzena Maria, Rudaś Grażyna Wanda, Rutkowska Helena Jadwiga, Salach Waldemar, Sielczak Paulina Katarzyna, Siemieniak Elżbieta Grażyna, Siewierska Barbara, Sikorska Aneta Maria, Sikorska Maria Jolanta, Sikorski Marian Paweł, Siwiński Łukasz, Smardzewska Elżbieta, Sobieska Bogusława, Sobieski Mariusz, Sójka Krystyna, Stańczyk Danuta, Strzała Agnieszka Anna, Strzała Jerzy Robert, Strzała Teresa Ewa, Stulich Teresa, Szerszeń Teresa Mirosława, Toczyska Krystyna Maria, Troć Maria Teresa, Ufnal Piotr Wojciech, Wantusiak Katarzyna Dorota, Wantusiak Sławomir, Wesołowska Ewa, Wiewiórka Wojciech, Wrona Magdalena Anna, Żak Beata, Zalewska Irena Katarzyna, Zalewski Józef Bogusław, Żebrowski Piotr Konrad, Żeleźnicka Agnieszka, Żołnicka Edyta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojewódzka Kazimiera

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biogas East Sp. Z O.O., Grochów Szlachecki − KRS 0000349272
 2. Cech Rzemiosł Różnych W Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski − KRS 0000146979
 3. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Kraków − KRS 0000107490
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Wyrozębach, Wyrozęby Podawce − KRS 0000144086
 5. Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Zorza, Sterdyń − KRS 0000219979
 6. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Warszawa − KRS 0000189159
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Bujałach-mikoszach, Bujały Mikosze − KRS 0000094641
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Kosowie Lackim, Kosów Lacki − KRS 0000021638
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Kupientynie, Kupientyn − KRS 0000049670
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Mursach Starych, Mursy Stare − KRS 0000152127
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Skibniewie-podawcach, Skibniew-podawce − KRS 0000233681
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Wyrozębach-podawcach, Wyrozęby-podawce − KRS 0000019420
 13. Ośrodek Edukacji Środowiskowej Wiąz, Sokołów Podlaski − KRS 0000346921
 14. Oze Group Sp. Z O.O., Sokołów Podlaski − KRS 0000805988
 15. Powiatowy Bank Spółdzielczy W Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski − KRS 0000040136
 16. Przedsiębiorstwo Energetyczne W Siedlcach Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000041694
 17. Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu W Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski − KRS 0000063399
 18. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Jabłonnie Lackiej, Jabłonna Lacka − KRS 0000197774
 19. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sabnie, Sabnie − KRS 0000319172
 20. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nakory, Nakory − KRS 0000472245
 21. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły W Jabłonnie Lackiej, Jabłonna Lacka − KRS 0000251151
 22. Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Repki, Suchożebry − KRS 0000533212

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Bank Spółdzielczy W Suchożebrach, Suchożebry − KRS 0000134718
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Sterdyń, Sterdyń − KRS 0000085272
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski − KRS 0000059161
 5. Kółko Rolnicze W Kowiesach, Kowiesy − KRS 0000279850
 6. Młyn Ufnal Dariusz Ufnal Piotr Ufnal Sp. J., Grochów − KRS 0000013016
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Kosowie Lackim, Kosów Lacki − KRS 0000057671
 8. Podlaskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej, Suchożebry − KRS 0000044326
 9. Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Siedlce − KRS 0000106586

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Sabnie w wysokości do kwoty 1 312 880,64 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2016 r.
  Zamawiający: Gmina Sabnie, Sabnie
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Sabnie o następującej charakterystyce: Długoterminowy kredyt do wysokości 1.312.880,64 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 64/100), zostanie zaciągnięty na sfinansowanie: - planowanego deficytu budżetowego na rok 2016 do wysokości 912.080,64 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 400.800,00 zł. 2. Okres kredytowania w latach 2016-2026, z karencją do 31 marca 2017 roku (spłata pierwszej raty - 31 marca 2017 r.). 3. Uruchomienie kredytu IV kwartał 2016 r. 4. Wykorzystanie kredytu następować będzie na podstawie dyspozycji podpisanych przez Zamawiającego, bądź osoby upoważnionej, za pośrednictwem rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim oddział w Sabniach. Ostateczny termin wypłaty kredytu – 20.12.2016 r.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 650.000 zł
  Zamawiający: Gmina Bielany, Bielany
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminoweo do kwoty 650.000 zł z ostatecznym terminem spłaty do 30.11.2011 r.
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Sokołów Podlaski do wysokości 828.289,04 zł
  Zamawiający: Gmina Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Sokołów Podlaski o następującej charakterystyce: a. Długoterminowy kredyt do wysokości 828.289,04 zł (słownie złotych: osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć 04/100), zostanie zaciągnięty na sfinansowanie: - planowanego deficytu budżetowego na rok 2015 do wysokości 281.846,60 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 546.442,44 zł. b. Okres kredytowania w latach 2015-2026, z karencją do 30 marca 2016 roku (spłata pierwszej raty - 31 marca 2016 r.). . c. Uruchomienie kredytu IV kwartał 2015 r. d. Wykorzystanie kredytu następować będzie na podstawie dyspozycji podpisanych przez Zamawiającego, bądź osoby upoważnione, za pośrednictwem rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim. Ostateczny termin wypłaty kredytu - 30.12.2015 r. e. Spłata kapitału nastąpi w 40 ratach, spłacanych kolejno: 1 rata 20.708,24 zł, następnie 39 rat po 20.707,20 zł. f. Koszt obsługi kredytu: - oprocentowanie oparte o stawkę ustaloną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnią arytmetyczną ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mającą zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1 -go dnia następnego miesiąca - stała marża banku dla całego okresu kredytowania. i. Bank nie pobierze żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. g. Spłata odsetek w złotych polskich na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank, od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. Termin spłaty raty odsetkowej nastąpi w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy na podstawie powiadomienia o wysokości naliczonych odsetek. h. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty. j. Dla celu porównania ofert należy przyjąć: - wypłatę kredytu w dwóch transzach: pierwsza transza 600.000 zł w dniu 20 grudnia 2015r., druga transza 228.289,04 zł w dniu 28 grudnia 2015 r. - oprocentowanie oparte o stawkę ustaloną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnią arytmetyczną ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mającą zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1 -go dnia następnego miesiąca, w wysokości 1,67 %.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 500.000,00 pln
  Zamawiający: Gmina Miedzna, Miedzna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotowego w łącznej wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł.) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1.1 Okres kredytowania ustala się na lata 2015- 2022. 1.2 Okres karencji w spłacie rat do 30.03.2017r. 1.3 Realizacja kredytu w transzach i terminach według potrzeb Gminy w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Urzędu Gminy Miedzna. 1.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów.
 5. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Sokołowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski
  Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Sokołowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych (obecnie 10 szt.) wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu na okres 5 lat od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.
 6. Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Sokołów Podlaski do wysokości 1.642.026,70 zł
  Zamawiający: Gmina Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Sokołów Podlaski o następującej charakterystyce:
  a. Długoterminowy kredyt do wysokości 1.642.026,70 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia sześć 70/100), zostanie zaciągnięty na sfinansowanie:
  - planowanego deficytu budżetowego na rok 2015 do wysokości 1.078.392 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 563.634,70 zł.
  b. Okres kredytowania w latach 2015-2027, z karencją do 30 marca 2016 roku (spłata pierwszej raty - 31 marca 2016 r.).c. Uruchomienie kredytu III kwartał 2015 r.
  d. Wykorzystanie kredytu następować będzie na podstawie dyspozycji podpisanych przez Zamawiającego, bądź osoby upoważnione, za pośrednictwem rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim. Ostateczny termin wypłaty kredytu - 30.12.2015 r.
  e. Spłata kapitału nastąpi w 42 ratach, spłacanych kolejno: 6 rat po 25.000 zł, następnie 35 rat po 41.445 zł oraz ostatnia rata 41.451,70 zł,
  f. Koszt obsługi kredytu:
  - oprocentowanie oparte o stawkę ustaloną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnią arytmetyczną ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mającą zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1 -go dnia następnego miesiąca
  - stała marża banku dla całego okresu kredytowania.
  IBank nie pobierze żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych związanych z udzieleniem i obsługą kredytu.
  g. Spłata odsetek w złotych polskich na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank, od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. Termin spłaty raty odsetkowej nastąpi w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy na podstawie powiadomienia o wysokości naliczonych odsetek.
  h. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty.
  j. Dla celu porównania ofert należy przyjąć:
  - wypłatę kredytu w dwóch transzach: pierwsza transza 1.000.000,00 zł w dniu 20 lipca 2015 r., druga transza 642.026,70 zł w dniu 1 października 2015 r.
  - oprocentowanie oparte o stawkę ustaloną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnią arytmetyczną ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mającą zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1 -go dnia następnego miesiąca, w wysokości 1,65 %.
 7. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1.149.000,00 złotych z przeznaczeniemna spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy Ceranów, Ceranów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1.149.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

  1. Łączna kwota kredytu - 1.149.000,- zł,
  2. Okres kredytowania - do 31 grudnia 2024r.,
  3. Spłata kredytu nastąpi w 38 nierównych kwartalnych ratach - począwszy od dnia
  30.09.2015 r do 2024 roku, w wysokości:
  a/ 2015 r. - 2 raty po 17.000,00 zł.
  b/ 2016 r. - 4 raty po 31.200,00 zł
  c/ 2017 r. - 4 raty po 31.200,00 zł
  d/ 2018 r. - 4 raty po 31.200,00 zł
  e/ 2019 r. - 4 raty po 28.700,00 zł
  f/ 2020 r. - 4 raty po 31.200,00 zł
  g/ 2021 r. - 4 raty po 31.200,00 zł
  h/ 2022 r. - 4 raty po 31.200,00 zł
  i/ 2023 r. - 4 raty po 31.200,00 zł
  j/ 2024 r. - 4 raty po 31.650,00 zł
  4. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych ostatniego dnia roboczego
  każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym uruchomiony będzie kredyt.
  5. Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M plus stała marża Banku,
  6. Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  7. Pobranie kredytu - w ciągu dwóch dni od podpisania umowy.
  8. Prowizja - jednorazowo wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu.
 8. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO DO KWOTY 800.000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP DWÓCH AUTOBUSÓW TURYSTYCZNYCH na okres 3 lat
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna, Sokołów Podlaski
  UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO DO KWOTY 800.000 ZŁ
  Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP DWÓCH AUTOBUSÓW TURYSTYCZNYCH
  na okres 3 lat nr postępowania PKS S.A 1/2014r
 9. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 262.000,00zł
  Zamawiający: Gmina Sterdyń, Sterdyń-Osada
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotówkowego w łącznej wysokości 262.000,00zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
  2. Okres kredytowania ustala się na lata 2013- 2024.
  3. Okres karencji w spłacie rat do 31.03.2016 r.
  4. Realizacja kredytu w transzach i terminach zgodnie z zapotrzebowaniem Urzędu Gminy w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu Gminy Sterdyń.
  5. Dopuszcza się refinansowanie wydatków poniesionych w 2013 r. w tym przed datą podpisania umowy o kredyt, w ramach w/w kredytu.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów .
  7. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji:
  1. Rata 31.03.2016r. - 7 000 zł
  2. Rata 30.06.2016 r. - 7 000 zł
  3. Rata 30.09.2016r. - 7 000 zł
  4. Rata 31.12.2016r. - 7 000 zł
  5. Rata 31.03.2017 r. - 7 000 zł
  6. Rata 30.06.2017 r. - 7 000 zł
  7. Rata 30.09.2017r. - 7 000 zł
  8. Rata 31.12.2017 r. - 7 000 zł
  9. Rata 31.03.2018 r. - 7 000 zł
  10. Rata 30.06.2018 r. - 7 000 zł
  11. Rata 30.09.2018 r. - 7 000 zł
  12. Rata 31.12.2018 r - 7 000 zł
  13. Rata 31.03.2019 r. - 7 000 zł
  14. Rata 30.06.2019 r. - 7 000 zł
  15. Rata 30.09.2019r. - 7 000 zł
  16. Rata 31.12.2019 r. - 7 000 zł
  17. Rata 31.03.2020 r. - 7 000 zł
  18. Rata 30.06.2020 r. - 7 000 zł
  19. Rata 30.09.2020r. - 7 000 zł
  20. Rata 31.12.2020 r. - 7 000 zł
  21. Rata 31.03.2021 r. - 7 000 zł
  22. Rata 30.06.2021 r. - 7 000 zł
  23. Rata 30.09.2021r. - 7 000 zł
  24. Rata 31.12.2021 r. - 7 000 zł
  25. Rata 31.03.2022 r. - 7 000 zł
  26. Rata 30.06.2022 r. - 7 000 zł
  27. Rata 30.09.2022r. - 7 000 zł
  28. Rata 31.12.2022 r. - 7 000 zł
  29. Rata 31.03.2023 r. -7 000 zł
  30. Rata 30.06.2023 r - 7 000 zł
  31. Rata 30.09.2023 r. - 7 000 zł
  32. Rata 31.12.2023 r - 7 000 zł
  33. Rata 31.03.2024 r. - 9 500 zł
  34. Rata 30.06.2024 r - 9 500 zł
  35. Rata 30.09.2024r. - 9 500 zł
  36. Rata 31.12.2024 r - 9 500 zł
  8. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności .
  9. Płatność rat i odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału z tym, że jeśli będzie to dzień wolny od pracy ,to płatność nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
  10. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1 M ogłaszanej dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku .
  11. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem do 20 grudnia 2013 r.
  12. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
  13. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu ,odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu, a w przypadku wcześniejszej spłaty za faktyczny okres wykorzystania.
  14. Zamawiający nie dopuszcza naliczania prowizji i opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu.
  15. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową .
  16. Dla celów przygotowania wyceny oferty , wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 09.10.2013 r. tj 2,60 % plus stałą marżę banku w całym okresie kredytowania oraz termin uruchomienia kredytu w dniu 20.11.2013r
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Sokołowski Ośrodek Kultury, Sokołów Podlaski
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do wysokości 5.000.000,00- zł z przeznaczeniem na remont i modernizację Sokołowskiego Ośrodka Kultury Okres kredytowania - do 30.12.2023 r.. Udzielenie kredytu do wysokości 5.000.000,00 zł. przy oprocentowaniu opartym o zmienną stawkę procentową ustaloną na bazie stawki WIBOR (z pierwszego dnia każdego miesiąca) dla depozytów jednomiesięcznych. W przypadku, gdy pierwszego dnia miesiąca nie będzie notowań stawki WIBOR 1M, obowiązująca będzie stawka WIBOR 1M z pierwszego notowania w tym miesiącu. Koszt marży oraz koszt oprocentowania zgodnie z pkt 1 oferty stanowił będzie całkowity koszt umowy kredytu. Zamawiający dopuszcza finansowanie kredytu z funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 11. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO NA POKRYCIE UCHWALONEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO POŻYCZEK I KREDYTÓW PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE w 2012 r. W KWOCIE 750.000,00 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy Ceranów, Ceranów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego, w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a podlegających spłacie w roku 2012. 1. Okres kredytowania w latach 2012 - 2020. 2. Okres karencji w spłacie rat do 31.12.2014 r. 3. Realizacja kredytu w transzach i terminach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu Gminy. 4. Dopuszcza się refinansowanie rozchodów budżetowych poniesionych w 2012 r., w tym przed datą podpisania umowy o kredyt, w ramach w/w kredytu. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów. 6. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji: 1. rata 31.03.2015 r. -31.500 zł, 2. rata 30.06.2015 r. - 31.500 zł, 3. rata 30.09.2015 r. - 31.500 zł, 4. rata 31.12.2015 r. - 31.500 zł, 5. rata 31.03.2016 r. - 31.500 zł, 6. rata 30.06.2016 r. - 31.500 zł, 7. rata 30.09.2016 r. - 31.500 zł, 8. rata 31.12.2016 r. - 31.500 zł, 9. rata 31.03.2017 r. - 31.500 zł, 10. rata 30.06.2017 r. - 31.500 zł, 11. rata 30.09.2017 r. - 31.500 zł, 12. rata 31.12.2017 r. - 31.500 zł, 13. rata 31.03.2018 r. - 31.500 zł, 14. rata 30.06.2018 r. - 31.500 zł, 15. rata 30.09.2018 r. - 31.500 zł, 16. rata 31.12.2018 r. - 31.500 zł, 17. rata 31.03.2019 r. - 31.500 zł, 18. rata 30.06.2019 r. - 31.500 zł, 19. rata 30.09.2019 r. - 31.500 zł, 20. rata 31.12.2019 r. - 31.500 zł, 21. rata 31.03.2020 r. - 31.500 zł, 22. rata 30.06.2020 r. - 31.500 zł, 23. rata 30.09.2020 r. - 31.400 zł, 24. rata 31.12.2020 r. - 25.600 zł, 7. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 31.01.2013 r. 8. Płatność rat będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału z tym, że jeśli będzie to dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Spłata odsetek miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca. 9. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1 M ogłaszanej dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku . 10. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem do 28.12.2012 r. 11. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 12. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 13. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 01.11.2012 r. tj. 4,77 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania.
 12. DZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W 2012 ROKU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI - 822 604,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Miedzna, Miedzna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotowego w łącznej wysokości 822 604,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset cztery złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

  1. Okres kredytowania ustala się na lata 2012- 2018.
  2. Okres karencji w spłacie rat do 30.03.2013 r.
  3. Realizacja kredytu w transzach i terminach według potrzeb Gminy w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Urzędu Gminy Miedzna.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów.
  5. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji :

  1. Rata 31.03.2013 r. - 65 651 zł
  2. Rata 30.06.2013 r - 65 651 zł
  3. Rata 30.09.2013r. - 65 651 zł
  4. Rata 31.12.2013 r. - 65 651 zł
  5. Rata 31.03.2014 r. - 28 000 zł
  6. Rata 30.06.2014 r. - 28 000 zł
  7. Rata 30.09.2014 r. - 28 000 zł
  8. Rata 31.12.2014 r. - 28 000 zł
  9. Rata 31.03.2015 r - 28 000 zł
  10. Rata 30.06.2015 r. - 28 000 zł
  11. Rata 30.09.2015r. - 28 000 zł
  12. Rata 31.12.2015 r. - 28 000 zł
  13. Rata 31.03.2016 r. - 28 000 zł
  14. Rata 30.06.2016r. - 28 000 zł
  15. Rata 30.09.2016 r. - 28 000 zł
  16. Rata 31.12.2016 r. - 28 000 zł
  17. Rata 31.03.2017 r. - 28 000 zł
  18. Rata 30.06.2017 r. - 28 000 zł
  19. Rata 30.09.2017 r. - 28 000 zł
  20. Rata 31.12.2017 r. - 28 000 zł
  21. Rata 31.03.2018 r. - 28 000 zł
  22. Rata 30.06.2018 r. - 28 000 zł
  23. Rata 30.09.2018 r. - 28 000 zł
  24. Rata 31.12.2018 r. - 28 000 zł

  5 Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 31.12.2012 r.
  6 Płatność rat i odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału z tym, że jeśli będzie to dzień wolny od pracy ,to płatność nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
  7 Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1 M ogłaszanej dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku .
  8 Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem do 15 grudnia 2012 r.
  9 Przewiduje się refundację dokonanych od 01.01.2012 r. spłat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym przed datą podpisania umowy o przedmiotowy kredyt.
  10 Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
  11 Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  12 Zamawiający nie przewiduje naliczenia prowizji i innych opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu.
  13 Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 02.07.2012r. tj. 4,91% plus stałą marżę banku w całym okresie kredytowania oraz termin uruchomienia kredytu od dnia 01.08.2012r.
 13. Usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 400.000 zł na spłatę wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Bielany, Bielany
  Usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 400.000 zł na spłatę wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
 14. Usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego, złotówkowego w kwocie 413.000,00 zł (czterysta trzynaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie budowy Zbiornika retencyjnego Niewiadoma.
  Zamawiający: Gmina Sabnie, Sabnie
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego, złotówkowego w kwocie 413.000,00 zł (czterysta trzynaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie budowy Zbiornika retencyjnego Niewiadoma Okres kredytowania - w latach 2011 - 2014, z karencją w spłacie kapitału do 31 marca 2012 roku, Wykorzystanie kredytu następować będzie w transzach, na podstawie dyspozycji bezgotówkowej podpisanej przez Zamawiającego, bądź osoby upoważnione, za pośrednictwem rachunku bieżącego Zamawiającego, począwszy od III kwartału 2011r.; Ostateczny termin wypłaty kredytu - 31.12.2011 r. Spłata odsetek w złotych polskich na podstawie przesłanego przez bank zawiadomienia, od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. Termin spłaty raty odsetkowej nastąpi w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy na podstawie powiadomienia o wysokości naliczonych odsetek. Bank nie pobierze żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych związanych z udzieleniem i obsługą kredytu niż wskazane w pkt. 1 formularza oferty, Spłata kapitału nastąpi w ratach kwartalnych, z tego: I rata 31 marca 2012 - 34.500 zł II rata 30 czerwca 2012 - 34.500 zł III rata 30 września 2012 - 34.500 zł IV rata 31 grudnia 2012 - 34.500 zł V rata 31 marca 2013 - 34.500 zł VI rata 30 czerwca 2013 - 34.500 zł VII rata 30 września 2013 - 34.500 zł VIII rata 31 grudnia 2013 - 34.500 zł IX rata 31 marca 2014 - 34.500 zł X rata 30 czerwca 2014 - 34.500 zł XI rata 30 września 2014 - 34.500 zł XII rata 31 grudnia 2014 - 33.500 zł Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty. Formą zabezpieczenia kredytu jest weksel in blanco z klauzulą bez protestu podpisany przez Wójta Gminy Sabnie z kontrasygnatą Skarbnika Gminy wraz z deklaracją wekslową. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o dane z SIWZ oraz inne koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa, w tym kosztami należnego podatku od towarów i usług VAT.
 15. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W 2011 ROKU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI - 759.696,00 PLN..
  Zamawiający: Gmina Miedzna, Miedzna
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotowego w łącznej wysokości 759.696,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1. Okres kredytowania ustala się na lata 2011- 2018. 2. Okres karencji w spłacie rat do 30.03.2012 r. 3. Realizacja kredytu w transzach i terminach według potrzeb Gminy w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Urzędu Gminy Miedzna. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów. 5. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji : 1. Rata 31.03.2012 r. - 29 196 zł 2. Rata 30.06.2012 r - 29 220 zł 3. Rata 30.09.2012r. - 29 220 zł 4. Rata 31.12.2012 r. - 29 220 zł 5. Rata 31.03.2013 r. - 29 220 zł 6. Rata 30.06.2013 r. - 29 220 zł 7. Rata 30.09.2013 r.- 29 220 zł 8. Rata 31.12.2013 r.- 29 220 zł 9. Rata 31.03.2014 r - 29 220 zł 10. Rata 30.06.2014 r.- 29 220 zł 11. Rata 30.09.2014r - 29 220 zł 12. Rata 31.12.2014 r.- 29 220 zł 13. Rata 31.03.2015 r. - 29 220 zł 14. Rata 30.06.2015r. - 29 220 zł 15. Rata 30.09.2015 r. - 29 220 zł 16. Rata 31.12.2015 r. - 29 220 zł 17. Rata 31.03.2016 r. - 29 220 zł 18. Rata 30.06.2016 r. - 29 220 zł 19. Rata 30.09.2016 r. - 29 220 zł 20. Rata 31.12.2016 r. - 29 220 zł 21. Rata 31.03.2017 r. - 29 220 zł 22. Rata 30.06.2017 r. - 29 220 zł 23. Rata 30.09.2017 r. - 29 220 zł 24. Rata 31.12.2017 r. - 29 220 zł 25. Rata 31.03.2018 r. - 29 220 zł 26. Rata 30.06.2018 r. - 29 220 zł 5 Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 31.12.2011 r. 6 Płatność rat i odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału z tym, że jeśli będzie to dzień wolny od pracy ,to płatność nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 7 Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1 M ogłaszanej dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku . 8 Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem do 15 grudnia 2011 r. 9 Przewiduje się refundację dokonanych od 01.01.2011 r. spłat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym przed data podpisania umowy o przedmiotowy kredyt. 10 Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 11 Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 12 Zamawiający nie przewiduje naliczenia prowizji i innych opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. 13 Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 30.06.2011 r. tj.4,54 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania..
 16. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 740.000 zł
  Zamawiający: Gmina Bielany, Bielany
  Przedmiotem zamówienia jest wybór Banku, który udzieli Gminie kredytu złotowego z przeznaczeniem na spłate zaciągniętych w poprzednich latach pozyczek i kredytów. Kwota kredytu 740.000 zł. Okres kredytowania 2012 - 2017 r.
 17. BANKOWA OBSŁUGA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOKOŁOWIE PODLASKIM
  Zamawiający: Gmina Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych przez okres od dnia podpisania umowy, do dnia 15.01.2015 r. 2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 66.11.00.00-4 Usługi bankowe Ust. II. OPIS SZCZEGÓŁOWY I CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim. Umowa zostanie zawarta z Samorządowym Zakładem Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim na zasadach i warunkach wyłonionych w drodze postępowania przetargowego. 2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych 3. Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunku bieżącym na lokatach typu O/N w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym ( lokata O/N lub lokata weekendowa) 4. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji. 5. Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godziny 16.00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godzinie 16.00 w dniu następnym. 6. Ponoszenie odpowiedzialności za dokonanie wypłaty z rachunku przy otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych. 7. Realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku , wymienione w karcie wzorów podpisów. 8. Wydawanie blankietów czekowych. 9. Wydawanie codziennie wyciągów bankowych (w formie papierowej bądź elektronicznie) 10. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home banking) jak również przeszkolenie jego pracowników. System ten winien umożliwiać w szczególności: 10.1) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, 10.2) Składania poleceń przelewów, 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat bankowych z tytułu: 11.1) dokonywania przelewów w ramach banku, 11.2) potwierdzenia salda i wyciągi bankowe (w formie papierowej bądź elektronicznej), 11.3) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych, 11.4) prowadzenia bankowości w systemie elektronicznym: a) instalacji systemu, b) obsługi systemu (bieżąca aktualizacja oprogramowania wraz z instalacją, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania), c) przeszkolenia pracowników. 12. Prowadzenie obsługi kasowej w zakresie: Wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami tych osób wobec Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim. 13. Wnoszenie do umowy w trakcie jej obowiązywania zmian niekorzystnych dla zamawiającego jest niedopuszczalne. 14. Zamawiający wymaga aby obsługa bankowa w tym kasowa określona w przedmiocie zamówienia odbywała się na terenie miejscowości właściwej dla siedziby Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim Ponadto Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania oświadcza, że: a) Bank nie będzie pobierał opłat za przelewy wewnątrz bankowe. b) Bank nie będzie pobierał opłat od wpłat i wypłat gotówkowych. c) Bank nie będzie pobierał opłaty za otwarcie rachunku. d) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych w Banku na rzecz Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim przez osoby fizyczne i prawne. e) Bank nie będzie pobierał prowizji bankowych od rachunków pomocniczych, f) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za instalację systemu elektronicznego do dokonywania operacji bankowych, za przeszkolenie wskazanych pracowników i nie będzie pobierał opłaty abonamentowej. g) Termin realizacji przelewów krajowych do 24 godzin, a przelewów wewnątrz bankowych w dniu otrzymania polecenia dokonania operacji. h) Bank odpowiada za straty poniesione z tytułu nieterminowej i nieprawidłowej realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków. Za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków Bank zapłaci odsetki za zwłokę według stopy ustawowej.
 18. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
  Zamawiający: Gmina Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest Obsługa bankowa budżetu Gminy Sokołów Podlaski w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w ramach budżetu Gminy Sokołów Podlaski przez okres czterech lat od dnia 16.01.2011 r., do dnia 15.01.2015 r. 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Jednostki organizacyjne Gminy podpisują indywidualnie umowy z bankiem, ale na zasadach i warunkach wyłonionych w drodze postępowania przetargowego. 2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych 3. Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunku bieżącym na lokatach typu O/N w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym ( lokata O N lub lokata weekendowa) 4. Możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w innych bankach. 5. Udzielenie Gminie Sokołów Podlaski na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok, o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem, będzie weksel własny in blanco. 6. Udzielenie Gminie Sokołów Podlaski na jej wniosek gwarancji bankowych na zaciąganie kredytów i pożyczek preferencyjnych. 7. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji. 8. Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godziny 16.00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godzinie 16.00 w dniu następnym. 9. Ponoszenie odpowiedzialności za dokonanie wypłaty z rachunku przy otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych. 10. Realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku , wymienione w karcie wzorów podpisów 11. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych 12. Wydawanie codziennie wyciągów bankowych (w formie papierowej bądź elektronicznie) 13. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home banking) we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy jak również przeszkolenie jego pracowników. System ten winien umożliwiać w szczególności: 13.1) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków, jednostek budżetowych Gminy Sokołów Podlaski. 13.2) Składania poleceń przelewów wszystkich wyżej wymienionych rachunków. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat bankowych z tytułu: 14.1) otwarcia rachunku lokat terminowych, 14.2) dokonywania przelewów w ramach banku, 14.3) potwierdzenia salda i wyciągi bankowe (w formie papierowej bądź elektronicznej), 14.4) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych, 14.5) prowadzenia bankowości w systemie elektronicznym: a) instalacji systemu, b) obsługi systemu (bieżąca aktualizacja oprogramowania wraz z instalacją, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania), c) przeszkolenia pracowników. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia bieżącej obsługi bankowej budżetu gminy Sokołów Podlaski oraz jednostek organizacyjnych gminy Sokołów Podlaski, 15. Prowadzenie obsługi kasowej w zakresie: Wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych), Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Sokołów Podlaski lub wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych. 16. Wnoszenie do umowy w trakcie jej obowiązywania zmian niekorzystnych dla zamawiającego jest niedopuszczalne. 17. Zamawiający wymaga aby obsługa bankowa w tym kasowa budżetu Gminy Sokołów Podlaski określona w przedmiocie zamówienia odbywała się na terenie miejscowości właściwej dla siedziby Zamawiającego oraz świadczenia usług inkasa, obejmujących przyjmowanie na zasadach wyłączności z Kasy Gminy Sokołów Podlaski zamkniętych i zabezpieczonych pakietów z gotówką. Ponadto Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania oświadcza, że: a) Bank nie będzie pobierał opłat za przelewy wewnątrz bankowe. b) Bank nie będzie pobierał opłat od wpłat i wypłat gotówkowych. c) Bank nie będzie pobierał prowizji z tytułu otwarcia rachunku lokat terminowych d) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych w Banku na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych. e) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od rachunków: środków pomocowych Unii Europejskiej f) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za instalację systemu elektronicznego do dokonywania operacji bankowych, za przeszkolenie wskazanych pracowników i nie będzie pobierał opłaty abonamentowej. g) Bank udzieli Gminie kredyt krótkoterminowy do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok. h) Termin realizacji przelewów krajowych do 24 godzin, a przelewów wewnątrz bankowych w dniu otrzymania polecenia dokonania operacji. i) Bank sfinansuje w całości koszty przeniesienia do Banku rachunku podstawowego i pozostałych rachunków funkcjonujących w ramach budżetu. j) Bank odpowiada za straty poniesione z tytułu nieterminowej i nieprawidłowej realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków. Za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków Bank zapłaci odsetki za zwłokę według stopy ustawowej.
 19. Bankowa obsługa budżetu Gminy Kosów Lacki
  Zamawiający: Gmina Kosów Lacki, Kosów Lacki
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Kosów Lacki w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w ramach budżetu Gminy KOSÓW LACKI przez okres czterech lat od dnia 29.10.2010 do dnia 28.10.2014r.
 20. Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Bielany do kwoty 800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Bielany, Bielany
  Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Bielany do kwoty 800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 21. Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sterdyń na 2010 r. w wysokości 386.000PLN
  Zamawiający: Gmina Sterdyń, Sterdyń-Osada
 22. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w kwocie 460 000 zł
  Zamawiający: Gmina Jabłonna Lacka, Jabłonna Lacka
 23. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Jabłonna Lacka, Jabłonna Lacka
 24. Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego złotowego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Kosów Lacki - zachodnia część gminy do kwoty 2.000.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Kosów Lacki, Kosów Lacki
 25. Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego złotowego na budowę liceum dla Gminy Kosów Lacki do kwoty 1.600.000 zł
  Zamawiający: Gmina Kosów Lacki, Kosów Lacki

Inne osoby dla Poźniak (135 osób):