Kogo reprezentuje osoba

Poźniak Lech Mirosław

w KRS

Lech Mirosław Poźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lech
Drugie imię:Mirosław
Nazwisko:Poźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Witoszyn (Lubuskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hanaczewski Bazyli, Hrynowicki Józef, Pilny Jerzy, Pilny Stanisław, Rynnik Tadeusz Marian, Suknarowski Jerzy, Tkacz Piotr Paweł, Zołotucha Henryk

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Matysiak Maria Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna W Wymiarkach, Wymiarki − KRS 0000042192
 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Wymiarkach, Witoszyn − KRS 0000230191

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Iłowej, Iłowa − KRS 0000052385
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Iłowej, Iłowa − KRS 0000064550
 3. Koło Terenowe Stowarzyszenia Miłosierdzia Św.wincentego A Paulo, Witoszyn − KRS 0000114351
 4. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Warszawa − KRS 0000223899

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Bieżące utrzymanie dróg leśnych, rowów melioracyjnych (usuwanie namułu z rowów, wykaszanie porostów z dna i skarp rowów) oraz wymiana zarwanych przepustów na terenie nadleśnictwa Wymiarki w 2015 r.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki, Wymiarki
  1) Bieżące utrzymanie dróg leśnych poprzez przywrócenie przejezdności (miejscowe uzupełnienie ubytków w drodze leśnej gruntowej - przewidywane odcinki do uzupełnień: od 5m do 100m zlokalizowane na terenie całego Nadleśnictwa). Przyjęto trzy warianty (sposoby) przywrócenia przejezdności dróg leśnych w zależności od stopnia ich uszkodzenia.
  I wariant
  a)Podbudowa
  - kruszywo łamane, betonowe z recyklingu frakcji 0,20- 63mm - grubość warstwy 15 cm,
  b) Nawierzchnia tłuczeń kamienny (niesort) układany w dwóch kolejnych, wzajemnie klinujących się warstwach:
  - warstwa zasadnicza z tłucznia frakcji 0 - 63mm - grubość 10 cm,
  - warstwa wzmacniająca z tłucznia 0 - 31,5 mm - grubość 5 cm,
  II wariant
  a) Podbudowa
  - kruszywo łamane, betonowe z recyklingu frakcji 0,20 - 63mm - grubość warstwy 20 cm,
  b) Nawierzchnia tłuczeń kamienny (niesort) układany w dwóch kolejnych, wzajemnie klinujących się warstwach:
  - warstwa zasadnicza z tłucznia frakcji 0 - 63mm - grubość 10 cm,
  - warstwa wzmacniająca z tłucznia 0 - 31,5 mm - grubość 5 cm,
  III wariant
  a) Podbudowa
  - kruszywo łamane, betonowe z recyklingu o frakcji 0,20 - 63mm - grubość warstwy 25 cm,
  b) Nawierzchnia tłuczeń kamienny (niesort) układany w dwóch kolejnych, wzajemnie klinujących się warstwach:
  - warstwa zasadnicza z tłucznia frakcji 0 - 63mm - grubość 10 cm,
  - warstwa wzmacniająca z tłucznia 0 - 31,5 mm - grubość 5 cm,
  2) Wymiana zarwanych przepustów betonowych na przepusty z kręgów betonowych zbrojonych lub z tworzywa PEHD o wzmocnionych ściankach - przekroje od Ø 40 do Ø 80, na ławie fundamentowej żwirowej bez ścianek czołowych.
  Nasyp na przepustach grubości ok. 40 cm. (tłuczeń kamienny - niesort.)
  3) Czyszczenia rowów z namułu, wykaszanie porostów z dna i skarp rowu.
 2. Bieżące utrzymanie dróg leśnych, rowów melioracyjnych (usuwanie namułu z rowu, wykaszanie porostów z dna i skarp rowu) oraz wymiana zarwanych przepustów na terenie Nadleśnictwa Wymiarki w II półroczu 2014r
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki, Wymiarki
  1.Przedmiot zamówienia:
  1) Bieżące utrzymanie dróg leśnych poprzez przywrócenie przejezdności (miejscowe uzupełnienie ubytków w drodze leśnej gruntowej - przewidywane odcinki do uzupełnień: od 10m do 80m rozproszone na terenie całego Nadleśnictwa). Przyjęto trzy warianty (sposoby) przywrócenia przejezdności dróg leśnych w zależności od stopnia ich uszkodzenia.
  I wariant
  a)Podbudowa
  - kruszywo łamane, betonowe z recyklingu frakcji 0,20- 63mm - grubość warstwy 15 cm,
  b) Nawierzchnia tłuczeń kamienny (niesort) układany w dwóch kolejnych, wzajemnie klinujących się warstwach:
  - warstwa zasadnicza z tłucznia frakcji 0 - 63mm - grubość 10 cm,
  - warstwa wzmacniająca z tłucznia 0 - 31,5 mm - grubość 5 cm,
  II wariant
  a) Podbudowa
  - kruszywo łamane, betonowe z recyklingu frakcji 0,20 - 63mm - grubość warstwy 20 cm,
  b) Nawierzchnia tłuczeń kamienny (niesort) układany w dwóch kolejnych, wzajemnie klinujących się warstwach:
  - warstwa zasadnicza z tłucznia frakcji 0 - 63mm - grubość 10 cm,
  - warstwa wzmacniająca z tłucznia 0 - 31,5 mm - grubość 5 cm,
  III wariant
  a) Podbudowa
  - kruszywo łamane, betonowe z recyklingu o frakcji 0,20 - 63mm - grubość warstwy 25 cm,
  b) Nawierzchnia tłuczeń kamienny (niesort) układany w dwóch kolejnych, wzajemnie klinujących się warstwach:
  - warstwa zasadnicza z tłucznia frakcji 0 - 63mm - grubość 10 cm,
  - warstwa wzmacniająca z tłucznia 0 - 31,5 mm - grubość 5 cm,
  2)Wymiana zarwanych przepustów betonowych na przepusty z kręgów betonowych zbrojonych lub z tworzywa PEHD o wzmocnionych ściankach - przekroje od Ø 40 do Ø 80, na ławie fundamentowej żwirowej bez ścianek czołowych.
  Nasyp na przepustach grubości 40 cm. (tłuczeń kamienny - niesort.)
  3)Czyszczenia rowów z namułu, wykaszanie porostów z dna i skarp rowu.
  Uwaga!!!
  Przedmiot zamówienia realizowany będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie odrębnych zleceń, w których będzie określony np. wariant/sposób naprawienia drogi. Zlecenie może być przekazane w formie pisemnej, faksem, mailem lub telefoniczne.
  Przystąpienie do realizacji zlecenia w czasie 48 godzin od przyjęcia zlecenia, wykonanie zlecenia bezzwłocznie ( w terminie określonym w zleceniu).
  Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie.
  2.Zakres zamówienia:
  1) Bieżące utrzymanie dróg leśnych poprzez miejscowe uzupełnienie ubytków w drodze gruntowej leśnej.
  a) I wariant - długość ogółem - 100mb, nie w jednym miejscu ( poszczególne odcinki o dł. 10m, 20m, 30m, lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa), szer. 3,5m,
  b) II wariant - długość ogółem - 1000mb, nie w jednym miejscu ( poszczególne odcinki o dł. 10m, 20m, 30, 50m, 80m, lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa), szer. 3,5m,
  c) III wariant - długość ogółem - 1000mb, nie w jednym miejscu ( poszczególne odcinki o dł. 10m, 20m, 30, 50m, 80m, lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa), szer. 3,5m.
  2) Wymiana zarwanych przepustów:
  Ø 40 - ogólna długość 50m, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Ø 50 - ogólna długość 50m, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Ø 60 - ogólna długość 100m, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Ø 80 - ogólna długość 12m, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  3) Czyszczenie rowów z namułu:
  Grubość warstwy namułu 10cm - 100m2, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Grubość warstwy namułu 20cm - 100m2, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Grubość warstwy namułu 30cm - 100m2, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Grubość warstwy namułu 40cm - 100m2, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Wykaszanie porostów z dna i skarp rowu - 5000m2, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
 3. Bieżące utrzymanie dróg leśnych, rowów melioracyjnych (usuwanie namułu z rowów, wykaszanie porostów z dna i skarp rowu) oraz wymiana zarwanych przepustów na terenie Nadleśnictwa Wymiarki w 2013r
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki, Wymiarki
  1)Bieżące utrzymanie dróg leśnych poprzez miejscowe uzupełnienie ubytków w drodze gruntowej leśnej.
  a) I wariant - długość ogółem - 100mb, nie w jednym miejscu ( poszczególne odcinki o dł. 10m, 20m, 30m, lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa), szer. 3,5m,
  b) II wariant - długość ogółem - 1000mb, nie w jednym miejscu ( poszczególne odcinki o dł. 10m, 20m, 30, 50m, 80m, lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa), szer. 3,5m,
  c) III wariant - długość ogółem - 1000mb, nie w jednym miejscu ( poszczególne odcinki o dł. 10m, 20m, 30, 50m, 80m, lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa), szer. 3,5m.
  2)Wymiana zarwanych przepustów:
  Ø 40 - ogólna długość 50m, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Ø 50 - ogólna długość 100m, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Ø 60 - ogólna długość 200m, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Ø 80 - ogólna długość 20m, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  3) Czyszczenie rowów z namułu:
  Grubość warstwy namułu 10cm - 500m2, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Grubość warstwy namułu 20cm - 500m2 , nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Grubość warstwy namułu 30cm - 500m2 , nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Grubość warstwy namułu 40cm - 500m2 , nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa
  Wykaszanie porostów z dna i skarp rowu - 30000m2, nie w jednym miejscu - lokalizacja na terenie całego Nadleśnictwa

Inne osoby dla Poźniak (137 osób):