Kogo reprezentuje osoba

Poźniak Lesław Stanisław

w KRS

Lesław Stanisław Poźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lesław
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Poźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:34 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Poźniak Lidia Ewa, Wojnar Antoni

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojnar Antoni

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Budowlane Profbud Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000218299

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Budowlane Profbud L.poźniak i A. Wojnar Sp. J., Rzeszów − KRS 0000105481

Powiązane przetargi (34 szt.):
 1. wykonanie docieplenia ściany szczytowej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie jako etap zadania Modernizacja Energetyczna budynków Przychodni Specjalistycznej Nr 2 i 3
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
  wykonanie docieplenia ściany
 2. remont pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 w Rzeszowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
  remont pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 w Rzeszowie
 3. Remont pomieszczeń Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego Szpitala Miejskiego przy ul. Rycerskiej 4 w Rzeszowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
  remont Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego
 4. Wiata na odpady wielkogabarytowe ul. Ciepłownicza 11 w Rzeszowie
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie wiaty na odpady wielkogabarytowe o konstrukcji stalowej w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11.
  2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
  3. Pozostałe warunki zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
 5. Zakład Utylizacji Odpadów - kompostownia obiekt nr 105 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Rzeszowie ul. Ciepłownicza 11
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa płyty do kompostowania odpadów biodegradowalnych, drogi wewnętrznej i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11.
  2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót dot. Ogrodzenia poz. w przedmiarze robót od 95 do poz. 101, i dot. Zieleni poz. w przedmiarze od 121 do poz.128.
  3. Pozostałe warunki zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
 6. Wykonanie remontu sali konferencyjnej w budynku przy al. Batalionów Chłopskich 7 oraz remontu 10 pokoi w budynku przy ul. Partyzantów 1a.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
  Roboty budowlane w zakresie: Wykonanie
  remontu sali konferencyjnej w budynku przy al. Batalionów Chłopskich 7 oraz remontu 10 pokoi w budynku przy ul.
  Partyzantów 1a.
 7. Likwidacja tarasów w Przedszkolu nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie robót w branży budowlanej wraz z robotami demontażowymi, wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi, uporządkowaniem placu budowy i zasianiem trawy, gdy zostanie ona zniszczona w związku z wykonywaniem robót. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, określa dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej, tj. Projekt Budowlany wraz z Decyzją pozwolenie na budowę Nr 26/2013 z dnia 11.01.2013 roku, Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i harmonogram rzeczowo-finansowy, załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), które stanowią integralną część umowy. Przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny, przy wyliczaniu ceny winne być brane pod uwagę łącznie z całą dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi i innymi załącznikami do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
 8. Przebudowa pomieszczeń w SP nr 17
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa pomieszczeń w SP nr 17 w Rzeszowie i obejmuje: - przebudowa pomieszczeń w piwnicach; demontaże, wymiana posadzek wraz podkładami, izolacje p. wilgociowe, przebudowa ścianek działowych i nadproży, wymiana stolarki drzwiowej, - wymiana instalacji c.o. w obiekcie ( ruraż, grzejniki, zawory), - wykonanie przebudowy pochylni przy schodach wewnętrznych na stołówkę, dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, - przebudowie pomieszczeń na parterze i na piętrze; demontaże, wymiana posadzek wraz z podkładami, wymiana ścianek działowych drewnianych na G-K, wymiana stolarki drzwiowej i naświetli, przeróbki instalacji sanitarnej i elektrycznej wraz z wykonaniem wszystkich robót pomocniczych i towarzyszących. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji (wersja elektroniczna). Obowiązki wykonawcy określa projekt umowy. Przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny, przy wyliczaniu ceny winne być brane pod uwagę łącznie z całą dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi i innymi załącznikami do SIWZ
 9. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie i obejmuje: modernizację segmentu I tzw. starej szkoły z małą salą gimnastyczną w zakresie przebudowy holu wejściowego do szkoły, wykonaniu instalacji ciepłej wody, wymianę: instalacji elektrycznej, oświetleniowej, gniazd wtykowych, instalacji internetowej, dzwonkowej, nagłaśniającej, alarmowej i CCTV, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizację sanitariatów, wymianę posadzek i podłóg, wymianę drzwi wewnętrznych, naprawę lub wymianę tynków ścian i sufitów w tym demontaż okładzin z boazerii, malowanie ścian i sufitów, wymianę uszkodzonych parapetów, montażu poręczy zabezpieczających w otworach okiennych, konserwacji balustrad, przebudowę przykanalika sanitarnego. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji (wersja elektroniczna). Obowiązki wykonawcy określa projekt umowy. Przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny, przy wyliczaniu ceny winne być brane pod uwagę łącznie z całą dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi i innymi załącznikami do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 81 300,81 zł netto dotyczących przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i polegających na: powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w zakresie: przebudowy holu wejściowego do szkoły, wykonaniu instalacji ciepłej wody, wymianie: instalacji elektrycznej , oświetleniowej, gniazd wtykowych, instalacji internetowej, dzwonkowej, nagłaśniającej, alarmowej i CCTV, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacje sanitariatów, wymianę posadzek i podłóg , wymianę drzwi wewnętrznych, naprawę lub wymianę tynków ścian i sufitów, w tym demontaż okładzin boazerii, malowanie ścian i sufitów, wymianę uszkodzonych parapetów, montaż poręczy zabezpieczających w otworach okiennych, konserwacje balustrad, przebudowę przykanalika sanitarnego.
 10. Przebudowa budynku magazynowo-gospodarczego na magazyn odpadów dla ZUO oraz wykonanie placu magazynowego dla punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., Rzeszów
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn:
  Przebudowa budynku magazynowo-gospodarczego na magazyn odpadów dla ZUO
  oraz wykonanie placu magazynowego dla punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania (części);
  Zadanie 1 - Przebudowa budynku magazynowo-gospodarczego na magazyn odpadów dla Zakładu Utylizacji Odpadów w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11.
  Zadanie 2 - Wykonanie placu magazynowego dla Punktu Selektywnego Zbierania
  Odpadów Komunalnych w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11.
  2.Szczegółowy zakres robót obejmujących niniejsze zamówienie określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.
  3.Pozostałe warunki zamówienia szczegółowo określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
 11. Roboty remontowe dachu części wysokie, ogrodzenia oraz zagospodarowanie zieleni budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy al. Batalionów Chłopskich.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
  Roboty remontowe dachu części wysokie, ogrodzenia
  oraz zagospodarowanie zieleni budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy al. Batalionów Chłopskich.
 12. Remont siedziby Zarządu w Rzeszowie CBŚ KGP
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont siedziby Zarządu w Rzeszowie CBŚ KGP.
  2. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
  1) zadanie nr 1 - wykonanie robót elektrycznych,
  2) zadanie nr 2 - roboty remontowo - budowlane.
  3.Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:
  1) etap I - wykonanie robót w 2012 r. całości robót elektrycznych i części robót budowlanych określonych w poz. 1.3. przedmiaru robót, tj. grupa pozostałe roboty budowlane,
  2) etap II - wykonanie pozostałych prac niezbędnych do zakończenia zadania w roku 2013
 13. Wykonanie odbojówki przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie al. Batalionów Chłopskich i uporządkowanie wód opadowych.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
  Wykonanie odbojówki przy budynku Powiatowego
  Urzędu Pracy w Rzeszowie al. Batalionów Chłopskich i uporządkowanie wód opadowych.
 14. Remont śmietników z budową podziemnych pojemników na śmieci przy ul. Cichej 2A i 4A
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Remont śmietników z budową podziemnych pojemników na śmieci przy ul. Cichej 2A i 4A
 15. Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Batalionów Chłopskich
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
  Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Batalionów Chłopskich
 16. Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. Batalionów Chłopskich.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
  Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. Batalionów Chłopskich.
 17. Remont śmietników z wykonaniem podziemnych kontenerów przy ul. Ćwiklińskiej w Rzeszowie
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Remont śmietników z wykonaniem podziemnych kontenerów przy ul. Ćwiklińskiej w Rzeszowie
 18. Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
  Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: 1. Budowa budynku socjalnego o 22 mieszkaniach, 2-klatkowego, IV-kondygnacyjnego, o kubaturze 4813m3, powierzchni całkowitej 1202,10 m2. 2. Budowa parkingu i zjazd z ul. Strzelniczej. 3. Wykonanie instalacji wewnętrznych wraz z przyłączami
 19. Przebudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresie wymiany dźwigów
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
  przebudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresie wymiany dźwigów
 20. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujących zamówień uzupełniających wynikajacych z umowy z dnia 08.09.2010r. ( znak postępowania WITD IX SAT. 203/1/10)
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, Rzeszów
  Położenie kostki brukowej betonowej gr 6 cm wraz z obrzeżami,położenie kostki brukowej betonowej gr 8 cm,wykonanie instalacji elektrycznej tj. gniazdek elektrycznych, wykonanie okładzin ścian z płytek, wykonanie parapetu z aglomarmuru oraz robót budowlanych wyszczególnionych w kosztorysach powykonawczych stanowiących załączniki do niniejszej umowy o kodach CPV wyszczególnionych poniżej oraz o następujacych kodach CPV:45410000-4,45442100-8,45443000-4,45111100-9,45111220-6,45111230-9,45262300-4,45223300-9,45112300-8,45111291-4,45332300-6 .
 21. Roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia publicznego objętego przedmiotem umowy z dnia 08.09.2010r. ( znak postępowania WITD IX SAT.203/1/10)
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, Rzeszów
 22. Przebudowa Przychodni Specjalistycznej nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 - etap II w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Przychodni Specjalistycznej nr 2 przy ul. Lubelskiej 6
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
 23. Roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia publicznego objętego przedmiotem umowy z dnia 08.09.2010r. ( znak postępowania WITD IX SAT.203/1/10)
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, Rzeszów
 24. Remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 1a
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
 25. Budowa budynku biurowego oraz garażu o 25 stanowiskach parkowania wraz z miejscami postojowymi i wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej na działce nr 1910/2 obr.212 położonej w Rzeszowie przy ulicy Hanasiewicza
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Rzeszów
 26. Budowa budynku administarcyjno - socjalnego przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie - Etap II
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., Rzeszów
 27. REMONT ELEWACJI BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE PRZY UL. PARTYZANTÓW 1 A
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
 28. Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mrowli - etap II - budowa sali gimnastycznej - stan surowy otwarty
  Zamawiający: Powiat Rzeszowski, Rzeszów
 29. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót budowlanych przy przebudowie wybranych pomieszczeń w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie WR - 1 - 10.
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
 30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie (PN - 231 - 4 - 09)
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
 31. Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie na potrzeby administracyjno - edukacyjne Województwa Podkarpackiego - ETAP III.
  Zamawiający: Województwo Podkarpackie, Rzeszów
 32. Modernizacja pomieszczeń oddziału ortopedii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
 33. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mrowli.
  Zamawiający: Powiat Rzeszowski, Rzeszów
 34. Roboty budowlane uzupełniające zadania pn: Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie na potrzeby administracyjno-edukacyjne Województwa Podkkarpackiego - ETAP II.
  Zamawiający: Województwo Podkarpackie, Rzeszów

Inne osoby dla Poźniak (137 osób):